Звертання. Вставні словаСкачати 78.38 Kb.
Дата конвертації05.01.2018
Розмір78.38 Kb.
ТипУрок

Тема уроку. Звертання. Вставні слова

Мета: повторити найважливіші теоретичні відомості з синтаксису і пунктуації, зокрема про словосполучення й речення як основні синтаксичні одиниці, про особливості вживання звертань, вставних слів і однорідних членів речення; удосконалити загальнопізнавальні вміння розрізняти словосполучення й речення, визначати головне й залежне слова у словосполученнях, головні й другорядні члени речення, знаходити звертання і вставні слова та правильно розставляти розділові знаки відповідно до вивчених пунктуаційних правил; розвивати творчі вміння використовувати вивчені поняття у власних висловлюваннях, зважаючи на особливості їх уживання в мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати шанобливе ставлення до рідного слова та надбань української літератури.

Культура мовлення і стилістика: дотримання правильної інтонації в реченнях з однорідними членами речення, звертаннями, вставними словами; засвоєння складних випадків слововживання.

Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь складати й поліпшувати висловлювання на основі використання власного досвіду.

Тип уроку: урок повторення набутих знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Настановчомотиваційний етап

Психологічна настанова щодо повторення вивченого про словосполучення й речення, члени речення, звертання і вставні слова.

ІІІ. Ознайомлення восьмикласників з темою, метою і завданнями уроку

ІV. Виконання системи творчих завдань на основі повторення вивченого

Колективна робота з текстом

Прочитати текст. Визначити його тему. З’ясувати стильову належність. Що виражає заголовок: тему чи основну думку? Дібрати власний заголовок. Порівняти із заголовками, дібраними однокласниками, найкращий записати. Яке значення мають речення, різні за метою висловлювання? Дібрати кілька означень мови.

МОВА — СКАРБНИЦЯ ДУХОВНОСТІ НАРОДУ

Мово рідна! Ти, як море, безконечна, могутня, глибинна. Котиш і котиш хвилі своїх лексиконів, а їм немає кінця-краю. Красо моя! У тобі мудрість віків і пам’ять тисячоліть, зойк матерів у годину лиху і непереможний гук лицарів твоїх у днину побідну, пісня серця дівочого в коханні своїм і крик новонародженого. У тобі, мово, неосяжна душа народу: його мудрість і щедрість, радощі й печалі, його труд, і піт, і кров, і сміх, і безсмертя його. Скарбе мій єдиний, з тобою я найбагатший і найдужчий у світі, а без тебе — перекотиполе, що його вітер несе у сіру безвість, у млу небуття. Твердине моя, і захисток, і гордість, і розрада в години смутку! Люблю тебе і в гніві, коли ти клекочеш, як вулкан, і гримиш громами на ворогів. Люблю і твою ніжність, коли ти однимоднісіньким словом зігріваєш, мов сонце. Світлоносна! Ти є Правда, Добро і Краса народу нашого. Тож такою і будь вічно, мово рідна! (За С. Плачиндою).

Виписати з тексту 7–8 словосполучень та зробити їх синтаксичний розбір.

Лінгвістичне дослідження з творчим завданням

Прочитати. Назвати сполучення слів, які не є словосполученнями. Аргументувати свій вибір.

Алгебра й геометрія, гарячий обід, зворушливо переконувати, мова відроджується, восьмий клас, словосполучення й речення, улюблена справа, дихати повітрям, наші друзі, щоденники школярів, із мовлення, учні розмовляють, ніжний подих, призначити побачення, написати другові, рядки тексту, долати перешкоди, для взаєморозуміння, наука про мову, смачна малина.

Записати словосполучення. Позначити головне і залежне слова. З’ясувати орфограми.

Скласти 3–4 речення із звертаннями, використовуючи окремі словосполучення. Виділити граматичну основу.

Дослідження-характеристика

Прочитати виразно поезію. Поміркувати, що відбиває заголовок: тему чи основну думку вірша. З’ясувати, яке значення має використання автором різних за метою висловлювання речень. Чи можна було б уникнути цього?

ДО БРАТА

На мові нашій дня печать.

Вона — як сяйво серед ночі.

Її не можна забувать —

Вона — душі твоєї очі.

На мові нашій дня печать,

Національним самогубцем

Невже ти, брате, хочеш стать?

Яке прекрасне рідне слово!

Воно — не світ, а всі світи…

Шевченка мову і Франкову

Невже під ноги кинеш ти?

Ні, наша мова не загине, її не знищать сили злі.

Ти власним світлом, Україно,

Сіяти будеш на землі.

(В. Сосюра)

Зробити синтаксичний розбір останнього речення. Схарактеризувати виділене слово. Пояснити його правопис.

Творче завдання

Прочитати. Утворити 5–6 поширених, різних за метою висловлювання речень. До їх складу ввести вставні слова й однорідні члени речення. Записати, накреслити схеми.

Дні летять, сонце гріє, сколихнулися відчуття, українська література, зустрівся знайомий, школяр написав, учні працюють, хворий лежить, композитор грав, дідусь розповів, урок почався, зеленіють трави, очі сяяли, діти привіталися, збудженість насторожує, уміння вдосконалюються, вони зустрічалися, стосунки закінчилися, приходять почуття.

Пояснити розділові знаки в реченнях зі вставними словами й однорідними членами речення. Визначити, якою частиною мови виражені другорядні члени речення.Самостійна робота

Прочитати фразеологізми. Пояснити їх значення. Сконструювати речення, увівши до їх складу подані фразеологізми і вставні слова з довідки.

Накивати п’ятами; жалів яструб курку; бурмотіти під носа; у чорта на болоті; очі на мокрому місці; земля горить під ногами; утопити в ложці води; у лісі вовки виють, а на печі страшно; іти своїм шляхом; забігти на вогник.

Довідка: на жаль, може, на моє щастя, здавалося, як гадають, безперечно, я знаю, кажуть, можливо, до речі.

Прочитати виразно речення. Поміркувати, яку роль відіграють вставні слова в мовленні.

V. Узагальнення й систематизація знань учнів

Експрес-опитування

1. Назвати відмінні риси словосполучення і слова, речення.

2. Охарактеризувати словосполучення. Навести приклади сполучень слів, що не є словосполученнями.

3. Як будується речення? Назвати речення за метою висловлювання. Навести приклади.

4. Розказати про однорідні члени речення. Коли між ними ставиться кома, а коли — ні?

5. Яку роль відіграють у реченнях узагальнювальні слова? Які розділові знаки ставляться при них?

6. Навести приклади речень із звертаннями та вставними словами? Чи є вони членами речення?

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

Уявити ситуацію: у вашій родині відбувається обговорення питання про українську мову як рідну і національну. Скласти й записати полілог між членами родини. Використати звертання, вставні слова та однорідні члени речення. Дібрати заголовокТема уроку.. Самостійна робота з теми «Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Складні реченая». Читання мовчки

Мета: - навчальна: повторити й поглибити вивчене з теми «Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Складні речення»; вчити визначати в тексті речення з однорідними членами, звертання, складні речення; перевірити рівень сформованих навичок учнів;

- розвивальна: розвивати навички читання текстів, уміння школярів працювати самостійно; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;

- виховна: виховувати інтерес до традицій українського народу. Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, пунктуація. Міжпредметні зв'язки: мова, література, українознавство.

Тип уроку: урок закріплення вивченого матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Читання мовчки

► Прочитайте уважно текст.

Народні прикмети — це прикмети, які стосуються різних подій і явищ, їх збирали наші предки впродовж тривалого часу, вони допомагають пророкувати найближче майбутнє та застерігають від небезпеки. Народні прикмети ґрунтуються на спостереженні людей за навколишнім світом: подіями, тваринами, птахами й природними явищами. Ви завжди можете отримати відповідь або передбачення, якщо навчитеся розпізнавати знаки.

Прикмети, які віщують удачу і хороші новини:

Якщо ви чхнули перед обідом, це означає, що протягом найближчого часу на вас очікують хороші новини.

Якщо ввечері на заході сонця ви побачили павука — це віщує вам настання білої смуги в житті.

Якщо вранці ви встали з ліжка з правої ноги — у вас буде вдалий день.

Якщо вам перейшла дорогу жінка з повними відрами — вам обов'язково пощастить.

Якщо побачиш немовля, виходячи з дому, це віщує прекрасний і вдалий день.

Якщо в суботу ви випадково розбили чашку — не засмучуйтесь, адже це чудова прикмета, яка обіцяє вам успіх і радість.

Якщо на вашому сусіді в транспорті (поїзді або літаку) червоний одяг — на вас чекає вдала і щаслива подорож.

Якщо до вас у їжу або напій потрапила муха — на вас чекає подарунок або приємний сюрприз (Зі статті).

Бесіда за змістом тексту

▼ Про що йдеться в тексті?

▼ Що таке народні прикмети?

▼ На чому ґрунтуються народні прикмети?

▼ Прокоментуйте відомі вам прикмети.

▼ Які прикмети віщують удачу?

▼ Закінчте речення: «Автор тексту стверджує: «...».

Самостійна робота

Варіант 1

► 3 указаних слів складіть речення і зробіть його синтаксичний розбір.

маленька, пролітала, У вишині, з'являлась, і, пташка, часто, блакитній.

► Складіть речення за схемами:

[ ]>і[ ]•

[О, О та О].

► Випишіть складне речення. Підкресліть граматичні основи.

1. Не то осінні води шуміли не то вітер бився в заломах провалля. 2. Верби сіро-зеленим туманом котились по луці і закривали подекуди воду.

► Введіть у речення узагальнювальне слово. Запишіть, розставляючи розділові знаки.

1. І на вулицях і круг стадіону і обабіч дороги до заводу росли молоді клени (В. Собко). 2. На простому столі їх чекає і святий хліб і картопля і варена кукурудза і голубці (М. Стельмах).

► Спишіть, розставте розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

1. Я запитав Батьку що таке людська байдужість. 2. Цього року мабуть урожай буде каже Панас (А. Чайковський).

► Спишіть, розставляючи розділові знаки. Виділіть звертання та вставні слова.

1. Краю мій люблю я тебе вдень і вночі вранці і ввечері і не знаю краю своєї любові (Панас Мирний). 2. Бувало за вікном плакав вітер. 3. Чим більше темніло, тим вітер мабуть дужчав (М. Коцюбинський). 4. Оживи козацька славо у бандурних струнах.

Варіант 2

► 3 указаних слів складіть речення і зробіть його синтаксичний розбір.

гори, й, на чужині, Часто, ріки, мені, сняться, сині, ліси.

► Складіть речення за схемами:

[ ],але [ ].

[О, О і О].

► Випишіть речення з однорідними членами. Однорідні підкресліть.

1. Пригріло сонечко обсохла земля, потягла орача в поле (М. Коцюбинський). 2. Сонце росло палало і тихо спускалося додолу.

► Введіть у речення узагальнювальне слово. Запишіть, розставляючи розділові знаки.

1. Надворі лежала роса на пожовклій траві осінній на круглій павутині попід стріхою на капустах у городі. 2. А життя було і на землі і у воді і в повітрі.

► Спишіть, розставте розділові знаки у реченнях із прямою мовою.

1. Недаремно каже прислів'я Мала крапля лупає скелю. 2. Рано ти каже батько закінчив науку (Остап Вишня).

► Спишіть, розставляючи розділові знаки. Виділіть звертання та вставні слова.

1. Живи Україно живи для краси для сили для правди для волі (О. Олесь). 2. Того можливо не знайду я слова, щоб наш прекрасний оспівати світ (М. Рильський). 3. Здавалося загримів десь на небі грім (С. Васильченко). 4. Запалай мій вогнику крилатий полум'ям привітним і незлим (А. Малишко).

IV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Консультація вчителя

Методичний коментар. Доцільно, зібравши зошити, відповісти на питання, що виникли в учнів під час виконання самостійної роботи.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

► Письмово дайте відповіді на питання: - Яке завдання для вас було легким?

- Яке завдання було складнішим? - Що ви не змогли зробити? Чому?

▼ Як ви вважаєте, яку оцінку за самостійну роботу ви отримаєте?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.► Повторіть вивчені правила.

► Напишіть твір-мініатюру «Зимовий ранок>> (4—5 речень). Підкресліть однорідні члени речення та граматичні основи в складних реченнях.
Скачати 78.38 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка