Звіт директора Рокитнянського районного ліцею Рокитнянської районної ради Київської області про проведену роботу протягом 2016/2017 н рСкачати 374.15 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації14.08.2018
Розмір374.15 Kb.
ТипЗвіт
  1   2


Звіт директора

Рокитнянського районного ліцею

Рокитнянської районної ради Київської області

про проведену роботу протягом 2016/2017 н.р.
Рокитнянський районний ліцей здійснював свою діяльність відповідно до Статуту, згідно якого ліцей є загальноосвітнім навчальним закладом ІІІ ступеня з профільним навчанням та допрофільною підготовкою, що надає освітні послуги починаючи з 8 класу.

Педагогічний колектив ліцею у 2016/2017 н.р. забезпечував усебічний розвиток особистості шляхом навчання та виховання, які грунтувалися на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.Аналіз діяльності роботи ліцею показав, що зусилля вчителів, пошуки ними нових форм і методів були спрямовані на реалізацію ІІ етапу над науково-методичною проблемою «Акмеологічний підхід як основна умова розвитку життєвих компетентностей та успіхів учителів та учнів». Адміністрація закладу працювала над удосконаленням роботи з підвищення науково-методичного рівня та професійної компетенції кожного вчителя, а також над підвищенням

навчальної компетентності учнів як кінцевого результату діяльності педагогічного та батьківського колективів ліцею.

Нормативно-правове забезпечення

Діяльність навчального закладу регламентована відповідно до Конституції України, Законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту », «Про охорону дитинства», «Про мови…», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Декларації прав дитини, Кодексу законів про працю, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», від 13.04.2007 р. № 620 «Про внесення змін до пункту І постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 року», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №778, Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 08.04.2009 р. № 312, Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом МОН України від 11.09.2009 р. №854; наказів Міністерства освіти і науки України: від 27 липня 2016 р. № 889 «Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2016 р. за № 1114/29244, від 20 жовтня 2016 р. № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році», від 30 грудня 2016 р. № 1696 «Про внесення змін


до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 р. № 1272», від 10 січня 2017 р. № 25 «Деякі питання нормативного забезпечення ЗНО результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 р. за № 118/29986; листів Міністерства освіти і науки України від 09 червня 2016 р. № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 14 вересня 2015 р. № 1/9-436 «Щодо продовження здобуття загальної середньої освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України», від 13 березня 2017 р. № 1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»; наказу Департаменту освіти і науки від 31 березня 2017 р. №109 «Про закінчення 2016/2017 н.р. та проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів Київської області»; наказу відділу освіти Рокитнянської райдержадміністрації від 03 квітня 2017 р. № 115 «Про закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх начальних закладах району», керуючись Статуту ліцею, Інструкції про порядок конкурсного приймання учнів до ліцею, орієнтовних критеріїв оцінювання навчальних досягнень,

інструктивно-методичних рекомендацій, нормативно-інструктивних матеріалів адміністрації, нормативної документації з охорони праці та техніки безпеки.Приймання учнів до ліцею

Відповідно до наказу по ліцею від 07 квітня 2017 р. № 319 «Про організацію приймання учнів загальноосвітніх навчальних закладів району до ліцею у 2017 році», керуючись Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, коледжів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.03 р. №389, Статутом ліцею (Р. ІІ, пункти 2.1-2.3), Правилами конкурсного приймання учнів до ліцею та результатами ДПА з предметів конкурсного приймання, на підставі рішення конкурсної комісії та заяв батьків було проведене якісне конкурсне приймання учнів до ліцею у 2017.
Клас/курс

К-ть учнів

Рокитнянські ЗОШ

Житньгірська ЗОШ


Остр.івська

ЗОШ

Ольшаницька ЗОШ

м. Київ


Білоцерківська гімназія № 1м. Горлівка

Телешівська ЗОШ

Ромашківська ЗОШ

1

2

3

4

5

2015

8

17

9
41

39

2
2


І

5

1


21

1

ІІ

-
Разом__24__10_____4'>Разом

24

10
4
2

3

3

1

1

2016

8

18

12
2
1

2

19

11ІІІ

11Разом

20

12
4
1

2

12017

89ІІІРазомСтан і розвиток мережі закладу

У ліцеї навчалося 80 учнів у 4 класах: 8-9 класи – проліцейні, І-ІІ курси (10-11 кл.) – ліцейні. Педагогічним колективом закладу проведено певну роботу щодо збереження і розвитку мережі, залучення до навчання учнів ЗНЗ району.

У закладі здійснюється діагностика щодо виявлення нахилів і здібностей учнів з метою вибору профілізації.


Мережа

2014/2015 н.р.

2015/2016 н.р.

2016/2017 н.р.

Кількість класів та учнів ( кл. / уч.)

4 / 74

4/78

4/80

Середня наповнюваність ( уч.)

16,5

19,5

20


Виконання ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови»

Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в закладі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Навчально-виховний процес здійснювався українською мовою. Щорічно перевіряється виконання Закону України «Про мови» та ст. 10 Конституції України, стан викладання української мови та літератури. Працював гурток «Цікава етимологія», оформлений стенд «У мовному домі». Документація закладу велась українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Учні ліцею брали участь у конкурсах ораторського мистецтва, ім. П. Яцика, олімпіадах з української мови та літератури, МАН, місячнику української мови та літератури присвяченому Т.Г. Шевченку.

Видано наказ від 31.08.2016 р. № 141 «Про вимоги щодо дотримання норм єдиного мовного режиму, грамотного письма і культури мовлення в ліцеї»

Вивчення навчальних предметів

Вивчення навчальних предметів проводилося за програмами, рекомендованими МОН України.

Результативно вивчалися курси за вибором та факультативи. Враховуючи профіль ліцею, було приділено увагу вивченню учнями хімії, біології, української мови, літератури та математики, а також пріоритетними були комп’ютерна грамотність та англійська мова.
Вивчивши освітні запити учнів, враховуючи побажання батьків, вирішуючи проблему створення освітньої траєкторії для кожної дитини, враховуючи допрофільну та профільну підготовку учнів ліцею, з метою формування та розвитку особистості ліцеїстів, збагачення кругозору, розвитку їхніх здібностей, творчого потенціалу, формування пізнавального інтересу до навколишнього світу, до варіативної складової навчального плану було введено відповідні курси за вибором та факультативи.


Організація навчання

2014/2015 н.р.

2015/2016 н.р.

2016/2017 н.р.

Охоплення допрофільним навчанням ( уч.)

39

39

38

Охоплення профільним навчанням ( уч.)

35

39

42

Був виділений додатковий час на вивчення предметів інваріантної складової.

Програмно-методичне забезпечення предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану на 2016/2017 н.р. відповідало рекомендаціям, що містилися в листі МОН України.

Кадрове забезпечення

У ліцеї працювало 16 учителів, з них основних – 11. Мають вищу освіту – 16; чоловіків – 3 (15%), жінок – 13 (85%); спеціалістів вищої категорії – 10 (62%), другої – 3 (19%), спеціалістів – 3 (19%). Мають педагогічні звання: «учитель-методист» – 3 (15%), «старший вчитель» – 4 (20%), нагороджені: знаком «Відмінник освіти України» – 5 (20%), нагрудним знаком «В.Сухомлинський» – 2 (15%). За віком: до 30 років – 2 (10%), від 30 до 40 років – 3 (20%), від 40 до 50 років – 4 (25%), від 50 років і далі – 7(35%).

У закладі працювало 5 педагогів пенсійного віку, технічних працівників–4. За навчальний рік звільнень педагогічних працівників не було. Плинність кадрів складає 0 %.

Інноваційна діяльність

Згідно наказу по ліцею від 05 жовтня 2016 р. № 206 «Про організацію та здійснення інноваційної діяльності в ліцеї у 2016/2017 н.р.» упроваджувалися

міжнародні, обласні та регіональні проекти інноваційної діяльності: українсько-польський проект «Шкільна академія підприємництва» (психолог Хорунжа О.В., вч. Лисиця Т.О.), ліцейні проекти – програми виховної роботи: «Ми – діти України»» (куратор І курсу, Пелішенко В.В.), «Сім гарних рис» (куратор ІІ курсу, Хілініч О.І.), «Формула успіху» (кл. керівник 8 кл,

Ярмак І.В.), «Я – Всесвіт» (кл. керівник 9 класу Іщенко В.М.).

У 2016/2017 н.р. вчителі ліцею активно використовували у своїй роботі інноваційні технології: особистісно орієнтоване навчання, роботу в парах та малих групах, «мікрофон», аналіз проблеми, «займи позицію», «метод-прес», колективно-групові форми та метод проектів, проводилося відстеження результатів здійснення інноваційної діяльності у ліцеї.
Науково-методична робота

Практична реалізація науково-методичної проблеми відбувалася через проведення педагогічних рад, нарад при адміністрації, нарад при директору, а також через програму розвитку учнів «Обдарована дитина», роботу наукового товариства учнів – клуб «Інтелект», органи учнівського самоврядування –юнацького об’єднання – братства «Ліцеїст».

Згідно планів працювали методичні об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних, природничо-математичних, фізично-естетичних дисциплін, класних керівників та кураторів курсів (керівники Іщенко В.М., Нікітіна Т.В., Хорунжа О.В., Ярмак І.В.). На засіданнях методичних об’єднань практикувалися цікаві форми роботи: творчі портфоліо, майстер-класи, ярмарки ідей, колективні творчі справи, практичні заняття, тренінги, методичні естафети.

Протягом навчального року працювали творчі групи «Пошук» (кер. Хілініч О.І.), «Олімп» (кер. Шелест П.П.), Школа молодого вчителя «Шанс» (кер. Євсєєнко С.В.). Головними пріоритетами у роботі творчих груп було забезпечення цілеспрямованого, безперервного, особистісно-орієнтованого підвищення професійної компетентності учителя, методичний супровід освоєння ефективних форм, методів, технологій освіти.

У 2016/2017 н.р. здійснено контроль за станом викладання профільних предметів: зарубіжної літератури, української мови та літератури та предметів інваріантної складової: географії, екології, інформатики, Захисту Вітчизни, економіки, всесвітної історії. Вивчено систему роботи вчителів Лисиці Т.О., Євсєєнко С.В. (відповідно до наказу від 05 вересня 2016 р. № 177 «Про організацію внутрішньоліцейного контролю у 2016/2017 н.р.»).

Проведений Олімпійський тиждень, предметні тижні математики, інформатики, фізики, хімії, трудового навчання, права; тиждень книги, англійської мови, безпеки життєдіяльності, місячник української мови та літератури; проходили тематичні лінійки; традиційні свята; відкриті виховні години,

Проведено 2 психолого-педагогічні семінари: «Акмеологічний підхід у педагогічній взаємодії з учнями», «Психологічні засади акмеологічного підхіду у навчанні». Профілактичний семінар для вчителів ліцею «Запобігання суїцидальних настроїв у дітей, які користуються соціальними мережами», науково-практична конференція «Критерії та показники сформованості акмеологічної компетентності вчителів ліцею».

У 2016/2017 н.р. педагоги ліцею представили свої методичні посібники та розробки: Євсєєнко С.В., вчитель української мови та літератури презентувала

навчально-методичний посібник «Українська література. Підготовки до ЗНО».

Участь педпрацівників у фахових конкурсах

Діяла система рейтингової оцінки праці вчителів ліцею та навчально-виховної діяльності учнів.Атестація педкадрів

3 вчителі пройшли атестацію: на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання «вчитель-методист» – Євсєєнко С.В. вч. української мови та літератури; на встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» – Лисиця Т.О., вч. географії, економіки, екології; проатистовано заступника директора з виховної робрти – Ярмак І.В.

Курси підвищення кваліфікації при КВН ЗКОР «Академія неперервної освіти» пройшли такі вчителі: Денисенко А.І., Ярмак І.В., Хорунжа О.В., Єасєєнко С.В.
Робота з обдарованими учнями. Виховна робота

Одним із пріоритетних напрямків роботи ліцею є робота з обдарованою й талановитою молоддю, що передбачає розвиток конкретних індивідуальних здібностей дитини, її самовизначення, соціальну адаптацію та культурне становлення.

Розроблена програма роботи з обдарованою учнівською молоддю, виявлені види обдарованості та здібностей дітей, створені необхідні умови для їх розвитку, враховуючи освітні потреби, можливості та пізнавальні інтереси учнів виділені години варіативної складової робочого навчального плану.

У ліцейному етапі взяло участь 321 учнів (401%). Найбільша кількість учнів, що взяли участь у І етапі олімпіад: з української мови та літератури (60 учнів), зарубіжної літератури (38 учнів), біології (29 учнів), хімії (23 учень).

В обласному етапі олімпіад взяли участь 17 учнів з української мови та літератури, математики, географії, історії, інформатики, правознавства, інформаційних технологій, економіки, зарубіжної літератури, хімії, фізики, англійської мови, біології, які вибороли 4 (24%) призові місця, що значно більше ніж у минулому навчальному році році Петриняк А., учиниця І курсу з математики та інформаційних технологій (вч. Іщенко В.М.), Линник А., учень ІІ курсу з біології (вч. Прозор л.А.) та хімії (вч. Шелест П.П.).


І етап (ліцейний)

ІІ етап (районний)

ІІІ етап (обласний)

учасники

призери

учасники

призери

з них профіль

учасники

призери

з них профіль

2014/2015

257

165

51

29

12/41%

11

6

2/33%

2015/2016

264

159

53

29

16/53%

8

2

2/100%

2016/2017

321

198

62

41

17/42%

17

4

2/50%

На І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України на розгляд журі було подано роботи за такими відділеннями: фольклористика та мистецтвознавство – 3; історія та правознавство – 3; медицина, екологія, валеологія 3; психологія – 3; географія і ландшафтознавство – 1.

У рамках проведення І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України проводилось оцінювання та захист

науково-дослідницьких робіт юних науковців. Під час заходу учасники захищали свої роботи в 9 секціях.

Учні ліцею показали такі результати: дипломи І ступеня отримали 4 учні, дипломи ІІ ступеня – 7 учнів, дипломи ІІІ ступеня – 2 учні.

Педагогічні працівники закладу керували написанням науково-дослідницьких робіт різноманітної тематики: Хорунжа О.В. – 3; Лисиця Т.О. – 2; Ярмак І.В. – 3; Євсєєнко С.В.– 2; Коваленко О.С. – 1; Усенко С.М. – 2.

Учасники конкурсу добре захищати свої роботи, аналізували, робили висновки на підставі експериментальних досліджень, всі мали презентації, аргументовано вели дискусії під час обговорення.

При наявності позитивних результатів є ряд недоліків, а саме: уже декілька років поспіль учні не займаються дослідницькою роботою з таких предметів як фізика, хімія, англійська мова.

В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України взяло участь 3 учнів, з них 2 учні стали переможцями, які вибороли призові місця у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України: Петриняк А. – ІІІ м. (кер. Хорунжа О.В.), Градова Д. – ІІ м. (кер. Євсєєнко С.В.),

У порівнянні за 3 останні навчальні роки відзначається стабільність результатів.
Етап

Кількість призерів

2014/2015

2015/2016

2016/2017

олімпіади

ІІ етап ( уч. / %)

28 / 38

29/54

41/51

ІІІ етап ( уч. / %)

6 / 54

8/28

17/41

МАН

І етап ( уч. / %)

6 / 46

17/100

13/100

ІІ етап ( уч. / %)

4 / 66

8/47

3/23

Стипендіатів голови райдержадміністрації

10 / 14

3/5Учні ліцею брали участь в інтелектуальних конкурсах: «Кенгуру» - 32 уч. (24 уч. отримали добрий результат); «Соняшник» (39 уч., І м. – Кривобок К.); історико-краєзнавчій експедиції «Київщина козацька» (І м. Петриняк А.); «Неосяжна моя Україна» ( І м. – Герасичева В., ІІ м. – Костюченко А., Поліщук А., Моторна Д., Ціва Д.); «Моя Україна» (І м. – Костюченко А., Старостюк О., ІІ м. – Кузьняк Є.); « Юний селекціонер і генетик» ( ІІ м. – Петриняк А., ІІІ м. – Моторна Д.); виставка-конкурс робіт вихованців гуртків початкового технічного моделювання» ( ІІ м. – Козлов Д., ІІ м.- Костюченко А., Фещенко Я.); конкурс плакатів «Безпека дорожнього руху – це життя» (І м. – Сова С., ІІ м. – Павліченко А, Поліщук А.); «Космічні фантазії» (І м. – Моторна Д., Манич О., Сова С., Виродов М., Старостюк О., Павліченко А.); «Об’єднаймося ж брати мої» ( І м. – Білошицька А., ІІ м. – Костюченко А., Маринченко В., Петриняк А., ІІІ м. – Павліченко А.).; «Київщина .без корупції» (ІІ м. – Старостюк О., Довбня А., Герасичева В.); районний дитячо-юнацький конкурс виконавців сучасної патріотичної пісні «Калиновий дзвін» (ІІ м. – Сова С.); «Ліси для нащадків» (ІІ м. – Петриняк А.); «Заповідними стежками Київщини» (ІІ м. – Осипчук Е.), «Кращий суспільно значущий проект учнівського самоврядування» ( І м. – Петриняк А., Градова Д.); VІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка – ІІ м. – Градова Д., ІІІ м. – Фещенко Я.; ХVІ Міжнародний конкурс ім. П. Яцика – ІІ м. – Бойко Р., ІІІ м. – Довбня А.; ХVІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений 100 річниці утворення УЦР та проголошення УНР -

Учениця І курсу Петриняк А. взяла участь в Міжнародній учнівській науково-практичній конференції «Україна очима молодих» у м. Львові, учениця І курсу Марченко М. – у Всеукраїнському колоквіумі у м. Ужгород «Космос. Людина. Духовність.» де посіли І місця; учениця І курсу Петриняк А. та учениця ІІ курсу – Марченко М., взяли участь в обласній краєзнавчій конференції учнівської молоді «Герої серед нас: сучасні захисники України» (м. Вишгород) ; Сова С. стала учасницею обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «Допоки пам'ять в серці не згасає…» (м. Богуслав); Андрійчук А., учениця І курсу, взяла участь у школі громадської і волонтерської участі та патріотичного виховання «Агенти змін» (м. Київ, Пуща-Водиця).

Команда ліцею «Прометей» в інтелектуальній грі «Підліток і право» посіла ІІ місце в районі. Команда ліцею « Козак Мамай» взяла участь у районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та виборола 4 м. (І місце в змаганнях із надання домедичної допомоги, ІІ місце у конкурсі звітів про виконання завдань під гаслом «Добре діло» та конкурсі біваків (таборування)).

Ліцеїсти взяли активну участь в акціях: «Посади дерево», «Зробимо Україну чистою», «Чисте довкілля».

Відповідно до річного плану роботи ліцею, відділу освіти, ЦДТЮ учні ліцею були активними учасниками різних заходів та конкурсів.

Протягом навчального року проведені традиційні ліцейні свята: День знань, свято вчителя «Осанна тобі, мій учителю», День ліцею, Новорічний карнавал, «Кохання – найважливіший екзамен людяності», свято 8 Березня

«Жінки, жінки, о скільки в цьому слові», «Здоров’я та здоровий спосіб життя», свято Останнього дзвоника, випуск учнів 9 класу, випуск учнів ІІ курсу.

Проведені відкриті виховні заходи: «Людина починається з добра» (кл. кер. Ярмак І.В.) «Чорнобиль не має минулого часу…» (кл. кер. Іщенко В.М.), «Ми – громадяни України» (куратор Пелішенко В.В.), «Є тисячі доріг, але одна твоя…» (куратор Хілініч О.І.).

Проведено ряд тематичних лінійок: «Всесвітній день запобігання суїциду», «1 грудня – Міжнародний день боротьби зі СНІДом» (практичний психолог Хорунжа О.В.), «Міжнародний день миру», «До Дня Гідності та свободи», «День Соборності України» (вч. Ярмак І.В.), «14 жовтня – День Захисника України», «Міжнародний день рідної мови» (вч. Хілініч О.І.), «9 листопада – День української писемності та мови» , «Світова велич Тараса»

(вч. Євсєєнко С.В.), «Всеукраїнський день бібліотек», «1 грудня – Міжнародний день боротьби зі СНІДом», «День пам’яті і примирення» (бібліотекар Пелішенко В.В.), «10.12 – Міжнародний день прав людини», «Дзвони Чорнобиля» (вч. Лисиця Т.О.), «Міжнародний тиждень науки і миру», «Сміх у житті людини» (вч. Нікітіна Т.В.), «День безпечного інтернету» (вч. Іщенко В.М.), «22 квітня – Всесвітній день Матері-Землі» (вч. Усенко С.М.), «День науки» (вч. Шелест П.П.), «1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку» (вч. Коваленко О.С.).

Учнівське самоврядування

В ліцеї діє учнівське самоврядування, яке є організатором та активним учасником в проведенні виховних заходів різних форм та напрямків. Делегація

братства «Ліцеїст» взяла участь у районному зборі Незалежної організації дітей Рокитнянщини. Головою організаційного комітету є Петриняк А., учениця І курсу, а її помічником - Поліщук А., учениця ІІ курсу. Заровний Д., учень ІІ курсу та Моторна Д., учениця І курсу, очолюють комісію партнерства та міжнародних відносин; Андрійчук А., Корх Д., учні І курсу та Сова С., Клименко С., учні ІІ курсу, очолюють комісію преси та інформації Незалежної організації дітей Рокитнянщини.

Прем'єр-міністр братства «Ліцеїст» Петриняк А. та міністр охорони здоров'я Градова Д., учениці І курсу, стали переможцями районного конкурсу

на кращий суспільно значущий проект учнівського самоврядування

в номінації «Здоровий спосіб життя», з проектом «Здорове тіло – продукт здорового розуму»Ліцеїсти взяли активну участь у районному заході з обміну лідерами учнівського самоврядування. Фещенко Я., Мураль В., Бойко С., Довбня А., Корх Д., Клименко В., Мовчан М., Сова С., Цвик Б. були представниками від ліцею в Ольшаницькій ЗОШ І-ІІІ ступенів; Петриняк А., Поліщук А., Борзак Ю., Костюченко А., Градова Д., Моторна Д. організували прийом лідерів учнівського самоврядування Ольшаницької ЗОШ І-ІІІ ступенів та презентували роботу юнацького об’єднання братства «Ліцеїст».


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка