Звіт директора про роботу куртівського навчально-виховного комплексу за 2015-2016 навчальний рік Зміст Організація навчально-виховного процесу: Кадрова політикаСкачати 388.82 Kb.
Дата конвертації08.07.2018
Розмір388.82 Kb.
ТипЗвіт


Відділ освіти Костянтинівської райдержадміністрації

Куртівський навчально-виховний комплекс

85133, Україна, Донецька обл., Костянтинівський район,

с. Куртівка, вул. Центральна, т. (267 ) 5-21-97

_________________________________________________________________


ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО РОБОТУКУРТІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

за 2015-2016 навчальний рік

Зміст


 1. Організація навчально-виховного процесу:

  1. Кадрова політика.

  2. Матеріально-технічна та навчально-методична база .

 2. Ефективність навчально-виховного процесу:

  1. Рівень навчальних досягнень учнів.

2.2. Результати виховної роботи.

3. Управління навчальним закладом, планування та контроль.

4. Соціальний захист, збереження здоров’я учнів та робітників закладу.

5. Висновки та пропозиції, проблеми закладу, шляхи їх вирішення.

1.Організація навчально-виховного процесу


Робота Куртівського навчально-виховного комплексу в 2015-2016 навчальному році була спрямована на виконання низки Законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови»; Наказу Міністерства Освіти і Науки України «Про організацію виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі», концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, «Національної програми патріотичного виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності та укріплення моральних основ суспільства».

Куртівський навчально-виховний комплекс має всі необхідні нормативні документи, які регламентують навчально-виховний процес. Усі інструктивно-методичні документи вивчає керівництво та доводить їх до відома педагогічних працівників.

Виконуючи Закон України «Про загальну середню освіту» у мікрорайоні села Куртівка своєчасно проводився перепис дітей дошкільного віку. Всі діти шкільного віку, які проживають у мікрорайоні, відвідують школу.

В 2015-2016 навчальному році у школі навчалося 60 учнів та виховувалося 15 дітей в дошкільній групі закладу. У 2016 році було випущено 4 випускника 9 класу.

У 2015-2016 навчальному році у закладі працювало 15 вчителів та 1 вихователь дошкільної групи. З них – 14 із вищою освітою, 2 – із середньою спеціальною. 5 вчителів мають І кваліфікаційну категорію, 2 учителя – ІІ категорію, 6 – спеціалісти. Вчитель фізичної культури має звання старший учитель. 3 вчителя працюють за сумісництвом: 2 мають І кваліфікаційну категорію, 1 – ІІ категорію.

Адміністрація школи разом з педагогічним колективом проводить систематичну роботу по підвищенню свого професійного рівня. У 2015 –2016 навчальному році план курсової перепідготовки педагогічних працівників було виконано стовідсотково.

Атестація педагогічних працівників у закладі проводиться згідно Закону України «Про освіту». Робота адміністрації по атестації педагогічних кадрів здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації та педагогічної майстерності вчителя шляхом проведення контрольних робіт, тестувань, відвідування уроків, позакласних заходів, аналізу навчального та виховного процесу з урахуванням думки батьків та дітей.

У міжкурсовий період вчителі займаються самоосвітою: на методичних об’єднаннях, педагогічних читаннях, під час районних семінарів. Педагогічний колектив постійно працює з методичними та дидактичними матеріалами, новинками літератури, активно використовує у своїй роботі інтернет - ресурси.

В 2015-2016 н. р. структура методичної роботи включала: педагогічну раду, методичну раду, групу науково-педагогічної інформації, шкільне об'єднання класних керівників 5-9 класів, динамічні групи вчителів початкових класів та вчителів гуманітарного, природничо-математичного, естетичного циклу, наставництво, індивідуальні та групові консультації, епізодичні заходи: консультації районних спеціалістів – логопеда, психолога, тиждень педагогічної творчості, тиждень молодого вчителя, предметні тижні, інформаційні дні, педагогічна виставка тощо.

Педколектив школи працював над проблемою «Від інноваційних технологій освіти, через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах».

Розробки вчителів з проблеми школи демонструвалися на шкільній виставці методичних ідей.

Динамічна група вчителів початкових класів (керівник Куракова О. Л.) працювала над темою «Розвиток ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх технологій». Теоретичні питання органічно поєднувалися з практичними завданнями, відвідуванням уроків. Велика увага приділялась вчителями підготовці учнів 4 класу до ДПА.

Проведені інструктивно-методичні наради із запланованих питань.

Вивчався стан викладання предметів: українська мова, іноземна мова, географія, фізична культура, образотворче мистецтво.

Робота над темою сприяла розвитку педагогічної майстерності вчителів, проявом інноваційної активності було використання педагогами (Кураковою О. Л.) елементів сигнально-накопичувальної системи, створення ігрових ситуацій (Мардашова І. І.). Відкриті уроки показали, що такі види завдань стимулюють емоційні почуття учнів, удосконалюють їх навчальні можливості. Вчителі тісно співпрацювали з вихователем дошкільної групи.

У цьому році в школі працювали 3 молодих спеціаліста. Наставниками молодих вчителів були призначені:

Логвіна Н. В. – наставник учителя математики Кабацької Т.О.,

Литвинова В. В. – наставник вчителя 3-го класу Тимошенко Е.В.,

Куракова О. Л. – наставник учителя української мови та літератури Боярової А.О.

Молодим спеціалістам була надана допомога в складанні календарних планів, планів виховної роботи, оформленні класних журналів. Через взаємовідвідування відкритих уроків молоді педагоги знайшли відповіді на хвилюючі їх питання. Корисну інформацію отримували молоді вчителі на заняттях районної школи молодого вчителя. На замовлення вчителів проводилися тематичні та групові консультації, які проводила адміністрація, вчителі школи, районні спеціалісти.

Велика увага приділялася індивідуальній методичній роботі і, в першу чергу, самоосвіті.

На початку року адміністрація школи провела співбесіди з вчителями по плануванню самоосвітньої роботи, в ході якої були з’ясовані: • проблема, над якою працює вчитель;

 • зв’язок цієї теми з курсовою перепідготовкою;

 • знайомство з фаховими періодичними виданнями і методичною літературою;

 • обмін досвідом з колегами, вивчення передового педагогічного досвіду.

На засіданні методичної ради слухалося питання про самоосвітню діяльність вчителя фізичної культури Наливайко Л. П. (вчитель фізичної культури) на тему «Прийоми здоров’язберігаючих технологій на уроках в 1-9 класах».

Підвищенню професійного та методичного рівня педагогів сприяла курсова перепідготовка¸ яку пройшли Гуторова В.В., Д'яченко Л.А., Литвинова В.В.

Проведена системна робота з педкадрами сприяла росту педагогічної майстерності (підвищення кваліфікаційної категорії): Гуторова В.В.. – І категорія, Д'яченко Л.А.– ІІ категорія, Соболекова О.М. підтвердила І кваліфікаційну категорію.

Результативною була участь вчителів в районному конкурсі «Учитель року». Вчитель фізичної культури зайняла I місце.

Елементом прояву інноваційної активності є використання педагогами комп’ютерних технологій та різноманітної інформації, представленої в мережі Інтернет і на СД дисках. В своїй роботі вчителі використовують педагогічні програмні засоби (ППЗ). На компакт-дисках подається матеріал з англійської мови (іноземні слова з перекладом, звучання слів іноземною і рідною мовою). У розпорядженні вчителів є комп’ютерні уроки художньої культури, мультимедійний матеріал з історії, додатковий матеріал для рефератів з біології, віртуальна хімічна лабораторія, тощо.

Проведені тематичні тижні, які сприяли розвитку творчості учнів, поглибленню знань з предметів:. • Олімпійський тиждень . Вересень 2015 р. Наливайко Л. П.;

 • тиждень української писемності. Листопад 2015 р. Куракова О. Л., Боярова А.О.;

 • тиждень правових знань. Грудень, квітень 2016 р. Гуторова В. В., Гріцаєнко А.С.;

 • тиждень дитячої творчості. Січень 2016 р. Гріцаєнко А.С., Муратова О.А.;

 • тиждень охорони навколишнього середовища. Квітень 2016 р. Логвіна Н. В., Литвинова В. В., Куракова О. Л.;

 • тиждень профорієнтації. Травень 2016 р. Класний керівник 9 класу.

За результатами навчального року на відмінно закінчили навчання 3 учня: Мостова Г. (5 кл.), Подліпська С. (3 кл.), Чекіріс А. (3 кл.), які були нагороджені матеріальною премією ( по 150 грн.) від Кіндратівської сільської ради.

З 01.06.2016 р. розпочав свою роботу мовний табір з вивченням англійської мови для дітей, який діяв за окремим графіком по 13.06.2016 р. для учнів 5-7 класів. Відповідальна Соболекова О.М.

Методичні заходи, які планувалося провести в 2015 – 2016 н. р. виконано майже повністю. Не вдалося розвинути роботу в напрямку науково-дослідницької роботи учнів (МАН).

У 2015-2016 н. р. адміністрація та педагогічний колектив співпрацювали з Дружківським машинобудівним технікумом, Дружківським житловокомунальним коледжем, Краматорським межрегіональним вищим професійно-будівельним училищем № 28, Краматорським машинобудівним коледжем, Костянтинівським індустріальним та сільськогосподарським технікумом.

Організація навчально - виховного процесу адміністрації НВК у 2015 – 2016 н. р. оцінюється на задовільному рівні.

Проблеми в організації навчально-виховного процесу: 1. Відсутність вчителів вищої кваліфікаційної категорії, педагогічних звань.

 2. Низька організація науково-методичної дослідницької роботи, мала кількість публікацій.

Шляхи вирішення проблем: 1. Активізувати роботу щодо проходження педагогами курсової перепідготовки та атестації.

 2. Проаналізувати досвід роботи вчителів з метою з’ясування науково-методичного потенціалу.

Робота адміністрації щодо зміцнення та збереження

матеріально-технічної бази закладу

у 2015-2016 н. р.

Матеріально-технічна база навчально-виховного комплексу відповідає вимогам навчальних закладів. Будівля школи була введена в експлуатацію у 1973 році. Школа має двоповерховий корпус з кабінетами, спортзал площею 162 кв.м. В 2007 році школа була реорганізована у навчально-виховний комплекс. У будівлі закладу знаходиться музей, бібліотека та ФАП. Площа пришкільної ділянки становить 0,1 га.

Санітарний стан будівлі закладу задовільний, спортивного залу – незадовільний (потребує капітального ремонту). Стан пришкільної території відповідає державним санітарним нормам. Дах, система опалення та водопостачання у відповідному стані. Будівля та водогони щорічно обстежуються та ремонтуються.

Адміністрація закладу створює умови для забезпечення техніки безпеки й охорони праці. Заклад забезпечений протипожежним інвентарем, створені безпечні умови для праці та навчання у шкільних кабінетах, на спортивній площадці. Всі співробітники регулярно проходять інструктаж з техніки безпеки. Нещасних випадків на робочих місцях із співробітниками, пов’язаних з порушенням техніки безпеки в закладі не було.

Навчальні кабінети недостатньо забезпечені меблями. Кабінети фізики, хімії та біології недостатньо забезпечені демонстративним обладнанням для виконання лабораторних та практичних робіт за програмою.

В 2009 році було обладнано комп’ютерний клас технікою на 5 робочих місць. Матеріально-технічна база комп’ютерного класу застаріла та потребує заміни: системні блоки 2008 року випуску, принтер 2009 р. в.

З 01.01.2011 р. Куртівський НВК знаходиться на балансі Костянтинівського районного відділу освіти, тому фінансове та матеріально-технічне забезпечення закладу базується на районному бюджеті та спонсорській допомозі.

За рахунок районного відділу освіти в червні 2016 р. було відремонтовано дах спортивного залу (на суму 46 577 грн.), дах та верхній шар стін котельної (на суму 76 002 грн.). Придбано в червні 2016 р. новий водогрійний бак вартістю 4 110 грн.

За рахунок спонсорів придбано фарбу (на 550 грн.) на косметичний ремонт коридорів школи.

За рахунок батьків було проведено косметичні ремонти в класах та дошкільній групі на суму 5 500 грн.

Заходи щодо збереження та укріплення матеріально-технічної бази закладу оцінюються на задовільному рівні.

Проблеми закладу:


 1. Відсутність достатнього матеріального забезпечення на придбання достатньої кількості нових меблів, ремонт та обслуговування технічної бази закладу.

Шляхи вирішення проблем:

 1. Продовжувати роботу щодо укріплення та розвитку навчально-матеріальної бази із залученням організацій, спонсорів, вчителів, батьків, учнів.
 1. Ефективність навчально-виховного процесу:

За 2015-2016 навчальний рік у школі було проведено 177 заходів виховного характеру. В школі діють 5 секцій: «Еколог» - керівник Логвіна Н.В., «У світі барв» - керівник Гріцаєнко А.С., «Рідне слово» - керівник Боярова А.О., «English club» - керівники Соболекова О.М, Боярова А.О., «Баскетбол» - керівник Наливайко Л.П., а також дитяча організація «Сонечко», до якої входять клуби: «Еколог», «Правознавець», «Берегиня», «Чемпіон». Всі секції працюють за графіком, злагоджено і продуктивно. Школа керується інтересами і проблемами дітей і повинна стати місцем, де учні не лише вчаться, ай живуть повноцінним духовним життям.  Педагогічний колектив школи активно сприяє цьому і робить усе можливе, щоб життя школярів було безпечним і цікавим.

В школі діє учнівське самоврядування, яке тісно пов’язане з роботою педагогічного колективу і має 5 комісій: навчальну, дисципліни і порядку, шефську, культмасову, прес-центр школи. Це сприяє навчальній та творчій діяльності учнів, забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої, систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи. Протягом року були проведені загальношкільні збори, затверджений план роботи на рік, обговорені питання підготовки та проведення свят, виставок, конкурсів, змагань, забезпечення порядку в школі, організації пізнавальної, фізкультурно-оздоровчої діяльності та ін. Голова учнівського самоврядування – Шляхтова Валерія (учениця 8 класу).  Члени учнівського комітету здійснюють контроль за виконанням режиму дня учнями школи, організовують взаємодопомогу у навчанні, здійснюють підготовку до проведення олімпіад, конкурсів, предметних тижнів, допомагають з виконанням дрібного ремонту в навчальних кабінетах, контролюють зовнішній вигляд учнів та слідкують за дисципліною і порядком у школі, ведуть пропаганду по боротьбі з тютюнопалінням та пропусками уроків.

Члени учнівського самоврядування допомагали в організації та проведенні таких загальношкільних заходів як: «Дзвенить дзвінок веселий, голосливий», мітинг «Меморіал загиблим воїнам», «Моєму вчителю присвячується», «День гідності і свободи», «Святий Миколай до нас завітай!», в організації новорічних свят «В гостях у Попелюшки», в розповсюдженні вітальних листівок «Новорічна пошта», в новорічній дискотеці, День Св. Валентина, в літературно-художній композиції «Бібліотекар – слово сонячне і горде!», «Дзвони скорботи жертвам голодомору в Україні», виставці фруктово-овочевих композицій «Дари української осені», Всеукраїнській акції «16 днів проти гендерного насильства», в благодійній акції «Від серця до серця», Всеукраїнській акції «Назустріч Мрії» для онкохворих дітей та дітей, які постраждали під час антитерористичної операції, свято «День Соборності України», в районному конкурсі закличних листівок «Скажемо сміттю – ні!», в районній волонтерській акції «Трудовий десант» в рамках екологічного проекту «Зелений паросток майбутнього» тощо. Роботу шкільного самоврядування висвітлює прес-центр школи Шматко Інна (учениця 9 класу) в шкільній газеті «Веселка» під керівництвом вчителя української мови Боярової Анни Олексіївни. Школа керується інтересами і проблемами дітей. Діяльність органів учнівського самоврядування в Куртівському НВК сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадської думки, більш ефективному входженню учнів у доросле життя.

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом року здійснювалася за основними напрямками, які тісно пов’язані між собою і мають спільну мету, але знаходять різні шляхи її досягнення: екологічне виховання, громадянське виховання, моральне виховання, превентивне виховання, трудове виховання та профорієнтаційна робота, художньо-естетичне виховання та туристично-краєзнавча робота, національно-патріотичне виховання, родинне виховання, пропаганда здорового способу життя.

Екологічне виховання здійснюється шляхом проведення трудових екологічних десантів з покращання та благоустрою прилеглої до школи території, екологічних місячників. Учні школи брали участь:

- у Всеукраїнському заочному конкурсі-огляді внутрішнього і зовнішнього озеленення навчальних закладів «Галерея кімнатних рослин»;

- у районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Пелікан рожевий – Птах року 2015»;

- у районному етапі обласного конкурсу юних умільців – вироби з природного матеріалу «Природа і творчість»;

- у районному етапі обласного еколого-краєзнавчому русі «Донбас заповідний» - переможець Гуртова Галина (учениця 5 класу);

- шкільному конкурсі новорічних композицій «Замість ялинки новорічний букет»;

- у районному етапі Всеукраїнської природоохоронної акції «Збережи ялинку»

- у районній природоохоронній акції «Наша допомога птахам взимку»;

- у районній новорічній виставці зимових композицій «Замість ялинки зимовий букет»;

- у районному конкурсі новорічних сценаріїв юних організаторів дозвілля «Біля ялинки новорічної»;

- у районному етапі Всеукраїнської природоохоронної акції екологічної варти «Збережемо первоцвіт»: доробка «Букет з первоцвітів», плакати «Збережи первоцвіт», листівки про охорону первоцвітів;

- у районному конкурсі дитячого малюнку «Свій голос віддаю на захист природі»;

- у районній волонтерській акції «Трудовий десант» в рамках районного екологічного проекту «Зелений паросток майбутнього»;

- у районному конкурсі закличних листівок «Скажемо сміттю – ні!»;

- участь у проекті «Час Землі»;

- виступ агітбригади «Збережемо земельні ресурси»;

- участь у Всеукраїнському конкурсі по енергозбереженню – переможець Позднякова Анастасія (учениця 6 класу);- у зв’язку з 30 – роковинами Чорнобильської катастрофи: виступ екологічної агітбригади «Дзвони Чорнобиля», конкурс малюнків «30 років Чорнобильської катастрофи», виставка художньої та історичної літератури «Чорнобиль. Погляд через десятиліття», участь у районному конку рсі малюнків і плакатів «Мій біль - Чорнобиль», лінійка-пам’яті «Чорнобиль - відгук минулого», перегляд документальних фільмів «За секунди до катастрофи», «Чорнобиль – 30 років після аварії», зустріч з переселенкою з Чорнобильської зони Сиполею Л. А.;

 • прогулянка на весняних канікулах членів клубу «Еколог» - «Спостереження за ранньоквітучими рослинами»;

Основою громадянського виховання в школі є національна програма «Діти України», мета якої сприяти розвитку молодого покоління, задоволення його потреб та виконання обов'язків, передбачених Конвенцією ООН про права дитини. З початку навчального року вчителі проводили роботу в напрямку виховання учнів на основі громадянського виховання та прищеплення ідеї національної єдності країни, як в години спілкування, так і при проведенні позакласної роботи. Протягом року було проведено наступні заходи: поповнення куточків національної символіки в класних кімнатах, виховні години, бесіди в класах на тему «Творення нашої незалежної Держави», «Без верби і калини нема України», конкурс малюнків «Квітни, моя Україна», «Краса мови у слові»; книжкові виставки «Виховуємо громадянина – патріота України», «Без мови рідної, земля, як без батьків дитина», «Слова… в вас мудрість вічна і любов жива», «Т. Шевченко – великий геній і громадянин»; конкурс авторських патріотичних віршів «З Україною в серці!», години народознавства «Дитячі забави», «Січневі свята в Україні». Також проведено тижні до Дня української писемності та мови: інформаційна година «Від Кирилиці до Кобзаря», тематичний захід «Тарасів кобзар – народу великий дар», конкурс виразного читання «Поетичний зорепад», мовознавчий турнір «Як парость виноградної лози», брейн-ринг «Мова рідна, слово рідне…», «Вивчай і розвивай рідну мову»; свято до Дня рідної мови «Буква до букви і виникло слово. Слово до слова – звучить рідна мова!», година спостереження «Шануймо калину»; перекличка – повідомлень «Наша Батьківщина - Україна»; створення інформаційних листівок «Найцікавіше про Україну»; конкурс юних декламаторів «Кобзар завжди живе в душі моїй». До Тижня творчості Т.Г. Шевченко: презентація про життєвий і творчий шлях, виховні години «Учитесь, читайте. Чужого навчайтесь, свого не цурайтесь», літературний захід «Шевченко для усіх століть» тощо. Загальношкільна акція «Лінійка у вишиванках». Уроки Мужності, присвячені перемозі у ІІ світовій війні: мітинг «Меморіал загиблим воїнам», до річниці визволення України від фашистських загарбників «Пам’ять про війну». З метою відзначення Дня пам’яті та примирення, 71-річниці Перемоги над нацизмом у ІІ світовій війні було проведено: мітинг «День Перемоги», виготовлення плакатів «Життя заради України: нам є чим пишатися 1939-1945рр.» та малюнків «Салют Перемоги», уроки мужності «Повстанськими стежками», книжкову виставку «Немеркнуче світло Великого подвигу». Також було організовано зустріч з Головою первинної ветеранської організації Кравченко В.І. та дітьми війни с. Куртівка, проведено акцію «Безсмертний полк», на якій учні школи несли головною вилицею портрети загиблих у ІІ світовій війні та померлих ветеранів-мешканців с. Куртівка.

До Дня Європи було організовано і проведено тематичну лінійку «Славетні українці в Європі», подорож віртуальними енциклопедіями «Україна – географічний центр Європи» та районний конкурс творчих робіт «Казка про Європейську державу».

Учні приймали участь у районній фотовиставці Всеукраїнського конкурсу «Смарагдові витоки», присвяченої 25-річчю Незалежності України «Квітни, моя Україна». Бібліотекарем Соболековою О.М. була підготовлена виставка фото та архівних документів, що ілюструють становлення та розвиток українського державотворення, вшанування пам’яті «Герої Крут».

У 2015-2016 навчальному році велика увага приділяється національно-патріотичному вихованню школярів, яке реалізується шляхом проведення тематичних виховних годин, бесід, годин спілкування, присвячених державній символіці, вшануванню пам’яті видатних українських політичних діячів, письменників, діячів культури (вшанування пам’яті Володимира Великого, І. Франка, відзначення 150-річчя з Дня народження митрополита Української Греко-Католицької Церкви Андрея Шептицького), а також відзначення 75-х роковин від початку трагічних подій у Бабиному Яру.

З метою вшанування пам’яті князя Київської Русі Володимира Великого було організовано книжкову поличку «Історична постать Володимира Великого», виховні години «Піднесення та розквіт Русі-України. Володимир Великий та Ярослав Мудрий», диспут «Внутрішня та зовнішня політика Володимира Великого», презентацію «Розбудова Києва. Церковне та культурно-освітнє життя», літературну вітальню «Досягнення Володимира Великого, його дипломатичні стосунки», урочисту лінійку, присвячену вшануванню пам’яті князя Київського Володимира Великого – творця середньовічної європейської держави Русі-України тощо.

Вшановуючи у 2015-2016 році пам’ять І. Франка були розроблені і проведені наступні заходи: перегляд презентації «Іван Франко – український письменник», усний журнал «Слово українського Каменяра», етичну бесіду «Творчість І. Франка в музиці», читацьку конференцію «Іван Франко – це розум і серце нашого народу», урочисту лінійку «Святкування Дня пам’яті І. Франка», перегляд документального фільму «Гра долі».

З нагоди відзначення 150-річчя з дня народження митрополита Української Греко-Католицької Церкви Андрея Шептицького: тематична лінійка «Митрополит Андрей Шептицький - життя та діяльність», виховна година «Добрий пастир», оформлено книжкову виставку, приурочену до вшанування постаті митрополита А. Шептицького, виховні години «Діяльність Андрея Шептицького в роки Другої світової війни».

З відзначення 75-х роковин від початку трагічних подій у Бабиному Яру було проведено: тематичний урок «Про що і про кого розповідає історія. Україна в роки Другої світової війни», книжкову виставку «Свічка пам’яті», тематичну лінійку «Жертви Голокосту», виховні години «Жертви трагедії Бабиного Яру у роки Другої світової війни», книжкову виставку «Немеркнуче світло Великого Подвигу» та виготовлення стінгазети «Життя Заради України: нам є чим пишатися (1939-1945рр.)».

Учні школи приймали активну участь у різноманітних районних конкурсах, серед яких конкурс з української мови ім. П. Яцика та знавців Шевченківських творів, де серед переможців були і наші учні: Мостова Ганна (учениця 5 класу), Поляничко Сергій (учень 4 класу), Шматько Інна (учениця 9 класу).

Для формування національно-свідомої особистості в школі проводяться тижні національного виховання, народознавства. Патріотичний напрямок виховної роботи знайшов відображення у проведені заходів, присвячених Дню визволення України та Донбасу від фашистських загарбників. Також було проведено тиждень до Дня українського козацтва та Дня захисника Вітчизни «Покрова – захисниця козацтва», «Тієї слави повік не забудемо», спортивно розважальний захід «Козацькі розваги». Тиждень, присвячений Дню гідності і свободи, розпочався з тематичної загальношкільної лінійки, на якій учні урочисто виконали Гімн України та хвилиною мовчання вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. Учні переглянули презентацію «Герої не вмирають» - Реквієм, присвячений героям «Небесної Сотні», які загинули в лютому 2014р. в Києві. Класними керівниками були проведені виховні години, присвячені героїчним подвигам українських воїнів у боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України. У шкільному музеї створено експозицію про «Революцію гідності» та антитерористичну операцію на сході України.

3 метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, вшанування патріотизму і мужності української молоді, яка у жовтні 1990 року стала на захист прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів українського народу було проведено загальношкільну тематичну лінійку, присвячену 25-й річниці Революції на граніті, на якій вчитель історії Гуторова В.В. розповіла про історичне значення революції у справі здобуття Україною незалежності, коли більше 150 студентів-мітингувальників «кинули» власне життя і здоров’я на київський холодний граніт. Учні школи продекламували вірші, а вихованці ДНЗ «Зайчик» вийшли з запаленими свічками для вшанування хвилиною мовчання пам’яті загиблої української молоді.

Проведено заходи щодо вшанування пам’яті Жертв Голодомору, метою яких було виховувати в учнів почуття патріотизму: загальношкільна лінійка пам’яті «Стоїть в скорботі мати - Україна, біля могил дітей своїх стоїть…», година-пам’яті «Дзвони скорботи жертвам Голодомору в Україні», загальношкільний флеш-моб «Незгасима свічка пам’яті», оформлено тематичну книжкову виставку «Минуле стукає в наші серця»», Куточки Пам'яті, присвячені пам’яті Жертв Голодоморів України. Також протягом тижня лунали тематичні вірші, факти про події 1932-1933 рр., учнів було  ознайомлено з Законом Верховної Ради України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» та висновками роботи Міжнародної комісії з розслідування голоду 1932-1933рр. в Україні.

До дня Збройних Сил України проведено виховні години, анкетування «Бути патріотом, що це значить?». Спортивні змагання «А, нумо, хлопці!» розпочалися з гімну України та проголошення військової присяги учнем 8 класу Тімашовим Владиславом. До дня Збройних Сил України учні НВК виготовляли вітальні арт-листівки. Також було проведено свято «День Соборності України» та книжкову поличку «Україна держава соборна, сонценосна колиска моя».

В лютому 2016 р. було проведено тематичну лінійку «Афганська війна очима дітей» та тиждень щодо вшанування подвигу активістів Євромайдану: виховні години, тематична виставка «Революція Гідності: два роки потому», перегляд фільму «Сильніша ніж зброя» і конкурс малюнків «Сучасна Україна очима дітей».

З метою привернення уваги школярів до трагічних подій в історії  України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильництва проти людства була проведена інформаційно-роз’яснювальна та виховна робота: перегляд документального фільму «Верни до мене, пам'яте моя», присвяченого пам’яті, головним етапам життєвого шляху українського поета, перекладача, публіциста, політв'язня Василя Стуса; проведено лінійку-пам'яті для учнів 1-9 класів «День пам’яті жертв політичних репресій 1937-1938 рр.», В ході заходу було приспущено Державний Прапор України, запалено свічі, а також хвилиною мовчання вшановано всіх загиблих,; шкільний бібліотекар зробила виставку документів, художньої, документальної та історико-краєзнавчої літератури на тему політичних репресій «Історична пам’ять не вмирає»; вчителем історії проведено урок-пам’яті «Трагічні сторінки в історії українського народу», в ході якого були пригадані найвідоміші справи 1937-1938 років та трагічну долю Надії Савченко; класними керівниками були проведені бесіди та виховні години.

Учні школи приймали участь:

- у районному конкурсі «Україно, зоре моя!»;

- у районному конкурсі соціальних роликів на патріотичну тематику «Запали в собі вогонь патріотизму»;

- у районному квесті «Україна понад усе!».

Велика увага в нашому навчально-виховному комплексі приділяється морально-етичному вихованню. Моральне виховання в школі здійснюється в процесі безпосередньої участі учнів у виховних заходах: класних, позакласних і шкільних. Виховання культурної поведінки учнів є невід’ємною складовою розвитку особистості дитини, її світоглядної позиції на основі прилучення до національно-культурних надбань українського народу. Протягом навчального року було проведено читацьку конференцію «Притчі Сухомлинського В.О. – читаємо разом», гра – подорож «Що означає бути добрим», тематичну лінійку до Дня толерантності, свято «Матінки рідної свято зустрічаємо». Учні школи з задоволенням прийняли участь у Всеукраїнській акції «Назустріч Мрії» для онкохворих дітей та дітей, які постраждали під час антитерористичної операції, в благодійній акції «Від серця до серця», у VI Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок». Класні керівники проводять виховні години та години спілкування «Хто про старих дбає, той гідною людиною зростає» (до дня людей похилого віку), «Усе починається в житті з любові», «Моральність вчинків: як ми поважаємо один одного», «Чи вихована ти дитина?» тощо.

Система правового виховання в Куртівському НВК базується на правових актах і документах, таких як Конституція України, Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, Сімейний Кодекс, Закон України «Про охорону дитинства», Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення», включає правоосвітню роботу та роботу по попередженню правопорушень. Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і охоплює учнів, батьків, а також учителів. Постійно функціонує тематична виставка правової літератури в шкільній бібліотеці «Права дитини – права людини». Ефективною формою роботи, що є традицією, стало проведення тижнів правових знань у школі. У ході Тижнів правових знань було проведено мультимедійну презентацію «Права людини», відео-лекторії «Моя сім’я – простір без насильства», «Що нас об’єднує і в чому ми індивідуальності», відео презентація «Азбука права», анкетування «Дитинство. Сім’я. Насильство»; конкурс малюнків «Абетка рівності», «Я – хлопчик, я - дівчинка», «Охорона праці очима дітей», уроки гендерної рівності «Шляхи вирішення проблеми домашнього насильства», книжкова виставка «Дитинство без насильства», «Знай свої права та обов’язки». Для учнів початкових класів було проведено захід «Казкові герої в країні прав і обов’язків». Також учні нашої школи приймали участь в районній інтелектуальній грі «Правовий брейн-ринг».

Правова освіта серед батьків здійснюється через роботу постійно діючого правового лекторію. Система правового виховання, що створена в школі, багатогранна й дієва. Тому протягом останніх років  правопорушень, здійснених нашими учнями, не зафіксовано. Спеціалісти РЦСССДМ регулярно відвідують школу та проводять профілактичні бесіди «Профілактика негативних явищ серед учнів старших класів» тощо. Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на педрадах, нарадах при директорові, засіданнях м/о класних керівників.

Однією з важливих ділянок у виховній роботі є трудове виховання шкільної молоді. На уроках і в позаурочний час учителі школи зосереджують зусилля на вихованні у дітей умілого господаря, який володіє відповідними навиками та вміннями, професійною майстерністю на основі сучасних знань про ринкову економіку. В школі систематично проводяться виховні години, години спілкування, бесіди: «Праця і всебічний розвиток особистості», «Праця – це здоров’я», рейди - огляди «Ми – господарі класу», акції «Чисті класні кімнати», «Трудові десанти», також було проведено майстер-клас з виготовлення прикрас крашанок «Великодня ярмарка».

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в участі учнів школи в різноманітних районних конкурсах, проведенні загальноосвітніх свят. Так учні школи брали участь: в районному конкурсі «Дитячі фарби Донеччини», «Мистецтво орігамі», конкурс малюнків і плакатів «Рівняймося на олімпійців», в районному конкурсі-виставці з декоративно-прикладної творчості серед дітей-інвалідів «Великодній дивограй» і «Ми все можемо», де учениця 2 класу Глущенко Ганна посіла І місце. Також учні прийняли участь у районному арт-фестивалі «Діти – майбутнє України», районному конкурсі фото-проектів «Світ у дитячих долонях», районному етапі Всеукраїнського еколого-краєзнавчому русі «Донбас заповідний», де учениця 5 класу Гуртова Галина зайняла І місце; районному етапі Всеукраїнської природоохоронної акції «Збережи ялинку», «Замість ялинки новорічний букет», в конкурсі презентацій «Моя школа найкраща», в районному конкурсі-виставці з декоративно-ужиткового мистецтва «Таємниці народних ремесел», у районному конкурсі художнього в’язання «Від уміння до майстерності» у Всеукраїнській виставці-конкурсі з декаративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», в районному конкурсі з виготовлення арт-листівок до Дня Матері.

На протязі всього навчального року учні школи залучаються до участі в естетичному  оформленні класних кімнат, їх озелененні. Класні керівники проводять виховні години: «Твій зовнішній вигляд», «Культура мовлення», «Ваші улюблені книги».

Протягом не одного року в школі проводяться тижні книги, рейди-перевірки «Живи, книго!», акції «Книгу в подарунок шкільній бібліотеці», виховні години, працює «Книжкова лікарня», організовуються виставки періодичної преси по всіх напрямках виховної роботи та виставки літератури: до 80-річчя від Дня народження Б. Олійника, до 180-річчя М.Твена, до 110 років з Дня народження українського письменника У.О. Самчука, до Дня народження Л. Українки, вшанування пам’яті митрополита А. Шептицького, «Історична постать Володимира Великого»; випуск інформаційного бюлетеня «Події жовтня в Україні». Також було проведено читацьку конференцію «У світі казок», літературну гру «Професії в казках», «Як зустрічають Новий рік в різних країнах», «Час казки прийшов», вікторини «Міфи народів світу», «Найрозумніший», конкурс малюнків «Книга в моєму житті», «Казковий вернісаж», гру – подорож «Мандрівка у чарівний світ українських казок», «Свята ніч» та інше.

Освітньо-пізнавальна функція туристично-краєзнавчої діяльності реалізується в процесі опанування учнями природного і соціального середовища. Безпосереднє сприйняття навколишнього середовища в процесі туристично-краєзнавчої діяльності конкретизує, доповнює і систематизує знання учнів, отримані на заняттях з географії, біології дозволяє самим учням встановлювати міжпредметні зв'язки. Спостереження різних явищ природи, доповнені поясненнями педагога, сприяють з'ясуванню деяких законів фізики, хімії, біології.

Фізичне вдосконалення й виховання потреби здорового способу життя - один із пріоритетних напрямків виховної роботи. Практикується обов’язкове проведення фізкультхвилинок на уроках, рухливих перерв, флеш-мобів, оздоровчих годин на ГПД, проводяться спортивні свята, ігри, змагання: Олімпійський тиждень (загальношкільний флеш-моб, єдиний Олімпійський урок, оформлення агітаційних стендів, книжкова виставка, конкурс малюнків і плакатів «Рівняймось на олімпійців»); спортивно-розважальні заходи «Козацькі розваги», «Зимові старти»; турнір з шахів і шашок, спортивні змагання «А, нумо, хлопці!», змагання з баскетболу «А, нумо, дівчата!» змагання з футболу «Веселі старти»; спортивні змагання з волейболу; участь у районних змаганнях з шахів, де Шматько Інна зайняла ІІ місце; участь у районних змаганнях з футзалу «Той самий спортивний 6 клас» - зайняли ІІ місце серед шкіл ІV округу; змагання «Веселі старти»; проведено футбольну вікторину та конкурси з футболу; спортивно-розважальна гра «Зимові старти», участь у Всеукраїнському спортивно-масовому заході «Олімпійське лелеченя». В листопаді вчитель фізичної культури Наливайко Л.П. прийняла участь в обласному конкурсі на кращий відеоролик «Краща фізкультхвилинка». Доречною є робота класних керівників з питань здорового способу життя у проведенні класних годин, бесід, круглих столів: «Як зберегти своє здоров’я», «Фізична зарядка та здоров’я», «Обережно, гриби!», «Вогонь – ворог, вогонь – друг», «Здоровим бути модно», «Що ми їмо?», «В здоровому тілі здоровий дух», «Профілактика ГРВІ», «Правильна постава – ваше здоров’я», «Що потрібно робити, щоб бути здоровим?, «Скажи наркотикам – Ні!», «Чому шкідливе паління», «СНІД – час бити тривогу!», «Знайди правду про ВІЛ-інфекцію і СНІД», «Тютюнова спокуса», «Наркоманія – дорога в безодню», перегляд мультимедійної презентації «День боротьби зі СНІДОМ».

Однією з проблем, яку колектив ставить на перше місце є робота по боротьбі із шкідливими звичками. В школі проводяться тижні та місячники  «Безпека життєдіяльності дітей», «Мова вулиці», «Небезпечний вогник», «Спорт та здоров’я», «Боротьба зі шкідливими звичками», гра «Абетка правил дорожнього руху». На уроках основ здоров’я проводяться бесіди, тестування з цих питань та оцінювання набутих знань.

Згідно наказу Костянтинівської райдержадміністрації №87 від 24.02.2016р. «Про проведення Міжнародного дня і тижня боротьби з наркоманією та наркобізнесом» в школі були проведені різноманітні заходи з метою профілактичної роботи з цієї проблеми: загальношкільна лінійка «Проблеми наркоманії та наркобізнесу», книжкова поличка «Скажемо наркоманії - ні», перегляд соціального ролику «Правда про наркотики», конкурс малюнків та плакатів «Молодь за здоровий спосіб життя», анкетування «Моє ставлення до наркотиків», виховні години.

На початку 2015-2016 н. р. в Куртівському НВК були сформовані загони ДЮІДР і ДЮП, з якими проводяться навчання наставниками, а члени загонів в свою чергу проводять роз’яснювальні бесіди, готують виступи агітбригад для учнів 1-4 класів та дітей дошкільної групи.

Налагодженою в школі є співпраця з медичним закладом. Фельдшер місцевого ФАПу Голуб С.В. систематично проводить бесіди: «Грип та його профілактика», «Профілактика туберкульозу», «Шкідлива дія алкоголю та нікотину», «Венеричні захворювання», «Здорове харчування», «Розпорядок дня – запорука здоров’я», «Профілактика інфекційних захворювань», «Профілактика педикульозу», «Дії під час переохолодження та обмороження». Також було проведено відкритий захід для учнів 5-9 класів «Дитинство без туберкульозу». Учитель з основ здоров’я Соболекова О.М. та медична сестра Голуб С.В. розповіли про причини епідеміологічної ситуації в Україні, про симптоми хвороби та її лікування, а учні підготували плакати до Всесвітнього дня боротьби з захворюванням на туберкульоз.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес, тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень. Однією з традиційних форм роботи з батьками є батьківські збори, правові лекторії. Тематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей.

У Куртівському навчально-виховному комплексі за ініціативи педагогічного, учнівського та батьківських колективів у 2006 році було створено шкільний музей «Джерельце». Створення музею було результатом цілеспрямованої пошуково-дослідницької роботи учнів, учителів, батьків під керівництвом Светлічної В. М., вчителя математики, мешканки с. Куртівка. У музеї проводиться велика просвітницька робота, уроки мужності, виховні заходи, зустрічі з односельцями, екскурсії для вихованців дошкільної групи та учнів, пересувні виставки, масові заходи, учбові заняття, виставки народної творчості, фотовиставки. Підготовлені учні-екскурсоводи розповідають про історію села та життя наших земляків, їх трудові та бойові подвиги. Так у вересні 2015 року були проведені уроки мужності до Дня визволення Донбасу від фашистських загарбників біля стенду, присвяченому ветерану Голубу І.Ю., у жовтні – бесіда з учнями про вчителів - ветеранів педагогічної праці, екскурсія до стенду Історія Куртівської школи. У листопаді до Дня Пам’яті Жертв Голодомору використовували матеріал із музею при проведені загальношкільного виховного закладу (книжки, фото, спогади мешканки села Мотузенко Капітоліни Спирідонівни). У травні з метою відзначення Дня пам’яті та примирення, 71-річниці Перемоги над нацизмом у ІІ світовій війні в музеї було організовано акцію «Безсмертний полк». Оформлено в музеї матеріали щодо історії Голокосту на Донбасі, матеріали «Андрей Шептицький: право на безсмертя», експозиції «вічна пам’ять Героям Небесної сотні», «революція Гідності: два роки потому», «Герої АТО в нашому куточку пам’яті». На уроках природознавства, географії, біології, історії учні вивчають експонати музею. При проведені виховних годин використовуються експонати із розділів Побутові речі, Видатні люди нашого села, Природа нашого краю тощо. На уроках малювання та трудового навчання учні знайомляться зі зразками вишивки, проводяться бесіди «Рушник - окраса України». Музею і надалі потрібно постійно працювати над поповненням фондів з метою вивчення і збереження історико-культурної спадщини села, своєї Батьківщини, бо любов до країни починається з виховання любові до рідної землі, рідного села, родини.

Проблеми та недоліки в організації виховної роботи:

Основними проблемами в організації виховної роботи педагогічного колективу школи в 2015 – 2016 навчальному році були:

--відсутність в школі психолога, соціального педагога;

--недостатній рівень роботи самоврядування;

3. Управління навчальним закладом, планування та контроль.
Згідно штатного розкладу, у закладі є 3 адміністративні одиниці:

- директор школи: Гуторова Вікторіна Валентинівна;

- заступник директора з навчально-виховної роботи Д’яченко Людмила Анатоліївна;

- педагог-організатор Гріцаєнко Анна Сергіївна.

Адміністрація постійно контролює стан навчально-виховного процесу згідно плану внутрішкільного контролю.

Контроль із боку адміністрації за НВП здійснюється наступним чином: • Знання вчителем програмного матеріалу, правильність складання календарних планів;

 • Виконання державних програм;

 • Перевірка документації (ведення журналів, контрольних зошитів, учнівських щоденників);

 • Відвідування уроків та виховних годин;

 • Проведення контрольних зрізів знань учнів за текстами адміністрації та облІППО;

 • Планова перевірка стану викладання конкретного предмету (згідно річного плану).

Питання контролю за НВП контролю виносяться на педагогічні ради.

З метою попередження перенавантаження учнів контрольними роботами на кожний семестр складається графік, який затверджується директором школи.

Поточні контрольні роботи з усіх предметів проводяться згідно вимог навчальних програм.

На початок навчального року складаються графіки предметних тижнів, на яких застосовуються різні форми та методи позакласної роботи, які дозволяють учням розкрити свої творчі здібності.

На виконання Закону України «Про освіту» у школі ведеться облік відвідування занять учнями, причинами їх відсутності, проводиться профілактична робота з учнями та батьками. Підтверджуючі документи відсутності учнів знаходяться у класного керівника і зберігаються на протязі навчального року. Кожного місяця класні керівники звітують перед адміністрацією про заходи щодо учнів, які не відвідували заняття.

У своїй роботі адміністрація співпрацює з органами місцевого самоврядування. У закладі працює учнівський та батьківський комітети. Для зміцнення матеріально-технічної бази адміністрація спілкується з агрофірмою «Земляне».

У травні 2016 року згідно наказу по школі була створена тарифікаційна комісія та проведено розподіл попереднього навчального навантаження.

Аналіз кадрового складу закладу доводить, що заклад кадрами забезпечений.

Організація управління, планування та контроль навчальним закладом оцінюється на задовільному рівні.

Проблемы: 1. Низький рівень якості знань у старших класах.

 2. Велика кількість пропусків занять учнями.

Шляхи вирішення проблем:

 • проводити роз’яснювальну роботу серед учнів та батьків щодо профілактики захворюваності та систематичним відвідуванням уроків учнями;

 • надавати методичну та практичну допомогу вчителям.

Адміністрація школи планує приділяти більше уваги підвищенню суспільного рейтингу навчального закладу, визначитися з до профільним навчанням. Активізувати роботу щодо професійного росту та підвищенню кваліфікації педагогічних працівників.
4. Соціальний захист, збереження здоров’я учнів та робітників закладу.

Згідно річного плану роботи закладу, індивідуальних виховних робочих планів класних керівників адміністрація закладу здійснює роботу з охорони дитинства. Наказом директора призначений інспектор з охорони дитинства: Петровська Світлана Олексіївна, вихователь дошкільної групи. Куратором роботи з охорони дитинства є заступник директора з НВР Д’яченко Л. А. Контроль за роботою здійснює директор Гуторова В. В.

Контролюється питання вивчення матеріально-побутових умов проживання дітей пільгової категорії. Спеціальна комісія з охорони дитинства проводить рейди за місцем проживання. Результати роботи зафіксовані у шкільному та районному банках даних.

Для дітей з малозабезпечених сімей та учнів 1-4 класів у школі організовано безкоштовне харчування. Для учнів пільгових категорій проводяться акції милосердя зі збором грошей, одягу та іграшок.

З метою оздоровлення учнів з 01.06.2016 р. по 21.06.2016 р. на базі Куртівського НВК працював літній пришкільний табір відпочинку, в якому перебували 20 дітей закладу, з них: • дитина-чорнобилець – 1 (Чекіріс А.);

 • з багатодітних сімей – 7 (Гостренко С., Левенець С., Миронова П., Подліпська С., Безкровний Д., Глущенко Г., Семеніхіна А.);

 • малозабезпечена сім’я – 1 (Глущенко Г.);

 • діти працівників соціальної сфери – 5 ( Миронова П., Кураков М., Загнєй А., Щербак А., Шматько Т.);

 • Не повна сім’я – 1 (Потюк І.);

 • діти, що перебувають на диспансерному обліку – 10 (Гостренко С., Кураков М., Левенець С., Сидоренко В., Дичко К., Глущенко Г., Васькіна К., Чекіріс А., Щербак А., Щетініна Л.).

У таборі було організоване дворазове харчування із розрахунку 12 грн. на одну дитину. Використано на харчування дітей в таборі – 5957,61 грн., з них: бюджетних коштів – 3360,00 грн., батьківський внесок – 1985,61 грн. Від профспілки було виділено 612,00грн. (придбано сік). Середня сума вартості харчування дитини на 1 день становила 21,28 грн.

Для роботи табору були виділені дві кімнати, спортзал, хол, кімната для споживання їжі.

Під керівництвом директора табору Гріцаєнко А.С. у таборі була організована виховна робота. Вихователі Куракова О. Л., Литвинова В.В. Мардашова І.І., Боярова А. О. проводили з дітьми цікаві заходи, веселі ігри, спортивні змагання, екскурсії. Також в таборі працювали гуртки:

- з англійської мови «English Club»;

- з шахів;

- комп’ютерний.Класні керівники й адміністрація постійно проводять бесіди з батьками про виховання дітей, про відносини в сім’ях дітей та батьків, про недопустимість насилля над дітьми. Спланований графік проведення батьківських зборів із запрошенням медичних, правоохоронних та соціальних робітників.

Адміністрація закладу забезпечує безпечні та нешкідливі умови праці всіх працівників.

У закладі є план евакуації учнів та співробітників, стенд з протипожежної безпеки, засоби пожежогасіння. Із учнями та співробітниками проводяться спеціальні інструктажі з техніки безпеки.

Адміністрація, вчителі та медична сестра приділяють велику увагу здоров’ю дітей. Рада школи систематично проводила перевірки санітарно-гігієнічного стану класних кімнат.

За результатами медоглядів, на початок навчального року, учні були поділені на фізкультурні групи.

Під час навчальних занять вчителі-предметники звертають увагу на корекцію осанки та зору учнів. У класних журналах є листки здоров’я учнів класу за підписом медичної сестри. 3 рази на місяць класні керівники пересаджують учнів на інші місця. Під час уроків вчителі проводять фізкультхвилинки, вправи для зняття втоми з очей та пальців.

Навчальний заклад працює згідно розкладу внутрішнього розпорядку, навчальним планам. Розклад занять складається адміністрацією згідно санітарно-гігієнічних, медико-педагогічних норм та нормативних документів, затверджених МОН України.

Робота адміністрації у закладі з соціального захисту, збереженню здоров’я учнів та робітників може бути оцінена на задовільному рівні.


Проблеми:


 1. Відсутність фінансування роботи з охорони дитинства.

 2. Відсутність штатної одиниці інспектора з охорони дитинства.

 3. Складний процес звернення до соціальних служб.

Пропозиції:

Вивчення питань з охорони життя, здоров’я та безпеки праці у закладі здійснювати одночасно з проведенням занять та інших заходів згідно плану навчально-виховної роботи.


5. Висновки та пропозиції, проблеми закладу, шляхи їх вирішення.
Виходячи із вищезазначеного, роботу адміністрації щодо стану та здійснення навчально-виховного процесу, надання знань, вмінь та навичок вимогам програм та Держстандарту, визначення відповідності матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальним програмам діяльність адміністрації закладу оцінити на задовільному рівні.
Проблеми:

Головну проблему закладу слід визначити у вдосконаленні навчально-виховного процесу.

На підставі проведеного аналізу адміністрація виділяє наступні проблеми: • Відсутність серед педагогів закладу вчителів з вищою категорією.

 • Недостатня організація навчально-методичної дослідницької роботи серед вчителів.

 • Відсутність штатної одиниці інспектора з охорони дитинства у школі.

Шляхи вирішення проблем:
 • У наступному навчальному році адміністрація закладу планує посилити роботу щодо створення умов для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, проаналізувати досвід роботи вчителів для виявлення дослідницьких резервів.

 • Продовжувати роботу щодо зміцнення та укріплення навчально-матеріальної бази закладу.

 • Продовжити розвивати інтерес учнів щодо навчання та творчого розвитку шляхом участі у шкільних гуртках, секціях та заходах.

 • Шукати нові підходи до організації виховного процесу.

 • З метою поліпшення якості знань учнів посилити контроль за проведенням уроків, позакласних заходів та виховних годин.

 • Посилити право виховну роботу.

 • Посилити контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

 • Систематично надавати методичну та практичну допомогу вчителям.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка