Загальні відомості про навчальний закладСторінка1/6
Дата конвертації18.01.2018
Розмір1.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Навчальний заклад створений 1946 року для потреб населення, що поверталося з евакуації, як заклад з російською мовою навчання. Сучасне приміщення школи побудоване 1953 року, до нього виконано дві прибудови: 1969 та 1986 року.

Приміщення школи 7724,7 кв. м., налічує 44 навчальні кабінети, 2 комп’ютерні класи, 2 спортивних зали: 165,2 кв.м, 273,7 кв.м, тренажерний зал, актовий зал на 280 місць, їдальню на 260 місць, ігрову кімнату, бібліотеку з книгосховищем, медичний кабінет.

Територія навчального закладу 9122 кв.м.

В погодинній оренді згідно розпоряджень Печерської районної у м. Києві державної адміністрації знаходяться приміщення:

-площею 63,6 кв.м. для здійснення освітньої діяльності по навчанню дітей англійській мові ФОП «Строкач»;

-площею 474,3 кв.м (спортивний та актовий зали) КДЮСШ «Чемпіон»;

-площею 200,6 кв.м (актовий зал) «Грузинський культурно-освітній центр «Іберія».

Крім того, орендує 5 приміщень вечірня змінна середня школа № 8.


Структура контингенту учнів
На кінець 2016- 2017 навчального року навчальний заклад нараховував 606 учнів у 23 класах та 9 осіб на екстернатній формі навчання (на початку року -622 учні).

Мова навчання в школі – російська / 13 класів –62% учнів/ та українська /10 класів – 38 % учнів /.

Навчальний рік


2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Класів

19

21

22

21

21

23

23

З них:

- з російською мовою навчання;

- з українською мовою навчання

10
9


11
10


12
10


11
10


11
10


13
10


13
10Учнів

454

510

530

509

566

602

622

В класах з російською мовою навчання

240


260

298

285

333

379

386

В класах з українською мовою навчання

214

250

232

224

233

223

236


Соціальний склад сімей учнів.


Навчальний рік

Сироти

(знаходяться під опікою)Напів

сироти


Багато

дітні


Інва

ліди


Мало

забез


печені

2010-2011

7

11

66

9

1

2011-2012

7

11

69

7

-

2012-2013

5

13

72

9

1

2013-2014

5

13

75

9

-

2014-2015

5

13

78

9

-

2015-2016

3

15

84

9

-

2016-2017

4

16

46

9

-На кінець навчального року близько 90 дітей навчалось в сш 88 із зони АТО або Криму.

Етнічний склад учнів: українці, росіяни, білоруси, вірмени, азербайджанці, в’єтнамці, узбеки, туркмени, молдавани, румуни, чеченці, болгари, монголи, грузини, представники США, Канади, Німеччини, Ізраїлю, Йорданії, Палестини, Туреччини тощо.Аналіз руху учнів протягом навчального року (додаток)

Якісний склад керівних і педагогічних кадрів

Склад і кваліфікація адміністрації закладу


ПІБ

Рік

народ


ження

Посада, наванта

ження


по посаді

Освіта,

спеціаль


ність

Стаж

на посадіЗ якого часу

працює


в закладі

Мішньова Світлана Олександрівна

1964

Директор


Вища,

вчитель математики18

1985

Богініч Валентина Володимирів

на


1945

Заступник директора з навчально-виховної роботи,

1 ставка


Вища,

вчитель початкових класів, російської мови та літератури33

1976

Іванченко Алла Георгіївна

1963

Заступник директора з навчально-виховної роботи,

1 ставка


Вища,

історик, викладач історії та суспільствознавства19

1988

Циганова Катерина Олександрівна


1980

Заступник директора з виховної роботи,

0,5 ставкиВища, математик,

вчитель математики1

2013

Осипчук Віта Миколаївна

1987

Заступник директора з виховної роботи, 0,5 ставки

Вища, вчитель української мови і літератури

1

2015

Петренко Тетяна Вікторівна

1965

Заступник директора з рос. мови, 0,5 ставки

Вища, вчитель рос. мови та літератури

10

1992

Парфьонов Василь Дмитрович

1957

Заступник директора з АГЧ

Вища,

інженер, конструктор-технолог виробництва ЕОА10

2007


Склад і кваліфікація педагогічних кадрів


Кваліфі

кація

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Всього педагогічних працівників (вчителів-предметників)

51

100

51

100

52

100

52

100

49

100

50

100

Мають кваліфікаційну категорію:

вищу

35

69

35

69

36

69

33

63

34

70

35

70

І

3

6

3

6

3

6

2

4

1

2

1

2

ІІ

4

8

6

12

7

13

9

17

6

12

8

16

спеціаліст

8

16

5

10

4

8

5

10

7

14

5

10

Спеціаліст з неповною вищою категорією

1

2

2

3

2

4

2

4

1

2

1

2

Учителів-методистів

18

35

19

37

17

33

16

31

14

29

14

28

Старших учителів

13

25

11

22

10

19

9

17

12

24

13

26

Вихователів-методистів

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2Динаміка плинності педагогічних кадрів (вчителі-предметники)


Плинність кадрів

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Усього працює вчителів

51

51

52

52

49

50

Звільнилось

1

4

1

3

7

1

Причина звільнення:Вихід на пенсію
1

1

1

2
За переводом


1В іншу структуру
21
В зв»язку із закінченням терміну строкової угоди

1


1
За сімейними обставинами
1
1

1
Студенти
1

За межі України

2
Прибуло

3

2


1


3

4

4


Розподіл педагогічних працівників за віком


Рік

Усього

Вік педагогів

До 30

31-40

41-50

51-55

Понад 55

Пенсіо

нери

2010

51

4

8

12

9

18

17

2011

51

4

2

18

9

18

16

2012

54

6

3

19

6

20

19

2013

51

6

2

18

3

22

24

2014

55

7

4

19

3

22

23

2015

55

9

3

16

7

20

22

2016

55

10

2

13

9

21

19

2017

55

10

6

10

6

23

17


Розподіл педагогічних працівників за стажем роботи


Рік

Усього

До 3 років

3-10

10-20

Понад 20

2010

51

2

8

4

37

2011

51

4

7

3

37

2012

54

6

7

2

39

2013

51

5

5

-

41

2014

55

6

8

2

39

2015

55

7

10

2

36

2016

55

6

10

1

38

2017

55

5

5

10

35

Педагогічний колектив висококваліфікований та працелюбний. Вчителі школи постійно запрошуються до роботи у УЦОЯО в якості інструкторів, старших інструкторів, екзаменаторів, відповідальних за пункти тестування.


ЗАВДАННЯ І ПРОБЛЕМИ, НАД ЯКИМИ ПРАЦЮВАВ ЗАКЛАД
У 2016-2017 навчальному році спеціалізована школа №88 працювала над довготривалою науково-методичною проблемою: «Реалізація сучасної навчальної та виховної парадигми школи життєвої компетентності в умовах реформування освіти».

Робота педагогічного колективу була спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються та на виконання таких завдань: • апробація та створення умов для реалізації у навчальному закладі адаптованих до умов школи принципів із сучасної парадигми школи життєвої компетентності;

 • особистісно зорієнтований та компетентісний підходи як важлива умова підвищення ефективності навчання та виховання учнів;

 • створення та реалізація проектів методичного, дидактичного, виховуючого, психологічного, комбінованого характеру, впровадження яких у навчально-виховний процес буде сприяти формуванню життєвої компетентності;

 • поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом створення профільних класів, класів з поглибленим вивченням російської мови, організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів;

 • забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування профільного навчання;

 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

 • організація науково-дослідницької роботи учнів;

 • забезпечення освітніх запитів національних меншин, підвищення якості вивчення ними державної мови;

 • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи ШМК учителів – предметників, творчих груп, школи професійної адаптації молодого вчителя, проведення методичних тижнів, декад;

 • підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

 • удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

 • забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання учнів;

 • підвищення іміджу навчального закладу;

 • збереження фізичного і психічного здоров»я школярів;

 • створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Освіта в сучасних умовах є могутнім чинником розвитку духовної культури українського народу, відтворення інтелектуальних і продуктивних сил суспільства, запорукою громадянського миру і майбутніх успіхів у зміцненні й утвердженні авторитету України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави – повноправного члена європейської та світової спільноти.

Розв”язання комплексу проблем: кадрових, матеріально-технічного забезпечення, контингенту учнів, змісту освіти, введення сучасних технологій навчання - має бути направлено на поліпшення якості загальної середньої освіти.ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, СПРЯМОВАНОЇ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОБУТТЯ ОБОВ”ЯЗКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Мікрорайон школи, закріплений Розпорядженням Печерської районної у м. Києві державної адміністрації від 28.10.2016 р. № 565: вулиці Кіквідзе (Бойчука), Катерини Білокур, Драгомирова, Підвисоцького. Враховуючи наявність класів з російською мовою навчання, в навчальному закладі багато учнів з інших мікрорайонів. В поточному році в мікрорайоні школи не було виявлено сімей, що порушують Закон України “Про освіту”.

Згідно посадових обов”язків відповідальною за роботу в мікрорайоні призначено заступника директора Петренко Т.В. Був проведений поточний облік всіх дітей і підлітків шкільного віку, які проживають в мікрорайоні, складені списки майбутніх першокласників, організовано роботу школи майбутнього першокласника, встановлено співпрацю з дитячими садочками.

Випускників 9-х класів в 2016-2017 навчальному році : 50 . Всі продовжують здобувати повну загальну середню освіту.

В навчальному закладі здійснювалось індивідуальне навчання хворих учнів – 30 учнів на кінець навчального року. Їх заняття організовані на підставі положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 12.01.2016 р. № 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 р. № 184/28314. Відповідальна за організацію індивідуального навчання заступник директора з навчально-виховної роботи Богініч В.В.

На території мікрорайону знаходяться робітничі та студентські гуртожитки, відомчі будинки підприємств тощо. Багато сімей , зареєстрованих в Києві тимчасово, або незареєстрованих взагалі, потребують особливої уваги педагогів, громадськості. Побудовано нові будинки по вулиці Драгомирова, які не входять до попереднього Розпорядження ПРДА. В 2016-2017 навчальному році в навчальному закладі не виявлено випадків порушення сім”ями Закону України “Про загальну середню освіту” щодо обов”язкового здобуття загальної середньої освіти.

Потрібно звернути увагу на посилення контролю за відвідуванням навчальних занять учнями з боку класних керівників, батьків, адміністрації школи, своєчасне виявлення проблемних сімей, дітей, що опинились в складних життєвих обставинах та відшукання шляхів подолання цих проблем.


НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ЗАКЛАДУ, РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ. УЧАСТЬ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ТА ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Освітня діяльність навчального закладу планується і здійснюється згідно річного плану школи.

Розподіл функціональних обов”язків між адміністрацією школи закріплений наказом по закладу освіти.

Навчальний заклад повністю забезпечений педагогічними кадрами.

Середній вік колективу складає близько 50 років.

В 2016-2017 році в навчальному закладі працювали молоді учителі: Тишковська Мар»яна Львівна – вчитель української мови і літератури, Петренко Анна Миколаївна, Соколюк Ярослава Володимирівна – вчителі англійської мови, Сила Ольга Володимирівна-вчитель фізичного виховання, Осипчук Віта Миколаївна –вчитель української мови і літератури, Шевченко Алла Олександрівна-учитель інформатики.

Для сприяння роботі молодих педагогів за ними були закріплені наставники з числа досвідчених вчителів Жилінська Олена Юріївна, Супрун Зінаїда Пантеліївна, Купрій Валерій Іванович, Лісогор Анастасія Анатоліївна.

Протягом року працювала школа молодого вчителя (керівник Іванченко А.Г., заступник директора з навчально-виховної роботи»), завдання якої – надання необхідної допомоги молодим вчителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих вчителів. На засіданнях школи молодого вчителя протягом 2016-2017 н.р. обговорювалися такі питання :


 • робота з обдарованими дітьми;

 • форми роботи з батьками;

 • мотиви девіантної поведінки учнів;

 • сучасні освітні технології в навчальний процес;

 • форми проведення перевірки навчальних досягнень учнів;

 • запобігання (профілактика) конфліктам в освітньому колективі.


Результати атестації педагогічних працівників
Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів, яка проводиться відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Атестація проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів, стимулювання безперервної фахової й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результатами навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

Атестація здійснюється за перспективним планом. Вивчається система роботи та узагальнюється досвід роботи вчителів, які атестуються. Визначається рівень : викладацької діяльності, виконання інструкції по веденню ділової документації, роботи над підвищенням свого професійного рівня, моральних якостей, володіння принципами професійної етики, результативності громадської роботи, сформованості вміння організувати свою працю й працю учнів, методичної й технічної готовності до роботи, уміння працювати в колективі, позаурочної й організаційно-виховної роботи. Адміністрацією школи приділяється належна увага проведенню атестації педагогічних працівників, що дає змогу виявити їхню професійну підготовку, фаховий рівень, відповідність займаній посаді. Атестація проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 54). Вся робота школи з атестації здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації та педагогічної майстерності вчителів шляхом проведення контрольних робіт, зрізів знань учнів, відвідування уроків, позакласних виховних заходів, здійснення аналізу освітнього моніторингу.
2010 рік

2011

рік


2012

рік


2013 рік

2014

рік


2015

рік


2016 рік


2017

рік


Атестовано

10

10

9

8

12

12

12

8

Присвоєно звання „Учитель-методист”

1

1

1

2

-

-Підтверджено звання „Учитель-методист”

5
1

4

4

5

1

2

Присвоєно звання „Старший учитель”

1
3
-

-

2

1

Підтверджено звання „Старший учитель”

1

2

1
2

2

3

3

Підтверджено вищу категорію

9

5

8

6

6


8

7

7

Присвоєно вищу категорію

2

-

2
Присвоєно І категорію
12

-

1
Підтверджено І категорію
1


-Присвоєно ІІ категорію
2

1

2

2

3
1

Підтверджено ІІ категорію1
Підтверджено 15 т.р.

1

1Підтверджено категорію «Провідний бібліотекар»
1

1Конструкція сучасного суспільства значною мірою спирається на освіту, а його стабільність не в останню чергу залежить від учителя. Освічені й кваліфіковані кадри – це основне багатство України.

В школі працюють колишні її випускники різних років: Бережна Н.В., Малахова Ж.А., Колесникова Ю.В., Жилінська О.Ю., в інших навчальних закладах викладають десятки випускників навчального закладу. Але останнім часом виникає потреба в притоці молодих, ініціативних, якісно працюючих вчителях.

В 2017 році були , на жаль, відсутні путівки для оздоровлення працівників через систему соціального страхування.

В трудовому колективі дуже мало дітей шкільного віку, які підлягають оздоровленню ( оздоровлено 4 дитини- Ковбасенко О.С., Циганової К.О., Власюка А.В., Заруцької С.М. ).

Колегіальним органом управління навчальним закладом є педагогічна рада. У 2016-2017навчальному році було проведено 13 її засідань. Традиційним для навчального закладу є такий розподіл засідань педради: • серпень – аналіз роботи закладу за попередній навчальний рік, звіт про проведені ремонтні роботи , використані кошти, підсумки оздоровлення учнів, здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів, звіт про роботу медико-педагогічної комісії, надання пільгового харчування, підготовка навчального закладу до нового навчального року, до свята “Перший дзвоник”, затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, річного плану роботи школи, вибори секретаря педради, про організацію харчування учнів, про забезпечення учнів підручниками тощо;

 • Листопад – засідання, присвячене роботі над методичною метою роботи закладу;

 • Січень - засідання педагогічної ради щодо підсумків закінчення І семестру, підготовці до ювілею школи; визначення претендентів на нагородження Золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” та Срібною медаллю “За досягнення у навчанні”.

 • Лютий засідання , присвячене проблемам початкової школи. Про результати диспансеризації учнів;

 • Березень – засідання, присвячене системі виховної роботи закладу освіти;

Травень - про затвердження матеріалів для проведення ДПА,

про звільнення від державної підсумкової атестації; • про переведення учнів до наступних класів, нагородження Похвальними листами;

- травень - червень:

 • про випуск та нагородження учнів 9, 11-х класів;

 • про підсумки навчального року;

 • про безпеку життєдіяльності перед літніми канікулами;

 • про затвердження навчальних планів на наступний навчальний рік;

 • про вибір профілю навчання учнів старшої школи тощо

Крім того, на засіданнях педагогічної ради розглядаються питання надання безкоштовного харчування дітям пільгових категорій, внесення змін до нього, організації індивідуального навчання дитини, визначення претендентів на нагородження медалями, іменними стипендіями, надання направлень, характеристик , питань охорони праці та безпеки життєдіяльності тощо за необхідністю.

На основі рішень педагогічної ради складаються накази по закладу, розробляються заходи, організовується харчування та навчання на дому дітей. Контроль за виконанням рішень педради ведуть директор школи та його заступники, відповідальні за різні напрями роботи. Аналіз виконання рішень проводиться на нарадах при директорі, виробничих нарадах педагогічного колективу.
Організація методичної роботи та її результативність
Методична служба в школі являє собою цілісну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем учителів систему взаємопов»язаних заходів, дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя школи, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, на досягненнях оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних учнів, класів.

Планування методичної роботи відбувається на діагностично - корекційній основі й забезпечується цілісною інформаційно-аналітичною системою, постійним оновленням інформаційного банку даних із питань нормативно-правового, науково-методичного й культурологічного забезпечення діяльності педагогів.

Основний критерій визначення ефективності методичної роботи-результативність навчально-виховного процесу.

Колектив навчального закладу розпочав роботу над проблемою «Реалізація сучасної навчальної та виховної парадигми школи життєвої компетентності в умовах реформування освіти», що є вимогою сучасності та особливістю соціального та етнічного складу учнів закладу.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор школи – Мішньова С.О., заступники директора з навчально-виховної роботи : Іванченко А.Г., Петренко Т.В., Богініч В.В., керівники шкільних методичних кафедр, творчих груп вчителів, психолог.

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання: • підведення підсумків роботи над науково-методичною проблемою «Особистісно-орієнтовані технології педагогічного процесу, як засіб розвитку творчої особистості вчителів і учнів»;

 • організація науково-дослідницької роботи учнів у 2016-2017 н.р.;

 • створення бази даних педагогічного інноваційного досьє вчителів-новаторів у методичному кабінеті школи;

 • залучення вчителів - предметників до використання ІКТ у структурі сучасного уроку;

 • продовження роботи по подоланню пасивності в реалізації творчого потенціалу вчителя;

 • продовження роботи по систематизації індивідуальних методичних комплексів для різних категорій учнів;

 • покращення індивідуальної роботи із слабковстигаючими учнями;

 • надання методичної допомоги молодим вчителям у використанні диференційованого підходу до учнів;

 • розкриття творчого потенціалу вчителів, реалізація вимог Стандарту освіти початкового навчання;

 • ознайомлення вчителів з нормативно-правовими документами, Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, перспективним педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичними виданнями тощо.

Задля ефективної роботи методичний кабінет школи організовував діяльність в таких напрямах:

  • забезпечення вчителів – предметників необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики (для цього забезпечений доступ до інтернету, створена картотека науково-методичної літератури, банк даних про вітчизняні та зарубіжні особистісно орієнтовані педагогічні технології);

  • стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;

  • накопичення та зберігання власних доробок вчителів, забезпечення умов для ознайомлення з ними педагогічного колективу;

  • створення комфортних побутових умов для самоосвіти вчителів у межах навчального закладу, для якісного проведення засідань кафедр та методичної ради;

  • забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів, інструкціями, рекомендаціями;

  • систематичне поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами;

На базі методичного кабінету проходили стажування молоді вчителі, було організовано роботу шкільної атестаційної комісії, ради методичного кабінету.

Молоді вчителі працювали під наставництвом досвідчених учителів-предметників, адміністрація навчального закладу згідно з графіком відвідувала уроки та позакласні заходи молодих вчителів, надавала їм методичну допомогу у підготовці до уроків. Та рекомендації щодо підвищення методичного та фахового рівня.

Вивчення стану викладання навчальних предметів здійснювалось згідно з перспективним планом. Результати вивчали на нарадах при директорові, докладно аналізували та оформили у вигляді довідок та наказів по навчальному закладу.

Із метою з»ясування рівня виконання завдань Державного стандарту освіти було здійснено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності під час переходу учнів з початкової в основну школу, створення комфортних умов для навчання першокласників. Результати вивчались на педагогічному консиліумі, нарадах при директорі, вони детально проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по навчальному закладу. Проведений Ярмарок педагогічної творчості вчителів початкової школи (в процесі підготовки до педради); фестивалі панорами методичних ідей вчителів, які атестуються; педагогічні консиліуми (проблемні питання, які виникають під час навчально-виховного процесу), педагогічні колективні справи (під час проведення районних, міських, всеукраїнських заходів), семінари-тренінги та нестандартні уроки.

Методичний кабінет школи забезпечував науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загально шкільних методичних заходів. На базі методичного кабінету проходили стажування молоді вчителі: Петренко А.М., Соколюк Я.В., Тишковська М.Л. Було організовано роботу шкільної атестаційної комісії, ради методичного кабінету.
 1. Організаційно-керівна діяльність:

засідання методичної радиНазва заходу

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

2.

3.4.

5.

6.Засідання методичної ради: визначення напрямків і затвердження плану роботи методичної ради на 2016/2017 н.р. ; затвердження планів роботи шкільних методичних об’єднань на 2016/2017 н.р. ; підвищення кваліфікації педагогів в Інституті післядипломної педагогічної освіти при Київському університеті імені Бориса Грінченка

2016/2017 навчальному році; обговорення і затвердження графіка проведення предметних тижнів; організація роботи «Школи молодого вчителя»; організація роботи методичного кабінету школи.

Участь учителів у районних олімпіадах з навчальних предметів. «Учитель у системі компетентнісно спрямованої європейської освіти».

Результати підвищення кваліфікації педпрацівників в Інституті післядипломної педагогічної освіти при Київському університеті імені Бориса Грінченка

2016/2017 навчальному році;. хід атестації педагогічних працівників.
Творчі звіти вчителів, що атестуються; упровадження передового педагогічного досвіду в навчально-виховний процес. «Формування життєвих компетентностей учнів в умовах профільного навчання».

Аналіз роботи колективу над методичною темою району, школи; аналіз роботи методичної ради; проектування загальних напрямків роботи школи на 2017/2018 навчальний рік. «Створення умов для розвитку самоосвітньої компетентності учнів»

Організація взаємовідвідування уроків учителями з метою впровадження нових педагогічних технологій


Серпень 2016

Жовтень 2016

Грудень 2016

Березень 2017

Березень 2017

Травень 2017

Протягом року


Іванченко А.Г.

Іванченко А.Г.


Іванченко А.Г.


Іванченко А.Г.

Іванченко А.Г.

Іванченко А.Г.

Методична радавиконано

Виконано

Виконано

Виконано

Виконано

Виконано

Виконано
 • План підвищення кваліфікації вчителів /виконання плану:

план виконано. Курсову перепідготовку пройшли 8учителів, при Київському університеті імені Бориса Грінченка.

 • Співпраця з вищими навчальними закладами, науковими закладами:
Вище професійне училище № 26

Профорієнтаційна робота, проходження практики студентами училища на базі школи

Національний університет «Одеська юридична академія»

Інтернет-олімпіади, випускники школи щорічно стають студентами академії

Київський славістичний університет
Академія муніципального управління
Київський міжнародний університет
Київський національний університет культури і мистецтв
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (кафедра приладобудування

проводяться тижні профорієнтації, екскурсії, презентації нових професій;  викладачі ВНЗ, у свою чергу, проводять профорієнтаційну роботу; створення стендів профорієнтаційного характеру, щоб учні та батьки могли дістати відомості про професії, про вимоги до претендентів на професію; участь учнів школи у Днях відкритих дверей; в олімпіадах, конкурсах на базах ВНЗ.


Методична діяльність:
наукова-методична проблема :

«Реалізація сучасної навчальної та виховної парадигми школи життєвої компетентності в умовах реформування освіти».Діяльність методичної роботи школи спрямована на всебічне підвищення рівня професійної майстерності вчителів, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи. Мета: координація методичної роботи педагогічного колективу, визначення кінцевих і проміжних цілей і завдань цієї роботи; пошук шляхів ефективної реалізації компетентнісного підходу в освіті; підвищення якості сучасного уроку як основної форми навчально-виховного процесу.

 • Структура науково-методичної роботи :

I. Банк нових технологій
Колективні форми 

 • педради 

 • психолого-педагогічний семінар

 • науково-практична конференція          

 • захист моделі сучасного уроку              

 • круглий стіл                          

 • педвиставки 

 • педагогічний ярмарок       

 • педагогічні читання

 • методичний практикум

 • презентація проектів кафедри 

 • конкурс «Учитель року»                                  

                         II. Науково-методична рада 
Групові форми,  моніторинги

 • предметні педагогічні об’єднання                   

 • методичні оперативні наради                                             

 • школа молодого вчителя                                                  

 • творчі групи вчителів:

1  «Впровадження особистісно-орієнтованих технологій в освітній процес»
2  «Гуманізація освітнього простору  як найголовніша умова  для самореалізації навчальних можливостей школярів»
3  «Активізація пізнавальної активності   
учнів на основі впровадження нетрадиційних форм навчання» 
4 «Диференційований підхід до навчання  як засіб підвищення якості знань учнів»
5 «Особистісний  художньо-естетичний розвиток учнів»        

III. Інформаційно-аналітична діяльність, моніторинги
Індивідуальні форми


 • індивідуальні методичні консультації співбесіди

 • аналіз уроку

 • тестування психологом

 • курси підвищення кваліфікації

 • самоосвіта

 • робота над проблемною темою

 • залучення учнів до роботи в МАН

 • творча лабораторія

 • розробка проектів

 • творчі звіти

 • відкриті уроки

 • взаємовідвідування уроків

Питання діяльності ЗНЗ у територіальній громаді м. Києва :


задоволення освітніх потреб представників національних меншин з обов»язковим вивченням української мови та літератури та максимальне використання людського потенціалу в умовах складних процесів трансформації, модернізації, формування єдиної політичної нації


 1. Науково-методичний супровід :

Результати МАН :

Степаненко Олександра

9-А

І місце (районний етап)

ІІІ місце (міський етап)Російська мова

Бікіна Марія

9-Б

ІІІ місце (районний етап)

Українська мова


Результати районних олімпіад: 29 учнів посіли призові місця з російської мови та літератури, зарубіжної літератури, веб-дизайну, математики, географії, історії, правознавства, образотворчого мистецтва, трудового навчання, англійської мови.

1учень зайняв ІІ місце на міських олімпіадах з російської мови та літератури,

1 учень – ІІ місце з образотворчого мистецтва.
Районний конкурс «Символи моєї держави»: 1уч. посів І місце.

Районний конкурс читців поезії Т.Г. Шевченка : 1 уч. посів І місце, І уч. – ІІ місце

Районний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості (номінація «Історія України та державотворення») - 1 учень – посів І місце, 1 учень - ІІ місце.

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика – 1 учень зайняв І місце, 2 уч. – ІІІ місце.

Команда стала лауреатом у конкурсі «Кришталевий каштан»

Районний конкурс «Київський вальс» - І місце

Районний конкурс «Правова освіта» - ІІ місце. 1. Експериментальна робота:

-інновації


Предмет

Категорія працівників

Назва інновації

Форми роботи з підготовки учителів до роботи в інноваційному просторі

Напрацьовані матеріали

Російська мова та література

Петренко Т.В. та Гагарінова М.В. -

«Інтерактив

ні технології навчання на уроках російської мови і літературитворчий пошук; морально-психологічний клімат; матеріально-технічні, естетичні умови праці; вибір актуальної для педагогічного колективу теми; чітке формулюван

ня мети і завдань творчого пошуку; оптимальний розподіл і кооперація праціПроектні роботи та створення презентацій до них

Початкова школа, українська мова та література,російська мова та література

Привалова_Солонець І.О., Колесникова Ю.В., Кандур Л.Я., Масловська С.В., Малахова Ж.А., Петренко Т.В., Жилінська О.Ю., Гагарінова М.В.

Впровадження у НВП інформаційно-комунікаційних технологій

(використання мультимедіа, тестування на комп’ютерах, створення або використання готових презентацій тощо)


тренажери з української мови та математики;

наукові ролики; зорові диктанти;

фізкультхвилинки; зарядки для очей; перегляд та обговорення презентацій


російська мова та література та вчителів українська мова та література

Петренко Т.В., Жилінська О.Ю.

Створення відеоряду на уроках російської та української мов і літератур під під час пояснення навчального матеріалу».

Створення буктрейлерів (реклама літературних творів та авторів)4. Забезпеченість комп»ютерною технікою (було придбано за поточний рік)


Кількість

проекторівКількість комп»ютерів, ноутбуків

Наявність копіювальної технікибуло

Придбано в поточному році

було

Придбано

13

38

15

16

2


5. Упровадження ІКТ у науково-методичну роботу

Наявність сайту ЗНЗ, його адреса

Наявність сторінок (блогів) вчителів

www.sch88.kiev.ua

так


6. Експертно-аналітична діяльність


Назва заходу

Хто проводив

Форми узагальнення матеріалів

Що зроблено для корекції

Вивчення стану методичної роботи

Іванченко А.Г., Петренко Т.В., Богініч В.В., голови шкільних методоб»єднань

Накази по школі; створення інформаційного

банку проблемної теми; виставки науково-методичної, навчально-виховної літератури з проблемного питаннязалучення творчих груп учителів до участі в наукових і соціальних проектах

Вивчення стану навчання з предмету

Наказ «Про перевірку стану викладання української мови в 1-4-х класах у 2016/2017 навчальному році»

Наказ «Про перевірку ГПД у 2016/2017 навчальному році (досвід роботи вихователя ГПД Силенко О.І., (у зв»язку з атестацією)»


Наказ «Адаптація учнівських колективів 10-х класів до навчання»

Наказ «Вивчення досвіду роботи вчителя початкових класів Чебакової С.В. (у зв»язку з атестацією)

Наказ «Про стан викладання фізичної культури в 5-11-х класах у 2016/2017 навчальному році (робота вчителів Ткаченка М.В., Яловцева В.В.)

Наказ «Вивчення досвіду роботи вчителя історії Науменко І.І. (у зв»язку з атестацією)»

Наказ «Про стан вивчення фізики, астрономії»

Наказ «Про стан вивчення природознавства»


Наказ «Про вивчення досвіду роботи вчителя математики Пустовалової Н.А. (у зв»язку з атестацією)»
.

Богініч В.В.

Іванченко А.Г.

Богініч В.В.

Петренко Т.В.

Іванченко А.Г.


Іванченко А.Г.

Петренко Т.В.
Іванченко А.Г.


Продовжити роботу щодо індивідуалізації та диференціації навчання учнів на уроках української мови, навчання грамоти. Приділяти більше уваги мотивації навчальної діяльності учнів під час проведення всіх етапів уроку.

Планування і проведення з учнями корекційно-розвивальної роботи на основі вивчення їхніх індивідуальних особливостей


Оптимізація спілкування між підлітками в колективі, формування сприятливого психо- логічного клімату в класі; • формування в учнів 10—11-х класів особистої мотивації до навчання

Зосередити увагу на оволодінні способами організації мовленнєвих ситуацій на етапах підготовки та ознайомлення з новим матеріалом, вчити дітей спостерігати за звуками, словами, граматичними формами і виділяти їх ознаки, доходити самостійних висновків (використовувати елементи розвивального навчання

Посилити пропаганду здорового способу життя серед учнів, учителів та батьківського колективу шляхом проведення батьківських лекторіїв, класних, учнівських та батьківських зборів

Приділяти увагу розвитку в учнів умінь аналізувати, висловлювати судження, робити висновки, давати оцінку історичним і правовим подіям; акцентувати увагу на мовленні школярів


Забезпечити ефективність індивідуальної роботи з учнями, спрямовуючи її на подолання недоліків і прогалин у знаннях і практичних навичках

Застосовувати інтерактивні, проблемно-евристичні, комп’ютерні технології

Презентувати свій досвід «Застосування засобів інформаційно- комунікаційних технологій при вивченні курсу математики у школі» на педагогічної раді


Експертиза навчального закладу

-

-

-

Апробація підручників, посібників; електронних та технічних засобів навчання

-

-

-Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка