Зміст аблова О. К., Коценко К. Ф., Лукаш І. МСторінка1/25
Дата конвертації11.05.2018
Розмір4.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

ЗМІСТ


Аблова О.К., Коценко К.Ф., Лукаш І.М.

Управління екологічними ризиками як необхідна складова механізму управління природокористуванням14


Абрамчук М.Ю., Катериніна М.П.

Особливості функціонування системи добровільного пенсійного забезпечення16


Александров В.Т., Чернишева М.О.

Проблеми розвитку ринку лізингових послуг в Україні та шляхи їх подолання18


Алихаджиева Д.Ш.

Учет затрат на охрану окружающей среды в экологической экономике20


Алібекова Ю.Т., Гордієнко В.П.

Синергетичний ефект в системі екологоорієнтованого адміністративно-територіального управління22


Антонюк Н.А., Макарова А.В.

Аналіз стратегій нейтралізації фінансових ризиків в діяльності підприємства

24


Байстрюченко Н.О., Безноєва О.В.

Впровадження системи екологічного інвестування: міжнародний досвід та перспективи розвитку в Україні26


Баранченко Є.О., Валюх Н.С.

організаційно-економічний механізм поводження з твердими побутовими відходами

28


Барикіна М.О., Коваленко Є.В.

Еколого-економічні передумови раціонального природокористування


30


Біленко В.О., Петрушенко Ю.М.

Заміщення імпорту vs стимулювання експорту: погляд економічної теорії32


Божкова В.В., Васильєва О.А.

Джерела регіонального зростання


34


Боронос В.Г., Остріщенко Н.В.

Проблеми фінансового забезпечення розвитку місцевих бюджетів


35


Бублик М.І.

симбіоз економічних структур в механізмі регулювання техногенних збитків підприємств

37


Валенкевич Л.П., Ніженець О.В.

Закордонний досвід організації навчального процесу у вищих навчальних закладах39


Веклич О.О., Шлапак М.Ю.

Пропозиції щодо класифікації еколого-економічних рахунків системи національного рахівництва України41


Vladimirov L., Kovachev N.J., Manev P.M.

Poly-and monosituational riskmetric models of environmental security


43


Vovk M.S.

Empirical approaches to exploring interactions between ecological policy and export competitiveness of a country44


Волк О.М., Шуда Ю.О.

Інноваційні екологічні проекти в енергетиці


48


Глівенко С.В., Кулинич І.А.

Вивчення особливостей та впливу факторів розвитку регіональної бізнес-еліти

50


Горобченко Д.В., Говорушенко Р.В., Матвєєв П.С.

Застосування функцій непропорційності у задачах управління складними системами52


Грек В.А., Вакарчук В.

Актуальність регіональних інвестицій

54


Дегтяренко О.Г.

Якість продукції та її вплив на конкурентоспроможність підприємства

56


Денисенко П.А.

Оцінка інтелекуально-інноваційної діяльності в контексті екологічно збалансованого розвитку58


Дерев’янко Ю.М.

Роль фактору часу у сучасних економічних дослідженнях


59


Домашенко М.Д., Чикалова А.С.

Перспективи розвитку сільського туризму (на прикладі Сумського району)

60


Дудкін О.В., Бачал О.О.

Специфіка і переваги застосування ціноутворення за схемою pay-what-you-want


62Жукова Т.А., Кулак О.В.

Проблеми виявлення незаконного відшкодування податку на додану вартість, що грунтується на використанні «податкових ям»


64


Жулавський А.Ю.

Організаційно-економічне забезпечення екологічно спрямованого відтворення економічного потенціалу території66


Івашова Н.В., Коржова Ю.І.

Бізнес-інкубатор як ефективний інструмент розвитку бізнесу


68


Ілляшенко Н.С., Ронь Я.О.

Ефекти від застосування спрощуючих інновацій в період кризи та післякризовий час на прикладі наметового табору «Сузір’я»

70


Ілляшенко С.М., Рот-Сєров Є.В.

Інтернет-маркетинг як засіб успішного функціонування бізнесу


72


Ілляшенко Т.О., Захарченко С.І.

Реформування фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні

74


Іскаков А.А., Волк О.М.

Сучасний стан економіки України та інструменти регулювання її реструктуризації76


Какутич Е.Ю.

Устойчивость регионального развития: выбор и обоснование базовой территориальной системы78


Какутич М.А.

Подходы к анализу устойчивости регионального развития (на примере Автономной Республики Крым)79


Карінцева О.І., Тарасенко С.В., Дяченко А.В.

Щодо питання дослідження бар’єрів входу суб’єкта господарювання на ринок екологічних товарів та послуг (РЕТП)81


Карпіщенко О.І., Лисенко М.А.

Управління інвестиційною привабливістю інноваційного проекту


83


Карпіщенко О.О.

огляд основних трендівна ринку мобільних пристроїв

85


Касьяненко В.О.

Інноваційний потенціал національної економіки

87


Кисіль Т.В.

Бізнес-інкубатор – погляд у майбутнє


89Кислий В.М.

Оцінка економічної ефективності вищої освіти методом внутрішньої норми віддачі


91


Кірсанова Т.О., Ташкалюк Т.М.

Оцінка податкового навантаження на юридичних осіб при сплаті податків93


Кліменко О.В.

Інвестиційні процеси в умовах еколого-економічної нестабільності

95


Кобушко Я.В.

Екологоорієнтована система управління відтворенням інвестиційного потенціалу регіону

97


Коваленко Є.В., Часник Ю.М.

Аналіз стану підприємств паливно-енергетичного комплексу України


99


Козін Е.Г., Савельєва Г.С.

Роль пенсійного страхування в Україні


101


Колосок С.І., Коротовських Є.Е.

Дослідження ефективності методів прогнозування прибутку підприємства102


Колотырин К.П.

Обращение с биологическими отходами на основе принципов устойчивого развития104


Конопленко Т.А., Божкова В.В.

Менеджмент будущего. Как устроена самая инновационная компания мира105


Костюченко Н.Н., Дробницкий А.Д.

Экономические циклы: прогноз следующего глобального кризиса


107


Кошевець В.В.

Екологічний аудит як елемент системи управління гудвілом підприємства109


Крачунов Х.А.

Analisis on ecological problems and perspectives for sustainable development of industrial areas in Republic of Bulgarian110


Кубатко А.В., Проникова Ж.С.

Проблемы и перспективы повышения конкурентоспособности предприятий Украины на инновационной основе113


Кубатко В.В., Яковенко М.Ю.

Управління якістю продукції як необхідна умова конкурентоспроможності115


Кулешник Т.Я.

Механізми узгодження еколого-економічних інтересів у процесі планування сталого землекористуваня117


Курило І.Г., Шкарупа О.В.

Економічні проблеми розвитку галузей машинобудування в Україні

119


Кучмійов А.В.

Вплив інструмнтів екологічного маркетингу на формування споживчих перваг

121


Лапин Е.В.

Информационное обеспечение оценки и прогнозирования экономического потенциала предприятия

124


Летуновська Н.Є.

Роль соціальних інновацій у діяльності вітчизняних підприємств


125


Леус Д.В., Костенко В.В.

Проблеми організації та проведення фінансового контролю в Україні


127


Линник Т.Н., Мельник Ю.М.

Коммуникационные инструменты продвижения услуг авиакомпаний

128


Лукаш О.А., Нєженець О.О.

Перспективи розвитку транскордонного співробітництва в рамках єврорегіону «Ярославна»130


Лук’янихін В.О., Шаванов А.С.

Превентивна політика найму іт-компаній в умовах дефіциту якісної робочої сили132


Лук`янихіна О.А., Аноколова О.І.

Значення корпоративної соціальної відповідальності в розвитку компаній та громади134


Мазін Ю.О., Часник О.М.

Екологічне страхування як еколого-економічний інструмент ресурсозбереження136


Марочко С.С., Солодовніков С.М., Павленко І.В.

Кооперація як шлях інтенсифікаціі соціально-економічного розвитку вітчизняного АПК138


Махнуша С.М., Зарубіна В.В.

Огляд основних проблем та шляхів забезпечення сталого розвитку в Україні140


Маценко О.М., Шапочка М.К., Бавикіна А.Ю.

Соціально-економічні передумови удосконалення індикаторів водокористування142


Машина Ю.П., Кулік Є.С.

Проблеми професійної адаптації молодих фахівців


144


Мельник Ю.М.

Біржа соціальної реклами та реклами у соціальних мережах: історія суперечностей146


Myroshnychenko D.V., Myroshnychenko I.A.

Analysis of quartzite mining in the sumy region


148


Нагорний Є.І., Савченко О.С.

Проблеми маркетингу у сфері інновацій


150


Назарян Г.А.

Современные тенденции развития международного транспорта


152


Нейкова Р.Н.

Конкурентоспособность и устойчивость болгарской промышленности156


Нургалиева А.Ш.

Эколого-экономическое состояние территории щучинско-боровской курортной зоны159


Овчаренко М.І.

Оцінка стану корпоративної культури підприємства: науково-методичний підхід161


Олефіренко О.М., Шевлюга О.Г.

Техніко-технологічний розвиток як необхідна умова розвитку сучасних підприємств164


Omelyanenko V.A.

Theoretical approaches for process of international diffusion of innovations166


Омельяненко Ю.О., Шевченко Т.І.

Аудит систем екологічного менеджменту


168


Орлов А.И.

Разработка теории и методов принятия решений, связанных с управлением экологической безопасностью170


Павленко О.О., Філімонова Н.О.

Роль системи грейдів в запобіганні виникнення конфліктів на підприємствах

172


Панченко О.В., Сюй Лицзе

еколого-економічні показники використання твердих побутових відходів у теплоенергетиці

174Петрушенко М.М., Шевченко Г.М.

Соціально-економічний і екологічний погляди на протиріччя розвитку національного господарства


176


Питайкина И.А.

Влияние состояния здоровья населения на развитие современного государства177


Питуляк Н.С.

Сталий розвиток економіки на засадах екологістики


178


Пімоненко Т.В., Крохмаль О.Ю.

Еколого-економічні проблеми асиміляційного потенціалу навколишнього природного середовища180


Poznanska A.O., Shkurat M.S.

A typology of managers in Ukraine181


Пристайко О.П.

Інструментарій управління сталим розвитком: методологічні аспекти дослідження184


Провозін М.В.

Екологічні наслідки взаємовідносин підприємств


186


Прокопенко О.В., Школа В.Ю.

управління екологізацією інноваційного розвитку економіки на основі економіко-математичних методів

188


Рассадникова С.І.

Інвестиційно-інноваційна діяльність у сфері природокористування як напрямок екологизации инноваційного розвитку189


Romanko O.

Analytics and technology in sustainable development decision-making


191


Росохата А.С., Ілляшенко Н.С.

Застосування методів пізнання соціально-економічних явищ у процесі прогнозування діяльності промислового підприємства192


Рубанов П.М., Макарова А.В.

Управління фінансовою безпекою підприємства


194


Ryabushka L.B.

Influence of the shadow economy on general budget in Ukraine


196


Рябченко І.М.

Класифікація основних груп стратегій маркетингового ціноутворення


198


Сабадаш В.В., Портянка А.Г.

Екологічні ризики продуктових інновацій


201


Салтикова Г.В., Федчун С.В.

Антициклічне регулювання в глобальній економіці


203


Самодай В.П., Носова А.О.

Основні аспекти pr комунікацій у сфері державного управління


205


Сергієнко А.О.

Особливості впливу нафтогазової промисловості на навколишнє середовище207


Сигида Л.О.

Рівень залучення україни в світову систему розподілу


209


Сидоренко Н.В., Мирошниченко Д.В.

Проблеми державного управління у сфері використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища в умовах ринкової економіки


211


Smolennikov D.O., Shkurko Y.I., Fashchuk Y.V., Guzenko D.D.

practical application of modern approaches to business valuation

213


Совьер-Каспшик И.К.

Зеленый маркетинг и экологическое потребительское поведение студентов

215


Соляник О.М., Ведмідь Н.Г.

Безробіття молоді: причини, наслідки та шляхи вирішення

216


Сотник І.М., Кальченко С.О.

Вирішення проблеми безмежності потреб та обмеженості ресурсів в економічній системі218


Сотник В.О.

Еколого-економічний аналіз інформаційно-комунікаційної структури розвитку суспільства220


Суміна О.М.

Особливості стратегічного планування у міжнародних компаніях


222


Тамбовцева Т.Т.

Экологическая маркировка товаров и услуг в Латвии

224


Тараненко Ю.В., Ворона Ю.В.

Стратегічне управління ПАТ «Насосенергомаш» в ринкових умовах


225


Telizhenko А.М.

Perfection of system of controlled trade emission by the certificates within the framework of realization long range transboundary air pollution227


Терехов Є.М.

Основні напрями державного регулювання економіки України в розрізі забезпечення економічної безпеки231


Тєлєтов О.С., Зарубіна В.В.

Специфіка створення брендів в Україні


233


Тєлєтов О.С., Титаренко Ю.В., Шевченко О.Ю.

Маркетингові дослідження міських пасажирських перевезень

235


Тимохіна Я.О.

Етапи еволюції інтегрованих маркетингових комунікацій


237


Тяглов С.Г., Пономарева М.А.

Современные подходы к определению индикаторов устойчивого развития: российская практика239


Фалько С.Г.

Green controlling-концепция управления экономической и экологической устойчивостью предприятия241


Харченко М.О., Жирний В.Ю.

Проблеми життєздатності підприємств хімічного комплексу України


243


Хлобыстов Е.В., Жарова Л.В.

Пределы устойчивости развития: сбалансированность ограничений


245


Чередниченко К.Е., Валенкевич Л.П.

Методичні аспекти професійної підготовки менеджерів у вищих навчальних закладах України

247


Чигрин О.Ю., Часник О.М.

Екологічне оподаткування в Україні: стан та напрями вдосконалення


250


Чернова Т.Л.

Дієвість, реалістичність та ефективність політики сталого розвитку в Україні252


Шведюк Ю.В.

Концептуальний підхід до визначення вартості послуг лісових екосистем253


Шевлюга О.Г.

Аналіз методичних підходів до оцінки рівня техніко-технологічного розвитку підприємства255


Shevtsova A.Z.

The enterprise as a fractal formation: self-identification and development


257


Шевченко І.В.

Еколого-економічні процеси в умовах глобалізації: реалії та перспективи259


Шимова О.С.

Белорусский опыт и результаты оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей среды

261


Шипуліна Ю.С., Чикалова А.С.

Роль інтернет-реклами у розвитку зеленого туризму


263


Шишова Ю.Г.

Особливості взаємозв’язку між структуруванням капіталу з урахуванням екологічного фактору та інвестиційною привабливістю підприємства


265


Шкарупа О.В., Часник Ю.М.

Формування екологоорієнтованих механізмів оцінки лісових ресурсів у контексті сталого розвитку

267


Шкодкіна Ю.М.

Концепція сталого розвитку у вимірах фінансової глобалізації


269


Школа В.Ю., Кормілець В.

Проблеми ресурсного забезпечення економічного потенціалу країни


271


Щербак В.В.

Інтеграційні процеси в паливно-енергетичному комплексі України

273


Shkurko Y.I., Shvindina H.O.

Industry analysis as an integral part of strategic management (by the example of ukrainian agro sector)

274


Яковенко М.Ю., Соляник О.М.

Проблеми роботи відділу забезпечення якості програмних продуктів та шляхи їх вирішення276


Яковлева Г.В.

Управління кадрами промислового підприємства


278Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка