Залікова робота за І семестр з української мовиСкачати 247.43 Kb.
Дата конвертації14.01.2018
Розмір247.43 Kb.

Залікова робота за І семестр

З української мови

Учня (учениці) 8 (заочного) класу

Вечірньої (змінної) школи № 20 м. Києва

___________________________________________
1 рівень
1. Вкажіть розділ науки про мову,який вивчає словосполучення і речення,їх будову.

а) Стилістика;

б) Лексикологія;

в) Синтаксис.


2.Назвати види словосполучень:

а) іменникові, прикметникові, числівникові, займенникові, дієслівні, прислівникові;

б) залежне і головне;

в) складні й прості;

в) односкладні, двоскладні, повні, неповні.
3. За метою висловлення речення поділяються на:

а) прості й складні;

б) розповідні, питальні, спонукальні;

в) поширені й непоширені;


4. Двоскладне речення – це:

а) речення, які мають підмет і присудок;

б) речення, які мають лише один головний член речення;

в) речення, які мають другорядні члени речення.


5. На які типи поділяються односкладні речення?

а) поширені і непоширені;

б) складні й прості;

в) означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові, називні.


6. Знайдіть серед поданих речень односкладне:

а) Після обіду йому було невесело сидіти дома…

б) А найбільше Ольга підпала під той вплив.

в) Завесніло вже.


2 рівень
1. Записати речення,підкреслити головні і другорядні члени речення.

- Я бачив Лесю на літературному вечері. Є багато таємниць на світі. Вечір. Українська мова живе в прекрасних піснях мого народу.

2. Запишіть у два стовпчика словосполучення:

а) прості;

б) складні.

Народний звичай, несподівана зустріч, зустрічати ранню весну, високий на зріст, дуже рано, хлопець із м’ячем.

3. Визначте тип односкладного речення.

Чого тільки не було в тій скрині.


3 рівень


 1. Зробити синтаксичний розбір поданого речення.

Не можна не зачаруватись художніми образами народної пісні.
4 рівень


 1. Написати твір на тему: «Сонце зігріває повітря, друг - душу».


Залікова робота за І семестр

З української літератури

Учня (учениці) 8 (заочного) класу

Вечірньої (змінної) школи № 20 м. Києва

___________________________________________
1 рівень
1. Укажіть, який з творів є піснею про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками.

а) «Зажурилась Україна»;

б) «Засвіт встали козаченьки»;

в) «За Сибіром сонце встало».


2. Хто і де плакав рано за Ігорем?

а) дружина Ярославна в Путивлі;

б) дружина Святослава в Києві;

в)дружина Всеволода в Харкові.


3. До якого циклу входить вірш »Мені однаково…»?

а) «Катерина»;

б) «В казематі»;

в) Заповіт.


4. В якому році І.Франко написав поему »Іван Вишенський»?

а) 1900р.;

б) 1889р.;

в) 1905р.


5. Назвати справжнє ім’я Лесі Українки

а) Олена Пчілка;

б) Лариса Петрівна Косач;

в) Марія Вілінська.


6. Назвати першу збірку Лесі Українки

а) «Думи і мрії»;

б) «Давня казка»;

в)» На крилах пісень».


7. В якому році був написаний вірш »Любіть Україну»?

а) 1944р.;

б) 1930р.;

в) 1945р.


8. В якій поезії В.Сосюра змалював шлях України до національного відродження?

а) «Васильки»;

б) «Сад»;

в) «Так ніхто не кохав».


2 рівень
1. Допишіть речення.

Історичні пісні – це…

2. Ким і коли було відкрите »Слово про похід Ігоровім»?

3. Коли Тараса Шевченка викупили з кріпацтва?

4. Визначте тему поеми Лесі Українки »Давня казка».
3 рівень
1. Чим історична пісня відрізняється від думи?

2. Розкрийте символіку поетичних образів у вірші Тараса Шевченка «Ой три шляхи широкії».

3. Охарактеризуйте поета В.Сосюру – як співця кохання і суспільного борця.
4 рівень


 1. Ким є Тарас Шевченко для українського народу?Залікова робота за І семестр

з зарубіжної літератури

Учня (учениці) 8-___ класу

Вечірньої (змінної) школи 20

_______________________________________________
1 рівень
1. Розповідь у якій стародавні народи намагалися пояснити походження Всесвіту - це...

а) міф


б) легенда

в) казка
2. Хто є головним героєм поеми Гомера "Іліада"?

а) Одіссей

б) Ахілл


в) Прометей
3. Чи існувала Троя насправді?

а) так


б) ні

в) невідомо


4. Розвиток театру у Стародавній Греції припадає на ...

а) 5 ст. до н.е.

б) 6 ст. до н.е.

в) 3 ст. до н.е.


5. Давньогрецьке театральне мистецтво виникло на основі свят присвячених...

а) Зевсу


б) Діонісу

в) Деметрі


6. Титан Прометей терпить муки через те, що він прагне...

а) здобути славу

б) допомогти людям

в) повернути втрачене кохання


7. Перша половина "Енеїди" Вергілія тематично наближена до поеми Гомера...

а) "Одіссея"

б) "Іліада"

в) "Метаморфози"


8. Скільки міфів входить до поеми "Метаморфози" Овідія?

а) десять

б) 250 поем

в) три поеми


9. Як називають вірші Ду Фу?

а) "піснями"

б) "поетичною історією"

в) "хронікою"


10. Який жанр використовував Омар Хайям?

а) газелі

б) рубаї

в) сонет
11. Лі Бо є видатним поетом ...

а) японського народу

б) індійського народу

в) китайського народу
2 рівень
1. Назвіть поетів Давньої Греції.

2. Як називали Овідія після написання ним "Любовних елегій", "Науки кохання"?

3. Назвіть основні жанри персько-таджицької поезії.

4. Які сценічні засоби використовували давньогрецькі актори для посилення виразності дії?


3 рівень
1. Які п'єси складають трилогію про долю Прометея?

2. В чому полягало завдання Вергілія, коли він писав поему "Енеїда"?

3. Яка тематика творчості Горація?
4 рівень
1. Що означає вислів "гомерівське питання"?

Залікова робота за І семестр

з англійської мови

учня (учениці) 8 -____ класу

Вечірньої (змінної) школи № 20 м. Києва

_______________________________________
1 рівень


 1. Вставте пропущені слова:
picturesque

wardrobe

kitchen

posters

chairs

well-equipped

watch TV

comfortable

bookshelves

balcony

expensive

armchairs


MY FLAT AND MY ROOM

We live in a new 16-storeyed block of flats. It's situated in a very ___________ place. There's a big supermarket on the ground floor and it's very convenient to do everyday shopping.

Our flat is on the fifth floor. It's very ____________ and well-planned. We have all modern conveniences,such as central heating, electricity, gas, cold and hot running water, and telephone. There are three rooms, a _________, a bathroom, and a hall in our flat. There's also a _________ and we can enjoy a lovely view of the river.

The largest room in our flat is the living room and we use it as a dining room also. In the middle of the room there is a big table and six ________ round it. Opposite the window there is a wall unit with lots of books, a TV-set, and a video cassette recorder. There are two comfortable _________ and a small coffee table in the right-hand corner. There is also a sofa and an electric fire in our living room. We like the living room best of all, so in the evenings we gather there to have tea, _________, talk and rest.

My room is the smallest room in our flat, but it is very cosy and light. There is a bed, a ________, a desk, an armchair and several __________ here. There is a thick carpet on the floor. The walls in my room are light brown and there are some big _________ on them. I like my room very much, but from time to time 1 change it round. I quite often move the bed and change the posters on the wall.

Our kitchen is large and light. It is very ________________. We have got a refrigerator, a freezer, a microwave oven, a coffeemaker and a toaster. We haven't got a dish-washer yet, because it is very __________. But I'm sure we shall buy it in the nearest future.

 1. Підкресліть дієслова в поданому тексті.

 2. Заповни пропуски артиклями, де це необхідно.

I am ... pupil.

My ... name is ... Olena.

I have ... friend.

Her ... name is ... Oksana.

She is ... my ... classmate.

We are at ... school.

This is our ... classroom.

Look! ... walls in ... classroom are ... green.

My ... mother is... doctor.

She is ... good doctor.

My ... mother is not at... home.

She is at... work.

 
I have ... brother.

His ... name is ... Dima.

... Dima is ... stu­dent.

He is ... clever student and ... good brother.

We are at ... home now.

We have ... nice room.

This ... room is ... clean and ... cosy.

We have ... computer in ... our room.

We like to play ... computer games.

 

2 рівень
 1. Прочитайте текст та дайте відповіді на запитання:


MY SCHOOL

I've just left my school and I would like to tell you a few words about it. My school is one of the oldest specialized schools. It is very well-equipped. On the ground floor there is a gym, a canteen, a library andworkshops. On the first floor there is a large assembly hall, a home economics room, a computer classroom and a language laboratory. On the second floor there are physics, chemistry and biology labs.

I went to school five days a week. Classes began at nine o'clock in the morning. But I usually came to school ten minutes earlier. Each lesson lasted forty minutes. After three or four lessons we had a thirty-minute break. During this break we went to the canteen to have lunch. Every day we had 7 or 8 lessons. The lessons were over at four o'clock in the afternoon.

We usually had a lot of homework and it took me several hours to do it. I sometimes had to sit up to write a composition, to prepare a report, to translate a newspaper article from English into Ukrainian or to learn a poem by heart.

After classes I usually didn't go home right away. We had some out-of-class activities. We had an orchestra, a choir, an arts club, an International Friendship Club. I took part in the drama club.

At school we had classes in Ukrainian and Russian, literature, mathematics, biology, geography, physics, chemistry, English, history, computer programming. We also had music, physical education, arts and crafts.

My favourite subject was English. 1 liked to learn new words, to dramatize texts and dialogues. But I wasn't very good at chemistry. I always failed to learn formulas and terms properly. Maybe our chemistry teacher was too serious, too academic. Her lessons were a little bit dull.

I liked my class. I always felt at home there. Everybody was so friendly and easy to get along with. I was on good terms with my classmates and we often spent our free time together.


1. What school did you go to?

2. Was your school well or poorly equipped?

3. Was the education of high quality?

4. Did you have any problems with discipline?

5. How many lessons a day did you have?

6. Did you spend much time on your homework ?

7. What was your favourite subject?

8. Were there any subjects you were bad at?

9. What subjects do you think should be studied at school?

 1. Підкресліть прикметники та перекладіть речення.
 1. I have got a little kitten.

 2. He has got a black belt.

 3. She has got a red dress.

 4. I see a green three.

 5. Little Nick is in the street.

 6. I see a large park.

 7. She has got a big bag.

 8. We see a red flower.

 9. He cannot read English book.

 10. The benches in our yard are green.
 1. Розділіть наступні слова у дві колонки: злічу вальні та незлічувальні  іменники.

furniture, coffee, leaf, food, computer, list, blood, job, work, language, country, advice, information, money, progress, permit, permission, baggage, luggage, beach, traffic, weather, window, knowledge, air, water, holiday, damage, accommodation, scenery, scene, pigeon, bread, mountain, kick, news, accident, laugh, flour, laughter


3 рівень


 1. Які види спорту Ви бачите на цих малюнках?


 1. Відкрийте дужки у правильному часі:

1)   — ... you ... (to live) in this house?


— No, I .... I ... (to live) in the next house. My cousin ... (to live) in this house.

2)   — ... Kate ... (to study) at university?


— No, she ... She ... (to work) in the university library.

3)   — ... your brother ... (to drive) a car well?


— Well, he ... (not to drive) a car well, but he ... (to take) driving lessons every week.

4)   — ... you ... (often to meet) Sue?


— Unfortunately, we ... (not to see) each other very often. We sometimes ... (to go) to the cinema together.

5)   — ... this clock ... (to show) the correct time?


— Yes, it ... By the way, all the clocks in our house ... (to show) the correct time.

6)   — ... it... (to take) you much time to do the shopping?


— Oh, I sometimes ... (to spend) the whole day in search of the goods I ... (to need)

7)   — ... your children ... (to attend) any sport club?


— Of course, they .... My son ... (to play) volleyball and he ... (to have) trainings four times a week and my daughter ... (to go) figure skating.

 1. рівень
 1. Напишіть твір на тему:

 • «My plans for the future».

Залікова робота за I семестр

з математики

Учня (учениці) 8 - ___ класу

Вечірньої (змінної) школи № 20

­_____________________________

I рівень

У завданнях 1-6 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.


1.

2.

3.

4.

5.

6.II рівень
1.

2.

3.

4.


III рівень
1.

2.

3.

4.IV рівень

Виконайте одне із запропонованих завдань.


1.

2.Залікова робота за І семестр

З історії України

учня 8 (заочного) класу

Вечірньої (змінної) школи №20 м. Києва

_________________________________________________ 1. рівень

1.Що таке шляхта?

А) українська знать б) шляхетні люди в) воєнні люди
2.Коли розпочався Любліський сейм?

А) 15 листопада 1570 р. Б) 10 січня 1569 р. в) 16 вересня 1568 р.


3. Хто мав очолювати Річ Посполиту?

А) виборний король Б) князь В) будь-хто міг очолювати РП


4.Скільки воєводств на українських землях входило до Речі Посполитої?

А) 4 Б) 5 В) 6 Г) 7


5. Як називалася перша відома Січ, яка була зведена 1556 року?

А) Запорозька Січ Б) Хортицька Січ В) Козацька Січ


6. Що таке клейноди?

А) палиці з горіху Б) символи-відзнаки В) маленькі будиночки


7. Коли був прийнята реформа про реєстрацію козаків?

А) 1578 р. Б) 1579 р. В) 1580р. Г) 1581р.


8. Чим закінчилося повстання 1630 року під приводом Тараса Федоровича (Трясила)?

А) Куруківською угодою Б) відступом козаків В) Переяславською угодою


2 рівень
1. Назвіть причини Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої.

2. Заповніть таблицю «Національно-культурний рух в Україні в ІІ половині ХVI – І половині XVII століття»:
Дата


Подія

1556-1561 рр.1574 р.1576 – 1578 рр.1581 р.1586 р.1596 р.1615 р.1620 р.1632 р.1646 р.3 рівень
1. Які події в історії України пов’язані з іменами діячів: Івана Федоровича, Йова Борецького, Герасима Смотрицького, Івана Вишенського, Мелетія Смотрицького, Іпатія Потія.

2. Яка була за своїм характером Національно-визвольна війна 1648-1657 рр.?


4 рівень
1. Розкажіть про дитинство Богдана Хмельницького.

Залікова робота за І семестр

З всесвітньої історії

учня 8 (заочного) класу

Вечірньої (змінної) школи № 20 м. Києва

___________________________________________

1 рівень


 1. Хто відкрив Америку?

А) Христофор Колумб Б) Васко да Гама В) Фернандо Магеллан


 1. Хто очолив реформацію в Німеччині?

А) Мартін Лютер Б) Томас Мюнцер в) Карл V
3. Яка держава виникла внаслідок укладення Утрехтської унії?

А) Англія Б) Голландія В) Франція


4. Якого французького короля називали Сонцем?

А) Людовік XIV Б) Людовік XIII В) Генріх IV


5. За якого короля Англія і Шотландія були об’єднані?

А) Генріха VIII Б) Едуарда IV В) Якова І


6. Яка релігія була в Османській імперії?

А) Буддизм Б) Християнство В) Іслам


7. Хто був автором «Джоконди»?

А) Рафаель Б) Леонардо да Вінчі В) Мікеланджело


8. Коли в Росії було офіційно введено кріпосне право?

А) 1783р. Б) 1775р. В) 1764р. Г) 1752р.


9. Яка королівська династія правила в Австрії?

А) Габсбурги Б) Стюарти В) Бурбони


10. Хто став першим президентом США?

А) Томас Джефферсон Б) Генрі Форд В) Джорж Вашингтон2 рівень
1. Хто такий Амеріго Веспуччі?

2. Які церкви з’явилися в Німеччині внаслідок реформації?

3. Скільки років тривала тридцятилітня війна?

3 рівень
1. Який цар Московського царства отримав призвістко Грозний?

2. Коли було створено Річ Посполиту?

3. Які винаходи було зроблено в Китаї?
4 рівень
1. Що таке промисловий переворот в Англії? Де застосовували паровий двигун?

Залікова робота за I семестр

з біології

Учня (учениці) 8 - ___ класу

Вечірньої (змінної) школи № 20

­_____________________________

І рівень
1. Кісткова тканина є різновидністю…

а) нервової;

б) видільної;

в) опорної;

г) сполучної;

д) м’язової;

е) епітеліальної.

2. Функції опорно-рухової системи – це:

а) секреторна;

б) запасання;

в) кровотворна;

г) захисна;

д) рухова;

е) опорна.

3. Кістки скелета ростуть до…

а) 15 років;

б) старості;

в) 25 років;

г) 40 років.

4. Нижню кінцівку утворюють кістки…

а) грудини;

б) стегнова;

в) велика гомілкова;

г) мала гомілкова;

д) променева;

е) кістки стопи.

5. Кров відноситься до такого типу тканин, як:

а) нервова;

б) м’язова;

в) сполучна;

г) епітеліальна.

6. Формені елементи крові утворюються у…

а) печінці;

б) червоному кістковому мозку;

в) селезінці.

7. У зсіданні крові беруть участь такі її формені елементи, як:

а) еритроцити;

б) тромбоцити;

в) лейкоцити

8. Навколосерцева сумка називається:

а) міокард;

б) ендокард;

в) перикард;

г) епікард.

9. Нервові імпульси, які надходять до серця по симпатичних нервових волокнах…

а) прискорюють роботу серця;

б) сповільнюють роботу серця;

в) зменшують силу серцевих скорочень;

г) збільшують частоту серцевих скорочень;

д) збільшують силу серцевих скорочень;

е) зменшують частоту серцевих скорочень.

10. Основними причинами виникнення серцево-судинних захворювань є:

а) переїдання;

б) гіподинамія;

в) емоційні стреси;

г) надмірна рухливість;

д) шкідливі звички.
ІІ рівень
1. До скелета плечового поясу входять кістки:

а) тазові;

б) колінна чашечка;

в) плечова;

г) ключиця;

д) лопатка.

2. Щоб надати першу допомогу при розтягненні зв’язок і вивихах, треба:

а) накласти джгут;

б) накласти шину;

в) накласти холод;

г) забезпечити нерухомість.

3. Артеріальною називається кров, яка:

а) насичена киснем;

б) насичена чадним газом;

в) насичена вуглекислим газом.

4. Мале коло кровообігу починається і закінчується у…

а) лівому передсерді;

б) лівому шлуночку;

в) правому передсерді;

г) правому шлуночку.ІІІ рівень
1. Кістка зверху вкрита…

а) епіфізом;

б) діалізом;

в) окістям;

г) суглобом.

2. Дитина захворіла на кір у легкій формі і швидко видужала, хоча щеплення їй не робили. Чим це можна пояснити?


IV рівень
1. Чому хижаки хапають жертву за шию?

Залікова робота за I семестр

з географії

Учня (учениці) 8 - ___ класу

Вечірньої (змінної) школи № 20

­_____________________________

I рівень
Завдання 1. Дайте пояснення поняттям:

 1. Предметом вивчення фізичної географії України є …

 2. До суходолу України належать …

 3. Поясний час…

 4. Експедиції -…

 5. Умовні знаки - …

 6. Місцевий (сонячний) час…

 7. Державна територія охоплює…

 8. Територіальні води України …


II рівень
Завдання 2. Складіть схему:

Способи картографічного зображення.


III рівень
Завдання 3. Заповніть таблицю відповідностей:
«Географічні дослідження території України»

Геродот, Страбон, Птоломей
«Повість минулих літ»
Завоювання українських земель Литвою та Польщею
Клавдій Птоломей
Гійом де Боплан
«Опис України»

IV рівень
Завдання 4. Розв’яжіть задачі:

 1. У Києві полудень. Визначте місцевий час у Львові та Донецьку в цей момент. Міркування запишіть.

 2. Масштаб карти 1:75 000 000. Між містами А та Б відстань на карті становить 3,5 см. Яку відстань треба пролетіти літаку і скільки триватиме політ, якщо швидкість руху літака 500 км/ год.

Залікова робота за I семестр

з фізики

Учня (учениці) 8 - ___ класу

Вечірньої (змінної) школи № 20

­_____________________________
I рівень
У завданнях 1-2 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.
1.

2.II рівень
1.

2.III рівень
1.


IV рівень


Залікова робота за I семестр

з хімії

Учня (учениці) 8 - ___ класу

Вечірньої (змінної) школи № 20

­_____________________________
I рівень


 1. Із запропонованого списку виберіть формули складних речовин:

а) CaO;

б) Cl2;

в) H2O;

г) Fe;


д) NaOH.

 1. Число атомів у результаті реакції:

а) не може змінитись;

б) може змінитись. 1. Виберіть назви чистих речовин:

а) цинк;

б) водень;

в) пластмаса;

г) розчин оцтової кислоти;

д) сталь.


 1. Хімічні властивості речовин виявляються:

а) при взаємодії з іншими речовинами;

б) при зміні агрегатного стану речовини.


II рівень


 1. Визначте валентність сірки в сполуках H2 S, SO2, SO3, Fe S.

 2. Розставте коефіцієнти в рівняннях:

Na + S → Na2S

N2 + H2 → NH3

H2 + O2 → H2O


 1. Обчисліть масу 2 моль заліза.

 2. За допомогою рівнянь хімічних реакцій опишіть хімічні властивості кисню.


III рівень

 1. Що показує формула речовини? Поясніть це на прикладі формули вуглекислого газу CO2. Розрахуйте його відносну молекулярну масу і масові долі елементів. Напишіть рівняння реакції одержання цієї речовини з простих речовин.


IV рівень

1. Напишіть рівняння відновлення хром (III) оксиду воднем. Який елемент при цьому окислюється, а який відновлюється?Залікова робота за I семестр

з інформатики

Учня (учениці) 8 - ___ класу

Вечірньої (змінної) школи № 20

­_____________________________

I рівень


 1. Укажіть програму, засобами якої можна створювати слайдові презентації:

 1. MS Word

 2. MS WordPad

 3. MS PowerPoint

 4. MS Publisher

 1. За допомогою якого засобу найзручніше вибрати загальний стиль оформлення презентації?

 1. шаблон

 2. зразок

 3. макет

 4. колонтитул

 1. Укажіть правильне закінчення твердження: «Слайд – це …»

 1. символ презентації

 2. основний елемент презентації

 3. об’єкт презентації

 4. абзац презентації

 5. рядок презентації

 1. Укажіть правильне закінчення твердження: «Спам – це …»

 1. один з комп’ютерних вірусів

 2. небажані електронні повідомлення, що надходять до електронної скриньки без згоди її власника

 3. одна з додаткових функцій веб-сервера

 4. програма для роботи з електронною поштою

 1. Укажіть правильне закінчення твердження: «Провайдер – це …»

 1. комп’ютер-сервер, що надає інтернет-послуги

 2. організація, що забезпечує зв’язок користувача з мережею Інтернет

 3. комп’ютер, на якому встановлено програмне забезпечення для роботи з мережею

 4. організація, що користується послугами Інтернету

 1. Укажіть правильне закінчення твердження: «Комп’ютерна мережа –

це …»

 1. підключений до Інтернету комп’ютер, який приймає від інших комп’ютерів запити на отримання певних даних, обробляє їх та видає результати, використовуючи протоколи HTTP.

 1. набір послуг, які надаються клієнтам програмних забезпеченням серверів Інтернету з використанням певних мережних протоколів.

 2. сукупність двох або більше комп’ютерів та периферійних пристроїв, які можуть здійснювати обмін інформацією через кабельне чи повітряне середовище.

 3. логічне об’єднання комп’ютерів і ресурсів клієнт-серверної мережі під одним іменем.

 4. мережа,в якій всі комп’ютери рівноправні.


II рівень


 1. Установіть відповідність між назвами країн та доменними іменами.

 1. Україна

 2. Росія

 3. Сполучена Штати Америки

 4. Велика Британія

 5. Німеччина
 1. uk

 2. ua

 3. de

 4. us

 5. ru
 1. Установіть відповідність між елементами URL-адреси http://www.mon.gov.ua/ та їх значеннями.

 1. http

 2. www

 3. mon

 4. gov

 5. ua
 1. служба Інтернету

 2. адреса сервера, на якому зберігається ресурс

 3. ідентифікатор домену верхнього рівня, що вказує на країну

 4. назва протоколу для доступу до ресурсу

 5. тип установи, якій належить URL-адреса 1. Установіть відповідності між термінами та їх означеннями:

 1. веб-сторінка

 2. веб-сайт

 3. веб-сервер

 4. вікі-сайт
 1. це підключений до Інтернету комп’ютер, який приймає від інших комп’ютерів запити на отримання певних даних, обробляє їх та видає результати

 2. являє собою гіпертекстовий документ

 3. це сукупність подібних за змістом та оформленням сторінок, які пов’язані між собою гіперпосиланнями

 4. його вміст та структуру можуть змінювати користувачі


III рівень

IV рівень
Створіть презентацію на тему «Комп’ютерні мережі. Інтернет.»

 1. Відредагувати титульний слайд: ввести заголовок, підзаголовок презентації.

 2. Створити наступний слайд.

 3. Ввести текст, вставити графіку в вибраний слайд.

 4. Аналогічно створити наступні слайди.

 5. Виконати оформлення створених слайдів (вкладка Дизайн\Темы; вибрати потрібний варіант оформлення і примінити його до всіх слайдів презентації).

 6. Виконати настройку анімації слайдів: настроїти анімацію текста, графічних об’єктів;

 7. Виконати настройку анімаційних ефектів переходу слайдів: вибрати ефект; встановити швидкість; встановити автоматичну зміну слайдів по заданому часу.Залікова робота за І семестр

з мистецтва

учня (учениці) 8-___ класу

Вечірньої (змінної) школи 20 м. Києва

_______________________________________________________
1 рівень


1. Мистецтво - це.....
а) процес і результат творчої діяльності людини;
б) єдність добра і краси;
в) різновид виду і танцю.


2. На якому музичному інструменті прекрасно грав відомий російський композитор О.М.Скрябін?
а) скрипка;

б) віолончель;

в) фортепіано.


3. Автором вокального циклу "Місячний Пєро" є...
а) М. Вериківський;

б) М.Лисенко;

в) О.Скрябін.


2 рівень


1. Що таке квінтет?
2. Що таке симфонія?
3. Назвіть автора симфонії "Художник Матісс".


3 рівень


1. Назвіть види візуального мистецтва.
2. Що таке тиражна графіка?
3. К. Малевич, П. Пікассо, С. Далі - що їх об’єднує?


4 рівень


1. На вашу думку, що є запорукою успішного кінообразу?

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка