Закон україни про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих актів України Верховна Рада України постановля є


ГЛАВА 21. Митні формальності на авіатранспортіСторінка6/20
Дата конвертації20.01.2018
Розмір4.95 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
ГЛАВА 21. Митні формальності на авіатранспорті
Стаття 149. Місця здійснення митних формальностей
1. Митні органи здійснюють митні формальності в зонах митного контролю на території аеропортів (аеродромів), які відкриті для міжнародних польотів.
2. В окремих випадках, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, або у разі вимушеної посадки повітряного судна митні формальності можуть здійснюватись відповідно до законодавства в інших аеропортах та поза місцем розташування митних органів.
Стаття 150. Документи для контролю за повітряним судном
1. Командир повітряного судна зобов’язаний подати для здійснення митного контролю такі документи:

1) генеральну декларацію;

2) документи про поштові відправлення, товари та товаросупровідні документи;

3) інші документи, передбачені цим Кодексом, іншими законами України, а також міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку.


2. Дозвіл митного органу на вивантаження товарів з повітряного судна або завантаження товарів на нього надається після перевірки поданих документів та встановлення їх відповідності вимогам цього Кодексу.
Стаття 151. Вимушена посадка
1. Командир повітряного судна, який здійснив вимушену посадку за межами міжнародного аеропорту, зобов’язаний вжити необхідних заходів для забезпечення збереження товарів, які підлягають митному контролю, та протягом доби повідомити найближчий міжнародний аеропорт про місце посадки судна.
2. Адміністрація міжнародного аеропорту після одержання такого повідомлення зобов’язана забезпечити перевезення посадових осіб митного органу до місця посадки судна або доставити пасажирів, екіпаж, а також товари, що підлягають митному контролю, до митного органу.
Стаття 152. Пропуск товарів, що перевозяться транзитними авіапасажирами
Товари, що перевозяться транзитними авіапасажирами (за винятком товарів, заборонених до транзиту), не підлягають обкладенню податками та безперешкодно переміщуються в межах зони митного контролю міжнародного аеропорту.
Стаття 153. Взаємодія в оформленні міжнародних авіаперевезень
1. Митний контроль за міжнародними авіаперевезеннями здійснюється митним органом міжнародного аеропорту у взаємодії з контрольними та іншими службами, що беруть участь в оформленні міжнародних повітряних суден та їх екіпажів, вантажів, пасажирів та багажу.
2. Спільні технологічні схеми оформлення міжнародних авіаперевезень та розподіл обов’язків під час їх здійснення затверджуються керівниками авіапідприємства, митного органу та органу охорони державного кордону України.
3. У спільних технологічних схемах визначаються місце, строк та послідовність оформлення кожною службою міжнародних авіаперевезень.
Стаття 154. Митний контроль та митне оформлення повітряних суден, які перевозять офіційні державні делегації
1. Митний контроль та митне оформлення повітряних суден, які перевозять офіційні державні делегації, здійснюються без митного огляду.
2. Підставою для звільнення повітряного судна, яке перевозить офіційну державну делегацію, від митного огляду є подання митному органу офіційного повідомлення Міністерства закордонних справ України.
ГЛАВА 22. Митні формальності на залізничному транспорті
Стаття 155. Митні формальності в пунктах пропуску залізничного рухомого складу через державний кордон України
1. У зонах митного контролю пунктів пропуску залізничного транспорту на державному кордоні України здійснюються перевірка документів, огляд залізничного рухомого складу, а також інші митні формальності, передбачені цим Кодексом.
2. Розвантажувальні, навантажувальні, перевантажувальні та інші операції, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, проводяться підприємствами залізниці за рахунок власників товарів або уповноважених ними осіб.
Стаття 156. Проведення митного контролю на залізничному транспорті
1. Строки проведення митних формальностей щодо залізничного рухомого складу визначаються керівником митного органу за погодженням з іншими контролюючими органами та адміністрацією залізниці, а у пункті пропуску через митний кордон України, крім того, – з керівником відповідного органу охорони державного кордону України.
2. З метою вивільнення транспортних засобів у разі не здійснення у триденний строк митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення, які доставлені перевізником на станцію призначення (митницю призначення), перевізник може розмістити ці товари на склад тимчасового зберігання відкритого типу.
Стаття 157. Документи для митного контролю товарів, що перевозяться залізничним транспортом
При надходженні до митного контролю товарів, що перевозяться залізничним транспортом, працівники залізничної станції подають до митного органу:

1) передатну відомість (багажний список);

2) залізничні накладні;

3) інші документи, передбачені цим Кодексом, міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, та іншими законами України.


Стаття 158. Відповідальність за втрату чи неналежну доставку товарів до митного органу призначення
Залізниця несе передбачену цим Кодексом та іншими актами законодавства України відповідальність за втрату чи неналежну доставку товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення.
Стаття 159. Місце здійснення митних формальностей у міжнародному залізничному сполученні
1. Митний контроль товарів у міжнародному залізничному сполученні здійснюється в зонах митного контролю. Пасажири поїздів міжнародного сполучення можуть проходити митний контроль також в інших місцях, визначених уздовж маршруту руху поїзда за погодженням між спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.
2. З метою запобігання порушенню розкладу руху поїздів митний контроль може здійснюватися поза пунктами пропуску через державний кордон або в місцях, визначених керівником митного органу за погодженням з керівниками залізничної станції та органу охорони державного кордону України.
3. У виняткових випадках, перелік яких визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, на вимогу митного органу окремі вагони, локомотиви, інші елементи рухомого складу для здійснення митного контролю можуть бути виключені зі складу поїзда, якщо проведення такого контролю у складі поїзда неможливе.
4. Відправлення залізничних транспортних засобів з місць стоянки здійснюється з дозволу митного органу та органу охорони державного кордону України.
ГЛАВА 23. Митні формальності щодо припасів
Стаття 160. Загальні положення
Припаси при дотриманні умов, установлених цим Кодексом, переміщуються через митний кордон України зі звільненням від оподаткування та без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Стаття 161. Умови звільнення від оподаткування припасів, що ввозяться на митну територію України
1. Припаси, які ввозяться на митну територію України морськими, річковими та повітряними суднами, звільняються від оподаткування за умови, що вони залишаються на борту цих суден.
2. Припаси, які ввозяться на митну територію України засобами залізничного та автомобільного транспорту, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та вантажів, і призначені для споживання особами, які перебувають на борту цих транспортних засобів, звільняються від оподаткування за умови, що:

1) вони придбані тільки в країнах, територію яких перетинав відповідний транспортний засіб;

2) всі належні податки стосовно них сплачено в країнах, де вони були придбані.
3. Припаси, необхідні для експлуатації та технічного обслуговування транспортних засобів, які прибувають на митну територію України, звільняються від оподаткування за умови, що вони залишаються на борту цих транспортних засобів під час їх перебування на цій території.
Стаття 162. Декларування припасів, що ввозяться на митну територію України
1. Інформація, яка зазначається у декларації на припаси, що ввозяться на митну територію України, обмежується мінімумом відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю. Допускається використання замість декларації на припаси облікових документів про рух товарів у вагонах-ресторанах, кафе-барах тощо.
2. У декларації на припаси, яка подається під час прибуття транспортного засобу на митну територію України, повинна враховуватися кількість припасів, які видаються з дозволу митного органу з числа припасів, що знаходяться на борту цього засобу, при цьому окрема декларація на зазначену кількість припасів не подається.
3. У будь-якій декларації на припаси зазначається кількість припасів, доставлених на транспортний засіб під час його перебування на митній території України.
4. Окрема декларація на припаси, які залишаються на борту транспортного засобу, не подається.
Стаття 163. Видача припасів
1. Митні органи повинні дозволяти видачу припасів, увезених на митну територію України морським (річковим) судном, або доставлених на це судно під час його перебування на митній території України, для споживання пасажирами та членами екіпажу під час перебування зазначеного судна на митній території України з урахуванням кількості пасажирів і членів екіпажу, а також тривалості перебування судна на цій території.
2. Митні органи повинні дозволяти видачу припасів, увезених на митну територію України морським (річковим) судном або доставлених на борт цього судна під час його перебування на митній території України, для споживання членами екіпажу зазначеного судна під час його ремонту у доці або на верфі за умови, що тривалість перебування цього судна у доці або на верфі визнано обґрунтованою.
3. У разі, якщо повітряне судно має зробити посадку в одному чи кількох аеропортах на митній території України, митні органи повинні дозволяти видачу припасів, які знаходяться на борту, або доставлені на борт під час перебування цього судна на митній території України, для споживання під час стоянки повітряного судна в таких проміжних аеропортах та під час перельоту між ними.
Стаття 164. Інші операції з припасами
Припаси, увезені на митну територію України засобами водного, авіаційного та залізничного транспорту, дозволяється:

1) випускати для вільного обігу на митній території України або поміщати в інший митний режим за умови дотримання вимог цього Кодексу та інших актів законодавства;

2) перевантажувати з попереднього дозволу митного органу на інші засоби відповідно водного, авіаційного та залізничного транспорту, що виконують міжнародні рейси.

Стаття 165. Забезпечення схоронності припасів
1. Перевізники зобов’язані вживати необхідних заходів для запобігання будь-якому недозволеному використанню припасів.

2. Митні органи з метою забезпечення схоронності припасів можуть у разі потреби накладати на них митне забезпечення.

3. У випадках, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи, митні органи вправі вимагати вилучення припасів з транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення, для зберігання їх в іншому місці під час перебування цих транспортних засобів на митній території України.

Стаття 166. Декларування припасів, що вивозяться за межі митної території України
1. Під час відбуття транспортного засобу з митної території України окрема декларація на припаси не вимагається.
2. Коли митний орган вимагає декларацію на припаси, завантажені на транспортний засіб, який відбуває з митної території України, інформація, що зазначається у такій декларації, обмежується мінімумом відомостей, необхідних для здійснення митного контролю зазначених припасів.
Стаття 167. Обмеження щодо пропуску алкогольних напоїв та тютюнових виробів через митний кордон України на борту транспортного засобу
На борту транспортного засобу, що здійснює міжнародний рейс і прибуває на митну територію України або відбуває з неї, дозволяється ввозити та вивозити для споживання особами, які перебувають на його борту, алкогольні напої та тютюнові вироби з розрахунку споживання однією особою на добу за нормами, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.


ГЛАВА 24. Митні формальності на автомобільному транспорті
Стаття 168. Документи, необхідні для митного контролю автотранспортних засобів
Особи, які здійснюють перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України автомобільним транспортом, повинні мати відповідні документи, передбачені цим Кодексом, іншими законами України та міжнародними договорами, укладеними в установленому законом порядку.
Стаття 169. Обов'язки та права осіб, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом
1. Особи, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом, зобов'язані:

1) протягом строку, встановленого митним органом, доставити товари за місцем призначення із збереженням митних забезпечень;

2) не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів без дозволу митного органу;

3) пред’явити митному органу необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення документи;4) у невідкладних випадках за свій рахунок здійснювати вивантаження, навантаження, розпакування та упакування товарів і пред'являти їх до митного контролю.
2. З метою вивільнення транспортних засобів у разі не здійснення у триденний строк митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення, які доставлені перевізником в місце прибуття, перевізник може розмістити ці товари на склад тимчасового зберігання відкритого типу.
Стаття 170. Порядок декларування автотранспортних засобів комерційного призначення, які перевозять товари через митний кордон України
1. Автотранспортний засіб комерційного призначення, що використовується для переміщення товарів через митний кордон України, не потребує окремої митної декларації, якщо під час такого переміщення декларуються товари, які перевозяться цим автотранспортним засобом.
2. Відомості про автотранспортний засіб комерційного призначення, що перевозить товари, вносяться до митної декларації, якою оформлено ці вантажі, книжки МДП, передбаченої Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (Конвенцією МДП 1975 року), товарно-транспортних накладних, дорожнього листа, провізних та інших супровідних документів, передбачених законодавством.
ГЛАВА 25. Митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі
Стаття 171. Порядок здійснення митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі
1. Митний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, у тому числі з метою транзиту через митну територію України, здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються Кабінетом Міністрів України.
2. Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, а також строки сплати податків визначаються Кабінетом Міністрів України виходячи з особливостей їх переміщення через митний кордон України.
Стаття 172. Документи, необхідні для митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, та електроенергії
Переліки документів, необхідних для митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, та електроенергії визначаються Кабінетом Міністрів України.
ГЛАВА 26. Переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
Стаття 173. Загальні правила переміщення міжнародних поштових та експрес-відправлень через митний кордон України
1. Міжнародні поштові (крім тих, що переміщуються через територію України транзитом) та експрес-відправлення переміщуються через митний кордон України після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що знаходяться в цих відправленнях.
2. Митні органи не вимагають пред’явлення для митного контролю поштових та експрес-відправлень, які не містять:

1) товарів, вивезення за межі території України яких повинне бути підтверджене;

2) товарів, які обкладаються податками при переміщенні через митний кордон України;

3) товарів, що підпадають під дію заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

4) товарів, сукупна вартість яких не перевищує 200 євро; або

5) товарів, відібраних для митного контролю на підставі вибіркових або випадкових перевірок.


3. Митний контроль не здійснюється щодо:

1) кореспонденції, поштових листів та листівок;

2) літератури для сліпих;

3) друкованих матеріалів, що не обкладаються податками.


4. Оператори поштового зв’язку зобов’язані за свій рахунок пред'являти митним органам для здійснення митного оформлення міжнародні поштові відправлення, що переміщуються через митний кордон України.
5. Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються в міжнародних поштових відправленнях через митний кордон України, здійснюються в місцях міжнародного поштового обміну, які визначаються операторами поштового зв’язку за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
6. Доставка міжнародних поштових відправлень до місць митного оформлення, їх розпакування і пред'явлення для огляду, перепакування та зберігання здійснюються операторами поштового зв'язку за свій рахунок за участю і під контролем митних органів.
7. Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях через митний кордон України, здійснюються в місцях, які визначаються та обладнуються відповідним експрес-перевізником за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
8. Доставка міжнародних експрес-відправлень до місць митного оформлення, їх розпакування і пред'явлення для огляду, перепакування та зберігання здійснюються відповідним експрес-перевізником за свій рахунок за участю і під контролем митних органів.
Стаття 174. Оподаткування товарів, що переміщуються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
1. Товари (за винятком підакцизних), що переміщуються у міжнародних поштових або експрес-відправленнях протягом одного тижня на адресу одного одержувача, якщо їх загальна митна вартість не перевищує суму 200 євро, звільняються від оподаткування.
2. Товари, що переміщуються у міжнародних поштових або експрес-відправленнях протягом одного тижня на адресу одного одержувача,якщо їх загальна митна вартість перевищує суму 200 євро, оподатковуються відповідно до законодавства.
3. Міжнародні поштові та експрес-відправлення, в яких знаходяться товари в обсягах, що підлягають оподаткуванню, видаються одержувачам лише після сплати відповідних митних платежів.

Стаття 175. Заборони та обмеження щодо переміщення окремих видів товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.
1. Забороняється переміщення в міжнародних поштових та експрес-відправленнях:

1) товарів, заборонених цим Кодексом та іншими актами законодавства України відповідно до ввезення на митну територію України або вивезення з цієї території;

2) товарів, відправлених з порушенням митних правил;

3) товарів, щодо яких відсутні відповідні дозвільні документи у разі застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

4) товарів, які за результатами проведення видів контролю, зазначених у статті 30 цього Кодексу, не можуть бути пропущені через митний кордон України;

5) товарів (одяг, взуття тощо), що були у використанні та перебувають у брудному стані, які за своїми ознаками можуть становити небезпеку для працівників поштового зв’язку, без документів про проведену фумігацію.


2. Забороняється переміщення в міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до пересилання відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу, а також товарів, відправлених з порушенням вимог нормативно-правових актів з питань надання послуг поштового зв’язку
3. Забороняється переміщення громадянами в міжнародних поштових та експрес-відправленнях сільськогосподарської продукції, що підпадає під визначення 1 – 24 груп УКТЗЕД, а також переміщення на адресу громадян продуктів харчування в упаковці виробника загальною вагою більше 10 кг.

Стаття 176. Декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
Товари, що переміщуються через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, підлягають декларуванню в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 177. Порядок та умови здійснення митного та інших видів контролю товарів, що переміщуються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях
1. Порядок та умови здійснення митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
2. Якщо товари, що переміщуються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, крім митного контролю, підлягають видам контролю, зазначеним у статті 30 цього Кодексу, залучення спеціалістів для проведення цих видів контролю здійснюється відповідним оператором поштового зв’язку або експрес-перевізником.

РОЗДІЛ VI. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ
ГЛАВА 27. Переміщення товарів між митними органами. Транзитні перевезення
Стаття 178. Права та обов’язки перевізника
1. Перевізники мають право не приймати для перевезення між митними органами товари у разі:

1) оформлення митних і транспортних документів з порушенням порядку, встановленого законодавством України з питань митної справи;

2) якщо митне забезпечення, накладене на транспортний засіб і упаковку товарів, не виключає можливості доступу до товарів без порушень такого забезпечення;
2. Якщо доставлені перевізником до митного органу призначення товари, що перебувають під митним контролем, протягом 3 діб не будуть заявлені відповідальною за це особою до жодного митного режиму, перевізник має право з дозволу митного органу вивантажити товар на склад цього органу або склад тимчасового зберігання.
3. Перевізники зобов’язані:

1) у строк, встановлений митним органом відправлення відповідно до законодавства України, доставити товари у митний орган призначення, а також подати передбачені законодавством документи на них;

2) у разі прибуття до митного органу призначення у неробочий час забезпечити схоронність товарів і вжити визначених митним органом заходів до недопущення їх несанкціонованого вилучення з-під митного контролю.
4. Витрати на такі перевезення та зберігання товарів на складі митного органу відшкодовуються у порядку, передбаченому законодавством.
Стаття 179. Види транзитних перевезень
1. Транзитні перевезення здійснюються як прохідний та внутрішній митний транзит.
2. Прохідний митний транзит - це переміщення товарів під митним контролем від одного пункту пропуску через державний кордон України – пункту ввезення на митну територію України - до іншого пункту пропуску через державний кордон України – пункту вивезення за межі митної території України.
3. Внутрішнім митним транзитом вважається переміщення товарів під митним контролем:

1) від пункту пропуску, розташованого на державному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України - до митного органу, розташованого на митній території України;

2) від митного органу, розташованого на митній території України, до пункту пропуску, розташованого на державному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України;

3) від одного митного органу, розташованого на митній території України, до іншого митного органу, розташованого на митній території України.

4) від підрозділу митного органу, розташованого на штучному острові, установці або споруді, створеній у виключній морській економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, до митного органу, розташованого на території України, зайнятій сушею, та у зворотному напрямі.
Стаття 180. Умови здійснення транзиту товарів
1. Товари, що переміщуються транзитом, повинні:

1) залишатися у незмінному стані, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування та зберігання, і не використовуватися з іншою метою, крім транзиту;

2) не використовуватися з іншою метою, крім транзиту;

3) бути доставленими до митного органу призначення у строк, визначений митним органом відправлення.


2. Під час транзиту товарів на митній території України з дозволу та під контролем митного органу можуть здійснюватися окремі операції (перевантаження, вивантаження, навантаження, перепакування) з такими товарами без зміни їхніх властивостей та товарного вигляду.
3. У разі необхідності відповідні митні органи перевіряють митні забезпечення та кріпильні пристосування або здійснюють перевірку товарів, що переміщуються транзитом. Результати таких перевірок фіксуються у транзитному документі.
4. Митні органи не вимагають попереднього допущення транспортних засобів до транзитного перевезення товарів під митним забезпеченням, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
Стаття 181. Маршрути транзитних перевезень
1. Митний транзит товарів через територію України здійснюється за маршрутами, які визначаються перевізниками на власний розсуд, виходячи з міркувань економічної доцільності за умови додержання вимог, що визначаються відповідно до цього Кодексу.
2. Кабінетом Міністрів України можуть встановлюватися обмеження щодо використання окремих шляхів та напрямків транзиту на території України, визначатися шляхи чи напрямки руху для певних видів транспорту чи товарів, що переміщуються транзитом через територію України, пункти пропуску через державний кордон України для ввезення та вивезення окремих видів товарів.
Стаття 182. Тривалість митного транзиту
1. Граничні строки прохідного митного транзиту, залежно від виду транспорту, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
2. Строк доставки товарів до митного органу призначення визначається митним органом відправлення відповідно до чинних в Україні нормативів на перевезення вантажів виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту та інших умов перевезення.
3. До цього строку не включається:

1) час дії обставин, передбачених статтею 183 цього Кодексу;

2) час зберігання товарів на складах у разі перевантаження з одного виду транспорту на інший;

3) час, необхідний для здійснення інших операцій з товарами, дозволених митними органами.


Стаття 183. Заходи, що вживаються у разі аварії чи дії непереборної сили при здійсненні транзитного перевезення
1. Якщо транспортний засіб, при здійсненні транзитного перевезення, внаслідок аварії або дії непереборної сили не зміг прибути до митного органу призначення, допускається вивантаження товарів в іншому місці. При цьому перевізник зобов’язаний:

1) вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів та недопущення будь-якого їх використання;

2) терміново повідомити найближчий митний орган про обставини події, місцезнаходження товарів та транспортних засобів;

3) забезпечити перевезення товарів до найближчого митного органу або доставку посадових осіб митного органу до місцезнаходження зазначених товарів.


2. Митні органи не відшкодовують перевізнику витрати, понесені у зв’язку із вжиттям заходів, передбачених цією статтею.
Стаття 184. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом
1. За порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом перевізник притягується до відповідальності в порядку, встановленому цим Кодексом.
2. У разі повного або часткового недоставлення до митного органу призначення товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом, особа, відповідальна за сплату податків, зобов’язана сплатити податки, встановлені законом на імпорт зазначених товарів, а також суми пені, що може бути нарахована у разі невиконання забезпечених зобов’язань.
3. Під час транзитних перевезень товарів, що перебувають під митним контролем, особою, відповідальною за сплату податків, є перевізник цих товарів або інша особа, визначена законодавством України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною радою України.
4. Забезпечення сплати податків здійснюється відповідно до розділу Х цього Кодексу.

5. Перевізник звільняється від обов’язку по сплаті податків лише у разі, якщо товари, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом, було повністю знищено або безповоротно пошкоджено внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому законодавством.


6. У разі передання перевізником зазначених товарів без дозволу митного органу іншій особі обов’язок по сплаті податків несе ця особа, якщо буде встановлено, що при одержанні товарів вона знала або повинна була знати про порушення передбаченого законом порядку їх передання.
7. Порушення перевізником встановленого маршруту або строків доставки товарів, якщо виконано всі інші вимоги, не створює для нього обов’язку щодо сплати податків.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка