Звіт директора Професійно-технічного училища №36 м. Малина Ілючка Миколи ІвановичаСкачати 318.46 Kb.
Дата конвертації26.12.2017
Розмір318.46 Kb.
ТипЗвіт

ЗВІТ

директора Професійно-технічного

училища №36 м. Малина

Ілючка Миколи Івановича

 

Тільки творчо міркуючи, педагоги, які знаходяться в постійному пошуку,

здатні в сучасних умовах здійснювати

  основні цілі навчання та виховання.
I. Організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу

 Училище діє на підставі Статуту, затвердженого заступником державного секретаря Міністерства освіти і науки України Г. Г. Науменком 12.02.2003 p., зареєстрованого рішенням виконкому міської ради №29 від 13.02.2003 р. , код ЄДРПОУ 02543526

Вся робота з організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесу ведеться у відповідності до плану роботи професійно-технічного училища №36 м.Малина згідно з роками. План роботи на поточний навчальний рік розглядається та схвалюється педагогічною радою на початку кожного поточного навчального року.

План роботи вміщує розділи указані в п.2.1 розділу 2 «Положення про організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах», це:

- організаційні заходи;

- теоретична підготовка;

- професійно-практична підготовка;

- виховна робота;

- фізична підготовка;

- контроль за організацією навчально-виробничого процесу;

- методична робота;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- охорона праці;

- удосконалення навчально-матеріальної бази;

- профорієнтаційна робота;

- фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність.Основними навчально-методичними документами з планування навчально-виробничого процесу у ПТУ №36 м. Малина є:

- робочі навчальні плани за професіями для повного ступеня професійно-технічної освіти;

- робочі навчальні програми з навчальних предметів та професійно-практичної підготовки, що передбачені робочими навчальними планами, поурочно-тематичні плани з навчальних предметів;

- перелік навчально-виробничих робіт з професії на семестр;

- плани виробничого навчання виробничих груп на місяць;

- плани навчально-виробничої діяльності на семестр;

- плани уроків;

- розклад занять.

Освіта в ПТУ №36 м. Малина включає природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнопрофесійну, професійно-теоретичну і професійно-практичну підготовки і здійснюється в 30 навчальних кабінетах. З них 12 професійно-теоретичної підготовки, згідно з ДСПТО з професій, з яких 4 раціонально суміщені.

Професійно-технічне училище №36 м. Малина є атестованим навчальним закладом за рішенням ДАК від 06.07.2012 р., протокол № 97  (наказ Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 13.07.2012 р. № 2325-Л). Видано ліцензію про надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної підготовки робітничих професій, перепідготовки, професійно-технічного навчання за професіями:1

5122

Кухар

Професійно-технічне навчання

15

2

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, категорія «А1»

Професійно-технічне навчання

15

3

7241

7241


Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

Первинна – професійна підготовка

30

4

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;


Професійно-технічне навчання

15

5

8331

7233


8322


Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, категорія «А1», «А2»;

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;

Водій автотранспортних засобів, категорія «С»


Первинна – професійна підготовка

60

6

5122

Кухар

Первинна – професійна підготовка

30

7

8263

7433


Швачка

Кравець


Первинна – професійна підготовка

60

8

8263

Швачка

Професійно-технічне навчання

30

9

7433

Кравець

Перепідготовка;

Підвищення кваліфікації30

10

5122

5123


Кухар

Офіціант


Первинна – професійна підготовка

30

11

5123

Офіціант

Професійно-технічне навчання;

перепідготовка15

Підготовка кваліфікованих робітників ведеться на базі базової середньої освіти — термін навчання 3 роки, на базі повної загальної середньої освіти — термін навчання 1,5 роки, а також ведеться перепідготовка незайнятого населення за професіями:

- Кухар;


- Швачка;

- Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, категорія «А1»;

- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

Учні, що прийняті на навчання на базі базової середньої освіти разом з професією одержують повну загальну середню освіту.

Контингент учнів ПТУ №36 м. Малина станом на 01.09.2014 р. складає 413 учнів. Із них:

- 45 учнів навчаються на базі повної загальної середньої освіти;

- 368 учнів навчається на базі базової середньої освіти.

За організацію і контроль навчального процесу у ПТУ №36 м. Малина відповідають заступник директора з навчально-виробничої роботи, заступник директора з навчально-виховної роботи та заступник директора з навчальнох роботи які складають розклад занять у відповідності до навчальних планів. Розклад затверджений директором училища, скріплений печаткою. Робочі навчальні плани розроблені на підставі типових, згідно з державними стандартами професійно-технічної освіти, погоджені з замовниками робітничих кадрів, НМЦ ПТО в Житомирській області та затверджені заступником начальника управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації.Навчання учнів ведеться у чіткій відповідності до державних стандартів ПТО в таких напрямках:

1. Особисто–орієнтоване навчання та виховання;

2. Втілення учнівського самоврядування та співробітництво учнівського та педагогічного колективів;

3. Формування  професійних вмінь та навичок;


4. Використання  технічних засобів навчання на уроках теоретичного та виробничого навчання.

5. Впровадження сучасних інноваційних технологій у навчальний процес.

Основними формами теоретичної підготовки є: різні за типами уроки, лекції, теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні заняття, індивідуальні заняття учнів, консультації, самостійне виконання учнями індивідуальних завдань (реферати, проекти, інші індивідуальні творчі роботи), тощо.

Загальноосвітня та професійна підготовка учнів забезпечена якісною роботою педпрацівників, що мають великий досвід роботи в системі професійно-технічної освіти, на достатньому рівні володіють державною мовою та інформаційно-комунікаційними технологіями.

В кінці семестру, навчального року проводяться директорські контрольні роботи, аналіз результатів яких розглядається на засіданнях методичних комісій та педагогічних радах. Обговорюються недоліки, плануються заходи щодо їх усунення.

Крім того, на засіданнях розглядаються питання організації навчально-виробничої діяльності, організації виробничої практики, питання допуску до ДКА, підводяться підсумки навчальних семестрів, відрахувань учнів, стану викладання предметів, стану охорони праці та безпеки життєдіяльності, організації профорієнтаційної роботи училища тощо. Протоколи засідань і педагогічних рад ведуться у паперовому вигляді.

Організацію і контроль за навчально-виробничим процесом здійснюють заступник директора з навчально-виробничої роботи та старший майстер. Планування навчально-виробничого процесу відбувається відповідно до наказу МОН від 30.05.2006 р. № 419 «Про затвердження Положення, про організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах».

Паспорти КМЗ предметів та професій складені відповідно до рекомендацій МОН України 2006 p., основні розділи постійно оновлюються.

Позитивним прикладом є розробка більшістю викладачів та майстрів виробничого навчання ЕЗН (електронних засобів навчання) для проведення уроків.

Методична робота в училищі здійснюється згідно:

- Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту»;

- єдиного плану роботи училища на навчальний рік;

- наказу №419 від 30.05.2006р.;

- Положення про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти (Наказ МОН №582 від 12.12.2000);

- рекомендацій МОН України щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (від 03.07.2002р. № 1/9-318);

- інструктивно-методичних документів обласного управління освіти і науки;

- Державних освітніх стандартів

Робота методичного кабінету направлена на впровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій у навчальний процес. Проводилася робота по удосконаленню змісту, форм і методів загальноосвітньої, професійної підготовки учнів, по забезпеченню належного рівня викладання базових предметів, фахової і методичної майстерності педагогічних працівників. Дані питання розглядалися на педагогічних радах, та на інструктивно-методичних нарадах.
Діє школа молодого спеціаліста, при методичних комісіях - школи передового досвіду. Проводяться заняття педмінімуму та техмінімуму, методичні семінари, семінари-практикуми, проблемні та психолого-педагогічні семінари, круглі столи.

Проводяться січневі педагогічні читання на теми: «Використання інноваційних виробничих технологій на уроках виробничого навчання», «Педагогічні технології на уроках загальноосвітніх предметів та на уроках предметів професійно - теоретичної підготовки. Професійне спрямування та міжпредметні зв’язки на уроках».


Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки, наказів обласного управляння освіти і науки, педагогічні працівники приймали участь:

2011-2012 н.р.:

- у Всеукраїнській акції «Моральний вчинок»;

- в обласному конкурсі на кращу організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в ПТУ. Навчальний заклад став призером у номінації «Діяльність методичних комісій професійно-технічного навчального закладу» (відмічені наказом обласного управління освіти і науки № 323 від 26.12.2011., оголошена подяка);

- в обласному етапі Всеукраїнського огляду - конкурсу за темою: «Популярні енциклопедії робітничих професій в регіонах України» - зайняли три ІІІ місця по трьох номінаціях. («Популярна енциклопедія робітничих професій для дошкільного віку», «Популярна енциклопедія робітничих професій для початкових та середніх класів» та «Популярна енциклопедія робітничих професій для старших класів».

- у І етапі Всеукраїнського конкурсу веб – сайтів професійно – технічних навчальних закладів.
2012-2013 н.р.

- в обласному конкурсі на кращий мультимедійний матеріал навчального призначення серед педагогічних працівників ПТНЗ з 3 номінацій:

мультимедійні матеріали з предметів професійно-теоретичної підготовки, з предметів загальнопрофесійної підготовки, з предметів загальноосвітньої підготовки;

- в обласному конкурсі на кращу методичну комісію ПТНЗ прийняли участь: метод комісія суспільно-гуманітарних дисциплін, «Швачка; кравець», «Класних керівників, вихователів»;

- в обласному конкурсі «Учень року»;

- участь у конкурсі журналу «Профтехосвіта» на кращі методичні розробки уроків, сценаріїв виховних і позаурочних заходів, присвячених Дню професії (подано 5 методичних розробок уроків теоретичного і виробничого навчання та 3 методрозробки виховних заходів – викладачі та майстри виробничого навчання які приймали участь, нагороджені грамотами видавництва «Шкільний світ»).


2013-2014 н.р.

- в обласному етапі конкурсу інноваційних технологій у сфері ПТО;

- в обласному конкурсі «Методист року», в якому стали призерами Конкурсу (V місце);

- підготували навчальний фільм з професії «Водій автотранспортних засобів категорія «С» для участі у Всеукраїнському фестивалі навчальних фільмів «Урок майстра» (урок проводив Охрімчук В.Л., майстер в/н).


Щороку приймаємо участь у Конкурсі-захисті по лінії МАНУ:

- у 2013-2014 н.р. Юрченко Н., учениця 26 групи за роботу «Лісові ресурси України та їх сучасні розробки» (Наука про Землю. Секція: «Географія та ландшафтознавство») нагороджена грамотою обласного управління освіти і науки (керівник: викладач Костюченко Л.М.);


З метою підвищення рівня професійної майстерності майстрів виробничого навчання, виявлення кращого виробничого досвіду щороку проводяться конкурси професійної майстерності серед майстрів в/н та з метою підвищення рівня фахової підготовки, розвитку творчої активності, поглиблення знань із сучасних виробничих технологій згідно з державними стандартами професійно-технічної освіти проводяться конкурси фахової майстерності серед учнів з професій:

1 «Тракторист-машиніст с/г виробництва»

2 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»

3 «Кухар; офіціант»

4 «Швачка; кравець»

Прийняли участь в обласних конкурсах:2012-2013 н.р.

- участь в обласному конкурсі профмайстерності серед майстрів в/н з професії «Кухар» (Кучевька В.Л. - 7 місце);

- участь в обласному конкурсі профмайстерності серед майстрів в/н з професії «Кравець» (Гончаренко Т.В. - 5 місце);

- фахової майстерності серед учнів з професії «Кравець».2013-2014 н.р.

- участь в обласному конкурсі профмайстерності серед майстрів в/н з професії «Офіціант» (Рихальська І.С. – 4 місце).

- фахової майстерності серед учнів з професії «Офіціант» (учень 3-го курсу Костюченко Є. – 3 місце);

- фахової майстерності серед учнів з професії «Тракторист-машиніст с/г в-ва» (учень 3-го курсу Кишаковський Ігор - 3 місце).


Щороку учні приймають участь в обласних олімпіадах з таких предметів як: «Охорона праці», «Основи галузевої економіки і підприємництва», «Захист Вітчизни».

2013-2014 н.р. - учні прийняли участь в обласних олімпіадах з предметів «Охорона праці», (Севрук Д. – 11 місце), предмет «Основи галузевої економіки» (Духопела Д – 4 місце).

Педагогічні працівники навчального закладу також беруть активну участь у Всеукраїнських заходах:

2012-2013 н.р.

- у Всеукраїнських науково-методичних заходах - Всеукраїнська науково - практична конференція “Проблеми сучасного підручника” (Викладачі природничо - математичних дисциплін Мельниченко Т.М., Возна Н.В. викладачі суспільно-гуманітарних дисциплін Канюка Л.Ф., Ювченко С.А.,)

- в обласних методичних та профорієнтаційних заходах - Міжрегіональний науково-практичний семінар на базі кафедри прикладної математики та інформатики фіз.мат. факультету ЖДПУ ім. І.Франка на тему: «Сучасні інформаційні технології: теорія, практика. Досвід та перспективи розвитку» (викладач інформатики Канюка А.М.)

2013-2014 н.р.

- методист училища прийняла участь у веб-конференції «Сучасний урок у професійній школі: здобутки та перспективи» та участь у науково-практичному семінарі «Професійна спрямованість вивчення іноземних мов у ПТНЗ», а також в практичному семінарі з Ланою Сушко від MM Publications, організований ТОВ «Лінгвіст» та отримала 3 сертифікати. Заступник директора з НР та методист також помістили свої матеріалі на методичному порталі, отримано сертифікати. У 2013-2014 н.р. п едагогічні працівники також приймали участь у 18 вебінарах системи профтехосвіти згідно календаря 2014 року.

З метою поширення педагогічного досвіду, популяризації фахових здобутків, педагогічні працівники проводять відкриті уроки для колег навчального закладу та області.

У 2011-2012 н.р. проведено 2 відкриті уроки, з них 1 урок на обласному рівні.

У 2012-2013 н.р. проведено 8 відкритих уроків, з них 5 уроків на обласному рівні.

У 2013-2014 н.р. проведено 10 відкритих уроків, з них 2 уроки на обласному рівні. Проведено 2 майстер-класи та 1 інтернет- майстер-клас на обласному рівні майстром виробничого навчання Осадчуком В.З.


Педагогічні працівники навчального закладу підвищують свою фахову та професійну майстерність в ЖОІППО, ІПО ІПП (м. Донецьк), КРПТНЗ «Сімферопольське вище професійне училище ресторанного сервісу та туризму», ДПТНЗ «Львівське вище професійне училище ресторанного сервісу та туризму», ДПТНЗ «Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування» та адміністрація при ЦІПО ІПП.

У 2011-2012 н.р. підвищили кваліфікацію 11 педпрацівників;

У 2012-2013 н.р. - 3 педагогічні працівники;

У 2013-2014 н.р. - 12 педагогічних працівників.

Стажування проходять на підприємствах міста та району, таких як: ТОВ МШФ «Ельфа», П (ПО) СП «Малинівське», ПрАТ «Пенізевицький кар’єр», ПАТ «Малинський хлібзавод», ДП «Малинський лісгосп», ПАТ Малинський каменедробильний завод», ФОП Кашиця М.С. ресторан «Асторія», смт. Лазурне, Херсонська обл. дитячий санаторій ПБП «Парітет».

У 2011-2012 н.р. пройшли стажування на підприємствах міста та району: 29 педпрацівники (4 викладачі професійно-теоретичної підготовки, 13 майстрів виробничого навчання, 12 викладачів загальноосвітньої підготовки на базі лабораторій та майстерень навчального закладу);

У 2012-2013 н.р. – 10 педпрацівників (2 викладачі предметів професійно-теоретичної підготовки, 8 майстрів виробничого навчанн);

У 2013-2014 н.р. – 15 педпрацівників (1 методист, 2 викладачі предметів професійно-теоретичної підготовки, 6 майстрів виробничого навчання та 6 майстрів виробничого навчання на базі БНПБЦ).


Педагогічні працівники відвідують виставки перспективного педагогічного та виробничого досвіду на обласному, Всеукраїнському та Міжнародному рівнях: у 2011-2012 н.р. відвідано 4 виставки на Всеукраїнському рівні, у 2012-2013 н.р. відвідано 5 виставок на Всеукраїнському рівні, у 2013-2014 н.р. відвідано 6 виставок на Всеукраїнському рівні.
Вивчається та узагальнюється досвід роботи педагогічних працівників.

У 2012 році вивчено та узагальнено 3 досвіди роботи та проатестовано 3 педагогічні працівники. 2 педагогічним працівникам встановлено першу кваліфікаційну категорію, 1 педпрацівнику встановлено другу кваліфікаційну категорію.

У 2013 році вивчено та узагальнено 9 досвідів роботи педагогічних працівників. З них 3 досвіди роботи запропоновані на рівень області.

Проатестовано 9 педпрацівників. З них 1 викладачу присвоєно вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «старший викладач», 2 педагогічним працівникам встановлено першу кваліфікаційну категорію, 1 педпрацівнику встановлено другу кваліфікаційну категорію.

Оновлення змісту професійно-технічної освіти:

1. У навчально-виховний процес впроваджуються 14 інноваційних педагогічних технологій та 30 інноваційних виробничих технологій.

2. Здійснюється дослідно-експериментальна робота на тему «Розробка методичного забезпечення підготовки кваліфікованих робітників на основі комп’ютерних технологій». У 2011-2012 н.р. навчальному році підготовлені 6 методичних посібників, 1 робочий зошит, 6 методичних рекомендацій, 13 методичних розробок, 10 проектів. У 2012-2013 н.р. розроблено та впроваджено 8 методичних посібників, 8 робочих зошитів, 8 методичних рекомендацій, 27 методичних розробок, 5 інноваційних проектів.

У 2013-2014 н.р. педпрацівниками підготовлено 7 методичних посібників, 8 робочих зошитів, 7 методичних рекомендацій, 22 методичні розробки, 4 електронні засоби навчального призначення.

3. У 2012-2013 н.р. проходила підготовка за індивідуальними планами: 2 чол. з професії «Кухар», 1чол. з професії «Швачка». У 2013-2014 н.р. за індивідуальними планами підготовлено 9 чол. з професій «Кухар», «Швачка», «Тракторист-машиніст с/г в-ва».
З метою активізації та систематизації методичної роботи проводиться науково-практична конференція «Інноваційна діяльність педагогічних працівників» (портфоліо методичних комісій за навчальний рік).
У 2011-2012 н.р. підготовлено 11 узагальнюючих наказів за результатами вивчення стану організації методичної роботи в ПТНЗ;

у 2012-2013 н.р. підготовлено 18 узагальнюючих наказів;

у 2013-2014 н.р. підготовлено 31 узагальнюючих накази.

План методичної роботи на поточний рік складається відповідно до аналізу методичної роботи за минулий навчальний рік, враховуючи результати діагностичного вивчення професійної компетентності педагогів училища. Всі плани роботи методичних комісій узгоджені, затверджені на засіданнях педради на початку навчального року.В училищі створені 8 методичних комісій:

- методкомісія педпрацівників механізації сільського господарства та автомобільного транапорту – голова Машина С.М.;

- методкомісія педпрацівників електротехнічних дисциплін – голова Кожара В.Є.;

- методична комісія педпрацівників харчової промисловості – голова Кулініч Л.М.;

- методична комісія педпрацівників легкої промисловості – голова Пархомчук С.С.

- методична комісія педпрацівників загально професійної підготовки – голова Канюка А.М.

- методична комісія педпрацівників природничо-математичних дисциплін – голова Харченко К.С.;

- методична комісія педпрацівників суспільно-гуманітарних дисциплін – голова Ювченко С.А.;

- методична комісія педпрацівників предмету «Захиств Вітчизни», фізичної культури і здоровя – голова Теремта І.Є.»

- методична комісія класних керівників – голова Коваленко С.В.

Робота методичних комісій спрямована на вирішення загальних методичних проблем: підвищення професійної і педагогічної майстерності викладачів, майстрів виробничого навчання, удосконалення навчально-виробничого процесу і зміцнення навчально-методичної бази училища. На засіданнях методкомісій вивчаються поточні нормативні документи, обговорюються відкриті уроки, слухаються доповіді щодо новітніх педагогічних технологій, розглядаються та затверджуються завдання до поетапних, тематичних атестацій, творчих дипломних завдань тощо. Розроблені програми та перелік навчальних робіт до всіх професій з урахуванням поетапної атестації на відповідний кваліфікаційний рівень, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик державних стандартів ПТО.Молодим педагогам надається кваліфікована допомога досвідченими викладачами та майстрами виробничого навчання училища. Крім колективних форм методичної роботи широко застосовуються і індивідуальні методи роботи.   

Організація навчально-виховної роботи здійснюється і контролюється заступником директора з навчально-виховної роботи у відповідності до річного плану виховної роботи.

Враховуючи завдання національного виховання, що визначені в Концепції виховання молоді у системі національної освіти, з метою забезпечення всебічного розвитку особистості учнів, значна роль приділялась виховній, позаурочній роботі.

Впродовж 2011-2014 років, на базі училища, працює 8 гуртків, з них два на громадських засадах (спортивні секції та волонтерський загін).

Учні та керівники груп, гуртків впродовж 2011-2014 н. рр.. брали активну участь у масово-виховних заходах, конкурсах, як Всеукраїнських так і обласних серед ПТНЗ. Це участь у обласному відкритому конкурсі писанкарства «Воскресни писанко!», де учні були відзначені у 2011-12 та 2012-13 н. рр.. Участь у конкурсі-виставці, що проходив у рамках Всеукраїнського «Наш пошук і творчість тобі Україно!», в якому учні зайняли перше призове місце в номінації «Знай і люби свій край» у 2012-2013 н.р. В 2012-2013 н. р. було отримане перше призове місце в обласному мистецькому конкурсі «Поліський сувенір» в номінації «Вузлова лялька-мотанка». Роботи були відзначені на Всеукраїнській виставці в м. Києві (керівник гуртка «Умілі руки» Полонська Д. В.).

В 2012-2013 н. р. учні та керівник гуртка «Берегиня» Коваленко С. В. взяли участь в обласному заочному конкурсі пошукових робіт, що проходив в рамках Всеукраїнського, «Юні герої-підпільники в пам’яті народній», що проходив до 70-річчя Перемоги. Роботи були відзначені, як одні з кращих серед учнівської молоді. А в обласному заочному конкурсі «Пізнай себе, свій рід, свій народ» (до 1025 річчя Хрещення Київської Русі) учні та керівник отримали призове місце.

Щороку учні навчального закладу приймають активну участь у Всеукраїнському літературно-музичному фестивалі вшанування воїнів-інтернаціоналістів «Розстріляна молодість», представляючи разом з керівниками гуртків різноманітні матеріали на виставку та художні номери.

В 2012-13 н. р. були відзначені і роботи учнів та керівника гуртка «Юний журналіст» Козаченко Н. І., в обласному заочному конкурсі юних фотоаматорів «Ми – діти твої Україно!», а в обласному заочному конкурсі юних поетів «Поліські самоцвіти» було отримано перше призове місце у номінації «Поет початківець».

За період 2011-2014 рр. в навчальному закладі відродили свою роботу танцювальний гурток «Шарм» (керівник Козакевич Т. В.) та гурток «Сучасної пісні» (керівник Петухов В. В.). Учні та керівники гуртків взяли участь в ряді обласних конкурсів, де були відзначені, як кращі. Це і мистецьке свято «Полісся – скарбниця талантів» (до 75-ти річчя Житомирщини) – 2012 рік; фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я», що проходив у рамках Всеукраїнського – 2013 р.; конкурсі народних талантів «Смарагдові витоки» - 2013 р.; обласному фестивалі «Зорепад освітянської ниви» та «Пісенний водограй» - 2013 рік. При участі у цих конкурсах були відмічені костюми учнів, які готували керівник Пархомчук С. С. та учні гуртка «Моделювання та конструювання одягу».

На високому рівні була взята участь в обласному конкурсі Літературна Житомирщина (до відзначення 200 річчя Т. Г. Шевченка).

Відзначено і роботу бібліотеки навчального закладу. Бібліотекар Левченко Н. П. прийняла участь в конкурсі бібліотечних працівників «Моя професія – мій світ» у 2012 році.

Учні, керівники гуртків, груп, беруть активну участь не тільки у Всеукраїнських та обласних конкурсах, а за 2011-2014 н. р. почали приймати активну участь і в конкурсах міста. Зокрема це фестиваль молоді до Дня міста – 2012, 2013 роки, народне свято «Масляниця» - 2011-2014 роки, фестиваль української творчості до Дня самоврядування міста і району в 2013 році.

З метою розвитку професійної спрямованості, на належному рівні була взята участь і в конкурсі на сценарій кращого виховного заходу, який проводив журнал «Профтехосвіта» у 2013 році. Викладачі та майстри виробничого навчання за професією «Кухар; офіціант» прийняли активну участь, за що отримали дипломи та подяки представивши на конкурс сценарії виховних годин на тему: «Кухар – професія твоя».

Виконуючи завдання програми з удосконалення правового виховання дітей та підлітків, з метою активізації роботи педагогічного колективу по попередженню серед підлітків ліцею протиправних дій велику увагу приділяють в роботі даного напрямку тісно співпрацюючи з працівниками відділу внутрішніх справ та громадськими організаціями міста і району. Також було відновлено і роботу Ради профілактики правопорушень. Саме про це свідчить зменшення кількості злочинів, які скоїли учні закладу: 2011-2012 рр. – 9; 2012-2013 рр. – 5; 2013-2014 рр. – 3.

Велику увагу приділяємо і соціальному захисту учнів. Протягом 2011-2014 рр. постійно надавалась, згідно чинного законодавства, відповідна соціальна допомога учням з числа дітей пільгових категорій. Діти-сироти та діти, п. б. п. , отримують кошти на придбання підручників та матеріальну допомогу на придбання теплого одягу та взуття. Учні-випускники, з числа дітей-сиріт та дітей п. б. п. отримують грошову допомогу по закінченню навчального закладу.

Згідно з визначеними нормами й правилами отримують і пільгове харчування учні, що мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧЕС та діти-сироти.

Для учнів училища щорічно організовується оздоровлення . У 2011-2012 році було оздоровлено – 63 учні ( з них 9 дітей-сиріт, 1 дитина інвалід, 6 дітей з «групи ризику»), у 2012-2013 – 58 учнів (з них 8 з числа дітей-сиріт, 1 дитина інвалід, 7 дітей з «групи ризику»), у 2013- 2014 – 82 учні ( з них 16 дітей-сиріт, 1 дитина інвалід, 8 дітей з «групи ризику»).

В училищі працює волонтерський загін. Учні училища надають допомогу ветеранам ВВВ, ветеранам праці, учасникам ЧАЕС.

Навчально-виробничий та навчально-виховний процес в училищі потребує постійного контролю, який здійснюється за графіком, складеним заступником директора з навчально-виробничої роботи та затвердженим директором ПТУ №36 м. Малина. Графіком визначаються терміни проведення контрольних, перевірочних робіт, поетапних атестацій з метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів з окремих тем робочої навчальної програми. З урахуванням підсумків проведення контрольних, перевірочних робіт, поетапних атестацій, вивчається та визначається якість проведення навчальної роботи педпрацівників. Підсумки вивчення роботи педагогічних працівників розглядаються на засіданні педагогічної ради та враховуються при їхній атестації.

Семестрові, річні атестації і заліки проводяться в терміни, що передбачені робочими навчальними планами.

Проведення державної підсумкової атестації із загальноосвітніх предметів, державної кваліфікаційної атестації, переведення учнів на наступний курс навчання, видача документів про освіту здійснюється відповідно до державних нормативно-правових актів МОН України.

 ІІ. Виконання обсягів державного замовлення.

Щорічно доводяться затверджені обсяги державного замовлення на прийом учнів на навчання за відповідними професіями. В теперішніх умовах демографічного спаду форми профорієнтаційної роботи колективу училища набувають різноманітних змістовних, часто нестандартних форм і методів.

В училищі створено наказ про закріплення педагогічних працівників за загальноосвітніми школами міста та регіонами області. Затверджений персональний план набору кожному педпрацівнику. Матеріали з пропаганди робітничих професій  друкуються в засобах масової інформації. Буклети, візитки, оголошення, пам’ятки-складки – такі друковані засоби професійної орієнтації молоді роздаються випускникам шкіл. Всі ці заходи дають змогу виконувати державне замовлення.


Рік

План прийому

% виконання

Випуск

Контингент

Відрахування

2011-2012

135/140

100

158

427

6

2012-2013

140

100

116

396

7

2013-2014

127/140

100

140

418

5


Особлива увага приділяється питанню збереження контингенту, а саме:

- проводиться  аналіз причин втрати контингенту по групах;

- пропонуються заходи, щодо збереження кількості учнів;

- пропонуються методи заохочення керівників груп щодо збереження контингенту учнів.

Питання працевлаштування випускників завжди  знаходиться в пріоритеті. Два рази на рік це питання виноситься на обговорення педагогічної ради. Щорічно проводиться моніторинг закріплення випускників на робочих місцях, зустрічі з роботодавцями, ярмарки-вакансії та інші заходи для покращення роботи по закріпленню випускників на робочих місцях. Так у 2013 році при випуску 116 фахівця, було працевлаштовано 94 особи, (4 чоловіки не працевлаштовані без поважних причин).

У 2012 році із 158 випускників працевлаштовано 135 (4 особи не працевлаштовані без поважних причин).За результатами моніторингу, закріплення на робочому місці поки ще низьке, воно має причини, а саме:

-         низький рівень заробітків;

-         відсутність соціальних гарантій;

-         ненормовані робочі зміни.

Питання працевлаштування та закріплення випускників на робочих місцях необхідно покращувати, бо це є першочерговим показником роботи колективу. 

ІІІ. Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність

Виконання фінансово-господарської роботи забезпечено кваліфікованими, досвідченими бухгалтерами, які в своїй роботі постійно користуються нормативно-правовою базою, щоб уникнути фінансових порушень.

За 2012 — 2014 роки заборгованості по заробітній платі, нарахуваннях на заробітну плату, по стипендіях, по оплаті комунальних послуг немає.

Дані по фінансово господарській діяльності


з/п

Загальний фонд


С п е ц і а л ь н и й ф о н д

Платні послуги

Виробнича практика

Квартплата

Оренда приміщень

Благодійні (фізичні особи)

Благодійні (юридичні особи)
2 0 1 2 р і к

1

6549739

2829

13174

39158

---

61407

16265
2 0 1 3 р і к

2

6706596

37866

12668

31082

248

51003

43367
2 0 1 4 р і к

3

4492381

19190

36236

27691

1797

3494
Збільшити надходження від виробничої практики, що створюють спецфонд, надзвичайно важко, адже керівники підприємств не бажають брати учнів на оплачувану виробничу практику. Учні (сироти) отримують гроші від виробничої практики 100% на руки. Для відпрацювання практичних навичок учнів постійно необхідні різні матеріали, вони купуються за гроші спецфонду.

ІV. Розвиток навчально-матеріальної та навчально-методичної бази.

За звітний період проведена значна робота з відновлення навчально-матеріальної бази училища.

Щороку проводиться косметичний ремонт всіх кабінетів, майстерень, спортивної зали, господарських приміщень зовні та всередині.

За звітний період в училищі придбано 3 компютери , 2 ноутбуки, 2 проектори, 2 екрани

З професії «кухар; офіціант» проведено капітальний ремонт лабораторії «технології приготування їжі», придбано та встановлено нове технологічне обладнання; в кабінеті «технологія приготування їжі» замінені вікна на металопластикові.

З професії «швачка; кравець» в лабораторії «швейної справи» замінені вікна, виконано ремонт приміщення лабораторії, придбано чотири нові швейні машинки.

Проведено капітальний ремонт частини покрівлі навчального корпусу №6, а саме покрівлі лабораторії «будови тракторів» площею 110м. кв.; частини покрівлі навчального корпусу №2 площею 385м. кв., також виконаний ремонт входу навчального корпусу №2, №1, заміна вхідних дверей навчального корпусу №1.

Виконано капітальний ремонт «фойє» першого та другого поверхів навчального корпусу №1, відремонтована підлога та встелений лінолеум на 2 поверсі цього ж навчального корпусу, проведений капітальний ремонт трьох навчальних кабінетів з заміною дверей.

Відремонтований та запущений в експлуатацію «надвірний», теплий туалет обладнаний каналізацією та проточною водою.

V. Наявність колективного договору та додержання його умов.
Колективний договір (01.07.2011 року) укладено між адміністрацією і трудовим колективом Професійно-технічного училища №36 м. Малина затверджений на загальних зборах трудового колективу ПТУ №36 м. Малина 01.07.2011 р. Колективний договір має 7 розділів:

1. Загальні положення;

2. Оплата праці;

3. Трудові відносини;

4. Гарантії працівникам у разі зміни організації виробництва, форми власності, банкрутства;

5. Умови та охорона праці;

6. Соціальні пільги та гарантії, страхування, забезпечення соціально-побутових, культурних умов, медичного обслуговування, організація оздоровлення і відпочинку працівників;

7. Гарантії діяльності профспілкової організації.

Колективний договір підписаний в двосторонньому порядку — від адміністрації директором ПТУ №36 м. Малина, від профспілкової організації головою профкому. Створена комісія з контролю за виконанням колективного договору — від адміністрації училища три представники і три представники від профспілкового комітету.

До складу колективного договору увійшли документи: «Правила та додатки про матеріальне забезпечення працівників»; «Правила внутрішнього розпорядку для працівників ПТУ №36 м. Малина».

Колективний договір Професійно- технічного училища №36 м. Малина пронумерований, прошитий, скріплений підписом та печаткою. Зареєстрований в управлінні праці та соціального захисту населення виконкому Малинської міської ради за № 24 від 04.01.2011 р., про що зроблений запис, про реєстрацію колективного договору.

VI. Якісний склад педагогічних працівників. Наявність та робота з кадровим резервом.

Навчальний процес в училищі забезпечують 54  педпрацівника, в тому числі:

-    старший викладач — 11;

-    спеціаліст вищої категорії — 11;

-    спеціаліст першої категорії — 8;

-    спеціаліст другої категорії - 3;

-    майстер виробничого навчання I категорії – 8.

Щорічно складається кадровий резерв на керівника навчального закладу. Особи, що зараховані до кадрового резерву, проходять підвищення кваліфікації згідно з графіком, мають відповідну освіту, та стаж роботи в системі ПТО. Всі призначення на керівні посади здійснюються тільки з кадрового резерву.

Педагогічні працівники училища проходять атестацію відповідно до графіку. Атестаційна комісія проводить атестацію у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 р. № 930.

   VII. Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та забезпечення умов праці педпрацівників.

Умови праці педпрацівників ПТУ №36 м. Малина організовані і функціонують у відповідності до нормативно-правових актів, якими керується в своїй роботі директор училища, це:

-  Закон України «Про освіту»;

-  Закон України «Про професійно-технічну освіту»;

-  Закон України «Про охорону дитинства»;

-  Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні»;

-   Постанова Верховної ради «Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні» від 03.04.2003 р. № 699;

-   Постанова KM України «Про затвердження Положення про професійно-технічний заклад» від 05.08.1998 р. № 1240.  
VIII. Ефективне використання та збереження державного майна.

Навчальні корпуси, майстерні, господарські приміщення, всі будівлі знаходяться в одному місці за однією адресою, постійно експлуатуються, опалюються власною котельнею. Налагоджено водопостачання та відведення стоків.

В училищі постійно функціонує бібліотека, їдальня,  спортивна зала, для проведення заходів також використовується актова зала.

За збереження майна несуть адміністративну відповідальність директор, завгосп, інженер з охорони праці, закріплені за навчальними приміщеннями педагоги.

Проектна потужність училища — 720 осіб, станом на 01.09.2014 р. навчається — 413 осіб.

Навантаження навчальних приміщень становить 100 %. Збереженню державного майна сприяє служба охорони, яка організована в училищі.ІХ. Стан виконавчої дисципліни.

За звітний період робота всіх підрозділів училища перевірялася відповідними органами згідно графіків планових перевірок. Перевірки проводились щодо дотримання державних законодавчих норм в усіх напрямках діяльності.

За звітний період здійснювалися такі перевірки: контрольно-ревізійним відділом, були перевірки Державним пожежним наглядом, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Постійно проводяться перевірки Управлінням праці та соціального захисту населення, остання у 2014 році. Щорічно відбуваються перевірки працівниками прокуратури та відділом в справах дітей міськвиконкому, а також щорічно відбуваються перевірки санітарно — епідеміологічною службою міста, періодично — податковою інспекцією, управлінням статистики, управлінням праці і соціального захисту населення.

За звітний період заходи адміністративного впливу по відношенню до директора училища не застосовувались. X. Щорічний звіт про виконання умов контракту на загальних зборах колективу.

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 20.04.2005 р. № 1/9-189 «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», та наказу МОН України від 23.03.2005 р. № 178 «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень у Професійно-технічному училищі №36 м. Малина запроваджено обов’язкову звітність директора на загальних зборах колективу за участю членів батьківського комітету, соціальних партнерів, роботодавців, працівників органів місцевого самоврядування тощо.Зміст щорічного звітування директора відбувається за такими розділами:

-      персональний внесок щодо виконання умов контракту;

-     виконання державного замовлення з прийому молоді на навчання;

-     співпраця з соціальними партнерами, замовниками робітничих кадрів;

- організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу в училищі, позаурочна зайнятість;

-  заходи, щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази училища;

- залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання;

- заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педпрацівниками;

- забезпечення фінансування харчування та соціального супроводу дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

- заходи, що забезпечують нормативні умови праці всіх працівників та учнів училища;

-      запобігання виробничого травматизму;

-      співпраця з громадськими організаціями міста.За звітний період в колективі зберігся доброзичливий психологічний клімат. Впроваджуються заходи щодо поповнення кадрів молодими спеціалістами

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка