Юнацька кафедра Бібліотека очима користувачаСкачати 138.75 Kb.
Дата конвертації08.01.2019
Розмір138.75 Kb.

c:\users\public.bibliomist-пк\desktop\человечек.jpg

Бібліотека очима користувача

Соціологічне дослідження

Межівська районна бібліотека

Юнацька кафедра
Бібліотека очима користувача

Актуальність дослідження була зумовлена необхідністю довести, що задоволення інформаційних потреб користувачів залежить від багатьох чинників, а саме: формування та організація бібліотечних фондів, повноти та якості основних бібліотечних, а також інформаційно-комп’ютерних послуг бібліотеки, якості та комфортності обслуговування користувачів.
Мета дослідження: вивчення думки користувачів про бібліотечно-інформаційні послуги; розширення уявлень про соціальні та професійні характеристики користувачів, мотиви їхніх звернень до бібліотеки; визначення шляхів удосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування; вивчення якості, комфортності обслуговування; оцінка роботи бібліотеки, а також окреслення пріоритетів розвитку бібліотеки на майбутнє.
Завдання дослідження: вивчення комплексу основних бібліотечних та інформаційно-комп’ютерних послуг бібліотеки; якості та комфортності обслуговування за різними показниками; загальна оцінка роботи бібліотеки користувачами; вивчення їх зауважень та пропозицій щодо роботи в цілому та за окремими напрямками роботи; частота та мотиви звернення різних категорій користувачів до бібліотеки.
Учасниками дослідження стали 45 респондентів.
Метод дослідження: анкетне опитування.

Шановний читачу!
Просимо Вас взяти участь у соціологічному дослідженні «Бібліотека очима користувача».

Ваші відповіді і побажання допоможуть визначити перспективні напрямки, форми і методи подальшого удосконалення роботи бібліотеки.

Заповнюючи анкету, підкресліть обраний варіант відповіді, допишіть Вашу відповідь, визначте за ступенем значущості – 1, 2, 3, 4…

Заздалегідь вдячні Вам за допомогу у виявленні читацької думки.


Анкета
І. Комплекс основних бібліотечних послуг

1. Якими формами бібліотечно-інформаційних послуг Ви користуєтесь найчастіше?

 • отримання літератури з фонду абонемента;

 • отримання літератури в читальному залі;

 • консультаційна допомога в пошуку та виборі джерел інформації;

 • відвідування масових заходів;

 • інше (що саме?)………………………………………………………..............

…………………………………………………………………………………...
2. З яких галузей знань Ви найчастіше запитуєте літературу?

………………………………………………………………………………….


3. Чи користуєтесь Ви послугами Інтернет-центру?


 • Так

 • Ні4. Якими каталогами Ви найчастіше користуєтесь для пошуку необхідної інформації?


 • алфавітним;

 • систематичним;

 • краєзнавчим;

 • картотекою статей;

 • іншими (якими саме?)……………………………………………………….


5. Чи потребуєте Ви допомоги бібліотечного фахівця при користуванні каталогами?

 • Так

 • Ні


6. Чи задовольняє Ваші інформаційні потреби фонд бібліотеки?


 • Так

 • Ні


7. Якому джерелу інформації Ви надали б перевагу?


 • традиційному (книга);

 • інноваційному (Інтернет);

 • книга + Інтернет.


8. Ваші побажання щодо комплектування бібліотеки періодичними виданнями…………………………………………………………………………...
9. Використання комп’ютерних та Інтернет - технологій:

 • пошук інформації в мережі Інтернет;

 • користування електронною поштою;

 • набір тексту з навчальною, освітньою метою;

 • сканування, роздрукування та редагування текстів, графічних зображень;

 • запис інформації на компакт-диски;

 • інше (що саме?)………………………………………………………...........


II. Комплекс інформаційно-комп’ютерних послуг


 1. Чи користуєтесь Ви сайтом бібліотеки?
 • Так

 • Ні
 1. Дайте Вашу оцінку сайту бібліотеки:
 • відмінно

 • добре

 • задовільно

 • незадовільно
 1. Яку інформацію з сайту бібліотеки Ви використовуєте?
 • дізнаюсь про роботу бібліотеки, її послуги, заходи;

 • користуюсь послугами віртуальної довідки;

 • використовую для переходу на сайти інших бібліотек.


4. Що Ви знаєте про соціальні мережі Інтернету?

 • не ознайомлений;

 • знаю, але не користуюсь;

 • користуюсь зрідка;

 • активно користуюсь.


5. Якою саме соціальною мережею Інтернету Ви користуєтесь?


 • mail.ru;

 • vkontakte.ru

 • profeo;

 • Faсebook;

 • odnoklassniki.ru;

 • youtube.com;

 • іншою (якою саме?)…………………………………………………...........


6.Чи знаєте Ви про існування міжнародних проектів розвитку бібліотек?


 • Програми «Бібліоміст» - Так - Ні

 • МФ «Відродження» Посольства США в Україні - Так - Ні


7.Чи наявна у Вашій бібліотеці інформація про співпрацю бібліотеки з органами державної влади ? • Так

 • Ні8. Чи бажали б Ви користуватися в бібліотеці можливостями доступу до інформації про діяльність органів державної влади?


 • Так

 • Ні9. Якщо «так», то з якою метою?


 • пошук інформації про діяльність Верховної Ради України;

 • пошук інформації про діяльність Кабінету Міністрів України;

 • пошук інформації про діяльність Адміністрації Президента України;

 • пошук інформації про діяльність міністерств і відомств;

 • пошук інформації про діяльність органів місцевої влади.IІІ. Якість, комфортність обслуговування
1. Чим Вас приваблює бібліотека? (Зазначте за ступенем значущості)


 • повнота та актуальність фонду;

 • наявність якісного довідково-бібліографічного апарату, новітніх

пошукових систем;

 • можливість отримати необхідну інформацію з мережі Інтернет;

 • оперативність та якість обслуговування;

 • репертуар масових заходів (конференції, презентації, виставки);

 • професійність бібліотечних працівників;

 • культура обслуговування;

 • сервіс та умови обслуговування;

 • інше ………………………………………………………………………..


2. Визначте стан комфортності бібліотеки


 • територіальне розміщення (зручне, незручне);

 • режим роботи (зручний, незручний);

 • зручність читацьких місць………………………………………………….

 • освітлення(задовільне, незадовільне);

 • оформлення інтер’єру………………………………………………………

 • температура, вентиляція (задовільна, незадовільна);

 • чистота, порядок, затишок…………………………………………………


ІV. Оцінка роботи бібліотеки в цілому та пріоритети її розвитку на майбутнє
1.Дайте загальну оцінку роботи бібліотеки:


 • відмінно

 • добре

 • задовільно

 • незадовільно


2. Висловіть Ваші зауваження та пропозиції щодо поліпшення роботи бібліотеки:……………………………………………………….....................
3. В якому напрямі, на Вашу думку, має розвиватися бібліотека?

 • традиційний центр збереження документів;

 • комплексний бібліотечно-інформаційний центр;

 • електронно-інформаційний центр;

 • інше бачення……………………………………………………………...

Надайте, будь ласка, інформацію про себе:
1. Якими бібліотеками селища Ви користуєтесь? ідкресліть)

 • бібліотека учбового закладу;

 • центральна районна бібліотека;

 • центральна районна бібліотека для дітей;


2.Як давно Ви користуєтесь послугами цієї бібліотеки ?

 • менше 1 року;

 • від 1 до 3 років;

 • від 3 до 10 років;

 • більше 10 років.


3.Що вплинуло на обрання Вами саме цієї бібліотеки?

 • розміщення в зручному місці;

 • зручний режим роботи;

 • затишне приміщення;

 • влаштовує фонд;

 • оперативне обслуговування;

 • можливість отримати необхідну інформацію;

 • культура обслуговування;

 • професіоналізм бібліотекарів;

 • можливість цікаво провести вільний час;

 • інше (що саме?)…………………………………………………….............


4.Основні мотиви Вашого звернення до бібліотеки

 • навчання;

 • самоосвіта;

 • наукова праця;

 • виробнича, комерційна діяльність;

 • громадська діяльність;

 • отримання інформації про нову літературу;

 • інтерес до ресурсів мережі Інтернет;

 • цілеспрямоване звернення до певної книги, газети, журналу, теми, автора, твору;

 • проведення дозвілля.


5.Як часто Ви відвідуєте бібліотеку?

 • один-два рази на місяць;

 • щотижня;

 • щомісяця;

 • кілька разів на рік.6.Скільки часу Ви приділяєте читанню?


 • читаю декілька годин на день;

 • читаю кожного дня хоч потроху;

 • читаю не кожного дня, а тоді коли з’являється щось цікаве;

 • читаю під час підготовки до іспиту, екзамену.


Дякуємо за участь в анкетуванні!
Аналіз анкет:
У процесі дослідження було проаналізовано склад користувачів бібліотеки; визначено коло їх інформаційних запитів і ступінь задоволеності бібліотечним обслуговуванням; вивчено попит на літературу з різноманітних галузей знань та їх думку щодо напрямку, в якому в подальшому має розвиватися бібліотека.

Склад респондентів дозволяє скласти уявлення про читацьку аудиторію сучасної книгозбірні. Це - студенти(25,7%); педагоги(13,2%); учні старших класів шкіл райцентру(61,1%). Щомісяця бібліотеку відвідують 34,0% респондентів; один - два рази на місяць – 26,8%, кілька разів на рік – 39,2%.

Серед мотивів відвідування бібліотеки основними є: цілеспрямоване звернення до певної книги, газети, журналу, теми, автора, твору (цей мотив вказали 53,0% респондентів); навчання – 20,2%; самоосвіта – 22,7%; Інтерес до ресурсів мережі Інтернет вказали 17,7% респондентів; для 17,9% основним мотивом звернення є отримання інформації про нову літературу. Оскільки бібліотека, особливо в сільській місцевості, виконує ще і дозвіллєву функцію, 13,1% респондентів вказали основним саме цей мотив.

Показовим є і читацький стаж. Максимальна кількість респондентів (37,3%) відвідують бібліотеку понад 10 років; від 3 до 10 років – 33,1%; від 1 до 3 років – 20,2%. Найменшу кількість респондентів (9,4%) складають ті користувачі, читацький стаж яких менше 1 року.

На питання «З яких галузей знань Ви найчастіше запитуєте літературу?» відповіді респондентів були розподілені наступним чином:


 • Художня література, в т. ч. пригоди та фантастика – 88,9%;

 • Економіка та фінанси, бухгалтерський облік, менеджмент – 53,9%;

 • Основи комп’ютерної грамотності, Інтернет – технології - 41,9%;

 • Культура та мистецтво – 38,5%;

 • Історія, історичні науки – 31,9%;

 • Психологія та педагогіка, в т. ч. дитяча – 29,4%;

 • Література з різних галузей медицини – 23,6%;

 • Екологія, захист навколишнього середовища – 17,5%;

 • Дозвілля, хобі, рукоділля – 15,9%.

У районній бібліотеці працює Інтернет-центр, який відвідує 56,8% респондентів.

Задоволення інформаційних потреб користувачів є основним завданням бібліотеки. Як показало анкетування, користувачі майже повністю задовольняють свої потреби, використовуючи бібліотечні фонди.

У процесі анкетування важливо було виявити, наскільки задоволені користувачі інформаційно-бібліотечними послугами. Основним інструментом для орієнтації в масиві інформаційних ресурсів бібліотеки є каталоги – причому найчастіше користувачі звертаються до краєзнавчого (30,7%), алфавітного (23,5%) та систематичного (28,5%) каталогів, потім картотеки статей (17,3%) респондентів.

Визначення ступеня володіння навичками роботи з каталогами свідчить, що 35,6% респондентів при користування ними потребують допомоги бібліотечного фахівця; мають навички роботи з каталогами 64,4% користувачів.

Головним чинником успішної роботи сучасної книгозбірні є інформатизація бібліотеки, зростання обсягу віртуального обслуговування користувачів. Тому серед інших завдань дослідження важливими були також вивчення попиту на комп`ютерні послуги, забезпеченість електронними ресурсами, якість сайту бібліотеки. Найчастіше відвідувачі заходять на сайт, щоб дізнатися про роботу бібліотеки, її послуги, заходи (65,9%), використовують послуги віртуальної довідки (4,6%). Загалом сайт бібліотеки було оцінено так: відмінно – 46,4%, добре – 36,2%, задовільно – 17,4%.

Щодо користування соціальними мережами Інтернету серед активних користувачів найбільш популярними є Vkontakte.ru (32,0%); Odnoklassniki.com (25,7%); mail.ru (18,1%); Facebook (13%); Youtube.com (11,2%).

У ході дослідження з`ясовувався рівень обізнаності користувачів бібліотеки щодо існування міжнародних проектів розвитку бібліотек, наявності в них інформації про співпрацю з органами державної влади, можливості доступу до інформації про діяльність законодавчих та виконавчих органів влади, а саме: 91,2% анкетованих обізнані з діяльністю програми «Бібліоміст», завдяки якій бібліотека безкоштовно отримала комп`ютерну техніку та ліцензійне програмне забезпечення до неї; 28,5% обізнані з діяльністю МФ «Відродження» Посольства США в Україні. Аналіз анкет показав також, що 90,5% користувачів відмітили, що інформація про співпрацю бібліотеки та органів влади наявна в бібліотеці; 9,5% відповіли, що не знають або не цікавилися цим питанням. Бажають користуватися в бібліотеці можливістю доступу до інформації про діяльність органів державної влади з метою: пошуку інформації про діяльність Верховної Ради України(26,1%), Кабінету Міністрів (16,7%), Адміністрації Президента України (27,5%), діяльність міністерств і відомств (23,5%), органів місцевої влади (31,9%) респондентів.

Важливими в обслуговуванні користувачів бібліотеки є якість та комфортність, що впливає на загальне уявлення користувачів про заклад культури. В рейтингу привабливості на першому місці – культура обслуговування, яку відмітили 71,0% респондентів; на другому – професійність бібліотечних фахівців (49,0%); третьому та четвертому – сервіс та умови (44,7%), оперативність та якість обслуговування (43,8%). Загалом, якість та комфортність обслуговування в бібліотеці користувачами були оцінені досить високо.

Визнаючи стан комфортності бібліотек, користувачі звертають увагу на чистоту, порядок, затишок (89,3% респондентів), зручний режим роботи (78,4%), оформлення інтер’єру (75,5%). В цілому роботу книгозбірень оцінили на «відмінно» 50,3% респондентів, оцінку «добре» поставили –33,2%, «задовільно» – 16,5%.

Думка користувачів щодо шляхів розвитку бібліотеки дуже важлива для оптимізації функціонування закладу. Більшість респондентів вважають, що бібліотека повинна розвиватися як комплексний бібліотечний центр у поєднанні традиційних та комп`ютерних технологій.


Висновки та рекомендації:
Проведене дослідження показало, що фонди районної бібліотеки на 45% задовольняють потреби користувачів. 55% користувачів надали б перевагу Інтернету як джерелу інформації.

Відповіді користувачів націлюють на розширення репертуару періодичних видань, особливо з правової , природничо-наукової, технічної тематики. На першому місці – видача періодики з читального залу.Дані дослідження свідчать про великий відсоток користувачів, які заходять на бібліотечні сайти, особливо це стосується сайту районної бібліотеки. Більш активно користувачі обізнані з послугами соціальних мереж і активно користуються ними. В цілому робота бібліотек оцінена як «добра» (50%).

 1. Для успішної діяльності районній бібліотеці необхідно активніше співпрацювати з органами влади, громадськими організаціями.

 2. Відповідно до прийнятих державних, обласних та районних програм поповнення бібліотечних фондів, здійснювати регулярний контроль за кількісним та якісним комплектуванням книгозбірень, в т. ч. документами на нетрадиційних носіях інформації, електронних видань.

 3. Формувати в сприятливі умови для популяризації книги, читання, знань, особливо серед молоді, створювати умови для підвищення читацької активності, рівня культурної компетентності користувачів.

 4. Підвищити ефективність використання документів, що є в наявності в бібліотеках.

 5. Бібліотекам району впроваджувати в роботу сучасні комп`ютерні технології, активно використовувати їх для обслуговування користувачів, розширяти репертуар інформаційно-комп`ютерних послуг; посилити рекламу сайтів та регулярно поповнювати веб-ресурси книгозбірень.

 6. Активізувати роботу книгозбірень щодо поінформованості користувачів про діяльність міжнародних проектів розвитку бібліотек, співпрацю бібліотеки з органами державної влади; створити умови для доступу користувачів до інформації про діяльність органів державної влади.

 7. В подальшій роботі бібліотеки враховувати зауваження та пропозиції користувачів щодо поліпшення роботи закладу.


Провідний бібліотекар юнацької кафедри

Межівської районної бібліотеки О.І.Канівець

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка