Ю. Л. С 77 Розмовляємо французькою



Сторінка1/13
Дата конвертації11.01.2018
Розмір0.59 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13






Ю.Л. Старовойт


РОЗМОВЛЯЄМО ФРАНЦУЗЬКОЮ



Міністерство освіти і науки України


Вінницький національний технічний університет

Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки. Протокол № 9 від 29 квітня 2004 р.




Старовойт Ю.Л.

С 77 Розмовляємо французькою. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2004. – 62 с.

Посібник призначений для студентів усіх напрямів підготовки, які вивчають французьку мову. В ньому подані та розроблені розмовні теми, що виносяться на державний іспит з іноземної мови у відповідності до плану кафедри та програми дисципліни “Іноземна мова”.

УДК 804.0(075


Вінниця ВНТУ 2004

УДК 804.0(075)

С 77

Р е ц е н з е н т и :



О.І.Хома, доктор філософських наук, професор

І.Н.Дудар, доктор технічних наук, професор

О.В.Волошина, кандидат філологічних наук, доцент

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України


П е р е д м о в а



За старою радянською традицією при вивченні іноземної мови студентами нефілологічних і особливо технічних факультетів першочергова увага зверталася на вміння опрацьовувати зі словником іноземну літературу за фахом, у зв’язку з чим увесь тягар аудиторного та позааудиторного навантаження зводився фактично до елементарних методичних прийомів типу “читаємо – перекладаємо”, тобто спостерігалося пасивне засвоєння писемних стилів мови. Однак з розширенням можливостей прямого контакту вітчизняних студентів та випускників вузів з носіями мови, яка вивчається, все більш актуальною стає вимога безпосередньо спілкуватися цією мовою. Причому в поняття такого безпосереднього спілкування на даний час входить не лише усний діалог чи монолог, а й використання цілого ряду електронно-технічних засобів зв’язку, які породжують ефект присутності при контакті співрозмовників, що розкидані по різних кутках земної кулі.

Таким чином, навіть писемні форми мовлення все більш набувають ознак ситуативності, притаманних ще донедавна лише усній формі. А це в свою чергу змушує змінювати традиційні підходи до викладання іноземної мови і, незважаючи навіть на брак аудиторних годин, все більше звертати увагу на формування навичок активного спілкування, для якого характерний високий ступінь автоматизму та ситуативності.

Метою навчального посібника “Розмовляємо французькою” є розвиток вмінь і навичок безпосереднього сприйняття іноземного мовлення і такого ж безпосереднього формування власних висловлювань. Увага звертається як на монологічні, так і на діалогічні форми мовного спілкування. З використанням посібника в навчальний процес викладач вводитиме комплексно різноманітні форми подання і засвоєння матеріалу: аудіювання, мовлення, читання та письмо. Монологічні тексти, вправи до них та діалоги стосуються тем, які за програмою виносяться на державний іспит з іноземної мови. Це і зумовило розподіл матеріалу по шести уроках, які містять теми:

1. Моя сім’я 4. Україна


2. Мій університет 5. Франція

3. Моє рідне місто 6. Моя майбутня професія

Кожна з наведених тем представлена текстами для прямого та зворотного перекладу, супровідними тематичними словниками для активного засвоєння лексики та вправами, що дозволяють краще закріпити в активній пам’яті отримані знання. Подані в посібнику тексти являють собою як спеціально складені для засвоєння тем дискурси, так і адаптовані уривки із творів сучасних французьких авторів.

Оскільки метою посібника є активне засвоєння лексики та формування навичок власної мовної поведінки у безпосередньому спілкуванні, то розробка граматичних явищ не піддавалася спеціальній систематизації. Передбачається, що викладач у кожному конкретному випадку в разі потреби зможе пояснити граматичні особливості матеріалу, що розглядатиметься, а при самостійній роботі студенти спиратимуться на передбачені програмою і наведені у списку літератури спеціальні посібники з граматики. Таким чином, робота над кожною з тем може проводитись вибірково в залежності від рівня та потреб кожного студента, адже тексти, вправи, діалоги та супровідні словники-тезауруси пов’язані між собою лише тематично.




LEÇON 1

L A F A M I L L E



1. Retenez les mots:




habiter une ville

жити у місті



habiter à la campagne

жити y селі



nombreux (-se)

численний (-а)



avoir vingt ans

мaти двадцять років



j'ai vingt ans

мені двадцять років



je m'appelle

мене звуть



il (elle) s'appelle

його (її) звуть



un logement

квартира



confortable

зручний (-а)



les parents

батьки



travailler à l'usine ( dans une usine )

працювати на заводі



faire le ménage

вести домашнє господарство



cadet ( cadette )

молодший (молодша)



aîné (-ée)

старший (-а)



être en deuxième classe

бути у другому класі



une école (primaire, secondaire)

школа (початкова, середня)



avoir trois ans de plus que lui

être plus âgé ( -ée ) que lui de trois ans



être son aîné ( -ée) de trois ans

бути на три роки старшим від нього



être étudiant à l'Université

бути студентом університету



être à la retraite (retraité -ée )

бути на пенсії



les grands-parents

дід та бабуся



le grand-père

дід



la grand’mère

бабуся



le médecin

лікар



le paysan

селянин



le tourneur

токар



un ouvrier

робітник



la tante

тітка



l'oncle

дядько



terminer ses études secondaires

закінчити середню школу



être marié ( -ée)

бути жонатим (заміжньою)



2. Lisez et traduisez le texte:
MA FAMILLE
J'habite Vinnytsa. Ma famille est nombreuse. J'ai 20 ans. Je m'appelle Serge. Nous avons un petit logement dans une belle maison très confortable. Mes parents ne sont pas encore vіeux. Mon père travaille dans une grande usine, il est ingénieur. Ma mère fait le ménage. Elle est très énergique et très active. J'ai deux frères et deux soeurs. Mon frère cadet a huit ans. Il s'appelle Ivan. Il va à l'école. Il est en deuxième classe. Ma soeur aînée a 22 ans et s'appelle Marie. Elle apprend la médecine. C'est une belle jeune fille. Elle a deux ans de plus que moi. Elle s'est mariée avec un médecin.

Moi, je suis étudiant à l'Université, à la faculté de génie civile.

Nous avons des grands-parents qui sont vieux. Mon grand-père et ma grand'mère sont paysans, ils habitent à la campagne. Ils sont à la retraite. J'aide souvent mes grands-parents à la campagne.


3. Répondez aux questions suivantes:


    1. Où habitez–vous?

    2. Votre famille est-elle nombreuse?

    3. Quel âge avez-vous?

    4. Comment vous арреlеz-vous?

    5. Comment est votre logement?

    6. Qui sont vos parents?

    7. Avez-vous des frères et des soeurs?

    8. Quel âge ont-ils?

    9. Que font-ils?

10.Etes-vous étudiant?

11.A quelle facultée faites-vous vos études?

12.Avez-vous des grands-parents?

13.Où habitent-ils et que font-ils?



4. Traduisez en ukrainien:
La soeur de ma mère habite Kiev. Elle est ouvrière et travaille dans un atelier. Son mari est tourneur à l'usine. Mon oncle est un bon ouvrier. Tous les deux travaillent beaucoup et gagnent bien leur vie. Ils ont deux enfants: un fils et une fille. Leurs enfants vont à 1'école. Cette année leur fils termine ses études secondaires et veut entrer à l'Université. Nous sommes tous amis. Mes parents aiment beaucoup leur famille et passent souvent leurs vacances à Kiev.

5. Traduisez en français:


Каталог: file


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13




База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка