З в І т про виконання заходів Програми економічного І соціального розвитку Чернігівської області за підсумками І півріччя 2014 рокуСторінка1/24
Дата конвертації15.05.2019
Розмір2.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

З В І Т

про виконання заходів

Програми економічного і соціального розвитку Чернігівської області за підсумками І півріччя 2014 року

Заходи

Стан виконання
3. Фінансові ресурси
3.1. Податково-бюджетна політика
Пріоритет 1. Підвищення ефективності адміністрування податків, посилення фінансової дисципліни.

Заходи з реалізації пріоритету:
 • забезпечення контролю за адекватністю надходжень до бюджету податків і зборів відповідно до макроекономічних показників розвитку по основних галузях економіки;

Протягом І півріччя 2014 року до Зведеного бюджету зібрано 1,7 млрд грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів, які контролюються Головним управлінням Міндоходів в області, що на 3,1 % більше відповідного періоду 2013 року, в тому числі до Державного бюджету –
0,9 млрд грн податків, що на 3,1 % більше.
 • організація роботи по залученню до бюджету додаткових коштів за рахунок відпрацювання тіньового сектору економіки;

Протягом січня-червня 2014 року Головним управлінням Міндоходів в області проведено
510 перевірок (47 планових і 463 позапланових), що на 146 перевірок менше, ніж за відповідний період 2013 року. За результатами перевірок донараховано 55,0 млн грн, сплачено до бюджету 13,0 млн гривень.

Крім того, проведено 209 перевірок з питання дотримання основних вимог розрахункових операцій та дотримання законодавства з питань обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. За їх результатами застосовано штрафні санкції на суму 601,0 тис. грн, сплачено до бюджету 272,1 тис. гривень.

З метою боротьби із схемами ухилення від оподаткування органами Міндоходів протягом січня-червня 2014 року проведено 341 документальну перевірку суб’єктів господарювання, в т.ч. 128 перевірок фізичних осіб – підприємців та 213 перевірок юридичних осіб.
За результатами проведених перевірок донараховано 4,4 млн грн, до бюджету надійшло
1,5 млн гривень.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 38 кримінальних правопорушень, забезпечено відшкодування збитків по кримінальним провадженням у сумі


2,8 млн гривень.
 • вдосконалення механізмів адміністрування податків і зборів з метою забезпечення умов для добровільного виконання платниками податків вимог податкового законодавства;

Протягом І півріччя 2014 року проведено 190 семінарів та практикумів для платників податків (у т. ч. 7 Інтернет-конференцій), 230 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія».

Протягом січня-червня 2014 року проведено 17 прес-конференцій та брифінгів, висвітлено


42 публічних заходи за участі керівництва, проведено 197 засідань, зустрічей з громадськістю, 75 заходів з майбутніми платниками податків, 3 засідання громадської ради при Головному управлінні Міндоходів. В мережі «Інтернет» розміщено 595 інформаційних та консультаційно-роз’яснювальних матеріалів, в друкованих ЗМІ – 599. Розповсюджено 383 види друкованої продукції загальним накладом 30280 примірників.

Направлені пропозиції щодо внесення змін Закону України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».


 • реалізація комплексу заходів, спрямованих на погашення податкового боргу.

Станом на 1 липня 2014 року рівень податкового боргу до Зведеного бюджету склав 256,1 млн грн, що на 29,1 млн. грн або на 12,8 % більше до початку року. Зростання податкового боргу відбулося через несвоєчасну сплату задекларованих сум та несплату донарахованих сум в результаті контрольно-перевірочної роботи.

За результатами вжитих заходів погашено 50,3 млн грн податкового боргу, в тому числі за рахунок виставлених платіжних вимог на рахунки боржника в банках – 716,4 тис. грн, за рахунок реалізації майна боржників, що знаходиться в податковій заставі, – 500 тис. грн, від банкрутів – 10,0 млн грн, від Державної виконавчої служби – 0,4 млн грн, списано 19,8 млн грн податкового боргу.


Пріоритет 2. Забезпечення збалансованості місцевих бюджетів та підвищення ефективності їх видатків.
Заходи з реалізації пріоритету:
 • планування надходжень місцевих бюджетів на основі реальних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку області з урахуванням зміни податкової бази і фактичного рівня відповідних надходжень;

Дохідна частина бюджету області на 2014 рік була розроблена на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку регіону, вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» та динаміки надходження податків, зборів та інших платежів у минулі роки.

До загального фонду місцевих бюджетів області за січень-червень 2014 року надійшло


712,8 млн грн платежів, що на 3,1 % більше відповідного періоду 2013 року.
 • запровадження програмно-цільового методу планування та виконання бюджетів на рівні обласного, міст обласного значення та районних бюджетів шляхом затвердження бюджетних програм, розроблення паспортів бюджетних програм, виконання та моніторингу їх ефективності;

Відповідно до Концепції реформування місцевих бюджетів, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р, здійснюються заходи щодо реалізації експерименту стосовно впровадження програмно-цільового методу планування та виконання місцевих бюджетів. Зокрема при формуванні обласного бюджету розроблений і затверджений рішенням обласної ради додаток 3.1 до бюджету (розподіл видатків обласного бюджету за програмною класифікацією). Також в установленому порядку затверджені паспорти бюджетних програм.
 • забезпечення першочергового направлення коштів на фінансування оплати праці та інших захищених статей видатків при збалансованому підході до фінансування інших видатків;

Протягом І півріччя 2014 року з місцевих бюджетів усіх рівнів на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ бюджетної сфери спрямовано 1323,3 млн гривень. Станом на 01.07.2014 заборгованість із виплати заробітної плати складала 213,0 млн грн, у тому числі за термінами виплат, що пройшли – 91,4 млн гривень. Питома вага зазначених видатків у бюджетах міст обласного значення та районів області складає 77,8 % від їх загальної суми, з урахуванням видатків на енергоносії – 89,0 % асигнувань.
 • приведення мережі бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, до реальних можливостей щодо їх фінансового забезпечення.

З метою вирішення питання дефіциту коштів у місцевих бюджетах проводиться постійна робота щодо оптимізації мережі бюджетних установ та приведення до реальних можливостей щодо їх фінансування. Зменшується кількість установ та штатних посад, які не завантажені або працюють неефективно.3.2. Грошово-кредитна сфера

Пріоритет 1. Збільшення обсягів залучення депозитів населення.
Заходи з реалізації пріоритету:
 • розробка та запровадження нових депозитних програм;

Банківські установи регіону, в період відпливу коштів з депозитних рахунків, проводили активну роботу по розробці нових депозитних програм. Клієнтам пропонувались різноманітні акції, підвищені відсоткові ставки, бонуси, пільги для окремих категорій вкладників. Процентні доходи залежать від терміну депозиту, його валюти, порядку сплати відсотків.

Як результат, депозити станом на 1 липня склали 6,7 млрд грн і збільшились порівняно з початком року на 2,8 % за рахунок зростання вкладів суб’єктів господарювання на 17,0 % та вкладів населення – на 0,5 %.


 • покращення інформованості населення та умов обслуговування громадян.

Банки області постійно проводять рекламні акції, інформацію щодо депозитних програм розміщують в регіональних засобах масової інформації, на білбордах, сітілайтах.
Для покращення інформованості та обслуговування населення банки вдосконалюють технології, інтернет-сайти, пропонують різні види послуг.
Пріоритет 2. Нарощування обсягів кредитування та покращення якості кредитного портфелю
 • зниження вартості кредитних ресурсів;

Вартість гривневих кредитних ресурсів у червні 2014 року становила 22,0 % річних (у грудні 2013 року – 20,3 %). Через відплив вкладів банківські установи підвищували відсоткові ставки по залучених депозитах, тому не мали можливості здешевити кредити в національній валюті.

В той же час вартість кредитних ресурсів в іноземній валюті дещо знизилась з 12,1 % у грудні 2013 року до 11,2 % річних у червні.


 • збільшення частки довгострокових запозичень;

Частка довгострокових запозичень станом на 01.07.2014 склала 57,6 % від загального обсягу кредитного портфеля. За період з початку року цей показник знизився на 2,7 відсоткових пункти.
 • взаємодія з позичальниками по скороченню обсягів проблемних кредитів.

Фінансово-економічна ситуація в країні вплинула на погіршення стану грошово-кредитного ринку. Обсяг проблемних кредитів з початку року зріс на 22,3 % до 430,2 млн гривень.
Пріоритет 3. Подальший розвиток безготівкових розрахунків та розширення сфери застосування платіжних карток.
Заходи з реалізації пріоритету:
 • зростання кількості термінального обладнання в торговій та банківській системах.

Станом на 1 липня 2014 року в торговій мережі налічувалося 3442 термінали, в установах банків – 730 банківських терміналів. Протягом січня-червня поточного року кількість банківських терміналів зменшилась на 7 одиниць, а торгових – зросла на 254 одиниці.
Пріоритет 4. Координація та контроль за діяльністю банківського сектору регіону.
Заходи з реалізації пріоритету
Проводиться постійний моніторинг банківських установ області по всіх напрямках їх діяльності. Здійснюються інспекційні планові та позапланові і цільові перевірки. За січень-червень 2014 року проведено 26 таких перевірок, крім того здійснено 83 перевірки кас банків з питань проведення валютно-обмінних операцій.

В управлінні НБУ в області працює телефон «гарячої» лінії, проводиться прийом громадян.


 • організаційне забезпечення роботи банківсько-кредитної ради.

В лютому 2014 року було проведено засідання банківсько-кредитної ради, на якому підведено підсумки роботи банківської системи області за 2013 рік та визначено завдання на перспективу.3.3. Фінансовий стан суб’єктів господарювання

Пріоритет 1. Підвищення ефективності діяльності господарюючих суб’єктів.
Заходи з реалізації пріоритету:
 • здійснення щоквартального моніторингу фінансових результатів діяльності господарського комплексу області в розрізі адміністративно-територіальних одиниць та видів економічної діяльності, виявлення причин збиткової діяльності підприємств, визначення шляхів розв’язання існуючих проблем;

Проводиться щоквартальний моніторинг фінансових результатів діяльності господарського комплексу області в розрізі адміністративно-територіальних одиниць та за видами економічної діяльності, а також аналіз найбільш збиткових підприємств області з визначенням причин такого стану та шляхів розв’язання існуючих проблем.
 • ініціювання вирішення проблемних питань суб’єктів господарювання перед центральними органами влади;

Клопотання щодо вирішення проблемних питань направлялись Державному концерну «Укрторф» (щодо державного підприємства «Чернігівторф»), Державному концерну «Укроборонпром» (щодо державного підприємства «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння»), Фонду державного майна України (щодо ПАТ «Хімтекстильмаш») та Міністерству екології та природних ресурсів України» (щодо дочірнього підприємства
НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія»).
 • організаційне забезпечення роботи комісії з питань санації та банкрутства підприємств.

3 березня 2014 року проведено чергове засідання комісії з питань санації та банкрутства підприємств, на якому обговорювались питання про реалізацію державної політики щодо запобігання банкрутства, забезпечення умов реалізації процедур відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами та про хід провадження у справах про банкрутство державних підприємств, товариств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків.4. Забезпечення макроекономічної стабільності та підвищення конкурентоспроможності економіки регіону
4.1. Розвиток інфраструктури регіону

Пріоритет 1. Поліпшення стану та модернізація соціальних об’єктів.
Заходи з реалізації пріоритету:
У поточному році області доведено обсяги коштів лише державного фонду регіонального розвитку в розмірі 35007,3 тис. гривень. Листом обласної державної адміністрації від 10.04.2014 №02-03/1605 до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надіслано перелік інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися у 2014 році за рахунок передбачених видатків для їх погодження.

 • забезпечення моніторингу стану використання державних коштів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіону.

Після затвердження відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів України поданого облдержадміністрацією переліку програм (проектів) та їх фінансування, звіт про використання коштів державного фонду регіонального розвитку буде надаватись до Мінекономрозвитку, Мінрегіону та Мінфіну щомісячно.
Пріоритет 2. Поліпшення дорожньої інфраструктури області.
Заходи з реалізації пріоритету:
 • обмеження руху транспортних засобів за вагою під час перезволоження земляного полотна у весняний період та аномального підвищення температури повітря;

На виконання законів України "Про автомобільні дороги" та "Про дорожній рух", постанови КМУ від 27.06.2007р №879 “Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування”, розпорядження облдержадміністрації №36 від 13.02.2014р “ Про збереження автомобільних доріг загального користування області у весняний період 2014 року” в період весняного відтавання ґрунтів і перезволоження земляного полотна автодоріг, для економії державних коштів на відновлення доріг та з метою попередження руйнування дорожніх покриттів з 03 березня по 20 квітня 2014 року обмежувалась загальна маса деяких транспортних засобів:

Маршрут руху без обмеження великовагового транспорту за межі області у зазначений період здійснюється по міжнародним автодорогам М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (на Гомель) та М-02 Кіпті - Глухів - Бачівськ (на Брянськ).

На виконання окремого доручення Державного агентства автомобільних доріг України від 07.05.2014, спільної вказівки Укравтодору, ДДАІ МВС України та державної інспекції України з безпеки на надземному транспорті від 03.06.2014р, розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 21.05.2014 №270 ”Про тимчасове обмеження руху автомобільними дорогами загального користування у період спекотної погоди”, з метою збереження покриття автомобільних доріг від руйнування та деформації в період спекотної погоди виданий наказ Служби автомобільних доріг у Чернігівській області з погодженням з УДАІ УМВС в Чернігівській області України та Управлінням Укртрасінспекції про параметри тимчасового обмеження руху при сукупності яких обмежується рух транспортних засобів.

На дорогах загального користування до контролю за ваговими параметрами транспортних засобів залучено пересувний габаритно-ваговий комплекс/ .

Станом на 20.07.2014 здійснено 494 зважувань, виявлено 21 порушення правил проїзду великовагових транспортних засобів, стягнуто плати за їх проїзд 37,8 тис. грн.

 • будівництво та облаштування паркувальних майданчиків для стоянки вантажних транспортних засобів;
Планових показників по будівництву та облаштуванню паркувальних майданчиків для стоянки вантажних транспортних засобів на 2014 рік Укравтодором не доведено.

 • поліпшення стану та технічних показників автомобільних доріг і мостів загального користування місцевого та державного значення;

Станом на 22.07.2014 на дорогах загального користування області ліквідовано
54 428 м² ямковості покриття, в тому числі на дорогах державного значення –
45 645 м², місцевого значення - 8 783 м².

В області вперше в Україні застосована сучасна новітня технологія Hot REMIX (Гарячий ремікс) та MULTIMAC (Мультимак) на найгірших аварійних ділянках покриття автодороги (потребує ремонту з влаштуванням асфальтобетонного покриття), яка суттєво підвищує якість доріг і одночасно забезпечує високий економічний ефект


 • приведення в належний стан автодоріг області, що з'єднують 5 міжнародних контрольно-пропускних пунктів, які знаходяться на території області, з м. Києвом.

Загальна вартість проведених робіт з експлуатаційного утримання по дорогах складає
8 209,2 тис. гривень у т.ч.:

- М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (на Гомель), КПП "Нові Яриловичі", – 1446,2 тис. грн.

- Р-12 Чернігів - Мена - Сосниця - Грем'яч, КПП "Грем'яч" – 496,8 тис. грн. та поточний середній ремонт 2,5 км вартістю 5566,3 тис.грн.

- Р-13 Чернігів - Городня - Сеньківка, КПП "Сеньківка" – 319,6 тис.грн.

- Р-56 Чернігів - Пакуль - КПП "Славутич" - Чорнобиль, КПП "Славутич" – 185,7 тис. грн.

- Р-65 КПП "Миколаївка" - Семенівка - Новгород-Сіверський - Глухів - КПП "Катеринівка", КПП "Миколаївка" – 186,3 тис. грн.

4.2. Дерегуляція та реформування системи надання адміністративних послуг

Пріоритет 1. Оптимізація правового регулювання та усунення перешкод для розвитку підприємництва.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка