Зміст навчальної дисципліниСторінка1/11
Дата конвертації26.10.2017
Розмір1.52 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни

«Ринок праці»

2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Ринок праці» для студентів спеціальності

Управління персоналом і економіка праці ”

Дніпропетровськ – 2008

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Ринок праці». Дніпропетровськ, ДНУ, 2008 р. - 97 с.
Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Ринок праці” для студентів складені на підставі освітньо-професійної програми та навчального плану. Вони містять структуру навчальної дисципліни, тематичні питання, тестові завдання, завдання для практичного вирішення, практичні завдання для поглибленого оволодіння дисципліною, методичні рекомендації, теми рефератів, питання і завдання для контролю знань, екзаменаційні питання, список рекомендованої літератури.

Головні завдання методичних рекомендацій передбачають допомогу студентам у засвоєнні знань про теоретичні положення ринку праці та набуття вмінь і навичок у застосуванні цих знань в практиці регулювання механізмів ринку праці.
Укладач:

Федотова Т.А. – к.е.н., доцент кафедри ЕУНГ


Рецензенти:

Плаксієнко В.Я. - д.е.н., професор, ДДАУ

Летуча О. В. - к.е.н., доцент, НМетАУ


Рекомендовано до друку Вченою радою ФМЕ

протокол № 17 від 29.08.2008 р.

© Федотова Т.А., 2008

© Дніпропетровський національний університет, 2008


ЗМІСТ


Пояснювальна записка ………………………………………..……..………...

Структура навчальної дисципліни (кредитного модуля)....………...…….…Тема 1. РИНОК ПРАЦІ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ, ЙОГО СУТЬ І ФУНКЦІЇ..

Тема 2. МЕХАНІЗМ САМОРЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ……………….…..

Тема 3. ІНДИВІДУАЛЬНе ПРОПОнуваннЯ НА РИНКУ ПРАЦІ ……………..

Тема 4. СУКУПНА ПРОПОНУВАННЯ НА РИНКУ ПРАЦІ ……………….….....

Тема 5. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТА СУКУПНИЙ ПОПИТ НА РОБОЧУ СИЛУ………

Тема 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ……………………..….

Тема 7. БЕЗРОБІТТЯ, ЙОГО ФОРМИ ТА ПРИЧИНИ ……………………..…...

Тема 8. ГНУЧКИЙ РИНОК ПРАЦІ ……………………………………………..

Тема 9. ВНУТРІШНЬОФІРМОВИЙ РИНОК ПРАЦІ …………………………...

Тема 10. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ ПРАЦІ …………………………………..

Тема 11. АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ ………………..

Тема 12. ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ...

Практичні завдання для поглибленого вивчення дисципліни……………


Питання і завдання для контролю знань ………….………………………

Теми рефератів ……………………………………………………………..…

Відповіді на тести………………………………………………………….....

Питання до екзамену ..............................…..…………………………………

Рекомендована література ………………………………………………….

5

6

712

14

2021

26

3141

43

4748

53

5983

85

8787

89Пояснювальна записка
Дисципліна “Ринок праці” вивчається на IІI курсі (1V семестр) студентами спеціальності “Управління персоналом і економіка праці”. Методологічною основою для її вивчення є курси дисциплін “Політична економія”, “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Економічна історія”, “Філософія”. Значну допомогу надають знання і таких спеціальних дисциплін, як: “Економіка праці”, “Фінанси”, “Бухгалтерський облік”, “Статистика”, “Економічний аналіз”, “Управління трудовими ресурсами”, ”Основи зовнішньоекономічних відносин” та інші.

Наука про ринок праці досліджує проблеми суті, функцій і механізму саморегулювання ринку праці; забезпечення зайнятості населення, безробіття, його форм та причин; гнучкого, жорсткого та внутрішньофірмового ринків праці; інфраструктури ринку праці, його аналізу, прогнозування стану. Значне місце мають проблеми особливостей та етапів формування ринку праці в Україні.

У методичних рекомендаціях приділяється велика увага значенню сучасних інструментів економічного аналізу, знання яких дозволяє кожному, хто вивчає науку “Ринок праці”, самостійно аналізувати складні економічні явища та процеси і приходити до правильних висновків. Щоб стимулювати сучасне економічне мислення і дати практичні навички, до кожної теми дисципліни додається добірка практичних завдань. Щоб вірно вирішити практичні завдання або прийти до правильних висновків студентам перш за все необхідно добре засвоїти відповідний теоретичний матеріал.

На практичних заняттях, вивчаючи ті чи інші проблеми ринку праці, слід завжди звертати увагу на економічні проблеми функціонування ринку праці України, спробувати з позицій відповідних економічних концепцій і теорій вияснити можливі шляхи їх розв’язання. З цією метою практичні завдання розроблено в аспекті застосування для їх вирішення аналітичного та логічного підходів, з використанням матеріалу, що характеризує сучасний стан ринку праці України.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ)


Тема

Кількість годин, відведених на:

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Лабораторні заняття

Самостійну роботу

Модуль 1

Змістовий модуль I. РИНОК ПРАЦІ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Тема 1. Ринок праці, його суть і функції

6

1
2

Тема 2. Механізм

саморегулювання ринку праці4

1
2


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка