Звіт про науково-дослідну роботу оцінка ефективності та оптимізація діяльності фінансових посередників (проміжний) Етап 1 еволюція процесу становлення та сучасні тенденції розвитку фінансового посередництва начальник ндчСторінка1/9
Дата конвертації08.07.2018
Розмір0.78 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


УДК 336.7 : 336.01
КП

N держреєстрації 0111U008924

Інв. №

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниСумський державний університет

(Сум ДУ)


40007, м.Суми-7, вул.Римського-Корсакова, 2;

тел. (0542) 33 53 83; факс 33 40 58


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи,

д.ф.-м.н., професор

__________________А.М. Чорноус

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУОцінка ефективності та оптимізація діяльності фінансових посередників

(проміжний)

Етап 1

ЕВОЛЮЦІЯ ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВАНачальник НДЧ

к.ф.-м.н. Д.І.Курбатов


Керівник НДР

доц. кафедри фінансів і кредиту

к.е.н., доцент П.М.Рубанов

2012


Рукопис закінчено 14 травня 2012 р.

Результати цієї роботи розглянуто науковою радою СумДУ,протокол від 2012.05.24 № 9

Список авторів

Керівник НДР, стар. наук. співроб., канд. екон. наук, доцент

2012.05.14

П.М.Рубанов, розд.1-3, вступ, висн.

Відповідальний виконавець, стар. наук. співроб., канд. тех. наук, доцент

2012.05.14

В.Т.Александров, розд.4, вступ, висн.

Вед. наук. співроб., док. екон. наук, професор

2012.05.14

В.М.Боронос, розд.1-4

Вед. наук. співроб., док. екон. наук, професор

2012.05.14

П.В.Тархов, розд.3, висн.

Вед. наук. співроб., док. екон. наук, професор

2012.05.14

І.В.Басанцов, розд.2, висн.

Вед. наук. співроб., док. екон. наук, професор

2012.05.14

С.М.Фролов, розд.1, висн.

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент

2012.05.14

В.Г.Боронос, розд.3

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент

2012.05.14

О.В.Зайцев, розд.2

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент

2012.05.14

О.О.Захаркін, розд.4

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент

2012.05.14

К.В.Ілляшенко, розд.2

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент

2012.05.14

Т.О.Ілляшенко розд.3

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент

2012.05.14

Т.О.Кірсанова, розд.1

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент

2012.05.14

І.М.Кобушко, розд.2

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент

2012.05.14

Е.Г.Козін, розд.1

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент

2012.05.14

О.І.Мельник, розд.3

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент

2012.05.14

І.Й.Плікус, розд.1

Старший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент

2012.05.14

І.Д.Скляр, розд.2

Cтарший наук. співроб., канд. ф-м. наук, доцент

2012.05.14

В.М.Олійник, розд.3

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, ст.викл.

2012.05.14

Н.А.Антонюк, розд.2

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, ст.викл.

2012.05.14

М.В.Костель, розд.1

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук

2012.05.14

М.А.Деркач, розд.4

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, асистент

2012.05.14

М.Ю.Абрамчук, розд.1

Молодший наук. співроб., ст. викладач

2012.05.14

В.І.Лисиця, розд.4

Молодший наук. співроб., ст. викладач

2012.05.14

Т.В.Касьяненко, розд.2

Молодший наук. співроб., ст. викладач

2012.05.14

Д.Г.Михайленко, розд.2

Молодший наук. співроб., асистент

2012.05.14

І.В.Мамчук, розд.3

Молодший наук. співроб., асистент

2012.05.14

Н.В.Котенко, розд.1

Молодший наук. співроб., асистент

2012.05.14

С.В.Похилько, розд.4

Молодший наук. співроб., асистент

2012.05.14

А.В.Салтикова, розд.2

Молодший наук. співроб., асистент

2012.05.14

Л.С.Захаркіна, розд.3

Молодший наук. співроб., асистент

2012.05.14

Л.С.Малахова, розд.4

Молодший наук. співроб., асистент

2012.05.14

Е.С.Оніщенко, розд.1

Молодший наук. співроб., аспірант

2012.05.14

Ю.М.Шкодкіна, розд.3

Молодший наук. співроб., аспірант

2012.05.14

Ю.Г.Шишова, розд.1

Молодший наук. співроб., аспірант

2012.05.14

Д.В.Боронос, розд.2

Молодший наук. співроб., аспірант

2012.05.14

А.В.Абрютіна, розд.4

Молодший наук. співроб., аспірант

2012.05.14

І.В.Карпенко, розд.2

Молодший наук. співроб., аспірант

2012.05.14

О.О.Білопольська

Молодший наук. співроб., аспірант

2012.05.14

Ж.В.Деркач, розд.4

Студент

2012.05.14

С.Г.Карпенко, розд.1

Студент

2012.05.14

В.О.Коваль, розд.3

Студент

2012.05.14

Г.М.Левченко, розд.1

Студент

2012.05.14

О.С.Сургучева, розд.3

РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 60 с., 9 рис., 3 табл., 49 джерел.

Об'єкт дослідження: ринок фінансових послуг фінансових посередників в умовах трансформаційних економічних процесів.

Мета роботи – виявлення особливостей теоретичних підходів до визначення сутності фінансового посередництва, його значення і функції у процесі розвитку фінансової та реальної сфер економіки.

Методи дослідження – діалектичний, причинно-наслідкового зв’язку, абстрактно-логічний, порівняльний; методи статистичного, структурного і системного аналізу.

Результати роботи та їх новизна:

  • узагальнено основні теоретичні підходи та еволюцію поглядів до визначення сутності понять „фінансове посередництво” і „фінансовий посередник”;

  • систематизовано класифікаційні ознаки видів фінансових посередників з урахуванням виконуваних ними функцій і рівня розвитку фінансової системи;

  • проаналізовано критерії ефективності діяльності фінансових посередників для економічного зростання країни, розвитку фінансового ринку та споживачів фінансових послуг;

  • спрогнозовано перспективи розвитку фінансового посередництва в сучасних умовах вітчизняного фінансового ринку;

  • визначені існуючі проблеми розвитку фінансового посередництва, які потребують першочергового вирішення в умовах світової фінансової кризи;

  • визначені пріоритети кадрового забезпечення фінансового посередництва.

Взаємозв'язок з іншими роботами: результати використовувались в процесі викладання курсу „Наукові дослідження у сфері фінансових послуг” доповідалися на науково-практичних конференціях, публікувалися у наукових виданнях.

Рекомендації по використанню результатів роботи: на підставі проведеного аналізу можуть бути запропоновані науково-методичні підходи оцінки ефективності та формування механізму оптимізації діяльності фінансових посередників.

Галузь застосування: 75.13.0 «Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності».

Значущість роботи i висновки: створює науково-теоретичну базу для обґрунтування і прийняття ефективних рішень у сфері оцінки, регулювання і оптимізації діяльності фінансових посередників.

Прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження: подальше удосконалення процесу державного регулювання сфери надання фінансових послуг і оптимізації діяльності фінансових посередників з метою забезпечення антикризового і поступального розвитку економіки країни.

ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК, ФІНАНСОВА ПОСЛУГА, БАНК, НЕБАНКІВСЬКА ФІНАНСОВА УСТАНОВА, СТРАХОВА КОМПАНІЯ, НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНІ ФОНД, ЛОМБАРД, ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ.ЗМІСТ


ВСТУП 6

1 ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА 9

2 ВИДИ ТА РОЛЬ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 13

3 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 20

4 ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ 25

4.1 Проблеми державних механізмів управління якістю кадрового забезпечення фінансових посередників 25

4.2 Особливості підготовки кадрів (фахівців) для фінансових посередників 36

4.2.1 Завдання та цілі інформатизації неперервної освіти в процесі підготовки кадрів для фінансових посередників 36

4.2.2 Неперервна освіта та підготовка кадрів для фінансових посередників 37

4.2.2 Мережа інтегрованих й автоматизованих навчально-атестаційних комплексів підготовки кадрів для фінансових посередників 42

4.3 Напрями й перспективи удосконалення системи освіти фахівців для фінансових посередників 49

ВИСНОВКИ 55

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 58

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка