Завдання для другого етапуСторінка1/5
Дата конвертації05.01.2018
Розмір0.93 Mb.
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Завдання до другого етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури (2006/2007 н.р.)
7 клас

Українська мова

 1. Написати пейзажний етюд на тему: «Настала осінь».

12 балів

2. Запишіть 5 – 6 прислів’їв, приказок про слово.

6 балів

3. Утворіть з поданих слів пасивні дієприкметники. Виділіть суфікси.

Пошкодити, закрутити, розвинути, скривдити, викинути, переказати, наситити, зберегти, бити, приморозити, виписати, підстригти, налагодити, прополоти.3 бали

4. Запишіть відомі вам звертання до матері. Складіть з ними 5 речень.

5 балів

5. Відредагувати речення.

1) Машина притормозила біля обочини. 2) Гурток по вивченню географії у наші школі. 3) Повернувшись з командировки батько зустрів нас на пероні. 4) Він відноситься до мене з повагою. 5) Ці питання мене не касаються. 6) Екзамен для мене не являється трудністю. 7) Засідання вже зачинилося.4 бали

Усього:30 балів
Українська література

 1. Написати твір на одну з поданих тем:

а) У чому краса української народної пісні.

б) Моя улюблена народна балада.12 балів

2. Відповісти на запитання дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1) Що ми називаємо усною народною творчістю?

2) Які пісні називаються колядками, щедрівками?

3) Коли виконуються колядки, коли щедрівки?

4) Коли виконуються жнивні пісні?

5) Які твори українського фольклору називаються думами?

6) Назвіть відомі вам народні думи.

7) Назвіть героїв народних дум.

8) Які пісні називаються історичними?

9) Назвіть твори письменників, які були написані на основі народних балад.

10) Обрядові пісні – це… .

10 балів

3. Що таке стопа? Назвіть види стоп. Визначте віршовий розмір.

Село неначе погоріло,

Неначе люди подуріли,

Німі на панщину ідуть

І діточок своїх ведуть.

8 балів

Усього: 30 балів


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
Завдання до другого етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури (2006/2007 н.р.)
9 клас

Українська мова


 1. Написати лінгвістичний твір « Знаки – чаклуни».

12 балів
2. Відредагуйте речення:

1) Київський університет імені Т.Г.Шевченка – найбільш відоміший вуз України. 2) Опрацювавши належним чином статті закону, його було включено до порядку денного пленарного засідання. 3) По долинам, низинам, улоговинам стелився густий, клубочучись хмарами туман. 4) На святкування ювілею, котре розпочалося рівно в сімнадцять годин, зібралося багато бувших випускників.4 бали
3.Побудуйте діалог за ситуацією, використовуючи форми мовленнєвого етикету:

Вам, представникам двох класів, потрібно домовитися про концерт до Дня матері та його програму. (12 –14 реплік).4 бали
4. Зробіть повний синтаксичний розбір речення та випишіть всі можливі словосполучення з речення:

Далеко проскрипіли запізнілі підводи, і настояна тиша нечутно йшла полями, густа й нечутна. (М.Стельмах).7 балів
5. Утворіть прикметники від поданих слів. З’ясуйте, у яких прикметниках відбулося спрощення або чергування приголосного, а в яких – ні.

Опонент, радість, область, честь, виїзд, млість, хвастати, сонце, пристрасть. Тітка, баласт, людина, університет, юнак, випуск, кріпак, чех, контраст, сирота, буряк, вояк, латиш, ткач, калмик, печеніг, якість, нацист.4 бали
6. Замість крапок поставте потрібні літери:

Г..брид,фюз..ляж, пр..ор..тет, Мадр..д, Ч..лі, Браз..лія, Вав..лон, С..ц..лія, С..рія, інт..р’єр, пр..м’єра, арт..ріальний, Єм..н, ін’єкц..я, р..єстр, тр..ада, арх…в, мет..орит, р..жим, р..читатив, ф..т..шизм, Інд..кс, С..зів, в..заві, к..парис, сп..рт, м..трополит, д..лікатес, ч..модан, Алж..р, Ч..нг..схан, ск..пидар, граф..н, адаж..о, сп..раль, каз..но.4 бали
Усього: 35 балів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
9 клас

Українська література
1. Зробіть ідейно–художній аналіз вірша В.Симоненка:

Є тисячі доріг, мільйони вузьких стежок,

Є тисячі ланів, але один лиш мій.

І що мені робить, коли малий зажинок

Судилося почать на ниві нерясній?
Чи викинути серп і йти байдикувати,

Чи долю проклясти за лютий недорід

І до сусід пристать наймитувати

За пару постолів і шкварку на обід?


Колиб я міг забуть убоге рідне поле,

За шмат ції землі мені б усе дали...

До того ж і стерня ніколи ніг не коле

Тим, хто взува холуйські постоли.


Та мушу я іти на рідне поле босим,

І мучити себе й ледачого серпа,

І падати з утоми на покоси,

І спать, обнявши власного снопа.


Бо нива це – моя! Тут я почну зажинок,

Бо кращий урожай не жде мене ніде,

Бо тисяча доріг, мільйон вузьких стежинок

Мене на ниву батьківську веде...7 балів


 1. Розкрийте питання:

Гумор і сатира, їх особливості та роль у творі. На прикладі творів українських письменників з’ясуйте засоби творення комічного.

5 балів


 1. Доведіть, що літописи є не тільки історичними, а й літературними пам’ятками.

4 балів


 1. Написати твір на тему: „Моє розуміння творчості І.Котляревського для української культури”.

12 балів
Усього: 28 балів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Завдання до другого етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури (2006/2007 н.р.)
11 клас

Українська мова
1. Написати промову «Сенс життя, або в чому вона, «національна ідея?» Використовуючи мовні засоби публіцистичного стилю:

– суспільно–політичну лексику; • риторичні запитання, вигуки, повтори;

 • спонукальні й окличні речення;

 • поширені речення.

12 балів
2. Записати речення, розставивши пропущені розділові знаки, побудувати його структурну схему, зробити повний синтаксичний розбір.

Земля була суха ранкове повітря легке і напрочуд прозоре спориш над дорогою зелений а дерева над окопом плелися так густо що дівчина йшла немов у лісі.(В.Козаченко).7 балів
3. Що таке пароніми? Яка їх роль у мовленні? Навести приклади, пояснити значення.

3 бали
4. До слів іншомовного походження дібрати українські з відповідним значенням.

Альтернатива, фієста, фіаско, монпансьє, аномалія.3 бали

5. Перекладіть українською мовою:

Телефон плюс дисплей – и готово устройство, с помощью которого можно поговорить с собеседником, передать ему при необходимости копию документа, рисунок или чертеж… Новый аппарат – телефакс получает за рубежом все большее распространение.5 балів

6. Записати не менше п’яти висловлювань про мову ( зі слів видатних людей).

5 балів
Усього: 35 балів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

11 клас

Українська література


 1. Написати твір на одну з тем:

 1. Розвінчання романтики більшовицької революції та кривавої громадянської війни в новелі „Я (Романтика)” М.Хвильового.

 2. Не треба слів! Хай буде тільки діло! ( О.Теліга).

 3. Трагедія роду Половців (за романом „Вершники” Ю.Яновського).

12 балів

2. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1) Хто з українських письменників брав участь у громадянській війні (назвати не менше 5 прізвищ).

2) За якою ознакою можна розподілити подані прізвища українських письменників за групами: Ю.Драгоман, В.Вовк, О.Теліга, Є.Маланюк, Б.Бойчук, Ю.Тарнавський, Олег Ольжич.

3) 4 листопада 1937 року в урочищі Сандормох у Карелії розстріляно більш ніж як тисячу соловецьких в’язнів, серед них... .

4) Організатором якого літературного об’єднання був М.Хвильовий?

5) Хто сказав: „Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду”?

6) Який прозовий жанр започаткував Остап Вишня?

7) З якими подіями в житті Олени Теліги пов’язаний Київ?

8) МУР – це... .

9) Назвати прізвища письменників–ювілярів (не менше трьох).

10) Назвати цьогорічних лауреатів Шевченківської премії.

10 балів

3. Визначити автора поезії. Розкрити ідейно–художній зміст.

Стилет чи стилос? – не збагнув. Двояко

Вагаються трагічні терези.

Не кинувши у глиб надійний якор,

Пливу й пливу повз береги краси.
Там дивний ліс зітхає ароматом

І весь дзвенить од гімнів п’яних птиць,

Співа трава, ніким ще не зім’ята,

І бавить сном солодких таємниць,


Там зачарують гіпнотичні кобри

Під пестощі золототілих дів...

А тут – жаха набряклий вітром обрій:

Привабить, зрадить і віддасть воді.


Не тільки тут веселий галас бою –

Розгоном бур і божевіллям хвиль.

Безмежжя! Зачарований тобою,

Пливу в тобі! В твій п’яний синій хміль!8 балів

Усього: 30 бали
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
Завдання до другого етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури (2006/2007 н.р.)

8 клас

Українська мова

1. Уявіть, що у вашу школу приїхали ваші ровесники з іншого регіону. Вони збираються на екскурсію. Які історичні місця ви запропонували б відвідати у вашому місті чи селі? Використайте речення за метою висловлювання, види тексту: розповідь, опис, роздум.

12 балів
2.Словосполучення якого рядка утворено способом керування?

1) Розумітися на красі, схожий на сонце, піклуватися по-батьківськи, недалеко від школи, п’ять років.

2) Серце матері, любити дітей, рідна школа, право будувати, плести з барвінку.

3) Один із двохсот мільйонів, засівати житом, вчитися у старших, писати красиво, вищий від батька.

4) Говорити без паузи, будувати разом, сіячі добра, повен радості, гідно поводитися.

5) Славити Батьківщину, пісня про щастя, радісно дітям, готуватися до зустрічі.3 бали
3. У якому рядку всі займенники написано правильно.

1) Будь–хто, будь у чому, хтозна–який, нічий.

2) Будь–чий, нідо кого, нічого, казна хто.

3) Де чиїх, будь з ким, який–небудь, декого, ні скільки.

4) Ні чий, де у кого, будь з кого, абищо, абиякий.

5) Аби кого, нічий, що–небудь, будькотрий, ні що.3 бали

4. Який із фразеологізмів має значення „гордовито триматися, ставати чванливим, гонористим, зазнаватися”?

1) Водити за ніс.

2) Гнути кирпу.

3) Говорити в ніс.

4) Ніс у ніс.

5) Тримати під самий ніс.4 бали

5. На які типи поділяються речення за метою висловлювання?

1) Стверджувальні, спонукальні, окличні.

2) Розповідні, питальні, окличні.

3) Розповідні, питальні, спонукальні.

4) Питально– спонукальні, риторичні, окличні.

5) Стверджувальні і заперечні.3 бали

Усього: 25 балів
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
8 клас

Українська література
1. Напишіть твір-мініатюру на тему : „Морально-етичні проблеми у байках Л.Глібова”

12 балів
2. До якого жанру народної лірики належить „Грицю, Грицю до роботи”?

1) Пісні про кріпацтво.

2) Жартівливі пісні.

3) Козацькі пісні.

4) Чумацькі пісні.

2бали
3. „Той дурень, хто дурним іде панам служити...”. З якого твору ці рядки, і про кого йде мова?

4балів
4. У поемі „Слово о полку Ігоревім” та літописній оповіді з „Київського літопису” зображено події:

1) 988 р.

2) 1054 р.

3) 1185 р.

4) 1240 р.

2бали


 1. Що таке фольклор? Наведіть приклади різних видів народних творів.

5балів
Усього: 25 балів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Завдання до другого етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури (2006/2007 н.р.)
10 клас

Українська мова
1. Написати твір–роздум на одну із тем:

– „Чи може бути щасливою людина, якщо нещасливі її близькі, народ, людство?”

– „Совість – найкращий порадник”.

– „Є в коханні і будні, і свята”.12 балів

2. Записати речення, розставивши розділові знаки, побудувати його структурну схему, зробити його синтаксичний розбір, надписати над кожним словом, якою частиною мови воно є.

Якби всі ті хто землю боронив та поставали сіяти й орать то врожаї з розораних могил змогли б півсвіту хлібом годувать. (Ганна Чубач)8 балів

3. Якою частиною мови виступає слово просто у поданих реченнях?

1) Не було там опускання вій. Очі ясно дивляться і просто. (М.Рильський)

2) Просто вхідних дверей стоїть стіл простої роботи. (М.Коцюбинський)

3) Дома у нього просто чудеса, бо цієї весни сконструював нову телеантену. (О.Гончар)

4) Він умів не просто слухати, а викликати у співрозмовника бажання висловити своє наболіле. (З.Тулуб)

4 бали

4. Пояснити значення лінгвістичного терміна калька. Висловити власну думку щодо явища калькування в українському мовленні. Заповнити таблицю, вписавши нормативні відповідники до кальок із російської мови.


Неправильно

Правильно

Відкрити двері до кімнати
Відкрити очі
Відкрита людина
Відкрити зошит
Відкрити пляшку
Включити лампу
Добре відноситися до роботи
Залізна дорога
Здати екзамени
Підписка на газети
8 балів

5. До поданих слів-антонімів дібрати синонімічні фразеологізми, записати їх антонімічними парами.

Далеко - близько; рано–пізно; перебільшувати–применшувати; красивий–некрасивий; веселий–сумний.5 балів

Усього: 37 балів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
10 клас

Українська література

1. Відповісти письмово на запитання.

1) Хто вважається „батьком” українського театру? Назвіть його драматичні твори.

2) Назвіть імена жінок, які надихнули Івана Франка до написання поезії „Тричі мені являлася любов”.

3) Хто з героїв роману Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” мав 4 прізвища?6 балів
2. Доримувати подані рядки. Визначте віршовий розмір, характер рим, вид римування.

Україна моя –це безмежні простори,

Тихі шелести трав і високії гори.

4 бали
3. Дати пояснення літературним термінам:

Стиль –


Композиція –

Літературний процес –3 бали
4. Написати твір-роздум „В мені завжди жив перш над усе українець” (за сторінками життя і творчості улюбленого письменника).

12 балів
Усього: 25 балів
Управління освіти і наукової діяльності

Одеської обласної державної адміністрації

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів
Завдання
ІІ (відбіркового) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

2009/2010 н.р.
8 клас

І. Виконайте завдання:

1. Охарактеризуйте різновиди художніх образів.

2. Назвіть усі відомі вам фольклорні жанри. В чому, на вашу думку, полягає відмінність між народним переказом і легендою, думою та історичною піснею? Чи є щось спільне між голосінням та народною думою?

3.Кого вважають першим письменником нової української літератури? Чому?

4. Який твір Т.Г.Шевченка розпочинається піснею невільників, що страждають у турецькому полоні? Доведіть, що це пісня патріотів рідної землі.

5. В одній із лірницьких колядок, у якій співається про дозвіл повипускати з пекла грішні душі, даний Ісусом Христом Богоматері, є застереження щодо трьох душ, яких випускати не можна. Серед них таке:

Ще й другу душу не випускати,

Що зневажала батька та матір,

Що зневажала, словом вкорила,

Словом вкорила, судом осудила.

Доведіть на основі відомих вам українських народних дум, що пошана до батька-матері була справжньою святістю для українського народу.

15 б.

ІІ. Дайте обґрунтовані відповіді на запитання.

1. У чому, на вашу думку, полягає головна й принципова відмінність давньоруського епосу «Слово про похід Ігорів» від епічних поем «Пісня про Роланда» та «Витязь в тигровій шкурі»?

2. Птахи і тварини в «Слові про похід Ігорів», їх ставлення до Ігоревого війська. Чому, на вашу думку, воно є саме таким?

6 б.

ІІІ. Дайте чіткі, лаконічні відповіді на запитання.

1. В одному з віршів української поетеси Оксани Пахльовської, написаному після Чорнобильської трагедії, є слова:

О земле, поґвалтована й безсила!

Чому ж ти не прокинулась тоді,

Коли тебе, окрадену, будили?!

Алюзією (відсиланням) до якого відомого вам твору є ці слова сучасної поетеси? Як ви їх розумієте?

2.У якому із відомих вам віршів Т.Г.Шевченка втілена філософія життєвої активності людини? Процитуйте ці рядки.

5 б.
IV. Спишіть речення, розставте необхідні розділові знаки. Випишіть із них в один стовпчик поширені, а в інший непоширені словосполучення та зробіть їх (словосполучень) розбір.


 1. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.

 2. Пишний рум’яний хліб спечений дбайливими руками матусі гордо красувався на столі.

 3. Оновлена заквітчана весняним цвітом земля радісно усміхалася золотавому сонцю.

 4. Наша старенька бабуся сяючи радісною усмішкою стрічала нас біля знайомих воріт.

5 б.

V. Запишіть речення, розставивши, де потрібно, розділові знаки, зробіть їх синтаксичний розбір за членами речення.

Ми з сестричкою пішли до лісу збирати гриби й раптом побачили білочку в пухнастій руденькій шубці. Осінній ліс як барвисте диво. Життя прожити не поле перейти. І сірі мурашки і бджілки в чорно-жовтих оксамитових платтячках і москалики з чорненькими ґудзичками на червоних «мундирах» все очевидно почувши поклик весни повилазило зі своїх зимових схованок.10 б.

VІ. Виконайте наступні завдання:

1.Поясніть значення фразеологізмів, доберіть до кожного з них по 1-2 фразеологізми-синоніми:

Ні в тин, ні в ворота; мати в тямці; фарбованого лиса бачити; з кондака; ні пари з уст; як кіт наплакав; наговорити сім кіп гречаної вовни; з-під дощу під ринву потрапити.

4 б.

2. Напишіть затранскрибовані слова: и

[р о з в й а з у й у], [л ´ й е ж] (місто), [к ´ й у в е т], [р о ж: е в р’ у й е ц´:а ],

и

[п р е м й е р], [в й е н т´й а н] (місто), [т´м’ а н´ і й е], [д´ і х’ т´ а р],и

[б е ш: ч а с н и й ], [с´ м’ і й е с´ : а ]. Чому, на вашу думку, не однаково передаються на письмі звукосполучення [т´м’] та [с´ м’] в підкреслених словах? З яким мовним явищем це пов’язано?4 б.

3 Визначте, який тип мовлення відображає дійсність у динаміці, русі, розвитку, а який – в статиці, непорушності? Наведіть приклади обох типів мовлення (по 3-4 речення).4 б.

4. З’ясуйте, яким спільним значенням поєднане слово синтаксис зі словами: синдром, синдикат, синхронний (процес).2 б.

(Всього за VI завдання - 14 балів)

Всього: 55 балів
Управління освіти і наукової діяльності

Одеської обласної державної адміністрації

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів
Завдання
ІІ (відбіркового) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

2009/2010 н.р.
9 клас

І. Виконайте завдання:

1. З’ясуйте, у чому полягає синкретизм і символізм усної народної творчості. Що в ній символізує тополя, верба, сосна, смерека чи ялина, бузина? Чому ці дерева (кущі) ніколи не садили в подвір’ї побіля хати? Назвіть фольклорні чи авторські твори, в яких використано ці рослини у відповідності з народними уявленнями.

2. Поясніть, у чому відмінність між байкою і притчею? Розкрийте суть Христових притч про сівача та про таланти. Доведіть їх непроминальну актуальність на прикладах, власного життєвого досвіду.

3. Повчання Володимира Мономаха його дітям часто називають «заповітом через віки». Чи є обґрунтованою така назва? Що з цього заповіту, на вашу думку, стосується наших сучасників і Вас персонально?

4. Поясніть, які риси характерні для літератури й мистецтва бароко. Як ви розумієте вираз „барокова людина”?

5. З якого твору взяті слова: «…а ще ти м’ягкоспал, периноспал, подушкоспал…, а ще ти м’ясолюбитель, пиволюбитель…, а ще ти кровопрагнитель…» Який художній засіб використовує автор для викриття свого недруга? До якого жанру літератури належить цей твір?15 б.

ІІ. Дайте обґрунтовані відповіді на запитання.

1. Чи погоджуєтесь ви із твердженням, що сміх – головний герой поеми І.Котляревського „Енеїда”? Підтвердіть або спростуйте такий погляд уривками з поеми.

2. Чому „Енеїду” І.Котляревського називають енциклопедією української старожитності? Аргументуйте свої твердження цитатами з поеми.

6 б.

ІІІ. Спробуйте уявити себе на кілька хвилин дослідником-першовідкривачем та інтерпретатором давніх текстів. Подумайте, коли такі віршові тексти могли з’явитися. Згадайте стильово-стилістичні ознаки (тему, основну думку, римо-ритмічні та мовні особливості тощо). Складіть і запишіть план усного висловлювання «Аналіз поезії «Про женців» К. Зіновієва.
Добре і женці вміють працювати,

котрі хочуть хліб на зиму надбати. Випаде

чи ні хоч одна третина,

заболить, однак, при схилянні спина. І

палимі теж сонцем у роботі,

аж, бува, цілком потопають в поті. Інший без

води в полі занеможе,

то такому ти дай рятунок, Боже. Руки у

женців чорні, як землиця,

та найгірше те, що чорніють лиця. Іншого

також лиха не минути -

перетерплять все це замість покути. Бачиш,

Боже, сам ти женців страждання,

їх охорони від того карання. 8 б.
ІV. Запишіть текст. Визначте стиль і тип мовлення. Поставте, де потрібно розділові знаки та вставте необхідні букви (чи знаки) в словах, зніміть риски. Зробіть синтаксичний розбір речень та виконайте комплексний аналіз (фонетичний, морфемний, морфологічний, словотвірний розбори) підкресленого слова.
Погожий вечір літнього дня. Повітря духм…яне й син…вато/рожеве. Різнобарвні не/сказа…о/гарні фе…єрверки. Люди веселі, діти радісні. З/від/усюди несеться захоплене Дивись! Дивись! Та ще молодече «Слова Україні!». День (Н) (н) езалежності справді величне свято. Для нас юних громадян України величніших напевне немає. А в небі місячний диск як золотий щит над моєю мирною (Д) (д) ержавою…трудівницею.

10 б.

V. Розкрийте значення фразеологізмів:

Не вміти два слова зв’язати;

Точити патоку з рота;

За словом до кишені не лізти;

М’яти слова в роті;

Словом в десятку поцілити;

Ні складу ні ладу немає (в словах);

Говорить п’яте через десяте;

Ти йому про образи, а він тобі – про гарбузи.

В яких із цих фразеологізмів народ зафіксував вимоги до мовлення людини? Які саме вимоги?5 б.

VI. Поясніть, чому:

а) у словах проміння, знання відбувається подовження приголосних, а в слові гусеня не відбувається?

б) у словах миттю, річчю – приголосні подовжуються, а в слові честю, скатертю - ні?

в) у словах неньці, Люсьці ставимо Ь, а в словах галці, Парасці – не ставимо?

г) слова знань, століть, знарядь пишуться з Ь на кінці, а слова облич, сторіч, роздоріж – без Ь?

ґ) у словах підв’язати, в’якати, з’явився, черв’як пишемо апостроф, а в словах свято, дзвякнути, дзявкнути, морквяний – не пишемо?

д) у словах Шиллер, макинтош, Цимісхій, дизель, Вашингтнон після букв, що входять у «дев’ятку» перед приголосним (на й) пишеться буква И , а в словах Грімм, Діккенс, Кіплінг за цих же умов – буква І ?

е) чим відрізняється вживання Ь знака в українських та в запозичених словах?

є) назвіть ту умову подовження звуків, яка стосується всіх без винятку випадків цього фонетичного явища.
8 б.

VII. Знайдіть помилки в транскрипції, запишіть слова та за транскрибуйте їх правильно:

и е


[б е ж: урний], [ж ч и ш ч а ї ц´ :а], [в´й е ц:а], [л´й е т´с´а], [к´ і х т´ і ], [с м ´ і й е с: а].

3 б.

Всього: 55 балів
Управління освіти і наукової діяльності

Одеської обласної державної адміністрації

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів
Завдання
ІІ (відбіркового) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

2009/2010 н.р.
10 клас
І. Висловте та обґрунтуйте свою думку.

1. Омелько Кайдаш – трагічний чи комічний персонаж повісті І.С.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»?

2. Чи може служити родина Балашів із повісті І.С.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» прикладом для наслідування?

3. Чи можна вважати Чіпку Варениченка із роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» шукачем правди і справедливості?

4. Багато читачів зауважують, що українська література ХІХ століття менш тематично та жанрово різнобарвна, ніж європейські й навіть російська літератури. Чи згодні ви з таким твердженням? Якщо так, то доведіть свою думку та поясніть причини такого явища.

5. Якби вам запропонували вибудувати ступінчату піраміду совісті» й розташувати на ній героїв роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», кого б ви помістили на самому вершечку цієї піраміди? Чому?15 б.

ІІ. Дайте лаконічні, але арґументовані відповіді на запитання.

1. В якому творі Г.С.Сковороди висловлена ідея «сродної праці»? В чому суть цієї ідеї? Чи актуальна вона для нашого часу і для вас особисто?

2. Хто такі січові стрільці? Який вид народної творчості пов'язаний із цим поняттям? Які твори вам відомі?

3. Як звали діда й прабабу Чіпки Варениченка за батьківською лінією? Як відгукнувся цей генетичний спадок у характері та в домі Чіпки?

4. Хто, з якого приводу й кому казав: «Соблаговоліте … дати мені повелініє о сокрушительном преломленії сієї троєкратно опоганівшої хворостини, яже нині у ранзі лепорта суть, бо самі созерцаєте своїми ясними, хоча і неумитими очесами, яко неумістим єсм із нею в чертог ваш».

8 б.

ІІІ. Поясніть, що таке текст, з’ясуйте його ознаки. Складіть самостійно невеличкий (5-6 речень) текст на цікаву для вас тему.

8 б.
IV. Запишіть речення, знявши риски та розставивши розділові знаки. Побудуйте його структурну схему, зробіть повний синтаксичний розбір. Виконайте комплексний аналіз (фонетичний, морфемний, морфологічний, словотвірний розбори) підкресленого слова.

І хоча не/має нічого вічного в бутті й усе тече змінюючись у потоці часу та є одначе в минулому щось таке що хочеться назвати не/минущим а вічним берегти як святиню й заповісти майбутньому як не/тлінний знак доблесті своїх предків як дар їх нащадкам.10 б.

V. З’ясуйте значення таких широковживаних нині слів:

Консенсус, спонсор, дилер, менеджер, моніторинг, плюралізм, толерантність, інвестиція, рейтинг, імідж.5 б.

VI. Запишіть подані нижче слова правильно. Згрупуйте їх за правилами написання:

При/все/людно, по/де/куди, будь/де, само/хідний, сімсот/п…ятдесяти/семи/кілометровий, аби/куди, пів/ящика, пан/(є) (Є) вропейський, над/(д) (Д) еснянський, (Ш) (ш) евченківське слово, (К) (к) київська (Т) (т) раса, місто (С) (с) ухий (Л) (л) иман, (Ф) (ф) ранкова поема, брунатно/сірий, лимонно/кислий, рука/в/руку, рано/по/раненьку, (П) (преображення (Г) (г) господнє.5 б.

VII. Утворіть іменники від поданих прикметників: глибокий, убогий, безлюдний, теплий, пишний, темний. А тепер утворіть збірні іменники від таких слів: жінки, офіцери, татари, картопля, дуби, варити, шити, багно, сад, мак.

5 б.

Всього: 55 балів

Управління освіти і наукової діяльності

Одеської обласної державної адміністрації

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів
Завдання
ІІ (відбіркового) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

2009/2010 н.р.
11 клас
І. З’ясуйте:

1. Що спільного було в усіх модерністичних течіях другої половини ХІХ –початку ХХ століття?

2. Леся Українка, М.Коцюбинський, М.Вороний, О.Кобилянська, В.Стефаник, Б-І. Антонич і український модернізм.

3. У чому суть літературної дискусії 1925-1928 рр.? Позиція в ній Миколи Хвильового, неокласиків.

4. Поезія П.Г.Тичини як яскраве явище українського модернізму.

5. У чому виявилась причетність Одеси до становлення українського модернізму?15 б.

ІІ. Дайте лаконічні, але обґрунтовані відповіді на запитання.

 1. В якому місті й коли вийшов перший альманах модерністичного спрямування? Яка його назва? Хто був ініціатором і організатором його випуску?

 2. У чому суть полеміки між Іваном Франком та Миколою Вороним, яка породила вірш „І.Я.Франкові”, що вважається поетичним „кредо” українських модерністів? Чи були позиції двох митців слова принципово непримиренними?

 3. Яка, на вашу думку, принципова риса відрізняє творчість українських модерністів від творчості модерністів європейських?

 4. Хто перший сформував засади неоромантизму? У чому його відмінність від романтизму І половини ХІХ ст.?

 5. Кому (чи чому) присвячена новела Миколи Хвильового „Я (Романтика)”? У чому суть цієї посвяти?

10 б.

ІІІ. Розкрийте питання.

Появою яких нових жанрів збагатилась українська література кінця ХІХ – початку ХХ століття? Охарактеризуйте кожен із них, наведіть конкретні приклади у творчості українських письменників.8 б.

ІV. Запишіть слова, подані в російському написанні, українською мовою. Поясніть їх правопис.

Либретто, фортиссимо, компьютер, по долинам и по взгорьям, Архимед, Шиллер, шасси, физика, ночью, матерью, квартала, в конце коридора, в Греции, цикада, Цицерон, портьера, предыстория.5 б.

V. Провідміняйте числівники 107, 589, 1444. Утворіть із ними прикметники з допомогою слів ТОННА, КІЛОГРАМ, КІЛОМЕТР. З одним із цих прикметників складіть речення.

7 б.

VI. Запишіть речення, знявши риски та вставляючи, де потрібно, розділові знаки й літери. Зробіть повний синтаксичний розбір, побудуйте структурну схему. Зробіть комплексний аналіз (фонетичний, морфемний, морфологічний, словотвірний розбори) підкресленого слова.

Давно огорнуто туманом десятиліть моє голодне дитинство, давно (не)має тих оченят що з надією заглядали мені до рук коли я повертався (з) (зі) (із) своїх мандрівок по забуту кимось у полі картоплину чи ще (ні) ким (не) видерте пташине гніздо а пот...м...янілі вікна рідної хати все дивлять...ся (з) дал...ни мені в душу (з) (під) почорнілої стріхи як (не) забутні мам...ні очі (з) (під) темних скорботних брів.10 б.

Всього: 55 балів


ІППО КМПУ ім. Б.Д.ГРІНЧЕНКА

ЗАВДАННЯ ІІІ (МІСЬКОГО) ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

2007-2008 н.р.

8 КЛАС

УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Вибери одне з висловлювань, перепиши його. Це теза роздуму. Вислов свою згоду (або незгоду), аргументуй її. Сформулюй висновки. Висловлювання (обсяг – 0,5 сторінки) склади в публіцистичному стилі.

 • Перед грубістю зачиняються двері й закриваються серця.

 • Зрадливий друг гірший за відвертого ворога.

 • Мову мою і землю я відкриваю знов.


ІІ. Виконай тестові завдання


Завдання 1-8 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Вибери правильну відповідь, познач її.


1. Познач рядок, у якому лексичне значення слова визначене неправильно:
А барвистий – забарвлений у різні кольори, різнокольоровий

Б пишнобарвний – який вражає багатством барв, кольорів, відтінків

В пістрявий – який привертає увагу яскравістю барв, гарний

Г картатий - із чотирикутними візерунками, малюнками

Д живописний – який виразно, яскраво щось зображує, змальовує
2. Познач рядок, у якому подано не антонімічну пару:


А важливий – дріб’язковий

Б бадьорість – утома


В істинно – помилково

Г багатолюдність – самотність

Д наступність – попередність


3. Познач речення, у якому вжито фразеологізм, що походить із Біблії:
А Я живу і не боюся смерті, і мене на порошок не стерти (Д.Кремінь).
Б
Птах у небі, весняний вітерець навстріч, простір полів – оце суттєве, а решта все марнота марнот! (О.Гончар).
В
Воскресла думка й встає над уламками, живою водою правди покроплена! (Л.Костенко).

Г Дуже вже оті верховоди залили усім за шкуру сала (Панас Мирний).

Д Забування вичищує авгієві стайні пам’яті (В.Гжегорчик).
4. Познач рядок, у якому подані тільки синтаксичні словосполучення:
А нова книгарня; оповідання й повісті; зацікавити змістом

Б порадіти за товариша; товариська підтримка; познайомитися й заприятелювати

В національний етикет; правила поведінки; відповідно до вимог

Г вчасно відгукнутися; узяти до душі; щире співчуття

Д цікаві завдання; боротися чесно; сподіватися на перемогу
5. Познач речення з однорідними членами, поєднаними розділовими сполучниками (розділові знаки пропущено):
А З вогнем і водою вітром дружба погана.

Б Удома й у полі роботи завжди доволі.

В Хвали день не вранці а ввечері.

Г Лихий кухар або пересолить або недосолить.

Д Вимети сміття зі своєї хати а потім заглядай у чужу.
6. Познач рядок, у якому в усіх словах треба поставити апостроф:


А подвір..я, торф..яний, Лук..янченко

Б з..їжджати, сер..йозний, черв..як

В пів..ягоди, рутв..яний, бур..ян

Г без..язикий, ін..єкція, поцв..яхований

Д кав..ярня, св..ященний, роз..ятрити7. Познач рядок, у якому всі слова пишуть з префіксом з-:
А (з,с)вірити, (з,с)чепити, (з,с)творити

Б (з,с)жувати, (з,с)хибити, (з,с)мити

В (з,с)вітритися, (з,с)сунути, (з,с)киснути

Г (з,с)воложити, (з,с)житися, (з,с)лити

Д (з,с)хвилювати, (з,с)ломити, (з,с)вужувати
8. Познач рядок, у якому всі іншомовні слова пишуть із літерою И:


А с..рена, ем..грант, гор..зонт

Б д..ригент, галюц..ноген, конф..тюр

В фест..валь, еп..грама, експер..мент

Г ескадр..лья, опт..чний, концерт..но

Д коп…райт, кред..тор, палант..н.

Завдання 9-11 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких правильних відповідей ДВІ АБО БІЛЬШЕ. Вибери всі правильні відповіді й познач їх


9. Познач речення, що містять вставні слова (розділові знаки пропущено):
А Уночі була гроза а ранок видався ясним на диво (С.Васильченко).

Б А день за сонцем утопився в морі і став на жаль уже вчорашнім днем (П.Воронько).

В Не любити цю землю їй-Богу не можна! (М.Луків).

Г Художник починається там де віриш йому безумовно (М.Рильський).

Д Сині дзвіночки навіть сіяли холод на трави (М.Коцюбинський).
10. Познач речення зі складеним дієслівним присудком:
А Не зміліє в отецьких криницях вода (Б.Олійник).

Б Ми тільки почали розгадувати світ (Д.Павличко).

В У нещастi друг стає братом (З Біблії).

Г Я вам готовий у щасті і в нещасті помагати (Леся Українка).

Д Буде дощ плюскотіти. Буде вітер шуміти (Я.Шпорта).
11. Познач словосполучення, у яких допущено помилки:


А навчатися мові

Б подякувати наставнику

В оволодіти мовою


Г звернутися на адресу

Д опанувати вмінням


12-13. Познач речення, у якому допущено помилку:


А Від хвилювання я знітився.

Б Від обурення вона мало не втратила свідомість.

В Мене охопило здивування.

Г Учіться правильно поводитись у стресових ситуаціях.

Запиши це речення у відредагованому вигляді:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.Завдання 14-15 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, добери відповідник, позначений БУКВОЮ, і впиши її в таблицю.


14. Установи відповідність між словами, поєднанням яких утворюються фразеологізми.


1 слава

2 узи

3 клятва

4 часи


А Гіменея

Б Герострата

В Гіпократа

Г Геракла

Д Гомера
1
2
3
4
15.Установи відповідність між видами односкладних речень і реченнями:


1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

А Такого ще не творилось в нас на Україні (Т.Шевченко).

Б Сотні літ нас розпинали, та не побороли (Д.Павличко).

В Вірю завжди в широчінь океанну серця вразливого, серця людського (Л.Забашта).

Г Умій постояти за Вкраїну-мати (Нар.творч.)

Д Звуки хвилин. Кроки сторіч (В.Герман).

1
2
3
4
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА


Завдання 1–5 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Вибери правильну відповідь і познач її.


Ліна Костенко

***


Мене ізмалку люблять всі дерева,

і розуміє бузиновий Пан,

чому верба, від крапель кришталева,

мені сказала: «Здрастуй!» – крізь туман.

Чому ліси чекають мене знову,

на щит піднявши сонце і зорю.

Я їх люблю, я знаю їхню мову.

Я з ними теж мовчанням говорю.
 1. За родовою ознакою цей твір


А ліричний

Б епічний

В ліро-епічний

Г драматичний
2. У вірші «Мене ізмалку люблять всі дерева» поєднано всі види лірики, КРІМ
А особистої

Б пейзажної

В патріотичної

Г філософської
3. В останньому рядку вірша використано
А метафору

Б епітет

В оксиморон

Г тавтологію
4. Твір написано віршовим розміром
А ямбом

Б хореєм

В амфібрахієм

Г анапестом
5. У вірші звучать усі мотиви, КРІМ
А любові до природи

Б гармонії людини й природи

В екології

Г спілкування ліричного героя з природоюЗавдання 6-7 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, добери відповідник, позначений БУКВОЮ, і впиши її в таблицю.

6. Установи відповідність між дійовими особами та репліками, які їм належать (за п’єсою І.Карпенко-Карий «Сто тисяч»)

1 Герасим Калитка

2 Савка

3 Бонавентура

4 Роман

5 Параска
А Без душі, мабуть, легше, як без грошей…

Б Грошей нема, а земелька росте й росте! Люблю за предприїмчивость! Так, так, Никодимович! Скуповуйте помаленьку, скуповуйте!

В Всяке знає, що ми хазяїни неабиякі, а я буду тьопатися стільки світу пішки до церкви.

Г Я не буду панувати, ні! Як їв борщ та кашу, так і їстиму, як мазав чоботи дьогтем, так і мазатиму, а зате всю землю навкруги скуплю.

1
2
3
4


7. Установи відповідність між літературними жанрами та їхніми визначеннями

1 новела

2 опові-дання

3 байка

4 повість

5 роман


А невеликий повчально-гумористичний твір алегоричного змісту

Б невеликий розповідний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним закінченням

В невеликий за обсягом розповідний художній твір здебільшого про одну чи кілька подій у житті людини

Г розповідний художній твір, у якому досить широко змальовано життя одного чи кількох героїв протягом досить тривалого часу

12
3
4
5

5


9 КЛАСУКРАЇНСЬКА МОВА
1.Побудуй роздум у публіцистичному стилі (обсяг - 0,5 сторінки), ствердивши або спростувавши одну з таких тез:


 • Час – це простір для розвитку здібностей.
 • Мужність виховується лише через опір труднощам.
 • Живучи лише заради матеріального достатку, людина сама собі вибудовує в’язницю.


ІІ. Виконай тестові завдання.


Завдання 1–10 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Вибери правильну відповідь і познач її.


1. Познач рядок слів, які не утворюють синонімічного ряду:
А відверто, неприховано, явно, виразно, наочно

Б гострозорий, гостроокий, бистроокий, зіркий, окатий

В всесвіт, космос, макрокосмос, довкілля, світобудова

Г ласка, ніжність, пестощі, милування, голублення

Д веселити, забавляти, розважати, тішити, звеселяти
2. Познач рядок, у якому значення фразеологізму визначено неправильно.
А шукати себе – виявляти, визначати власне покликання
Б
у Бога теля з’їсти – провинитися в чомусь
В
сунутися зі своїми козами на торг – виявляти небажану ініціативу
Г
шукати вчорашнього дня – марно сподіватися повернути щось
Д
Слати язик під ноги – бути занадто говірким.
3. Познач речення, у яких однорідні члени речення є підметами (розділові знаки пропущено):
А Давно вже наша пісня полонила і словом і мелодією світ (І.Редчиць).

Б Хто не чував пісень по селах вечорами то жартівливих то сумних? (М.Чернявський).

В І славлять піснею життя птахи дерева люди (М.Луків).

Г Наш край багатий піснями легендами музикою танцями (З підручника).

Д Пісні злітають над Карпати в херсонських котяться степах (М.Рильський).
4. Познач речення, у якому між однорідними членами не потрібно ставити кому (розділові знаки пропущено):
А Працею людина і сильна і красива.
Б
Людина славна не словами а ділами.
В
Господарський хліб не білий але ситний.
Г
У будень чи в неділю лінивому безділля.

Д На роботі умліває біля миски упріває.
5. Познач речення, у якому узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення (розділові знаки пропущено):
А Притлумлюй у собі найменші ознаки слабкої волі вередливість дратівливість сльозливість самолюбство (В.Сухомлинський).

Б За війну страшніші деякі речі боягузтво зрадництво егоїзм (Е.Хемінгуей).

В Жадібність нехтування власною гідністю розумова зашкарублість усе це призводить до вивищення матеріальних інтересів над духовними (Д.Лихачов).

Г Найяскравішим виявом безсмертя народного духу є поєднання двох стихій сліз і сміху трагічного й комічного болю й надії (П.Загребельний).

Д Усім відомі риси українського менталітету людяність співчутливість почуття справедливості товариськість і совість (Л.Пастушенко).
6. Познач складносурядне речення, між частинами якого не потрібно ставити кому (розділові знаки пропущено):
А Оце вже й цвіт осипавсь на калині і стали птаству гори затісні (Є.Титкайло).

Б Шипшина вбралась у коралове намисто і літо бабине вплелось між намистин. (Є.Гуцало).

В Внизу був луг і з нього вітер ніс такі розкішні пахощі. (І.Франко).

Г У мене одразу похололо всередині і нашорошилися вуха (М.Стельмах).

Д Ми на білий світ рвемося повсякдень і повсякчас і живе маленький Моцарт змалку в кожному із нас (В.Шукайло).
7. Познач безсполучникове складне речення, між частинами якого потрібно поставити тире (розділові знаки пропущено):
А Стало серцю тісно заспівала пісню (Г.Чубач).

Б Так хотілося б вірити в світі живеш не дарма (В.Гужва).

В З-за гір віє вітер в степах повмирали морози (С.Пушик).

Г Враз я відчув на жару чи на лезі я босо стою (С.Голованівський).

Д Завагавсь у мряці день сонцю бути чи дощеві? (А.Содомора).
8. Познач рядок, у якому всі слова пишуть із префіксом при-
А пр..будівок, пр..вабливий, пр..права, пр..солодити

Б пр..вітність, пр..докучливий, пр..власнений, пр..чісувати

В пр..вчитися, пр..співування, пр..старкуватий, пр..д’явник

Г пр..ладдя, пр..поважний, пр..темнений, пр..голубити

Д пр..яр’я, пр..зупинений, пр..мудрість, пр..швартуватись.
9. Познач рядок, у всіх словах якого явище спрощення позначається на письмі:
А протес..ний, пес..ливий, улес..ливий, мес..ник

Б радіс..ний, щас..ливий, проїз..ний, перс..ні

В сер..це, добровіс..ний, аген..ство, мас..ний

Г президен..ський, навмис..не, ненавис..ний, тиж..невий

Д швидкіс..ний, контрас..ний, облас..ний, хрус..нути
10. Познач речення, у якому виділене слово потрібно писати з великої літери:
А Холоне в бокалі цикорій, (П,п)етрів розквітає батіг (Д.Кремінь).

Б А все збувається, збувається, немов (Ш,ш)евченків заповіт (Д.Кремінь).

В Мені хтось душу тихо взяв за плечі – заговорив (Ш,ш)опенівський ноктюрн (Л.Костенко).

Г Час – великий мастак розрубувати (Г,г)ордієві вузли людських стосунків (О.Писемський).

Д Ось звіробій - (І,і)ванова крівця (Є.Гуцало).
11-12. Запиши речення у відредагованому вигляді:
А З причин економії було прийняте прокрустове рішення: усі ілюстрації друкувати чорно-білими.

Г Ушосте переписуючи вправу, школяр зрозумів, що виконує танталову працю.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.Завдання 13-15 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких правильних відповідей ДВІ АБО БІЛЬШЕ. Вибери усі правильні відповіді й познач їх.13. Познач речення, ускладнені поширеним звертанням (розділові знаки пропущено):
А До вас село і поле приїхав по дитячі сни (В.Крищенко).
Б Обов’язково друже мій вклади словник Грінченка! (О.Ющенко).
В Степане Івановичу Вас до телефону (Остап Вишня).
Г Прощавай перевита антенами хато (Д.Кремінь).

Д Шановні школярі вихователі й випускники від щирого серця вітаю вас зі святом (З виступу на зборах).
14. Познач речення, ускладнені відокремленим поширеним означенням (розділові знаки пропущено):
А Йде зима холодна і різка (В.Сосюра).

Б Земля рипить морозами окута (А.Малишко).

В Зимовий вітер хилить вільху на скуту кригою ріку (Д.Кремінь).

Г Про рік суди не за зібраним урожаєм а за зерном того року посіяним (Р.Стівенсон).

Д Здобутий працею сухар м’якший за дарованого бублика.
15. Познач складнопідрядні речення з підрядними означальними:
А Із гордістю сина кажу я про те, що мати мені Україна (М.Луків).

Б У мене вмить заб’ється в грудях серце, коли до болю щира й чарівна десь наша рідна пісня розіллється (Д.Луценко).

В Не маєм права забувати пісні, яких навчала мати (М.Луків).

Г Ти скоро згаснеш, якщо в тебе народу рідного нема (Д.Павличко).

Д З усіх світів найближчий мені світ, в якім вікно вкраїнське моє світиться. (М.Гриценко.)


Завдання 16-17 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, добери відповідник, позначений БУКВОЮ, і впиши її в таблицю.


16. Установи відповідність між складнопідрядними обставинними реченнями та їхніми видами


1 Ніде вода не п’ється так солодко, як з рідної криниці (П.Куліш).

2 Українці, захистім себе, щоби світ вважав нас українцями (А.Бортняк).

3 То, може, Україна не пропаща, хоч воріженькам знову несть числа? (В.Бровченко).

4 Тільки зрадникам дається воля вибирати собі батьківщину, бо в них відібрана пам’ять (Р.Іваничук).

5 Коли в людини є народ, тоді вона уже Людина (Л.Костенко).

А з підрядним часу

Б з підрядним мети

В з підрядним причини

Г з підрядним умови

Д з підрядним порівняльним

Е з підрядним допустовим

1
2
3
4
517. Установи відповідність між стилістично забарвленими (маркованими) словами й словосполученнями та стилями мовлення:


1 депутат, демократичне суспільство, правове поле

2, інструкція, наказ, витяг з протоколу

3 маршрутка, скромняга, не балабонь

4 числова константа, ядерна реакція, безсполучникове складне речення

5 п’янке повітря, зорепад, зозуленько моя

А науковий

Б художній

В публіцистичний

Г офіційно-діловий

Д розмовний

Е конфесійний

1
2
3
4
5


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА


Завдання 1–13 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Вибери правильну відповідь і познач її.Аналіз художнього тексту
Валентина Беля

***


Співало літо рясно на покосах,

Петрівка жар із горна вимітала,

Блакить прозора в променистих росах

Початок літа в чебрецях купала.


Ріки манила прохолода синя,

Забута пісня аж у саме серце,

І матіола п’янко попросила

Зібрати щастя в золоте відерце.


Стара черемха заздро поглядала

На першу вишню, визрілу несміло,

А літо, мов на крилах, колихало

Надій людських гармонію стосилу.


1. У вірші «Співало літо рясно на покосах» поєднано всі види лірики, КРІМ
А пейзажної

Б особистої

В патріотичної

Г філософської
2. У другій строфі вірша використано всі художні засоби, КРІМ
А інверсії

Б персоніфікації

В оксиморона

Г епітета
3. Твір написано віршовим розміром
А ямбом

Б хореєм

В анапестом

Г дактилем
4. Незайманість і початок дорослого життя уособлює
А матіола

Б черемха

В чебрець

Г вишня
5. В останній строфі вірша звучить мотив
А вічного кохання

Б краси людських стосунків

В плинності життя

Г віри у вічне життя
6. Прочитай уривок з драматичної сценки «Коза»
Я Коза-Дереза,

Півбока луплена,

За копу куплена.

Ту-пу, ту-пу ногами,

Сколю тебе рогами,

Ніжками загребу,

Хвостиком замету, бррр…
У цих рядках відтворено один з елементів народної драми
А ремарку

Б діалог

В монолог

Г вставну оповідь
7. Провідним мотивом козацьких літописів є
А глибокий сум з приводу княжих чвар

Б звитяги січового козацтва

В гетьмансько-старшинські усобиці

Г духовне життя міщан та селян
8. Слова «Лучче ж бо потятим бути, аніж полоненим…» належать
А Святославові

Б Ігореві

В авторові

Г Всеволодові
10. В образі Енея зображена національна вада, притаманна українцям
А жорстокість

Б байдужість

В надмірна добродушність

Г лінивість
11. Засобами гумору І. Котляревський зумів відтворити усе назване, КРІМ
А нестримної жадоби народу до волі

Б героїзму українського козацтва

В прагнення завоювати інші народи

Г звироднілості й егоїзму привілейованих класів
12. У п’єсі «Наталка Полтавка» письменник наділяє Петра й Миколу рисами характеру
А любові до рідної сім’ї

Б слабкості характеру

В поваги до матері й до старших+

Г непокори в сім’ї

13. Літературним напрямом, який виник як заперечення класицизму, є


А бароко

Б сентименталізм

В романтизм

Г реалізм


Завдання 14–15 мають по шість варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Вибери правильні відповіді й познач їх.

14. Поява в літературному процесі ХУІІ ст. великої кількості полемічних творів була зумовлена


А хрещенням Русі

Б запровадженням Брестської унії

В проникненням елементів розмовної мови в книжну

Г соціальним і національним поневоленням українського народу

Д випадами католиків проти православної церкви

Е князівськими чварами за розподіл влади
15. Прочитай уривок із вірша Г. Сковороди «Всякому місту – звичай і права»

Знаю, що смерть – як коса замашна,

навіть царя не обійде вона.

Байдуже смерті, мужик то чи цар, –

все пожере, як солому пожар.

Хто ж бо зневажить страшну її сталь?

Той, в кого совість, як чистий кришталь...

У цих рядкахА совість і мудрість протиставлені багатству й знатності

Б смерть забере будь-кого, хто зневажить страшну її сталь

В совість і мудрість піднесені над усім дріб’язковим, буденним, нікчемним +

Г мудрість властива передусім царю

Д совість властива тільки „мужику”

Е чиста совість не боїться смерті, перемагає її

10 КЛАСУКРАЇНСЬКА МОВА
І. Побудуй роздум у публіцистичному стилі (обсяг - 0,5 - 1 стор.), ствердивши або спростувавши одну з таких тез:


 • Щастя людини – десь між свободою й дисципліною.
 • Книжки – найбільш довговічні плоди роботи людського духу.
 • Висока духовність немислима без почуття власної гідності.
 • Формула успіху полягає у вмінні спілкуватися з людьми.


ІІ. Виконай тестові завдання.


Завдання 1–13 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Вибери правильну відповідь і познач її


1. Познач рядок, у якому синонім до фразеологізму дібрано неправильно.
А А кум королю – на коні

Б змести з лиця землі – гнути свою лінію

В кури не клюють – хоч лопатою загрібай

Г як дві краплі води – як викапаний

Д не ликом шитий – не з лопуцька
2. Познач речення, яке не містить антонімічної пари слів:
А Моя правда завжди насторожі, не впускає брехню у мій дім (В.Білас).

Б Коли хочеш, щоб інші не називали тебе дурнем, перестань вважати себе мудрецем (О.Духнович).

В Не кидай власної мети, щоб за чужою десь іти (І.Франко).

Г Світ широкий і розлогий, скрізь ведуть шляхи й дороги (Н.Забіла).

Д Людина – то недосконалий твір, водночас мудрий і дурноголовий (В.Гужва).
3. Познач рядок, у всіх словах якого наголошений перший склад:
А випадок, столяр, олень, курятина

Б центнер, спина, бесіда, шофер

В подруга, читання, дещиця, форзац

Г донька, забавка, тягнучи, партер

Д закладка, маляр, вітчим, дотеп
4. Познач рядок, у всіх словах якого спрощення відбивається на письмі:


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка