Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіадиСкачати 129.36 Kb.
Дата конвертації14.01.2018
Розмір129.36 Kb.

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови і літератури

2013 - 2014 н. р.

V варіант

7 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА


 1. Утворити синонімічні ряди, дібравши синоніми до поданих слів. Один із рядів увести у твір-мініатюру обсягом 0,5 ст.

Пасовище, палиця, освітлювати, нехтувати, навчання.

15 балів

 1. Вставте пропущені розділові знаки, підкресліть уточнювальні члени речення.

По долині послався темний аж чорний ліс. В хатині та сінях усе навіть долівка було заставлене мисками з холодцем узваром та киселями. Отут край берега крутого сумує іноді козак. Давно то було років мабуть зо три. Хліб навіть сухар голоду в хату не впустить.

5 балів

 1. Визначте, до якої дієвідміни належать подані дієслова і які зміни можливі в їхніх особових формах.

Полоти, ворушити, ліпити, воркотати, кричати, ділити, бити, брати, бігти, лити.

5 балів

4. Зробити синтаксичний розбір речення. Виділене слово розібрати морфологічно.

На клавішах твоїх швидкий, гучний таночок чиясь весела виграва рука.10 балів

 1. Написати правильний варіант, знявши скісну риску.

До/крихти, до/пари, військово/морський, по/двоє, раз/у/раз, за/кордон, до/лиця, аби/який, один/в/один, перед/усім, тим/часом, по/зимовому, на/гора, у/перед, як/слід, стрім/голов, що/хвилини, від/нині, на/в/стіж.

5 балів
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
1. Написати твір на одну із тем:

1. Символічність образів у творі І.Франка «Захар Беркут».

2. Чого варті у житті слова?

12 балів

2. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.


 1. Розкрийте лексичне значення слів «юродивий», «пай», «плоскінь» із поезії Т. Шевченка «Мені тринадцятий минало».

 2. Суспільно-побутові пісні якого циклу найтісніше пов’язані з історією нашої країни?

 3. У чому полягає секрет розміру коломийкового вірша?

3 бали

3. Розкрити значення таких символічних образів народної лірики, як вітер, зозуля, калина.

3 бали

4. Записати прислів’я та приказки, які відображають головну думку повісті Івана Франка «Захар Беркут».

2 бали

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови і літератури

2013 - 2014 н. р.

8 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА


 1. Написати твір-роздум (обсяг – 1 ст.) на одну із запропонованих тем:

Хто ми у світі без рідного слова ?

Щастя, воно як ластівка, живе не під кожним дахом.20 балів

 1. Записати правильний варіант слів.

(р)ябко, (ч)чумацький (ш)лях, (к)раїни (з)аходу, (б)іловезька (п)уща, (с)валява (мінеральна вода), (п)риморський (б)ульвар (в Одесі), (п)олісся, (к)київський (з)авод (а)арсенал, (м)асниця, (є)вангеліє, (а)вгієві (с)тайні.

5 балів

 1. Утворити прикметники із суфіксом –ськ-, у новостворених словах позначити суфікси.

Прилуки, Сиваш, козак, Золотоноша, Норвегія, Воронеж, калмик, Цюрих, Мекка, Кривий Ріг.

5 балів

 1. Поставити іменники у формі орудного відмінка, поряд у дужках записати відміну і групу.

Здійснення, Микола, книгар, родовище, палац, календар, ім’я, розбишака, жовч, якір, снігур, курчатко, теля, гумор, воєвода.

5 балів

5. Зробити синтаксичний розбір речення. Виділене слово розібрати морфологічно.

Простора хатина, чепурно вибілена, тепла та ясна, тиха та щасна, війнула на нього якимсь теплим духом.10 балів

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
1. Написати твір на одну із запропонованих тем.

1. За що шанує народ пісні Марусі Чурай.

2. Вся ти єси, Україно,

Славою покрита,

Тяжким горем та сльозами,

Та кров’ю полита!12 балів

2. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 1. Назвати князів з «Олегового хороброго гнізда» («Слово о полку Ігоревім»).

 2. Назви пісень Марусі Чурай.

 3. Записати прізвища 4 - 5 українських кобзарів.

 4. Назвати українських перекладачів «Слова про похід Ігорів». Чим переклад відрізняється від переспіву?

 5. Мотив якого твору використав Микола Зеров у поезії:

Я бачив сон. Важенних перел град

На груди сипали мені, старому,

Вдягали в довгу чорну паполому,

Давали пити не вино, а чад ?

5 балів

3. Дати розгорнуту відповідь.

Особливості дум: а )тематика; б) композиція; в ) характерні особливості; г)народнопоетичні засоби; д) спосіб виконання дум, виконавці.6 балів

4. Написати відгук на прочитану книгу. Розкрити ідейно-художні особливості, морально-етичну проблематику, жанрову своєрідність тощо.

6 балів

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови і літератури

2013 - 2014 н. р.

9 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА


 1. Написати твір-роздум на одну із запропонованих тем. Навести 2-3 переконливі аргументи, які найкраще підтвердять міркування. Проілюструвати думки посиланнями на приклади з художньої літератури. Обсяг – 1 сторінка.

1. Як нерозумно випрошувати те, чого можеш сам досягти! (Г. Сковорода).

2. «Ця нація співає плачучи. Так чинять на планеті лише українці» (Гійом де Боплан).20 балів

 1. Записати речення, правильно розставивши розділові знаки, відповідно підкреслити ускладнення в реченні. Виділене слово розібрати морфологічно.

Жито, пшениця й овес все разом поспіло й присохло. І квіт зорі і спалахи півоній космічний гул і мовчазний туман усе довкруг в довершеній гармонії звучить урочим гімном як орган. Минає все на світі і злочин і лють лиш праця для людства одна не минає. Навколо нас на землі в траві на деревах у повітрі вирує життя.

5 балів

 1. Дібрати якнайбільше (не менше 5) епітетів до поданих слів.

Море, літо, світанок, шлях, усмішка,

5 балів

 1. Записати числівники у формі орудного відмінка, розставити наголоси.

14, 72, 511, 491, 190, 1033, 1000-й, 20567-й, 2,5, 1/7.

5 балів

 1. Записати, розставивши розділові знаки. Зробити синтаксичний розбір речення.

Листя горобини з зеленого стало жовтим, а подекуди і червоним, так що його важко було відрізнити від ягід.

10 балів
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
1. Написати твір-роздум на одну із запропонованих тем. Навести 2 - 3 переконливі аргументи, які найкраще підтвердять міркування. Проілюструвати думки посиланнями на приклади з художньої літератури.

1. І оживе добра слава – слава України (за козацькими літописами).

2. Благословенні ви, сліди,

Не змиті вічності дощами,

Мандрівника Сковороди… (М. Рильський).

12 балів

2. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.


 1. Які п’єси називають інтермедіями? Чому вони подобалися глядачам?

 2. Що таке шкільна драма? Хто її писав? Назвіть одну із них.

 3. Коли творилися козацькі літописи? Хто були їхніми авторами?

 4. Продовжте речення: «Іван Вишенський – подвижник, …, …, …. ….

 5. Як розумієте рядок із поезії «Всякому місту звичай і права»Г. Сковороди: «Як з ясним розумом вмерти мені»?

5 балів

3. Виконати тести.

1) До жанрово-стильових ознак балади не належить

А сюжетність

Б незвичайні чи фантастичні події

В гумористично-сатиричний зміст

Г драматичність

Д трагізм2) Поему «Іван Вишенський» написав

А М. Костомаров

Б І. Франко

В Г. Сковорода

Г І. Величковський

Д Ф. Прокопович3) Жанр «Повісті минулих літ»

А поема


Б літопис

В легенда

Г повість

Д оповідання4) Рядки

Благослови, мати,

Весну закликати!

Весну закликати,

Зиму проводжати!.. узяті з

А соціально-побутової пісні

Б календарно-обрядової пісні

В історичної пісні

Г балади

Д думи


4 бали

4. Вказати автора, назву твору. Назвати художні засоби, використані в уривку. Визначити віршовий розмір, римування.
В давніх літописах наших

Єсть одно оповідання,

Що зворушує у серці

Найсвятіші почування.

 

Не блищить воно красоюСлів гучних і мальовничих,

Не вихвалює героїв

Та їх вчинків войовничих.

 

Ні, про інше щось говоритьТе старе оповідання.

Між рядками слів таїться

В нім якесь пророкування.

 

І воно живить надію,Певну віру в ідеали

Тим, котрі вже край свій рідний

Зацурали, занедбали...

4 бали

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови і літератури

2013 - 2014 н. р.

10 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА


 1. Скласти невеличке оповідання-жарт «Щось у лісі шелестить...», увівши до нього фразеологізми ні з сього ні з того, ні живий ні мертвий, зуб на зуб не попадає, мурашки полізли по спині, і дух затаїв. Обсяг - 1 сторінка.

20 балів

 1. Утворити шість словосполучень, у яких опорне слово виступало б то головним, то залежним компонентом.

6 балів

 1. Створити синонімічні ряди до слова «свіжий».

3 бали

 1. Утворити від поданих дієслів усі можливі дієприкметники, дієприслівники і форми на –но, -то.

Рожевіти, розтривожити, привітати, вірити, сяяти.

10 балів

 1. Зробити синтаксичний розбір речення. Виділене слово розібрати морфологічно.

Колись давно, під сонцем полудневим, серед мовчазної розлогої пустині і розпачливо-мертвого простору, в душі раба, що зріс в тяжкій неволі, вродилась мрія.

10 балів

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
1. Написати твір-роздум на одну із запропонованих тем. Навести 2-3 переконливі аргументи, які найкраще підтвердять міркування.

1. Народні звичаї – це культурна спадщина, важливий складник народної педагогіки чи пережиток минулого? Проілюструйте думки посиланнями на приклади з художньої літератури.

2. У чому актуальність повісті «Кайдашева сім’я» Івана Нечуя-Левицького?

12 балів

2. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1. Зачинатель нової української літератури – це...

2. Художня деталь – це риса, подробиця, художній засіб, які надають образові особливої виразності. Наведіть приклади влучних художніх деталей при змалюванні автором Марусі Кайдашихи.

3. На яких дійсних фактах із життя сім’ї Тобілевичів створено п’єсу «Мартин Боруля»?

4. Скільки варіантів закінчення мала повість «Кайдашева сім’я». Які саме?

5. Пригадайте і запишіть 4 прислів’я, які вживаються у романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»5 балів

3. Виконати тести.

1) Жодного разу на сцені (п’єса «Мартин Боруля») не з’являється дійова особа

А Омелько

Б Трохим


В Красовський

Г Націєвський

Д Гуляницький

2) Укажіть епізод, який є зав'язкою твору «Кайдашева сім'я»

А Мелашка тікає з дому

Б Карпо сватається до Мотрі

В брати розмовляють про дівчат

Г до сім'ї Кайдашів входить Мотря

Д до сім'ї Кайдашів входить Мелашка

3) Укажіть на особливість композиції твору Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

А ліричні відступи

Б відсутність зав'язки

В наявність постпозиції

Г порушена хронологія розповіді

Д розлогі портретні характеристики

4) Стосовно історії створення роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» неправильним є твердження

А Важливим етапом у передісторії роману став нарис Панаса Мирного «Подорож від Полтави до Гадячого».

Б Роман було видано в Женеві під назвою «Пропаща сила».

В Працю над романом було закінчено в 1875 році.

Г За назву роману взято перефразований біблійний вислів.4 бали

4. Назвати художні засоби, використані у поезії. Визначити віршовий розмір, римування.

Росте Антонич, і росте трава,
і зеленіють кучеряві вільхи.
Ой, нахилися, нахилися тільки,
почуєш найтайніші з всіх слова.


Дощем квітневим, весно, не тривож!

Хто стовк, мов дзбан скляний, блакитне небо,

хто сипле листя — кусні скла на тебе?

У решето ловити хочеш дощ?

З всіх найдивніша мова гайова:
в рушницю ночі вклав хтось зорі-кулі,
на вільхах місяць розклюють зозулі,
росте Антонич, і росте трава.


4 бали

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови і літератури

2013 – 2014 н. р.

11 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

 1. Обслуговуючи потреби суспільства, мова виконує цілу низку функцій, життєво важливих як для суспільства, так і для самої мови. Назвати ці функції. Про одну із функцій (на Ваш вибір) висловити свої думки, навести приклади. Обсяг – 1-1,5 ст.

20 балів

 1. Записати вирази українською мовою.

Канцелярские принадлежности, ни под каким видом, к слову, по приказу, согласно действующему законодательству, 12 минут второго, нет смысла, текущий ремонт, следующая остановка, год назад.

5 балів

 1. З’ясувати значення паронімів.

Пухкий – пухнастий – пуховий, переконаний – переконливий.

5 балів

 1. Записати словосполучення, поєднавши числівники з іменниками. Визначити, яким є синтаксичний зв’язок між ними. Записати числівники словами.

Багато (зошит), 2/3 (гектар), 2 (учень), троє (школяр), 0,84 (кілометр), 12 (друг), 1500 (рік), четверо (юнак).

4 бали

5. Розставити розділові знаки, зробити повний синтаксичний розбір речення. Виділене слово розібрати морфологічно.

Ворог може убити друг може зрадить боятися треба байдужих що роблять два діла одразу.15 балів

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
1. Написати твір-роздум на одну із запропонованих тем. Викласти Ваш погляд на цю проблему. Проілюструвати думки посиланнями на приклади з художньої літератури.

1. Людське життя для історії – це тільки мить, а для людини – піт праці і кров боротьби, це радощі й страждання (Є. Плужник).

2. Ні про що не турбуватись, ні за чим не турбуватись – значить не жити, а бути мертвим, адже турбота – рух душі, а життя - се рух (Г. Сковорода).

12 балів

2. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.


 1. Які словесні фрази «мандрують» із одного діалогу в інший в новелі «Подвійне коло»? Як уважаєте, чому?

 2. Чи погоджуєтесь ви зі словами Миколи Зерова про те, що Тичина «уже в «Сонячних кларнетах» відкрив свої козирі? Обґрунтуйте відповідь.

 3. Чому дослідники зіставляють поезію П. Тичини з музикою і малярством? Чи є для цього підстава? Якщо так, доведіть це прикладами.

 4. Хто з митців 20-х – початку 30-х років уважав сонет формою найвищої художньої майстерності та лаконічності вислову. Дайте визначення цього жанру.

 5. Охарактеризуйте символізм як модерністський стиль.

5 балів

3. Виконати тести.

1) До проблем, розглянутих у новелі «Я (Романтика)», не належить

А ідеологічна заангажованість особистості

Б добро і зло в суспільному житті та в душі людини

В європейська ідея бунту

Г проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком

2) Прочитайте уривок поезії Є. Плужника

Не заблукають з хуторів лелеки, -

Хіба що вітер хмари нажене...

О друже мій єдиний, а далекий.

Який тут спокій стереже мене!

Твір написано

А хореєм


Б ямбом

В дактилем

Г анапестом

3) Звівши п’ятьох братів (роман Ю. Яновського «Вершники» в одному степу, в одному бою, що відбувається протягом одного дня, автор скористався

А фантастичним елементом

Б авторським вимислом

В алегорією

В гіперболою

4) Ранні твори П. Тичини належать до

А неоромантизму

Б символізму

В футуризму

Г сюрреалізму

Д неокласицизму5) Прочитайте подані рядки («Арфами, арфами...» П. Тичини).

Любая, милая, —

чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай

Там за нивами:

Ой одкрий

Колос вій!

Цими словами ліричний герой звертається до коханої із закликом

А прокинутися від сну

Б побачити назрілі зміни в суспільстві

В впустити у своє серце весну

Г засівати благодатну весняну землю

Д відповісти взаємним коханням5 балів

4. Заповнити таблицю.

Цитата з новели

Вкажіть, кому належать слова, дайте стислу характеристику персонажеві

- На фронт. Я більше не можу тут.
- Ну, ну, тихше, зраднику комуни! Зумій розправитись і з «мамою», як умів розправлятися з іншими.
- Докторе Тагабат! Ви, очевидно, забули, з ким маєте діло? Чи не хочете й ви в штаб Духоніна...
- Ну, комунаре, підводься!

Пора до батальйону!


4 бали

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка