Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру»Скачати 332.59 Kb.
Дата конвертації25.10.2017
Розмір332.59 Kb.
ТипЗаконdscn0034

З досвіду роботи
Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру» одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах залишається фізичне виховання дітей. Воно спрямовується на охорону та зміцнення здоров’я, підвищення спритності й захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності, своєчасне формування у малюків життєво – важливих рухових вмінь та навичок, розвитку фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, на виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в них вироблення звички до здорового способу життя.

З метою удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі «Золотий півник» розроблено модульну систему управління процесом фізичного виховання, в якій поєднується кілька модулів: управлінський, навчально-виховний, науково-методичний та медико-педагогічний. Кожен з яких має мету, завдання, форми роботи, зміст та методи впровадження інноваційних освітніх технологій щодо фізичного виховання та зміцнення дитячого здоров’я, визначає нестандартність підходів до організації роботи всього колективу закладу.Учасники управлінського модуля: завідувач, вихователь-методист, медична сестра, завгосп створюють умови щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи та забезпечують оптимальне функціонування інших складових модульної системи. Ними здійснюється прогнозування, планування і контроль, створюється матеріально-спортивна та оздоровча база дошкільного закладу.

Методичний модуль в системі фізкультурно-оздоровчої роботи дошкільного закладу забезпечує підвищення кваліфікаційного рівня педагогів з даного питання. Спонукає до поглибленого вивчення поставленої проблеми педагогами.

Учасники навчально-виховного модуля: вихователі, інструктори з фізичного виховання, музичні керівники, психолог, спонукають дітей до рухової діяльності, регулюють їхню активність, враховуючи руховий досвід кожної дитини, притаманний їй темп, рівень рухливості, природні можливості.

Медико-педагогічний модуль в системі фізкультурно-оздоровчої роботи нашого дошкільного закладу передбачає аналіз стану здоров’я вихованців, створення матеріальної бази для повноцінного оздоровлення дошкільників, сучасного медичного обслуговування, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил під час навчально-виховного процесу. Учасниками діяльності даного модуля є медична сестра, медична сестра з дієтичного харчування, вихователі, адміністрація закладу.

Всі вікові групи мають фізкультурно-оздоровчу спрямованість. Діяльність дошкільного закладу має на меті досягнення 100% покращення та зміцнення здоров’я дітей.


Одне із основних завдань, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» – збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини.c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.word\dscn0014.jpg

Проблеми фізичного розвитку дошкільнят, зміцнення та збереження їхнього здоров’я ніколи не втрачають своєї актуальності. Особливо це стосується умов сьогодення, оскільки в умовах активного впровадження комп’ютерних технологій різко знизилась рухова активність дітей, як наслідок підвищився відсоток дітей з ослабленим здоров’ям. Саме тому, відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Базового компоненту дошкільної освіти фізичне виховання дошкільнят є обов’язковою складовою повноцінного розвитку дітей й спрямоване насамперед на охорону та зміцнення їх психічного та фізичного здоров’я, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя, формування життєво-необхідних рухових умінь, навичок та фізичних якостей (швидкість, спритність, витривалість, гнучкість), формування культури здоров’я.

Вивчаючи стан здоров’я вихованців дошкільного закладу «Золотий півник» ми побачили, що відсоток дітей з порушенням стану здоров’я три роки поспіль тримається на рівні 35-40%. Тому, одним із головних завдань в організації роботи дошкільного закладу є збереження фізичного та психічного здоров’я дошкільнят, підвищення рухової активності дітей. З метою реалізації даного завдання в річному плані роботи на 2012/2013 навчальний рік передбачено педагогічну раду за темою «Інноваційні технології в системі фізкультурно-оздоровчої роботи в умовах дошкільного закладу», додатковим розділом річного плану є комплексний план зміцнення здоров’я дітей на 2012/2013 навчальний рік.

Фізичному вихованню сприяє створення відповідних умов (раціонального режиму, харчування та ін.), урізноманітнення організаційних форм фізичного виховання (заняття, ранкова гімнастика, рухливі ігри тощо), підвищення рухової активності протягом дня та інше. Виконання фізичних вправ пов’язане з активним сприйманням навколишнього середовища, з орієнтуванням у просторі, виявленням вольових якостей, різноманітних емоційних переживань.

Правильно організована рухова діяльність наших вихованців справляє впливає на формування психіки дитини. Саме рухи здійснюють безпосередньо практичний зв’язок людини з навколишнім світом і цей зв’язок лежить в основі розвитку її психічних процесів.

Фізичні вправи в нашому ДНЗ широко застосовуються в різноманітних організаційних формах (ранкова гімнастика, заняття з фізичної культури, рухливі ігри, тощо).

Дитині властива біологічна потреба в рухах. Обмеженість їх (гіподинамія) негативно позначається на фізичному розвитку дошкільника знижується опірність проти інфекційних захворювань. Таким чином, фізичні вправи є профілактичним засобом проти можливих порушень нормального фізичного розвитку дитини.

Цілеспрямована робота дошкільного закладу з фізичного виховання, система оздоровчих заходів забезпечують якісну базову підготовку дітей до шкільного життя. Вихованці всіх груп відповідно віку, володіють основними рухами (стрибки, метання, лазіння) виконують різні види ходьби і бігу.

Методичний модуль
В сучасних умовах дошкільний заклад покликаний не лише забезпечити належний рівень навчально-виховного процесу, але й зберегти здоров’я вихованців. Науково-методичне забезпечення здійснює методична служба ДНЗ. Впровадження інноваційних освітніх технологій щодо фізичного виховання та зміцнення дитячого здоров’я визначає нестандартність підходів до організації роботи всього колективу закладу. Одними з важливих теоретичних і практичних проблем фізкультурно-оздоровчої роботи, над якими працює колектив дошкільного закладу «Золотий півник» є : c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.word\dsc_0291.jpg
- створенням належних умов для реалізації завдань фізичного розвитку , виховання та оздоровлення дошкільнят;
- поліпшенням ефективності освітньо-виховного процесу з фізичного виховання та наданням методичної допомоги педагогам щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи;
- створенням розвивального життєвого простору груп для повноцінного розвитку дитини-дошкільника відповідно до вимог Базової програми «Я у Світі» як важливої умови соціального здоров’я дошкільників;
- просвітницька робота з батьками з організації фізичного розвитку і виховання в сім’ї та питань здорового способу життя.
Для втілення в життя поставлених завдань, колективом закладу проведена значна робота по зміцненню й оновленню здоров'язберігаючого простору, а саме:
 обладнано спортивний зал з раціонально підібраним фізкультурним та спортивно-ігровим обладнанням;

 фізкультурні куточки;

 куточки здоров'я;

куточки усамітнення;

 різноманітні доріжки здоров'я, масажери та ін.

Широко використовується нетрадиційне фізкультурне обладнання:

- тунель для прокочування м'яча та різноманітних підлізань;

- багатофункціональні мішені для розвитку влучності та окоміру;

- куби для ігрових вправ на розвиток координації рухів, швидкої реакції та спритності;

- кільцекиди, розвивають окомір;

- м'ячі фітбол,

- різнокольорові сліди;

- жорсткі килимки;

- "парашути";

- природний матеріал для виконання загальнорозвиваючих вправ, що стимулює біологічно активні точки;

- яскраво оформлені предмети та інвентар для виконання загальнорозвиваючих вправ та ін.

Важливе місце у зміцненні здоров’я дітей має дотримання режиму дня та рухова активність дітей впродовж дня. Щоденно прийом вихованців проводимо на свіжому повітрі. Організована навчальна діяльність передбачає проведення трьох фізкультурних занять на тиждень, два з яких проводяться на свіжому повітрі. Педагогічним колективом нашого дошкільного закладу впроваджено низку системних заходів, спрямованих на збереження здоров`я вихованців.c:\documents and settings\admin\рабочий стол\dscn0118.jpg

Обов’язковими в системі фізкультурно-оздоровчої роботи є піші переходи, туристичні міні-походи, тематичні тижні «Будь здоровим, малюк!», спортивні свята та розваги «Веселка здоров’я», «Мама, тато, Я – спортивна сім’я», «Подорож до країни Гармонія» та інше. Серед заходів, що спрямовані на підвищення професійної майстерності вихователів щодо фізкультурно-оздоровчої роботи в нашому дошкільному закладі вже чотири роки поспіль працює творча група «Здорове дитинство» над проблемою впровадження інноваційних технологій фізкультурно - оздоровчого спрямування в практику роботи з дітьми дошкільного віку. Творчою групою розроблено комплексний план заходів по зміцненню здоров’я дітей, циклограму фізкультурно-оздоровчої роботи вихователя протягом дня, модель фізкультурно-оздоровчої та туристично-краєзнавчої діяльності дошкільного закладу.c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.word\dscn0047.jpg

Діяльність фізкультурно-спортивних гуртків «Грація» та «Школа м’ яча» включають в себе різноманітні напрямки сучасних здоров'язберігаючих технологій, адаптованих до вікових особливостей дитини: вправи фітболаеробіка, степ-аеробіка, елементи футбольного фрістайлу, що забезпечує гармонійний розвиток дошкільників.

Навчально-виховний модуль
Фізкультурно-оздоровча робота в нашому дошкільному закладі організована відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (в новій редакції), Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у світі» та Програми «Впевнений старт». В своїй діяльності педагогічний колектив керується рядом нормативних документів, що регламентують порядок організації і змісту роботи з фізичного виховання з дітьми дошкільного віку. А саме:c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.word\3.jpeg


 • Закони України : « Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт»
 • Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 21 квітня 2005 року №242/178 «Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності та формування здорового способу життя».
 • Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 2 серпня 2005 року №458
 • Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України (додаток до листа від 16.08 2010.№1/9-563) «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу».

Організовуючи фізкультурно-оздоровчі заходи з вихованцями дошкільного закладу активно впроваджуємо в своїй роботі методику Є. Вільчковського «Будь здоровий малюк», М. Єфименка «Театр фізичного виховання і оздоровлення дітей дошкільного віку». Перебування дітей у дитячому закладі протягом дня насичено різноманітними за змістом та формами заходами.

Пріоритетними напрямками діяльності дитсадка «Золотий півник» стали:


 • Формування основ здорового способу життя;d:\мои документы\демченко 1\конкурси по днз\dsc_0234.jpg

 • Виховання інтересу до активної рухової діяльності кожної дитини;

 • Формування системи знань з валеології;

 • Постійне пропагування принципів здорового способу життя серед батьків.

Для реалізації цих завдань, було створено предметно – ігрове розвивальне середовище, комфортні умови для проведення занять з фізкультури, загартування, рухливих ігор, спортивних свят та змагань.

Спільними зусиллями педагогів та батьків обладнано фізкультурний зал, який об’єднав у собі тренажерний та ігровий. Тренажерний зал має розкладну гімнастичну стінку, що дає змогу лазити, стрибати, долати перешкоди. Гімнастичні драбини, лави, дошки, колода, бум – всі ці знаряддя мобільні та розташовані відповідно до поставленого завдання. Цікаві іграшки та дрібний фізкультурний інвентар (дитячі гантелі, прапорці, кульки, кубики) зберігаються в «чарівних мішечках», які розташовані на гімнастичних драбинах на різній висоті. Щоб їх дістати, малюки мають встати навшпиньки, або скористатись драбиною. Це не тільки сприяє фізичному розвитку дітей, а й вносить елемент гри, створює особливу атмосферу.f:\спортзал\dsc_0320.jpg

В ігровому залі відведено місце і створена «смуга перешкод», що забезпечує творчу та рухову активність дошкільнят, дозволяє їм обирати перешкоду і спосіб її долання. Неймовірне задоволення отримують малята під час проведення вправ в сухому басейні. Також діти дуже полюбляють куточок оздоровлення, де зберігається інвентар та проводяться вправи для профілактики порушень постави та плоскостопості, дихальна гімнастика. Намагаємось весь час поповнювати куточок різноманітним нестандартним обладнанням, щоб зберігати інтерес дітей до цих вправ. Виготовили доріжку «Я на морі», яка включила в себе ходьбу по морських камінцях, піску та сольових мішечках.

Поставивши за мету забезпечити належний фізичний розвиток, створити передумови для успішного навчання дітей в школі, впроваджуємо нові педагогічні технології та використовуємо інноваційні підходи. Важливою складовою життєдіяльності дітей є прогулянки. Неодмінна умова їх проведення – збалансування дорослими програмових вимог з бажаннями вихованців. Зміст роботи в ході прогулянок корегуємо в залежності від погоди, освітніх завдань, загальної атмосфери в групі, настрою та інтересів дітей. На прогулянках вихователі проводять комплекси фізичних вправ, рухливі ігри. c:\documents and settings\admin\рабочий стол\dsc00901.jpgc:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.word\dsc_0302.jpg

Протягом року ведеться психологічна робота за основними видами діяльності: профілактична, діагностична, консультативна, просвітницька, організаційно-методична з використанням різноманітних форм, методів та прийомів психологічної допомоги.

З метою зниження стресової ситуації дитини під час адаптації до дитячого садочка, впроваджуються такі форми роботи, як: попередні бесіди з батьками, збір інформації про фізичний та психічний розвиток дитини, консультації для батьків та вихователів щодо полегшення адаптаційного періоду. Використовується плановий підхід до роботи з дітьми. В роботі з педагогічним колективом психолог практикує виступи на педгодинах, проводить індивідуальні і групові консультації з метою сприяння здоров’ю і добробуту учасників навчально-виховного процесу.

Робота з сім’ями психологічної спрямованості в дошкільному закладі включає в себе індивідуальні та групові лекції, виступи на батьківських зборах. Складно розібратися у проблемних ситуаціях, визначити детермінацію батьківських установок. Вирішенню цих питань допомагають індивідуальна робота, яка допомагає батькам оволодіти елементами психологічної освіти, знаннями індивідуальних особливостей своєї дитини, визначити напрямки взаємовідносин з нею, враховувати і виправляти помилки у вихованні. c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.word\dsc00948.jpg

Завдяки систематичному загартуванню, фізкультурно – спортивній, фізкультурно-оздоровчій та медико-профілактичній роботі поліпшилося здоров’я дітей нашого закладу, що відображується в порівняльному графіку стану здоров’я дітей нашого дитячого закладу.

Невід’ємною частиною статичних занять в нашому дошкільному закладі є психогімнастика : «Усміхнись», «Подаруй радість», «Бажаю добра», точковий масаж вух і носа, гімнастика для очей, дихальні гімнастики «На березі моря», «Варимо кашу», «Веселий трубач», оздоровчі та валеологічні хвилинки «Я – Сонечко», «Струмочок», «Квітка настрою», пальчикова гімнастика, футбол для малят. Це додає бадьорості, піднесення настрою, підвищення працездатності, надає можливість за короткий проміжок часу розв’язати цілий комплекс завдань. Інструкторами з фізкультури нашого дошкільного закладу розроблено комплекси вправ на м'ячах-фітболах в залежності від поставлених завдань і підбору засобів, які мають різноманітну спрямованість:


для зміцнення м'язів рук та плечового поясу;

для зміцнення м'язів пресу;

для зміцнення м'язів спини та тазу;

для зміцнення м'язів ніг та стопи;

для збільшення гнучкості та рухливості суглобів;

для розвитку функції рівноваги і вестибулярного апарату;

для формування постави;

для розвитку спритності і координації рухів;

для розвитку музикальності й танцювальності;

для розслаблення та релаксації;

для профілактики та лікування різноманітних захворювань опорно-рухового апарату та внутрішніх органів;

для регулювання психомоторних функцій.

В закладі створено електронну інформаційну базу про стан здоров’я вихованців, їх належність до групи по фізкультурі, обов’язковим в документації вихователів та інструкторі з фізичного виховання є «Листки здоров’я дітей».

Перевірка рівня навченості вихованців дошкільного закладу «Золотий півник» проводиться два рази на рік – у вересні та травні. Дані оформляються протоколом. (ЗРАЗОК ПРОТОКОЛУ).

Відповідно до вимог Базової програми «Я у світі» проводимо обстеження вихованців з таких видів рухів:


 • Стрибки у висоту з розбігу;

 • Стрибки у довжину з місця;

 • Лазіння;

 • Метання на дальність;

 • Біг;

 • Стрибки у довжину з місця.

Підвівши підсумки маємо

коефіцієнт рівня навченості:

Кожен день, проведений у дитячому садку, наповнений яскравих вражень: захоплюючі фізкультурні заняття, цікаві та різноманітні рухливі ігри, фізкультурні свята та розваги, „Дні здоров’я ” – ось основна складова фізкультурного життя наших дітей. Активно використовуємо різні види занять: ігрові, сюжетно – ігрові, ігри – естафети, ігри – атракціони; такі заняття розвивають рухову та ритмічну творчість, дитячу фантазію, наповнюють дитяче життя яскравими емоціями. Для дітей старшого дошкільного віку функціонують спортивні гуртки: „Школа м’яча” , «Грація». Такі заняття дають змогу дітям поглибити свій руховий досвід, а нам – дати оцінку рівню фізичного розвитку дитини.


Велика увага приділяється оздоровчим заходам, валеологічній корекції, здоров’язберігаючим технологіям за Базовою программою «Я у світі» та программою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».
ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИfiz4

Колектив дитячого садка працює над удосконаленням ефективних умов роботи для зміцнення здоров'я дітей і впровадження науково обґрунтованих технологій для повноцінного оздоровлення  наших вихованців.КОМПЛЕКСНИЙ  ПЛАН  ЗМІЦНЕННЯ  ЗДОРОВ'Я    ДІТЕЙ
НА 201
2 – 2013  НАВЧАЛЬНИЙ РІК         З а х о д итермін
виконання

відповідальні

Забезпечення здорового способу життя

Створення умов  для оптимальної  адаптації дітей у дошкільному закладі

протягом року

вих.-методист,
практ. психолог,
вихователі

Чітке дотримання режиму дня

протягом року

вих.-методист,
вихователі

Регулювання фізичних навантажень на дітей із урахуванням індивідуальних та вікових особливостей

протягом року

вих.-методист,
медична сестра,інструктори з фізкультури

Забезпечення позитивного психологічного мікроклімату в групах

протягом року

практичний психолог,вих-лі

Дотримання температурного режиму

протягом року

вихователі

Організація рухового режиму

Ранкова гімнастика

щоденно

інструктор з ф-ри

Заняття з фізкультури

згідно з
розкладом

інструктор з ф-ри

Фізкультура на свіжому повітрі

щоденно

вихователі

Рухливі ігри гімнастика пробудження

щоденно

вихователі

Фізкультурні хвилинки та фізкультурні паузи

щоденно

вихователі

Пальчикова гімнастика

щоденно

вихователі

Оздоровчі хвилинки

щоденно

вихователі

Використання спортивно – фізкультурного комплексу

щоденно

вихователі

Моніторинг фізичної підготовленості дітей

щоденно

вихователі

Профілактика захворюваності

Курс   фітотерапії:
- полоскання горла трав янистими настоями під час епідемій;
- вживання „Карпатського чаю”;

4 – 5 разів
на рік
протягом
2 тижнів

медсестра,
вихователі,
помічники вихователів

Вітамінотерапія
Вживання:

 1. часнику та цибулі;

 2. пектинів (морквяно-яблучних);
протягом року

медсестра,кухарі,
вихователі,
помічники
вихователів

Курс ароматерапії :

 1. часникові кулони;
двічі на рік,
3 тижні

медсестра,
вихователі

Загартування з урахуванням стану здоров’я дітей:
- прогулянки на свіжому повітрі       незалежно від погодних умов
- умивання обличчя та полоскання ротової порожнини  після їди водою кімнатної температури
- перебування в групі в полегшеному одязі
- ходіння по вологій соляній доріжці   після денного сну

щоденно

вихователі,
помічники
вихователів

Інші профілактичні заходи:

 1. самомасаж різних частин тіла без предметів і з використанням           різноманітних засобів (щіточок, мочалок,  каштанового намиста тощо)

 2. ходьба по «доріжці здоров я»

щоденно

ихователі,
помічники
вихователів

Охорона психічного здоров’я дітей

Психогімнастика

двічі на тиждень

практичний
психолог

Кольоро -, музико- і звукотерапія

протягом року

практичний психолог, вихователі

Лікувально – оздоровча робота

Огляд дітей педіатром:
-плановий
- за   потребою

-1 раз на рік;
-щоденно

Із запрошенням лікаря

Огляд дітей лікарями – спеціалістами

1 раз на рік

лікарі-спеціалісти

Виявлення дітей з порушенням постави та з плоскостопістю

вересень-
жовтень

Із запрошенням ортопеда

Кварцування приміщень груп

в період епідемії

медсестра

Циклограма

фізкультурно-оздоровчої роботи вихователя протягом дня


з/пЗміст роботи

Час проведення

Примітки

1

2

3

4

1

Ранкова гімнастика

8.15—8.30

3 предметами проводиться у фізкультурному залі, без предметів — у музичній залі

2

Фізкультхвилинка

Під час занять

3—7 хв заняття

3

Фізкультпауза (у разі потреби)

Між заняттями

1-2 на день

4

Хвилинка масажу

 
4.1

Тренування дрібної моторики рук

Перший тиждень місяця

Після занять

4.2

Робота з махровими рукавичками

Другий тиждень місяця

Після прогулянки

4.3

Тренування стоп ніг

Третій тиждень місяця

Після прогулянки

4.4

Гімнастика для очей

Четвертий тиждень місяця

Після занять та під час занять

5

Прогулянка

Двічі на день

3-4 гри різної рухливості, починаючи  на 10—15 хв прогулянки

6

Самостійна рухова діяльність

Щоденно

 

7

Індивідуальна робота з фізичного виховання

Двічі на тиждень

Під час самостійної  рухової діяльності  з малими підгрупами (2—4 дітей)

8

Піший перехід (починаючи з молодшого віку)

Раз на тиждень

 

9

Оздоровчі
хвилинки

1 раз на тиждень

За розкладом

10

Гімнастика

Щоденно

Після сну

11

Заняття з фізкультури

Двічі на тиждень з інструктором з фізкультури

В інші дні з вихователем під час прогулянки

12

Дні здоров'я

Раз на місяць

Упродовж року

13

Фізкультурні розваги

Раз-двічі на місяць

За розкладом

14

Фізкультурні свята (починаючи з середнього віку)

Двічі на рік

За планом ДНЗ

15

Полоскання ротової порожнини

Після їжі

 Постійно

16

Гурткова робота «Школа м’яча» «…Пластика»

2 рази на тиждень

За планом керівника гуртка

  Спостереження за вихованцями під час традиційних прогулянок, піших переходів показали, що дітям дуже подобаються прогулянки за межі дитячого садка. Емоційно – естетичні враження, які вони отримують, позитивно впливають на стан їхнього фізичного та психічного здоров’я, сприяють формуванню пізнавальних процесів, активізують до пошуково – дослідницької діяльності. Тому було організовано туристично - краєзнавчий гурток для старших дошкільнят «Пізнайко». Відбір дітей до гуртка проводився за їхнім бажанням з урахуванням стану здоров’я.

Робота туристичного гуртка включає практичні тренування, дидактичні та рухливі ігри спортивно – туристичного та екологічного спрямування, слухання художньої літератури, тематичні екскурсії, практичне застосування набутого досвіду під час туристичних походів, складання розповідей та образотворчу діяльність про отримані враження. Враховуючи розташування дитячого садочка поблизу зони парку школи, стадіону, фруктового саду,організовуємо піші переходи, туристичні походи в мініатюрі. Наші вихованці крокують за маршрутами: « В похід за золотими листочками», « Казкова галявина»,

«За шишками для ведмедика». Це дає великий емоційний заряд, дошкільнята насолоджуються чистим повітрям, милуються красою рідної природи.

Протяжність туристичного маршруту становить від 500м до 700м (в одну сторону) з двома привалами на відпочинок по10 -15 хв., Загальна тривалість походу 1 година.


Медико-педагогічний модуль
Медико-педагогічний контроль за фізичним виховання забезпечує комплексне здобуття відомостей про стан цієї роботи в дошкільному навчальному закладі спільними зусиллями медичних працівників нашого ДНЗ та педагогів (завідувачки, вихователя-методиста й за участі інструктора з фізичної культури, вихователів).

Старша медична сестра веде медико - педагогічний контроль за режимом дня, ранковою гімнастикою, фізкультурними заняттями, загартовуванням, організацію харчування у дошкільному навчальному закладі. Проводить відповідні записи у журналі, які допоможуть проаналізувати діяльність закладу щодо організації фізичного виховання дошкільнят.Медико-педагогічний контроль в нашому дошкільному закладі здійснюється за наступною схемою
Тема контролю

Мета контролю

термін

виконавець

Результат вивчення

Корекційна робота

Контроль за станом здоров’я дітей


Контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей


Вивчення ефективності проведення заходів з фізичного виховання


Організація рухового режиму


Якість дотримання санітарно-гігієнічних норм


рисунок8

Мета. Ознайомити дітей з природою рідного краю, різними видами ландшафту. Закріплювати та розширювати знання та уявлення дітей про тварин, птахів, комах, рослини,отруйні та їстівні гриби і ягоди. Формувати уявлення про види туризму: піший, велосипедний, водний, автомобільний та гірський. Уточнювати уявлення про туристичне спорядження, вдосконалювати вміння ним користуватися. Закріплювати знання правил безпечної поведінки в природі, на дорозі, під час використання спорядження. Формувати вміння дітей орієнтуватися на місцевості за допомогою карти. Розширювати уявлення дітей про здоровий спосіб життя, важливість і шляхи загартування. Розвивати пам’ять, мислення, увагу, доказове та описове мовлення, витривалість, вміння помічати зміни в природі у різні пори року. Виховувати інтерес до природи, дружелюбність, бажання допомагати одне одному, діяти в команді, милуватися красою рідного краю та бережно ставитися до довкілля.

 1. Медичне обстеження дітей.

 2. Відбір дітей до туристичного гуртка.

 3. Розробка і перевірка маршрутів, складання планів.рисунок8
Вересень
Заняття 1. « Знайомство з туристичним гуртком»
Мета. Ознайомлювати дітей з різними видами туризму (піший, велосипедний, автомобільний, гірський ). Викликати інтерес до туристичних занять, розвивати пізнавальну активність.

Методи та прийоми. Розглядання ілюстрацій, перегляд відеозаписів про різні види туризму та людей, які ним займаються.
Заняття 2. « Природа рідного краю »
Мета. Розширювати уявлення дітей про ліс, види лісів за деревами ( хвойні, листяні, мішані ). Поглиблювати уявлення дітей про їстівні та отруйні гриби, рослини, ягоди. Закріплювати знання правил поведінки в природі та під час пішого переходу.

Методи та прийоми. Дидактичні ігри: «з якого дерева листочок», «Чи можна вживати?», «Що беремо в турпохід». Рухлива гра «Влуч в ціль»


Жовтень
Заняття 3. Туристичний похід за маршрутом №1

«Лісовими стежинами»
Мета. Ознайомлювати дітей з природою рідного краю. Закріпити уявлення про види дерев, їстівні та отруйні гриби і ягоди. Розвивати спостережливість, пізнавальний інтерес до природи, вміння помічати характерні сезонні зміни.

Заняття 4 «Обговорення вражень від туристичного походу»
Методи та прийоми. Відкритий мікрофон «Що цікавого ми бачили». Розігрування ситуації «Вогонь – ворог, вогонь – друг»
Заняття 5. «Посвячення в туристи»
Мета. Розширювати та закріплювати уявлення дітей про туризм, туристичне спорядження. Формувати уявлення про підготовку туристів до походу.

Методи та прийоми. Дидактична гра «Складемо рюкзак», Рухливі ігри: «Пройдемо по болоту», «Переліземо через гору».рисунок8
Листопад
Заняття 6. Туристичний похід за маршрутом №2

«Мандрівка на стадіон»
Мета. Удосконалювати рухи, що забезпечують вільне пересування дитини в просторі та вміння зберігати стійке положення тіла. Виховувати прагнення бути здоровим та веселим.

Методи та прийоми. Спостереження за грою школярів. Рухливі ігри: «Хто швидше знайде свій будинок», Мерщій на гірку та швидко з гори».
Заняття 7. « Пригадування походів і обмін враженнями»
Мета. Закріплювати уявлення дітей про види туризму, спеціальне спорядження, його призначення і використання. Закріплення правил дорожнього руху.

Методи та прийоми. Дидактична гра «Як слід переходити вулицю». Фізкультхвилинка «Йдемо в похід» Рухлива гра «Хто спритніший?».
Грудень
Заняття 8 «Туризм взимку»
Мета. Закріплювати уявлення дітей про види туризму. Ознайомити з зимовими розвагами, іграми зі снігом. Розширити знання дітей про загартування взимку, профілактика захворювань.

Методи та прийоми. Змагання «Зимові розваги», ліплення з снігу фортеці.Січень
Заняття 9 «Зимові розваги»
Мета. Розширювати та закріплювати у дітей знання правил техніки безпеки під час ігор на льоду та снігу. Збагачувати уявлення про зимові ігри та розваги, їхню користь для здоров’я дітей. Сприяти вдосконаленню рухових вмінь та навичок.

Методи та прийоми. Бесіда «Так можна гратись, а так ні», рухливі ігри «Дожени», «Хто далі кине».
Лютий

Заняття10 «Ознайомлення з картами-схемами»
Мета. Формувати вміння складати карти-схеми місцевості. Удосконалювати вміння орієнтуватися на території дошкільного закладу та за його межами. Закріплювати знання про правила безпечної поведінки в природі. Забезпечити відповідну рухову активність.

Методи та прийоми. Розгляд та складання карт-схем місцевості. Рухливі ігри «Знайди де сховано», «Хто перший».рисунок8
Заняття 11 «Орієнтування за картою-схемою»
Мета. Продовжувати формувати у дітей еколого – туристичні уявлення. піший. Вправляти у вмінні орієнтуватись у просторі за допомогою карти-схеми.

Методи та прийоми. Орієнтування по карті-схемі «Де знаходиться спортивний майданчик, доріжка перешкод, футбольне поле». Рухлива гра «Справжній турист долає перешкоди».
Березень
Заняття 12. Весняний туристичний похід до шкільного парку за маршрутом №2

«Пізнаємо рідний край»
Мета. Удосконалювати види ходьби. Виховувати бажання пізнавати рідний край та зберігати його природу. Уточнити та закріпити правила протипожежної безпеки.

Методи та прийоми. Інтерв’ю «Що цікавого у весняному парку», бесіда «Чому не можна розводити вогонь у лісі», рухливі ігри: «Влуч в ціль», «Весела гірка», «Чия ланка швидше збереться».
Квітень
Заняття 13. «У здоровому тілі – здоровий дух»
Мета. Розширювати знання дітей про стан здоров’я свого організму, профілактику захворювань, травматизму. Спонукати загартовувати свій організм.

Методи та прийоми. Комплекс вправ юного туриста. Рухливі ігри: «Струмочок», «Бережи предмет», «Автомобільні перегони».
Заняття 14 «Свято юних туристів»
Мета. Закріплювати набуті дітьми знання. Створювати емоційно-піднесену атмосферу;викликати у дітей почуття гордості, самоповаги за власні досягнення. Закріплювати навички ходьби в швидкому та повільному темпах, біг між предметами. Продовжувати формувати вміння користуватись туристичним спорядженням, долати природні перешкоди.

Методи та прийоми. Гра «Назви , що зображено на листівці», командна гра – естафета, рухлива гра «Назви квітку», «Птахи додому».
рисунок8


Інструктаж для проведення туристичного походу


 1. Прогулянка – похід проводиться лише після ретельного обстеження маршруту.

 2. З дітьми йдуть не менше двох дорослих на кожні 20 дітей.

 3. Одяг та взуття дітей мають відповідати сезону та погоді ( в літній період обов’язковими є головні убори).

 4. Кожний дорослий має знати отруйні гриби, ягоди, трави, які ростуть у цій місцевості.

 5. Перед походом педагог має:

 • вивчити і перевірити маршрут;

 • визначити програмові завдання, які будуть реалізовуватись;

 • взяти весь необхідний матеріал, посібники, інвентар;

 • знати кількість дітей, що беруть участь у поході;

 • передати під відповідальність одного з працівників закладу дітей, які з будь-якої причини залишаються в закладі;

 • обов’язково зробити відмітку в журналі додаткового інструктажу;

 • перед виходом за межі дитячого садка провести бесіду про правила безпеки життєдіяльності.

 1. Обов’язково дотримуватися правил дорожнього руху, при переході вулиць, мати червоні прапорці чи вимпели.

 2. У поході вихователь має бути уважним до самопочуття дітей, враховувати їхні індивідуальні та фізичні можливості, стежити, щоб діти не відставали.

 3. Купання дітей у водоймах, катання на човнах категорично заборонено.

 4. Дорослі повинні мати при собі питну воду, аптечку та знати правила надання першої медичної допомоги , за можливості забезпечити туристичну групу медичною сестрою.


Правила поведінки дітей під час туристичного походу

Слід слухати і виконувати вказівки вихователя;

Не можна рвати гриби, ягоди, рослини;

Не відходити далеко від групи;

Варто завжди допомагати товаришам, не залишати їх перед перешкодами;

Залишати місце привалу чистим.
рисунок8

Тематика для проведення «Тижня безпеки дитини»

для старшої групи
Перший день

1. Засідання екологічного клубу «Природа – друг, природа – ворог» (надзвичайні ситуації), прогулянка до лісу.

2. Музична розвага «У лісочок ми підемо, грибів, ягід там нарвемо» (їстивні та неїстівні гриби, ягоди).
Другий день

1. Сюжетно-рольова гра «Рятувальники».

2. Дидактична гра «Аварія» (найпростіші засоби індивідуального захисту).

3. Бесіда «Міцне здоров'я».


Третій день

1. Сюжетно-рольова гра «Я вдома сам» (вирішення проблемних ситуацій вдома).

2. Дидактична гра «Я і незнайомець» (поведінка з незнайомими людьми).

3. Читання казки «Червона шапочка».

4. Сюжетно-рольова гра «Сім'я» (поведінка дітей вдома).
Четвертий день

1. Читання твору К.Чуковського «Айболить».

2. Дидактична гра « Лялька захворіла».

3. Спортивна розвага «Ми зі спортом дружимо».

4. Ігрові ситуації «Чистота – запорука здоров'я» (предмети особистої гігієни).
П'ятий день

1. Бесіда «Твої дії в разі небезпеки» (сигнал оповіщення, як при цьому діяти).

3. КВК «ЯК діяти в різних життєвих ситуаціях.

4. Спортивні ігри

ФОТО Масаж, гімнастика нетрадиційна - просто класс!

І хатха-йога, й бебі-йога - все для нас.

Поєднуємо в комплексі сучасність,

Захопленість, цікавість, - тобто вчасність.c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.word\dscn0045.jpg

Ми зі спортом дружимо.

Спорт потрібний дуже нам.

Комплекс силовий - наснага,

Сила, м’язи ще й розвага.

e:\гармонія руху\pict0685.jpg

Про особистість кожної дитини дбаємо.

Психогімнастика завжди допомагає нам.

Бо емоційний стан - не просто "Я".

Це мої друзі, а разом ми 7 "Я".

c:\documents and settings\admin\рабочий стол\6.jpeg

Природа розкриває нам кожну дитину.

Дитина - це квітка, це Божа рослина.

Самі - як природа. В природі-самі.

Гармонія тіла - в ситуативній грі.


Життя розкривається в народознавстві,

А міць здобувається ще й у козацтві.

Минуле й сучасне - єдине для нас.

Козацькі розваги - історії час.

Фізкультурно – масова робота
Дієвою формою фізичного розвитку дітей є проведення спортивно – масових заходів. Фізкультурні свята та розваги дуже подобаються дошкільнятам насамперед тому, що об’єднують їх спільними переживаннями, дарують відчуття перемог. Здається, так просто: дібрати декілька фізкультурних вправ та ігор, розучити з дітьми віршики – і все. Однак організація справжнього фізкультурного свята для дітей – копіткий фаховий процес, що мусить відбутися за певними правилами.

Щорічно в нашому дошкільному закладі «Золотий півник» проводяться : спортивні розваги, спортивні свята ( 2 свята з участю батьків), днів здоров’я. В фізкультурно – масових заходах за навчальний рік прийняло участь 270 дітей, що складає 97% від загальної кількості вихованців ДНЗ. З метою оволодіння дітьми навичок основних рухів, вивчення правил ігрових видів спорту, в закладі працює гурток «Школа м’яча». Гурток працює в другу половину дня за програмою навчання дітей старшого дошкільного віку грі в баскетбол та футбол. Із декількох груп було сформовано три основні групи, для яких підбираються ті вправи, що складають основу техніки спортивної гри. c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.word\dsc_0315.jpg

На тренуваннях з баскетболу діти оволодівають певними навичками, які і складають сутність гри, а саме: утримання м’яча та його передача, стійка баскетболіста, пересування по майданчику з зупинками, пересування приставним кроком, ведення та закидання м’яча. Працюючи по одному, парами та всією групою у дітей формується вміння обирати найдоцільніші способи дій відповідно до певної ситуації, орієнтуватися на ігровому майданчику, знаходити вільне, більш вигідне місце для успішного ведення гри. Свої набуті вміння та навички діти застосовують у своїх ігрових ситуаціях.

На території дитячого садка є невеличкий футбольний майданчик, на якому діти набувають навичок гри у футбол, а саме: прокочувати м’яч правою та лівою ногою у заданому напрямі, ударяти м’ячем об стінку, передавати м’яч ногою один одному у парах та забивати м’яч у ворота. Систематичні вправи з м’ячем спрямовані на те, щоб навчити дитину керувати своїм тілом, допомогти їй своєчасно оволодіти необхідними видами рухів. У травні 2012 року відбулися змагання по футболу серед дітей старших груп, на яких юні футболісти показали уміння та навички, які набули на протязі року. Для юних володарів м’яча адміністрація влаштовує цікаві зустрічі. Одна з них це зустріч з чемпіоном світу з гирьового спорту, почесним жителем нашого району, директором школи Білоусом Л.О.c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.word\dscn0087.jpgc:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.word\dsc_0556.jpg


Пропагандиська та агітаційна робота
Одним із важливих завдань педагогічного колективу є широке пропагування серед батьків здорового способу життя та фізичного розвитку дітей. Робота з батьками завжди була непростою, труднощі повсякденного життя ставлять нас, педагогів, перед необхідністю розширювати зміст роботи з батьками, більш цілеспрямовано й активно допомагати сім’ї зміцнювати здоров’я дітей, здійснювати їх фізичний розвиток. Вони активні учасники спортивних розваг і свят, днів здоров’я, туристичних походів, де високі результати не є головним завданням. Це такі, як: «Козацькі розваги», «Тато, мама, я – спортивна сім’я», «В подорож з вітамінами» та інші. За допомогою батьків у групових кімнатах створені спортивні куточки – місце, де діти можуть лазити, стрибати, долати перешкоди і при цьому не заважати іншим. Велика робота батьками проведена на ігрових майданчиках, де не тільки поновили спортивне обладнання, але й перетворили майданчики на казкові куточки.

В роботі з батьками використовуємо різні форми роботи, а саме: • Групові батьківські збори, на яких вихователь і фізінструктор знайомлять батьків з авторською системою роботи з фізичного виховання М.Є.Єфіменко, результатами обстеження фізичного розвитку дітей.

 • «Сімейна скринька» – добірка матеріалів з досвіду фізичного виховання і здорового способу життя у сім’ях

 • Періодично проводимо анкетування батьків з метою виявлення їхньої думки щодо організації оздоровлення в умовах дитячого садка

В кожній віковій групі є батьківські куточки, в яких висвітлюється робота з фізичної культури. До уваги батьків пропонуємо консультації, поради у вигляді пам’яток, фото – виставки. Біля спортивної зали розміщені інформаційні та фото – стенди. Інформація в куточках відрізняється різноплановістю, глибиною, цікавістю, часто змінюється. Батьки можуть уточнити розклад занять з фізичної культури та ранкових гімнастик, ознайомитися з порадами фізінструкторів ДНЗ в рубриці «Абетка здоров’я», переглянути фото – виставку спортивних свят та розваг. Також є сторінка фізінструктора на сайті дитячої установи, де можна не тільки отримати консультацію, а й переглянути фото та відео матеріали.c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.word\dsc_0505.jpg


1
Імунна гімнастика

 • Одну долоню покласти на чоло, іншу-на потилицю. Через одну хвилину поміняти руки місцями.

 • Поскубати одночасно краї вушних раковин.

 • Легке масажування за вушними раковинами.

 • Зробити три вдихи-видихи через ліву(праву) носові порожнини.

 • Покласти одну руку на пуп очне кільце й тримати нерухомо; вказівний і середній пальці іншої руки(зігнувши у кулак всі інші пальці) покласти навколо губ і виконувати легкі рухи , що погладжують, пальцями.

 • Руки покласти на пояс; вирівняти спину й підняти голову. Промарширувати вісім разів.

 • Нахилитись вперед і виконувати погладжу вальні рухи одночасно обома кистями рук, одну хвилину.

 • Легке прогладжування ніг по бічних поверхнях знизу-нагору(до трьох раз кожну ногу).

 • Легке масажування рук по верхній частині від кисті до плеча(по три рази кожну руку).


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка