Завдання до другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 8 клас Українська моваСкачати 81.24 Kb.
Дата конвертації06.04.2019
Розмір81.24 Kb.

Завдання до другого етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

8 клас

Українська мова

1. Уявіть, що у вашу школу приїхали ваші ровесники з іншого регіону. Вони збираються на екскурсію. Які історичні місця ви запропонували б відвідати у вашому місті чи селі? Використайте речення за метою висловлювання, види тексту: розповідь, опис, роздум.

12 балів

2.Словосполучення якого рядка утворено способом керування?

1) Розумітися на красі, схожий на сонце, піклуватися по-батьківськи, недалеко від школи, п’ять років.

2) Серце матері, любити дітей, рідна школа, право будувати, плести з барвінку.

3) Один із двохсот мільйонів, засівати житом, вчитися у старших, писати красиво, вищий від батька.

4) Говорити без паузи, будувати разом, сіячі добра, повен радості, гідно поводитися.

5) Славити Батьківщину, пісня про щастя, радісно дітям, готуватися до зустрічі.3 бали

3. У якому рядку всі займенники написано правильно.

1) Будь–хто, будь у чому, хтозна–який, нічий.

2) Будь–чий, нідо кого, нічого, казна хто.

3) Де чиїх, будь з ким, який–небудь, декого, ні скільки.

4) Ні чий, де у кого, будь з кого, абищо, абиякий.

5) Аби кого, нічий, що–небудь, будькотрий, ні що.3 бали

4. Який із фразеологізмів має значення „гордовито триматися, ставати чванливим, гонористим, зазнаватися”?

1) Водити за ніс.

2) Гнути кирпу.

3) Говорити в ніс.

4) Ніс у ніс.

5) Тримати під самий ніс.4 бали

5. На які типи поділяються речення за метою висловлювання?

1) Стверджувальні, спонукальні, окличні.

2) Розповідні, питальні, окличні.

3) Розповідні, питальні, спонукальні.

4) Питально– спонукальні, риторичні, окличні.

5) Стверджувальні і заперечні.3 бали

Усього: 25 балів

8 клас

Українська література

1. Напишіть твір-мініатюру на тему : „Морально-етичні проблеми у байках Л.Глібова”

12 балів

2. До якого жанру народної лірики належить „Грицю, Грицю до роботи”?

1) Пісні про кріпацтво.

2) Жартівливі пісні.

3) Козацькі пісні.

4) Чумацькі пісні.

2бали

3. „Той дурень, хто дурним іде панам служити...”. З якого твору ці рядки, і про кого йде мова?

4балів

4. У поемі „Слово о полку Ігоревім” та літописній оповіді з „Київського літопису” зображено події:

1) 988 р.

2) 1054 р.

3) 1185 р.

4) 1240 р.

2бали


 1. Що таке фольклор? Наведіть приклади різних видів народних творів.

5балів

Усього: 25 балів

Завдання

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

8 клас

І. Виконайте завдання:

1. Охарактеризуйте різновиди художніх образів.

2. Назвіть усі відомі вам фольклорні жанри. В чому, на вашу думку, полягає відмінність між народним переказом і легендою, думою та історичною піснею? Чи є щось спільне між голосінням та народною думою?

3.Кого вважають першим письменником нової української літератури? Чому?

4. Який твір Т.Г.Шевченка розпочинається піснею невільників, що страждають у турецькому полоні? Доведіть, що це пісня патріотів рідної землі.

5. В одній із лірницьких колядок, у якій співається про дозвіл повипускати з пекла грішні душі, даний Ісусом Христом Богоматері, є застереження щодо трьох душ, яких випускати не можна. Серед них таке:

Ще й другу душу не випускати,

Що зневажала батька та матір,

Що зневажала, словом вкорила,

Словом вкорила, судом осудила.

Доведіть на основі відомих вам українських народних дум, що пошана до батька-матері була справжньою святістю для українського народу.

15 б.

ІІ. Дайте обґрунтовані відповіді на запитання.

1. У чому, на вашу думку, полягає головна й принципова відмінність давньоруського епосу «Слово про похід Ігорів» від епічних поем «Пісня про Роланда» та «Витязь в тигровій шкурі»?

2. Птахи і тварини в «Слові про похід Ігорів», їх ставлення до Ігоревого війська. Чому, на вашу думку, воно є саме таким?

6 б.

ІІІ. Дайте чіткі, лаконічні відповіді на запитання.

1. В одному з віршів української поетеси Оксани Пахльовської, написаному після Чорнобильської трагедії, є слова:

О земле, поґвалтована й безсила!

Чому ж ти не прокинулась тоді,

Коли тебе, окрадену, будили?!

Алюзією (відсиланням) до якого відомого вам твору є ці слова сучасної поетеси? Як ви їх розумієте?

2.У якому із відомих вам віршів Т.Г.Шевченка втілена філософія життєвої активності людини? Процитуйте ці рядки.

5 б.

IV. Спишіть речення, розставте необхідні розділові знаки. Випишіть із них в один стовпчик поширені, а в інший непоширені словосполучення та зробіть їх (словосполучень) розбір.


 1. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.

 2. Пишний рум’яний хліб спечений дбайливими руками матусі гордо красувався на столі.

 3. Оновлена заквітчана весняним цвітом земля радісно усміхалася золотавому сонцю.

 4. Наша старенька бабуся сяючи радісною усмішкою стрічала нас біля знайомих воріт.

5 б.

V. Запишіть речення, розставивши, де потрібно, розділові знаки, зробіть їх синтаксичний розбір за членами речення.

Ми з сестричкою пішли до лісу збирати гриби й раптом побачили білочку в пухнастій руденькій шубці. Осінній ліс як барвисте диво. Життя прожити не поле перейти. І сірі мурашки і бджілки в чорно-жовтих оксамитових платтячках і москалики з чорненькими ґудзичками на червоних «мундирах» все очевидно почувши поклик весни повилазило зі своїх зимових схованок.10 б.

VІ. Виконайте наступні завдання:

1.Поясніть значення фразеологізмів, доберіть до кожного з них по 1-2 фразеологізми-синоніми:

Ні в тин, ні в ворота; мати в тямці; фарбованого лиса бачити; з кондака; ні пари з уст; як кіт наплакав; наговорити сім кіп гречаної вовни; з-під дощу під ринву потрапити.

4 б.

2. Напишіть затранскрибовані слова: и

[р о з в й а з у й у], [л ´ й е ж] (місто), [к ´ й у в е т], [р о ж: е в р’ у й е ц´:а ],

и

[п р е м й е р], [в й е н т´й а н] (місто), [т´м’ а н´ і й е], [д´ і х’ т´ а р],и

[б е ш: ч а с н и й ], [с´ м’ і й е с´ : а ]. Чому, на вашу думку, не однаково передаються на письмі звукосполучення [т´м’] та [с´ м’] в підкреслених словах? З яким мовним явищем це пов’язано?4 б.

3 Визначте, який тип мовлення відображає дійсність у динаміці, русі, розвитку, а який – в статиці, непорушності? Наведіть приклади обох типів мовлення (по 3-4 речення).4 б.

4. З’ясуйте, яким спільним значенням поєднане слово синтаксис зі словами: синдром, синдикат, синхронний (процес).2 б.

(Всього за VI завдання - 14 балів)

Завдання

з української мови і літератури для районних (міських) олімпіад

8 клас Мова

 1. Напишіть твір-роздум на тему «Родинні обереги». 12 б.

 2. Поясніть лексичне значення слів перекладацький, перекладний. З кожним із них складіть речення. 5 б.

 3. Випишіть із наведеного речення усі можливі словосполучення і схарактеризуйте їх за видами підрядного зв’язку.

Очі Івана поволі призвичаювалися до синюватого сутінку (Р.Іваничук).

5 б.

 1. Із поданих слів випишіть ті, які бувають вставними. Складіть з ними речення. Приблизно, отже, крім того, все-таки, мовби, мабуть, майже, принаймі, щоправда. 5 б. Всього: 27 балів

8 клас

Література

 1. Напишіть твір на одну з поданих тем:

 • Розкрийте образи руських князів у «Слові про похід Ігорів».

 • Маруся Чурай – легендарна поетеса-піснярка з Полтави.

 • Жанрова своєрідність та морально-етична проблематика дум. 12 б.

 1. Плач Ярославни. Його місце і роль у «Слові...». 5 б.

 2. Історична пісня і народна дума. Жанрово-стильові особливості. 5 б.

 3. Вірші Т.Шевченка, написані в казематі. Роздуми поета про власну долю, долю України. 5 б.

Всього: 27 балів

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

8 клас

Українська мова

І. Спишіть, вставивши букви та знявши риску. Розставте розділові знаки та поясніть їх уживання.

Оба/б..ч старої груш.. ..ховавшись за/те густе листя сором..язливо в..з..рали ні/ким не/п..лохані голівки чорто/полоху. За/те мал..ви пр..крашаюч.. ст..жину не/займаною красою ні/скільки не/сором..лися людс..кого ока. М..кола не/знав ні/зві..ки він родом ні/скільки йому літ ні/про/що думали його не/р..зважні батьки пускаюч.. в/світ свою д..тину. 6 б.ІІ. Утворіть прикметники та запишіть їх складними словами.

2 поверхи, дитячі ясла, 7 разів, 3 ядра, 1000000 голосів, 125 кілометрів.

3 б.

ІІІ. Поясніть, чому закінчення в поданих парами дієсловах пишуться по-різному.

Застелиш – застелеш, волочиш – волочеш, хропиш – хропеш, гуркотиш – гуркочеш, свистиш – свищеш, ростиш – ростеш. 6 б.ІV. Спишіть, вставивши пропущені букви. Визначте спосіб зв’язку слів у кожному словосполученні.

Бл..скуч..х усп..хів, ближн..ми сте..ками, блукаюч.. вогн..ки, блукаюч.. довго, виконуюч..й обов..язки, всеп..р..м..гаюч..й весні, зн..м..гаюч..й боєць, зн..м..г..юч.. бійці, ідуч.. вгору, завм..раюч..ми звуками. 5 б.V. З кожним із поданих слів складіть пари речень так, щоб в одному реченні слово було вжито в прямому значенні, а в другому – в переносному.

Сталевий, гострий, теплий, ведмежий. 8 б.Українська література

І. Напишіть твір на одну з тем:

1. Маруся Чурай. Хто вона: дівчина чи легенда?

2. Князь Ігор – захисник Землі Руської.

3. Персонажі байок П.Гулака-Артемовського. 12 б.ІІ. Виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1. Кого називали чумаками?

2. До якого виду пісень належить пісня «Вилітали орли з-за крутої гори»?

3. До яких пісень належить пісня «Ой у лузі червона калина»?

4. Хто є автором твору «За сестрою»?

5. У якому році здійснив свій похід на половців князь Ігор?

6. Кого вважають першим письменником нової української літератури?

7. У якому році вийшов з друку перший «Кобзар» Т.Г.Шевченка?

8. Як називається двоскладова стопа без наголосу?

9. Який твір Т.Г.Шевченка розпочинається піснею невільників-українців, що страждають у турецькому ярмі?

10. Дайте визначення літопису. 10 б.

ІІІ. Прочитайте поезію і дайте відповіді на запитання.

Калина похилилась вниз,

мов ягода, росте червоне слово.

Весні окриленій молись,

карбуй на камні пісню калинову!

Та промінь сонця, мов стріла,

проколе слово і проріже камінь,

і лиш калина, як цвіла,

цвіте щороку листям і піснями.

(Богдан-Ігор Антонич)

1. Над чим розмірковує автор вірша?

2. До якої думки він підводить читача?


3. Які художні засоби використав поет у вірші (підтвердіть прикладами)?

9 б.Максимальна кількість балів – 59

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка