Звіт методичної комісії гуманітарних дисциплін 2014/2015 навчальний рікСкачати 367.43 Kb.
Дата конвертації06.01.2018
Розмір367.43 Kb.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

« КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ»

Звіт

методичної комісії гуманітарних дисциплін

2014/2015 навчальний рік

Підготувала: Корнійчук О.С.


м.Біла Церква

2015 р.


Аналіз роботи над методичною проблемою за 2012-2015 н.р.
Нас 12... Це багато чи мало? Однозначної відповіді на це запитання не дасть жоден учитель методичної комісії гуманітарних і фізико-математичних дисциплін. Мабуть, у відповідь вас запитають: «А що нам треба зробити?» Справа в тому, що, працюючи головою методичної комісії, весь час дивуюся, як встигає зробити вчитель своєчасно все те, що від нього вимагають. А вимагають усі: діти, батьки, шкільна адміністрація, методисти... Навіть перерахувати всіх, хто спрямовує і контролює роботу педагога, неможливо. Тому вже давно зрозуміла, що найголовніше моє завдання, як голови методичної комісії, полягає в допомозі вчителям. Що зробити для того, щоб педагоги зрозуміли: разом важку справу робити легше? Так за багато років вдалося створити певну систему методичної роботи. І починається вона насамперед, про це я хочу сказати з гордістю, із взаємоповаги та взаємодопомоги в нашому педагогічному колективі.
Модель методичної роботи

Основні завдання методичної

 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників із питань педагогіки, психології, фахових дисциплін;

 • апробація та введення нових, освітніх технологій і систем;

 • усебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них навичок науково-дослідної роботи, зацікавленості педагогічними технологіями;

 • перенесення акценту з інформаційних на інтерактивні аспекти,

 • сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою неперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності.

Формуємо:

 • соціальну активність;

 • професійну компетентність;

 • духовність учителя;

 • педагогічну майстерність;

 • педагогічну культуру;

 • педагогічну творчість.

Залучаємо до роботи над методичною проблемою «Використання інноваційних педагогічних технологій – необхідна умова якісної освіти»

 • тренінги;

 • проблемні семінари;

 • засідання методичних комісій;

 • тижні педмайстерності;

 • семінари-практикуми;

 • майстер-класи.


Використовуємо різні форми методичної роботи.

1.Колективні:

-психолого-педагогічний семінар;-семінар-практикум;

-педагогічні читання.2.Групові:

-засідання методичної комісії;

-творча група;

-тренінги.3.Індивідуальні:

-співбесіди;

-самоосвіта;

-консультації;

-анкетування.

Ми також прагнемо підвищиш рівень методичної культура педагога.Компоненти методичної культури педагога:

-науковий світогляд;

-загальнонаукова й фахова ерудиція;

-глибокі психолого-педагогічні знання;

-глибокі знання в галузі викладання навчального предмета, методика виховання;

-володіння новітніми технологіями;

-творче мислення;

-критичність мислення;

-потреба самовдосконалення;

-відчуття нового.


Складовою методичної проблеми ліцею: забезпечення формування особистості ліцеїста на основі якісної освіти, розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення через підвищення рівня компетентності педагогів є методична проблема вчителів гуманітарних дисциплін «Використання інноваційних педагогічних технологій – необхідна умова якісної освіти» у 2014-2015 навчальному році є 3 етапом реалізації завдань, які передбачає програма із ІІІ етапів роботи над методичною проблемою на 2012 -2015 навчальний рік.
2014-2015 рік –підсумковий

 • Узагальнення та поширення передової педагогічної ідеї творчих учителів.

 • Презентація досвіду роботи вчителів методичної комісії гуманітарних дисциплін.

 • Аналіз результативності роботи над методичною проблемою.

 • Діагностика ефективності методичної роботи.

 • Моніторинг зростання якості навчальних досягнень учнів із предметів.

 • Фестиваль відкритих навчально-виховних заходів.

 • Підготовка методичних посібників із реалізації проблеми.

 • Звіт «Підсумки роботи над науково-методичною проблемою та визначення перспектив подальшого удосконалення діяльності педагогічного колективу».

Пріоритетними напрямами роботи за три роки над методичною проблемою «Використання інноваційних педагогічних технологій – необхідна умова якісної освіти »були:

 1. удосконалення форм, методів навчання й контролю за розвитком знань, умінь і навичок;

 2. упровадження інновацій у практику роботи;

 3. самоосвіта й обмін досвідом;

 4. якісна організація предметних тижнів;

 5. системний аналіз і моніторинг діяльності

Ми працювали за визначеною проблемою, яка виходила із методичної проблеми ліцею й потреб членів методичної комісії .

Найбільш поширені такі аспекти: • розгляд нормативно-правових документів щодо організації НВП;

 • актуальні питання сучасних наукових і методичних проблем;

 • опрацювання інноваційних педагогічних технологій.

Методичні комісії спрямовували, координували діяльність конкретного циклу предметів, аналізували результативність роботи в межах своєї компетенції, визначали проблемні кола професійної діяльності та накреслювали засоби для їх розв'язання. Також на засіданнях методичних комісій розглядали інноваційні підходи до організації НВП, здійснювали пошук шляхів донесення їх змісту до конкретного вчителя.

Форми проведення засідань методичних комісій і зміст питань для обговорення відповідали загальній тенденції методичної роботи: максимальна дієвість, практичність, значущість, їх діяльність була побудована на аналітико-діа гностичній основі щодо якості навчальних досягнень, організована із залученням моніторингових досліджень.МК вчителів природничо-математичного циклу приділяло значну увагу формуванню творчої компетентності навчання. Урахувавши критичні зауваження, члени МК поліпшили індивідуальну роботу з учнями, які мали проблеми у вивченні математичних дисциплін, шляхом проведення індивідуальних занять.

Учителі гуманітарного циклу працювали над формуванням творчого потенціалу особистості шляхом організації проектної діяльності та використання комп'ютерних технологій. Вони зосередили увагу на вивченні й застосуванні в навчальному процесу проектної методики.

Методичні комісії обговорювали на своїх засіданнях важливі проблеми навчально-виховного процесу, організовували відкриті уроки та виховні заходи, предметні тижні, предметні олімпіади, вивчення й узагальнення ППД.


Моніторинг

професійного росту методичної комісії гуманітарних дисциплін

Розподіл за кваліфікаційними категоріями

Особливе значення в структурі методичної системи було надано атестації педагогічних працівників школи. З одного боку, її включено в систему управлінської діяльності, з іншого — у систему методичної роботи ліцею, спрацьовуючи на підвищення кваліфікаційного складу педагогічного колективу, якість його загальної професійної компетентності.

Як показала діагностика, творчий потенціал учителів становить 50% і має тенденцію зростання. Кваліфікацію «Спеціаліст вищої категорії» мають 3 учителі (50%)Мазуркевич Т.В.,Мельник О.А.,Корнійчук О.С., «Спеціаліст І категорії» — 3 учителі (50%) Фіалко О.П.,Смоляр І.В.,Курманчук О.С.За 3 роки 2 вчителям присвоєно « вищу категорію» , 1 вчитель продовжує достойно педставляти серед педагогів звання «методист»(Мазуркевич Т.В.) та 1 вчитель «старший вчитель»(Мельник О.А.),1 вчителю присвоено « першу категорію», 2 вчителі підтвердили « 1 категорію». Як бачимо, перспектива педагогічного зростання є.

Система атестації в нашому навчальному закладі закріплює ефективну роботу педагогічного колективу в режимі розвитку, забезпечує оптимальні умови для формування професійної мобільності та конкурентоспроможності педагогів. Існує план проходження курсів підвищення кваліфікації на поточний навчальний рік і перспективний план на п'ять років. Курси підвищення кваліфікації педагогічні працівники закладу проходять своєчасно й у повному обсязі, що підкріплено відповідними свідоцтвами. За 2012-2015 pоки 6 педагогів (100%) пройшли курсову перепідготовку.Нагороди

Крім того, всі педагоги комісії за ці 2012-2015 роки були відзначені грамотами й подяками за активну участь і результативність у тих чи інших напрямах професійної діяльності . Загальна кількість таких заохочень складає за визначений період 6(Мельник О.А.,Курманчук О.А., Корнійчук О.С., Мазуркевич Т.В.,Смоляр І.В.,Фіалко О.П.).

За 2012-2015 р. у номінації «Кращий вчитель ліцею» представлені такі вчителі Черненко О.В.,Мельник О.А.,Курманчук О.С.,Корнійчук О.С.
Висновок єдиний: творчий учитель виховує творчого учня, творча особистість може розвивати творчу особистість.

Моніторинг

результатів роботи з творчими учнями свідчить, що в ліцеї протягом останніх років є тенденція до зростання кількості учнів, які є переможцями олімпіад, інтелектуальних змагань. Наприклад активними учасниками сята «Вишиванка на подіумі» було понад 50 ліцеїстів 1-4 курсів. Найкращі результати з предметів гуманітарних дисциплін у навчанні, інтелектуальних конкурсах та змаганнях,предметних олімпіадах продемонстрували наступні ліцеїсти Бойко Ю.,Замула О.,Савох К.,Моторна К.,Пройдисвіт О.,Ярошенко Г.,Шкляренко В.,Горобець М.,Роженко В., Сліпченко І.,Водяна А.,Герасименко О.,Іоняк А.,Шумейко А.,Маланчук Л.,Сластіон Р.,Замула А.,Кравченко М.,Мазуркевич А.,Данилюк Д., Лапшина О.,Добровольська М.,Баран О., Пилипенко О.,Франк К.,Кавун Т., Кавун І.,Панова К.,Васіщев Я.,Штуль К.,Землянко К.,Янковська К.,Богданова А.,Спірідонов Д.,Сазанова Я.,Бихно А.,Федоренко О.,Шаркова Є.,Сергеева А.,Крамаренко Т.,Опара К.,Щербина В.,Степанов В.,Севериненко К.,Сломгинський П.,ПідлипинецьД.
Якість знань
2012-2013 69%

2013-2014 69%

2014-2015 73%
2014-2015

Завдання першого,другого та третього етапів реалізовані, оскільки:

створено на основі діагностування й диференціації систему методичної роботи, яка спрямована на формування колективу педагогів, які креативно мислять, підвищення професійної компетентності й розвиток творчих можливостей учасників навчально-виховного процесу здійснено системний підхід до впровадження інноваційно-педагогічних технологій з метою підвищення професійної компетентності вчителів;

вироблено єдине педагогічне кредо «Від творчого вчителя — до творчого учня»;

виявлено, узагальнено й поширено педагогічний досвід учителів;

створено умови для життєтворчості учнів, де вони проектують своє майбутнє, ураховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання саморозвитку, самоосвіти, самовиховання;
розроблено дієву структуру методичної роботи: ліцейські методичні комісії, самоосвітня діяльність, атестація, конкурси, фестивалі.
За період реалізації 3 етапів методичної проблеми (2012-2015 р.) всі педагоги успішно впроваджують в навчально-виховний процесі інноваційні технології.

Шляхи реалізації методичної проблеми

1.Посилити роль методичної роботи щодо впровадження сучасних технологій в освітньому процесі.

2.Сформувати в педагогів готовність до впровадження сучасних педагогічних інноваційних технологій.

3.Сприяти підвищенню рівня методичної та фахової майстерності кожного вчителя, узагальненню й поширенню його досвіду.

4.Створити умови для розширення світогляду й ерудиції педагогів.

5.Спрямувати методичну роботу з педагогічними кадрами на соціалізацію особистості.

6.Забезпечити вільний доступ до різних джерел інформації для самоосвітньої діяльності учасників освітнього процесу.

Участь у фахових конкурсах

Зростання професійної активності педагогів відбувається через їхню участь у фахових конкурсах, одним серед яких є конкурс у фахових Всеукраїнських педагогічних виданнях на кращий навчально-виховний захід.

Основними завданнями конкурсу є удосконалення фахової майстерності вчителя, виявлення досвіду кращих вчителів, популяризація педагогічних здобутків, створення інформаційного освітнього простору, а також привернення уваги представників влади та громадськості до проблем освіти, виховання підростаючого покоління.

Мета конкурсу – підвищення престижності праці вчителів, їх ролі в розвитку й вихованні дітей, самореалізації і розкриття творчого потенціалу педагогів.

Уроки Курманчук О.С.,Мазуркевич Т.В., Корнійчук О.С. , Мельник О.А., Смоляр І.В. надруковані у Всеукраїнському фаховому виданні «Світова література» , «Зарубіжна література» , «Позакласна година», «Історія в школах України». Вчителі Курманчук О.С.,Мазуркевич Т.В., Корнійчук О.С. , Мельник О.А. отримали сертифікати за навчально-виховний захід «Вишиванка на подіумі».

Корнійчук О.С. нагороджена сертифікатом за участь у Конкурсі педагогічних ідей «Секрет мого фахового успіху» та стала учасником конкурсу «Вчитель року-2013» у номінації «Світовалітература». Що частіше береш участь у конкурсах, то краще. Це новий досвід. Не отримаєш нагороди — зате побачиш, почуєш інших, візьмеш на замітку щось нове. Саме тому будь-який результат можна розцінювати як позитивний. Участь у конкурсі — це такий творчий заряд! Учитель, який отримав визнання колег, не дозволить собі «псевдоактивність». Але не слід перебільшувати роль конкурсів: у будь- якій справі є «витрати виробництва».Самоповага (не остання річ!) зміцнюється. Розумієш, що не така ти вже сіра мишка. Скільки нового в собі відкриваєш! Нині величезна кількість таких захопливих конкурсів!

Це школа майстерності.
Педагогічний колектив знаходиться в постійному пошуку, що сприяє проведенню конкурсів, відкритих уроків і позакласних заходів. Основні завдання комісії, які реалізуємо:

1.упровадження інноваційних технологій: організація навчального процесу в усіх структурних підрозділах школи з удосконалення змісту освіти;

2.використання традицій нашої країни;

3.організація виховної роботи на основі самовиховання учнів, розробляння програм творчого розвитку;

4.створення сприятливих умов для підвищення особистого статусу кожного вчителя й учня в атмосфері загальнопедагогічної культури.

Учителі школи здійснюють індивідуальну самоосвітню діяльність за таким орієнтовним планом: • робота над науково-методичною проблемою;

 • опрацювання нормативно-правової бази з предмету;

 • ознайомлення з новими методичними технологіями;

 • робота з фаховою літературою;

 • участь у роботі методичних комісій;

 • відкриті уроки;

 • оформлення портфоліо;

 • робота з обдарованими учнями;

 • участь у педагогічних виставках;

підготовка матеріалів до друку.
Форми індивідуальної методичної роботи:

 • самоосвіта вчителів;

 • стажування, наставництво молодих працівників;

 • індивідуальні консультації;

 • форми колективної методичної роботи;

 • постійно діючі й епізодичні семінари для вчителів;

 • педагогічні читання;

 • п проблемні семінари.

Значну роль у розвитку педагогічної творчості відводимо педагогічній раді, засідання якої присвячуємо дослідженню конкретної педагогічної проблеми. Поряд із традиційними формами використовуємо й нетрадиційні форми педрад: • педрада-майстер-клас;

 • педрада-диспут;

 • педрада-засідання за «круглим столом» з використанням інтерактивних вправ .

Науково-методична рада ліцею здійснює ефективну координацію та корекцію напрямів фахової науково-методичної та дослідницької роботи педагогів через упровадження активних форм методичної роботи: інтерактивні вправи; засідання проблемного столу; методичний брейн-ринг; презентація досвіду, майстер-клас; методичний аукціон; захисти проектів; ярмарки педагогічних ідей; ліцейський конкурс «Учитель року» та всеукраїнський.

Адміністрація школи працює над створенням умов для самореалізації вчителя й учня, забезпечуючи творчу атмосферу в педагогічному колективі, що визначає спільність творчих пошуків.

Робота з учнями побудована на використанні нових підходів, які акцентують увагу не на накопиченні знань, а на формуванні технологій розумової праці учнів. Співпраця учителя й учнів, партнерство на уроці, спільний процес пізнання та відкриттів, постійне створення ситуації успіху — ось склад цієї технології. Прагнемо щоб дитина чи підліток не тільки володіли сумою знань зі шкільних предметів, але й усім досвідом

Сучасний урок потребує від педагога-практика високого професіоналізму, володіння сучасними технологіями навчання й виховання, бажання постійно вчитися й самовдосконалюватися, уміння проектувати свою діяльність не тільки відповідно до рекомендованих дидактичних нововведень, а насамперед на основі аналітичного аналізу своєї діяльності та її результативності, уміння педагога раціонально й обґрунтовано обирати ті чи інші освітньо-виховні технології відповідно до індивідуально-вікових особливостей дітей, уміння вчителя прогнозувати результати використання тих чи інших інноваційних технологій у практиці своєї педагогічної діяльності. Процес запровадження в освіті педагогічних технологій та інновацій у навчальних закладах України є спробою застосування нових форм роботи в межах традиційної системи. Результативності в роботі досягають шляхом упровадження інноваційних технологій, пошуками відповіді на питання: «Як навчати, як створити сприятливі умови засвоєння нового матеріалу?»

Але будь-яка педагогічна технологія буде малоефективною, якщо реальні люди, котрі її втілюють, не розглядатимуть цю проблему як цілісну систему в єдності компонентів і взаємозв'язків. Описати технологію — це одне, а реалізувати її на уроці — це зовсім інше, тому що значну роль відіграє як індивідуальність учня, так і особистість учителя, рівень розвитку в них інтелекту та рівня відповідальності за свою діяльність, зацікавленість у позитивному кінцевому результаті. Тому найсерйознішою проблемою модернізації освіти є підготовка вчителів, які мають усвідомити необхідність переходу «від передавання знань» до «навчання жити». Розв'язання такого завдання безпосередньо пов'язане з навчально-виховним процесом.

Наразі сучасний урок вимагає від педагога оптимального поєднання індивідуальної, парної, групової та колективної форм організації навчальної діяльності учнів.

Відомий китайський педагог Конфуцій зазначав: «Ге, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам'ятаю. Те, що я роблю, я розумію». Із цього вислову можна сформулювати загальну пам'ятку інтерактивного навчання: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром».

Як бачимо, процес навчання потребує напруженої розумової роботи дитини та її власної активності в цьому процесі. Мало пояснити, розповісти, продемонструвати. Справжнього результату можна досягти лише за допомогою інноваційного навчання. Уміння й бажання навчатися — це той фундамент, який ми маємо закласти як учителі. Тому перед кожним уроком треба шукати відповідь на «вічне» запитання: як побудувати навчальну роботу, щоб вона викликала емоційне піднесення в школярів, неодмінно позитивно впливала на їхні почуття й мислення, збагачувала їх досвідом самостійних пошуків і роздумів.

Після ознайомлення й аналізу існуючих педагогічних технологій педагоги у своїй практиці почала використовувати проектну технологію, технологію інтерактивного навчання, а також особистісно орієнтовану технологію.

Використовуючи інноваційні технології й інноваційні методи навчання, переконалась, що учні краще почали аналізувати, зіставляти, виділяти головне, уміло застосовувати набуті знання на практиці, набули комунікативних навичок. Підвищився інтерес учнів до знань, зросла самоповага. Тому я впевнена: за методами активного навчання майбутнє. Постійне впровадження їх у практику роботи робить процес навчання значущим, орієнтованим на особистість учня і дає, врешті-решт, приносить здобутки.

Отже, оскільки вчитель є організатором освітнього процесу, то його основною метою є пробудження й підтримання прагнення дітей до пізнання, що спонукає педагогічний колектив шукати шляхи підвищення інтересу учнів до навчання, урізноманітнюючи його зміст, форми та прийоми завдяки використанню інновацій.

Продуктами інноваційної діяльності є нововведення (новоутворення, новації), які позитивно змінюють систему освіти, визначають її розвиток і характеризуються новим чи вдосконаленим змістом освіти, засобами навчання, виховання, освітніми моделями й адекватними їм системами управління, зафіксованими у формах, придатних для апробації, розповсюдження й освоєння.Для ефективного застосування інноваційних технологій, зокрема щоб охопити весь необхідний обсяг матеріалу та глибоко його вивчити, а не перетворити технології на безглузді «ігри заради ігор», педагог має старанно планувати свою роботу, аби:

 • дати завдання учням для попередньої підготовки;

 • відібрати для уроку такі технології, які дали б учням «ключ» до освоєння теми;

 • під час самих інноваційних вправ дати учням час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно або, «граючись», виконали його;

 • на одному занятті недоцільно використовувати багато інноваційних вправ; проводити швидкі опитування, самостійні домашні роботи з різноманітних матеріалів теми, які не були пов'язані з інтерактивними вправами;

 • провести спокійне глибоке обговорення за підсумками інтерактивної вправи, зокрема акцентуючи й увагу на іншому матеріалі теми.

Отже, інноваційна діяльність — це створення нового (оригінальних прийомів, цілісних педагогічних концепцій), що змінює звичний погляд на явище, перебудовує суспільно-педагогічні відносини. Упровадження інноваційних методів і прийомів у навчально-виховний процес будується на основі творчої взаємодії вчителя й учнів, котра максимально спрямована на самостійний пошук учнями нових знань, нових пізнавальних орієнтирів високого рівня складності, вироблення загальнолюдських норм і цінностей, оволодіння мистецтвом рефлексії. Постійне впровадження сучасних педагогічних технологій у навчальний процес свідчить про те, що їх використання виводить викладання предметів на більш високий рівень і стає невід'ємною частиною навчально-виховного процесу.

Сучасні реалії зумовлюють запровадження найрізноманітніших форм проведення занять і методичних заходів.

Підвищення професійної майстерності, розвиток творчих здібностей учителів може бути досягнутий лише тоді, коли методична робота спланована й організована на науковому рівні та має систематичний, послідовний, безперервний, гнучкий, мобільний, творчий характер.

За умов практичної реалізації державних програм в галузі освіти гостро стоїть завдання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, широкого впровадження досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду. Педагог, як і кожен фахівець, потребує постійного підвищення кваліфікації. Хрестоматійним став вислів К. Д. Ушинського про те, що вчитель як фахівець живе доти, поки вчиться. Сприяти педагогу в цьому — провідна функція внутрішньоліцейської методичної роботи.

Методична робота — це систематична, цілеспрямована, колективна й індивідуальна діяльність педагогів з підвищення наукового та загальнокультурного рівня, вдосконалення психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності. Методична робота включає коло означених проблем, стає важливою рушійною силою розвитку загальноосвітньої школи України. Актуальним у зв'язку із цим є створення цілісної системи методичної роботи, одним із завдань якої є активізація творчих здібностей учителів, адже сьогодення вимагає творчого вчителя. До творчості спонукає вчителя сьогоднішній учень — розвинена й нестандартна особистість, вимоглива до свого наставника.


Коли дорослі краще вчаться
1.Дорослі вчаться краще, коли вони самі цього хочуть і відчувають певну відповідальність за процес навчання.

2.Дорослі вчаться краще, якщо матеріал пов'язаний з їхнім досвідом.

3.Дорослі краще навчаються через діяльність.

4.Дорослі вчаться шляхом розв'язання реальних проблем, які їх стосуються.

5.Дорослі віддають перевагу тим програмам, що демонструють, як можна досягти певної мети.
Один із секретів педагогічної творчості полягає втому, щоби пробудити в учителів інтерес до пошуку, аналізу своєї роботи. Хто намагається виявити позитивне й негативне на своїх уроках, у своїх взаєминах із вихованцями, той уже досяг половини успіху.

В. Сухомлинський

Власні напрацювання

Звіт за 2012-2015 н. р. вчителя історії та правознавства

Смоляр І.В.
1.Участь у фахових конкурсах

1.Участь у Всеукраїнському конкурсі фахового видавництва « Історія та правознавство»Результат: опублікований власний урок « Суспільно-політичне життя в 20-30 ті роки 20 століття»

2.Участь у Всеукраїнському конкурсі фахового журналу « Історія в сучасній школі.» Результат: опублікування уроку « Суспільно-політичне життя в 20-30 рр. 20ст.»2.Власні напрацювання

1.Створення та поповнення « Портфоліо вчителя історії та правознавства Смоляр І.В.»

2.Виступ на нараді вчителів « Нові соціальні ініціативи президента.»

3.Виступ на педагогічній раді вчителів «Наш ліцей ліцей великих можливостей»

4.Семінари:1«Формування інноваційної особистості учня»

2 « Планування уроку для розвитку критичного мислення.»

3 «Актуальні питання патріотичного виховання»

5.Мастер-клас « Я так навчаю». Виступ « Формування громадянської компетентності на уроках історії.»

6.Методичний бюлетень : 1« Методика критичного мислення учнів на уроках історії.»

2 «Використання логічно-структурних схем у поєднанні з комп’ютерними презентаціями.»

7. Семінар - практикум « Педагогічна культура вчителя.»

8. Творчий звіт вчителя історії та правознавства.
3.Інноваційна діяльність

1. Проектна робота з ліцеїстами 1,4 курсу « Велика Вітчизняна війна.»Результат: створення ліцеїстами стінгазет « 6листопода- день визволення Києва», «9 травня-день Перемоги»; створення презентацій « Україна в роки Другої світової війни. До 70 річчя з Дня Перемоги»; виставка газет «8 травня – День пам’яті та примирення»;екскурсія до Білоцерківського краєзнавчого музею по темі « Біла Церква в роки Великої Вітчизняної війни.» Перегляд навчально-документального відеофільму «Визволення Києва » та «Від Дніпра до Одера.»; Екскурсія до Парку Слави – покладання квітів загиблим героям.

2.Проектна робота з ліцеїстами 1-4 курсу « Патріотичне виховання.»Результат: 1.фото колаж « Україна в умовах незалежності»

2.урок «Україна – єдина,соборна держава»

3.відвідування виставки «Україна очима дітей»

3.Майстер клас по деку пажу : виготовлення портретів гетьманів І.Мазепи, П.Орлика.4.Використання ІКТ

1.Відкритий урок з правознавства « Права людини.»

2.Відкритий урок-конференція « Сімейне право.»

3.Відкритий урок « О.Довженко. Україна в огні. Історичний аспект повісті.»

4.Відкритий урок «Суспільно-політичне життя в 20-30 ті роки 20 століття»

5.Відкритий урок «Гетьманщина в 2 половині XVIII ст. І. Мазепа»5.Участь ліцеїстів у олімпіадах і конкурсах

Олімпіада з правознавства . Найкращий результат: 3 курс- Фіалка М.6.Навчально-виховні посібники

Випуск навчально-методичного посібника «Панорама відкритих уроків»

Власна методична проблема:

« Формування громадянських компетенцій на уроках історії та правознавства. »

Пропозиції: активно впроваджувати інтерактивні технології.

Звіт за 2012-2015 н.р. вчителя світової літератури

Корнійчук О.С.


 1. Участь у фахових виданнях

   • Участь у Всеукраїнському конкурсі фахового видання «Світова література»

Результат: опубліковані авторські навчально-виховні заходи «Жіночі долі утворах

В. Шекспіра та М.Коцюбинського (школа компаративного аналізу), «Кохання й самопожертва О. Генрі «Дари волхвів» (на допомогу молодому вчителю) ,

Вишиванка на подіумі (патріотичне виховання)


   • Участь у конкурсі педагогічних ідей «Секрет мого фахового успіху»

   • Участь у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року 2013»

 1. Власні напрацювання

   • Створення інтернет-ресурсу «Світова література Корнійчук О.С.»

   • Виступи на семінарах,круглих столах,педагогічних радах

   • Майстер-клас «Я так навчаю»

 1. Інноваційна діяльність

   • Web-квест «Перлини», «Срібне століття» ,

   • Проекти «Перлини літератури», «Вічне слово І.Франка, «Духовна скарбниця», «Сторінками Т.Г. Шевченка», «В кожному серці Україна», «Відомі Українці»

 1. Інтерактивна діяльність

   • Майстер-клас «Легенди про вічне життя»

   • Відкритий урок по творчості О.Генрі

   • Зустріч з майстром поетичного слова Гутник В.Д.

   • Майстер-клас із створення виробів із борошна «Дари осені»

   • Свято до Дня української писемності

   • Майстер-клас із деку пажу

   • Творча майстерня із скрабукінгу

   • Навчально-виховний захід до 200-річчя з Дня народження Т.Г.Шевченка

   • Майстер-клас «Садок вишневий коло хати»

   • Естафета добра «Україна диво калинове»

   • Творча зустріч з поетесою Г.Савчук

   • Навчально-виховний захід «Вишиванка на подіумі»

   • Інтелектуальна гра «Що?Де?Коли?»

 1. Використання ІКТ на уроках та навчально-виховних заходах

 2. Участь у олімпіадах та конкурсах

   • Олімпіада зі світової літератури

   • Конкурс творчих робіт «Спорт на благо ліцею»

   • Конкурс творчих робіт до Дня рідної мови

   • Конкурс творів на спортивну тематику «Спортивний шлях – це шлях крізь терни до зірок»

 1. Методична проблема

«Використання інтерактивних технологій на уроках світової літератури –необхідна умова якісної освіти»

8. Навчально-методичні посібники

«200-річчю з Дня народження Т.Г.Шевченка»«В кожному серці Україна», «Я так навчаю»

Звіт за 2012-2015 н.р

вчителя української мови та літератури Курманчук О.С.

1 Власні напрацювання

 • Створення додатків до Портфоліо вчителя української мови та літератури.

 • Випуск методичного бюлетня «Культура мовлення», «Вчителів, вихователів, батьків та учнів – крок до успіху».

 • Доповідь для семінару «Домашні завдання як засіб підвищення якості освіти та розвитку учнів», семінар-інтерв’ю «Від успішного учителя – до успішного учня».

 • Створення фахових стінгазет «Українська мова і література».

 • Написання поезій на педагогічну тематику.

 • І місце у конкурсі кабінетів.

 • Написання статей на сайт ліцею та Департамент освіти.

 • Поетичний виступ на педраді «Іпровізований подіум».

2 Інноваційна діяльність

 • Проектна робота з ліцеїстами І, ІІІ курсів «Духовна скарбниця»

Результат: матеріал, підготовлений ліцеїстами, для змінних стендів «Цитата тижня», «Золоте століття», «Срібне століття», «Культура мовлення», «Цікаво знати», «Літературний альманах», «Творчість ліцеїстів», «П’єдестал пошани».

 • Проектна робота з ліцеїстами І та ІІІ курсів «2014 рік - рік Т.Г. Шевченка»

Результат: презентація малюнків, газет; конкурс на виразне читання віршів.

3 Використання ІКТ

 • Урок-зустріч: «Творчий портрет Віри Гутник», «Мотиви лірики Галини Савчук»

 • Відкритий урочистий захід до Дня української писемності та мови

 • Відкритий виховний захід до 200-річчя від Дня народження Т.Г. Шевченка

 • Відкритий навчально-виховний захід «Вишиванка на подіумі»

 • Відкрита інтелектуальна гра до Міжнародного дня рідної мови «Що? Де? Коли?».

 • Інтегрований творчий звіт «Українська + англійська».

4 Інтерактивна діяльність

 • Відтворення уривків художнього тексту невербальними засобами мови ліцеїстами І та ІІІ курсів «Осіння фантазія», «Література очима ліцеїстів».

 • Урок – інтерв’ю ліцеїстів І і ІІІ курсів «Поділись досвідом»

 • Майстер-клас для педагогічного колективу з нестандартного уроку української мови

 • Створення висловлювань на вільну тематику ліцеїстами ІІІ курсу за допомогою знаків ідеографічного письма

 • Інсценізація уривків п’єси «Сто тисяч» ліцеїстами І курсу.

 • «Проби пера» - створення нарису про видатну особистість ліцеїстами ІІІ курсу.

5 Участь ліцеїстів в олімпіадах та конкурсах

 • Ліцейська олімпіада з української мови та літератури

 • Конкурс творчих робіт до Дня рідної мови

 • Конкурс творів на спортивну тематику «Спортивний шлях – це шлях крізь терни до зірок», «Ліцей – мій рідний дім»

 • Конкурс на кращих знавців української мови ім.. П. Яцика

 • Конкурс творчих робіт «Естафета добра»

 • Конкурс читців творів Т.Г. Шевченка серед ліцеїстів І курсу.

6Участь у фахових конкурсах

 • Навчально-методичний посібник «У кожному серці - Україна».

Методична проблема

Розвиток творчих здібностей інноваційними технологіями на

уроках української мови і літератури як засіб формування гармонійної особистості

Проблеми. Умови для творчої роботи вчителів у ліцеї створено, проте кабінет №3 не забезпечений ІКТ

Пропозиції. Забезпечити кабінет №3 проектором, екраном та ноутбуком.
Звіт за 2012 – 2015 н. р.

вчителя англійської мови Фіялко О. П.

 1. Участь у фахових конкурсах

 • Участь у Всеукраїнському конкурсі фахових видань «Англійська мова та література», «Все для вчителя», «Трибуна педагогічної майстерності»

 • Навчально-методичний посібник «Great Britain. What we know about it. » «Великобританія. Що ми знаємо про неї. »


2. Власні напрацювання

 • Поповнення Портфоліо вчителя англійської мови

 • Випуск методичного бюлетеня « Комунікативна методика на уроках англійської мови», «Творча й пошукова діяльність як метод пізнавальної діяльності учнів».

 • Доповідь для педагогічних читань « Позитивне мислення в освітянській діяльності»

 • Участь у психолого – педагогічному семінарі «Роль комунікативних вправ у підвищенні інтересу до навчання».

 • Випуск предметних стінних газет.

 • Творчий виступ на педраді.

 • Написання статей на сайт ліцею.

 • Поповнення бази навчального матеріалу до уроків англійської мови.

 • Участь у огляді – конкурсі кабінетів.


3.Інноваційна діяльність

 • Проектна робота з ліцеїстами II-III курсів « Символи англомовних країн»

Результат: створення тематичних панно

 • Проектна робота з ліцеїстами IV курсів « Чому ми вивчаємо англійську мову?»

Результат: презентації, відео, стінгазети

 • Проектна робота з ліцеїстами II курсу «Great Britain. What we know about it. «Великобританія. Що ми знаємо про неї. »

Результат: створення навчально – виховного посібника


 1. Інтерактивна діяльність

 • Майстер – клас для ліцеїстів з декупажу « Символи англомовних країн»

 • Літературний AQUA – бій « Життєвий та творчий шлях Т. Г. Шевченка»

 • Майстер – клас для вчителів « Я так навчаю»

 • Конкурс на краще читання творів англо – мовних поетів «Спілкуємося англійською»

 • Майстер – клас для ліцеїстів «Декупаж по – англійські» та виготовлення тематичного панно «Біг Бен»

 • Клуб розмовної англійської мови. Урок – зустріч з американцями.

 • Віртуальна екскурсія Англією.

 • Англійська на практиці. Створення англо – мовних доробок.

 1. Участь ліцеїстів у олімпіадах та конкурсах

 • Ліцейська олімпіада з англійської мови ( взяли участь 10 ліцеїстів); II місце – Степанов Вадим, III місце – Бойко Юлія

 • Всеукраїнський конкурс з англійської мови « Гринвіч»

Методична проблема

« Розвиток творчих здібностей на уроках англійської мови»

Проблема: забезпечити каб. № 10 ІКТ

Пропозиції: активно впроваджувати в педагогічну діяльність інноваційні технології


Звіт за 2012-2015 н.р

вчителя української мови та літератури Мельник О.А.

1 Власні напрацювання

 • Створення Портфоліо вчителя української мови та літератури

 • Випуск методичних бюлетнів «Елементи сучасних педагогічних технологій на уроках української мови та літератури», «Розвиток критичного мислення учнів на уроках української мови та літератури»

 • Доповіді на семінарах «Створення ситуації успіху на уроках української мови та літератури», «Від успішного учителя - до успішного учня», «Рецепт «приготування» сучасного уроку»

 • Створення фахових стінгазет «Українська мова і література»

 • І місце у конкурсі кабінетів.

 • Написання статей на сайт ліцею та Департамент освіти.

 • Виступи на педрадах «Я так навчаю…», «Наш ліцей-ліцей великих можливостей»

2 Інноваційна діяльність

 • Проектна робота з ліцеїстами ІІІ «Вічне слово І.Я.Франка», «Письменники і Україна».

Результат: матеріал, підготовлений ліцеїстами, для уроку української літера та демонстраційних стендів

 • Проектна робота з ліцеїстами І-ІV курсів «До 200-річчя від Дня народження Т.Г. Шевченка»

Результат: малюнки, газети, вірші ліцеїстів «Поетичний світ Т.Г. Шевченка очима ліцеїстів»

3 Використання ІКТ

 • Урок-зустріч: «Творчий портрет Віри Гутник», «Мотиви лірики Галини Савчук»

 • Відкритий урочистий захід до Дня української писемності та мови

 • Відкритий виховний захід до 200-річчя від Дня народження Т.Г. Шевченка

 • Відкритий урок ««Зів’яле листя» в душі і пам’яті поета»

 • Відкритий навчально-виховний захід «Вишиванка на подіумі»

 • Відкрита інтелектуальна гра до Міжнародного дня рідної мови «Що? Де? Коли?».

 • Нестандартний творчий звіт .

4 Інтерактивна діяльність

 • Майстер-клас для педагогічного колективу з нестандартного уроку української літератури

 • Створення ліцеїстами І курсу ілюстрацій до творів Т.Г. Шевченка із борошна

 • Майстер-клас із створення тематичних панно для уроків української літератури за технікою деку паж

 • Майстер-клас із створення мапи «Письменники і Україна»

5 Участь ліцеїстів в олімпіадах та конкурсах

 • Ліцейська олімпіада з української мови та літератури

 • Конкурс творчих робіт до Дня рідної мови

 • Конкурс творів на спортивну тематику «Спортивний шлях – це шлях крізь терни до зірок», «Ліцей – мій рідний дім»

 • Конкурс на кращих знавців української мови ім.. П. Яцика

 • Конкурс творчих робіт до 200-річчя від Дня народження Т.Г. Шевченка

 • Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

 • Конкурс творчих робіт «Спортивний шлях на благо миру та розквіту»

Методична проблема

Створення ситуації успіху на уроках української мови і літератури

Проблеми. Немає. Створено умови для творчої роботи вчителів у ліцеї


Рейтинг

Рейтинг вчителів МК гуманітарних дисциплін, який проводиться щорічно, враховував результативність навчальної та позакласної роботи з предмета, результативність науково-методичної діяльності вчителя, своєчасне виконання доручень. Основна ідея запропонованої методики полягала в тому, щоби підготувати педагогів до необхідності систематичного самоаналізу педагогічної діяльності та ведення портфоліо. Вивчення вчителем результатів своєї власної навчально-виховної роботи дозволяє визначити шляхи подальшого вдосконалення навчання й виховання учнів. Із критеріями та методикою розрахунку рейтингу вчителів були познайомлені всі члени педагогічного коллективу.
Рейтинг педагогічних працівників методичної комісії гуманітарних дисциплін


п/п

ПІБ

Навчально-методична робота

Інноваційна діяльність

Організаційно-виховна робота

Загальна кількість білів

1

Мазуркевич Т.В.

500

325

60

875

2

Корнійчук О.С.

470

180

55

700

3

Курманчук О.С.

410

180

20

610

4

Мельник О.А.

350

180

30

560

5

Фіялко О.П.

360

135

20

515

6

Смоляр І.В.

410

100

20

510


Моніторинг

Проведено моніторинг з питання «Використання інноваційних педагогічних технологій». І ось які ми бачимо результати. Всі 6 вчителів методичної комісії працюють над впровадженням комп’ютерних технологій, інтерактивного навчання, особистісно орієнтованого навчання та 6 вчителів впроваджують в систему роботи проектну діяльність
Комп'ютерні технології

Проектні технології

Особистісно- оріентоване навчання

Інтерактивні технології

Курманчук О.С.

+

+

+

+

Смоляр І.В.

+

+

+

+

Фіялко О.П.

+

+

+

+

Мельник О.А.

+

+

+

+

Мазуркевич Т.В.

+

+

+

+

Корнійчук О.С.

+

+

+

+

6

6

6

6

6Діагностика

вчителів методичної комісії гуманітарних та природничо-математичних дисциплін


Мета, завдання: становлення та розвиток творчої майстерності вчителя • Взаємодії:

  • співпраця;

  • спільна діяльність;

  • взаємодопомога;

  • гуманний стиль спілкування

  Форми:

  • курси;

  • проблемні семінари;

  • конкурси «Вчитель року», «Навчальні посібники»;

  • фестиваль методичних ідей

  Зміст:

  • відпрацювання цінностей особистості кожного вчителя;

  • вдосконалення професійності;

  • підвищення педагогічної культури;

  • опанування інноваційних методів навчання та виховання
Результати діагностування – вироблення програми розвиткуНа основі діагностики МК на засіданні МК було обговорено та затверджено нову програму реалізації методичної комісії гуманітарних дисциплін.
Тема. Формування предметних компетентностей учнів - шлях до педагогічної майстерності
Мета: формування предметних компетентностей як сукупності знань, умінь і навичок,що дає учневі самостійно виконувати певні дії задля розв’язання навчальної проблеми ; підвищення педагогічної майстерності вчителів через формування індивідуальної авторської системи педагогічної діяльності.

З метою накопичення інформації про перебіг роботи над методичною проблемою «Формування предметних компетентностей учнів - шлях до педагогічної майстерності» заплановано проведення семінарів, круглих столів, відкритих навчально-виховних заходів, звіти методичної комісії.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка