Зміст аблова О. К., Коценко К. Ф., Лукаш І. МСторінка11/25
Дата конвертації11.05.2018
Розмір4.78 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Колосок С.І., к.е.н., студент, Коротовських Є.Е., студент

Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
В умовах ринкової економіки одержання позитивного фінансового результату є безпосередньою метою будь-якого комерційного підприємства. Позитивним фінансовим результатом є прибуток. Прибуток відображає результати підприємницької діяльності, ефективність виробництва, обсяг та якість продукції. Також прибуток виконує стимулюючу функцію тому, що він впливає на формування доходів підприємства та є джерелом фінансування його розвитку.

Від правильного розподілу та використання прибутку залежить кінцевий результат діяльності підприємства, достатність його власних фінансових ресурсів, перспективи розвитку виробництва, можливість залучення додаткових джерел фінансування.

Прибуток створює визначені гарантії для подальшого існування підприємства, оскільки тільки його накопичення у виді різних резервних фондів допомагає переборювати наслідки ризику, зв’язаного з реалізацією товарів на ринку. Для підприємства прибуток є показником, що створює стимул для інвестування в ті сфери, де можна домогтися найбільшого приросту вартості. Прибуток, як категорія ринкових відносин виконує наступні функції:

- характеризує економічний ефект, отриманий у результаті діяльності підприємства;

- є основним елементом фінансових ресурсів підприємства;

- є джерелом формування бюджетів різних рівнів.

Отже, прибуток – це найголовніший елемент, котрий стимулює підприємців для більш ефективної діяльності в умовах жорсткої конкуренції.

Одним із найскладніших етапів планування на підприємстві є процес прогнозування економічної та фінансової його діяльності. Так як абсолютним результуючим показником діяльності кожної фірми є сума отриманого прибутку, то постає питання вибору такої моделі прогнозування прибутку підприємства, яка дала б змогу найточніше визначити фінансові результати його діяльності на майбутній період.

Актуальність даного проблемного питання обумовлена тим, що через часті зміни в економіці без прогнозу показників фінансових результатів підприємство не зможе планувати розвиток матеріально-технічної бази, свої витратні статті, віддача яких не співпадає в часі з їх здійсненням, наприклад, на капітальні витрати, на інновації у виробництво, купівлю цінних паперів тощо.

Мета прогнозування — перш за все створити наукові передумови для обґрунтування ухвалення прийняття і практичної| реалізації рішень. Ці передумови включають: науковий аналіз тенденцій розвитку економіки; варіантне передбачення майбутнього її розвитку, що враховує як тенденції, що склалися, так і намічені цілі; оцінку можливих наслідків ухвалюваних рішень.

У процесі планування прибутку важливо визначити, за рахунок яких чинників він зростає чи знижується. На величину прибутку впливає сукупність багатьох чинників, які залежать і не залежать від підприємницької діяльності.

Найважливішими чинниками зростання прибутну, залежними від діяльності підприємства є: дохід (виручка) від реалізації продукції; собівартість; витрати на оплату праці; собівартість та відношення обсягу виробництва на величину прибутку.

Для вивчення впливу окремих факторів та процесів на динаміку економічного показника використовують методи прогнозування.

Загальноприйнятими кількісними методами короткострокового прогнозування прибутку підприємства є методи екстраполяції, які спираються на статистичні тенденції зміни відповідної характеристики об’єкта, тобто на часовий ряд.

Оцінка часового ряду (ряду динаміки) прибутку підприємства та його прогнозування може здійснюватись за такими методами:

- метод прогнозування за середнім рівнем прибутку фірми;

- метод від досягнутого або прогнозування на основі абсолютного приросту прибутку за останній рік;

- прогнозування за середнім абсолютним приростом прибутку фірми;

- прогнозування на основі темпу росту прибутку підприємства за останній рік;

- прогнозування за середнім темпом росту прибутку;

- метод екстраполяції тренду та ін.

За допомогою методів прогнозування можна визначити параметри прибутку підприємства на певний період в майбутньому та оцінити вірогідність такого прогнозу, проаналізувати показники діяльності організації за встановленою методикою та визначити шляхи з удосконалення системи управління підприємством та його подальшого розвитку.ОБРАЩЕНИЕ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ОТХОДАМИ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Колотырин К.П., д.э.н., проф.

Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова

(г. Саратов, Россия)
Ежегодно в Российской Федерации образуется более 4 млрд. тонн бытовых, сельскохозяйственных, промышленных и иных видов отходов. Особое негативное влияние оказывают биологические отходы, представляющие из себя материалы, вещества, остатки (отбросы) животного и растительного происхождения.

Большие проблемы возникают при обращении с биологическими отходами, которые образуются на предприятиях перерабатывающей промышленности в сфере АПК, и в частности к мясоперерабатывающим предприятиям.

На данный момент используются три основных способа обезвреживания биологических отходов, это захоронение на скотомогильниках и полигонах ТБО, переработка и естественная утилизация. Ослабление контроля со стороны контролирующих органов позволяет своевременно выявлять экологические, ветеринарные и санитарно-эпидемиологические нарушения. Мощности по утилизации биологических отходов, как правило загружены не в полном объеме, что приводит к удорожанию процесса утилизации. Так, средняя стоимость обезвреживания отходов мясоперерабатывающих предприятий колеблется в пределах 2000-3500 тыс. рублей. В данном случае речь идет о крупных предприятиях по переработке отходов, соблюдающих все нормативы безопасности. К сожалению, в этой сфере работает и большое количество мелких предприятий, чья деятельность не всегда подконтрольна соответствующими органами, что приводит к негативным экологическим последствиям. Однако эти предприятия могут существенно снизить стоимость утилизации и предприятия переработчик более охотно будут сдавать отходы именно этим предприятиям.

Разработки и внедрение в соответствии с федеральным законодательством механизмов ответственности производителя за полный жизненный цикл продукции для стимулирования сбора, переработки и утилизации продукции после использования позволят разрешить экологическую напряженность и улучшить санитарное состояние территорий.

Таким образом, учитывая высокую экологическую опасность при обращении с биологическими отходами, необходимо проведение ряда мероприятий, на основе административных и рыночных инструментов, которые способствовали бы снижению экологических рисков и стимулированию природопользователей к эффективному обращению с биологическими отходами.

МЕНЕДЖМЕНТ БУДУЩЕГО. КАК УСТРОЕНА САМАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ МИРА
Конопленко Т.А., студентка, Божкова В.В., к.э.н., доц.

Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Созданная в середине 90-х годов ренегатами из Microsoft, Valve начинала как разработчик компьютерных игр – в её портфолио такие вечные хиты, как Half-Life, Portal, CounterStrike и Left 4 Dead. Теперь ей также принадлежит фактический монополист рынка цифровой дистрибуции видеоигр – магазин Steam. А недавно компания объявила о намерении наконец-то воплотить главную мечту всех геймеров и создать полноценный шлем виртуальной реальности. В штаб-квартире Valve в Сиэтле работают около четырехсот человек. Forbes оценивает Valve как минимум в $3 млрд.

Всего этого Valve удалось добиться благодаря, пожалуй, самой странной корпоративной культуре, которая когда-либо формировалась в предприятии такого масштаба. По мнению некоторых экспертов, это одна из самых инновационных компаний современности. Если будущее в технологиях, а будущее менеджмента в новых подходах технологичных компаний, то самое время разобраться, на каких принципах основано управление в Valve.Принцип №1. Смерть начальникам.

Основатель и духовный лидер Valve Гейб Ньюэлл был уверен, что в эпоху компьютерной революции традиционная иерархическая организация лишена всякого смысла. Она подходит военным, которым нужно отправить на смерть тысячу-другую солдат. Она подходит фабрикам и заводам, чья цель – бесконечное воспроизведение одинакового результата. Но в технологической индустрии в повторении одного и того же действия нет никакой ценности, ведь ценность здесь появляется только тогда, когда что-то делается в самый первый раз.Принцип №2. Делай что хочешь.

Почти каждый новобранец Valve на первых порах сталкивается со странной проблемой – он не знает, что ему делать. Valve не нанимает людей под конкретные задачи. Ветеран индустрии Майкл Абраш так описывает свои первые несколько недель в компании:

«Я рассчитывал, что мне сразу дадут какую-нибудь работу. Вместо этого я получил несколько ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ от коллег, которые ДУМАЛИ, что мне, ВОЗМОЖНО, следует ПРИСМОТРЕТЬСЯ к такой-то сфере… После серии подобных разговоров я понял, что мне стоит думать иначе. Что самое ценное я могу сделать для компании, что пока не делает никто другой?»

Через какое-то время Абраш решил заняться созданием очков виртуальной реальности. Теперь проект теоретически может полностью изменить судьбу Valve и ландшафт индустрии видеоигр заодно.Принцип №3. У столов должны быть колесики.

Поскольку в Valve нет фиксированных ролей и все должны сами решать, где они могут пригодиться больше всего, столы в штаб-квартире компании оборудованы колесиками. Это позволяет сотрудникам быстро передвигать их по всему офису, организуясь в команды под интересующие их проекты. Хочешь сменить занятие? Передвинь стол. Инструкция по передвижению столов в пособии для новичков гласит: «Выньте вилку из розетки. Переместите свой стол. Вставьте вилку в розетку. Возвращайтесь к работе».Принцип №4. Искать людей важнее, чем дышать.

Очевидно, что далеко не все готовы к стандартам свободы и персональной ответственности, установленным в Valve. Поэтому самой сложной задачей Valve является поиск новых сотрудников. В этом процессе фактически задействована вся компания. Новобранцам Valve предлагается как можно раньше начинать участвовать в собеседованиях и предлагать собственных кандидатов.Принцип №5. Никогда не берите на работу человека, который хуже вас.

«Поиск новых сотрудников – это самая важная вещь во Вселенной!.. И это ваша главная работа. Это даже важнее, чем дышать! Таким образом, если вы вовлечены в цикл интервью потенциальных коллег, не обращайте внимания на все остальные задачи. Сейчас они лишены смысла и должны быть полностью проигнорированы!»Принцип №6. К черту инвесторов и неудобных партнеров.

Все описанное выше было бы принципиально невозможно, если бы Valve не удалось добиться полной независимости от всех внешних факторов. Когда Valve начали раздражать отношения с издателем, они создали Steam. Таким образом компания могла самостоятельно выпускать и продавать свои игры без участия посредников. Более того, Valve была основана без привлечения денег инвесторов со стороны, и все акции компании до сих пор распределяются исключительно между работающими сотрудниками. Маловероятно, что мы когда-нибудь увидим их в свободном обращении на фондовой бирже. Почти исключена и продажа Valve другой компании. По словам Ньюэлла, значительно более вероятно, что, если дела пойдут плохо, Valve будет просто распущена.


1. Михаил Левин.Менеджмент будущего. Шесть принципов управления. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://slon.ru/business/menegement_budushego_6_principov_upravleniya_-832892.xhtml.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ: ПРОГНОЗ СЛЕДУЮЩЕГО ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА
Костюченко Н.Н., доц., Дробницкий А.Д., студент

Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Изучение экономических циклов может дать представление о макроэкономической динамике таких показателей, как темп роста ВВП, национальный и общемировой уровень безработицы, уровень цен. Анализируя цикличность, можно сделать вывод о закономерностях развития экономики, ее переходах из равновесного состояния в неравновесное, а также предвидеть будущие спады и кризисы.

Ученые (А. Гельфанд, Д. Гордон, Б. Джевонс, X. Кларк, Н. Кондратьев, С. Кузнец, Й. Шумпетер и др.) выявили, что существуют регулярные колебания уровня деловой активности в экономике. Иными словами, совокупность этих колебаний (спадов и подъемов) составляет экономический цикл. Экономические циклы характерны для всех стран с рыночной экономикой и характеризуют изменения уровня производства и объема инвестиций, дохода и занятости населения, затрагивая практически все сферы экономики.

Цикличность в экономике характеризуется определенными фазами:

1) В период бума происходит достижение максимальной экономической активности. Это период сверхзанятости населения.

2) В период спада сокращается уровень деловой активности, потенциальный ВВП постепенно возвращается к реальному, растет безработица, падают доходы населения, что является причиной следующей фазы – кризиса.

3) Кризис характеризуется высокой безработицей, потенциальным ВВП меньше реального, а также падением цен, падением курса ценных бумаг, падением национальной валюты, повышением налогов, инфляцией. Во время кризиса обычно нарушается баланс между спросом и предложением. Кризис подталкивает экономику к развитию, поэтому он является неотъемлемой частью цикла, за которым следует следующая фаза − оживление.

4) Во время оживления фактический ВВП сначала приближается к уровню потенциального, а затем превышает его. В этот период пролеживается рост уровня занятости населения, и следовательно рост уровня доходов [4].

Исходя из критерия длительности, различают: краткосрочные финансовые циклы Китчина (3-4 года), среднесрочные промышленные циклы Жюгляра (7-11 лет), инвестиционные циклы Кузнеца (15-20 лет), долгосрочные технологические циклы Кондратьева (40-60 лет).

Согласно исследованиям [1; 5] следующий глобальный экономический кризис ожидается в 2017-2018 гг. как результат большого цикла. Кроме того в этот период ожидается совпадение фаз рецессии в долгосрочном и краткосрочном циклах (Рис.1, Рис.2).

Наиболее глубокие кризисы и длительные депрессии случаются, когда фаза депрессии цикла Кондратьева совпадает с фазой депрессии среднесрочных циклов [2]. Основной причиной экономического кризиса может послужить истощение основных энергетических источников ресурсов. Это подтолкнет экономику к дальнейшему развитию, к изобретению альтернативных источников энергии, разработке новых технологий. [2; 5].

реальный ВВП

к. 18 в. 1825-1838 1873-1895 1929-1938 1974-1982 ~2018~2060 Время

1812-1825г. 1866-1873 1913-1928 1938-1960 1982~2018
Рис. 1. Длинные волны Кондратьева (составлено автором на основе [4])
реальный ВВП

2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Время


Рис. 2. Краткосрочные циклы Китчина (составлено автором на основе [3])

1. Айвазов А. Новый кризис начнется в 2012 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pda.warandpeace.ru/ru/exclusive/view/59490.

2. Акаев А.А. Глобальные проблемы и прогнозы / А.А. Акаев, В.А. Садовничий // Универсальная и глобальная история. – 2012. – С. 560-577.

3. Бобровник А. Экономический кризис [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dssclub.com.ua/statti/obshchestvo/item/127.

4. Деменков И. Скоро ли новый кризис? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zemly.ru/article/71.

5. Яковец Ю.В. Циклы, кризисы, прогнозы / Ю.В. Яковец. – М. – 1999. – С.230-241.ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ як елемент СИСТЕМи УПРАВЛІННЯ ГУДВІЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Кошевець В.В., аспірант

Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Одним із інструментів оцінки екологічних аспектів діяльності підприємства є екологічний аудит, який дозволяє ефективно регулювати еколого-економічні відносини в процесі управління гудвілом підприємства. Проведення екологічного аудиту надає можливість отримати достовірну інформацію про екологічний стан підприємства. Результати аудиту є базою для формування рекомендацій для розв’язання проблем, які було встановлено в процесі аудиту, та ідентифікації напрямків подальшого еколого-орієнтованого розвитку.

Екологічний аудит спрямований на зниження рівня ризику для навколишнього природного середовища і здоров’я населення. Метою проведення екологічного аудиту є приведення діяльності підприємства у сфері природокористування до вимог, визначених нормативними актами як державними, так і міжнародними, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, зменшення відходів, викидів та скидів, запобігання виникненню аварій на виробництві.

Екологічний аудит дає змогу підвищити ефективність управління охороною навколишнього середовища, попередити виникнення аварійних ситуацій, і як наслідок, зменшити витрати, пов’язані з ліквідацією наслідків аварій.

Серед суб’єктів, які є зацікавленими в проведенні аудиту, є суб’єкти господарювання різних галузей промисловості та торгівлі. Найбільшої уваги заслуговують конкретні підприємства, які проводять екологічний аудит власної діяльності з метою виявлення недоліків у роботі системи екологічного менеджменту. Також значна зацікавленість у проведенні екологічного аудиту виникає у потенційних інвесторів, які бажають вкласти кошти в розвиток підприємства та у банків за умови надання кредиту, оскільки фінансові ризики тісно пов’язані з екологічними ризиками. Не останню роль відіграє інтерес споживачів продукції та органів влади до екологічних напрямків діяльності підприємства.

На даний момент в Україні існує необхідність формування методологічного апарату екологічного аудиту, який дозволить успішно здійснювати реформування найбільш шкідливих та небезпечних виробництв, а отже забезпечить проведення систематичної оцінки екологічного стану підприємств та дозволить впроваджувати рекомендації аудитора в обов’язковому порядку.

АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИИ
Крачунов Х.А.

Технический Университет-Варна (г. Варна, Болгария)
Стремление найти конкретные решения проблем и актуальных вопросов, связанных с городским развитием в Европейском союзе, находятся в фокусе утвержденной Общей региональной политики.

Стратегии развития Лиссабона и Гетеборга являются самыми широкими и долгосрочными стратегиями развития Европейского союза. Согласно этим стратегическим документам, Европа должна обновить базу своей конкурентоспособности, повысить свою производительность и усилить социальное сближение, поставив основной акцент на знания, инновации и оптимизацию человеческого капитала. Для достижения данной цели Европейский союз поставил задачу мобилизовать все национальные и общественные ресурсы по отношению к политике сближения в трех основных направлениях – экономика, социальные вопросы и окружающая среда, с целью достижения лучшей синхронизации в общем контексте устойчивого развития. Развитие городов через эффективное устойчивое управление городской средой отвечает амбициям для согласования Повестки дня Лиссабона и Повестки дня Гетеборга, а именно, что постоянный экономический рост может быть достигнут только, если экономическое развитие учитывает экологические и социальные ценности.

Лейпцигская хартия устойчивых европейских городов, принятая в 2007 году, основывается на том, что интегрированный подход к городскому планированию – это необходимая предпосылка для долгосрочного развития европейских городов. Согласно этому документу политика интегрированного развития городских территорий является процессом, в котором координируются пространственные и временные аспекты основных направлений городского развития. Политика интегрированного развития городов реализуется через так называемые интегрированные планы городского развития.

Интегрированные планы городского планирования и развития должны разрабатываться на основе имеющихся стратегических документов – общих и частных строительных планов, национальных, региональных, областных планов, стратегий и программ, которые способствуют реализации поставленных стратегических и специфических целей, приоритетов и мероприятий.

Независимо от того, какая комбинация будет выбрана, заложенные в интегрированных планов городского планирования и развития интервенции, должны быть направлены на основные приоритеты городского планирования сферы развития, среди которых:

1. Экономическое развитие через: поддержку малых и средних предприятий; повышение инновационного потенциала города; стимулирование общественно-частных партнерств; улучшение и реконструкцию существующей или развитие новой технической инфраструктуры, связанной с бизнесом.

2. Социальная интеграция и учет потребностей групп, находящихся в неравном положении, путем: борьбы с безработицей и повышением занятости при помощи образования; улучшения бытовых условий социально-необеспеченных групп населения; поддержки равных возможностей общего планирования и внедрения областных систем социальных услуг; интеграции групп с неравным положением.

3. Улучшение состояния окружающей среды, повышение качества жизни и соответствующих экологических условий путем: охраны воды, воздуха, земли, а также защиты от шума; повышения качества городского пейзажа; постройки новых парков и реконструкции городских зеленых площадей; превенции рисков энергетической эффективности и поиска новых энергетических источников; предотвращения и устранения экологических потерь и уборки мусора.

4. Обеспечение качественной городской среды путем: обновления заброшенных городских зон для развития бизнеса и сферы услуг; изменения и обновления запущенных или недостаточно используемых зон; повышения качества значимых публичных пространств в городах; повышения качества и общественного обслуживания жилых зон; создания и/или повышения качества функционирования инфраструктуры культуры и отдыха; восстановления и поддержки зданий – памятников культуры; инфраструктуры безопасности.

5. Транспортная доступность и эффективный городской транспорт через: пересмотр приоритетов в транспорте в пользу «мягких форм» транспорта (пешего передвижения, передвижения на велосипеде); развитие экологического и энерго-экономного массового общественного пассажирского транспорта; создание и укрепление системы интегрированного массового общественного пассажирского транспорта в городах и прилегающих к ним территориям; инвестиции в технические и организационные мероприятия по управлению массовым общественным пассажирским транспортом.

6. Эффективное управление городской территорией через: интегрированный подход к устойчивому развитию городов; институты гражданского общества; коммуникации и обмен опытом действующих практик.

Целями наших разработок является принятие рабочих определения ключевых понятии в области промышленных зон, как территории, попадающей в обхват районов экономического роста или районов с индустриальным упадком и анализ проблем устойчивого развития промышленных зон и возможных их решения.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ НА ИННОВАЦИОННОЙ ОСНОВЕ
Кубатко А.В., к.э.н., Проникова Ж.С., студентка

Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
В условиях обострения конкурентной борьбы с иностранными компаниями проблема инновационного развития отечественных предприятий становится особенно актуальной. Инновационная деятельность является средством обеспечения конкурентоспособности национальных экономик и предприятий.

Сегодня, прежде всего нужны такие инновации, которые отвечают критериям превышение мирового уровня, имеют малый срок окупаемости, используют чисто собственный потенциал. Кроме того необходимо использовать и социальные инновации вследствие неизбежного увольнения людей в случае применения новых технологий, необходимости создания для них новых рабочих мест, переобучение, что является наиболее сложным, так как перспектива развития предприятий – автоматизация.

Показатели инновационной деятельности свидетельствует о том, что для обеспечения экономического роста промышленного комплекса регионов и Украины в целом, достижения его конкурентоспособности на мировом рынке, доминирующим должен стать путь развития, который основывается на использовании стратегии технологического прорыва, наращивания инновационного потенциала предприятий.

В Украине существует на сегодня значительное количество предпосылок для достижения высоких показателей инновационного развития. Прежде всего это разветвленная сеть высших учебных заведений с длительными традициями преподавания естественных и технических наук; большая доля лиц с высшим образованием и научной степенью; общая восприимчивость населения к инновациям, точным наукам и технике; наличие значительного количества предприятий, ориентированных на выпуск высокотехнологической продукции, сохранивших уникальные высококвалифицированные кадры.

Несмотря на это, показатели инновационного развития предприятий Украины являются недостаточным. По интегральным показателем способности к инновациям Украина занимает 28 место среди 115краин (2010 год). Общий объем расходов на исследования и разработки инновационных проектов составляет 0,95%. В ЕС этот показатель в среднем составляет 1,9%, в Финляндии и Швеции – 3,7, США, Германии – 2,7% и это не считая абсолютную разницу в объемах ВВП.

Такая ситуация обусловлена целым рядом причин. В первую очередь, практически разрушена схема взаимодействия между наукой, образованием и производством. Не менее важными показателями в этой связи являются недостаточные, несмотря на заметное увеличение в последнее время, объемы финансирования академической и отраслевой науки, застарелость материальной базы научно-исследовательских организаций, а также несовершенство механизмов коммерциализации разработок, созданных за счет средств государственного бюджета; отсутствуют стимулы к внедрению инноваций; инновационная деятельность сворачивается под воздействием низкого платежеспособного спроса на научно-техническую продукцию.

Предприятия, инвестирующие в новые разработки и технологии, оперируют прежде всего собственными средствами, объемы которых недостаточны. При этом возможности использования привлеченных средств ограничены из-за высокой стоимости кредитных ресурсов, неразвитости рынка венчурного инвестирования, низкого уровня государственной поддержки.

Несмотря на изложенное, Украине удалось в основном сохранить свой кадровый потенциал в научно-технологической сфере, что дает возможность наверстать возможности активного инновационного развития. Поэтому в целях активизации инновационной деятельности необходимо создание организационно-экономического механизма, стимулирующего весь процесс создания нового продукта от разработки идеи до воплощения ее в коммерческом продукте и проникновении на рынок. А все это требует изменения системы управления инновационными процессами в соответствии со следующими требованиями:  • учет неопределенности, повышенного риска и высокозатратности инноваций;

  • обеспечение взаимоувязки инновационной политики (на всех уровнях) с экономическими, социальными, экологическими аспектами территориального развития;

  • достижение баланса интересов и оптимальное сочетание объектов и субъектов инновационной деятельности в целях обеспечения эффективных результатов социально-экономического развития;

  • трансформации характера методов управления в условиях формирования инновационно активной экономики.

Учитывая сказанное, для Украины было бы полезным изучить опыт стран Европейского Союза в сфере инновационной деятельности и возможно кое-что применить к внедрению.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка