За загальною редакцієюСторінка17/17
Дата конвертації11.05.2018
Розмір3.53 Mb.
ТипПротокол
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

ІЛЛЮСТРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ САМОВИРАЖЕННЯ ТА ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ

Наталія Якушко

Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Ю.І. Блінов
Головні аспекти Національної доктрини розвитку освіти України акцентують увагу на пріоритетах індивідуальної цінності освіти, її гуманістичному характері, праві вільного розвитку особистості з одного боку, розкритті креативного потенціалу – з іншого. Розвиток особистісно орієнтованої педагогіки базується на культурологічному і гуманістичному підходах, які поєднує спрямованість на вільне становлення особистості. Розробка проблем освіти як простору формування життєвих стратегій, в основі яких знаходяться потреби в саморозвитку та самореалізації особистості, виявляються сьогодні найбільш актуальними. Процеси самовідображення і самореалізації пов’язані як з розвитком креативності, так і зі створенням умов рефлексивного, усвідомленого корегування саморозвитком, становленням психологічно зрілої, моральної та духовно багатої особистості.

Літературні твори надихали і продовжують надихати багато художників. У мистецтві минулого велику роль відіграли твори Гомера, Овідія, Вергілія та інших античних авторів, Біблія, Євангеліє, твори Шекспіра, Сервантеса. Жанри, в яких художники виражали їх зміст, були найрізноманітнішими – фреска, станковий живопис, гобелени, розпис на вазах, графіка в окремих листах, естампах тощо. І, звичайно, особливе місце належить книзі.

У книгах, журналах, газетах поряд з текстом ми нерідко бачимо малюнки художників. Такі зображення носять назву ілюстрацій. Слово це походить від латинського illustratio – освітлення, наочне зображення. Їх призначення – допомогти з’ясувати те, що сказано в тексті, освітити його зміст, зробити ясним, наочним. Ілюстрація може бути виокремлена як самостійний жанр образотворчого мистецтва завдяки одній обов’язковій ознаці: зміст її розповіді визначається не вільним вибором художника, а літературним твором. Образотворча мова ілюстрації залежить від часу її створення.

У великих витворах образотворчого мистецтва ми бачимо органічне, природне злиття і взаємозв’язок всіх цих сторін – розповіді, зображення і візерункової, декоративної сторони. Витвори образотворчого мистецтва високо оцінюються тоді, коли вони задовольняють вимогам краси, цілісності, глибокої змістовності і неповторності образів.

Під час роботи над ілюстрацією художник зосереджується над створенням строгого та шляхетного образу дитячої книги, над її графічним оформленням. Справжню книжку з картинками можна розглядати тривалий час, навіть не читаючи текст, розібратися з сюжетом змісту, оскільки кожна подія точнісінько зображена в ілюстрації. Весела святковість, яскрава декоративність, любов до кольору, вміння будувати на аркуші графічне оповідання – найкраща якість ілюстратора. Бажання виходити зі змісту та специфіки літературного тексту завжди притаманні художнику. Книга розглядається ним як пам’ятник культури, зі всіма асоціаціями, які визиває дана історична епоха.
РЕКЛАМА І СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ

Ян Пянь


Науковий керівник – Народний художник України, професор В.І. Ковтун
У перекладі з французької та латинської мов реклама означає клич. Кличе той, хто хоче, щоб його почули. Мета заклику – стратегічна, якщо її формує народ, держава чи нація. Вона може мати, відповідно, і національні чи космополітичні орієнтири. Якщо її формує «капітал», що має завжди чітко визначені комерційно-споживчі інтереси, тоді реклама стає дуже дієвим засобом його космополітки. Таким чином, сила грошей набуває якості мети. І розгледіти за цим божественну мету і призначення людини – неможливо.

Підготовка спеціаліста-практика рекламної галузі передбачає професійне (теоретичне і практичне) навчання з першого курсу. Успіх цієї педагогічної новації обумовлюють такі фактори:  • непохитне бажання студента стати висококваліфікованим професіоналом;

  • готовність студента більшу частину знань набувати самостійно в бібліотеці і на практиці;

  • ставлення до наукових досліджень як до невід’ємної складової професійної підготовки;

  • піклування про формування творчого портфеля вже з першого курсу;

  • уміння планувати систему професійного становлення, ділової кар’єри, працевлаштування;

  • безперервний контроль максимальної відповідності власних якостей професійному вибору, самооцінка результатів;

  • організація практичної підготовки і консультаційної допомоги з боку ректорату.

Сферою пізнання і проектування елементів гармонійного життя на землі стає дизайн, що ми його сьогодні в школі дизайну розглядаємо і утверджуємо під кутом зору образотворення. образотворення дає відповідь на питання: «як бути у світі, щоб не тільки вижити, але й виховати потенційно спроможне до гармонійного життя покоління?» для цього ми формуємо основи теорії образотворення, що спираються на універсальність методу композиції, який дозволяє нам формувати науку образологіки.
ВИКОРИСТАННЯ ВІКІ-ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Ігор Ярошук

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Н.В. Олефіренко
На сьогоднішній день вже накопичено досвід застосування інформаційних та мережевих технологій у навчальному процесі, передові вчителі активно користуються сервісами Інтернет у професійній діяльності, застосовують також окремі можливості нових технологій Інтернет, зокрема вікі-технології.

Вікі-технології в освітянському інформаційному просторі набувають все більшого впровадження. Вікі – це така технологія побудови веб-сайта, що дозволяє користувачам активно брати участь у редагуванні вмісту – виправляти помилки, розширювати розкриття теми, поглиблювати виклад теми новими розділами, брати участь в обговоренні викладеного, створювати нові розділи для обговорення. Основною особливістю сайтів, які створені за вікі-технологією, є колективний характер їх створення. Взаємодія між учасниками встановлюється через взаємодію між статтями. Взаємодія між статтями встановлюється автоматично в відповідності до правила – назва статті є потенційним посиланням на цю статтю в тексті інших статей.

Однією з переваг вікі-сайтів є легкість у створенні й зручність при їх наповненні. Це дозволяє створювати невеликі вікі-сайти для відбиття результатів роботи учнівської групи над проектом або темою. Цікавою рисою вікі-сайтів є фіксація всіх версій та редагувань дописувачів зі збереженням відомостей про автора редакції, що надає нові можливості для організації повноцінного контролю за діями учасників групи та для оцінювання внеску кожного учня в загальний результат.

Найбільш відомим Wiki-сайтом є Вікіпедія (український варіант подано за адресою http://uk.wikipedia.org). Вікіпедія – це електронна енциклопедія, створена за технологією вікі, наповнення якої здійснюється спільними зусиллями великої кількості учасників.

Використання вікі-енциклопедії у навчальному процесі дає змогу навчити школярів самостійно здійснювати пошук необхідних знань, критично оцінювати одержану інформацію, здійснювати різнобічний аналіз теми, вільно висловлювати свої думки, аргументувати власні висловлювання, активізувати використання та створення освітніх веб-ресурсів, організовувати дійсно колективну роботу школярів над однією темою, залучити школярів до участі в різних проектах, мати активну життєву позицію.

Навчальний ефект вікі-енциклопедії досягається також завдяки дидактичними принципам подання матеріалу, що реалізуються відповідними особливостями гіпертексту. Так, можливість поєднання матеріалів різних довідникових та енциклопедичних видань в одній статті забезпечує принцип полілогу і дозволяє зіставити різні трактування одного й того ж поняття, поглибити розуміння понять, підштовхнути до самостійної мисленнєвої роботи.

Наведемо приклади вікі-енциклопедій, які можна застосовувати в навчальному процесі: www.eduwiki.uran.net.ua – «ВікіОсвіта» – мережене об’єднання учасників навчально-виховного процесу; http://wiki.km-school.ru – вікі-енциклопедія, присвячена використанню інформаційних технологій; http://pc.wikia.com/wiki/Main_Page – вікі-енциклопедія з комп’ютерних наук тощо.

Отже, застосування вікі-технологій у загальноосвітній школі надає нові можливості для самостійного навчання та для організації повноцінної спільної роботи школярів.НАШІ АВТОРИ

Агаєва Лариса Олегівна – магістрант історичного факультету. Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент О.В. Миловидова

Алейніков Арсеній В’ячеславович – магістрант економічного факультету. Науковий керівник – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого О.С. Марченко

Алі Джамсі – магістрант художньо-графічного факультету. Науковий керівник – Народний художник України, професор, Голова правління Харківської організації національної спілки художників України В.І. Ковтун

Ангеловська Дар’я Димитрівна – магістрант музично-педагогічного факультету. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,доцент кафедри виконавської майстерності та оркестрової підготовки О.О. Матвєєва

Анпілогова Світлана Андріївна – магістрант українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка. Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та світової літератури Г.І. Хоменко

Арнаутов Андрій Володимирович – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки К.В. Яресько

Арнаутов Максим Володимирович – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки К.В. Яресько

Асєєва Анна Анатоліївна – магістрант економічного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії І.В. Сідельнікова

Афлятунова Ріта Ільдарівна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент А.В. Поденко

Бабак Вікторія Вікторівна – магістрант економічного факультету. Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії, декан економічного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди Г.М. Гузенко

Бабенко Тетяна Олександрівна – магістрант факультету психології та соціології ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор М.А. Кузнєцов

Бабкіна Наталія Вікторівна – магістрант художньо-графічного факультету. Науковий керівник – Народний художник України, професор, Голова правління Харківської організації національної спілки художників України В.І. Ковтун

Барбашова Юлія Олексіївна – магістрант факультету заочного навчання, спеціальність «Хореографія». Науковий керівник – викладач кафедри хореографії І.М. Полянська

Бенько Олена Василівна – магістрант економічного факультету. Науковий керівник – доктор економічних наук, професор О.А. Гриценко

Білолюбська Оксана Анатоліївна – магістрант факультету заочного навчання, спеціальність «Біологія». Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри валеології Ю.Д. Бойчук

Бірюкова Алла Іванівна – магістрант факультету заочного навчання, спеціальність «Музика». Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л.В. Беземчук

Борзикіна Наталія Володимирівна – магістрант фізико-математичного факультету. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент М.В. Лаптєва

Бородавка Ольга Євгенівна – магістрант художньо-графічного факультету. Науковий керівник – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва М.А. Азаркіна

Брага Роман Васильович – магістрант економічного факультету. Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії, декан економічного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди Г.М. Гузенко

Брославець Роман Юрійович – магістрант економічного факультету. Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії, декан художньо графічного факультету Н.В. Шиловцева

Введенська Віолета Леонідівна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки К.В. Яресько

Гавриленко Валерія Ринівна – магістрант економічного факультету. Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії Л.П. Радченко

Гавшина Тетяна Михайлівна – магістрант факультету заочного навчання, спеціальність «Біологія». Наукові керівники – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ботаніки Т.О. Грінченко, доктор медичних наук, старший науковий співробітник А.М. Компанієць

Галаєва Марина Олександрівна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент А.І. Меднікова

Галашко Максим Миколайович – магістрант факультету фізичного виховання. Науковий керівник – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри оздоровчої та лікувальної фізичної культури Л.В. Подригало

Гальчинська Емілія Костянтинівна – магістрант факультету заочного навчання, спеціальність «Музика». Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики мистецької освіти О.О. Шумська

Гапонова Катерина Іванівна – магістрант економічного факультету. Науковий керівник – доцент О.В. Олійник

Гейдарова Есміра Заминівна – магістрант музично-педагогічного факультету. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії В.М. Волчукова

Герасимова Ольга Георгіївна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент В.Л. Пасісніченко

Глушко Олена Сергіївна – магістрант факультету початкового навчання. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент К.А. Юр’єва

Головань Віталій Володимирович – магістрант художньо-графічного факультету. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І.О. Малиніна

Голуб Вікторія Анатоліївна – магістрант природничого факультету. Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент Т.Є. Комісова

Голяченко Іван Олександрович – магістрант факультету дошкільної освіти. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри естетичного виховання І.В. Вохмяніна

Гончарова Катерина Ігорівна – магістрант природничого факультету. Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент Т.Є. Комісова

Горлов Андрій Олександрович – магістрант економічного факультету. Науковий керівник – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого О.С. Марченко

Григорьєва Світлана Геннадіївна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – кандидат соціологічних наук, доцент І.П. Шепеленко

Громова-Стасюк Світлана Олександрівна – магістрант економічного факультету. Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії І.В. Кадеєва

Груздєва Вікторія Володимирівна – магістрант факультету іноземної філології. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології Г.Ф. Крівчикова

Гур’єва Ірина Миколаївна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор М.А. Кузнєцов

Гуріна Вікторія Олегівна – магістрант факультету заочного навчання, спеціальність «Музики». Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О.В. Васильєва

Гуріна Катерина Вячеславівна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – кандидат психологічних наук, професор, декан факультету психології та соціології О.Г. Волкова

Давискіба Юлія Олександрівна – магістрант економічного факультету. Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії Л.П. Радченко

Даниленко Катерина Віталіївна – магістрант музично-педагогічного факультету. Науковий керівник – старший викладач кафедри хореографії О.І. Пінчук

Джан Шен – магістрант музично-педагогічного факультету. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри виконавської майстерності та оркестрової підготовки О.О. Матвєєва

Доро Марина Олександрівна – магістрант музично-педагогічного факультету. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики мистецької освіти Т.А. Смирнова

Доценко Мирослав Констянтинович – магістрант економічного факультету. Науковий керівник – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого О.С. Марченко

Єна Тетяна Володимирівна – магістрант музично-педагогічного факультету. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії В.М. Волчукова

Жук Ольга Павлівна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент В.Л. Пасісніченко

Зінов’єва Ольга Олегівна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – кандидат психологічних наук, професор, декан факультету психології та соціології О.Г. Волкова

Зозуля Олександра Іванівна – магістрант музично-педагогічного факультету. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри виконавської майстерності та оркестрової підготовки О.А. Кузнєцова

Зоріна Тетяна Володимирівна – магістрант факультету заочного навчання, спеціальність «Хореографія». Науковий керівник – викладач кафедри хореографії І.М. Полянська

Іванова Ганна Юріївна – магістрант художньо-графічного факультету. Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Л.Т. Котлярова

Івахненко Надія Володимирівна – магістрант факультету заочного навчання, спеціальність «Біологія». Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ботаніки Т.О. Гринченко

Ільків Лілія Сергіївна – магістрант художньо-графічного факультету. Науковий керівник – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва М.А. Азаркіна

Індерович Владислава Романівна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор М.А. Кузнєцов

Калугіна Любов Михайлівна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – доктор філософських наук, професор І.О. Радіонова

Качина Анастасія Олександрівна – магістрант художньо-графічного факультету. Науковий керівник – Народний художник України, професор, Голова правління Харківської організації національної спілки художників України В.І. Ковтун

Кашпуренко Ірина Олександрівна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – кандидат психологічних наук, професор, декан факультету психології та соціології О.Г. Волкова

Кисиленко Анастасія Юріївна – магістрант фізико-математичного факультету. Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент А.Ю. Пуди

Коваленко Наталія Анатоліївна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – доктор філософських наук, професор І.О. Радіонова

Коваленко Тетяна Володимирівна – магістрант українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка. Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та світової літератури Г.І. Хоменко

Коваль Катерина Сергіївна – магістрант художньо-графічного факультету. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І.О. Малиніна

Кокалко Наталія Іванівна – магістрант факультету заочного навчання, спеціальність «Музика». Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л.В. Беземчук

Колотуша Євгенія Борисівна – магістрант художньо-графічного факультету. Науковий керівник – Народний художник України, професор, Голова правління Харківської організації національної спілки художників України В.І. Ковтун

Коляда Дар’я Миколаївна – магістрант художньо-графічного факультету. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І.О. Малиніна

Коноваленко Костянтин Миколайович – магістрант природничого факультету. Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор А.З. Злотін

Кордюк Наталія Володимирівна – магістрант українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка. Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української та світової літератури І.С. Маслов

Коржова Тетяна Олексіївна – магістрант факультету заочного навчання, спеціальність «Біологія». Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент Ю.П. Максимова

Корчагіна Ганна Сергіївна – магістрант музично-педагогічного факультету. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри виконавської майстерності та оркестрової підготовки О.А. Кузнєцова

Косенко Олександра Володимирівна – магістрант художньо-графічного факультету. Науковий керівник – доцент, завідувач кафедри українського декоративно-прикладного мистецтва та графіки В.І. Тимошевський

Косова Клавдія Олексіївна – магістрант фізико-математичного факультету. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л.Е. Гризун

Котенко Анна Сергіївна – магістрант фізико-математичного факультету. Наукові керівники – кандидат технічних наук, доцент О.Г. Колгатін, викладач кафедри інформатики Л.С. Колгатіна

Кравченко Марина Олегівна – магістрант фізико-математичного факультету. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О.В. Рогова

Кравченкова Віра Василівна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки В.В. Костіна

Красноруцька Оксана Сергіївна – магістрант економічного факультету. Науковий керівник – доктор економічних наук, професор О.А. Гриценко

Крупіна Анна Миколаївна – магістрант історичного факультету. Науковий керівник – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії В.Д. Козлітін

Крючкова Дар’я Ігорівна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки В.В. Костіна

Куляба Марина Сергіївна – магістрант факультету дошкільної освіти. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л.І. Журенко

Курьятова Олександра Володимировна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент А.І. Меднікова

Кучугура Наталія Олександрівна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри політології та соціології Т.Т. Власенко

Лапа Ольга Вікторівна – магістрант фізико-математичного факультету. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики В.Г. Моторіна

Ло Фагень – магістрант музично-педагогічного факультету. Науковий керівник – доцент кафедри виконавської майстерності та оркестрової підготовки Г.О. Ніколаєва

Луценко Марія Володимирівна – магістрант історичного факультету. Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент, декан історичного факультету С.В. Бережна

Максимейко Юлія Володимирівна – магістрант факультету іноземної філології. Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент І.В. Жарковська

Маркевич Мирослава Василівна – магістрант природничого факультету. Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент О.В. Філатова

Микитенко Марина Юріївна – магістрант художньо-графічного факультету. Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Л.Т. Котлярова

Мисенко Катерина Сергіївна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент О.О. Сегеда

Морозов Денис Олександрович – магістрант історичного факультету. Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент О.В. Миловидова

Навитанюк Віта Анатоліївна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент І.І. Пелішенко

Немцева Юлія Миколаївна – магістрант факультету фізичного виховання. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри оздоровчої та лікувальної фізкультури Т.М. Кравчук

Нетудихатка Сергій Миколайович – магістрант історичного факультету. Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент О.О. Гоков

Овчаренко Валентина Володимирівна – магістрант історичного факультету. Науковий керівник – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії В.Д. Козлітін

Павлюк Вікторія Вікторівна – магістрант природничого факультету. Науковий керівник – викладач кафедри ботаніки Ю.В. Бенгус

Павлюченко Алла Олексіївна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент О.О. Сегеда

Пащенко Юлія Володимирівна – магістрант історичного факультету. Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Н.А. Сорочан

Перельот Марина Ігорівна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки О.М. Василенко

Переяслова Олена Олександрівна – магістрант українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка. Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент, декан українського мотано-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка І.В. Тимченко

Переясловець Катерина Леонідівна – магістрант природничого факультету. Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент О.В. Філатова

Першко Наталія Андріївна – магістрант природничого факультету. Науковий керівник – викладач кафедри ботаніки Р.Є. Волкова

Пивовар Вікторія Сергіївна – магістрант музично-педагогічного факультету. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент А.В. Соколова

Пилєв Дмитро Станіславович – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – кандидат соціологічних наук, доцент І.П. Шепеленко

Пилипенко Ксенія Сергіївна – магістрант художньо-графічного факультету. Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Ю.І. Блінов

Піткевич Валерій Валерійович – магістрант історичного факультету. Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент О.В. Миловидова

Погорєлова Олеся Олександрівна – магістрант історичного факультету. Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Л.М. Ямпольська

Полякова Любов Олександрівна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Т.О. Дмитренко

Полянський Антон Олександрович – магістрмант економічного факультету. Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії, декан економічного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди Г.М. Гузенко

Пономарьова Ольга Сергіївна – магістрант історичного факультету. Науковий керівник – кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри історичних дисциплін Л.М. Плиско

Потенко Віталій Андрійович – магістрант природничого факультету. Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри валеології Ю.Д. Бойчук

Походенко Юлія Юріївна – магістрант економічного факультету. Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії, декан художньо графічного факультету Н.В. Шиловцева

Прокопенко Інна Іванівна – магістрант фізико-математичного факультету. Науковий керівник – викладач кафедри інформатики В.В. Пікалова

Рева Наталя Анатоліївна – магістрант фізико-математичного факультету. Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент В.Д. Зоря

Рибалко Віта Борисівна – магістрант фізико-математичного факультету. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О.В. Рогова

Ровішена Оксана Іванівна – магістрант факультету заочного навчання, спеціальність «Біологія». Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри валеології Ю.Д. Бойчук

Романь Катерина Володимирівна – магістрант економічного факультету. Науковий керівник – кандидат економічних наук, професор кафедри економічної теорії І.В. Кадеєва

Русіна Наталя Володимирівна – магістрант музично-педагогічного факультету. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,доцент кафедри виконавської майстерності та оркестрової підготовки О.О. Матвєєва

Савченко Альона Сергіївна – магістрант фізико-математичного факультету. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики Н.О. Пономарьова

Свириденко Тетяна Анатоліївна – магістрант факультету заочного навчання, спеціальність «Музика». Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики мистецької освіти О.М. Лук’янченко

Семенуха Ірина Сергіївна – магістрант факультету заочного навчання, спеціальність «Хореографія». Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії О.В. Ліманська

Семенченко Ірина Вадимівна – магістрант економічного факультету. Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії І.В. Сідельнікова

Сендецька Валентина Іванівна – магістрант музично-педагогічного факультету. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри виконавської майстерності та оркестрової підготовки О.О. Матвєєва

Сергійчук Оксана Олегівна – магістрант природничого факультету. Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент О.В. Філатова

Сергійчук Юлія Василівна – магістрант факультету дошкільної освіти. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри естетичного виховання І.В. Вохмяніна

Середа Ганна Василівна – магістрант факультету заочного навчання, спеціальність «Біологія». Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки Я.В. Гончаренко

Сєрова Вікторія Віталіївна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент І.І. Пелішенко

Синіцький Олександр Миколайович – магістрант природничого факультету. Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент Т.Є. Комісова

Сінь Юетун – магістрант музично-педагогічного факультету. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри вокально-хорової підготовки вчителя Т.В. Ткаченко

Слєпухіна Наталія Олександрівна – магістрант музично-педагогічного факультету. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії О.В. Ліманська

Спичак Інна Ігорівна – магістрант музично-педагогічного факультету. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії О.В. Ліманська

Стельмащук Ірина Володимирівна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент І.І. Пелішенко

Стогній Надія Петрівна – магістрант фізико-математичного факультету. Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент А.Ю. Пуди

Сунь Хуй – магістрант музично-педагогічного факультету. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики мистецької освіти О.О. Шумська

Сюркаєва Дар’я Олександрівна – магістрант економічного факультету. Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії Л.П. Радченко

Тимченко Аліна Юріївна – магістрант художньо-графічного факультету. Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Ю.І. Блінов

Тихонович Лариса Анатоліївна – магістрант економічного факультету. Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії, декан економічного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди Г.М. Гузенко

Тичина Руслан Аркадійович – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Т.О. Дмитренко

Томчук Ольга Петрівна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки К.В. Яресько

Удовицька Юлія Станіславівна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент А.В. Поденко

Фань Хайчао – магістрант музично-педагогічного факультету. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри виконавської майстерності та оркестрової підготовки О.О. Матвєєва

Федоряка Катерина Юріївна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки В.В. Костіна

Федотова Ганна Сергіївна – магістрант економічного факультету. Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії І.В. Сідельнікова

Фоменко Андрій Олександрович – магістрант економічного факультету. Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії, декан художньо графічного факультету Н.В. Шиловцева

Хама Саід Кардокхі Дара – магістрант художньо-графічного факультету. Науковий керівник – Народний художник України, професор, Голова правління Харківської організації національної спілки художників України В.І. Ковтун

Хачатрян Ануш Ашотівна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Т.Б. Хомуленко

Хільчевська Ірина Іванівна – магістрант факультету заочного навчання, спеціальність «Біологія». Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки Я.В. Гончаренко

Цао Лу – магістрант художньо-графічного факультету. Науковий керівник – Народний художник України, професор, Голова правління Харківської організації національної спілки художників України В.І. Ковтун

Цапок Ірина Іванівна – магістрант фізико-математичного факультету. Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент А.Ю. Пуди

Чайка Катерина Віталіївна – магістрант економічного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Науковий керівник – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого О.С. Марченко

Чджан Кай – магістрант економічного факультету. Науковий керівник – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого О.С. Марченко

Чжан Гуйфан – магістрант художньо-графічного факультету. Науковий керівник – Народний художник України, професор, Голова правління Харківської організації національної спілки художників України В.І. Ковтун

Чмельова Марія Юріївна – магістрант економічного факультету. Науковий керівник – доцент О.В. Олійник

Чуєв Андрій Валерійович – магістрант художньо-графічного факультету. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну У.П. Мельникова

Шайдаман Анна Сергіївна – магістрант факультету психології та соціології. Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор М.А. Кузнєцов

Шматко Ольга Андріївна – магістрант фізико-математичного факультету. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики В.Г. Моторіна

Шоно Тетяна Сергіївна – магістрант фізико-математичного факультету. Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент Т.В. Бєлявцева

Штанько Марина Михайлівна – магістрант факультету заочного навчання, спеціальність «Музика». Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л.В. Беземчук

Щебликіна Таміла Анатоліївна – магістрант економічного факультету. Науковий керівник – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого О.С. Марченко

Яікова Світлана Олександрівна – магістрант факультету заочного навчання, спеціальність «Біологія». Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент Я.В. Гончаренко

Якушко Наталія Сергіївна – магістрант художньо-графічного факультету. Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Ю.І. Блінов

Ян Пянь – магістрант художньо-графічного факультету. Науковий керівник – Народний художник України, професор, Голова правління Харківської організації національної спілки художників України В.І. Ковтун

Ярощук Ігор Вікторович – магістрант фізико-математичного факультету. Науковий керівник – Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики Н.В. Олефіренко

ЗМІСТ

ВСТУПНЕ СЛОВО……………………………………………………………………3

Агаєва Л.О. Розвиток чеської літератури при Карлі І………………………………..4

Алейніков А.В. Сутність та структура інтелектуальних ресурсів підприємства…………………………………………………………………………….5

Алі Джамсі. Професійна підготовка фахівців рекламної галузі……………………6

Ангеловська Д.Д. Проблема розвитку музичної пам’яті студентів на заняттях з основного інструменту (фортепіано)………………………………………………….7

Анпілогова С.А. Функціонування терміну «поетика» в сучасному літературознавстві……………………………………………………………………....7

Арнаутов А.В. Організація міжособистісної комунікації студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» як фактор їхньої позитивної соціалізації в умовах ВНЗ….8

Арнаутов М.В. Організація виховної роботи зі студентами спеціальності «Соціальна педагогіка» як фактор їхньої позитивної адаптації до умов ВНЗ……...9

Асєєва А.А. Особливості приватизації власності в Україні…………………….…..10

Афлятунова Р.І. Особливості зв’язку ціннісних орієнтацій з професійною компетентністю студентів-психологів……………………………………………….11

Бабак В.В. Тіньова економіка та її особливості в Україні…………………………12

Бабенко Т.О. Агресія в спілкуванні………………………………………………….13

Бабкіна Н.В. Аналіз формування художньої культури при створенні міського пейзажу студентами мистецького напряму освіти……………………………….…14

Барбашова Ю.О. Неокласичний напрям у балетному мистецтві ХХ століття…...15

Бенько О.В. Злиття та поглинання в банківській сфері: закономірності та наслідки для банківського ринку України……………………………………………………...16

Білолюбська О.А. Біологічні властивості стафілококів – збудників стафілодермій людини…………………………………………………………………………………17

Бірюкова А.І. Формування духовного потенціалу як проблема музичної педагогіки……………………………………………………………………………....18

Борзикіна Н.В. Електронні ресурси у навчанні англійської мови…………………19

Бородавка О.Є. Професійна здатність як мета художньо-педагогічної підготовки вчителя образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва……………...….20

Брага Р.В. Мале і середнє підприємництво в економічній структурі сучасного суспільства……………………………………………………………………………..21

Брославець Р.Ю. Необхідність розвитку професійної освіти як умови підвищення конкурентоспроможності національного ринку праці…………………………...…22

Введенська В.Л. Методика інтерак5тивної взаємодії соціального педагога з неповнолітніми правопорушниками для розвитку їхньої інтелектуальної сфери в умовах виховної колонії…………………………………………………………...….23

Гавриленко В.Р. Зовнішньоекономічна політика та стимулювання експорту в економіці України……………………………………………………………………..24

Гавшина Т.М. Вплив кріопротекторів на морозостійкість проростків озимої пшениці………………………………………………………………………………...25

Галаєва М.О. Напрями сучасних психологічних досліджень сім’ї………………..26

Галашко М.Н. Особенности образа жизни учащейся молодёжи как фактор сохранения здоровья…………………………………………………………………..27

Гальчинська Е.К. Розвиток музичної освіти у вищих навчальних закладах на Харківщині (перша половина ХІХ ст.)…………………………………………….....28

Гапонова К.І. Методологія аналізу проблеми економіки добробуту………….…..28

Гейдарова Е.З. Методика викладання сучасного танцювального стилю джаз-модерн у вищих навчальних закладах України…………………………………..….29

Герасимова О.Г. Етнонаціональний розвиток українського суспільства………....30

Глушко О.С. До питання про етнопедагогічну підготовку майбутніх учителів….31

Головань В.В. Народне мистецтво як засіб формування національної свідомості.32

Голуб В.А. Вивчення фізичного розвитку дітей, які проживають у місті та сільській місцевості…………………………………………………………………...33

Голяченко І.О. Народні казки як засіб виховання моральних якостей особистості дітей старшого дошкільного віку………………………………………………….....34

Гончарова К.І. Вплив тютюннопаління на постанатальний розвиток нащадків щурів…………………………………………………………………………………...35

Горлов А.О. Фірма як інтелектуальна організація, що навчається………………...35

Григорьєва С.Г. Соціальна структура українського суспільства: головні тенденції розвитку………………………………………………………………………………..36

Громова-Стасюк С.О. Міжнародні інвестиції в умовах світової фінансово-економічної кризи……………………………………………………………………..38

Груздєва В.В. Вживання іронії у романі Дж.Б. Прістлі «Вулиця янгола»………...39

Гур’єва І.М. Взаємозв’язок Я-концепції і смисложиттєвих орієнтацій у юнаків і дівчат…………………………………………………………………………………...40

Гуріна В.О. Навчально-методичне забезпечення формування вокально-хорових навичок учнів середніх класів загальноосвітньої школи (70-80 рр. ХХ ст.)………41

Гуріна К.В. Співвідношення уяви та креативності у дітей молодшого шкільного віку……………………………………………………………………………………...42

Давискіба Ю.О. Глобалізація та стратегія сталого економічного розвитку……....43

Даниленко К. Класифікація практичних методів навчання в сучасній бальної хореографії……………………………………………………………………………..44

Джан Шен Проблема активизации музыкальных способностей студентов посредством педагогического общения…………………………………………...…44

Доро М.О. Дидактичні умови використання комп’ютерних технологій у підготовці вчителя музики………………………………………………………………………...45

Доценко М.К. Сутність та види консалтингових послуг………………………...…46

Єна Т.В. Особливості педагогічної майстерності викладача бальної хореографії……………………………………………………………………………..47

Жук О.П. Система пенсійного страхування в Україні……………………………...48

Зінов’єва О.О. Особливості взаємостосунків у молодому подружжі…………..….49

Зозуля О.І. Формування виконавської майстерності майбутніх учителів музики……………………………………………………………………………….…50

Зоріна Т.В. Хореографічна освіта як засіб виховання моральних якостей особистості……………………………………………………………………………..51

Іванова Г.Ю. Розвиток естетичного смаку та образного мислення студентів під час створення книжкової ілюстрації…………………………………………………52

Івахненко Н.В. Агро- і фізико-хімічна характеристика ґрунту навчально-дослідної земельної ділянки Красненської ЗОШ Кегичівського району Харківської області………………………………………………………………………………….52

Ільків Л.С. Використання різноманітних методів техніки олійного живопису студентами при вирішенні творчих задач…………………………………………....53

Индерович В.Р. Психологічні прагнення особистості до смислу………………….54

Калугина Л.М. Культура как фактор становления гражданского общества………55

Качина А.О. Значення процесу створення історичної картини у національному вихованні студентської молоді…………………………………………………….…56

Кашпуренко І.О. Індивідуально-психологічні особливості проявів залежної поведінки студентів технічних вузів…………………………………………………57

Кисиленко А.Ю. Проблема розв’язання задачі теплопровідності для чверті площини півпростору…………………………………………………………………58

Коваленко Н.А. Творчість Г.С. Сковороди…………………………………………59

Коваленко Т.В. Авторська свідомість й поетика художньої автобіографії…….....60

Коваль К.С. Український народний одяг: функції та символік…………………….61

Кокалко Н.І. Проблема поліхудожнього виховання підлітків у позашкільній освіті…………………………………………………………………………………....62

Колотуша Є.Б. Роль натюрморту в естетичному вихованні фахівців мистецького напрямку……………………………………………………………………………….63

Коляда Д.М. Проблема методики вивчення комп’ютерної графіки при підготовці спеціалістів дизайнерського фаху…………………………………………………....64

Коноваленко К.Н. Хлебные клопы-черепашки: особенности биологии и вредоносности в Харьковском районе Харьковской области……………………...65

Кордюк Н.В. Біографічний ландшафт у художній прозі Василя Бондаря……..….66

Коржова Т.О. Використання комах-некрофагів в деяких питаннях судової ентомології……………………………………………………………………………..67

Корчагіна Г.С. Педагогічні принципи Г.Г. Нейгауза у підготовці викладача-виконавця……………………………………………………………………………....68

Косенко О.В. Розвиток творчих здібностей та соціально-психологічних уявлень студентів у процесі розробки фірмового стилю……………………………………..68

Косова К.О. Етап аналізу програмних засобів при створенні електронного портфоліо вчителя інформатики……………………………………………………...69

Котенко А.С. Структурні елементи хрестоматії «Інформатика 10»…………...….70

Кравченко М.О. Проблема вибору методів навчання математики для майбутніх учителів………………………………………………………………………………...71

Кравченкова В.В. Організація діяльності соціального педагога з формування статевої культури підлітків в умовах школи………………………………………...72

Красноруцька О.С. Проблеми та перспективи розвитку ринку землі в Україні….73

Крупіна А.М. Інституційне забезпечення дипломатичної служби Ватикану на сучасному етапі…………………………………………………………………….….74

Крючкова Д.І. Робота соціального педагога в школі з дітьми з неповних родин...75

Куляба М.С. Умови виховання гуманного ставлення до однолітків у дошкільному віці……………………………………………………………………………………....75

Курьятова А.В. Проблема зависимости уровня детской невротизации от посещения кружков и спортивных секций…………………………………………..76

Кучугура Н.О. Студентська самоосвіта…………………………………………...…77

Лапа О.В. Обґрунтування понять шкільного курсу геометрії з точки зору вищої математики…………………………………………………………………………..…78

Ло Фагень Проблема музичної пам’яті як одна із складних та актуальних проблем сучасного музичного виконавства…………………………………………………....79

Луценко М.В. Формування харківського дворянства (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.)……………………………………………………………………...80

Максимейко Ю.В. Концептуальні засади чорного гумору (на матеріалі творів А. Горовіца і Р. Даля)……………………………………………………………….....81

Маркевич М.В. Вивчення спеціалізації квіток у зв’язку зі способами запилення у різних фітоценозах Житомирщини…………………………………………………..82

Микитенко М.Ю. Графічні засоби декоративного мистецтва як фактор активізації креативного потенціалу особистості…………………………………………………83

Мисенко К.С. Дослідження особливостей мислення творчої особистості………..83

Морозов Д.О. Культура Відродження у Флоренції в кінці ХІІ ст. – пер. пол. ХV ст…………………………………………………………………………………..84

Навитанюк В.А. Культура в контексті сучасних соціологічних досліджень…….85

Немцева Ю.М. Порівняльна характеристика ударів ногами в тхеквондо………...86

Нетудихатка С.М. Місія М.П. Ігнатьєва в Пекіні в 1860 р……………………...87

Овчаренко В.В. Зовнішня трудова міграція населення України в 1991-2009 рр…88

Павлюк В.В. Ключ для визначення злаків Харківщини як засіб удосконалення вивчення їх біорізноманіття студентами під час польової практики………………89

Павлюченко А.О. Вплив батьківського ставлення на самосвідомість підлітків….90

Пащенко Ю.В. Діяльність вищих жіночих курсів в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст…………………………………………………………………….........91

Перельот М.І. Дослідження впливу ігрових методик на адаптацію першокласників до умов школи………………………………………………………92

Переяслова О.О. До питання про мовні особливості поетичного постмодерного тексту…………………………………………………………………………………...93

Переясловець К.Л. Еколого-біологічні характеристики Cacnaceae колекції К.Л. Переяславець……………………………………………………………………..94

Першко Н.А. Різноманіття ефіроолійних рослин природних фітоценозів Харківщини…………………………………………………………………………….95

Пивовар В.С. Актуальні проблеми викладання естрадного співу………..………..96

Пилєв Д.С. Молодежные субкультуры и наркотики……………………………......97

Пилипенко К.С. Педагогічні умови ефективного формування духовності старшокласників у процесі інтерпретації художніх творів…………………………98

Піткевич В.В. Політичні партії Росії у 1990-2008 роках…………………………..99

Погорєлова О.О. Жінка в японському суспільстві (1945 р. – поч. ХХІ ст.)……...100

Полякова Л.О. Соціально-педагогічний аспект подолання конфліктів серед підлітків у шкільному середовищі…………………………………………………..101

Полянський А.О. Податкова система як регуляторний інструмент політики держави…………………………………………………………………………….…102

Пономарьова О.С. Діяльність харківського дворянства в органах місцевого самоврядування кінця ХІХ – початку ХХ ст……………………………………….103

Потенко В.А. Вивчення фауни найпростіших ґрунтів околиць села Гайдари Зміївського району…………………………………………………………………...104

Походенко Ю.Ю. Міжнародна економічна діяльність як фактор розвитку конкурентоспроможності економіки України…………………………………...…105

Прокопенко І.І. Розробка дистанційного курсу «Геометрія. Планіметрія»…..…106

Рева Н.А. Наукові конференції – перша сходинка майбутнього вчителя-дослідника………………………………………………………………………….....107

Рибалко В.Б. Елективний курс «Симетрія в математиці» як засіб диференціації навчання старшокласників…………………………………………………………..108

Ровішена О.І. Розповсюдженість хромосомних аберацій серед новонароджених дітей в Україні………………………………………………………………………..109

Романь К.В. Протекціонізм і вільна торгівля в міжнародній торговельній політиці……………………………………………………………………………….110

Русіна Н.В. Проблема формування музичного мислення майбутніх учителів музики………………………………………………………………………………....111

Савченко А.С. Інтерактивні методи навчання інформатики………………….…..112

Свириденко Т.А. Музично-ритмічні рух як засіб мотивації молодших школярів до уроку музики……………………………………………………………………...…..113

Семенуха І.С. Основні філософські принципи та засади стилю «модерн» у хореографії……………………………………………………………………………114

Семенченко І.В. Трансформація земельних відносин в умовах ринкового господарювання………………………………………………………………………115

Сендецкая В.И. Проблема стилевого подхода в обучении будущих педагогов-музыкантов……………………………………………………………………………116

Сергійчук О.О. Вивчення бур’янів та ступеня забур’яненості полів польової сівозміни СФГ «Явір» с. Яроповичі Житомирської області…………………..…..117

Сергійчук Ю.В. Громадянська спрямованість виховання дитини за С. Русовою……………………………………………………………………………118

Середа Г.В. Вивчення еколого-біологічних особливостей рослин боліт і вологих місць заростання Харківської області……………………………………………....119

Сєрова В.В. Безробіття як соціальне явище сучасного українського суспільства…………………………………………………………………………....120

Синіцький О.М. Порівняльна характеристика імунного захисту рослин і тварин............................................................................................................................121

Сінь Юетун. Використання ситуації успіху в професійній підготовці майбутнього вчителя музики………………………………………………………………………122

Слєпухіна Н.О. Хореографічний образ як мистецтвознавча категорія………….122

Спичак І.І. Становлення хореографічної освіти в Україні: історичний аспект…123

Стельмащук І.В. Освіта в умовах трансформації сучасного українського суспільства……………………………………………………………………………124

Стогній Н.П. Задачі параболічного типу для кола і кільця………………...…….125

Сунь Хуй. Формування естетичної культури учнівської молоді засобами мистецтва……………………………………………………………………………..126

Сюркаєва Д.О. Інноваційна політика держави та розвиток людського капіталу..128

Тимченко А.Ю. Основи підготовки художника-педагога……………………...…129

Тихонович Л.А. Дослідження освітнього потенціалу країни як механізму професійного розвитку інноваційних людських ресурсів……………………..….130

Тичина Р.А. Технологія соціального виховання студентів молодших курсів у вищих навчальних закладах засобами використання спадщини В.О. Сухомлинського………………………………………………………………..131

Томчук О.П. Організація дозвілля студентської молоді в умовах гуртожитку як засіб профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі……………….132

Удовицька Ю.С. Динаміка розвитку уваги першокласників при використанні спеціалізованих корекційно-розвивальних програм…………………………….....133

Фань Хайчао. Проблема формирования профессиональных качеств будущих учителей музыки……………………………………………………………………..134

Федоряка К.Ю. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації ігрової діяльності з дезадаптованими дітьми…………………………………………….…134

Федотова Г.С. Роль кооперативів у розвитку соціальної сфери…………………135

Фоменко А.О. Напрямки вдосконалення механізму мотивації трудової діяльності……………………………………………………………………………..136

Хама Саід Кардокхі Дара. Художній образ як фактор активізації креативного потенціалу особистості………………………………………………………………137

Хачатрян А.А. Особливості взаємозв’язку комунікативних здібностей юнаків зі схильністю до залежної поведінки………………………………………………….138

Хільчевська І.І. Вивчення еколого-біологічних та морфологічних особливостей кімнатних рослин, що мають лікарські властивості……………………………….139

Цао Лу. Художньо-естетична освіта молоді та шляхи її модернізації…………...140

Цапок І.І. Задачі теплопровідності для полоси……………………………………141

Чайка К.В. Інноваційна діяльність: сутність та результат………………………..142

Чджан Кай. Моделі інноваційного процесу……………………………………....143

Чжан Гуйфан. Стимулювання творчо-інтеграційної діяльності студентської молоді в галузі декоративно-прикладного мистецтва…………………………..…144

Чмельова М.Ю. Методологія дослідження проблеми суспільного вибору в умовах представницької демократії………………………………………………………....145

Чуєв А.В. Конструктивні особливості українських стародруків та методика їх використання в оздобленні сучасної книги………………………………………...146

Шайдаман А.С. Образ смерті в фантазіях і уявленнях людей……………………147

Шматко О.А. Обґрунтування понять шкільного курсу алгебри з точки зору вищої математики……………………………………………………………………………148

Шоно Т.С. Методи оптимізації та пошуку оптимальних рішень……………...…149

Штанько М.М. Модульна структура мистецьких дисциплін у контексті художньої дидактики………………………………………………………………...150

Щебликіна Т.А. Національна інноваційна система: сутність, структура………..150

Яікова С.О. Вивчення еколого-біологічних особливостей отруйних рослин Харківської області…………………………………………………………………..151

Якушко Н.С. Ілюстрація як засіб самовираження та творчого розвитку студентів…………………………………………………………………………...….152

Ян Пянь. Реклама і стратегія України…………………………………………..….153

Ярощук І.В. Використання вікі-технологій у навчальному процесі……………..154

НАШІ АВТОРИ…………………………………………………………………….156

ЗМІСТ………………………………………………………………………………..168

Наукове виданняЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПОСТУП СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ

МАТЕРІАЛИ


І науково-практичної конференції

магістрантів ХНПУ імені Г.С. Сковороди

(27-28 листопада 2009 р., м. Харків)

За загальною редакцією


Прокопенка Івана Федоровича

Відповідальний за випуск К.А. Юр’єва

Комп’ютерна верстка

Коректор


Підписано до друку 21.12.2009 р. Формат Папір офсетний.

Гарнітура Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. … Обл.-вид. арк. Наклад 300 прим.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка