З історії відкриття в Ужгороді пам’ятника президенту Т



Скачати 320.36 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.12.2017
Розмір320.36 Kb.
  1   2

Publikačná činnosť a ohlasy
Mgr. Valerij Paďak, CSc.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

1. ПАДЯК, В.: З історії відкриття в Ужгороді пам’ятника президенту Т. Масарику: Формування громадської думки (1992–2002). Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2003. 52 с. Фото.


Ohlasy:

Федака, С.: Нелегке повернення до Ужгорода його почесного громадянина. In: Срібна Земля-Фест, 2003, 20-26 лют. (№ 7), s.15;

Уста, І.: Про Т.Масарика і пам’ятник йому... In: Новини Закарпаття, 2003, 4 березня, s. 6.
2. ПАДЯК, В. – Рущак, M.: Система хозяйствования в Закарпатской области в 1991–2004 годах: экономический упадок, развал аграрного сектора, губительное использование природных ресурсов, крах социальной защиты населения, политика ассимиляции русин, нарушение прав коренного населения. Ужгород : Изд-во В. Падяка, 2004. 56 s.

Ohlasy:

Lachowicz, M.: Rusinizm” jako idea czwartego narodu wschodniosłowiańskiego a jego lokalny wymiar na ukraińskim Zakarpaciu i słowackiej Preszowszczyźnie. Іn: KulturaHistoriaGlobalizacja : nowe czasopismo online Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, № 13, s. 33 : [Online] http://www.khg.uni.wroc.pl/files/3_khg_13_lachowicz_t.pdf

3. ПАДЯК, В.: Ужгородський тижневик «Новый Свђтъ» (1871–1872): Анотована бібліографія матеріалів та історичний нарис. Закарпат. універс. наук. б-ка, Дослідний центр карпатознавства при Вид-вo В. Падяка; Бібліогр. ред. Л. Ільченко. Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2006. 172 s.


Ohlasy.:

Дронов, М.: Новый Свђтъ. In: Український журнал. Прага, 2008, № 1, s. 62;

Плїшкова, А.: Русинськый язык на Словеньску (Короткый нарис історії і сучасности). Пряшів : Світовый конґрес Русинів, 2008, s. 25, 92;

Федака, П. П.: Історія етноґрафічного вивчення Закарпаття в українській крайовій періодиці другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.– Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Ужгород, 2008, с. 6;

Московський рецензент празького журналу про дослідження Валерія Падяка з Ужгорода/ [Online] http://ua-reporter.com/novosti/25445
4. ПАДЯК, В.: Нарис історії карпаторусинської літератури ХVІ–ХХІ століть. Ужгород, 2010. 204 s.
Ohlasy:

Гірик, С.: Валерій Падяк. Нарис історії карпаторусинської літератури ХVІ–ХХІ століть. In: Критика.. Київ, 2012, № 11-12, s. 26;

ПТ [Петро Трохановський]. Валерій Падяк: Нарис історії карпаторусинської літератури ХVІ–ХХІ століть. In: Бесіда. Крениця – Леґниця, 2013, № 3 (май-червец), s. 22;

Гаврош, О.: Дірка від бублика: Як Падяк карпаторусинську літературу творив. [Online] http://www.mukachevo.net/ua/News/View/68450

Мигович, І.: Русини в Україні: Tест на європейськість: Збірник праць. Ужгород, 2012, s. 229;

Гуменюк, Т. І.: Радянський період у розвитку української літератури Закарпаття другої половини ХХ ст.: історіографія питання. In: Ґілея: Науковий вісник: Збірник наукових праць.Київ, 2012.Вип. 65;

Krátce odevšad. In: Podkarpatská Rus: Časopis Společnosti Přátel Podkarpatské Rusi. Praha, 2011,№.1, s. 2;

Бедзір, В.: «Окремий етнос чи самоназва давніх українців?» In: Урядовий кур’єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. Київ, 2012, 5 вересня;

В Ужгороді побачив світ "Нарис історії карпаторусинської літератури XVI–XXІ століть".[Online] http://rionews.com.ua/news/nonpublicated/now/n1153104753;

В Ужгороді побачив світ "Нарис історії карпаторусинської літератури XVI–XXІ століть". [Online] http://karpatnews.in.ua/news/14078

Бедзір, В.: Визнання русинів Україною – доконаний факт?! [Online] http://ua-reporter.com/novosti/122504

Бедзір, B.: Русини й незалежна Україна: визнання від «де-юре» до «де-факто» – з прийняттям «мовного» закону. [Online] http://nedilya.net/?p=3248


Бедзір, В.: Русини й незалежна Україна: визнання від «де-юре» до «де-факто» – з прийняттям «мовного» закону. [Online] http://www.uzhforum.com/showthread.php?t=35198


5. ПАДЯК, В.: Русинська школа: відродження народної освіти : [Текст] : нарис / Дослідний центр карпатознавства при Вид-ві В. Падяка, ЗОБФ “Русинська школа” ; фото В. Падяка. Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2013. 64 s.



AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
6. ПАДЯК, В.: Нарис історії карпаторусиньской літературы ХVІ. – ХХІ. Стороча. Пряшів : Сполок русиньскых писателїв Словеньска, 2012. 140 s.


ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách
7. ПАДЯК, В.: Перша світова війна: Карпатські спомини. In: Старий Замок паланок. Мукачево, 2004, 24-30 верес. (№ 11), s. 11; 1-7 жовт. (№ 12), s. 11; 8-14 жовт. (№ 13).- s. 11; 15-21 жовт. (№ 14), s. 15; 22-28 жовт. (№ 15), s. 15; 5-11 листоп. (№ 17).- s. 15; 26 листоп., 2 груд. ( № 20), s. 15.
8. ПАДЯК, В.: Америка мого прадiда: [Iсторичний нарис про емiграцiю русинiв до Америки та Канади на рубежi XIX-XX ст.]// Карпат. край . – 1992. – № 11 (10 берез.). – С. 6 ; № 14 ( .). – С. 6; № 18 (29 квiт.). – С. 6; № 21-22 (26 трав.). – С. 12; № 25-26 (24 черв.). – С. 12; № 29-30 (21лип.). – С. 12.
9. ПАДЯК, В.: Видавнича та друкарська справа на Закарпатті / Валерій Падяк // Книга Закарпаття: анотов. кат. видань 2004 року: (З фондів Закарпат. област. універс. наук. б-ки). – Ужгород, 2005. – С. 69-77; Книга Закарпаття: анотов. кат. видань 2005 року... – Ужгород, 2006. – С. 69-81; Книга Закарпаття: анотов. кат. видань 2006 року... – Ужгород, 2007. – С. 85-98; Книга Закарпаття: анотов. кат. видань 2007 року... – Ужгород, 2008. – С. 83-99.


ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
10. ПАДЯК, В.: Анатолiй Кралицький – невiдомий та забутий: Спроба бiблiографiчного опису // Падяк В., Ільченко Л. о. Анатолiй Кралицький: Бiблiогр. покажч. – Ужгород, 1994. – С. 3-16.
11. ПАДЯК, В.: Герой, що оберiг своє кохання // Кралицький А. Кому мила єсть отчина...” : Оповiдання/ Упоряд. текст., вступ. статя, (с.5-16), примiт. В. Падяка.- Ужгород, 1998.- С. 5-16.
12. ПАДЯК, В.: Трагічна доля фундаментальної бібліографічної праці Підкарпаття: Огляд віднайдених архівних матеріалів// Загальна библіографія Подкарпатя/ Зложили Лелекачъ Н., Гарайда И. = Kárpátolja általános bibliográfiája/ Osszeallitották Lelekács Miklós, Harajda János: З додатками: 1. Библіографія подкарпатской руськой литературы; 2. Библіографія подкарпатской руськой исторії литературы = Загальна бібліографія Підкарпаття/ Уклали Лелекач М., Гарайда І.: З додатками: 1. Бібліографія підкарпатської руської літератури; 2. Бібліографія підкарпатської руської історії літератури/ Факс. вид. (на русинській та угорській мовах); Передмова Д.Данилюка (на укр. мові); Післямова В.Падяка (на укр. мові). – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2000. – С 187-212.

Ohlasy:

Káprály, M.: Загальна библіографія Подкарпатя// Studia Russica. XIX. – Budapest, 2001. – C. 487-491;

Капраль, М.: Рецензия на факсимильное издание “Загальна библіографія Подкарпатя”// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Історія. Вип. 6. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002. С. 173-176;

Довганич, О.: Вдруге народжена// Новини Закарпаття. – 2001. – 29 трав. – С. 5; Лазоришин, І.: “Загальна библіографія ...” М. Лелекача та І. Гарайди// Срібна Земля. – 2001. – 24 лют. – С.14;

Загальна библіографія Подкарпатя” вдруге постала перед читачем// Погляд. – 2001. – 27 лют. – С.2;



Сенько, І.: Вузівське краєзнавство// Ужгород. ун-т. – 2001. – 31 березн. – С.3;

КоЗІ. У світі книг// Нове життя. – Пряшів. – 2001. – 28 верес. – С.5;

Тиводар, М.: З приводу однієї післямови// Срібна Земля. – 2001. – 2 черв. – С.14; Тиводар, М.: Загальна бібліографія Подкарпаття (Уклали Микола Лелекач і Іван Гарайда). – Ужгород, 2000// Carpatica-Карпатика. – Вип. 12: Проблеми вітчизняної та зарубіжної історії/ Ужгород. нац. ун-т; Науково-дослід. ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2001. – С. 347-351;

Тиводар, М.: Волошин не був пов’язаний з фашистами...// РІО. – 2001. – 1 груд.: Тиводар, М.: Відповідь квазіпатріоту Закарпаття// Срібна Земля. – 2001. – 8 груд. – С.6; 15 груд. – С.12;

Поп І. Августин Волошин і фашисти...// РІО. – 2001. – 13 жовт. – С.14;

Ivancsó, I.: Лелекачъ, Н. – Гарайда, И. (зл.), Загальна библіографія Подкарпатя, (Литературно-Наукова библіотека 30), Унгваръ 1944, І. Часть. – Ужгород 2000, 212 р.// Athanasiana. – № 13. – Nyíregyháza, 2001. – С. 323-325 (угор. мовою), С. 330-331 (нім. мовою);

Ivancsó, I.: Egy kárpátaljai bibliográfia// Klio: Történelmi szemléző folyóirat. – 2001. – № 2. – С.32-35;
13. ПАДЯК В. Історія перевезення церкви св. Матері Параскеви до Моравії// О.Д.Довганич, М.Д.Пригара. Нижнє Селище: Земля і люди. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001. – С. 184-201. – Фото.
14. ПАДЯК В. Слово про вченого: Олена Рудловчак: [Біограф. нарис]// Закривидорога О., Ільченко Л., Падяк В. Олена Рудловчак: Бібліографія праць та літопис життя: Видається з нагоди присвоєння Олені Михайлівні Рудловчак звання Почесного доктора наук УжНУ/ Вступ. слово Д.Данилюка. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001. – С. 9-22.
15. ПАДЯК В. Видавнича справа та кириличний друк на Підкарпатській (Угорській) Русі за часів австрійської влади Габсбургів // Carpatho-Rusyns and Their Neighbors: Essays in Honor of Paul Robert Magocsi. – Fairfax, VA: Eastern Christian Publications, 2006. – P. 307-347.
16. ПАДЯК В. Сто років з Андрієм Карабелешем : [літ. -критич. нарис] // Карабелеш А. Избранное: Стихи. Проза / Составление В. Падяка; Вступительное слово И. Миговича. – Ужгород: Изд-во В.Падяка, 2006. – С. 11-40.


ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách



 1. ПАДЯК, В. Языкова сітуація на Підкарпатській Руси : проблемы и перспективы  / В.Падяк // Jazyková kultúra a jazyková norma v rusínskom jazyku / зоставителька: А.Плїшкова. – Prešov : Prešovská univerzita v Prešove; Ustav regionálnych a národnostných štúdií, 2007. – С. 73-84.




 1. PAĎAK V. Rusínske nedeľné školy na Podkarpatsku: úlohy, problémy, perspektívy / preklad z rusinskeho jazika: K. Koporová // Rusínska kultúra a školstvo po roku 1989 : (Zborník vedeckých a vedecko-populárnych príspevkov I.) / Prešovská univerzita v Prešove, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry ; ed. A. Plišková. – Prešov, 2008. – S. 232-243. – Слов. мовою.



 1. PAĎAK V. Zníženie statusu rusínskeho jazyka na úroveň dialektu ukrajin

 2. iny ako základ jazykovej politiky ZSSR na území Podkarpatskej Rusi (Zakarpatska) // Rusíni na Slovensku: Súčasné postavenie a historické kontexty vývinu. – Bratislava – Prešov: Združenie inteligencie Rusinov Slovenska, 2012. – S. 58-64.




 1. ПАДЯК В. Русинське недїлне ошколованя на Закарпатській Україні (2003 – 2012): задачі, проблемы и перспективы// Studium Carpato-Ruthenorum 2012 = Штудії з карпаторусиністікы / ред. К. Копорова; Пряшівска універзіта в Пряшові, Інштітут русиньского языка і културы. – Пряшів, 2012. – С. 88-98.


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch


 1. ПАДЯК В. “Мукачiвський псалтир” в оцiнцi вчених-славiстiв другої половини ХIX столiття// Carpatica-Карпатика. Актуальні питання історії, історіографії і культури країн центральної і південно-східної Європи. – Вип 2. – Ужгород, 1993. – С. 152-162.




 1. ПАДЯК В. Невiдома рукописна спадщина А. Кралицького в архiвах України, Росiї та Угорщини// Carpatica-Карпатика. – Ужгород, 1993. – Вип 3. – С. 160-169. – Спiвавт.: Я. Штернберг.




 1. ПАДЯК В. Листи Олени Рудловчак на батьківщину. (Відгуки визначного карпатознавця на наукові здобутки закарпатських вчених останнього часу)// Науковий вісник Ужгородського державного університету. Сер.: Історія. Вип. 5: До 55-річчя заснування Ужгородського державного університету та історичного факультету. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2000 р. – С. 42-55.




 1. ПАДЯК В. З історії відкриття в Ужгороді пам’ятника Т.Масарику: формування суспільної думки (1992-2002)// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Історія. Вип. 7. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002. – С. 26-40. – Фото.




 1. ПАДЯК В. Проблеми, здобутки та перспективи видавничої справи на Закарпатті в контексті сучасного русинського національно-культурного Відродження// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. Вип. 8/ М-во освіти і науки України; Ужгород. нац. ун-т; Редкол.: І.О.Мандрик (голова редкол.), Д.Д.Данилюк (заст. голови оргкомітету конф.), С.О.Ганус, В.І.Фенич (редактори вісн.) та ін. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003. – С. 165-171.


Ohlasy:

Досталь М.Ю., Фалькович С.М. Международная конференция «Национально-культурное возрождение славянских народов и Карпатский регион (К 200-летию со дня рождения Ю.И.Венелина)»// Славяноведение.- Москва.- 2003.- № 1.- С.115-117; Досталь М.Ю., Фалькович С.М. Международная конференция «Национально-культурное возрождение славянских народов и Карпатский регион (К 200-летию со дня рождения Ю.И.Венелина)»: [Відгук на наук. конф., що відбулася 22-23 квіт. 2002 р. в Ужгороді ]// Науковий вісник Ужгородського університету .- Сер.: Історія. Вип. 8. – Ужгород, 2003. – С. 183-185.


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch


 1. ПАДЯК В. Iсторiя однiєї листiвки: [Про нелегалiзоване тиражування на Закарпаттi 1939 року фотолистiвки з портретами видатних дiячiв Росiї i України разом з русинськими будителями]/ Cпiвавт. Угрин О.// Пам’ятники України. – 1984. – № 2. – С. 60.




 1. ПАДЯК В. “Анатолiй Кралицький”: [Рец. на кн.: Й. Голенда. Анатолiй Кралицький: Розвiдка i твори. –Пряшiв, 1984]// Закарпат. правда. – 1985. – 4 груд.




 1. ПАДЯК В. Анатолiй Кралицький i росiйська лiтература: [До 150-рiччя з дня народження письменника]// Закарпат. правда. – 1985. – 14 берез.


Ohlasy:

Маляр Любов. Твори російської літератури в культурологічному та освітньому процесах Закарпаття другої половини ХІХ – початку ХХ століть // Науковий вісник Ужгородського університету .– Сер.: Філологія. Соціальні комунікації.– Вип. 22. – Ужгород, 2010. – С. 49-56; Маляр Любов Василівна. Вивчення творчості класиків української і зарубіжної літератури у школах Закарпаття (друга половина хіх – перша половина хх ст.).– Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.– Івано-Франківськ, 2004.– С. 1.


 1. PADJÁK V. Egy ismeretlen fordítás margójára = З приводу невiдомого перекладу: [А. Кралицьким оповiдання угорськ. письменника Мора Йокаї про О. Пугачова]// Kárpáti Igaz Szó. – 1985. – Febr. 19. – Спiвавт.: Váradi-Sternberg János.


Ohlasy:

Бабота Л. Закарпатоукраїнська проза другої половини XIX столiття// Словацьке пед. вид-во в Братiславi, Вiддiл укр. лiт. в Пряшевi. – 1994. – С. 139.


 1. ПАДЯК В. Загадка Б.Н.: (Невiдомий вiрш О.Духновича): [“В записник чеха Б.Н.“]// Закарпат. правда. – 1986. – 23 листоп. – Спiвавт.: Штернберг Я.




 1. ПАДЯК В. Фотографував ... Анатолiй Кралицький: [Про зацiкавлення письменника фотосправою]// Закарпат. правда. – 1986. – 22 берез.




 1. PADJÁK V. Puskin elsö fordítói vidékünkön = Першi перекладачi Пушкiна на Закарпаттi: [Угор. мовою]// Kalendárium 87. – Uzsgorod: Kárpáti Kiadó, 1986. – C. 77-79.




 1. ПАДЯК В. Анатолий Кралицкий и русская литература// Матер. науч. конф. молодых ученых филологического факультета Ужгородского университета (г. Ужгород, 22-24 мая 1986 г.). – Ужгород, 1987. – С. 2-13. Рукопись депонирована в ИНИОН АН СССР № 32268 от 29. 12. 1987.




 1. ПАДЯК В. Свiтло “Света”: До 120-рiччя виходу першої закарпатської газети// Закарпат. правда. – 1987. – 8 верес.




 1. ПАДЯК В. Cлово про Пушкiна: [До 150- рiччя з дня народж. О. Пушкiна]// Закарпат. правда. – 1987. – 18 ciч.




 1. ПАДЯК В. Письменник-iнтернацiоналiст: [Рец. на кн.: О.Рудловчак. Юлiй Iванович Ставровський-Попрадов. Життя, творчiсть, твори./ Перекл. i переспiви поезiй Ю. Шкробинця та В. Фединишинця. – Пряшiв, 1984]// Молодь Закарпаття. – 1988. – № 8 (27 лют.). – С. 8.




 1. PADJÁK V. A világhírnév ösvényei = Стежки до всесвiтньо вiдомого: [Закарпатська пушкiнiана за пiвтора столiття]// Kalendárium 89. – Uzsgorod: Kárpáti Kiadó, 1988. – C. 45-46.




 1. ПАДЯК В. Вклонiться Венелiну!: [Ювiлейна стаття]// Нове життя. – Пряшiв. – 1989. – 12 трав.




 1. Теж саме пiд назв.: Уклонiться Венелiну!// Закарпат. правда. – 1989. – 3 черв.




 1. ПАДЯК В. Московський пам’ятник Венелiну: [Про зруйнований надмогильний пам’ятник та нещодавно вiдкриту меморiальну дошку]// Молодь Закарпаття. – 1989. – № 42 (21 жовт.). – С. 8.




 1. ПАДЯК В. Слiдом загубленого листування: [Невiдоме iз стосункiв А.Кралицького з I. Срезневським]// Закарпат. правда. – 1988. – 25 груд.



 1. PADJÁK V. Egy város múltja fényképekben = Минуле мiста в фотографiях: [Угор. мовою]// Kárpáti Igaz Szó. – 1989. – Auguszt. 19.




 1. ПАДЯК В. “ Бо свої то за горами – не чужi”: [Iдея слов’янського єднання в творчостi
  О. Духновича]// XXI вiк. – Ужгород. – 1990. – № 6 (квiтень). – С. 4-5.




 1. ПАДЯК В. Боротьба за газету: [Початки журналiстики на Закарпаттi XIX ст.]// Новини Закарпаття. – 1991. – 21 берез. – С. 5.




 1. ПАДЯК В. Закарпатський Мойсей: [Про невiдомий рукопис оповiдання А. Кралицького “Мойсей”]// Новини Закарпаття. – 1991. – 5 берез. – С. 6.


Ohlasy:

Бабота Л. Закарпатоукраїнська проза другої половини XIX столiття// Словацьке пед. вид-во в Братiславi, Вiддiл укр. лiт. в Пряшевi. – 1994. – С. 144.


 1. ПАДЯК В. Невiдомий Духнович: [Про невiдомий рукопис поезiй будителя]// Новини Закарпаття. – 1991. – 13 лют. – С. 6.




 1. ПАДЯК В. Сам на сам з єпископом Андрiєм Бачинським: [Про знахiдку: невдомi записки (протоколи) єпископа]// Молодь Закарпаття. – 1991. – № 45 (7 лист.). – С. 4-5.




 1. ПАДЯК В. Свiтлi й темнi фарби великого протистояння: (Пам’ятi антигероя, лжевладики Стефана Панковича): [Про протистояння будителiв єпископу С.Панковичу – активному провiднику проугорської урядової полiтики]// Новини Закарпаття. – 1991. – 15 трав. – С. 4.




 1. ПАДЯК В. Ужгородський тижневик та доля трьох його редакторiв: [Роль газети “Свет” у справi культурно-нац. вiдродження]// Новини Закарпаття. – 1991. – 17 квiт. – С. 4-5.




 1. ПАДЯК В. На зірках не заощадиш: (Про бібліограф. покажчик “Закарпаття. Краєзнавство в працях професора Я. I. Штернберга”. – Ужгород, 1992)// Карпат. край. – 1992. – Грудень. – С. 24.




 1. ПАДЯК В. Америка мого прадiда: [Iсторичний нарис про емiграцiю русинiв до Америки та Канади на рубежi XIX-XX ст.]// Карпат. край . – 1992. – № 11 (10 берез.). – С. 6 ; № 14 ( .). – С. 6; № 18 (29 квiт.). – С. 6; № 21-22 (26 трав.). – С. 12; № 25-26 (24 черв.). – С. 12; № 29-30 (21лип.). – С. 12.




 1. ПАДЯК В. Жрецi та вандали: Навколо Мукачiвського псалтиру: [Iсторико-лiтературний нарис]// Карпат. край. – 1993. – № 1 (сiч.). – С. 14 – 15 ; № 2 (лют.). – С. 9-11; № 3 (берез.). – С. 8-9; № 4-6 (квiт. –черв.). – С. 41-43.




 1. ПАДЯК В. Невiдомий фотограф Анатолiй Кралицький: [Вiдомий письменник – один з перших фотоаматорiв Закарпаття сер. XIX ст.]// Свiтло й тiнь: Український фотомистецький журнал. – 1993. – № 2. – С. 2-3.




 1. ПАДЯК В. Драма ченця Анатолiя: [До 160-рiччя з дня народж. та 100-рiччя з дня смертi А.Кралицького]// Карпат. край. – 1994. – № 3-4 (берез. –квiт.). – С. 43-45.




 1. ПАДЯК В. “Дух народной жизни...”: [Iст. – лiт. аналiз невiдомого рукопису спогадiв А. Кралицького “Из воспоминаний 50-х годов Угрорусса”]// Тиса. – Ужгород. – 1995. – № 1-2. – С. 132; 1996. – № 1-2. – С. 96-100.


Ohlasy:

Статєєва В. Iван Франко – зачинатель загальноукраїнської полемiки про укр. мову та лiт. в кiнцi XIX ст.// “ Син народу, що вгору йде...”: Наук. зб. праць викл., асп., студ. Ужгород. держунiверситету. – Ужгород, 1997. – С. 47-65. – Про В. Падяка: С. 67- 68.


 1. ПАДЯК В. Кралицький і третє тисячоліття: [Про перспективи у вивченні творчої спадщини митця. За результатами укладання бібліограф. покажчика “О. Анатолій Кралицький” / В. ПАДЯК, Л. Iльченко. – Ужгород, 1994] // Карпатський край . – 1995. – № 1-4 (січ.–квіт.). – С. 128-129.


Ohlasy:

Кічера Віктор Васильович. Заснування і діяльність монастирів Чину Святого Василія Великого на Закарпатті (1733 –1950).– Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.– Ужгород, 2008.– С. 8.


 1. ПАДЯК В. У прози – своя поетика// Тиса. – Ужгород. – 1995. – № 1-2. – С. 142-144. – Рец. на кн.: Бабота Л. Закарпатоукраїнська проза другої половини XIX столiття. – Пряшiв, 1994.




 1. В.П. [ПАДЯК В.] Добра новина: [Передмова до добірки творів Штефана Сухого] // Наш чесько-русинськый календар – 2001 = Nas česko-rusínský kalendář – 2001 / Ужгород. т-во чес. культури Я. –А.Коменського; Клуб Т.Г..Масарика в Ужгороді/ Уклад. В.Падяк. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2000. – с.94.




 1. ПАДЯК В. Наукові читання в Ужгородському університеті, присвячені Т.Масарику// Наш чесько-русинськый календар – 2001 – Nas česko-rusínský kalendář – 2001/ Ужгород. т-во чес. культури Я. –А.Коменського; Клуб Т.Г..Масарика в Ужгороді/ Уклад. В.Падяк. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2000. – с.58-60.




 1. ПАДЯК В. Історія перевезення церкви св.Параскеви до м. Бланско у Моравії// Наш чесько-русинськый календарь на 2002 рік – Nas česko-rusínský kalendář na rok 2002. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001. – С. 26-44. – Фото.




 1. ПАДЯК В. Історія перевезення церкви св.Параскеви до Моравії// Ужгород. – 2001. – 15 верес. – С.11. – Чеський калейдоскоп №2.




 1. ПАДЯК В. Майстер Мигаль Салейчук// Ужгород. – 2001. – 15 верес. – С. 11. – Чеський калейдоскоп № 2.



 1. ПАДЯК В. Русинський майстер Мигаль Салейчук// Наш чесько-русинськый календарь на 2002 рік – Nas česko-rusínský kalendář na rok 2002. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001. – С. 48-51. – Фото.




 1. П.В. [В.ПАДЯК]. Ольбрахт і сучасне Закарпаття// Наш чесько-русинськый календарь на 2002 рік = Nas česko-rusínský kalendář na rok 2002. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001. – С. 103. – Фото.




 1. ПАДЯК В. Ольбрахт і сучасне Закарпаття // Ужгород. – 2001. – 4 серп. – С. 10. – Чеський калейдоскоп № 1.




 1. ПАДЯК В. Jan Kollar: 150. výročí úmrtí = Ян Коллар: 150-річчя з дня смерті// Наш чесько-русинськый календарь на 2002 рік – Nas česko-rusínský kalendář na rok 2002. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001. – С. 59. – Фото.




 1. ПАДЯК В. Брости нашої будучности : спередслово // Танчинець В. Тямте нас!: Поезії/ Дослідницький центр видавництва В.Падяка. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002. – С. 5-12. – (Серія «Брости». Книга перва).




 1. ПАДЯК В. Вручаніє : спередслово // Керецман Іван. Вручаніє: Хори і пісні на слова Олександра Духновича и сучасних русин. поетів: На честь оголошення ЮНЕСКО 2003 року роком О.Духновича/ Дослід. центр карпатознавства при Вид-ві В.Падяка; Вседержавне товариство русин. інтелігенції ім. А.Годинки (Будапешт); Товариство русинів Чес. Республіки (Прага); коментарі В.Падяка. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003. – С. 3-6 + Ноти. – Русин. мовою




 1. ПАДЯК В. Золотом по голубой ємали… : [Предисловие] // Бричкова С. «Дивясь, смотрю на этот мир...»: Стихи/ В.Падяк. – Ужгород-Бостон: Изд-во В.Падяка, 2004. – С.: 5-6. – На рус.яз.




 1. ПАДЯК В. Перша зустріч з маестро : [Передм.] // Василь П. Вогонь музики й віршів: Поезії/ уклад. В. Падяка; Інтерв’ю з автором В. Конопельця. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003. – С. 5-6. – Фото.




 1. ПАДЯК В. Русинськомовні видання у дзеркалі української статистики (1991-2002)// Руснацький світ: Науково-популярний збірник. Т. 3/ Русинське науково-освітнє товариство; Карпаторусинський науковий центр; Укладач-упорядник М.П.Макара. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003. – С.30-33.




 1. ПАДЯК В. Перша світова війна: Карпатські спомини. – Старий Замок Паланок. – 2004. – 22-28 жовт. (№ 15). – с. 15.




 1. ПАДЯК В. Поукрайинщеня текстув русинської класичної поезиї як елемент політикы асимілациї// Русинськый світ.- Будапешт.- 2005.- № 18 (март).- С. 2-5.




 1. ПАДЯК В. Анатолий Кралицкий и русская литература // Русская культура Закарпатья : Альманах 2006.– Ужгород, 2006, с. 144-147.




 1. ПАДЯК В. К 100-летию А. В. Карабелеша // Русская культура Закарпатья : Альманах 2006.– Ужгород, 2006, с. 131-136.




 1. ПАДЯК В. Кідь жыє у сердцю надїй : Спередслово // Мальцовска М. Зелена фатаморґана: Новела/ Малярка А.Ґаёва; Языкова редакторка А. Плїшкова.– Ужгород: Выдавательство В. Падяка, 2007.– С. 5-6. – Русин. мовою.




 1. ПАДЯК В. Забытый реформатор псіхіатрії в Австрії: Михайло фон Висаник (1792–1872) // Русинськый альманах 2007.– Будапешт, 2008.– С. 89-96.




 1. ПАДЯК В. Не судилось… : [послесловие] // Бричкова, С.Б. О чём-то вечном ... : стихи, поэма / Светлана Борисовна Бричкова. – Ужгород : Изд-во В.Падяка, 2008. –С. 106-108 – На рус. яз.




 1. ПАДЯК В. Память о русине Юрии Венелине (Георгии Гуце) в Москве // Русская культура Закарпатья : Альманах 2009. – Вып. 3. – Ужгород, 2009. – С. 184-196.




 1. ПАДЯК В. Светлана Борисовна Бричкова // Русская культура Закарпатья : Альманах 2009. – Вып. 3. – Ужгород, 2009. – С. 259-264.




 1. ПАДЯК В. Душа поета – то народна правда : спередслово // Танчинець, В. Русине, віруй! : стихы, переклады, оповіданя / Володимир Танчинець; Дослідный центер карпатистикы. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2010. –С. 5-9. – Русин. мовою.




 1. ПАДЯК В. Нацистские лагеря не сломили русинского поэта А. Карабелеша // Русская культура Закарпатья : Альманах 2010. – Вып. 4. – Ужгород, 2010. – С. 145-152.




 1. ПАДЯК В. Файтова республіка, авадь Особености русинської автономії : спередслово // Кешеля, Д. Пацаловська республіка, авадь Гойте, люди, кониць світа! : Роман из народного жытя 1990-х годів / Дмитро Кешеля ; Дослідный центер карпатистикы ; мов. ред., післямова В. Падяка ; худож. Я. Дуленко ; упорядкув. М. Падяка. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2011. – С. 5-9. – Русин. мовою.




 1. ПАДЯК В. Феномен русинськых творів Дмитра Кешелі, авадь Ци вознесе «Пацаловська республіка» нашу літературу : позадслово // Кешеля, Д. Пацаловська республіка, авадь Гойте, люди, кониць світа! : Роман из народного жытя 1990-х годів / Дмитро Кешеля ; Дослідный центер карпатистикы ; мов. ред., передм. В. Падяка ; худож. Я. Дуленко ; упорядкув. М. Падяка. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2011. – С. 253-254. – Русин. мовою.




 1. ПАДЯК В. Мамко, купте мі книжку [Рец. На книгу: Квета Мороховічова-Цвик. Приятелї спід зеленого дуба і белавого неба.– Пряшів: Сполок русиньскых писателів Словеньска, 2011, 112 с.] // Русиньскый літературный алманах на 2011-ый рік / Зоставителї: А.Зозуляк, К.Копорова.– Пряшів: Сполок русиньскых писателів Словеньска, 2011, с. 67-68.




 1. ПАДЯК В. Оплодненя културы : Спередслово // Шарич, С. Авар лярмач : писнї / Секуле Шарич ; вибор, преклад и послеслово : В. Бесерминї; спередслово : В. Падяк. – Ужгород : Видавательство В. Падяка, 2012. – С. 5-6.




 1. ПАДЯК В. Перша «легальна» русинська читанка // Комуніст. – Київ. – 2012. – 31 серп. (№ 69). – С. 40 – Русин. мовою.




 1. ПАДЯК В. Карпаторусин Ю. Венелин – основоположник болгаристики в России// Неділя. – Ужгород.– 2012.– 13-19 квіт. (№ 15).– С. 17.




 1. ПАДЯК В. Александр Землянухин: донской казак, за чьё здоровье в 1813 году тост произнёс сам английский король // Европа-Центр.– Ужгород.– 2012.– 26 октября (№ 43).– С. 14.




 1. ПАДЯК В. Напутноє слово // Падяк В. Літературный кошичок : Читанка : 2.-3. цвіт [Текст] : про русинські школы пятьрочной сістемы народной освіты / Валерій Падяк ; Дослїдный центер карпатістикы при Выдавательстві В.Падяка. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2012. – С. 3-4.

 2. ПАДЯК В. Бесїда за даякі проблемы троякого (двоякого) выгваряня слов (односно діалектных черт). // Падяк В. Літературный кошичок : Читанка : 2.-3. цвіт [Текст] : про русинські школы пятьрочной сістемы народной освіты / Валерій Падяк ; Дослїдный центер карпатістикы при Выдавательстві В. Падяка. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2012. – С. 5-6.


ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch



 1. ПАДЯК В. Пушкiн або Йокаї? (З приводу “Пугачова” А. Кралицького): [Про невiдомий переклад Кралицьким оповiдання М. Йокаї]// Дукля. – Пряшiв (ЧССР). – 1985. – № 5. – С. 53-56. – Спiвавт.: Я. Штернберг.


Ohlasy:

Бабота Л. Закарпатоукраїнська проза другої половини XIX столiття// Словацьке пед. вид-во в Братiславi, Вiддiл укр. лiт. в Пряшевi. – 1994. – С. 139.


 1. ПАДЯК В. Нашому сучасниковi: [Рец. на кн.: О.Рудловчак. Юлiй Iванович Ставровський-Попрадов. Життя, творчiсть, твори/ Перекл. i переспiви поезiй Ю. Шкробинця та В. Фединишинця. – Пряшiв, 1984]// Дукля. –Пряшiв (ЧССР). – 1987. – № 6. – С. 69-71.




 1. ПАДЯК В. Невiдомi матерiали про творчiсть О. Духновича [Вiднайденi рукописи з поетичної спадщини будителя]// Дукля. –Пряшiв (ЧССР). – 1988. – № 2. – С. 38-44. – Спiвавт.: Я. Штернберг.




 1. ПАДЯК В. Слiдом загубленого листування: [Невiдоме iз стосункiв А.Кралицького з I. Срезневським]// Дукля. – Пряшiв (ЧССР). – 1989. – № 4. – С. 62-64.




 1. ПАДЯК В. Русиньска терра інкоґніта // Русин. – Пряшів. – 2006. – чис. 1-2. С. 19-21. – Русин. мовою.




 1. ПАДЯК В. Закарпатя (Підкарпатьска Русь): проблемы і шпеціфічности фунґованя літературного языка в контекстї націоналного возроджіня: выступ на міжнародній конференції Славяньскы літературны мікроязыкы і языковы контакты, орґанізованій у рамках комісії про языковы контакты при Міжнароднім выборї славістів, Татру, Естонсько, 15. –17. септембра 2005) // Русин. – Пряшів. – 2007. – чис. 1. – С. 10-12 ; 2007. – чис. 2. – С. 15-17. – Русин. мовою.


Ohlasy:

God Is a Rusin” : An Antology of Contemporary Carpatho-Rusin Literature./ Translated by Elaine Rusinko with Bogdan Horbal and Slavomir Olejar. Edited by Elaine Rusinko.– Bloomington, Indiana, 2011.– P. 269.





 1. ПАДЯК В. Як ся сокотит памнять за Юрія Венеліна (Гуцу) у Москві // Русин. – Пряшів. – 2007. – чис. 6. – С. 13-15. – Русин. мовою




 1. ПАДЯК В. Забытый Русин-реформатор в Австрії: Михайло фон Висаник (10. 10. 1792 – 3. 11. 1872) // Русин. – Пряшів. – 2008. – чис. 1. – С. 9-10. – Русин. мовою.




 1. ПАДЯК В. Языкова сітуація на Підкарпатській Руси: проблемы и перспективы // Русин. – Пряшів. – 2008. – чис. 3. – С. 6-9. – Русин. мовою.




 1. ПАДЯК В. Іван Гарайда – директор русиньской академії наук, або: «Именем РСФСР – убить!» // Русин. – Пряшів. – 2010. – чис. 10. – С. 19-20. – Русин. мовою.




 1. ПАДЯК В. Літературно-критичні публікації Н. Бескида за жытя і творы Ю. Ставровского-Попрадова // Русин. – Пряшів. – 2010. – чис. 4. – С. 18-19. – Русин. мовою.




 1. ПАДЯК В. Што в твоїй фамилії, Декамелісе? // Русин. – Пряшів. – 2010. – чис. 2. – С. 17-18. – Русин. мовою.




 1. ПАДЯК В. Юлій Ставровськый (Попрадов) як дописователь подкарпатськой новинкы «Новый св¤тъ» // Русин. – Пряшів. – 2010. – чис. 3. – С. 20-22. – Русин. мовою.




 1. ПАДЯК В. Зближеня култур – нова книга // Русин. – Пряшів. – 2012. – чис. 3. – С. 18-19. – Русин. мовою.




 1. ПАДЯК В. Перша «леґална» русиньска публікація на Підкарпатю // Русин. – Пряшів. – 2012. – чис. 3. – С. 17. – Русин. мовою.




 1. ПАДЯК В. Перша світова война : Карпатскы спомины (Урывкы з будучой книгы автора, яка буде присвячена 100-рочу од зачатку Першой світовой войны // Русин. – Пряшів. – 2012. – чис. 3. – С. 1-3. – Русин. мовою.


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách


 1. ПАДЯК В. Первые упоминания о Ю. И. Венелине на родине// Ю. I. Венелiн i розвиток мiжслов’янських взаємозв’язкiв: Тези доп. i повiдомл. наук. конф., присвяч. 150-рiччю вiд дня смертi Ю. I. Венелiна. – Ужгород, 1989. – С. 93-94.




 1. ПАДЯК В. До витокiв iдеї укладання збiрникiв “Народное чтение”: аналiз невiдомого рукопису А. Кралицького// Тези народознавчої наук. –практич. конф., присвяч. 160-рiччю вiд дня народж. Тивадара Легоцького (26-27 жовт. 1990 р.). – Мукачево, 1990. – С. 102-104.




 1. ПАДЯК В. Першi згадки про Ю. I. Венелiна на Закарпаттi – батькiвщинi вченого// Ю. I. Венелiн i слов’янський свiт: Матерiали Мiжнар. наук. конф. – Ужгород, 1992. – С. 210-216;




 1. ПАДЯК В. Жрецi та вандали: Навколо Мукачiвського псалтиру: [Iсторико-лiтературний нарис]// Карпат. край. – 1993. – № 1 (сiч.). – С. 14 – 15 ; № 2 (лют.). – С. 9-11; № 3 (берез.). – С. 8-9; № 4-6 (квiт. –черв.). – С. 41-43.



 1. ПАДЯК В. [З виступу на презентацiї бiблiограф. покажчика “Олександр Духнович (1803-1865)”, Ужгород, 1995]// Скарбниця духовностi: Науковiй бiблiотецi УжДУ – 50 рокiв. – Ужгород, 1997. – С. 182-183.




 1. ПАДЯК В. Початки культу книгозбереження в Закарпаттi: вiд монастирських осередкiв до перших свiтських бiблiотек// Скарбниця духовностi: Науковiй бiблiотецi УжДУ – 50 рокiв. – Ужгород, 1997. – С. 128-137.




 1. ПАДЯК В. Бачинський А.Ф.: [Біограф. довідка]// Бібліотечне Закарпаття: Сторінки історії та сучасності. – Ужгород: Патент, Вид-во В.Падяка, 2000. – С. 10-11.




 1. ПАДЯК В. Духнович О.В.: [Біограф. довідка]// Бібліотечне Закарпаття: Сторінки історії та сучасності. – Ужгород: Патент, Вид-во В.Падяка, 2000. – С. 12-15.




 1. ПАДЯК В. Кралицький А.Ф. [Біографічна довідка]// Бібліотечне Закарпаття: Сторінки історії та сучасності. – Ужгород: Патент, Вид-во В.Падяка, 2000. – С. 16-18.




 1. ПАДЯК В. Лелекач М.М.: [Біограф. довідка]// Бібліотечне Закарпаття: Сторінки історії та сучасності. – Ужгород: Патент, Вид-во В.Падяка, 2000. – С. 19-20.




 1. ПАДЯК В. Микитась В.Л.: [Біограф. довідка] // Бібліотечне Закарпаття: Сторінки історії та сучасності. – Ужгород: Патент, Вид-во В.Падяка, 2000. – С. 22-23.




 1. ПАДЯК В. Сак Ю.М.: [Біограф. довідка]// Бібліотечне Закарпаття: Сторінки історії та сучасності. – Ужгород: Патент, Вид-во В.Падяка, 2000. – С. 24-25.




 1. ПАДЯК В. 80-річчя з дня народження Олени Дем’янівни Закривидороги, бібліографа (1923)// Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2003 рік: Рекоменд. бібліогр. посіб. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002. – С. 122-125.




 1. ПАДЯК В. 165-річчя з дня народження Кирила Антоновича Сабова, педагога, публіциста, будителя (1838-1914)// Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2003 рік: Рекомен. бібліогр. посіб. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002. – С. 136-139.




 1. ПАДЯК В. 115-річчя з дня народження Федора Федоровича Аристова, літературознавця (1888-1932)// Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2003 рік: Рекоменд. бібліогр. посіб. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002. – С. 153-157.




 1. ПАДЯК В. 65-річчя з дня народження Івана Івановича Попа, історика-славіста, мистецтвознавця (1938)// Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2003 рік: Рекоменд. бібліогр. посіб. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002. – С. 97-100.




 1. ПАДЯК В. Першi згадки про Ю. I. Венелiна на Закарпаттi – батькiвщинi вченого // Юрій Гуца-Венелін: До 200-річчя від дня народж./ Упоряд.: В.Задорожний, М.Зимомря. – Ужгород: Карпати, 2002. – С. 135-139.




 1. ПАДЯК В. Анатолій Федорович Кралицький: 110-річчя від дня смерті прозаїка, етнографа, фольклориста, журналіста (1834(1835?)-1894)// Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2004 рік: Рекомендаційний біо-бібліографічний посібник/ Уклад.: Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич; Відп. за вип. Л.З.Григаш; Наук. ред. В.І.Падяк; Вип. ред. Л.О.Ільченко. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003. – С. 60-63.




 1. ПАДЯК В. Іван Антонович Сільвай (Уріїл Метеор): 100-річчя від дня смерті письменника, громадського діяча (1838-1904)// Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2004 рік: Рекомендаційний біо-бібліографічний посібник/ Уклад.: Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич; Відп. за вип. Л.З.Григаш; Наук. ред. В.І.Падяк; Вип. ред. Л.О.Ільченко. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003. – С. 64-67.




 1. ПАДЯК В. Олена Михайлівна Рудловчак: 85-річчя з дня народження літературознавця (1919)// Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2004 рік: Рекомендаційний біо-бібліографічний посібник/ Уклад.: Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич; Відп. за вип. Л.З.Григаш; Наук. ред. В.І.Падяк; Вип. ред. Л.О.Ільченко. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003. – С. 52-54.




 1. ПАДЯК В.. Іван Андрійович Гарайда: 100-річчя з дня народження філолога, виконавчого директора Подкарпатського общества наук (1905–1944)// Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник/ Уклад.: Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2004.- С. 63.




 1. ПАДЯК В. Антоній Годинка и ідея реформы русинського літературного языка у 70-і годы ХІХ ст.// Русинськый світ.- Будапешт.- 2004.- № 6 (март).- С. 2-4.




 1. ПАДЯК В. Сюжетні коментарі до ілюстрацій // Маґочій П.–Р. Народ нізвідки: Ілюстрована історія карпаторусинів/ Пер. з англ. С.Біленького, Н.Кушко.– Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2006.– 120 с.: іл.+ Карти.




 1. PADIAK V. Commentary to illustrations // Magocsi, P.–R. The People From Nowhere: An Illustrated History of Carpatho-Rusyns.– Uzhhorod: V. Padiak Publishers, 2006.– 120p.: illus. + maps. – Англ. мовою.




 1. PADEAC V. Comentarii de subiect la imagini // Magocsi, Pavlo Robert. Poporul de niciunde: Istoria în imagini a rutenilor carpatici / Traducere în limba română de E. Chilaru. – Ujgorod: Editura lui V. Padeac, 2007. – 120 p.: foto + Hărţi. – Румун. мовою.




 1. ПАДЯК В. Сюжетні комент. ид ілустраціям // Маґочій, Павло Роберт. Народ нивыдкы: Ілустрована історія карпаторусинôв / Потовмачив по русинськы Падяк В. – Ужгород: Выд-во В. Падяка, 2007. – 120 с.: іл.+ Карты. – Русин. мовою.




 1. ПАДЯК, В. Возроджіня русинського ошколованя на Подкарпатській Руси (2003–2008) / Валерій Падяк. – Ужгород : Выдавательство В.Падяка, 2008. – 36 с. : іл. – Русин. мовою.




 1. ПАДЯК Валерий. Коментари ґу илустрацийом // Маґочи, Павло Роберт. Народ нїодкадз: илустрована история Карпатских Русинох ; Преклад по руски: Анита Ґовля, Любомир Медєши, Михайло Фейса; Ужгород – Нови Сад: Видавательство В. Падяка – НВУ «Руске слово», 2009. – 120 с.: ил. – Воєводин. русин. мовою.




 1. PAĐAK V. Komentari i ilustracije // Magocsi, Paul Robert. Narod niotkuda : Ilustrirana povijest Karpatorusina /; prijevod na hrvatski jezik: E.Vrabec. – Uћhorod : Naklada V. Pađaka, 2009. – 120 str. : il. + karte. – Хорват. мовою.



AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách


 1. ПАДЯК В. Невiдомий фотограф Анатолiй Кралицький: [Про фотографiчнi зацiкавлення та аналiз рукописного зошита з фотографiї]// Науковий збiрник Музею української культури у Свиднику. – Словац. пед. вид-во в Братiславi, вiддiл укр. лiт. в Пряшевi. – 1992. – Т. 18. – С. 199-202.




 1. ПАДЯК В. Початки культу[ри] книгозбереження на Закарпаттi: вiд монастирських осередкiв до перших свiтських бiблiотек// Благовiсник працi: Наук. збiрник на пошану академiка М. Мушинки. – Ужгород-Пряшiв, 1998. – С. 195-201.




 1. Magocsi, Paul Robert. Národ znikadiaľ: ilustrovaná histуria karpatských Rusínov / Komentáre k ilustráciám: V. PADAK; preklad z ukrajinskáho jazyka: Anna Plišková; preklad textov na mapách a ich úprava: A. Zozuľák. – Prešov: Rusín a Ľudové noviny, 2007. – 120 s.: ilustrácie a mapy v slovenskom jazyku.




 1. ПАДЯК В. Юлій Ставровськый-Попрадов як дописователь подкарпатськой новинкы «Новый св¤тъ» // Historické a sociokultúrna realita Rusínov na Slovensku: zborník recenzovaných vedecko-odborných prác z medzinárodných a domácich seminárov poriadanách v roku 2009 / Slovenské národne múzeum – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove; ed. O. Glosíková. – Prešov, 2009.– Edicia Ruthenica Slovaca (1). – С. 113-118. – Русин. мовою.




 1. ПАДЯК В. Літературно-критичні публікації Н. Бескида за жытя и творы Ю. Ставровского-Попрадова як важный етап літературной канонізації карпаторусинського поета // Historické a sociokultúrna realita Rusínov na Slovensku: zborník recenzovaných vedecko-odborných prác z medzinárodných a domácich seminárov poriadanách v roku 2009 / Slovenské národne múzeum – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove; ed. O. Glosíková. – Prešov, 2009.– Edнcia Ruthenica Slovaca (1). – С. 119-122. – Русин. мовою.




Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка