Завдання з української мови та літератури для , та 11 класів клас українська мова “дієприкметник”Скачати 118.06 Kb.
Дата конвертації17.01.2018
Розмір118.06 Kb.

Завдання з української мови та літератури для 7, 9 та 11 класів

7 КЛАС УКРАЇНСЬКА МОВА

ДІЄПРИКМЕТНИК”.1. Продовжити визначення.

 1. Дієприкметником називається…

 2. Дієприкметник, як і дієслово,…

3. Дієприкметник, як і прикметник,…

4. Дієприкметник разом із залежними словами…

5. Активні дієприкметники утворюються…

6. Пасивні дієприкметники утворюються…

7. У реченні дієприкметник виконує роль…

2.Утворити за поданим початком слова-дієприкметники.

Зач…, відг…, перев…, підн…, спис…, непідбіл…, посив…, зниж…

Визначити вид утворених дієприкметників.

Скласти 3–4 речення, використовуючи подані дієприкметники. Визначити їх синтаксичну роль. Зробити морфологічний розбір дієприкметників (усно).3.Записати дієприкметники у дві колонки: у першу — активні, у другу — пасивні.

Знеможений, приречений, вміщений, пропахлий, чаруючий, спечений, знайдений, погаслий, захаращений, доспілий.

До кожного дієприкметника дібрати дієслово, від якого він утворений. Пояснити чергування приголосних звуків.

З’ясувати лексичне значення виділеного дієприкметника. Скласти із ним речення. Визначити синтаксичну роль. Зробити морфологічний розбір.


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 7 КЛАС

Біографія та творчість Григора Тютюнника

• Що вам відомо про життєвий і творчий шлях Г. Тютюнника?

• Які твори художньої літератури цього письменника широко відомі читачам?

• З чим пов’язане те, що більшість героїв твору Григора Михайловича — це діти?

• Чому тема гармонії людини і природи є актуальною для письменника?

• Яке лихо принесла народам Друга світова війна? Назвіть твори художньої літератури українських письменників, в яких відображено лихоліття війни.

• Чим, на ваш погляд, повчальні твори Г. Тютюнника?

• Чи можна вважати літературну діяльність Г. Тютюнника такою, яка збагатила культурну спадщину нашого народу? Відповідь обгрунтуйте.Питання до повісті Григора Тютюнника «Климко»

• В чому виявилася майстерність Г. Тютюнника-пейзажиста на початку твору?

• Що змусило Климка вирушити у подорож до Слов’янська?

• Опишіть зовнішність подорожуючогоПро що вона свідчить?

• В яких умовах жив хлопець-сирота у дядьки Кирила?

• Через що барак, де жив Климко з дядьком Кирилом, Г. Тютюнник описує як живу істоту? Як називається цей художній прийом?

• Ким працював дядько Кирило?

• Що було найбільшою радістю для Климка?

• Які речі можна було знайти у скриньці дядька?

• Якого гостинця привозив дядько Климку

• Чому Климко не боявся самотності, коли дядько Кирило йшов на роботу?

• Через що ночі в кімнаті бараку, де жив Климко, він вважав казковими, найщасливішими у житті?

• Що трапилося з дядьком Кирилом, його помічником і кочегаром?

• Що, на ваш погляд, відчув Климко, залишившись самотнім? Свої міркування обґрунтйте.


УКРАЇНСЬКА МОВА 9 КЛАС

• Завдання 1–12 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Виділений засіб зв’язку виступає сполучником у складнопідрядному реченні.

А Виявляється, що слово «мрія» виникло в пошевченківську добу (І. Вихованець).

Б Уся наша планета оповита невидимими шляхами, що ним мандрують слова (А. Коваль).

В Через хвилину Стах знав, що везуть не якесь зерно, а тільки ячмінь (М. Стельмах).

Г Установлено, що мовець активно використовує близько 3000 слів упродовж дня

(І. Вихованець).

2. Сполучне слово в складнопідрядному реченні Данилові аж запахло свіжим борошном, першим разовим хлібом, який старі хлібороби не крають ножем, а побожно розламують руками (М. Стельмах) виконує синтаксичну роль.

А Підмета.

Б Додатка.

В Означення.

Г Обставини.

3. Підрядна частина стоїть після головної в складнопідрядному реченні.

А Хто знання має, той і мур зламає.

Б Добре того вчити, хто хоче все знати.

В Хто вчиться змолоду, не знає під старість голоду (Нар. творчість).

Г Хто п’є зілля джинджури, той забуде дорогу до лікаря (Ф. Мамчур).

4. До складнопідрядного з підрядним з’ясувальним належить речення.

А Неподалік од татарського броду, де навшпиньки спинався долинковий туманець, окреслилася постать людини.

Б Семен рукою розгладив недовірливі зморшки на чолі, хоча й позаздрив спокійним снам батька.

В Так дівчині хотілося, щоб ніхто не побачив її.

Г Ярослав руками перебирав стебла пшениці, у яку вже ввійшла золотінь (З тв. М. Стельмаха).

5. До складнопідрядного з підрядним обставинним мети НЕ належить речення.

А На хвилину зупинялися, щоб дати коням відпочити.

Б Хлопці держалися разом і, йдучи, розглядалися по сторонах, щоб добре затямити дорогу.

В Дозорці дали знак, щоб веслярі рух весел припинили (З тв. А. Чайковського).

Г Повільно, обережно ступаю по чорноземові батькового городу, щоб йому боляче не було (О. Аврамчук).

6. Потребує редагування складнопідрядне речення.

А У степу стояла висока трава, так що коней закривала зовсім.

Б Це місце треба було перейти непомітно, тому що воно було яскраво освітлене.

В У степу почало стихати, поки не почувся десь далекий голос гупала.

Г Того зовсім не треба було, так як можна було зробити це потім (З тв. А. Чайковського).

• Прочитати текст і виконати завдання 7–12.

1. Ярослав Мудрий був першим князем, який не прагнув походів та завоювань. 2. Він удовольнився тим, що зміцнив кордони своєі держави, захистив її від ворогів. 3. Ярослав

здійснив революцію в гуманітарній сфері. 4. Він збудував у Києві й Новгороді соборні храми в ім’я Святої Софії, які збереглися до наших днів. 5. Князеві Ярославу приписують також перше зведення писаних давньоруських законів, що не поступається европейським аналогам тієї епохи. 6. Ярослав був справжнім провідником просвітництва в державі. 7. Бібліотека Ярослава Мудрого, яку досі так і не знайдено, славилася у всій Європі. 8. Варто відзначити, що Ярослав був людиною всебічно освіченою, на відміну від батька. 9. Смерть князя стала тим рубежем за яким, Русь поховала, на думку багатьох учених, свою могутність і добробут. 10. Ми по праву можемо пишатися цим державним діячем, адже його досягнення залишили вікопомний слід в українській історіі (За С. Махуном).

7. Підрядна частина стоїть у середині головної складнопідрядного речення.

А Першого.

Б Другого.

В Сьомого.

Г Десятого.

8. Сполучне слово виконує синтаксичну роль додатка в складнопідрядному реченні.

А Першому.

Б Другому.

В Четвертому.

Г П’ятому.

9. До складнопідрядного з підрядним з’ясувальним належить речення.

А Четверте.

Б П’яте.

В Восьме.

Г Десяте.

10. До складнопідрядного з підрядним обставинним причини належить речення.

А Четверте.

Б П’яте.


В Восьме.

Г Десяте.

11. Складнопідрядних речень з підрядними означальними вжито в тексті.

А Три.


Б Чотири.

В П’ять.


Г Шість.

12. Пунктуаційну помилку допущено в складнопідрядному реченні.

А Другому.

Б Сьомому.

В Дев’ятому.

Г Десятому.

• Завдання 13–14 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких ДВА ПРАВИЛЬНІ варіанти. Потрібно вибрати ДВА правильні варіанти відповіді.

13. До складнопідрядних речень з підрядними означальними належать речення.

А Упевнившись, що все впорядковано добре, кошовий зняв шапку й перехрестився на схід сонця (А. Кащенко).

Б Поворотним в історії Качанівки був момент, коли її власником став генерал-губернатор Петро Рум’янцев (В. Панченко).

В Здавалося б, що до кожного більш-менш цікавого куточка Криму давно протоптані шляхи (Г. Ґудзик).

Г Цими ходами захисники замку, коли їм загрожувала поразка, тікали з оточення в густі навколишні ліси (В. Зубач).

Д Наприкінці шістдесятих років ХХ століття Емма Андієвська повертається до Німеччини, де мешкає і тепер (З енц.).

14. До складнопідрядних з підрядними міри і ступеня НЕ належать речення.

А Вода була така чиста, що дно було видно.

Б Хлопці були такі раді, що про світ забули.

В Особливо тепер, як сонце добре землю нагріє, гадюка дуже злюча й небезпечна.

Г Згодом надлетів посильний козак, сповіщаючи всім, що татар розбито на порох.

Д Підлетить шуліка вгору настільки, щоб здобич на землі з очей не втратити (З тв. А. Чайковського).

• Завдання 15–16 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, потрібно дібрати відповідник, позначений БУКВОЮ. Кожна цифра може використовуватися ЛИШЕ один раз.

15. Установити відповідність між складнопідрядними реченнями з підрядними обставинними й типами їх.

Типи підрядних частин

1 Часу.

2 Умови.


3 Причини.

4 Допусту.

Складнопідрядні речення

А Олександр Аврамчук прекрасно писав, бо знав слово й любив його (Г. Кримчук).

Б Приїхав Павло, як жито квітувало.

В Коли дівчина глянула на мене, то аж тепло стало отого погляду (З тв. О. Аврамчука).

Г Лише інколи щось хрускало під черевиками, наче сухі гілочки ламалися (Г. Кримчук).

Д Хоч би де працювали ми потім, постійно підтримували дружні взаємини з нашим

Сашком (В. Шевченко).

15. Установити відповідність між складнопідрядними реченнями та схемами їх.

Схеми речень

1 (спол. ...) , [ ... ].

2 [... дієсл. ], (спол. ...).

3 [... ім. ], (сп. сл. ...).

4 [ ім., (сп. сл. ...), ... ].

Складнопідрядні речення

А Як вирушав батько в дорогу і прощався з Вітьком, дід з бабою помітили печаль у синових очах.

Б Острів здавався хлопцеві величезною білою крижиною, який ніяк не може зрушити з місця стрімка хвиля.

В У хатині, що біля мосту, давно відсвітив ранішнє світло вогник.

Г Я довго тинявся по берегу, поки нарешті знайшов у стіні верболозу стежечку до води.

Д Здавалося мені, що десь далеко за досвітком і білою каламуттю схилилися над широким плесом Десни старезні діди (З тв. О. Аврамчука).
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 9 КЛАС

1. Вікторина «Всім нам знайомий Т. Шевченко»

Завдання: упродовж 6 хв надати письмово відповіді на запитання:

1. Село, яке письменник вважав своєю батьківщиною.

2. Соціальний стан Тараса у дитячі роки.

3. Професія батька майбутнього письменника.

4. Здібність поета у дитинстві.

5. Ім’я художника і написаний ним портрет, який розіграли в лотерею, щоб визволити

Т. Шевченка з кріпацтва.

6. Сума викупу Тараса з кріпацтва

7. Рік і місто видання «Кобзаря».

8. Заклад, у якому навчався Тарас Григорович, отримавши «вільну».

9. Де побував Т. Шевченко разом із науковою експедицією як художник?

10. Хто з родини Шевченків мав ім’я Катерина?

11. Відома поезія митця про безрадісне сирітське дитинство.

12. Місце перепоховання Т. Шевченка.

13. Розташуйте факти з життя Тараса Григоровича у хронологічній послідовності.

а) Перебування в казематі.

б) Солдат-засланець в Орській фортеці.

в) Кухарювання за наказом управителя панських маєтків.

г) Ув’язнення в Новопетрівській фортеці на березі Каспійського моря.

д) Пастух у дядька Павла.

е) Нижній Новгород. Знайомство з О. Герценом, Анненковим.

є) «Школяр-попихач» у дячка Богорського.

ж) Діяльність в «Современнике».

з) Козачок у пана Енгельгарда.

и) Участь у Кирило-Мефодіївському товаристві.

і) Викуп із кріпацтва.

ї) Закінчення Академії мистецтв і приїзд на Україну.

14. Прочитати баладу Т.Г. Шевченка «Причинна» і поему «Наймичка».УКРАЇНСЬКА МОВА 11 КЛАС

Розгляньте класифікацію публічних виступів. На які роди і види вони поділяються?

Роди промов

Види промов

Соціально-політичні

1. Доповідь на з'їзді партії

2. Дипломатична промова

3. Мітингова промова

4. Агітаційна промова

5. Інформаційний огляд подій та ін.


Академічні

1 . Наукова доповідь

2. Наукове повідомлення, огляд

3. Лекція та ін.


Судові

1. Звинувачувальна промова (прокурорська, громадського обвинувачувача)

2. Захисна промова (адвокатська, громадського захисника)

3. Самозахисна промова та ін.


Соціально-побутові

1. Ювілейна, вітальна, прощальна промови

2. Застільна промова-тост

3. Похоронна, або поминальна, промова та ін.


Богословсько-церковні

1. Проповідь

2. Промова на соборі
Оберіть один з афоризмів як тему для виступу і підготуйтеся до нього.

 1. Шлюб вимагає високого і досконалого життя (К. Сакович). 2. У собі самому шукай справжніх благ (Г. Сковорода). 3. Навряд чи є вища з насолод, ніж насолода творити (М. Гоголь). 4. Нема там добра, де нема правди (П. Куліш). 5. Мова — найважливіший, найбагатший і найміцніший зв'язок, що зв'язує віджилі, живущі і майбутні покоління народу в одне велике, історично живе ціле (К. Ушинський). 6. Права без обов'язків — то сваволя (Леся Українка).УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 11 КЛАС

Прочитати повість О. Довженка «Україна в огні», дати відповіді на запитання: 1. Село в якому ми вперше  зустрічаємося головними героями?

 2. Запорожці – це козаки?

 3. Як звали батька?

 4. Скільки дітей було в Запорожців?

 5. З якого приводу з’їхалися додому діти Лавріна Запорожця?

 6. Хто з синів загинув у перший день війни?  

 7. Василь Кравчина був…

 8. Ернст фон Крауз казав, що ахілесова п’ята українців – це те , що  вони …

 9. Старостою в селі став …

 10. Орали землю в Тополівці …

 11. Хто склав списки молоді для відправлення в Німеччину?

 12. Кому повинен був Мина Товченик передати записку старости?

 13. Що сталося з Людвігом Краузом ?

 14. Христя була дружиною…

 15. Христю судив прокурор партизанського загону …

 16. Чи зустрілися Олеся і Кравчина Василь?


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка