Звіт Кумпан Наталії Вікторівни «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови»Скачати 64.23 Kb.
Дата конвертації05.02.2019
Розмір64.23 Kb.
ТипЗвіт

Творчий звіт Кумпан Наталії Вікторівни

«Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови»

«Може, маленька дитина повторює те, що було вже зроблено,

створено іншими людьми, але якщо це діяння – плід її власних зусиль,

- вона творець; її розумова діяльність – творчість.»

 

В. О. Сухомлинський

Усім нам відоме твердження про те, що у дитинстві кожна дитина – творець, тобто художник, поет, фантазер і винахідник. Діти – це у своїй більшості творчі істоти, що живуть у світі образів, почуттів і переживань, вирізняються безпосередністю сприймання, інтересом до всього нового і нестандартного, потягом до відображення та перетворення навколишньої дійсності. Отже, розвиток творчих здібностей молодших школярів – важливе завдання початкової школи, від реалізації якого залежить культурний, економічний поступ нашої країни.

Скільки б років не працював у школі, труднощі в нашій роботі ніколи не зникають, лише змінюється їх характер. Великі обовʼязки покладаються на нас- вчителів.

Я переконана в тому, що які б завдання не ставила сучасність,незмінним залишається одне - велика любов і повага до дітей, творчий підхід до навчання і виховання.

На мою думку, сучасний етап підготовки дітей до життя полягає в переорієнтації її змісту від суто навчального до розвивально-соціального, що забезпечує формування творчої особистості. В своїй роботі я використовую навчально-виховний комплекс, який забезпечує творчий розвиток і створює єдиний соціально-педегогічний простір (дитина – сім’я – школа) для успішного творчого розвитку дитини.

Початкова школа є одним із найважливіших етапів у розвитку творчої особистості. Потрапляючи у шкільне середовище, особистість має зберегти свою індивідуальність, розвинути здатність творчо мислити, обирати нестандартні, оригінальні рішення, вчитися заради знань, які знадобляться у реальному житті. Я вважаю, що допомогти дітям у цьому може тільки той вчитель, в якому живе дух творчого пошуку.

Досвід показує, що навчання повинно бути свідомим, активним, а головне – цікавим, під час якого дитина отримує знання як „інструмент для розв’язання життєвих проблем”. Всі свої уроки, виховні заходи я спрямовую на розвиток особистості учня, його творчого потенціалу, тому всю систему завдань планую так, щоб учні ефективно просувалися у розвитку розумових операцій, вмінні аналізувати, порівнювати, узагальнювати, класифікувати, міркувати.

Ще Я. А. Коменський говорив: „Діти допитливі, з гострим розумом при правильному вихованні стають великими людьми”. Головною метою творчого розвитку дитини, розвитку розумової діяльності я вважаю не прагнення дати дітям максимум нової інформації, а притягування дитини до процесу творчого пізнання через набуття звички міркувати, чітко формувати питання. . На запитання дітей я відповідаю так: „Подумай, доведи, порівняй, відгадай, зроби висновок”. Так я розвиваю інтерес учнів до світу, їхню фантазію, думку, мислення, почуття.

Завдання курсу української мови широкі та багатогранні. По-перше, учні повинні ознайомитися з мовою як об’єктивною реальністю, усвідомити її роль у суспільному житті, зрозуміти структуру мови на всіх рівнях її будови, різноманітність і багатство мовних засобів. По-друге,необхідно повсякденно розв’язувати і практичні питання, що полягають у дотриманні законів і норм літературної мови, у збагаченні словникового запасу учнів, у розвиткові їх мислення, у виробленні навичок правильно, виразно, образно висловлювати думки і почуття.

Тому розвиток творчих здібностей учнів —важливий складник вивчення рідної мови в школі.

Розвивати творчість – означає виховувати у дітей інтерес до знань, самостійність у навчанні. Маленький учень добре вчиться лише тоді, коли він переживає успіх, хоча б невеликий.Тому на кожному уроці я ставлю перед собою такі завдання.

Мої завдання:

- запалити в дитячому серці вогник допитливості;

- збагачувати знання школярів про природу, суспільне життя, трудову діяльність людей;

- розвивати різні види пам'яті;

- розвивати уяву і фантазію;

- розвивати увагу, спостережливість;

- формувати мовленнєві вміння, комунікативно – творчі здібності;

- пробуджувати інтерес до навчання, робити його цікавим, пізнавальним, розвивальним;

- розвивати творче мислення;

- навчити працювати з навчальною і дитячою книгою;

- виховувати національну самосвідомість, духовність.

Навчити дітей вчитися, прищепити їм стійкий інтерес до знань, прагнення самостійно збагачуватися ними – таке завдання я поставила перед собою.

Щоб сформулювати творчі здібності, дитині необхідно якнайбільше вражень про навколишній світ під час виконання різних видів діяльності, який їй подобається найбільше, а потім – в усіх притаманних учням видах діяльності (гра, малювання, конструювання, читання та розігрування сюжетів знайомих літературних творів, складання віршів, казок, експериментування тощо). Формуючи в учнів інтерес до будь – якого з цих видів діяльності, вдається захопити дитину процесом творчості.

Серед шляхів розвитку творчих здібностей , пізнавальної активності, самостійності, самореалізації дітей підкреслюється необхідність використання в роботі з учнями початкових класів різноманітних завдань – навчальних, розвивальних, пізнавальних, інтелектуальних, нестандартних, творчих.

Зважаючи на це вважаю, що:

Розвитку творчих здібностей сприяють:

- словесні творчі завдання на добір рими, складання початку чи закінчення вірша;

- складання казки за малюнком;

- створення продовження казки, оповідання;

- складання чистомовок;

- словесне малювання;

- творчі списування текстів;

- вилучення зайвого;

- скоромовки;

Для розвитку творчих здібностей я використовую:

1. Метод гри.

Гра, як основна діяльність дитини в молодшому шкільному віці, є постійною її супутницею. Гра для дитини – перша можливість проявити себе, самовиразитись і самоствердитись. В іграх діти не тільки відображають реальне життя, а й перебудовують його. За словами Виготського, «гра дитини – це творче переосмислення пережитих вражень, комбінування їх і побудова з них дійсності, яка відповідає запитам і інтересам самої дитини», тобто гра розглядається як творча діяльність, в якій наочно виступає комбінуюча дія уяви. Тому в своїй роботі використовую розвивальні ігри як засіб навчання і виховання.

Гра «Заміни звук»

Гра вдосконалює фонематичний слух, розвиває уяву, розумові операції аналізу і синтезу.

На уроках використовую навчальні ігри «Розумові розминки»

2. Використовуючи у роботі інтерактивні методи «Займи позицію», «Прес», «Саsе – метод” організовую «ігри»: «Мікрофон», «Акваріум», «Карусель». Методи інтерактивного навчання дають змогу швидко активізувати пошуково - пізнавальну діяльність учнів, максимально розкривають їх таланти.

3. Елементи технології критичного мислення.

Коли дитина приходить до школи відбувається процес її адаптації до тих видів і форм діяльності, в яких їй доведеться брати участь у дорослому житті. І цей процес відбувається за умови комунікативної діяльності. Тому для розвитку мовленнєвих умінь, розвитку творчого мислення використовую такі завдання:«Крісло автора» Учні за бажанням сідають у «крісло автора» і розповідають щось цікаве про своїх рідних, знайомих або епізод зі свого життя, історію про своє ім’я тощо.

«Опиши (намалюй) навпаки» Учитель показує сюжетний малюнок, а групи учнів описують його, замінюючи основні предмети, їх ознаки, дії, явища на протилежні.

4. Під час роботи з дітьми керую процесом творчості, спрямовуючи його на активізацію творчої думки. Тому використовую метод мозкового штурму.

Метод мозкового штурму використовую тоді, коли діти не мають уявлення про предмет, вони висловлюють свої думки, обґрунтовують, а вже потім роблять висновок.

5. Для розвитку творчих здібностей учнів використовую також стратегію комбінаторних дій:

-              таблиці – тренажери;

-              гра «Утвори слово» (рис – сир);

Розумовий розвиток дитини залежить від того, наскільки вона бере участь у продуктивних видах діяльності. Кожна продуктивна діяльність передбачає вміння планувати, тобто спершу уявляти образ того, що створюється, а потім утілювати його в практичній діяльності. Саме участь у продуктивних видах діяльності я використовую у своїй роботі. Залучаю дітей до таких видів художньої діяльності:

- художньо – мовленнєва діяльність (слухання казок, розповідей, читання віршів, створення власних творів);

- театралізована діяльність (інсценізація казок).

Мною було проведено конкурс віршів «Юні аматори» - присвячені 200-річчю Т.Г.Шевченка, конкурс малюнків «Я - українець», «Здоровим бути – модно», та ін.

Виховувати творчу людину без краси неможливо. Прекрасне вічне джерело духовності, натхнення, творчості. Воно існує поряд з людиною, тому що краса, яка не сприймається, - мертва. І якщо люди втратять здатність відчувати красу, вона ніколи не зможе врятувати світ.

Враження шкільного дитинства відкладаються в пам’яті на все життя і впливають на подальший розвиток дитини. В емоційному сприйнятті дитинства зароджуються витоки майбутньої творчої особистості.Тому залучаючи дітей до творчості, створюючи постійно «ситуацію успіху», поважаючи дитину, ми в змозі виховати творчо працюючу особистість.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка