Зош І-ІІІ ступенів Робота спортивного гуртка щодо умов збереження здоров’я школярівДата конвертації29.12.2017
Розмір75.6 Kb.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Відділ освіти Жовківської райдержадміністрації

Гійченська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Робота спортивного гуртка щодо умов збереження здоров’я школярів

Робота спортивного гуртка щодо умов збереження здоров’я школярів.

Проблема зміни підходів до фізичного виховання останнім часом отримала особливу актуальність у зв’язку з погіршенням показників здоров’я і фізичною деградацією українських школярів. Формальне, а частіше безвідповідальне ставлення багатьох батьків до стану здоров’я дітей куріння і вживання спиртних напоїв із дитячого віку, скорочення рухової активності ,збільшення шкільного навантаження і комп’ютеризація сучасних дітей та підлітків,наявність в них мобільних телефонів із масою ігрових функцій – ось причини ,що ведуть до погіршення стану здоров’я ,рівня фізичної підготовленості та зниження інтересу до занять фізичною культурою та спортом . Як наслідок,за період навчання в школі здоров’я дітей погіршується в 4-5 разів ,почастішали випадки смертності на уроках фізкультури. Переваги занять у спортивному гуртку для дітей полягають у тому, що у ньому поєднані різноманітні блоки із вправ для формування правильної постави зі скакалкою, хореографії, акробатики, гімнастики, легкої атлетики, спортивних ігор.

Заняття у спортивному гуртку:  • Зміцнюють силу м’язів рук і ніг;

  • Зміцнюють опорно-руховий апарат та формують правильну поставу;

  • Розвивають усі основні м’язові групи;

  • Зміцнюють серцево-судинну систему ,дихальну систему , поліпшують протікання обмінних процесів в організмі;

  • Розвивають фізичні якості – координацію рухів , силу , витривалість , швидкість , гнучкість;

  • Формують основні життєво важливі рухові вміння і навички;

  • Підвищують інтерес до занять фізичною культурою та спортом.

Спортивний гурток дає можливість для дитини виплеснути енергію , що накопичилася , спілкуватися з іншими дітьми , весело й корисно проводити дозвілля.

Мета гуртка: всебічний фізичний і духовний розвиток дітей, формування свідомого ставлення до здорового способу життя.

Завдання:

1.Навчити різноманітних рухових дій , що спрямовані на зміцнення здоров’я.

2.Розвивати основні фізичні якості.

3.Формувати культуру рухів , збагачувати руховий досвід фізичними вправами із загально-розвивальною та коригувальною спрямованістю.

4.Навчати самостійності організації занять фізичними вправами.

5.Формувати уявлення про здоровий спосіб життя.

6.Навчати прийомів релаксації , самодіагностики, психофізичного тренування.

7.Виховувати особистість дитини з настановою на здоровий спосіб життя, яка здатна до співробітництва у творчій та змагальній діяльності.

У спортивному гуртку займаються діти 8-11 класів. У групі 15-20 дітей. Заняття проводять двічі на тиждень. Тривалість занять 1 година. Наприкінці реалізації програми спортивного гуртка учні повинні:

- уміти правильно виконувати ЗРВ , акробатичні елементи , гімнастичні вправи, правильне виконання вправ з легкої атлетики, спортивних ігор

- пам’ятати послідовність виконання вправ за їх складністю.

- знати техніку і тактику.

Програма спортивного гуртка є варіативною і за потреби допускає коригування змісту та форм занять.

Заняття у спортивному гуртку містять теоретичну і практичну частини. Теоретична частина – це інформація про техніку безпеки на заняттях,основи здорового способу життя, різні види гімнастики,легкої атлетики, аеробіки, танців, правила ігор та змагань. Практична частина занять передбачає опанування елементів з різних видів спорту, а також складання комплексів вправ.

Зміст програми спортивного гуртка складають чотири розділи:

1.Загальна фізична підготовка.

2.Легкоатлетичне чотириборство.

3.Аеробіка і акробатика.

4.Ручний м’яч.

Здійснення контролю за реалізацією програми містить :

- змагання з легкоатлетичного чотириборства на районному рівні.

- змагання районні з ручного м’яча та легкої атлетики.

- здача нормативів на уроках фізкультури.

- виступи на спортивних святах і на загальношкільних святах.

Задоволення сучасних вимог до стану здоров’я і рівня фізичної підготовленості підростаючого покоління можливе тільки при корінній перебудові шкільної системи фізичного виховання - насамперед найбільш масової форми організації навчальних занять із учнями – спортивних гуртків.

При всій специфіці розподілів комплексної програми спортивного гуртка ,в основі абсолютної більшості занять – вивчення техніки вправ із метою придбання рухових умінь та навичок . Механізм же їх формування один і той самий за видами планування (легка атлетика, акробатика та аеробіка,спортивні ігри). Щоб сформувати повноцінну рухову навичку на базі будь-якої фізичної вправи ,необхідно провести цю вправу через фази формування навиків, що обов’язково передбачає такі етапи:

- ознайомлення учнів із новими вправами;

- вивчення вправи(формування рухового вміння низького рівня);

- закріплення вправи ,що вивчається,до рівня автоматизму і цілісного

Використання в стандартних умовах(формування рухової навички);

- удосконалення рухової навички в нестандартних та експериментальних умовах(на місцевості в змагальних умовах,під час утоми).

5.Контроль якості й результату ,виконання сформованої рухової навички(перевірка ,оцінка й облік,застосування у змаганнях).

З метою підвищення моторної щільності на заняттях у спортивному гуртку ,керівник планує роботу в групах ,станціях (коловий метод навчання). При всій важливості високої моторності, щільності занять,необхідно пам’ятати ,що вона не може досягти 100% ,оскільки тоді не залишиться часу для пояснення матеріалу,його обдумування учнями,аналізу помилок,що,звісно,призведе до зниження якості та ефективності навчальної роботи загалом.

Усі типи занять у спортивному гуртку відрізняються за своєю структурою. Кожне заняття має загальні і специфічні елементи .До загальних елементів структури всіх типів занять належать:

- організація початку заняття;

- виконання загально розвивальних вправ;

- перевірка домашніх завдань;

- оцінювання недоліків і досягнень на заняттях;

- вправи на розслаблення ,відновлення дихання,збереження правильної постави);

- підсумок висновків,постановка завдань і визначення домашнього завдання на наступне заняття.

Під час проведення заняття гуртка 03.10 2011 року ,темою якого було» Вплив фізичних вправ на частоту серцевих скорочень і фізіологічна оцінка втоми»(інтегроване заняття з фізкультури та біології) керівник поставила за мету визначити вплив фізичних вправ на пульс ,визначати його частоту й оцінювати залежність роботи серцево-судинної системи від різних видів діяльності. У ході заняття ,яке включало в себе підготовчу частину(15 хв),основну частину (22 хв),заключну частину (8 хв),керівник гуртка виконала наступний цикл вправ:

- шикування за рівнем фізичної підготовленості;

- стройові вправи(повороти праворуч,ліворуч,кругом);

- опитування учнів з теми «Пульс. Фізіологічна норма серцевих скорочень у різні вікові періоди»,

- визначення стану серцево-судинної системи за тестом Руф’є;

- біг(рівномірний, перехресним кроком,приставними кроками,стрибки на одній, на двох ногах);

- вправи на відновлення дихання;

- вправи для розвитку швидкісно-силових якостей;

- вправи на поставу з гімнастики та інше.

На занятті гуртка 21.11.2011 року темою якого було «Розвиток фізичних якостей і вибір майбутньої професії «керівник ставила перед учнями завдання:

- ознайомитися з деякими професіями і розвивати фізичні якості ,необхідні для цих спеціальностей ;

- повторити рухливу гру «Не дай м’яча ведучому» та інші. Протягом заняття керівник гуртка використала наочність,зокрема таблиці швидкість,динамічна сила,гнучкість та представникам яких професій потрібні ці якості;повторила комплекс силової гімнастики та ін. Було також продемонстровано роботу в групах ,під час якої учні вправлялися в нахилах тулуба назад,у бігу на дистанцію 10 м між прапорцями ,встановленими через 1м (слалом) - назад біг спиною вперед,у жонглюванні 2-3 х малих м’ячів ,стоячи на місці та стрибках через скакалку. В кінці заняття керівник провела бесіду про зв'язок фізичних якостей з вибором майбутньої професії.

Під час заняття гуртка 09.12 з теми «Закріплення навичок передач м’яча у гандболі» керівником було продемонстровано цикл вправ у парах,зокрема нахили вперед, присідання,ходьба кроками та інше. Щодо основної частини,то керівник гуртка опрацював з учнями передачі : однією рукою знизу в парах на місці та у русі,у чотирьох колонах під час зустрічного бігу; кидки м’яча однієї команди іншій та інші вправи. Також були продемонстровані вправи з м’ячем : передачі його партнеру однією рукою від плеча у русі,у колонах назустріч один одному. В кінці заняття було показано вправи на відновлення дихання, підведено підсумок і дано домашнє завдання (вправи для розвитку стрибучості ).

На одному із заключних занять спортивного гуртка 23.12 .2011 р. по темі «Розучування першої частини степ-аеробіки» керівник гуртка ознайомив учнів із сучасними системами оздоровлення та з правилами техніки безпеки під час занять гімнастикою. Під час роботи було продемонстровано цикл вправ для ніг : торкання лави почергово ногами у русі,стрибки у русі та ін..Окрім вправ для ніг,були розроблені вправи для рук та стегон. У заключній частині було застосовано цикл вправ на відновлення дихання та розтягування м язів.

Перевіряючи роботу гуртка ,вивчаючи план роботи на перший семестр,можна побачити ,що він продуманий,відповідає віковим особливостям учнів. Чимало занять присвячено бігу на дистанцію 100,200,400,800,1500м.Належну увагу вчитель приділяє стрибкам у довжину та заняттям з ручного м’яча. Кожне заняття починається з розминки та загально-розвивальних вправ. Заняття проходять динамічно,одна вправа змінює іншу. Учні задоволені заняттями.

Проект рішення педради

1.Роботу спортивного гуртка щодо умов збереження здоров’я школярів вважати задовільною.

2. Керівнику гуртка :

2.1.Продовжувати вдосконалювати систему роботи на заняттях гуртка.

Протягом року

2.2.Залучати до занять спортивного гуртка різновікових дітей та дітей, схильних до девіантної поведінки.

Постійно

2.3 . Використовувати на заняттях гуртка новітні методи роботи з дітьми.Постійно


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка