Всеукраїнська науково-практична конференціяСторінка16/60
Дата конвертації11.05.2018
Розмір3.74 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   60

Ситніков О.В., Пилипчук О.Г.


НТУУ «КПІ»(Україна)

Розрахунок дискретної моделі скловарної печіВ роботі наводиться розрахунок дискретної моделі для скловарної печі ванного типу, з ціллю подальшого комп’ютерного розрахунку значень ординат перехідної характеристики печі, як об’єкту автоматичного регулювання.

В умовах збільшення вимог до економії паливно-енергетичних ресурсів необхідність точного і якісного керування технологічних режимів ванних скловарних печей стає все більш поширеною. Організація процесу керування печі в ручному режимі ускладнюється тим, що скловарна піч являє собою складний багато зв’язний інерційний об’єкт.

В даній роботі ставиться задача отримання математичної моделі для скловарної печі у дискретній формі.

Записуємо рівняння теплопровідності [2] для скломаси та кладки, а також граничні умови на поверхні контакту газу та скломаси, умови ідеального теплового контакту між скломасою та кладкою, ідеальної теплової ізоляції на нижній поверхні кладки.(1)

Переходимо до дискретної моделі [1](2)

Розв’яжемо рівняння системи (2) відносно температури в (ν+1)-ий момент часу(3)

Значення q та q1 визначаються формулами (4) та (5)(4)

. (5)

Крок розрахунку для часу τ має буди спільним для скломаси та кладки, а q=q1=1/6, звідки і (6)

А параметр m1 (число шарів на яке розбивається скломаса) обраховуєтьсяm1= roundkl/h1) (7)

Виходячи з (4)-(6) система (3) набуває вигляду(8)

де

В результаті отримана система (8) з якої, за допомогою програмних засобів, можна розрахувати масив ординат перехідної характеристики роботи печі для подальшого дослідження системи керування скловарною піччю.
ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

1. Кубрак А.І., Жученко А.І., Кваско М.З. Комп’ютерне моделювання та ідентифікація автоматичних систем: Навч.посібник./Кубрак А.І., Жученко А.І., Кваско М.З. – К.: Політехника,2004.-424 с.

2. Лыков А.В. Терия теплопроводности. // «Высшая школа» - Москва, 1967. – 600с

УДК 519.718

СОПРОНЮК О.Л.


ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА (УКРАЇНА)

РОЗРАХУНОК ДОПУСКІВ НА ПАРАМЕТРИ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ

ЗІ ЗМІННОЮ ВИМІРНІСТЮ ФАЗОВОГО ПРОСТОРУ

На відрізку з розбиттям , де , , , розглянемо лінійну систему, , (1)

за умов зміни вимірності фазового простору, (2)

причому , – вектор розмірності , – вектор параметрів системи (1) розмірності , квадратні матриці порядку , – неперервні прямокутні матриці на розмірності .

Умови (2) задають зміну вимірності фазового простору в яких – сталі матриці розмірності , – одинична матриця порядку , , .

Позначимо , , де , – розрахунковий вектор траєкторії системи (1) та розрахунковий вектор параметрів при , .

Одержимо систему

, , (3)
, (4)

причому.

Нехай початкова множина параметрів системи (3) має вигляд

, (5)

а для розрахунку області допусків на параметри розглянемо конкретні множини допустимих розкидів вектора стану, .

Тут ми вважаємо, що множина векторів , , , – відома.

Позначимо – фундаментальну матрицю, яка задовольняє матричну задачу Коші

, , .

Знайдемо розв’язок системи (3) за умов (4), (6)

де


,

,

, , .

Якщо в (6) при врахувати, що , то. (7)

Означення. Незбурений рух , , системи (3) за умов (4) назвемо – стійким, якщо при , , як тільки .

Тепер сформулюємо критерій, на основі якого можна оцінити множину допустимих параметрів для всіх значень , з якої , , .Критерій. Для оцінки на параметри системи (3) за умов (4) необхідно і достатньо, щоб виконувалася нерівність

,

депричому – лінійні початкові умови відносно .

Одержані результати можна узагальнити для систем, , ,

а також для нелінійних систем виду,

для яких потрібно провести лінеаризацію на кожному інтервалі , .


ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Гаращенко Ф.Г. Аналіз та оцінка параметричних систем / Гаращенко Ф.Г., Панталієнко Л.А. – К.: ІСДО, 1995. – 140 с.

  2. Сопронюк Ф.О. Моделювання та оптимізація систем управління з розгалуженням структур / Сопронюк Ф.О. – Чернівці: Рута, 1995. – 155 с.

  3. Бублик Б.Н., Гаращенко Ф.Г., Кириченко Н.Ф. Структурно-параметрическая оптимизация и устойчивость динамики пучков. К.: Наукова думка, 1985. 305 с.

  4. Розвиток методів і технологій моделювання та оптимізації складних систем / [Гаращенко Ф.Г., Волошин О.Ф., Кириченко М.Ф. та ін.]; за редакцією Гаращенка Ф.Г. – К.: Сталь, 2009. – 668с.

УДК 519.816


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   60


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка