Зміст Характеристика навчального закладуСторінка1/29
Дата конвертації14.08.2018
Розмір5.73 Mb.
ТипДовідка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Зміст

1. Характеристика навчального закладу……………………………..………...….4

2. Аналіз роботи школи за 2015/2016навчальний рік та завдання

на 2016/2017 навчальний рік ………………………………………..……………8

2.1. Інформаційна довідка………………………………………….…….………….8

2.2. Виконання робочого навчального плану школи та навчальних програм за 2015/2016н. р……………………………………………………………..…….9

2.2.1. Впровадження мовного законодавства……………………………………10

2.3. Аналіз методичної роботи………………………………………....……..…...15

2.4. Аналіз державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів………..42

2.5. Аналіз виховної роботи…………………………………………….………… 51

2.6 Аналіз роботи школи з обдарованими учнями в рамках реалізації Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки..…64

2.7. Аналіз роботи групи продовженого дня………………………………..……68

2.8. Аналіз роботи школи щодо запобігання дитячого травматизму…..……….69

2.9. Аналіз роботи школи щодо запобігання правопорушенням та злочинам серед учнів…………………….…………………………………………….…73

2.10. Аналіз роботи школи з охорони життя та здоров’я учнів та організації спортивно-масової діяльності ………………….………………………...….76

2.11. Аналіз роботи школи щодо організації харчування учнів школи………...79

2.12. Аналіз управлінської діяльності…………………………………………… 82

2.13. Аналіз навчально-матеріальної бази та фінансово-господарської

діяльності……………………………………………………………................…. 82

2.14. Аналіз психолого-педагогічної роботи з учнями у 2015/2016 н.р. ……….83

2.15. Аналіз стану роботи щодо забезпечення соціального захисту неповнолітніх та профілактичної роботи з попередження правопорушень і злочинів серед неповнолітніх у 2015/2016н.р. …………………………....86

2.16. Аналіз роботи ЗНЗ щодо організації літнього відпочинку учнів школи в таборі відпочинку з денним перебуванням……...........................................91

2.17. Аналіз працевлаштування випускників школи……………………...……98

2.18. Аналіз організації роботи з учнями, що навчалися за індивідуальною формою у 2015/2016навчальному році.…...................................................101

2.19. Пріоритетні завдання, цілі школи у новому навчальному році…...…..…1043. Управлінська діяльність з організації роботи школи

3.1. Функціональні обов’язки адміністрації школи……………...………….…106

3.2. Наради педагогічного персоналу…………………………..…...………… .115

3.3. Робота Ради школи…………………………………….………...…………. .1254.Створення умов для здобуття учнями повної середньої освіти

4.1. Забезпечення виконання ст. 10, 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Прозагальну середню освіту», «Про засади державної мовної політики». Створення оптимальних умов щодо організаціїпочатку та закінчення навчального року, удосконалення навчально-виховного процесу….................................................................................................................127

4.2. Організація викладання курсу «Захист Вітчизни»………………..….….…136

4.3. Використання інформаційних та комунікаційних технологій у роботі школи……………………………………………………………………….……...144

4.4. Організація психолого-педагогічної роботи з учнями .……...…….……. ..149

4.5. Соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу….…….171

4.6. Основні завдання та напрямки роботи шкільної бібліотеки…………..…..188

4.7.Режим роботи школи …………………………………………………...…....2005. Робота з педкадрами, підвищення професійної компетентності

педпрацівників, науково-методичне забезпечення НВП …………………..202

5.1. Основні завдання методичної роботи школи……………….……….….. ....202

5.2. Організація роботи шкільних методичних об’єднань……...……………....204

5.3. Атестація педагогічних працівників ………………………………………..205

5.4. План роботи методичного кабінету школи……………………....……........207

5.5. Методична робота з педагогічними кадрами……………….……..….…….209

5.6.План засідань методичної ради школи…………………………………...….210

5.7. План участі педагогічних працівників у районних колективних формах

роботи…………………………………………………………………...…….213

5.8. Організаційно-методичне забезпечення інноваційної діяльності педагогічних працівників…...…………………………………………………….2146. Громадянська освіта і виховання. Правова освіта та виховання. Спільна робота школи, сім’ї, громадськості. Шкільне учнівське самоврядування «ОТМ»………………………………….….…………………………………………215

6.1. Розвиток колективної творчої діяльності школярів…………..…...……….217

6.2. Правова освіта та виховання…………………………………………..…….224

6.3. Шкільне учнівське самоврядування «ОТМ»………………….……..……..228

6.5. Організація спільної діяльності сім’ї та школи………………...…….……230

7. Заходи щодо реалізації проекту „Обдарована молодь” у рамках Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.……………………………………………………………………….………....232

8. Охорона життя і здоров’я учасників НВП, запобігання дитячому травматизму, створення безпечних умов праці………………………..……….235

8.1. Організація роботи з фізичної культури та пропаганди здорового способу життя у 2016/2017 навчальному році…………………………............……235

8.2. Виховна робота школи щодо запобігання дитячого травматизму у 2016/2017 навчальному році …………………….…….……………………241

8.3. Виховна робота школи з охорони життя та здоров’я учнів у 2016/2017 навчальному році …………………………………..………………………..242

8.4. План роботи школи щодо охорони життя і здоров’я учасників НВП у

2016/2017 навчальному році……………………...…………………...……..2439. Профілактична робота із запобігання правопорушенням та злочинам серед учнів у 2016/2017н. р. ………………………………………………………...……246

9.1. План заходів щодо реалізації Комплексної програми профілактики правопорушень у Харківській спеціалізованій школі №109 на 2011-2017 роки……….………………………………………………………………..…24610. Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база

школи…………………………………………………………………………..… 253

11. Контрольно-аналітична діяльність адміністрації школи…...……………256

11.1. Керівництво навчальним закладом…………………………………….…..256

11.2. Внутрішкільний контроль………………………………….………….……258

11.3.Контрольно-аналітична діяльність…………………………...……..…… 259

11.4.Контроль за виконанням річного плану та прийнятих рішень…..…..….269

11.5. Контроль за веденням документації……………………………......…… 27012. Організація роботи з учнями, що навчаються за індивідуальною формою

12.1.Наради педагогічного персоналу щодо організації індивідуального навчання……………………………………………..……………………..271

12.2. Управлінська діяльність щодо контролю за організацією індивідуального навчання………………………………………..……..273

13. Організація харчування учнів у шкільній їдальні……….……….……...274

13.1. Нормативно-правові документи, що регламентують організацію харчування в школі……………………………………….…..……...….....275

13.2. Наради педагогічного персоналу та засідання Ради школи

щодо організації харчування учнів…….………………………........…....276

13.3. Адміністративна діяльність щодо організації харчування

учнів у шкільній їдальні……………………………..……………..…..277

14. Очікувані результати………………………………………………..………278

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 109 Харківської міської ради Харківської області, свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО № 495586, ідентифікаційний код 23907659, розташована за адресою 61145, м. Харків, вул. Коцюбинського, 12, телефон 701-11-36.

Харківську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів № 109 було засновано


у 1936 році. З 28 грудня 2008 року школа працює під керівництвом Канцедал Марини Євгеніївни.

В основу діяльності школи покладено Конституцію України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України в галузі освіти, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Національну доктрину розвитку освіти, Національну державну програму «Освіта (Україна ХХІ ст.)», накази Міністерства освіти і науки України, Програми розвитку освіти в Харківській області, Програми «Обдаровані діти», Статут школи, який затверджено 25.03.2016року.

Учителі школи видають методичні посібники, беруть участь у конкурсі «Учитель року», щорічних виставках-презентаціях педагогічних ідей
і технологій. Узагальнено на рівні району передовий педагогічний досвід учителя російської мови Бойко Т.І. «Розвиток творчих здібностей учнів з метою формування особистості соціально адаптованого конкурентоздатного випускника», учителя образотворчого мистецтва Канцедал М.Є. «Формування емоційно-ціннісного відношення до навколишнього світу через художньо-практичну діяльність», учителя французької мови Полярус Н.А. «Використання аудіовізуальних засобів на уроках французької мови як шлях до створення розвивального середовища та підвищення якості лінгвістичної освіти», учителя української мови та літератури Дядечко Н.В. «Нестандартні уроки як основа розвитку обдарованої дитини на уроках української мови та літератури. Уроки - диспути, уроки - дебати»

У 2016 році школі виповнюється 80 років. За цей час випущено 5070 учнів, з них нагороджено золотою медаллю 115 учнів. Серед випускників школи Кагановська Т.Е. - декан юридичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Свечкарьов Д.А. - кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту хімії доцент кафедри органічної хімії хімічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Ємець А.О. - доцент кафедри методики початкового навчання, викладач Харківського національного університету ім. Г.С. Сковороди, Погорєлова Н.І. - кандидат педагогічних наук, викладач Харківського національного університету ім. Г.С. Сковороди, Прасул Ю.І. - кандидат географічних наук, викладач Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна та інші.

З 1980 року в школі працює Музей полку «Нормандія-Неман».

На 01.09.2016 року в школі навчається 768 учнів (26 класів). Мова навчання – російська. Спеціалізація школи – поглиблене вивчення французької мови з 1 класу.

У навчальному закладі працює 55 педпрацівників. З них за кваліфікаційними категоріями: спеціалістів вищої категорії – 29, спеціалістів 1 категорії – 21, спеціалістів 2 категорії – 4, спеціалістів – 4, учителів-методистів –6, старших учителів – 5. Середній вік педагогічного колективу – 39 років.
Місія школи:

- забезпечення загальної середньої освіти у співвідношенні з державними стандартами освіти та з поглибленим вивченням французької мови;

- особистісно орієнтована взаємодія педагога з дитиною;

- всебічна підтримка особистості учня, його інтересів, потреб, розвиток творчих здібностей та турбота про емоційне благополуччя;

- створення сприятливих умов для інтелектуального та духовного розвитку школярів за рахунок подальшої розбудови спеціалізованої школи;
- Стратегічна мета школи:

- формування всебічно розвинутої особистості, яка спроможна реалізувати творчий потенціал в динамічних суспільно-економічних умовах як у власних інтересах, так і в інтересах суспільства;

- створення освітнього простору, який сприяє розвитку інтелектуального потенціалу дитини, становленню її духовних потреб, спроможності до саморозвитку та самонавчання;

- адаптивне впровадження в НВП особистісно орієнтованих педагогічних технологій.Головні завдання школи:

- формування освітнього простору та позитивного іміджу школи;

- зміни у змісті освіти;

- створення „ситуації успіху” для кожного учня;

- підвищення рівня якості освіти;

- поглиблене вивчення іноземної мови (французької) у 1-11 класах;

- орієнтація вчителів на педагогіку співробітництва;

- формування фізично та психологічно здорової особистості;

- переорієнтація школи на розкриття творчого потенціалу кожного учня;

- система впровадження інтерактивних технологій навчання та паритетної взаємодії учасників освітнього процесу – учнів, батьків, учителів;

- участь у формуванні соціального замовлення на освіту, виходячи з інтересів району та спеціалізації школи;

- виявлення обдарованих учнів, створення умов для розвитку здібностей школярів, залучення їх до світових освітніх стандартів;

- підготовка учнів до отримання вищої освіти, творчої праці в різних сферах наукової та практичної діяльності;

- формування у кожного учня потреби до саморозвитку та самовдосконалення;

- виховання почуття інтернаціоналізму, патріотизму, взаємоповаги, добра та справедливості.

Школа планує здійснювати комплексний підхід до реалізації програми фізичного і психічного здоров`я учнів (робота „Школи сприяння здоров`ю”), враховує адаптаційні процеси на всіх ступенях навчання, прагне успішно вирішувати питання формування загальної культури особистості, адаптації учнів до життя в суспільстві.

Для реалізації головних пріоритетів, мети та завдань школи необхідне інформативне забезпечення, учительський потенціал, підтриманий відповідною матеріально-технічною базою.

Умови досягнення головних завдань школи

Найважливішою умовою досягнення головних завдань школи є комплексне вирішення проблем, пов`язаних зі структурою освіти, її змістом, науково-методичним, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням, а саме:

- розвиток системи освіти як національної (філософія освіти, принципи, зміст);

- демократизація системи освіти;

- орієнтація науково-методичної роботи вчителів на реалізацію сучасних ефективних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду, яка забезпечує широку інтеграцію з освітніми системами України та зарубіжних країн;

- пошук шляхів і способів диференціації та індивідуалізації навчання, розробка різних варіантів навчальних планів та програм;

- створення оптимальних умов для розвитку інтересів, здібностей, творчості, виходячи із завдань проекту «Обдаровані діти»;

- створення в педагогічному колективі атмосфери творчості, пошуку нових ідей у модернізації форм, методів і способів освітнього процесу шляхом науково-педагогічного та інформаційного забезпечення;

- подальший розвиток психологічної служби, спрямованої на особистісно орієнтоване навчання і виховання учнів, створення атмосфери творчості та комфорту;

- забезпечення дослідницької та безперервної освіти шляхом мотиваційних принципів навчання, організації практичної діяльності учнів у соціумі;

- забезпечення школи сучасним компʼютерним обладнанням і програмами, автоматизація процесу управління школою;

- вирішення питань про додаткове фінансування школи з метою оновлення навчально-матеріальної бази, придбання програмно-методичного забезпечення, здійснення видавницької діяльності, стимулювання найкращих учителів та обдарованих дітей.
Аналіз сильних і слабких сторін, можливостей та загроз (SWOT)Сильні сторониСлабкі сторони

Профільність навчання 1-11-х класів.

Зв`язок з вищими навчальними закладами.

Особистісно орієнтований підхід

до навчання.

Діалог культур.

Демократичність у навчально-виховному процесі.

Формування конкурентоздатної особистості.

Виховання обдарованої дитини.

Виховання адаптивної людини до зовнішнього середовища .

Науково-методичне забезпечення педагогічного процесу.

Діагностика роботи вчителів та учнів.

Дотримання наступності у навчанні.

Експериментальна робота.

Оригінальність методів викладання.

Наукові основи управління.

Реалізація педагогічних інновацій

і сучасних методів навчання.

Психологічна підтримка навчально- виховного процесу.

Використання ІКТ у навчально-виховному процесі.

Співпраця з Французьким інститутом та Французьким альянсом м. Харкова

Висока результативність участі учнів школи у ІІІ та ІVетапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах


Загальноміський прийом.

Відсутність педагогічної адаптивності викладачів ВНЗ до праці у ЗНЗ.

Відсутність бюджетного фінансування для зміцнення матеріально-технічної бази.

Недостатня кількість якісних підручників.

Перевантаження учнів.

2. АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ ЗА МИНУЛИЙ РІК ТА ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК
2.1. Інформаційна довідка

У 2015/2016 навчальному році педагогічний колектив ХСШ № 109 працював над виконанням Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, нормативних документів Міністерства освіти і науки України.Методична проблема школи:

  • створення розвивального середовища як ефективний шлях підвищення якості освіти;

  • Концептуальне стратегічне завдання – подальша розбудова спеціалізованої школи з поглибленим вивченням французької мови та російською мовою навчання – було окреслено двома педагогічно-методичними та навчально-виховними проблемами:

  • створення розвивального середовища як ефективний шлях підвищення якості освіти;

  • розвиток творчих здібностей школяра як ефективний шлях виховання обдарованої молоді в умовах підвищення якості освіти.

Показниками ефективності роботи школи щодо інтелектуального й освітнього рівня школярів є результати зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації, кількість випускників, які нагороджені золотими та срібними медалями, Похвальними грамотами, Похвальними листами, перемоги учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук.

Усього у школі навчалося 746 учнів. За підсумками 2015/2016 навчального року всіх учнів 1-8-х, 10-х класів переведено до наступного класу.

У 2015/2016 навчальному році свідоцтво про базову загальну середню освіту отримали 65 учнів, з них 4 учні - з відзнакою. Атестати про повну загальну середню освіту отримали 53 випускники школи, з них 1 учень отримав срібну медаль «За досягнення у навчанні». 61 учень був нагороджений Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», 17 учнів були нагороджені Похвальними грамотами «За високі досягнення у вивченні окремих предметів».

Школа продовжує втілювати в життя «Закон про загальну середню освіту», відповідно до якого шкільне навчання розпочинається з 6-ти років. Велике значення має робота по набору першокласників. Методичне об’єднання вчителів початкових класів, яке тісно співпрацювало з педколективами дитячих дошкільних закладів №№ 399, 323, та протягом року проводило велику роз’яснювальну роботу серед батьків майбутніх першокласників у мікрорайоні, сприяло не тільки залученню 6-річних дітей до навчання, а й надавало реальну допомогу дітям, батькам у підготовці до школи та успішній адаптації першокласників. Методоб’єднання вчителів початкових класів має багатолітній досвід співпраці з дитячими дошкільними закладами за окремо розробленим планом наступності і перспективності у навчанні й вихованні дітей, відповідно до якого проводиться організаційно-педагогічна і методична робота з педагогічними працівниками, підготовча до школи робота з майбутніми першокласниками та робота з батьками.

Результативність цієї роботи простежується у моніторингу набору першокласників та їх підготовки на адаптаційних заняттях для майбутніх першокласників за останні 5 років, що ілюструє наступна діаграма.

2.2. ВИКОНАННЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ШКОЛИ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЗА 2015/2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Статуту школи, відповідно до річного плану школи, з метою перевірки виконання навчальних програм адміністрацією школи проаналізовано стан виконання навчальних планів і програм у зв'язку із закінченням 2015/2016 навчального року.

Робочий навчальний план ХСШ № 109 на 2015/2016 навчальний рік було складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

Робочий навчальний план ХСШ № 109 включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів, індивідуальних та групових занять. Навчальні предмети інваріантної складової робочого навчального плану викладалися за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Курси за вибором та спецкурси викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Навчальні предмети, на вивчення яких зменшено кількість годин, викладалися за державними програмами, модифікованими для кожного класу за погодженням методичної ради управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради (протокол від 03.06.2015 № 08).

Виконання навчальних планів здійснювалось у межах часу, відведеного робочим навчальним планом на вивчення навчальних дисциплін. Вивчення навчального матеріалу відповідає календарно-тематичному плануванню уроків учителів, які були обговорені на засіданнях ШМО та погоджені із заступниками директора з навчально-виховної роботи на початку кожного семестру.

Навчальний матеріал викладався відповідно до календарних планів з дотриманням кількості годин, призначених програмою на кожну тему (враховуючи ущільнення навчального матеріалу).

Кількість годин, відведених для вивчення програмового матеріалу, які заплановані, співпадала з кількістю фактично проведених уроків. Обов’язковий мінімум практичних, лабораторних, контрольних робіт, уроків позакласного читання, робіт із зв’язного мовлення виконано в усіх класах.

У зв'язку з призупиненням навчально-виховного процесу з 27.01.2016 по 07.02.2016 за кількістю фактично проведених занять має місце відставання майже з усіх предметів. Окремі уроки були пропущені у зв’язку із курсовою перепідготовкою, тарифною відпусткою, відпусткою без збереження заробітної плати та через хворобу вчителів. За результатами перевірки встановлено, що станом на 27.05.2016 інваріантна та варіативна складові частини навчальних планів виконано повністю.

За результатами перевірки видано наказ по школі від 27.05.2016 № 47 «Про виконання робочого навчального плану та навчальних програм у 1-11-х класах у 2015/2016 навчальному році».
2.2.1. Впровадження мовного законодавства

У 2015/2016 навчальному році у школі реалізовувалися практичні заходи щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. У своїй діяльності педагогічний колектив школи керувався основними нормативно-правовими актами, зокрема Конституцією України, Законами України «Про засади державної мовної політики», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття»), постановами Кабінету Міністрів України, рішенням Харківської міської ради від 20.08.2012 № 788/12 «Про реалізацію положень Закону України «Про засади державної мовної політики» в місті Харкові». Виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу основних положень цих документів сприяло створенню оптимального мовного простору в школі, а також необхідних умов для формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень


та загальнолюдських орієнтирів.

Свої основні завдання в означеному напрямку педагогічний колектив школи вбачає у створенні належних умов для поліпшення вивчення української мови з метою досягнення високого рівня володіння нею випускниками школи, розширенні сфери її функціонування, вихованні шанобливого ставлення до неї, зміцненні статусу української мови як державної.

3гідно з робочим навчальним планом школи на 2015/2016 навчальний рік кількість годин української мови на тиждень наступна:


  • у 5-6-х класах – по 3,5;

  • у 7-х класах – по 2,5;

  • у 8-х класах для виконання у повному обсязі навчальної програми виділено додаткові години на вивчення предмета (по 0,5 години на тиждень) – по 2;

• у 9-х класах – по 1,5;

• у 10-11-х класах – по 1.

На підставі робочого навчального плану Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 109 Харківської міської ради Харківської області на 2015/2016 навчальний рік по 1 годині варіативної частини робочих навчальних планів 11-их класів у 2015/2016 навчальному році виділено на індивідуальні та групові заняття з української мови (Дядечко Н.В., Єфімова Л.В.).

У 2015/2016 навчальному році українську мову в 5-11-х класах викладаливчителі:


П.І.Б. учителя

Освіта

Категорія,

педагогічне званняФах

Пед.

стаж


Класи

Тижневе

навантаже-ння1

Дядечко Наталія Віталіївна

вища

вища

викладач української мови та літератури

20 років

5-Б,7-Б, 8-Б, 8-В, 11-Б

20 годин

2

Єфімова

Лариса Віталіївнавища

друга

викладач української мови та літератури

20 років

5-А, 6-А, 9-А, 10-А,

11-А


20 годин

3

Шапошнікова Ірина Олександрівна

вища

вища, старший учитель

викладач української мови та літератури

29 років

6-Б, 6-В, 7-А, 8-А, 9-Б

22 години

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску. Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску
downloads -> Українська мова
downloads -> Романтизм, а з другої половини ХІХ ст реалізм
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням Учень: називає
downloads -> Використання на уроках географії технологій інтерактивного навчання
downloads -> Конспект інтегрованого уроку для 10 класу з географії та англійської мови
downloads -> 1. Підготовчий період
downloads -> Комп'ютерні комунікації – обмін даними між комп'ютерами. Сьогодні комп'ютерні комунікації здійснюються за допомогою комп'ютерних мереж


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка