Звіт директора Роздольської загальноосвітньої школи І іі ступенів Ковтун Наталії Володимирівни за 2016/2017 навчальний рікСкачати 456.48 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації17.01.2018
Розмір456.48 Kb.
ТипЗвіт
  1   2   3Звіт директора

Роздольської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів

Ковтун Наталії Володимирівни

за 2016/2017 навчальний рік

Роздольська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Красноградської районної державної адміністрації Харківської області розташована за адресою: 63 362, Харківська область, Красноградський район, с. Ясна Поляна, вул. Шкільна 1.

Загальноосвітня школа функціонує з 1927 року, приміщення збудоване у 1905 році.

Навчально-виховний процес у школі здійснюється згідно з Законодавством України та Статутом, ухваленим шкільною радою.Місія закладу: створення оптимальних умов для однакового доступу до якісної освіти, розвиток особистості кожного учня залежно від освітніх потреб та можливостей, його успішної соціалізації.

Бачення школи: бути колективом однодумців, який успішно вирішує завдання сьогодення у тісній співпраці з громадськістю, бути лідером серед закладів освіти району і впевнено дивитися у майбутнє.
Аналіз роботи школи в 2016/2017 навчальному
Роздольська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів протягом 2016/2017 навчального року продовжила роботу з реалізації державної освітньої політики, визначеною Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Указами Президента України, Постановами Уряду України, чинним законодавством про освіту; а саме: Законами «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Указів Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», Концепції національно-патріотичного виховання, нормативними документами Міністерства освіти і науки України та органів управління освітою усіх рівнів.

Метою роботи школи передбачалось формування в школярів фундаменту якісної освіти, функціональної грамотності, життєвої, комунікативної компетентності в сучасних соціальних умовах. Продовжувалося удосконалення змісту системи освіти, яка сприяла забезпеченню розвитку кожного учня відповідно до здібностей, інтересів, можливостей у взаємовідносинах «учитель – учень». Розв’язання проблем та вирішення завдань школи, затверджених педагогічним колективом на навчальний рік, дозволило шкільному колективу досягнути певних результатів.

Робота шкільного колективу була спрямована на єдину педагогічну проблему "Активізація пізнавальної діяльності в умовах навчально – виховного процесу шляхом упровадження особистісно орієнтованих технологій" та вирішення наступних завдань:


  • забезпечення належних умов для навчання та виховання учнів через удосконалення форм компетентісно орієнтованого підходу, виконання конституційних вимог щодо обов’язкової загальної освіти всіх учасників освітнього процесу;

  • сприяння формуванню загальнолюдських ціннісних орієнтирів учнів на основі історичних традицій українського народу, збереження, зміцнення та розвиток здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності;

  • активізація пізнавальної діяльності учнів;

  • цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;

  • змістовне наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів.

  • підтримка та розвиток природних здібностей кожної дитячої особистості, створення системи пошуку юних талантів і обдарувань, індивідуальна робота з обдарованими дітьми.

  • створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки).

Навчально-виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини, як особистості, здатної самостійно мислити та творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.
Аналіз структури мережі

Першочерговим завданням навчального закладу було задоволення потреб населення території обслуговування, його національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.Ці потреби задовольняються сформованою мережею навчального закладу.

Навчальний рікКількість повних класів

З російською мовою навчання

З українською мовою навчання

Середня наповнюваність

Кількість учнів

на 05.09

К-ть учнів 1-х класів

К-ть учнів

5-9-х класів

Кількість учнів

на кінець н.р.

2010/2011

5

-

100%

4,3

39

5

20

39

2011/2012

6

-

100%

4,5

41

4

22

41

2012/2013

6

-

100%

4,6

42

5

19

42

2013/2014

6

-

100%

4,7

43

5

20

43

2014/2015

6

-

100%

5

45

7

21

44

2015/2016

6

-

100%

5

44

5

21

43

2016/2017

7

-

100%

5,5

45

5

23

46

Спостерігається вплив демографічної ситуації на контингент учнів. Загальне зменшення кількості дітей 2004 та 2005 років народження на території обслуговування школи вплинуло й на мережу – в закладі 2 класи, де навчаються менше 5-ти учнів. Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, здійснюється контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку: будинки території обслуговування закріпленні за вчителями, збираються довідки-підтвердження про навчання, перевіряються списки дітей шкільного віку, складаються відповідні звіти за встановленою формою (відповідальна громадський інспектор Зінченко В.В.).
Динаміка стану мережі класів у школі


Навчальний рік

Станом на 01.09.


На кінець навчального року

Кількість класів де менше 5-ти учнів

2012/2013

6

6

3

2013/2014

6

6

3

2014/2015

6

6

3

2015/2016

6

6

3

2016/2017

7

7

2
Середня наповнюваність класів


№ п/п

2012/

2013


2013/

2014


2014/

2015


2015/

2016


2016/

2017


1.

4,6

4,7

5

5

5,5Проблема з набором учнів до 1 класу відсутня з 2012 року.

Простежуючи динаміку, з’ясовано, що учнівський контингент поступово змінюється у зв’язку з дещо підвищеною народжуваністю у попередні роки та особливостями заселення території обслуговування школи. Загальне збільшення кількості учнів впливає на мережу навчального закладу, що призводить до збільшення середньої наповнюваності класів, до підвищення педагогічного навантаження вчителів.

У 2017/2018 навчальному році планується функціонування 7-ми повних класів, у них очікується середня наповнюваність 5,7 учнів. Усі класи – з українською мовою навчання.


Індивідуальне навчання

Відповідно до чинного Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (зі змінами та доповненнями) у школі організовується індивідуальне навчання в класах де менше 5-ти учнів.
Навчальний рік

Клас

Кількість учнів

Кількість годин на навчання

2012/2013

2

3

5
6

3

8

9

2

8

Всього: 8

2013/2014

2

4

5
3

3

5

7

3

8

Всього: 10

2014/2015

3

4

5
4

3

5

8

4

8

2016/2017__5__4'>Всього: 11

2015/2016

4

4

5

5

3

8

9

4

8

Всього: 11

2016/2017

5

4

8

6

3

8

Всього: 7

Індивідуальною формою навчання було охоплено 7 учнів. Необхідно зазначити, що кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою зменшилась. Середня кількість таких учнів за п’ять останніх років 9 осіб на навчальний рік.

Організація навчання учнів за індивідуальною формою здійснювалася згідно з Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України № 8 від 12.01.2016 р. і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2016 р. за № 184/28314 та наказу директора школи від 30.08.2016 №70. Адміністрація навчального закладу здійснює постійний контроль за організацією індивідуального навчання: проводить співбесіди з батьками, учнями та вчителями, контролює ведення журналів обліку індивідуальних занять, перевірку робочих зошитів, вчасне виставлення тематичних та семестрових балів. Години на викладання предметів інваріантної складової розподілені між вчителями, які мають відповідну фахову освіту та пройшли курси підвищення кваліфікації.

Організація індивідуального навчання у 2016/2017 навчальному році здійснювалася на належному рівні.
Кадрове забезпечення
Протягом року навчальний заклад було забезпечено штатними працівниками на 100%. Станом на 01.09.2016 р. працювало 16 педагогічних працівників, 5 працівників технічного персоналу, усього 21 працівник, із них один педагог-організатор, два педагогічних працівники перебуває у відпустці по догляду за дитиною, сім керівників гуртків на громадських засадах. Заочно здобує вищу освіту один учитель (6,2 %).

Плинність кадрів


Навчальний рік

Кількість прийнятих працівників

Кількість звільнених педагогічних працівників

Кількість звільнених працівників

Підстава звільнення

Педагогічних працівників

Працівників

2011/2012

1

1

0

0
2012/2013

1

1

0

1

За власним бажанням

2013/2014

3

0

2

1

За власним бажанням

2014/2015

5

1

1

0

За згодою сторін

2015/2016

1

1

0

1

За власним бажанням

2016/2017

-

1

2

1

За згодою сторін

Якісний склад працюючих педагогічних кадрів у відсотках був таким:


Кваліфікаційна

категорія

Кількість (%)

2012/

2013 н.р.

2013/

2014 н.р.


2014/

2015 н.р.

2015/

2016 н.р.

2016/

2017 н.р.

Вища

3 (18,75%)

6 (31,2%)

5(26,3%)

4 (23,6%)

3 (18,3%)

Друга

4 (25%)

2 (10,4%)

1(5,26%)

-

1 (6,25%)

Перша

4 (25%)

4 (20,8%)

4(21,1%)

4 (23,6%)

3 (18,3%)

Спеціаліст

5 (31,25%)

7 (36,4%)

9(47,3%)

9 (53%)

8 (50%)

Учитель –

методист


-

-

-

-

-

Старший

учитель


1 (6.25%)

-

-

1 (5,9%)

1 (6,25%)
Робота з кадровим резервом:

- затверджено список осіб, зарахованих до кадрового резерву;

- забезпечувалось залучення вчителів, зарахованих до кадрового резерву, до управлінської, методичної роботи з метою підвищення їх професійної управлінської майстерності.

Робота з молодими спеціалістами


Навчальний рік

Загальна кількість

Учителі

Педагог-організатор

2011/2012

1

Миронов О.В.
2012/2013

2

Грицаєва І.В.

Педагог-організатор

Дядій О.Н.2013/2014

3

Доценко А.В.

Педагог-організатор

Степаненко Н.В.2014/2015

4

Бабенко Л.М., Зеленіна Ю.А., Доценко А.В.

Педагог-організатор

Попова Я.Ю.2015/2016

5

Бабенко Л.М., Зеленіна Ю.А., Гнідий Н.О., Доценко А.В.

Педагог-організатор

Попова Я.Ю.2016/2017

3

Бабенко Л.М., Зеленіна Ю.А., Гнідий Н.О.,

-


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка