Яким я буду педагогомСкачати 55.92 Kb.
Дата конвертації09.06.2019
Розмір55.92 Kb.

ІХ варіант

І. Творча письмова робота (твір-есе) на тему:
Яким я буду педагогом
ІІ. Тести психолого-педагогічної спрямованості
1. Педагогічне спілкування передбачає наступні позиції (вибрати неправильну відповідь):

а) орієнтація мовлення не на конкретного співбесідника, а на весь учнівський колектив

б) виявлення та врахування змін настрою дітей в ході спілкування

в) тактовність у переконаннях

г) знання дітьми ставлення до них вчителя
2. У педагогічному спілкуванні потрібно вміти (вибрати неправильну відповідь):

а) організовувати взаємостосунки, пізнавати особистість дитини, а не обмежуватись лише інформацією

б) бачити себе «збоку»

в) бути ініціативним у спілкуванні з дітьми: вміти швидко і енергійно організовувати психологічний контакт з нимиг) памятати, що партнера по спілкуванню завжди хвилює ставлення до його особистості
3. Взаємостосунки з дітьми передбачають дотримання певних правил (вибрати неправильну відповідь):

а) необхідно зрозуміти психологічну атмосферу в групі, спостерігати за дітьми

б) перед тим, як розпочати бесіду, необхідно добре продумати стратегію і тактику майбутньої розмови

в) в системі спілкування педагога створювати, по мірі необхідності, психологічні бар’єри

г) потрібно розвивати комунікативну пам’ять4. З чого починається внутрішня мотивація учня?

а) самонаказу

б) самоодобрення

в) самоаналізу

г) самонавіювання


5. Для чого вчителю потрібно знати вікові особливості дітей?

а) вікова періодизація – це точна схема психічного розвитку дитини, у відповідності до якої розробляються і застосовуються універсальні засоби вихованняб) на основі вікової періодизації вчитель здійснює вивчення індивідуальних особливостей дітей, які враховує в процесі навчально-виховної діяльності

в) знання вікової періодизації дає можливість учителю побачити ріст і розвиток біологічного фонду людини

г) для вчителя знання вікових особливостей не має реального сенсу, оскільки всі його методи виховання ґрунтуються на знанні індивідуальних особливостей учнів
6. Яке з визначень науки психології найповніше?


 1. психологія - це наука про особистість, її властивості та їх формування

 2. психологія - це наука, що вивчає закони діяльності дітей і дорослих

 3. психологія - це наука про психічні процеси, що є вищою формою відображення матеріального світу

 4. психологія - це наука про закономірності виникнення, розвитку і прояву психіки, свідомості людини


7. До яких психічних явищ відносяться названі прояви психічної діяльності людини: відчуття, сприймання, запам'ятовування, відтворення, уява, мислення, почуття, воля?

 1. психічні процеси

 2. психічні стани

 3. психічні властивості особистості

 4. особистість

8. Розчленування складного об’єкта на складові частини чи характеристики – це:

 1. порівняння

 2. аналіз

 3. абстракція

 4. синтез


9. Уміння з власної ініціативи ставити цілі і знаходити шляхи їх вирішення характеризує людину як:

 1. цілеспрямовану

 2. рішучу

 3. наполегливу

 4. самостійну


10. Основною характеристикою діяльності не є:

 1. предметность

 2. суб’єктність

 3. соціальність

 4. неперервність


11. Оцінка особистістю себе, своїх можливостей, особистих якостей та місця в системі міжособистісних стосунків називається:

 1. самооцінкою

 2. самопрезентацією

 3. самосприйняттям

 4. самовідчуттям

12.Початкове формування характеру, позиції школяра, невідповідність між знанням моральних норм і поведінкою, невміння враховувати свої можливості - це особливість…?

а) дошкільного вікуб) молодшого шкільного віку

в) підліткового віку

г) старшого шкільного віку
13. Психічне відображення:


 1. є точною копією оточуючої дійсності

 2. має вибірковий характер

 3. представляє фотографію оточуючого середовища

 4. не залежить від умов відображення


14.Як називається здатність людини тривалий час зосереджуватись на об'єкті?

 1. коливання уваги

 2. стійкість уваги

 3. обсяг уваги

 4. концентрація уваги


15. Положення індивіда чи групи в соціальній системі - це…

а) соціальна рольб) соціальний статус

в) активна роль

г) ранг
16. Академія педагогічних наук України:

а) вища наукова установа, яка об’єднує видатних майстрів техніки і культуриб) наукова установа з проблем освіти, педагогіки та психології

в) вища наукова установа, яка здійснює підготовку спеціалістів вищої кваліфікації

г) всі відповіді правильні


 1. Актуалізація – це:

а) один із дидактичних принципів зв’язку шкільної науки з життям

б) удосконалення методів і організаційних форм навчально-пізнавальної діяльності

в) здатність людини до свідомої трудової і соціальної діяльності

г) активна життєва позиція людини, яка виявляється в її принциповості, відстоюванні своїх поглядів


18. Аналіз уроку – це:

а) процес дослідження розумових здібностей учня

б) один із способів опитування учнів за певною схемою

в) розгляд і оцінка навчального заняття в цілому або окремих його сторін

г) розгляд і аналіз діяльності вчителя на уроці


19.Функції групової навчальної діяльності:

а) мотиваційна

б) навчальна, виховна

в) розвивальна, організаційнаг) всі відповіді правильні


 1. Технологія групової навчальної діяльності ефективна якщо:

а) ретельно продумувати структуру уроку

б) організовувати навчально-виховну роботу серед школярів

в) виховувати любов до праці

г) правильної відповіді немає
Голова журі Зварич І.М.

Секретар Ілащук О.В.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка