Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»Сторінка1/5
Дата конвертації16.01.2018
Розмір0.75 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5

АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ
ЗА МИНУЛИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ЗАВДАННЯ
НА НОВИЙ 201
2-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

У 2011-2012 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти,інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до статуту

Педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою школи: «Стратегія гуманної педагогіки та сучасні педагогічні технології – шлях до розвитку життєздатної творчої особистості», яка підпорядкована науково-методичній проблемі області «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».

Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2011 -2012 навчального року в закладі було відкрито 28 класів, із них 1-4-х -12 класів, 5-9-х - 13 класів, 10-11-х -3 класи.

Мова навчання — російська. Станом на 05.09.2011 кількість учнів становила 801 учень. Середня наповнюваність учнів у класах складала 28,6 учнів. Протягом року із закладу освіти вибуло 10 учнів:

у межах району – 3 учень, у межах міста – 3, за межі області – 4..
Шкільна мережа

2009-2010 навчальний рік

2010-2011

навчальний рік

2011-2012 навчальний рік

Кількість класів на початок року

Кількість учнів на початок року
28

803


27

772


28

801


наповнюваність

29

29

29

Охоплення о профільног і профільним навчанням

8 – А – 29

9-А- 31


10 – А – 22

11 – А – 29

11-Б -28


9 – А – 28

10 – А – 32

11 – А – 23


10 – А – 28

10- Б -18

11 – А – 30


Організація індивідуального навчання

1 – В – 1

6 – А – 12 – В – 1

7– А – 1


11-А-1


Організація допрофільного навчання
Навчальний рік

Загальна кількість 8-9 класів

Допрофільні

класи


% охоплення

класів

учнів

класів

учнів

2008-2009


4

133

134

26

2009-2010

6

182

2

62

34

2010-2011

6

156

1

28
18Організація профільного навчання


Навчальний рік


Загальна кількість 10-11 класів

Профільні класи


% охоплення


класів

учнів

класів

учнів2009-2010

3

79

3

79

100

2010-2011

2

55

2

55

100

2011-2012

3

77

3

77

100

Відслідковуються такі напрямки профілізації навчання в школі: • математичний;

 • філологічний.

 • Інформаційно-технологічний

Однак потребує покращення матеріально-технічна база кабінетів, а саме: поновлення устаткування кабінетів фізики, хімії, біології, праці. Не завжди здійснюється рання діагностика щодо виявлення нахилів і здібностей учнів з метою вибору профілізації. Відсутня система підготовки вчителів з профільного навчання.

У 2011-2012 навчальному році в школі за індивідуальною формою навчалося 3 учнів, які за станом здоров'я не могли відвідувати школу.

Індивідуальне навчання здійснювалось за індивідуальними навчальними планами, розробленими школою з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб.

На підставі цих планів учителі-предметники розробили індивідуальні програми з кожного предмета, у яких визначався зміст і обсяг матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад занять був погоджений з батьками і затверджений директором школи.

До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі, з відповідною педагогічною освітою, їх склад було затверджено наказом директора школи. Кількість годин для організації навчання визначалася відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Мають достатній рівень навчальних досягнень учень 11-А класу Матвійко О., учениця 7 – А класу Філоненко Н.,учень 1 – В класу Задонський В.

Учителі-предметники відповідально ставилися до своїх обов'язків і без нарікань відвідували дітей удома. Класні керівники підтримували тісний зв'язок з батьками, відвідували учнів, оформили відповідну документацію.


Виконання ст. 53 Конституції України,

ст. 35 Закону України «Про освіту»,

ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. Усього таких дітей — 1049, з них шкільного віку — 991 ,дошкільного віку — 58. Усі діти охоплені навчанням.Усі випускники 9-х, 11-го класів 2011-2012 навчального року працевлаштовані, про що свідчать результати наведених нижче таблиць:Клас


Випущено


10 клас


ПТНЗ


ВНЗ I—II

рівня акредитації


ВНЗ III-1V рівня

акредитації


Працюють

9 клас

79

32

4

25

-

-

11 клас

30

-

3

2

18

-


Працевлаштування випускників 11-х класів
2009/10

2010/11

2011/12

з/п
чол. %

чол. %

чол. %

1

Усього випускників

57

100

23

100

30
2

Вступили до ВНЗ

43

75

18

75

18


Із них:

бюджетна форма

18

42

15

42

15


контрактна форма

38

25

58

3

педагогічні НЗ

17

6

14

23

Вступили до середніх професійних навчальних закладів

9

10

18

3

Із них:
бюджетна форма

100

14

100

3

контрактна форма

-

-

-

-

-


педагогічні НЗ

-

-

-

-

-
4

Працюють

2

4

7

7

-
5

Служать в армії

-

-

-

-

-
6

Не працюють і не навчаються

-

-

-

-

-

Отримання базової загальної освіти випускниками 9 класів


з/п
Навчальний рікУсього

випускників

Кількість випускників 9 класів, які:

продо-

вжують навчання в ЗНЗ

в інших

школах, ліцеях

профе­сійних ліцеях

коле­джах

технікумах

1

2009/10

97

32

-

18

-

47

2

2010/11

78

49

1

4

3
3

2011/12

79

32


Виконання ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови»
Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в закладі мовного законодавства, . Навчально-виховний процес здійснюється російською мовою.

Протягом року проводилася роз'яснювальна робота серед батьків, учнів та вчителів щодо Закону України «Про мови». Щорічно перевіряється виконання цього Закону та статті 10 Конституції України, стан викладання української мови та літератури. Документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться українською мовою. Учні закладу брали участь у конкурсах імені Петра Яцика, олімпіадах з української мови та літератури. У березні проведений тиждень української мови та літератури, присвячений Т. Г. Шевченку. У День відкритих дверей проведено свято української народної пісні.Кадрове забезпечення

У 2011-2012 навчальному році в школі працювало 58 учителів, у тому числі директор, заступник директора з НВР,заступник директора з ВР,2-вихователі ГПД,педагог-організатор,практичний психолог,соціальний педагог,бібліотекар.

98.3% від загальної кількості педпрацівників мають вищу освіту.1 учитель має середню спеціальну освіту.

Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами. У закладі працювало: • учителів — 58 осіб.

 • обслуговуючий персонал — 30 осіб.

Педагогічні працівники мають:

а) кваліфікаційні категорії: • «спеціаліст вищої категорії» — 35 осіб;

 • «спеціаліст І категорії» — 17 осіб;

 • «спеціаліст II категорії» — 2 особи;

 • «спеціаліст» — 4 особи;

б) педагогічні звання:

 • «вчитель-методист» —9 осіб

 • «старший учитель» — 14 осіб.

У закладі протягом 2011-2012навчального року працювало:

 • педагогів пенсійного віку —9 осіб;

 • технічних працівників та спеціалістів пенсійного віку —7осіб.

Таким чином,якісний склад педагогічного колективу КЗШ№125 на кінець навчального року становив:

Педагогічне звання, кваліфікація

Кількість

%

«Вчитель-методист»

9

15

«Старший учитель»

14

24

Вища категорія

35

60

І категорія

17

30

II категорія

2

4

Спеціаліст

4

6

Усього:

58

100

За навчальний рік 1 звільнений педагогічний працівник.

Плинність педкадрів у школі за 2011/12 навчальний рік складає 0,1%.

Виховна робота

У 2011-2012 навчальному році виховна робота в школі була спрямована на вирішення виховної проблеми «Соціалізація учнівської молоді в умовах реформування та розвитку інноваційної особистості», на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров'я», Закону України «Про охорону дитинства., Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепції громадянської освіти в Україні, Концепції превентивного виховання дітей та молоді, Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення», Комплексної програми профілактики запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДУ серед населення міста. У зв'язку з цим педагогічний колектив школи вирішував таку виховну проблему: «Формування навичок здорового способу життя в процесі навчання та виховання учнів».

Реалізація основних завдань і принципів громадянського виховання здійснювалася в ряді пріоритетних напрямків.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка