Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України»Скачати 171.56 Kb.
Дата конвертації29.12.2017
Розмір171.56 Kb.
ТипЗакон

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

проекту Закону України «Про внесення змін

до Податкового кодексу України»

 1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Законопроект розроблено Державною фіскальною службою України з метою виконання пункту 2 Плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу «Ведення бізнесу» на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1406-р (далі – План дій), а також приведення у відповідність до Закону України від 26 листопада 2015 року № 835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 835) та усунення деяких неузгодженостей.

Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (далі – Проект) є доповненням до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та має розглядатися у комплексі. 1. Цілі державного регулювання

Проект спрямований на поліпшення умов ведення бізнесу в Україні, у тому числі шляхом скорочення строку, необхідного для реєстрації суб’єкта господарювання (у тому числі новоствореного) як платника ПДВ.

 1. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Згідно з Планом дій зазначені цілі державного регулювання можна досягти шляхом розробки двох окремих законопроектів зі змінами до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та деяких Законів України, серед яких Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

 1. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Проектом передбачені такі зміни до Кодексу.

1. З метою спрощення процедури реєстрації платника ПДВ Проектом пропонується:здійснювати реєстрацію суб’єктів господарювання як платників ПДВ на підставі заяв, поданих до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, а також на підставі заяв в електронній формі, поданих суб’єктами господарювання (новоствореними) як додаток до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи або державну реєстрацію фізичної особи – підприємця та переданих в установленому порядку технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань до контролюючих органів одночасно з відомостями про державну реєстрацію створення юридичної особи або державну реєстрацію фізичної особи – підприємця згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 755);

скоротити до одного дня час, необхідний для прийняття посадовими особами контролюючих органів рішень про добровільну реєстрацію суб’єктів господарювання (у тому числі новоствореного) як платника ПДВ та/або єдиного податку;

збільшити час для можливості подання заяви про добровільну реєстрацію особи платником ПДВ (не за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого суб’єкт господарювання вважатиметься платником ПДВ та матиме право на податковий кредит і виписку податкових накладних, а за 5 робочих днів до такого періоду);

скасувати обов’язок платника ПДВ здійснювати перереєстрацію у разі зміни місцезнаходження (місця проживання), а перереєстрацію у зв’язку із зміною найменування (прізвища, імені та по батькові) платника здійснювати без подання заяви про реєстрацію на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

2. Відповідно до пункту 183.13 статті 183 Кодексу дані реєстру платників ПДВ щоденно оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДФС. У зв’язку із цим та з метою економії бюджетних коштів Проектом встановлюється, що контролюючий орган письмово повідомляє особу лише у разі самостійного прийняття рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ.

3. Законом № 835 назви Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців доповнено словами «та громадських формувань». У зв’язку із цим Проектом вносяться зміни до Кодексу у частині зміни назв зазначеного закону та реєстру.

4. Законом № 755 визначено, що строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації, складає 24 години після надходження документів державному реєстратору, крім вихідних та святкових днів. Тобто початок і завершення 24-годинного строку припадають на різні дні. При цьому відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) передаються до інформаційних систем ДФС у день проведення реєстраційної дії, а ДФС у той же день повертає дані про взяття на облік. Крім того, ДФС зобов’язана забезпечити передачу відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів та відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації.

На сьогодні відомості з Єдиного державного реєстру надходять як протягом робочого часу, так і після його завершення. Отримання відомостей та запитів з Єдиного державного реєстру наприкінці або після завершення робочого часу унеможливлює їх опрацювання органами ДФС у день їх отримання.

Виходячи з 24-годинного строку проведення реєстраційних дій, опрацювання запитів тощо Проектом вносяться зміни до статей 63 – 65 Кодексу та встановлюється, що дані про взяття на облік юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, фізичних осіб – підприємців та відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організації передаються до Єдиного державного реєстру у день отримання відомостей з Єдиного державного реєстру. Якщо електронний документ (відомості, запити тощо) з Єдиного державного реєстру надійшов на визначену електронну адресу ДФС менше ніж за дві години до закінчення робочого часу або у неробочий день та час, то датою його отримання вважається наступний після нього робочий день.

5. Проектом надається уточнення визначення «незалежна професійна діяльність» та з нього виключаються положення, які є колізійними, а саме:


 1. освітня та викладацька діяльність, оскільки відповідно до статей 15, 18, 28, 54 Закону України «Про освіту» освітня діяльність може здійснюватись навчальними закладами за умови ліцензування такої діяльності, акредитації навчальних закладів або відповідної реєстрації навчальних закладів. Педагогічні працівники (викладачі та інші освітяни) приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору і підлягають атестації. Індивідуальної освітньої або педагогічної діяльності спеціальне законодавство не передбачає;

 2. діяльність лікарів, оскільки згідно із статтями 7, 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» медична практика підлягає ліцензуванню, а ліцензіатами можуть бути суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці);

 3. діяльність аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, оскільки відповідно до Законів України «Про аудиторську діяльність» (стаття 4), «Про бухгалтерський та фінансову звітність в Україні» (стаття 8), «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (стаття 5) аудитор, бухгалтер, оцінщик здійснюють діяльність самостійно або індивідуально за умови реєстрації фізичними особами – підприємцями;

 4. особи, зайняті релігійною (місіонерською) діяльністю, оскільки Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації» передбачається, що така діяльність може здійснюватись членами релігійних організацій або об’єднань;

 5. участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, інженерній чи архітектурній діяльності. За результатами такої діяльності отримуються доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об'єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права (далі – роялті). Для таких доходів установлені правила оподаткування у Кодексі, відмінні від правил оподаткування незалежної професійної діяльності. Якщо ж ідеться про систематичну реалізацію результатів творчої діяльності, то тоді має місце продаж товарів, робіт, послуг, що є підприємництвом.

6. Законом № 835 визначено, що стосовно фізичних осіб – підприємців в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про їх місцезнаходження (місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв'язок з фізичною особою – підприємцем). У зв’язку із цим Проектом встановлюється, що податковою адресою фізичної особи – підприємця є місцезнаходження такої особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі.

7. Відповідно до статті 63 Кодексу облік платників податків у контролюючих органах ведеться за податковими номерами, а облік осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, ведеться за прізвищем, ім'ям, по батькові і серією та номером діючого паспорта. У зв’язку із цим Проектом вносяться зміни до пункту 48.3 статті 48, пункту 231.1 статті 231, підпункту 232.4.1 пункту 232.4 статті 232, пункту 298.3 статті 298 та пункту 299.7 статті 299 та встановлюється, що в податковій декларації, акцизній накладній, заяві на поповнення обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального, заяві для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування та реєстрі платників єдиного податку зазначається податковий номер платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

8. Проектом встановлюється, що якщо податкова декларація подана засобами електронного зв’язку, то і відмова у її прийнятті з підстав, визначених пунктом 49.15 статті 49 Кодексу, надсилається контролюючим органом у електронній квитанції.

9. Проектом уточнюються підстави внесення до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків запису про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи та встановлюється, що якщо фізична особа одночасно зареєстрована як підприємець та при цьому провадить незалежну професійну діяльність, то така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа – підприємець.

10. Законом № 835 із Закону № 755 виключені підстави для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи. У зв’язку із цим Проектом вносяться зміни до статті 67 Кодексу та визначаються підстави для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, що не пов'язано з банкрутством, за позовами контролюючих органів, зокрема, неподання протягом року контролюючим органам податкових декларацій, звітності.

11. Проектом перелік інформації, що зазначається в обліковій картці фізичної особи – платника податків, доповнюється інформацією про громадянство, місце перебування, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

12. Змінами до статті 70 Кодексу встановлюється, що фізична особа може подати облікову картку фізичної особи – платника податків або повідомлення до будь-якого контролюючого органу, якщо вона тимчасово перебуває за межами населеного пункту проживання.

13. Законом України від 10 грудня 2015 року № 888-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» органом державної реєстрації визначається виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, сільський голова (у разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради, із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

Відповідно до Положення про державну міграційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 360, ДМС є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, веде відповідний реєстраційний облік (зняття з реєстрації) місця проживання (перебування) фізичних осіб, забезпечує створення, удосконалення, розвиток, супроводження та підтримку функціонування Єдиного державного демографічного реєстру.

Згідно з Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, Мін’юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та забезпечує створення, ведення та функціонування Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

У зв’язку із зазначеними змінами, а також з метою забезпечення автоматизації процесів обчислення, нарахування податків та контролю за їх сплатою, а також зменшення навантаження на територіальні органи як ДФС, так і інших органів виконавчої влади, Проектом вносяться зміни до пунктів 70.6, 70.16 статті 70 Кодексу та встановлюється, що надання інформації про фізичних осіб, яка пов'язана з реєстрацією таких осіб як платників податків, нарахуванням, сплатою податків, здійснюється на центральному рівні центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у відповідній сфері, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

14. Проектом вносяться зміни до статті 73 Кодексу та виключаються положення щодо затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку подання інформації контролюючим органам та Порядку отримання інформації контролюючими органами за їх письмовим запитом.

На сьогодні Порядок періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1245 (далі – Порядок). Положення Порядку дублюють норми інших статей Кодексу, містять норми загального застосування та не мають індивідуальної спрямованості на конкретних суб’єктів інформаційних відносин.

Водночас Кодексом у кожному випадку подання інформації визначаються процедури надання інформації або надаються повноваження відповідному органу щодо встановлення відповідного порядку.

15. Проектом пропонується виключити положення щодо застосування штрафних санкцій за неподання або порушення порядку подання платником податків інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, а також не застосовувати штрафні санкції у разі самостійного виправлення помилок щодо реєстраційних номерів облікової картки платника податків у податковій звітності.


 1. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оскільки проект Закону розроблено виходячи із завдань, встановлених Планом дій для поліпшення умов ведення бізнесу в Україні, приведення у відповідність до Закону № 835 та усунення деяких неузгодженостей, у разі прийняття регуляторного акта очікується досягнення поставленої мети.

Негативними обставинами, які можуть впливати на виконання вимог акта, може бути ухилення юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців від його виконання.

Для впровадження та виконання вимог акта контролюючими органами чи платниками податків перешкоди відсутні.


 1. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Узгодження інтересів бізнесу та держави, удосконалення процедур реєстрації платників ПДВ та єдиного податку через:

скасування можливості подання заяви про реєстрацію особи як платника ПДВ особисто такою фізичною особою або безпосередньо керівником або представником юридичної особи - платника до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи;

запровадження механізму надходження до контролюючого органу заяв про добровільну реєстрацію платником ПДВ та/або платником єдиного податку в електронній формі одночасно із відомостями про державну реєстрацію створення юридичної особи або державну реєстрацію фізичної особи – підприємця згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (замість електронної копії заяви, виготовленої шляхом сканування);

встановлення обов’язку контролюючого органу здійснювати добровільну реєстрацію платником ПДВ та реєстрацію платником єдиного податку протягом одного дня після надходження відповідної заяви до контролюючого органу.

Приведення до нової термінології щодо державної реєстрації суб’єктів господарювання згідно із Законом № 835.

Узгодженість строків обміну інформацією між ДФС та Єдиним державним реєстром та забезпечення дотримання строків обміну.

Уточнення визначення поняття «незалежна професійна діяльність» та виключення з нього положень, які є колізійними.

Визначення підстав для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, що не пов'язано з банкрутством, за позовами контролюючих органів.

Запровадження надання інформації про фізичних осіб, яка пов'язана з реєстрацією таких осіб як платників податків, нарахуванням, сплатою податків, на центральному рівні центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у відповідній сфері


Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Зменшення часових витрат та людських ресурсів для реєстрації платником ПДВ та єдиного податку через:

скасування реєстраційної заяви платника ПДВ у паперовому вигляді та, відповідно, необхідності відвідання контролюючого органу з метою подачі такої заяви;

встановлення права бути зареєстрованим платником ПДВ та/або єдиного податку на підставі заяв в електронній формі, поданих як додатки до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи або державну реєстрацію фізичної особи – підприємця;

можливість бути зареєстрованим платником ПДВ (за добровільним рішенням) та платником єдиного податку протягом одного дня після надходження відповідної заяви до контролюючого органу (замість трьох днів для реєстрації платником ПДВ та двох днів для реєстрації платником єдиного податку на сьогодні).

Розширення визначення податкової адреси для фізичних осіб – підприємців та встановлення, що податковою адресою фізичної особи – підприємця є місцезнаходження такої особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі (місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв'язок з фізичною особою – підприємцем).

Виключаються положення щодо застосування штрафних санкцій у разі самостійного виправлення помилок щодо реєстраційних номерів облікової картки платника податків у податковій звітностіВитрати суб'єктів господарю-вання відсутні

Сфера інтересів громадян
Норми регуляторного акта, що стосуються фізичних осіб – підприємців, відповідають сфері інтересів суб'єктів господарювання.

Надається право фізичній особі подати облікову картку фізичної особи – платника податків або повідомлення до будь-якого контролюючого органу, якщо вона тимчасово перебуває за межами населеного пункту проживання.

Виключаються положення щодо застосування штрафних санкцій за неподання або порушення порядку подання платником податків інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків


Витрати громадян відсутні

Виконання вимог акта не передбачає додаткових витрат платників податків та контролюючих органів.

 1. Строк чинності регуляторного акта

Розділом 2 Проекту встановлено, що цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Щодо регуляторного акта має бути здійснене зовнішнє погодження із Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством соціальної політики України, Державною регуляторною службою України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.

За звичайних умов строк такого погодження становить не менше одного місяця.

З метою забезпечення реалізації завдань, встановлених Планом дій, а також у зв’язку із тим, що проект Закону спрямований на приведення у відповідність до Закону № 835 та усунення деяких неузгодженостей, необхідне максимальне скорочення строків зовнішнього погодження проекту Закону.

Строк чинності регуляторного акта необмежений. Регуляторний акт може втратити чинність у разі внесення відповідних змін до Кодексу, що зачіпають цілі державного регулювання, відповідно до яких прийнято нормативно-правовий акт.


 1. Визначення результативності регуляторного акта

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта, відповідає кількості платників податків, у тому числі зареєстрованих платниками єдиного внеску.

Оскільки реєстрація платників ПДВ та єдиного податку є однією із складових системи адміністрування ПДВ та єдиного податку, прийняття регуляторного акта опосередковано впливає на розмір надходжень ПДВ та єдиного податку до державного та місцевих бюджетів, у зв’язку із чим неможливо визначити розмір таких надходжень, пов’язаних саме із дією регуляторного акта. Враховуючи те, що Проектом визначаються положення щодо платників ПДВ та єдиного податку, зареєстрованих за заявами в електронній формі, загальний розмір надходжень ПДВ та єдиного податку можна використовувати як показник результативності регуляторного акта.

Результативність цього Закону характеризуватиметься забезпеченням дотримання законодавства при взятті суб’єктів господарювання на облік у контролюючих органах, їх реєстрації як платників ПДВ та єдиного податку у цілому.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – середній, оскільки зазначений документ з метою громадського обговорення оприлюднено на веб-порталі ДФС. 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

У разі прийняття регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності згідно із статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Для відстеження результативності регуляторного акта використовуватиметься інформація Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб та Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про взяття суб’єктів господарювання на облік у ДФС, інформація з реєстрів платників ПДВ та єдиного податку про реєстрацію суб’єктів господарювання як платників відповідного податку.

Одержані під час повторного відстеження значення показників результативності порівнюються із значеннями показників, отриманих при здійсненні базового відстеження. Періодичні відстеження результативності здійснюються з метою перевірки сталого досягання регуляторним актом цілей, задекларованих при його прийнятті, після здійснення повторного відстеження результативності цього регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до 20 числа місяця, наступного за місяцем набрання чинності регуляторним актом, станом на 1 число такого місяця. Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності. Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуться один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

За результатами кожного відстеження готується звіт про відстеження результативності регуляторного акта, який не пізніше як у десятиденний строк з дня підписання оприлюднюється на веб-порталі ДФС та не пізніше наступного робочого дня з дня його оприлюднення направляється до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику.Голова Державної фіскальної

служби України


Р.М. Насіров
«___»____________2016 р.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка