Звіт директора про свою діяльність протягом 2016-2017 навчального року. Шановні присутні! Завершився неординарний 2016-2017 «євроочікуваний» навчальний рікСкачати 497.31 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації10.03.2019
Розмір497.31 Kb.
ТипЗвіт
  1   2   3

Звіт директора про свою діяльність протягом 2016-2017 навчального року.

Шановні присутні!

Завершився неординарний 2016-2017 «євроочікуваний» навчальний рік.

Сьогодні будуть проведені підсумки роботи колективу школи, оцінено діяльність директора на посаді протягом цього навчального року.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу школи та керівника загальноосвітнього навчального закладу. 1. Загальна інформація про школу.

Івано-Франківська ЗШ І-ІІІ ступенів № 16 є комунальною власністю Івано- Франківської міської ради . Управління та генеральне фінансування здійснюється департаментом освіти та науки Івано-Франківської ради, якому делеговані відповідні повноваження,окрім того школа вже 3 рік має свою відокремлену бухгалтерію . Будівля школи прийнята в експлуатацію 1870 та 1968 року( є виготовлена документація на право власності); земельна ділянка, яка належить школі має площу 1,2 га( є виготовлена документація на право власності). У 2016-2017 навчальному році в школі працювали 49 педагогічних працівників та 15 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 524 учні у 20 класах(минулого року було 480 учнів). Середня наповнюваність класів становить 26,2 учнів, що на 2,1 учнів більше , ніж позаминулого року і на 0,8 учнів більше,ніж минулого. Тобто, протягом останніх 4-х років постерігається позитивна динаміка росту( загальна кількість 438-452-480-524 ; середня наповнюваність 23.4-24.1-25.4-26.2).

 1. Кадрове забезпечення.

У 2016—2017 навчальному році (на початку року) штатними працівниками школа була забезпечена повністю відповідно до штатного розпису. Проблема появилась у 2 семестрі після звільнення вчителя інформатика, яку на даний момент вирішено. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Настають часи, коли при підборі нових кадрів, розподілу годин, класного керівництва працедавець повинен враховувати багато факторів: фахову підготовку, ініціативність, працездатність, особисті та колективні якості, інші характеристики працівника. Суспільні процеси, запити учнів та батьків, реформи в освіті диктують все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречними зараз є перегляд методології викладання предметів навчальних планів, комунікабельність у спілкуванні з усіма учасниками навчально-виховного процесу, правова освіта, вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. До речі, вже зараз ніхто не питає чи вміє вчитель користуватись цією технікою - діяльність вчителя повинна бути максимально комп’ютеризована. Думаю, що багато хто з присутніх читав літні інтерв’ю директора департаменту освіти щодо кадрової політики та проблем в освіті міста з цього питання. Висновок: маємо бути готовими до змін та викликів та запитів суспільства-вчитель не має права залишатись на рівні минулого століття! За якісним складом педагогічних працівників наша школа є на достатньо високому рівні у місті: 100 % - мають вищу педагогічну освіту, більша частина педколективу, а це приблизно 62 % учителів, мають вищу кваліфікаційну категорію та звання, що говорить про значний потенціал нашого колективу.

3. Методична робота.

У школі діє певна система методичної роботи,її сітка створена на діагностичній основі. Педколективпродовжує працювати над комплексною науково- методичною проблемою « Поєднання інноваційних та традиційних форм і методів роботи як один із напрямків підвищення якості навчально-виховного процесу».Керівництво методичною роботою здійснює методична рада на чолі із заступником директора школи з навчально-виховної роботи Семенів Н.М. До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються голови методичних об’єднань, вчителі, які мають педагогічні

звання та вищу кваліфікаційну категорію. Членами творчих груп вчителів міста є Бахмат Н.М., Ковтун О.В.,Римар В.О.,Тхорик І.М.. Вчителі Івануляк О.І., Цібій О.Д. є постійними учасниками групи з перевірки робіт ЗНО з англ.та математики , а 15 вчителів є причетними до організації процедури проведення ЗНО.

Результативною була робота всіх методичних об’єднань та груп: учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність( див. додаток до звіту).

На базі школи в листопаді 2016 року проведено міську олімпіаду з української мови та літератури.

 1. Навчальна діяльність учнів ( див. додаток до звіту).

 2. Зовнішнє незалежне оцінювання ( див. додаток до звіту).
 1. Виховна, правовиховна та позакласна робота.

Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації. У зв'язку з цим виховна діяльність школи протягом навчального року була спрямована згідно напрямків: • Превентивне виховання. • Морально-етичне виховання. • Художньо-естетичне виховання.• Громадянсько-патріотичне виховання. • Трудове виховання. • Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя. • Економічне виховання. • Екологічне виховання (див. додаток до звіту).

Народна мудрість говорить: ” Якщо твої плани розраховані на рік - сій жито, якщо на десятиріччя - сади дерева, якщо на віки - виховуй дітей ”. Беручи сказане вище за мету правовиховної роботи педагогічному колективу слід зосередити свої зусилля на пошуках таких форм і методів виховного процесу, які б забезпечували об’єднання зусиль педагогів і ініціативи дітей, спільні дії сім’ї, громадськості, спрямованих на попередження правопорушень серед підлітків та учнівської молоді. Кожного навчального року правовиховна робота школи здійснюється за напрямками:

 • правоосвітня робота з учнями;

 • правова освіта батьків.

Профілактика правопорушень, індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями,Дні відкритих дверей, батьківські збори, відвідування проблемних сімей вдома, рейди-перевірки, робота Ради профілактики правопорушень,зустрічі з працівниками правоохоронних структур, медичними службами,залучення церкви,організація охоронних послуг - це неповний перелік тих форм і методів роботи,що успішно реалізує школа в плані правовиховного аспекту діяльності.

Практичним психологом, соціальним педагогом школи регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Для контролю за дітьми з групи ризику та з неблагополучних сімей складено відповідні списки (покласно та загальношкільні). Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема, агресивна поведінка на перервах, деколи й на уроках, пропуски занять без поважних причин. Проте, за рахунок постійної профілактичної роботи у школі, співпраці з органами внутрішніх справ, на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх за звітний період учні школи відсутні.

 1. Соціальний захист. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи,соціально-педагогічної служби,класних керівників. За бюджетний кошт діти з малозабезпечених сімей та діти, позбавлені батьківського піклування, сироти отримали матеріальну допомогу в сумі 1500 грн. З опікунами дітей- сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок класних керівників,соціального педагога,адміністрації школи.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра, яка має організовувати систематичне та планове медичне обслуговування учнів та вчителів. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків виданий наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі поліклінік за місцем проживання. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у липні- серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи,отримуючи для цього згідно колективного договору два оплачувані дні. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у школі. Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі.

Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні пільгових категорій 1-11 класів забезпечуються безоплатним харчуванням. Гаряче харчування решту учнів 1-11 класів відбувається згідно графіка на 1-4 перервах у їдальні школи.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення, шкільних спортивних змагань, участь в міській спартакіаді учнів, бесіди з лікарями ЦМДЛ, бесіди та випуск бюлетенів , конкурси малюнків про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

За минулий навчальний рік виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення всім вчителям школи, вчасно в повному обсязі всі отримали відпускні кошти.

Вчителями,батьками та учнями школи зібрано і передано в школи міста чи індивідуально більше 3 000 гривень матеріальної допомоги на лікування(організатор цієї роботи Білоус І.І.)..
 1. Профорієнтаційна робота.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи - підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у школі здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів, під час прибирання класних кімнат, розширення знань про професії на уроках, а також під час навчальних екскурсій та позакласних заходів. З учнями школи проводять ознайомлюючи бесіди представники навчальних закладів міста,області. Учні 9-11-х класів неодноразово брали участь у Ярмарках професій. В школі працює електронний стенд. Профорієнтаційна робота з учнями, високий рівень підготовки випускників свідчить про те, що кожного року випускники працевлаштовані.
9. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

Батьківська громадськість є найактивнішим членом благодійної організації школи,забезпечуючи повну матеріальну підтримку розвиткові школи,проведенні заходів з підготовки школи до нового навчального року. Слід відзначити активну співпрацю голови батьківського комітету школи Чермак Г.С., директора Благодійного фонду школи Зав’ялової Н.Д.. з адміністрацією школи щодо розв’язання багатьох питань життя школи,зокрема,це -придбання обладнання, проведення ремонтних робіт тощо( див. додаток до звіту.)

10. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, сплановані заходи. На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на оперативних нарадах. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються високими показники травматизму дітей на перервах та у побуті. Протягом навчального року трапилося 15 різних випадків травмування учнів у школі, в основному на перервах, уроках фізкультури,та в домашніх умовах (минулого року таких випадків було 21). В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Більше 85% учнів застраховані. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи. Є необхідність проведення 100% страхування дітей.11. Фінансово-господарська діяльність.

Будівлі школи(«старий та «новий» корпуси) прийняті в експлуатацію більше 130 та 50 років назад. Але, незважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманням її у робочому стані. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. Бухгалтерією школи вчасно здійснювалися проплати за спожиті школою енергоносії. Школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв вже четвертий рік, і до речі, повернула державі за цей час сотні Гкал теплоенергії, отримавши деякі девіденди й для себе,що дало змогу в грудні 2016 року придбати в школу багато обладнання (див. додаток до звіту)

За рахунок благодійних коштів батьків здійснюються ремонти та підготовка класних кімнат до навчального року. В школі щорічно проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали оприбутковуються та списуються згідно норм. До речі, цьогоріч вдалося , нарешті,вирішити багаторічну проблему зі списання застарілих матеріальних цінностей. Мало того, на рахунок школи ще й поступить більше 1600 гривень дивідендів! Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи оформлене сучасними пластиковими стендами, існує постійно діюча виставка художніх робіт учнів школи. Подвір’я школи доглядається обслуговуючим персоналом, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та вивезення сміття, листя з території школи.

Тепер дещо з історії розвитку школи : в недалекому чи далекому(?) 2009-2010 н.р. за моїми поданнями, кількарічними переговорами на різних рівнях та на кошти тодішнього депутата міськради О.В. Коржака УКБ та міськархітектура розпочала підготовку документації на добудову спортзалу та актового залу. А в найближчому (до місяця ) часі дана споруда, яку почали активно будувати весною 2016 року, буде здана в експлуатацію - з чим вітаю всіх присутніх! Є також попередні напрацювання з депутатом міської ради М.Тарасом на побудову нового спортивного майданчика(очікувана вартість приблизно 1 млн.грн.). До речі,перший транш у розмірі 350 тис.грн. вже поступив на рахунок школи.12. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів- предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи. У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, обласного та міського департаментів освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та їх проектами. Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально- виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, тощо. Під час здійснення внутрішкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступником директора Семенів Н.М. використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по школі. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймаються певні управлінські рішення. Враховуючи сучасні вимоги, демократичний стиль керівництва школою, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки активу колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується,а повноваження делегуються.

Школа уклала угоду про співпрацю з кафедрою початкової освіти ПНУ, продовжує співпрацю з партнерами гімназії №1 м.Нова Суль (Польща), маємо непогані контакти з ВПУ №21.
Додаток до звіту директора школи

за 2016-17 навчальний рік .
У 2016-2017 навчальному році пріоритетними напрямками діяльності школи були:


 • перехід на новий Державний стандарт базової загальної освіти;

 • вживання заходів до повного охоплення дітей і підлітків різними формами навчання;

 • розвиток освітніх послуг та підвищення їх якості у відповідності з освітніми стандартами;

 • співпраця з ДНЗ міста;

 • оволодіння педагогічними працівниками школи основами ІКТ;

 • здійснення системного підходу до управління виховним процесом школи, постійне оновлення його змісту, якісна реалізація концепції громадянського виховання особистості;

 • досягнення ефективності роботи школи щодо координації діагностико-профілактичної просвітницької роботи школи, сім’ї, громадськості, правоохоронних органів щодо попередження правопорушень, бездоглядності та інших негативних проявів;

 • забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, вивчення родоводу, залучення дітей до вивчення народних звичаїв, обрядів, виховання національної свідомості і самосвідомості;

 • встановлення партнерських зв’язків з іншими освітніми установами в межах освітнього округу, області, держави, міжнародних контактів;

 • підготовка вчителів школи до впровадження нових педагогічних технологій;

 • удосконалення роботи психолого-педагогічної служби школи.

Протягом 2016-2017 навчального року педагогічний колектив, адміністрація школи продовжували роботу на основі практичної реалізації основних положень Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Національної доктрини розвитку освіти»,Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 20.04.2011 р. №462, та «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 14.01.2011 р. № 24, спрямовуючи її на підвищення ефективності навчально-виховного процесу, якості навчальних досягнень учнів, рівня їх вихованості, оволодіння педагогами сучасними досягненнями української і світової психолого-педагогічної науки, зростання загальнокультурної підготовки вчителів.


Педагогічним колективом школи проводиться певна робота щодо збереження й розвитку шкільної мережі.

Шкільна мережа

2013-2014

н.р.


2014-2015

н.р.


2015-2016

н.р.


2016-2017

н.р.


Кількість класів та учнів на початок/ кінець навчального року

445/438

457/452

484/480

519/524

Середня наповнюваність

23,4

24,1

25,4

26,0

Охоплення допрофільним навчанням

45

23

0

0

Організація індив. навчання

3

4

5

1

Аналіз шкільної мережі та руху учнів свідчить про наявність недоліків у роботі з батьками, насамперед, та учнями щодо охоплення останніх допрофільним навчанням.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка