Збалансоване природокористування (концепція сталого розвитку)Скачати 353.28 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації23.10.2017
Розмір353.28 Kb.
1   2   3

cccxc.

cccxci.

cccxcii.6. Теми практичних занять

cccxciii.


cccxciv.№п/п

cccxcv.Тема і зміст практичних занять

cccxcvi.

cccxcvii.Кількість

cccxcviii.годинcccxcix.1

cd.Системи класифікації природних ресурсів

cdi.2

cdii.2

cdiii.Обґрунтування критеріїв оптимізації при використанні природних ресурсів

cdiv.2

cdv. 3

cdvi.

cdvii.2

cdviii. 4

cdix.Альтернативні технології у сільському господарстві, промисловості, енергетиці

cdx.3

cdxi.5

cdxii.Оцінювання стану земельних ресурсів, в тому числі грунтів та розроблення заходів щодо їх раціонального використання

cdxiii.4

cdxiv.6

cdxv.Оцінювання водних ресурсів та розроблення заходів щодо їх раціонального використання

cdxvi.2

cdxvii.7

cdxviii.Міжнародні та вітчизняні системи оцінювання стану лісових ресурсів

cdxix.2

cdxx.8

cdxxi.Законодавча і нормативна база раціонального використання мінеральних ресурсів

cdxxii.2

cdxxiii.

cdxxiv.Разом 3-й семестр

cdxxv.18

cdxxvi.

cdxxvii.7.Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань студентамиcdxxviii.

cdxxix.Питання 1. Сутність управління в галузі охорони довкілля полягає в виконанні функції :

cdxxx.1

cdxxxi.Нагляду

cdxxxii.2

cdxxxiii.Прогнозування та експертизи

cdxxxiv.3

cdxxxv.Підготовці управлінських рішень

cdxxxvi.4

cdxxxvii.Виконанні управлінських дій

cdxxxviii.5

cdxxxix.Усе перелічене

cdxl.

cdxli.

cdxlii.Питання 2. Загальний ефект природоохоронної діяльності проявляється у:

cdxliii.1

cdxliv.Економії витрат на використання робіт і надання послуг

cdxlv.2

cdxlvi.Скороченні витрат особистих коштів населення, спричинених забрудненням довкілля

cdxlvii.3

cdxlviii.Збереженні стійкості екосистем

cdxlix.4

cdl.Збереженні природних ресурсів

cdli.5

cdlii.Усе перелічене

cdliii.

cdliv.

cdlv.Питання 3. Визначення еколого-економічних збитків здійснюється за напрямками:

cdlvi.1

cdlvii.Прямі розрахунки втрат

cdlviii.2

cdlix.Непряма емпірична оцінка

cdlx.3

cdlxi.Усе перелічене

cdlxii.

cdlxiii.

cdlxiv.Питання 4. Розв'язання екологічних проблем у сфері охорони атмосферного повітря – це:

cdlxv.1

cdlxvi.Будівництво об’їзних доріг навколо міста

cdlxvii.2

cdlxviii.Використання безвідходних виробництв

cdlxix.3

cdlxx.Дотримання технології захоронення відходів

cdlxxi.4

cdlxxii.Формування системи моніторингу

cdlxxiii.5

cdlxxiv.Усе перелічене

cdlxxv.


cdlxxvi.

cdlxxvii.

cdlxxviii.Питання 5. Головним завданням управління в галузі охорони навколишнього середовища є:

cdlxxix.1

cdlxxx.Контроль за дотриманням вимог екологічної безпеки

cdlxxxi.2

cdlxxxii.Забезпечення заходів щодо раціонального використання природних ресурсів

cdlxxxiii.3

cdlxxxiv.Забезпечення заходів щодо збалансованого використання природних ресурсів

cdlxxxv.4

cdlxxxvi.Усе перелічене

cdlxxxvii.

cdlxxxviii.

cdlxxxix.Питання 6. Під раціональним землекористуванням розуміють:

cdxc.1

cdxci.Використання грунтів за прямим призначенням

cdxcii.2

cdxciii.Охорона земель

cdxciv.3

cdxcv.Усі відповіді правильні

cdxcvi.

cdxcvii.Питання 7. Елементи екологічного механізму регулювання природоохоронної діяльності є:

cdxcviii.1

cdxcix.Плата за забруднення довкілля

d.2

di.Екологічне страхування

dii.3

diii.Усе перелічене

div.

dv.

dvi.Питання 8. Місцеві фонди охорони довкілля утворюються за рахунок:

dvii.1

dviii.Платежів за забруднення довкілля в розмірі 70%;

dix.2

dx.Платежів за забруднення довкілля в розмірі 10%;

dxi.3

dxii.Платежів за забруднення довкілляв розмірі 30%;

dxiii.4

dxiv.Усе перелічене

dxv.

dxvi.

dxvii.Питання 9. При встановленні плати за використання та пошкодження природних ресурсів враховуються:

dxviii.1

dxix.Ефект використання природних ресурсів у виробництві

dxx.2

dxxi.Прогноз витрат на відтворення природних ресурсів

dxxii.3

dxxiii.Усе перелічене

dxxiv.

dxxv.

dxxvi.Питання 10. Фінансування заходів щодо охорони довкілля здійснюються за рахунок:

dxxvii.1

dxxviii.Державного бюджету України

dxxix.2

dxxx.Коштів підприємств, установ

dxxxi.3

dxxxii.Спеціальних фондів

dxxxiii.4

dxxxiv.Усе перелічене

dxxxv.

dxxxvi.

dxxxvii.Питання 11. Органи місцевої влади, що здійснюють законодавчі функції управління в галузі охорони навколишнього середовища:

dxxxviii.1

dxxxix.Дають згоду на розміщення на своїй території підприємств

dxl.2

dxli.Організують роботу з ліквідації екологічних наслідків аварії

dxlii.3

dxliii.Усе перелічене

dxliv.

dxlv.

dxlvi.Питання 12. Основні проблеми охорони земель:

dxlvii.1

dxlviii.Охорона від виснаження

dxlix.2

dl.Охорона від забруднення і деградації

dli.3

dlii.Усі відповіді правильні

dliii.

dliv.

dlv.Питання 13. Оцінка природних ресурсів буває:

dlvi.1

dlvii.Результативна та енергетична

dlviii.2

dlix.Економічна

dlx.3

dlxi.Соціальна

dlxii.4

dlxiii.Усе перелічене

dlxiv.

dlxv.

dlxvi.Питання 14. Екологічними показниками ефективності природоохоронних заходів у землеробстві є:

dlxvii.1

dlxviii.Фондовіддача

dlxix.2

dlxx.Динаміка стану і якості земельних ресурсів

dlxxi.3

dlxxii.Економія живої праці

dlxxiii.

dlxxiv.

dlxxv.Питання 15. Розподіл коштів за природні ресурси, що надходять до бюджету здійснює:

dlxxvi.1

dlxxvii.Кабінет Міністрів

dlxxviii.2

dlxxix.Верховна Рада

dlxxx.3

dlxxxi.Мінприроди

dlxxxii.

dlxxxiii.

dlxxxiv.Питання 16. Платою за використання природних ресурсів є:

dlxxxv.1

dlxxxvi.Тариф

dlxxxvii.2

dlxxxviii.Компенсація

dlxxxix.3

dxc.Спеціальне використання природних ресурсів

dxci.4

dxcii.Усе перелічене

dxciii.

dxciv.

dxcv.Питання 17. Плату за спеціальне використання природних ресурсів вносять:

dxcvi.1

dxcvii.Суб’єкти підприємницької діяльності, що добувають та використовують їх;

dxcviii.2

dxcix.Суб’єкти підприємницької діяльності,

dc.3

dci.Усе перелічене

dcii.

dciii.

dciv.Питання 18. Економічна оцінка природних ресурсів має підходи:

dcv.1

dcvi.Затратний та рентний

dcvii.2

dcviii.Відновлюваний

dcix.3

dcx.Усе перелічене

dcxi.

dcxii.

dcxiii.Питання 19. Особливості розрахунку економічних збитків в АПК:

dcxiv.1

dcxv.Забруднення ґрунту на людину впливає не прямо, а опосередковано

dcxvi.2

dcxvii.Використання землі супроводжується зміною її природних первісних властивостей

dcxviii.3

dcxix.Усе перелічене

dcxx.

dcxxi.

dcxxii.Питання 20. Які категорії природно-заповідного фонду мають державну форму власності на землю:

dcxxiii.1

dcxxiv.Заказники

dcxxv.2

dcxxvi.Природні заповідники

dcxxvii.3

dcxxviii.Регіональні ландшафтні парки

dcxxix.

dcxxx.

dcxxxi.Питання 21. Правові відношення в області охорони, використання природно-заповідного фонду регулюються Законом України:

dcxxxii.1

dcxxxiii.“Про рослинний світ”

dcxxxiv.2

dcxxxv.“Про природно-заповідний фонд”

dcxxxvi.3

dcxxxvii.“Про екологічну експертизу”

dcxxxviii.

dcxxxix.

dcxl.Питання 22. В якому році Україна ратифікувала Конвенцію про збереження біологічного різноманіття:dcxli.1

dcxlii.1994

dcxliii.2

dcxliv.1992

dcxlv.3

dcxlvi.1996

dcxlvii.

dcxlviii.Питання 23. Які з перерахованих територій природно-заповідного фонду мають неприродне походження:

dcxlix.1

dcl.Регіональні ландшафтні парки

dcli.2

dclii.Національні природні парки

dcliii.3

dcliv.Зоологічні парки

dclv.

dclvi.Біосферні заповідники

dclvii.


dclviii.

dclix.

dclx.

dclxi.

dclxii.Питання 24. Чи є на меті Концепції збереження біологічного різноманіття України сприяння до збалансованого використання природних ресурсів:

dclxiii.1

dclxiv.Так

dclxv.2

dclxvi.В окремих випадках, за рішенням Уряду

dclxvii.3

dclxviii.Ні

dclxix.

dclxx.

dclxxi.Питання 25. До групи екологічних механізмів екологічного управління належать:

dclxxii.1

dclxxiii.Екологічний моніторинг

dclxxiv.2

dclxxv.Біотичне регулювання навколишнім природним середовищем

dclxxvi.3

dclxxvii.еколого-господарський баланс територій, обліково-кадастровий та екологічний моніторинг;

dclxxviii.

dclxxix.

dclxxx.Питання 26. Найважливішими документами в системі міжнародних природоохоронних відносин є:

dclxxxi.1

dclxxxii.Конвенція "Про зміни клімату", "Про охорону озонового шару";

dclxxxiii.2

dclxxxiv.Конвенції "Про біологічне різноманіття", "Про водно-болотні угіддя"

dclxxxv.3

dclxxxvi.1 і 2

dclxxxvii.

dclxxxviii.

dclxxxix.Питання 27. Які фінансові інститути грають важливу міжнародну екологічну роль?

dcxc.1

dcxci.Міжнародний банк реконструкції та розвитку;

dcxcii.2

dcxciii.Всесвітній банк (ВБ) та його Екологічний фонд,

dcxciv.3

dcxcv.Європейський банк реконструкції та розвитку

dcxcvi.4

dcxcvii.Усе перелічене

dcxcviii.

dcxcix.

dcc.Питання 28. Основні функції міжнародних організацій у сфері природокористування:

dcci.1

dccii.Контроль за виконанням прийнятих домовленостей

dcciii.2

dcciv.Координація спільних зусиль з охорони природи, притягати увагу громадськості до екологічних проблем

dccv.3

dccvi.1 і 2

dccvii.

dccviii.

dccix.Питання 29. До функцій оперативного управління відноситься:

dccx.1

dccxi.Прогнозування і планування

dccxii.2

dccxiii.Організація (включає організацію об'єкта й суб'єкта управління, дію суб'єкта на об'єкт);

dccxiv.3

dccxv.мотивація (стимулювання), координація дії; усунення конфліктів

dccxvi.4

dccxvii.Облік та аналіз

dccxviii.

dccxix.

dccxx.Питання 30. До об'єктів охорони природи належать:

dccxxi.1

dccxxii.Природні екологічні системи, земля, її надра, поверхневі та підземні води,

dccxxiii.2

dccxxiv.ліси та інша рослинність, тваринний світ

dccxxv.

dccxxvi.8. Методи навчання

dccxxvii.Успіх навчання загалом залежить від внутрішньої активності студентів, від характеру їхньої діяльності, то саме характер діяльності, ступінь самостійності та творчості мають бути важливими критеріями у виборі методу.

dccxxviii.Пояснювально-ілюстративний метод. Студенти здобувають знання, слухаючи розповідь, лекцію, з навчальної або методичної літератури, через екранний посібник у "готовому" вигляді. Сприймаючи й осмислюючи факти, оцінки, висновки, вони залишаються в межах репродуктивного (відтворювального) мислення. Такий метод якнайширше застосовують для передавання значного масиву інформації. Його можна використовувати для викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, висновків.

dccxxix.Репродуктивний метод. Ідеться про застосування вивченого на основі зразка або правила. Діяльність тих, кого навчають, є алгоритмічною, тобто відповідає інструкціям, розпорядженням, правилам - в аналогічних до представленого зразка ситуаціях.

dccxxx.Метод проблемного викладення. Використовуючи будь-які джерела й засоби, педагог, перш ніж викладати матеріал, ставить проблему, формулює пізнавальне завдання, а потім, розкриваючи систему доведень, порівнюючи погляди, різні підходи, показує спосіб розв'язання поставленого завдання. Студенти стають ніби свідками і співучасниками наукового пошуку.

dccxxxi.Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть - в організації активного пошуку розв'язання висунутих педагогом (чи самостійно сформульованих) пізнавальних завдань або під керівництвом педагога, або на основі евристичних програм і вказівок. Процес мислення набуває продуктивного характеру, але його поетапно скеровує й контролює педагог або самі студенти на основі роботи над програмами (зокрема й комп'ютерними) та з навчальними посібниками. Такий метод, один з різновидів якого є евристична бесіда, - перевірений спосіб активізації мислення, спонукання до пізнання.

dccxxxii.Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і завдань та короткого усного або письмового інструктажу ті, кого навчають, самостійно вивчають літературу, джерела, ведуть спостереження й виміри та виконують інші пошукові дії. Ініціатива, самостійність, творчий пошук виявляються в дослідницькій діяльності найповніше. Методи навчальної роботи безпосередньо переходять у методи, які імітують, а іноді й реалізують науковий пошук.

dccxxxiii.Отже, розглянуто шість підходів до класифікації методів навчання, шістьПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка