Звіт керівника Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №37 Полтавської міської радиСкачати 241.38 Kb.
Дата конвертації24.05.2018
Розмір241.38 Kb.
ТипЗвіт

Звіт керівника

Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37 Полтавської міської ради Полтавської міської ради

Щорічний звіт керівника навчального закладу проводиться відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, ст. 39 Закону України «Про середню освіту» від 13.05.1999 № 651 – ХІV (із змінами).

Навчально-виховний процес у закладі здійснюється відповідно до «Державних санітарних норм улаштування, утримання ЗНЗ та організації навчально-виховного процесу», погоджених з Міністерством освіти і науки України (лист від 05.06.2011 № 1/2-1459) і затверджених Постановою Головного Державного санітарного лікаря України (№ 64 від 14.08.2001).

За результатами 2015-2016 н.р. грамотою управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради нагороджено вчителя української мови та літератури Шевченко Світлану Іванівну.


Організація роботи з професійного розвитку педагогічних працівників
Наявність відповідної фахової підготовки членів колективу, створення атмосфери психологічного комфорту в закладі, якісний підбір та розстановка кадрів – це ті необхідні чинники, що визначають ефективність роботи школи.

Педагогічний колектив Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37 Полтавської міської ради Полтавської області має високий освітньо-кваліфікаційний рівень. У навчальному закладі працює 44 педагогічних працівників, усі мають вищу педагогічну освіту.

У 2015-2016 н.р. члени педагогічного колективу продовжували роботу над підвищенням кваліфікації. Протягом року забезпечено неухильне виконання плану-графіку проходження курсів підвищення кваліфікації вчителями школи, для 11 педагогів, організовано їх науково-методичну роботу в міжкурсовий період.

Пройшли атестацію 4 педпрацівників, а саме: 3 учителів та 1 вихователь ГПД. За наслідками атестації встановлено (підтверджено) кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої категорії» - 2, «спеціаліст першої категорії» - 0, «спеціаліст другої категорії» - 2. Підтверджено педагогічні звання: «вчитель-методист» - 1, «Старший учитель» - 0.
Всього педагогічних працівників

% від потреби

Підвищило кваліфікацію у звітному періоді

Результати атестації

Встановлено (підтверджено) категорію

Присвоєно (підтверджено) педагогічні звання

заплановано

підвищило

Вища категорія

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст

«Старший учитель»

«Учитель-методист»

Інші

49

100

11

11

2

-

2

-

-

1

-Організація методичної роботи
Якість, результат навчально-виховного процесу школи залежить передусім від педагога, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

Виконуючи Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національну Доктрину розвитку освіти України, Національну програму «Освіта України ХХІ століття», Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», рекомендацій МОН України та наказу управління освіти виконкому Полтавської міської ради від 02.09.15 № 340 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2015-2016 н.р.», наказ по школі від 02.09.15 № 229 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2015 - 2016 н.р.» та з метою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, удосконалення їх фахової та методичної майстерності, творчого використання досягнень педагогіки та психології, перспективного педагогічного досвіду в школі організовано і проведено методичну роботу згідно планів роботи шкільної, методичної ради та МО вчителів-предметників.

Методична робота педагогічного колективу школи будувалася на науково-методичних проблемах: «Ефективність системи науково-методичної роботи як засобу розвитку фахової компетентності педагога», «Розвиток творчих здібностей та особистісно орієнтоване навчання з використанням краєзнавчого підходу у формуванні ключових і предметних компетентностей».

Методична робота педагогічного колективу реалізує головні завдання та напрямки діяльності шкільних МО та міського методичного кабінету за такими напрямками: • створення умов для самореалізації і творчого зростання учасників навчально-виховного процесу;

 • організація безперервної освіти кожного;

 • мотивація до інноваційної діяльності;

 • впровадження в навчально-виховний процес учнів сучасних педагогічних та інформаційних, інноваційних технологій;

 • вивчення та впровадження педагогічного досвіду учителів-новаторів;

 • забезпечення проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів та вихователів ГПД.

З метою підвищення якості знань учнів та зростання творчого потенціалу кожної дитини перед учителями були поставлені такі завдання:

 • підвищувати активну пізнавальну діяльність учнів, використовуючи ефективні й цікаві форми роботи;

 • створювати необхідні умови для розвитку дитячої особистості в рамках навчально-виховного процесу;

 • надавати кожній дитині можливість для самореалізації;

 • продовжувати роботу з розширення функціонального використання й організації роботи кабінетів школи.

Методична робота мала системний характер, проводилась із дотриманням тематичної єдності та оптимального співвідношення колективних та індивідуальних форм, які ґрунтуються на диференціальному, особистісному підході до вдосконалення професійної компетентності вчителя.

У школі функціонувала методична рада у складі: Пасюра І.І. – голова методичної ради; Артюшенко В.О., Шпилька Т.В., Библів Н.І., Шевченко С.І., Доля Т.М., Морозова Г.Л., Кривошеєва Н.П., Горошко О.П., Хоролець С.О., Проскурня В.В., Білокінь С.О., Яроха Д.В – члени методичної ради.

У 2015 – 2016 н.р. у школі працювали 7 методичних об’єднань учителів-предметників:


 • початкових класів – голова МО Кривошеєва Наталія Павлівна, вчитель початкових класів вищої категорії;

 • української мови – голова МО Доля Тамара Миколаївна, вчитель української мови та літератури вищої категорії, «вчитель – методист»;

 • біології, хімії, географії, історії, економіки, ОБЖ, МСП – голова МО Морозова Галина Леонідівна, вчитель географії вищої категорії, «вчитель – методист»;

 • іноземних мов та світової літератури – голова МО Проскурня Вікторія Олександрівна, вчитель англійської мови другої категорії;

 • математики, інформатики, фізики – голова МО Хоролець Світлана Олександрівна, вчитель математики другої категорії;

 • фізичної культури, Захисту Вітчизни, трудового навчання, образотворчого і музичного мистецтв – голова МО Білокінь Світлана Миколаївна, вчитель трудового навчання вищої категорії, «Старший учитель»;

 • класних керівників – голова МО Горошко Ольга Петрівна, вчитель української мови та літератури вищої категорії.

Робота шкільних МО була націлена на покращення якості навчально-виховного процесу, формування здібностей до самоосвіти, потреби в самовдосконаленні, підвищення профкомпетентності вчителя в умовах профілізації старшої школи, на творче використання досягнень сучасної педагогіки.

З метою вдосконалення навчально-виховного процесу та надання методичної допомоги учителям вивчено стан викладання предметів: зарубіжної літератури (наказ від 25.12.15 № 378), біології (наказ від 21.04.16 № 132), образотворчого мистецтва (наказ від 27.05.16 № 187).

У період з листопада 2015 року по березень 2016 року вивчено педагогічну діяльність учителів: Артюшенко В.О. – математики, Бакулей Ю.М. – зарубіжної літератури, Марусича Є.О. – образотворчого мистецтва, Ілющенка О.С. – вихователя ГПД.

З метою популяризації передового педагогічного досвіду вчителі проводили предметні тижні, відвідували з жовтня по лютий дні педагогічної майстерності вчителів школи, міста.

З метою підвищення фахового та методичного рівня педпрацівників працювали творча група дидактична майстерня «Вивчення та впровадження в практику роботи вчителя музикотерапевтичної педагогіки – Піснезнайко». (Керівник – Шихалкіна О.М.).

Учителі школи систематично проводять роботу з підготовки до участі учнів у міському та обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, по залученню школярів до участі у творчих та наукових конкурсах, науково-практичних конференціях міського, обласного та Всеукраїнського рівнів.Одним із пріоритетних напрямків у системі роботи є виявлення, навчання та розвиток обдарованих дітей та талановитої молоді. У рамках реалізації міської програми у 2015 – 2016 н.р. здійснено такі заходи:

 • проведено шкільний етап предметних олімпіад із базових дисциплін;

 • проведена підготовка та участь переможців шкільних предметних олімпіад в олімпіадах міських та обласних рівнів;

 • проведена підготовка та участь учнів у міській науково – практичній конференції Малої академії наук;

 • проведено шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів школи, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

 • забезпечено роботу гуртків за бажанням учнів.

Результатом індивідуального підходу до талановитої дитини та розвитку її здібностей школа має призові місця:

І семестр

КОНКУРСИ:

 1. І місце на міському конкурсі «Кращий ведучий року», Чамара Діана, Гонтар Катерина (10 клас), учитель української мови та літератури Шевченко С.І.

 2. ІІ місце на міському етапі Всеукраїнського конкурсу юних гумористів «Посміхнемось щиро Вишні», в номінації «Власна творчість» Чамара Діана, учениця 10 класу, учитель української мови та літератури Шевченко С.І.

 3. ІІ місце на міському етапі Всеукраїнського конкурсу юних гумористів «Посміхнемось щиро Вишні», в номінації «Веселий пензлик» Горошко Артем, учень 10 класу, учитель української мови та літератури Горошко О.П.

 4. ІІ місце у міському етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П.Яцика, Коротич Олексій, учень 8-А класу, учитель української мови та літератури Доля Т.М.

 5. ІІІ місце на міському етапі Всеукраїнського конкурсу юних гумористів «Посміхнемось щиро Вишні», в номінації «Власна творчість» Борисова Ольга, учениця 8-А класу, учитель української мови та літератури Доля Т.М.;

 6. ІІІ місце на міському етапі Всеукраїнського конкурсу юних гумористів «Посміхнемось щиро Вишні», в номінації «Вишневі усмішки» Вахній Артем, учень 7-Акласу, учитель української мови та літератури Авраменко Н.В.

 7. ІІІ місце міська краєзнавчо-пошукова робота «Моя Батьківщина – Україна» 5-А клас класний керівник, вчитель історії Буніна М.І.

 8. ІІІ місце міська краєзнавчо-пошукова робота «Моя Батьківщина – Україна» 5-Б клас класний керівник, учитель української мови та літератури Горошко О.П.

 9. ІІІ місце міська краєзнавчо-пошукова робота «Моя Батьківщина – Україна» 5-В клас класний керівник, вчитель зарубіжної літератури Бакулей Ю.М.

 10. ІІІ місце у міському етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П.Яцика, Біда Анастасія, учениця 6-А класу, учитель української мови та літератури Доля Т.М.

 11. ІІІ місце у міському етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П.Яцика, Дзюбан Діана, учениця 7-А класу, учитель української мови та літератури Авраменко Н.В.

 12. ІІІ місце у міському етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П.Яцика, Лисенко Богдан, учень 9-А класу, учитель української мови та літератури Шевченко С.І.

 13. ІІІ місце у міському етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П.Яцика, Чамара Діана, учениця 10 класу, учитель української мови та літератури Шевченко С.І.

 14. ІІІ місце у VІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді ім. Т.Шевченка, Ніколенко Юлія, учениця 7-А класу, учитель української мови та літератури Авраменко Н.В.

 15. ІІІ місце у VІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді ім. Т.Шевченка, Сипіта Марина, учениця 8-А класу, учитель української мови та літератури Доля Т.М.

 16. ІІІ місце у міському етапі проектів «Ми віримо в гарне майбутнє» педагог-організатор Іванюта І.І.

 17. ІІ місце у відбірковому етапі обласного дитячо-юнацького конкурсу образотворчого мистецтва серед дітей з особливими потребами (номінація «Ходить осінь нашим краєм»), учень 2-А класу Рябокінь Іван, класний керівник Плахотна Г.В.


ОЛІМПІАДИ:


 1. І місце на міській олімпіаді з правознавства Галєєв Ярослав, учень 11 класу, вчитель правознавства Буніні М.І

 2. ІІ місце на міській олімпіаді з історії Чамара Діана, учениця 10 класу, вчитель історії Буніна М.І.

 3. ІІ місце на міській олімпіаді з історії Галєєв Ярослав, учень 11 класу, вчитель історії Буніна М.І.

 4. ІІ місце на міській олімпіаді з трудового навчання Довгуля Артем, учень 9-А класу, вчитель трудового навчання Калюжний В.В.

 5. ІІ місце на міському етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури Лисенко Богдан, учень 9 – А клас, учитель української мови та літератури Шевченко С.І

 6. ІІ місце на міському етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури Коротич Олексій, учень 8 – А клас, учитель української мови та літератури Доля Т.М.

 7. ІІІ місце на міській олімпіаді з математики Біда Анастасія, учениця 6-А класу, вчитель математики Хоролець С.О.

 8. ІІІ місце на міській олімпіаді з географії Чамара Діана, учениця 10 класу, вчитель географії Морозова Г.Л.

 9. ІІІ місце на міській олімпіаді з правознавства Мехедько Єлизавета, учениця 10 класу, вчитель правознавства Буніна М.І.

 10. ІІІ місце на обласній олімпіаді з історії Галєєв Ярослав, учень 11 класу, вчитель історії Буніна М.І.

 11. ІІІ місце на міському етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови Коротич Олексій, учень 8 – А клас, учитель англійської мови Проскурня В.О.


МАН:


 1. І місце на міському етапі МАН «Жменька сміху на потіху», учениця 10 класу Чамара Діана, вчитель української мови та літератури Шевченко С.І.

 2. І місце на міському етапі МАН «Правовий статус пацієнта в Україні», учениця 10 класу Чамара Діана, вчитель історії Буніна М.І.

 3. ІІІ місце на обласному етапі МАН «Правовий статус пацієнта в Україні», учениця 10 класу Чамара Діана, вчитель історії Буніна М.І.


ІІ семестр
КОНКУРСИ:


 1. ІІ місце на міському конкурсі читців «Тарасовими шляхами», учень 7-А класу Вахній Артем, учитель української мови та літератури Авраменко Н.В.

 2. ІІ місце на міському конкурсі читців «Тарасовими шляхами», учениця 8-А класу Оніпко Катерина, учитель української мови та літератури Доля Т.М.

 3. ІІІ місце на міському конкурсі читців «Тарасовими шляхами», учениця 10 класу Вертилецька Ірина, учитель української мови та літератури Шевченко С.І.

 4. ІІІ місце на міському конкурсі «Згуртуємося, братове-українці!» учениця 8-А класу Борисова Ольга, учитель української мови та літератури Доля Т.М.

 5. ІІІ місце на міському (зональному) етапі Всеукраїнського конкурсу-огляду екологічних агітбригад та екологічних театрів (шоу), шкільна екобригада «Ворскляночка» (учні 8-А класу), вчителі біології: Іванюта І.І., Шпилька Т.В.

 6. І місце на обласному фестивалі дитячої творчості «Повір у себе» серед дітей з особливими потребами (номінація декоративно-ужиткове мистецтво), учень 2-В класу Давидко Олександр, класний керівник Кмитюк Н.І.

 7. ІІ місце на регіональному етапі І Всеукраїнського (ХІІ Всекримського) конкурсу учнівської та студентської молоді «Змагаймось за нове життя!» (Леся Українка) за напрямком «Твір», Шакірова Лідія, учениця 9-А класу, вчитель української мови та літератури Шевченко С.І.

 8. І місце на фізичному конкурсі «Фізична поробка» в номінації «Саморобні іграшки з фізичним змістом», учениця 7-А класу Міняйло Анастасія, учитель фізики Лубкова О.М.

 9. ІІІ місце на фізичному конкурсі «Фізична поробка» в номінації «Саморобні іграшки з фізичним змістом», учениця 11 класу Підлепич Ірина, учитель фізики Лубкова О.М.

 10. ІІ місце на міському конкурсі знавців англійської мови та літератури серед учнівської молоді Полтавщини, учениця 6-Б класу Дугіна Дар’я, вчитель англійської мови Литвин Л.М.

 11. ІІІ місце на міському конкурсі знавців англійської мови та літератури серед учнівської молоді Полтавщини, учениця 5-В класу Бабець Валентина, вчитель англійської мови Литвин Л.М.

 12. ІІІ місце на міському конкурсі-фестивалі «Сузір’я талантів багатодітної родини» в номінації «Образотворче мистецтво», учениця 7-А класу Фабро Софія.

 13. Вийшла в ІІІ етап Чамара Діана конкурс на отримання гранту на навчання в США вчитель англійської мови Проскурня В.О.

 14. Перемога у номінації «Оригінальність сюжету» у VІІ регіональному конкурсі творчих робіт «Допис у газету» учениця 9-А класу Шакірова Л., вчитель української мови та літератури Шевченко С.І.

 15. ІІІ місце у VІІ регіональному конкурсі творчих робіт «Допис у газету», Чамара Діана, учениця 10 класу, учитель української мови та літератури Шевченко С.І.

 16. ІІІ місце Лук’яненко Дар’я (номінації «декламація») у другому турі конкурсу, присвяченого 145-й річниці з дня народження великої української поетеси і громадського діяча Лесі Українки.

Учні школи беруть активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних інтерактивних конкурсах: «Кенгуру», «Левеня», «Бобер», «Лелека», «Колосок», «Соняшник», «Грінвіч».

У 2015-2016 н.р. у Міжнародному етапі математичного конкурсу «Кенгуру» взяло участь 156 учнів 2-11 класів по рівнях: • «малюк 2 клас» - 26 учнів;

 • «малюк 3 - 4 клас» - 67 учнів;

 • «школярик» - 28 учнів;

 • «кадет» - 25 учнів ;

 • «юніор» - 6 учнів;

 • «випускник» - 4 учнів.

Отримали сертифікати: 7 – відмінних (учні: Кіліян Д.( 7-А класу), Косенко О.(8-А кл), Рогова Є. (8-А кл), Ожиганова К. (8-А кл), Улизько В. (8-А кл), Коротич О. (8-А кл), Сипіта М. (8-А кл), 27 добрих (2 учень – 2 кл., 10 уч. – 3 кл., 3 уч. – 5 кл., 11 уч. – 7 кл, 1 уч. – 8 кл.):

Пасічник Н. (2 кл.), Березіна А. (2 кл.), Карасик М. (3 кл), Михайлова Д. (3 кл), Єршков В. (3 кл), Якименко А. (3 кл), Дейнека О.(3 кл.), Кіліян В. (3 кл), Лихоліт А. (3 кл), Пустовіт С. (3 кл), Лізенко Ю. (3 кл), Скачко Р. (3 кл), Убич Д. (5 кл), Поліщук А. (5 кл), Вахній А. (7 кл), Шакіров І. (7 кл), Павлов Є. (7кл), Павлов О. (7 кл), Сова Є. (7 кл), Пішняк Р. (7 кл), Дзюбан Д. (7 кл), Міров Д. (7 кл), Солодовник К. (7 кл), Бритавченко А. (7 кл), Лелюх К. (7 кл), Бабець В. (5 кл), Сажієно Д. (8 кл). та 122 учні, які отримали сертифікат учасника.

Результати участі у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня 2016»:


Учасників по рівнях

6 клас

0

7 клас

29

8 клас

16

9 клас

21

10 клас

12

11 клас

17

СЕРТИФІКАТИ

Відмінний

Добрий

Учасника

0

14

81

Сертифікат «Левеня 2016» з добрим результатом отримали: Семеренко Д. (7 кл.), Павлов О. (7 кл.), Вахній А. (7 кл.), Улизько В (8 кл.), Оніпко К. (8 кл.), Рогова Є. (8 кл.), Бородай Ю. (9 кл.), Косенко О. (8 кл.), Проненко А. (8 кл.), Кравець О. (10 кл.), Богдан В. (10 кл.), Петренко М. (10 кл.), Луценко К. (10 кл.), Іщенко М. (11 кл.).

З метою підвищення правової культури учасників педагогічного процесу члени шкільного колективу у листопаді 2015 року взяли участь у різнопланових заходах у рамках місячника правових знань.

З метою виявлення творчо працюючих педагогів, максимальної реалізації та популяризації їх професійних досягнень, поширення в практику роботи педагогічних колективів передового педагогічного досвіду, стимулювання творчої активності педкадрів стали лауреатами у міському конкурсі «Учитель року – 2016» вчитель математики Хоролець Світлана Олександрівна та вчитель англійської мови Проскурня Вікторія Олександрівна.

Протягом року здійснювався науково-методичний супровід організації комплексу заходів з військово-патріотичного виховання всіх учасників навчально-виховного процесу, які сприятимуть формуванню у дітей та утвердженню у педагогів і батьків національних цінностей у відповідності з Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

Реалізації шкільної проблеми сприяють різні форми методичної роботи: • проведення соціологічних досліджень;

 • відкриті уроки;

 • уроки-екскурсії;

 • система бесід та занять;

 • підготовка та проведення свят;

 • проведення виставок;

 • участь у різних конкурсах;

 • проведення декади педагогічної майстерності;

 • батьківські збори;

 • батьківські конференції;

 • родинні свята;

 • конкурс «Шукаємо таланти».

Педагоги діляться своїм досвідом під час проведення щорічного Єдиного методичного дня, на сторінках фахових видань, інтернет видання «Форум педагогічних ідей «Урок»». Методична робота в навчальному закладі спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя; збагачення та розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи, досягнення оптимальних результатів освіти; виховання і розвиток особистості.
Стан організації виховної роботи в закладі
У 2015-2016 н.р. методична і виховна робота в школі була спрямована на вирішення міської науково-методичної проблеми «Основні принципи виховного процесу у створенні позитивного іміджу сучасного навчального закладу» та реалізацію регіональних програм: «Система виховання учнівської молоді на період до 2012 року», «Молодь Полтави»; на виконання основних завдань програми «Національне виховання дітей та учнівської молоді» (формування національної свідомості, виховання у учнів особистісних рис патріота-громадянина, виховання гармонійно розвиненої особистості з високими естетичними запитами та активною громадянською позицією); на вирішення шкільної проблеми «Самоврядування у школі як засіб самовиховання учнів та формування здорового способу життя»; на виконання річного плану виховної роботи школи на 2015-2016 н.р.

Кожного вівторка у 5-11-х класах проводилася класна година, на якій класні керівники реалізовували свої річні плани виховної роботи в класі. В школі працювало методичне об’єднання класних керівників. Засідання об’єднання проводилось регулярно 5 разів за навчальний рік. Тематика засідань м/о відзначалася різними формами проведення: тренінгами, семінарами, педагогічними консиліумами.

Цікавими були Двомісячник відкритої виховної години, Тиждень молодого класного керівника. У школі проведені такі конкурси: «Подорож Батьківщиною», конкурс малюнків «Природа і людина», акція-збір канцтоварів «Діти-дітям», акція-збір харчування для собак «Чотирилапий друг», збір книжок для солдатів АТО «Бібліотечка для захисників Вітчизни», збір речей для переселенців із зони АТО «Співчуваємо, допомагаємо», збір пластикових кришечок для виготовлення протезів для воїнів АТО, конкурс «Збережемо ялинку», конкурс плакатів «Ми проти насилля», конкурс презентацій «Молодь обирає здоров’я», «Новорічне вітання пораненому», «Новорічний серпантин», «Х-фактор», конкурс проектів.

У школі у 2015-2016 н.р. працювало 10 бюджетних гуртків (135 дітей). На громадських засадах працював 1 гурток (15 дітей).

На міському конкурсі «Кращий ведучий року» учениці 10 класу Чамара Діана та Гонтар Катерина вибороли І місце (Шевченко С.І). На міському краєзнавчому конкурсі «Моя Батьківщина – Україна» 5-А, Б, В класи посіли ІІІ місце (Буніна М.І, Горошко О.П, Бакулей Ю.М.). У міському етапі конкурсу проектів «Ми віримо в гарне майбутнє» проект учнівського самоврядування посів ІІІ місце (Іванюта І.І.). У відбірковому етапі обласного дитячо-юнацького конкурсу образотворчого мистецтва серед дітей з особливими потребами (номінація «Ходить осінь нашим краєм») учень 2-А класу Рябокінь І. виборов ІІ місце (класний керівник Плахотна Г.В.). Переможцем конкурсу «Програма обміну майбутніх лідерів – FLEX» стала учениця 10 класу Чамара Діана (вчитель Проскурня В.О.).

На обласному фестивалі дитячої творчості «Повір у себе» серед дітей з особливими потребами (номінація декоративно-ужиткове мистецтво) учень 2-В класу Давидко О. посів І місце (класний керівник Кмитюк Н.І.). На міському фестивалі «Сузір’я талантів багатодітної родини учениця 7-А класу Фабро С. зайняла ІІІ місце в номінації «Образотворче мистецтво».

Шкільна екобригада “Ворскляночка” посіла 3 місце у міському (зональному етапі) Всеукраїнського конкурсу-огляду екологічних агітбригад та екологічних театрів (шоу) серед шкіл міста (Шпилька Т.В, Іванюта І.І.). У фестивалі «Світ професій» команда учнівського самоврядування школи посіла ІV місце (Іванюта І.І.).

На фестивалі дитячої творчості «Світ дитячих захоплень» школа посіла VІІІ місце (Білокінь С.М.).

Навчальний заклад взяв активну участь у міському конкурсі з правовиховної роботи.

Учні школи відвідували бібліотеку сімейного читання (філіал № 3), обласну бібліотеку, бібліотеку ім. Панаса Мирного (Лисогор Т.І.); Полтавський краєзнавчий музей, Полтавський художній музей; здійснили екскурсії за маршрутами «Полтава-Львів-Полтава», «Полтава-Кременчук-Козельщина-Полтава».

На виконання річного плану, плану виховної роботи на 2015-2016 навчальний рік та наказу від 11.05.2016 № 153 «Про проведення звітів з проектної діяльності в 2-10 класах» 17.05.2016 та 25.05.2016 були проведені звіти 2-10 класів з проектної діяльності за темами:


Клас

Тема проекту

Назва проекту за звітом

2-А

Вулиці, на яких ми живемо

-

2-Б

-

«Моя школа – весь світ»

2-В

«Кардмейкінг. Виготовлення листівок»

«Кардмейкінг. Виготовлення листівок»

3-А

Українці ми маленькі, українці тато й ненька

«Крапельки Великого Дніпра»,

3-Б

Тато, мама, я – дружна сім’я

«Крапельки Великого Дніпра»,

4-А

-

-

4-Б

Дивоколо українського віночку

-

4-В

Мій рідний край – моя Полтава

-

5-А

Моя Батьківщина Україна («Духовна спадщина мого народу»)

«Шлях до себе»,

5-Б

Моя Батьківщина Україна (Із батьківської криниці)

«Україна – моя Батьківщина»,

5-В

« З попелу забуття»

Моя Батьківщина – Україна«Ми – п’ятикласники»-

6-А, Б, В

«Вплив культурно-творчої спадщини письменників Полтавщини на формування патріотизму учнів»

«Виховання патріотизму, любові до рідного краю»

7-А

-

-

7-Б

Проект «Моя країна – Україна»

«Ах», 7-Б

8-А

«Спішіть добро творити, люди»

«Спішіть добро творити, люди»

8-Б

-

«Різнобарвне шкільне життя – складова духовного розвитку особистості»

9-А

«Від батька – до сина» (традиції моєї родини)

Україна пам’ятає, славить, шанує.

9-Б

«Моє місце в житті»

Вибір професії – це важливоВибір професії справа серйозна

10

«Україно – це я»

«Україно – це ти»

«Україно – це ми»


Вікно в майбутнє

У школі ведеться систематичний контроль за відвідуванням учнів. Обліковується відсутність учнів у загальношкільних журналах обліку та класних журналах. Після першого уроку виставляється кількість відсутніх і до кінця 3-го уроку встановлюється причина відсутності.

Соціальний паспорт навчального закладу щоденно контролюється адміністрацією школи через соціального педагога, таким чином вирішення нагальних питань даної категорії дітей під контролем.

Банк даних дітей пільгових категорій:

1. Дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування – 8 чол.

2. Дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 11 чол.

3. Дітей-інвалідів – 13 чол.

4. Дітей із багатодітних родин – 48 чол.

5. Дітей із малозабезпечених родин – 7 чол.

6. Дітей, з числа вимушених внутрішніх мігрантів – 6 чол.

7. Дітей, батьки яких є учасниками бойових дій та АТО – 18 з посвідченням.

З метою попередження правопорушень, бездоглядності серед учнів працюють ради профілактики правопорушень. Розроблений перспективний план роботи ради. Сплановані заходи правової освіти, лекторії правових знань для учнів та батьків. На початку жовтня у всіх класах проведено тиждень права до Дня юриста. Проводяться індивідуальні бесіди з учнями, схильними до правопорушень(індивідуальні зошити бесід).

Протягом навчального року проводиться дієва робота з батьками:


 • 2 рази на рік проходять загальношкільні батьківські збори із залученням фахівців: психолога, лікаря, працівників міліції;

 • 4 рази на рік у класах відбуваються тематичні батьківські збори; батьки учнів 1-11 класів – активні учасники шкільних заходів.

Сучасне навчання у школі вимагає високого розумового та фізичного навантаження й супроводжується значними енерговитратами. Здоров’я учнів постійно продовжує погіршуватись. На це впливає не тільки екологія, але і фактори, пов’язані з якістю харчування дітей.

Харчування дітей в закладі організовано на виконання статті 25 Закону України «Про освіту», пункту 3 статті 32 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства».

Учні школи охоплені усіма видами харчування. Гаряче харчування отримують 457 учнів (65 %) від загальної кількості учнів, що охоплені усіма видами харчування. Із них учнів 1-4 класів – 337 учнів (100 %), учнів 5 – 11 класів – 120 (77 %).

Харчування учнів 5-11 класів пільгових категорій проводиться на виконання рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 05.02.16 №17 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 24.11.2015 № 228 «Про організацію безоплатного харчування дітей у навчальних закладах комунальної форми власності м. Полтави та встановлення вартості харчування на 2016 рік» та на виконання наказу управління освіти від 05.02.2016 № 44.

Харчування різноманітне, калорійне. Діти щодня отримують м’ясні, рибні, овочеві страви, масло тваринне, соки, свіжі фрукти. У раціон харчування входять продукти з пектиновими добавками: джеми, мед натуральний, повидло, мармелад, сухофрукти тощо.

Варто зазначити, що відповідно до Постанови КМУ від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних і оздоровчих закладах» норми харчування дотримуються.

Питання організації харчування учнів у навчальному закладі знаходиться на постійному контролі адміністрації закладу та батьківської громади.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в навчальному закладі знаходиться під щоденним контролем директора школи.

На початок навчального року оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять, затверджено план роботи на навчальний рік, де передбачено розділ «Охорона життя і здоров’я учасників навчально- виховного процесу. Заходи з БЖ та охорони праці. Оздоровлення учнів».

Посадові обов’язки працівників, інструкції з безпеки життєдіяльності затверджені наказом по школі. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнагляду охорони праці України.

Один раз на три роки за планом роботи закладу проводиться навчання та перевірка знань працівників школи з питань охорони праці та з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки. У школі є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників та учнів школи. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів закладу.

На 01 вересня всі працівники школи надали особисті медичні книжки з дозволом на роботу. Питання охорони праці обговорювалися на засіданні педради, на нараді при директорові.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорюються на батьківських зборах у всіх класах. У школі проводяться навчально-виховні заходи з питань охорони праці.

Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань.

Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем директора школи.

Щорічно на педрадах, зборах трудового колективу директор школи звітує про виконання колективної угоди між директором школи та профспілковою організацією школи.

Відповідно до розроблених заходів з учасниками навчально-виховного процесу проводяться інструктажі, бесіди, вікторини, дискусії, місячники, тижні, тема яких «Профілактика травматизму під час організації навчально-виховного процесу та в побуті, поведінка дітей з незнайомими предметами, дотримання правил дорожнього руху, надання долікарської допомоги тощо».Матеріально – технічне забезпечення організації діяльності ЗНЗ
Поточні ремонтні роботи ведуться за рахунок бюджетних, спонсорських коштів, добровільних внесків батьків. Систематично здійснюється підготовка закладу до початку нового навчального року й опалювального сезону, що підтверджено відповідними актами.

Питання про матеріально-технічне забезпечення школи щорічно заслуховується на загальних зборах педагогічного колективу, ради закладу та громадськості. Результати роботи навчального закладу у 2015-2016 н.р. були обговорені 14.06.2016.

У звіті голови піклувальної ради Борисової С.М. зазначалося, що протягом 2015-2016 н.р. були залучені кошти у сумі 51655 грн.; витрачено – 51119 грн. 20 коп.

Кошти були використані таким чином:

Оформлення кабінету логопедаДля надання першої медичної допомоги (медпункт)Ремонт спортивного залу( фарбування підлоги)Спортивний інвентарПотреби школи (миючі засоби)Ремонт коридорів, кабінетів, сан. вузлів (будівельні матеріали)Перевірка заземленняОднолінійна схема електрозабезпечення по школі та у головній щитовійНа потреби школи (будівельні матеріали)Заміна каналізаційних труб у підвальному приміщенніІнші поточні потреби

Результати голосування з питання оцінки роботи директора школи: • всього взяли участь у голосуванні – 121 чоловік;

 • оцінили роботу керівника навчального закладу: «задовільно» – 121, «проти» – 0, «утримались» – 0.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка