Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»Сторінка1/5
Дата конвертації16.01.2018
Розмір0.91 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5


АНАЛІЗ РОБОТИ

ПЕРВОМАЙСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І-ІІІ СТУПЕНІВ №1

за 2015/2016 навчальний рік

Вступ

Освітня діяльність у школі здійснювалась відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти, чинного законодавства, спрямована на реалізацію державних, регіональних і міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих і нормативних документів.

Навчальний заклад здійснював свою діяльність відповідно до статуту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну. Головним завданням навчального закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності її потребам особистості. Сучасному суспільству потрібна людина творча й ініціативна, готова та здатна відповідати за власний добробут і добробут усього суспільства, бути свідомим громадянином України.Створе-ння умов для забезпе-чення гаранто-ваного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти

Своєчасно та в повному обсязі вжито заходів для забезпечення нормативності роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку щодо охоплення їх навчанням.

За підсумками обліку дітей і підлітків шкільного віку складено статистичні звіти. Усього таких дітей - 470, із них шкільного віку - 439, дошкільного віку - 31. Навчались у 2015/2016 навчальному році в інших навчальних закладах 159. Це свідчить про невисокий авторитет школи серед батьків й учнів та вимагає продовження ефективної навчально-виховної роботи з учнями.

Є необхідність вивчити думку батьків, що проживають в мікрорайоні,але віддають дітей на навчання в інші навчальні заклади (ЗОШ І – ІІІ ступенів № 3 – 11, ЗОШ І ступенів №11 -10, ЗОШ І – ІІІ ступенів №16 – 52, ПГ – 16, НВК «ЗОШ І – ІІ ступенів №15–колегіум» - 8, інші – 25) та врахувати їхні побажання при розробленні стратегії роботи школи на наступні 5 років. Це особливо актуально з огляду на профілізацію навчального закладу.

Усі діти та підлітки шкільного віку, що проживають у мікрорайоні школи, здобувають повну загальну середню освіту.Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічний колектив школи провадить роботу зі збереження та розвитку шкільної мережі. На початок 2015/2016 н.р. в закладі було відкрито 19 класів, із них 1-4-х класів – 8 класів, 5-9-х класів - 9 класів, 10-11-х класів – 2 класи. Мова навчання - українська. Станом на 05.09.2015 кількість учнів становила 504. Середня наповнюваність учнів у класах становить 26,5 осіб, що більше, ніж в середньому по місту (25,8).

Стан шкільної мережі

Шкільна мережа

2012/2013

2013_/2014

2014/2015

2015/2016

Кількість класів на початок навчального року

20

21

20

19

Кількість учнів на початок навчального року

536

551

542

504

Середня наповнюваність

26,8

26,2

27,1

26,5

Охоплення профільним навчанням

100%

75%

75%

100%

Організація індивідуального навчання

11

14

14

19

Аналіз руху учнів протягом навчального року свідчить про дієвість і результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти.

Рух учнів 2015/2016 н.р.

Учнів за мережею на 05.09.2015

Прибуло учнів

Усього вибуло учнів

Місце вибуття

По

місту

По

області

По Україні

За межі України

(у межах СНД)

МПВ

505

22

45

29

4

8

4

-

Протягом навчального року не було випадків переходу учнів із класу в клас або з однієї групи до іншої під час вивчення іноземної мови, в інші школи, які були б пов’язані з конфліктними ситуаціями. Працювала 1 група продовженого дня ( 30 учнів), що складає 14% від загальної кількості дітей 1-4-х класів.

Для занять фізичною культурою класи ділилися на групи за станом здоров’я. До спеціальної медичної групи віднесено 54 учня (11%), до підготовчої -143 (28%), 307 (61%) – основна група.

З метою реалізації творчих здібностей учнів у позаурочний час працювало 5 гуртків (минулого року - 4): народної творчості, «Художня вишивка», «Юні журналісти»,«Діти чумацького шляху»,«У світі професій».

Показник охоплення дітей гуртками та спортивними секціями, які працювали на базі школи та за її межами, складав 58% ( минулого року 38%).

Сучасний стандарт гуманізації освіти потребує індивідуальної форми навчання. У навчальному закладі створено умови для здобуття освіти за індивідуальними навчальними планами та програмами. 2015/2016 н.р. в школі за індивідуальною формою навчалося 19 учнів, які за станом здоров’я не могли відвідувати навчальний заклад. Індивідуальне навчання здійснювалось за індивідуальними планами, проте потребує удосконалення розроблення учителями-предметниками індивідуальних програм з кожного предмета, у яких визначається зміст і обсяг матеріалу для вивчення. Розклад занять було погоджено з батьками та затверджено директором школи.

До проведення індивідуальних занять залучали вчителів із відповідною педагогічною освітою, їх склад було затверджено наказом директора школи. Кількість годин для організації навчання визначено відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Учителі – предметники відповідально ставляться до своїх обов’язків. Класні керівники підтримували тісний зв’язок із батьками, відвідували учнів, оформили відповідну документацію.

У школі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять.

Слід зазначити, що в результаті цілеспрямованої роботи класних керівників та адміністрації школи вдалося знизити кількість уроків, пропущених без поважних причин. Усього пропущено 53924 уроки, по поважній причині 53420, без причини 504 уроки, що становить 1%. 53% пропусків підкріплено довідками або заявами батьків. 42% пропусків пояснено хворобою дітей, 2% - пропуски з інших поважних причин. Найбільшу кількість пропусків уроків без поважних причин мав учень 7 Б класу Дарієнко Г., з яким неодноразово проводились бесіди як з боку класного керівника Горбатюк Н.В.., так і з боку адміністрації закладу.Колективом школи вжито заходів щодо контингенту учнів:

 • контроль за відвідуванням занять;

 • індивідуальна робота з учнями та батьками;

 • робота ради профілактики

 • співпраця зССД тощо.

Працевла

штування випуск-ників

Адміністрація навчального закладу проводить поіменний моніторинг стану зайнятості випускників 9-х, 11-х класів.

Дані щодо продовження навчання

та працевлаштування випускників 2015 року
9 клас

%

11 клас

%

Загальна кількість випускників 2013 року

42
53
Із них навчаються:

10 клас денних шкіл

18

42%

-

-

вечірні школи

6

14%

-
ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

16

38%

20

37%

ВНЗ ІІІ –ІУ рівня акредитації

1

3%

23

43%

інші заклади

1

3%

3

7%

Всього навчаються

42

100%

46

87%

Працюють

-
7

13%

не працюють і не навчаються

-
-

-

хворі

-
-
виїхали за межі міста

-
2

4%

служба у Збройних силах України

-
-

-

Отже, цей напрям роботи виконано на 100%Кадровий ресурс навчаль-ного закладу

Протягом року навчальний заклад було забезпечено кадрами.

Станом на 01.09.2015 р. в навчальному закладі працювало 37 педагогічних працівників і 22 технічних працівника.

Повну вищу освіту мають 37 педагогів, що становить 100% від їхньої загальної кількості. Троє учителів працювали за сумісництвом.

Із загальної кількості педагогічних працівників навчального закладу троє (8% - учителі – чоловіки.

У навчальному закладі працюють 4 учителі – методисти, 7 старших учителів.

Протягом 2015/2016 н. р. у закладі працювало: • педагогів пенсійного віку - 8 осіб;

 • технічних працівників пенсійного віку - 4 особи.

57% учителів мають стаж педагогічної роботи понад 20 років, що свідчить про високий професійний потенціал учителів навчального закладу.

Якісний склад педпрацівників

Педагогічне звання, кваліфікація

Кількість

%

Учитель – методист

4

11%

Старший учитель

7

19%

Спеціаліст вищої категорії

19

51%

Спеціаліст першої категорії

11

30%

Спеціаліст другої категорії

3

8%

Спеціаліст

4

11%

Всього

37
На виконання положення 57 статті Закону України «Про освіту» 2015/2016 н.р. педпрацівникам міста в повному обсязі виплачували з бюджету міста :

( ставки) під час надання педпрацівникам щорічної відпустки;

 • виплати щороку грошової винагороди за зразкове виконання службових обов’язків.

За навчальний рік звільнено двох педагогічних працівників (Волкову О.О., Мудрак Л.В.) за власним бажанням у зв’язку з переходом на інше місце роботи. Плинність педкадрів у школі за 2015/2016 н. р. складає 5 %.

Атестація педагогіч-них працівни-ків

Для стимулювання творчого професійного зростання вчителів широко використовуємо можливість атестації педагогічних кадрів. У 2015/2016 навчальному році було атестовано 8 педагогічних працівників: атестаційною комісією І рівня - 4, атестаційною комісію ІІ рівня – 4 педагогічних працівники. Було затверджено графік проведення атестації педагогічних працівників школи та графік відкритих уроків. Протягом року вчителі, які атестувалися 2016 року, провели відкриті уроки, підготували презентації з досвіду роботи, виступили з доповідями на засіданнях ШМО та педагогічній раді.

Результати атестації

Присвоєння__Підтвердження'>Кваліфікаційна категорія

Присвоєння

Підтвердження

Спеціаліст вищої категорії

1

3

Спеціаліст І категорії

2

-

Спеціаліст ІІ категорії

1

1

Спеціаліст

-

-

Усього

4

4

Педагогічні звання:
Присвоєння

Підтвердження

Старший учитель

-

1

Учитель – методист

-

2

Усього

-

3

Методична робота з педагогічними кадрами

Відповідно до річного плану роботи школи у 2015/2016 навчальному році педагогічний колектив розпочав роботу над науково-методичною проблемою «Підвищення продуктивності діяльності кожного педагога як умова та гарантія покращення якості навчально-виховного процесу» ( І етап – підготовчий). Він передбачав теоретичне дослідження проблеми, опанування науково-теоретичних основ і технологій діяльності з розвитку особистості та її самоактуалізації, накопичення педагогічними працівниками теоретичного матеріалу.

Адміністрацією школи, методичною та соціально-психологічною службами було проведено анкетування педагогічних та учнівських колективів, батьків з проблемної теми; проведено роботу з педагогами по складанню планів роботи над індивідуальними науково-методичними темами; підібрано інформаційний матеріал та створено картотеку рекомендованої літератури, ППД з проблемної теми; оформлено довідково-інформаційний куточок тощо. За результатами проведених досліджень відзначається в основному задовільна психологічна готовність педагогів до підвищення своєї фахової майстерності, професійної компетентності в процесі роботи над науково-методичною проблемою школи.

У 2015/2016 навчальному році методична робота здійснювалася згідно плану роботи школи відповідно до структури, затвердженої наказом по школі від 18.09.2015 №214, за основними організаційними формами: індивідуальною (самоосвіта вчителів, творчі звіти, атестація), груповою (шкільні методичні об’єднання) та колективними (засідання педагогічної ради, інструктивно-методичні наради, психолого-педагогічні семінари, предметні тижні, методичні діалоги тощо). Необхідно відзначити, що всі колективні форми методичної роботи у школі використовувалися з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивченню і поширенню передового педагогічного досвіду. У роботі застосовувались такі форми діяльності як семінар-практикум, методичний діалог, індивідуальні консультації, методичні оперативки, здійснювалась дієва допомога вчителям у реалізації завдань, що стоять перед ними. Згідно плану роботи на 2015/2016 н.р. було проведено методичний захід «Урок з використанням ІКТ як засіб розвитку швидкості мислення та рефлексивних умінь учнів», психолого-педагогічний семінар «Горизонтальна кар’єра педагога», інструктивно-методична нарада «Про використання передового досвіду на уроці», семінар-практикум для вчителів-предметників «Методика успіху», місячник педагогічної майстерності «Фестиваль відкритих уроків», психолого-педагогічний семінар «Профілактика дидактогеній», місячник учителя, який атестується, семінар-практикум «Методика успіху», методичний діалог «Освіта та медіа: як провести цікавий урок», психолого-педагогічний семінар «Особистісне зростання творчої особистості», майстер-клас вчителя української мови та літератури Ващенко В.М. "Формування творчої особистості учня на уроках української мови та літератури". Проте через об’єктивні причини не було проведено практичним психологом школи Кудлай С.В. психолого-педагогічний семінар «Філософія дисципліни». Ця система методичних заходів була орієнтована на забезпечення єдності теоретичної та практичної підготовки вчителя, стимулювання їх самоосвітньої діяльності, інтеграції у сферу педагогічних інновацій, а також спрямована на вивчення сучасних педагогічних теорій, аналіз власного досвіду.

Керівництво методичною роботою в школі здійснювала методична рада, до складу якої входили заступники директора з навчально-виховної роботи, голови шкільних методичних об’єднань, досвідчені вчителі-предметники. На її засіданнях поряд з поточними питаннями (затвердження планів роботи шкільних методичних об’єднань, результати контрольних робіт, виконання навчальних програм, ведення шкільної документації, оцінювання навчальних досягнень учнів та інше) обговорювались питання: • про результати вивчення стану викладання трудового навчання у 1-4 класах;

 • про заходи з управління самоосвітою педагогів;

 • про діяльність роботи шкільних методичних об’єднань щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів;

 • про стан проведення предметних тижнів;

 • про динаміку зростання чи спаду успішності учнів за навчальний семестр тощо.

Методична рада школи впродовж року координувала діяльність усіх методичних структур за темою з урахуванням результатів діагностики та визначеного нею різного рівня професійної майстерності педагогів, диференційованого підходу до їх потреб, що визначало зміст діяльності основних ланок управління методичною роботою у школі.

В організації методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовувалися можливості центрів методичного консультування (кабінети заступників директора з НВР – Іванової Г.В., Старцевої Г.А.), де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи вчителів, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації тощо.

Проте в школі відсутній єдиний методичний кабінет , в якому було би створено умови для індивідуальної та самостійної роботи педагогів та систематизовано матеріали згідно Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти.

З метою зростання фахової майстерності вчителів, вирішення педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників протягом 2015/2016 навчального року було організовано роботу 6 шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників 5-11 класів, затверджено плани їхньої роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів:

- вчителів початкових класів та вихователів ГПД – Паршикову О.М.

- вчителів природничо-математичного циклу – Чорну Ю.І.

- вчителів – словесників – Ващенко В.М.

- вчителів англійської мови – Нестеренко А.О

- вчителів суспільно – гуманітарного та естетичного циклу – Важоху Л.М.

- вчителів фізичної культури та основ здоров’я – Тупчій Л.В.

- класних керівників 5-11 класів – Мозгунова Р.Ю;

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, методики проведення уроку, фахової майстерності вчителя. Їх діяльність було сплановано на основі річного плану роботи школи та у відповідності до Рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 1/9-318). У своїй роботі методичні об’єднання керувалися Положенням про методичні об’єднання, в якому  визначено основні напрямки діяльності та  форми роботи цього підрозділу методичної служби,  а також використовували такі форми роботи, як взаємовідвідування уроків, методичні оперативки, відкриті уроки, огляд методичної літератури, виставки методичних напрацювань, творчі звіти,  консультації, моніторинг якості знань учнів тощо. Було проведено по 5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На них обговорювалися як організаційні, так і науково-методичні питання.

У цілому роботу шкільних методичних об’єднань у 2015/2016 навчальному році можна вважати задовільною. А також слід відзначити діяльність методичних об’єднань вчителів початкових класів та вихователів ГПД (керівник Паршикова О.М.); вчителів англійської мови (керівник Нестеренко А.О.), вчителів суспільно-гуманітарного та естетичного циклів (керівник Важоха Л.М.), вчителів природничо-математичного циклу (керівник Чорна Ю.І.), вчителів-словесників (керівник Ващенко В.М.) Їх засідання поєднували теорію і практику, проходили у формі «круглих столів», ділової гри, практикумів, свою проблемну тему вчителі пов’язували із науково-методичною проблемою школи і намагалися знайти шляхи для її реалізації. На засіданнях методичного об’єднання обговорювалися відкриті уроки, результати контрольних робіт, успішності за семестр, навчальний рік, новинки методичної літератури, фахових видань тощо.

Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в школі є проведення предметних тижнів як комплексу навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів. Вони вносять цікаві заходи та інноваційні технології до навчально-виховного процесу, удосконалюють організаційні якості вчителів та розвивають здібності учнів Наказом по школі від 04.09.2015 № 192 було затверджено Положення про проведення предметного тижня, у якому включено питання підготовки (терміни подачі плану проведення), анонсування подій на веб-ресурсі шкільного сайту, подачу звітності, строки тощо. Упродовж навчального року було заплановано проведення 12 предметних тижнів. Шкільними методичними об’єднаннями проводилась підготовча робота, розроблялись та затверджувались плани їх проведення, а також матеріали оформлялись у звіти та як виставковий матеріал, представлялись на сторінках місцевої преси, а також шкільному сайті. Найбільш змістовними, ефективними, різноманітними щодо використаних форм роботи були предметні тижні англійської мови, інформатики та ІКТ, математики, початкових класів, предметів художньо-естетичного циклів, історії. Проте затверджене Положення про предметний тиждень у школі виконувалося не в повній мірі у частині анонсування подій на веб-ресурсі школі, залучення широкого кола учнів до їх проведення. Тому у 2016/2017 навчальному році методичній службі школи слід звернути на це питання особливу увагу.

З метою обміну напрацювань між учителями, поширенню передового педагогічного досвіду, вироблення власного педагогічного стилю у листопаді 2015 року було проведено місячник педагогічної майстерності «Фестиваль відкритих уроків» та у лютому 2016 року - місячник учителя, який атестується. Їх завданнями були презентація методичного і наукового рівня, психологічної підготовки вчителів атестаційний та між атестаційний період ; розробка і апробація нового змісту освіти і виховання дітей, методів і форм його реалізації; збагачення вчителів новими, прогресивними методами та забезпечення засобами навчання; удосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікаційної допомоги в підвищенні педагогічної майстерності; надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим вчителям. На високому рівні пройшли відкриті уроки вчителів: Ващенко В.М., Свистунової В.М., Омельченко Т.І., Важохи Л.М., Мозгунової С.В., Посовітнюк Т.С.; на достатньому вчителів Скрипник В.А., Лебеденка С.М., Орищенко Н.М., Мозгунова Р.Ю та ін..

Також відповідно до плану роботи школи на 2015/2016 навчальний рік та з метою виявлення найбільш творчих класних колективів школи, формування активної життєвої позиції учнів, підвищення їх творчого потенціалу, духовно-морального виховання, інтелектуального і фізичного розвитку у школі проведено конкурс «Клас року-2016». Він проходив у декілька етапів упродовж навчального року серед колективів 5-11 класів. Учні школи активно долучилися до цього випробування, результати якого були підведені наприкінці навчального року (звання «Клас року» отримали учні 5 Б класу – класний керівник Яковенко О.С. та 9 А класу – класний керівник Нестеренко А.О.).

Відповідно до річного плану роботи школи вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з правознавства у 9-10-х класах, біології 6-11-х класах, хімії у 7-11-х класах, астрономії 11-му класі, трудового навчання у 1-4 класах, фізичної культури у 1-4 класах. У рамках вивчення стану викладання цих предметів адміністрацією школи проведено контрольні роботи, були видані накази по школі про рівень знань учнів з цих предметів.

Протягом навчального року особлива увага адміністрації школи приділялась росту педагогічної майстерності вчителів через самоосвітню діяльність, курсову перепідготовку та атестацію педагогічних працівників.

Стимулом для підвищення педагогічної майстерності вчителів є участь у професійних конкурсах. У 2015/2016 н.р. класний керівник 8 класу Мозгунов Р.Ю. став учасником І (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник року - 2016", а учитель англійської мови Нестеренко А.О. посіла ІІ місце у І (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2016". У 2016/2017 н.р. методичній службі школи та адміністрації слід продовжити роботу по залученню вчителів до участі у фахових конкурсах, сприяти створенню оптимальних умов для підготовки та безпосередньої участі у ньому, розробити план методичного супроводу таких педагогів.

Також професійному зростанню педагогів, поширенню ППД, створенню позитивного іміджу закладу сприяє участь педагогів у методичних заходах обласного та всеукраїнського рівнів. Так, учитель фізики та астрономії Свистунова В.М. стала учасником обласної конференції методичного активу керівників міських методичних об’єднань учителів фізики та астрономії у м. Миколаєві (червень 2016) , під час якої виступила із доповіддю. Також вона брала участь у семінарі-практикумі в рамках Всеукраїнського науково-освітнього проекту МАН «Відкрита освітня лабораторія» у м. Києві (червень 2016), який проводився за ініціативи Національного центру «Мала академія наук», про що має відповідний сертифікат. Крім того, досвід Валентини Михайлівни було узагальнено кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ліскович О. В. та представлено у збірнику, який було видано за ініціативи МОІППО.

У 2015/2016 н.р. дещо погіршився стан пропаганди досвіду роботи школи та окремих вчителів у фахових журналах, на веб-ресурсах та у ЗМІ (15 проти 16 у 2014/2015 н.р.) Так, у фахових виданнях друкувався матеріал роботи учителя фізики Свистунової В.М. та її учня Бурдейного М.; на електронних ресурсах освітніх сайтів розміщено матеріали Омельченко Т.І., Скрипник В.А., Яковенко О.С.; у ЗМІ публікувалися замітки Романішиної К.А., Маркарян М.Г., учениці 9 А класу Кружкової М. та 11 класу Лешковят О..

Активно працює в напрямку інформування про діяльність школи персональний шкільний сайт. У цьому навчальному році була проведена робота по змістовому наповненню веб-сторінки школи у мережі Інтернет: введено нові розділи, регулярно поповнюється новими матеріалами, особлива увага зверталась на поширення ППД, проводилася робота по популяризації роботи сайту серед учнівської та батьківської громади. У 2015/2016 н.р. шкільний веб-ресурс став учасником міського конкурсу на кращий сайт школи і посів І місце серед сайтів загальноосвітніх навчальних закладів міста. Також слід відзначити той факт, що педагоги школи вже мають 10 персональних сайтів (проти 6 у 2014/2015 н.р.), які поповнюють власними методичними розробками та напрацюваннями, є простором для професійного спілкування з іншими колегами, учнями та їх батьками.

Адміністрацією школи та педагогами приділяється значна увага оформленню навчальних кабінетів, поповненню їх дидактичними та роздатковими матеріалами, навчальними таблицями, наочністю, технічними засобами, покращенню їх естетичного вигляду, використанню їх можливостей для покращення навчально-виховного процесу на уроці. У школі наявні 8 кабінетів (проти 12 у 2014/2015 н.р.), які відповідають Положенню про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів: завідувачі кабінетів - Паршикова О.М., Омельченко Т.І., Мозгунова С.В., Свистунова В.М., Непомяща Г.А., Степанова Р.О., Важоха Л.М., Горбатюк Н.В.

У той же час є проблемні, невирішені питання шкільної методичної служби: • недостатня робота з організації вивчення та узагальнення ППД вчителів школи;

 • пошук ефективних та оптимальних шляхів, методів, форм реалізації завдань, пов’язаних з підвищенням якості знань учнів;

 • оптимізація умов для навчання, виховання і розвитку учнів з урахуванням стратегічних завдань Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти;

 • удосконалення системи роботи педагогічних працівників з обдарованими учнями та їх результативної участі у предметних та творчих конкурсах та випробуваннях;

 • потребують урізноманітнення форми методичної роботи з учителями школи через їх активну участь у діяльності майстер-класів, психолого-педагогічних семінарів, тренінгах тощо;

 • заохочення вчителів до розробки власних програм та методик;

 • забезпечення найсприятливіші умови для вивчення та розвитку творчості учнів, пошуку обдарованих дітей в рамках проведення предметних тижнів;

 • залучення педагогів школи до участі у фахових конкурсах та змаганнях;

 • удосконалення дидактичної бази кабінетів відповідно до Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів тощо.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка