Завдання на сеціальність 06010109 ВикладачСкачати 61.85 Kb.
Дата конвертації26.12.2017
Розмір61.85 Kb.

ЗАВДАННЯ НА СЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.06010109

Викладач

Група

Предмет

Завдання

Білик Ю.А.

3 ДБ147/

148


Штучні споруди

1. Косогірні споруди, їх види і призначення. Конструкція косогірних водопропускних труб, швидкотоків, гасителів, водобійних колодязів, перепадів. Зміцнення русел, що підводять і відвідних. Поняття про фільтруючі насипи, їх призначення. (2 год)

2. Підпірні стіни їх призначення, види і конструктивні особливості. Основи розрахунку підпірних стін. (2 год)

1. Підручник [1], с. 234-236;

2. Підручник [4], с. 349-351.

3. Типи галерей і балконів на автомобільних дорогах, їх призначення і конструкції. Селеві спуски, їх призначення і конструкції. (2 год)

1. Підручник [1], с. 234-236;

2. Підручник [4], с. 349-351.

4. Перспективи застосування легованих сталей і легких алюмінієвих сплавів в мостобудуванні. (2 год)

1. Підручник [2], с. 326-328;

2. Підручник [3], с. 236-249.

5. Зв’язки металевих балочних пролітних будов, їх призначення і конструктивні особливості. (2 год)

1. Підручник [1], с. 291-293;

2. Підручник [2], с. 275-277;

3. Підручник [4], с. 106-115.6. Статичні схеми і область застосування вантових металевих мостів. Головні несучі елементи. Вузли сполучення вантів з балкою жорсткості і пілонами. (2 год)

1. Підручник [1], с. 305-306;

2. Підручник [2], с. 275-277;

3. Підручник [3], с. 289-290.

ЛІТЕРАТУРА

1. М.Е. Гибшман, И.Е. Дедух. Мости и сооружения на а/д. М.: Транспорт, 1981 р.

2. Н.М. Колоков, Б.М. Вейнблат. Строительство мостов. М.: Транспорт, 1984 р.

3. М.Е. Гибшман, И.С. Аксельрод. Мости и сооружения на а/д. М.: Транспорт, 1973 р.

4. Е.Е. Гибшман, В.С. Кирилов. Мости и сооружения на дорогах. М.: Транспорт, 1972 р.


Білик Ю.А.

4 ДБ-146

Утримання

і ремонт


а/д і аеродромів

1. Оцінка технічного стану аеродромних покриттів. (2 год) [4], с. 58…59.

2. Шляхи підвищення надійності та строків служби доріг та споруд. (2 год) Інтернет ресурс.

3. Удосконалення дорожньої служби та її підрозділів. Втілення прогресивних форм організації праці. (3 год) Інтернет ресурс.

4. Особливості організації аеродромної служби. (3 год) Інтернет ресурс.

5. Участь підприємств і кооперативів в ремонті і утриманні автомобільних доріг. (2 год) Інтернет ресурс.

6. Види прийомок виконаних робіт, документація. Контроль і оцінка якості робіт. Шляхи вдосконалення організації робіт. (2 год) Інтернет ресурс, [2], с. 247…248, [3], с. 237…240.

7. Шляхи покращення технічного обліку автомобільних доріг. (2 год) Інтернет ресурс.

8. Автоматизований банк дорожніх даних. (2 год) Інтернет ресурс.

Література:

1. Проектування капітального ремонту і реконструкції доріг. О.А. Білятинський. К.: Вища освіта, 2003р.

2. Строительство ремонт и содержание автомобильных дорог. А.У. Кубасов, Ю.Л. Чумаков. М.: Транспорт, 1985 р.

3. Експлуатация автомобильных дорог. В.М. Сиденко, С.И. Михович. М.: Транспорт, 1976 р

4. Експлуатация автомобильных дорог. В.К. Некрасов. М.: Высш. школа, 1970 р.


Стусенко Г.І.

3ДБ147/

148


Будівництво

а/д і аеродромів 1. Стан мережі автомобільних доріг в Україні. Інтернет-пошук. Сайт Міністерства. (Скласти конспект).

 2. План щодо будівництва, капітального ремонту, реконструкції автомобільних доріг на 2017 р. Інтернет-пошук. Сайт Міністерства.

 3. Технологія будівництва автомобільних доріг і аеродромів. Література: В.М. Сиденко «Технология строительства а.д.» Ч-І, с. 6…8; В.К.Некрасов «Строительство автомобильних дорог» Ч-І, М.: Транспорт, 1980 – с.4…6 (Скласти конспект).

 4. Організація будівництва автомобільних доріг і аеродромів. Література: Гарманов Е.Н. «Дорожное строительство. Организация и планирование.» М.: Транспорт, 1981, с.5,6. (Скласти конспект)

 5. Класифікація дорожньо-будівельних робіт. (Заготівельні, транспортні, будівельно-монтажні). Література. В.К.Некрасов «Строительство автомобильних дорог» Ч-І, М.: Транспорт, 1980 – с.10…11. А.У.Кубасов «Строительство, ремонт и содержание автомобильних дорог». М.: Транспорт, 1985 – с.5 (Скласти конспект).

 6. Лінійні і зосереджені роботи. А.У.Кубасов. с.27 (Скласти конспект)

 7. Сезонність дорожніх робіт. А.У.Кубасов. с.8…10 (Скласти конспект)

 8. Способи ведення дорожньо-аеродромних робіт. А.У.Кубасов. с.11 (Скласти конспект).

Дуда Г.Д.

2ДБ-149

Геодезія

 1. Теодолітна зйомка. Законспектувати складання плану за румбами. Література: Ф.А. Коршак. Геодезия. М.: Недра, 1996 р.

 2. Тахеометрична зйомка. Описати сучасні тахеометри, їхнє застосування і технічні характеристики. Література: Іщак М.В. Основи геодезії. К.: Грамота,2007 р.

Дуда Г.Д.

4ДБ-146

Виробничі підприємства

 1. Кам’яно-дробові заводи. Законспектувати питання «Добування і переробка гравію і піску».

 2. База в’яжучих матеріалів. Законспектувати питання: 1. Бітумні насоси і бітумні плавильні агрегати. 2. Приготування бітумних емульсій.

Література: В.М. Сиденко, А.И. Леушин. Технология строительства автомобильних дорог. К. Вища школа, 1990 р.

Гуменюк І.І.

3ДБ147/ 148

Дорожні машини

 1. Системи керування на дорожніх машинах.

 2. Силові установки на дорожніх машинах.

Література: Гурей К.М. «Дорожньо-будівельні машини» с. 25…105 (Скласти конспект).

Коцурак П.В.

2ДБ-149

Геологія

 1. Дорожгньо-кліматичні зони України.

 2. Типи місцевості за степінню зволоження.

Література: ДБН-2007 «Автомобільні дороги».

 1. Мерзлі і вічномерзлі грунти.

Література: В.М. Безрук «Геология и грунтовединие». М.: Недра, 1984 р. (Скласти конспект).

Коцурак П.В.

2ДБ-149

Дорожньо-будівельні матеріали

 1. Хімічні властивості ДБМ.

 2. Технологічні властивості ДБМ.

 3. Експлуатаційні властивості ДБМ.

Література: Кривенко І.І. Будівельне матеріалознавство.

Оржехівська О.В.

4ДБ-146

Охорона праці в галузі

 1. Виробничі шкідливі чинники у будівництві та засоби захисту від них.

Література: В.А. Батлук, Г.Г. Гойтанів. Охорона праці у будівельній галузі. (Скласти конспект).

Халупчак Є.С.

3ДБ147/

148


Вишукування і проектування

а/д і аеродромів 1. Вихідні дані для проектування дорожнього одягу. Література: Красильщиков, Л.В. Елизаров. Проектирование автомобильних дорог: учебное пособие для техникумов. М.: Транспорт, 1986 г., с. 122…123. (Скласти конспект)

 2. Вибір типу дорожнього одягу. Література: Бойчук В.С. Довідник дорожника. – К.: Урожай, 2002 р., с.381…389. (Скласти конспект)

Мацькова Н.П.

4ДБ-146

Економіка будівництва

1 Самостійно опрацювати питання та зробити конспект.

1 Методичні рекомендації з розробки РЕКН.( Інтернет)

2 Написати резюме.

3 Загальні правила оформлення інвесторської кошторисної документації. (5) роз.2.13

4 Порядок складання локальних та об’єктних кошторисних розрахунків. (5) роз.2.6

5 Порядок складання зведення витрат. Порядок складання кошторисних розрахунків на окремі види витрат. (3) с. 129,140-141; (5) роз.2.7, 2.9

6 Глави зведеного кошторисного розрахунку. Зворотні суми. (5) роз.2.8

7 Перелік робіт та витрат, що належать до титульних тимчасових будівель і споруд та враховуються усередненими показниками. (5) додаток М

8 Прогнозування як процедура стратегічного планування, його суть. Загальна характеристика моделей довгострокового планування. Методи та моделі перспективного планування. (2) с.34-36; (7) с.287-291, 301-308

9 Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку.

10 Особливості бухгалтерського обліку в будівництві.

11 Фінансовий план будівельної організації. (3) с.151-155

12 Резерви та чинники підвищення ефективності діяльності підприємства в ринковому середовищі. (1)с.462-468

13 Місцеві податки та збори. (Податковий кодексУкраїни)

14 Склад податкової системи України. (Податковий кодексУкраїни)

15 Реструктуризація та санація підприємства. (2) с. 398-411Література:

1 Економіка підприємства. Навчал. посіб.Гетьман О.О., Шаповал В.М. Київ, ЦУЛ, 2006

2 Економіка підприємства. Навчал. посіб.Бойчик І.М.Київ, Атіка, 2004.

3 Економіка будівельної організації. Курс лекцій.Тугай А.М., Шилов Е.Й. Київ, Міленіум, 2002.

4 Економіка підприємства. Навчал. посіб.Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко, Херсон, ОПДІ, 2003.

5 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва», Держбуд України. Київ, 2000.

6 Господарський кодекс України. Київ.

7 Основи організації, планування та управління дорожнім виробництвом. Підручник. Ліпський Г.Є., Лихоступ М.М. Київ, ГРАНМНА, 2010.

5 Методичні вказівки для виконання самостійного опрацювання з предмета «Економіка будівництва».

2 Підготувати питання до семінарських занять:

Семінарське заняття №3

Тема «Методи активного прямого пошуку роботи»

1 Підготовка до співбесіди.

2 Техніка телефонних дзвінків.

3 Складання резюме.

Семінарське заняття№4

Тема «Основні податки та їх характеристика»

1 Податок з доходів фізичних осіб.

2 Податок на додану вартість.

3 Податок на прибуток підприємства.3 Підготувати повідомлення чи реферат:

1 Приватні підприємства в будівництві, проблеми та шляхи розвитку.

2 Лізинг в будівельній галузі.

3 Банкрутство та ліквідація підприємств.

4 Рекрутингові компанії.

5 Основні новації Податкового кодексу України.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка