За програмоюСкачати 81.63 Kb.
Дата конвертації15.01.2018
Розмір81.63 Kb.
ТипУрок

Проектно – конструкторська модель уроку літератури
Інформаційна картка уроку літератури.

Клас – 10 Дата-Тема уроку за програмою : Образ собору як композиційний стрижень твору і місткий символ перехідної епохи(«від теократії – до демократії»).

1.Тема уроку: «Час сліпий, а людина нечемна»(В.Гюго)

Зміст теми: визначити, чи можна вважати собор персонажем твору?. Що уособлює собор? Символом чого він є?2.Мета літературної освіти :

Цілі, завдання : розкрити важливу роль образу собору як композиційного стрижня, символу переходу епох, універсального витвору мистецтв, памятки архітектури, культури, історії країни, історії науки; вдосконалювати навички роботи з текстом, аналізу художнього твору; формувати вміння формулювати та висловлювати власну думку, відстоювати позицію, робити узагальнення; виховувати толерантність, вчитися бачити красу мистецтва, усвідомлювати, що «Краса врятує світ, якщо світ врятує красу».

3.Змістові лінії літературної освіти: літературознавча, когнітивна.

4.Компетенції учня – читача : літературознавча, комунікативно-мовленнєва.

5. Очікувані( плановані ) результати: створення власного конструкту ( цитатна характеристика собору); аргументування власної думки, уміння аналізувати та синтезувати прочитане, почуте; свідоме розуміння значення в житті людини, суспільства, людства того чи іншого місця пербування, чому саме людина знаходиться в тій чи іншій місцевості, будівлі тощо, якій досвід нації, епохи вона вбирає.

6. Тип і різновид уроку: Урок вивчення , аналізу художнього твору.

7. Теоретико – літературні поняття: композиція, теократія, демократія.

8. Літературно – мистецькі зв'язки: музика, живопис.

9. Наочні засоби навчання: роман В.Гюго, опорні схеми, презентація(слайди) «Його величність Собор», виставка ілюстрацій, малюнків учнів.»Мої уявлення Собору» , «Мої враження від Собору»

10. Варіативне домашнє завдання: виписати з словника поняття «фатум», підібрати цитати з роману , які свідчать про використання фантастичних елементів.

Використані джерела :

1.В.Гюго. «Собор Паризької Богоматері». Київ, Книговидавничий центр «Посредник»Ltd, 1993

2.. Постова Надія Серафимівна. «Поетика романтичного історичного роману «Собор Паризької Богоматері» В.Гюго.


ІІ. Модель уроку заняття з літератури.
Тема уроку:

Образ собору як композиційний стрижень твору і місткий символ перехідної епохи(«від теократії – до демократії»).

«Час сліпий, а людина нечемна»(В.Гюго)

Зміст теми: визначити, чи можна вважати собор персонажем твору?. Що уособлює собор? Символом чого він є?

Мета літературної освіти :

Цілі, завдання :

розкрити важливу роль образу собору як композиційного стрижня, символу переходу епох, універсального витвору мистецтв, памятки архітектури, культури, історії країни, історії науки; вдосконалювати навички роботи з текстом, аналізу художнього твору; формувати вміння формулювати та висловлювати власну думку, відстоювати позицію, робити узагальнення; виховувати толерантність, вчитися бачити красу мистецтва, усвідомлювати, що «Краса врятує світ, якщо світ врятує красу».Очікувані( плановані ) результати: створення власного конструкту ( цитатна характеристика собору); аргументування власної думки, уміння аналізувати та синтезувати прочитане, почуте; свідоме розуміння значення в житті людини, суспільства, людства того чи іншого місця пербування, чому саме людина знаходиться в тій чи іншій місцевості, будівлі тощо, якій досвід нації, епохи вона вбирає.

Тип і різновид уроку: Урок вивчення , аналізу художнього твору.

Наочні засоби навчання : роман В.Гюго, опорні схеми, презентація(слайди) «Його величність Собор», виставка ілюстрацій, малюнків учнів «Мої уявлення Собору», «Мої враження від Собору»
Словникова робота : ( запис на дошці зроблено заздалегіть, знаходиться протягом уроку)

Гротеск — тип художньої образності, який ґрунтується на примхливому поєднанні фантастичного і реального, прекрасного і потворного, трагічного і комічного, життєподібного і карикатурного.За допомогою гротеску митець створює специфічний «гротескний» світ, аномальний і дивний світ, в якому реальне та ірреальне несподівано постають в органічній єдності.

ТЕОКРАТИЯ (от греч. Theos – бог и kratos – власть) – букв. «боговластие». Термин обозначает форму государственного правления, при которой политическая и религиозная власть в стране сосредоточена в руках духовенства, т.е. отсутствует разделение духовной и светской власти. В классической теократии глава церкви, являясь одновременно главой государства, являет собой «наместника бога на земле» (фараоны Древнего Египта, императоры в империи древних инков, халифы в Арабском халифате), «первосвященником» (Папа Римский в Ватикане).Теократія -система правління держави, у якій найвище місце і найважливішу ролю відіграють священики чи жерці.

Демокра́тіягрец. демос+кратія=народ+влада=влада народу) — форма правління в державі, при якій єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ. При цьому управління державою здійснюється народом або безпосередньо (пряма демократія), або опосередковано, через обраних представників (представницька демократія). Термін походить від грец. δημοκρατία - (dēmokratía) "влада народу",[1] який в свою чергу у середині V - IV столітті до нашої ери трансформувався з δῆμος (dêmos) "народ" та κράτος (krátos) "влада" для того, щоб позначити політичну систему, яка тоді існувала у деяких грецьких містах-державах. Така демократія стала помітною після повстання у 508 до н. е.[2]
КЛЕРИКАЛ, -а, ч. 1. Представник церкви, що має духовний сан. 2. Прибічник клерикалізму; член клерикальної партії.

АНТИКЛЕРИКАЛЬНИЙ, -а, -е. Спрямований проти церкви, духівництва, ворожий їм

Композиція — побудова твору, доцільне поєднання всіх його компонентів у художньо-естетичну цілісність, зумовлену логікою зображеного, представленого читачеві світу, світоглядною позицією, естетичним ідеалом, задумом письменника, каноном, нормами обраного жанру, орієнтацією на адресата.Композиція виражає взаємини, взаємозв'язок, взаємодію персонажів, сцен, епізодів зображених подій, розділів твору; способів зображення і компонування художнього світу (розповідь, оповідь, опис, портрет, пейзаж, інтер'єр, монолог, діалог, полілог, репліка, ремарка) і кутів зору суб'єктів художнього твору (автора, розповідача, оповідача, персонажів).

Композиція та сюжетно-змістові лінії літературної освіти школярів

Зачин уроку

І.Вступне слово – звернення вчителя до учнів.

1.1.Організаційний момент.Відмітка відсутніх. Гармонізація емоцій. Сонастройка. Налаштування на творчий процес.Основна частина.

ІІ. Орієнтаційно-прогностична лінія літературної освіти

2.1.Мотивація навчальної діяльності.

Російський письменник Ф. Достоєвький сказав: «Краса врятує світ», а я би доповнила вислів : « Якщо світ врятує красу». Треба вчитися мистецтву розуміти мистецтво. Деякі дивляться і не бачуть. Не бачуть красу мистецтва, не відчувають душу його творця, його почуття та перживання. Сьогодні ми розглянемо з вами цікавий факт з біографії В.Гюго , а саме захоплення архітектурою, та засвідчимо його активну життєву позицію , небайдужість до минувщини, уміння взяти досвід поколінь, епох та перенести його в сьогодення для будівництва майбутнього.
Кульмінаційні моменти

розв’язання літературно-мистецьких завдань
ІІІ.Проектно- операційна лінія літературно-мистецької освіти.

Формування нових знань, умінь та навичок.

3.1Прегляд слайд-шоу «Його величність Собор Паризької Богоматері».

3.2Перегляд виставки малюнків учнів «Моє уявлення Собору», «Мої враження від Собору».

3.3Як ви розумієте слова В.Гюго, які є епіграфом уроку?

3.4. Бесіда :  1. Чому свій роман В.Гюго назвав «Собор ….», а не ім’ям одного з головних героїв, наприклад «Квазімодо», «Есмеральда» або «Добро та зло» ? ( пояснюється прихильністю В.Гюго до архітектури)

  2. Чи можна образ собору вважати одним із головних персонажів роману? Чому?( так , Гюго «оживив» собор, тому він є символічним персонажем.)

  3. Що таке композиція твору? Що об’єднує всі дії, персонажів у романі? (Собор)

3.5. Дослідницька робота. Довести, що собор є композиційним стрижнем і містким символом перехідної епохи.

1.Робота над текстологічним аналізом твору ( фрагменти опису собору, які учні пвдготували як домашнє завдання попереднього уроку).Читання фрагментів і складання опорного конспекту.


  1. «..благородна та величава споруда..»2. «.. Все це – величезна кам’яна симфонія , колосальне творіння однієї людини й одного народу… підсумок з’єднання всіх сил цілої епохи…» ( універсальний витвір мистецтва, порівнюється з музикою)

Місце роботи священослужителів. Антиклерікальна ідея (демон в сутані- Клод Фролло, носій зла – кардинал Бурбонський
Собор в житті Квазімодо

Собор в житті Клода Фролло.

Собор в житті Есмеральди. Панцирь для Квазімодо, фортеця для Есмерральди.
3.Збирає епохи й цивілізації, постає їх своєрідним нашаруванням, де всяке завершення є водночас і початком нового етапу. Синтез уявлення про історичні епохи . які йдуть безповоротньо у минуле.


Акумулює духовний світ нації


Саме в ньому відбувається перехідна епоха ( « від теократії – до демократії»)


Утілює романтичний принцип «Усе в усьому»

Яка ж роль собору в житті Парижу?

Висновок: Собор – композиійний стрижень, символ перехідної епохи, є сторінкою не тільки історії країни, а й історії науки та мистецтва.

ІV.Рефлексивно-корективна лінія контролю літературної освіти, читацького досвіду учнів.

Розв'язка уроку.

4.1.Розвиток мовлення. Думки вголос. ( на дошці написані питання для обговорення, учні вибирають за бажанням на вибір)  1. Пояснити слова : « Все це – величезна кам’яна симфонія , колосальне творіння однієї людини й одного народу.»

  2. Що для вас собор, і як ви розумієте слова українсьеого письменника О.Гончара, який теж написав твір «Собор» :»Бережіть собори своїх душ»?

  3. Який знак долі, коли людина опиняється в певний час в певному місці. Який досвід вона повинна отримати? ( наприклад, я особисто у 1991 році відвідувала по лінії Корпусу Миру Францію. 9 днів знайомилась з традиціями, історією, памятками архітектури та культури Франції. Відвідала собори, в тому числі й Собор Паризької Богоматері. Роздуми : який досвід нації повинна отримати, чому навчитись?)

V. Слово-епілог словесника.

5.1.Оцінка роботи учнів, класу. Аналіз та синтез проведення уроку.. Що знали, вміли, які були проблеми, що на слідуючому уроці вдосконалимо. План роботи на слідуючий урок.


Домашнє завдання: виписати з словника поняття «фатум», підібрати цитати з роману , які свідчать про використання фантастичних елементів.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка