Всеукраїнська науково-практична конференціяСторінка10/60
Дата конвертації11.05.2018
Розмір3.74 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   60

КУШНІРЧУК В.Й., СТЕЦЬКО Ю.П.


ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА (УКРАЇНА)

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇРозглядається двокритеріальна оптимізаційна модель еколого-економічної взаємодії, що базується на статичній міжгалузевій моделі Леонтьєва-Форда. Пропонуються числові методи знаходження слабко оптимальних за Парето оцінок, які є узагальненнями відомих методів нелінійного програмування на випадок задач багатокритеріальної оптимізації.
Сучасні тенденції розвитку світової економіки зумовлюють приймати економічні рішення з обов’язковим врахування впливу виробництва на навколишнє середовище. Таке поєднання необхідне на шляху країни до збалансованого в екологічному, економічному та соціальному сенсі розвитку. Основою для побудови економіко-математичних моделей з урахуванням впливу екологічних факторів є статична міжгалузева модель Леонтьєва-Форда, яка включає дві групи галузей: галузі матеріального виробництва (основне виробництво) і галузі, що знищують шкідливі відходи (допоміжне виробництво) [1].

Розглядається двокритеріальна оптимізаційна модель еколого-економічної взаємодіїв якій для заданих векторів кінцевої продукції і незнищених забруднювачів знаходяться вектори валового випуску і знищених забруднювачів , при яких мінімізуються трудові ресурси та максимізується та частина доходу від виробництва основної продукції, яка залишається після комплексних затрат на знищення забруднювачів [2]. Функції відображають розподіл основної продукції між затратами на основне і допоміжне виробництво та кінцеву продукцію, а також баланс для знищеного забруднення.

Таким чином одержується двокритеріальна оптимізаційна задача, більшість відомих підходів до розв’язування якої базується на її зведенні до задачі нелінійного програмування. Одним з основних методів такого типу є метод згорток, в якому обидва критерії згортаються в один критерій

,

де дійсні числа , такі, що . Тоді одержується така задача нелінійного програмування:Константи і тут виступають параметрами. Вибір різних значень і здійснюється у залежності від того, якому з критеріїв (мінімізації трудових ресурсів чи максимізації тієї частини доходу від виробництва продукції, яка залишилась після комплексних затрат на знищення забруднювачів) надається перевага.

Можна запропонувати й інший підхід для розв’язування задачі багатокритеріальної оптимізації, в якому не проводиться попередній перехід до задачі нелінійного програмування в явному вигляді. Якщо відомі локальні і глобальні методи нелінійного програмування трактувати як методи мінімізації деякої допоміжної функції, яка залежить не тільки від вихідних прямих змінних, але й від оцінки зверху оптимального значення цільової функції, то їх можна узагальнити на випадок розв’язування задач багатокритеріальної оптимізації [3]. До таких методів відносяться методи можливих напрямків, штрафних функцій, лінеаризації, центрів, функції Лагранжа тощо.

Так, якщо метод можливих напрямків Зонтендейка трактувати як метод мінімізації деякої допоміжної функції,

то його можна узагальнити на випадок розв’язування задач багатокритеріальної оптимізації [4].

Метод можливих напрямків дещо поступається за точністю розв’язку іншим методам, але він не вимагає досить точних початкових наближень для розв’язування задач і дозволяє дещо зменшити об’єм обчислень. Результати, одержані при розв’язуванні задач методом можливих напрямків, можуть бути добрими початковими наближеннями для подальших розрахунків іншими методами.

Метод лінеаризації [5], [6] записаної двокритеріальної задачі оптимізації полягає у побудові допоміжної функції , в якій згортаються критерії і обмеження. Нехай – множина слабко оптимальних за Парето розв’язків задачі (1). Допустиму точку називають особливою точкою функції , якщо.

Тоді справедливе таке твердження:

Лема. Якщо , то особлива точка функції для всіх . Навпаки, якщо – особлива точка функції , то .

Таким чином розв’язок поставленої задачі зводиться до знаходження особливих точок функції . Розроблено числовий метод для знаходження особливих точок, в якому на кожній ітерації розв’язується допоміжна задача лінійного програмування. У результаті роботи методу одержується одна особлива точка функції і, відповідно, один слабко оптимальний за Парето розв’язок задачі. Для отримання різних розв’язків з множини Парето необхідно змінювати або початковий вектор, або напрямок спуску.


ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

1. Ляшенко І.М. Еколого-математичні методи та моделі сталого розвитку [Текст]/ І.М.Ляшенко // – К.: Вища школа, 1999. – 236 с.

2. Григорків В.С., Кушнірчук В.Й. Багатокритеріальна оптимізаційна модель з нелінійним еколого-економічним міжгалузевим балансом [Текст]/ В.С.Григорків, В.Й.Кушнірчук // Економічна кібернетика. Міжнародний науковий журнал. – 2003. – №3-4. – С. 43-50.

3. Жадан В.Г., Кушнирчук В.И. Пакет методов многокритериальной оптимизации в системе ДИСО [Текст]/ В.Г.Жадан, В.И.Кушнирчук // Пакеты прикладных программ: Программное обеспечение оптимизационных задач. – М.: Наука, 1987. – С. 17-26.

4. Жадан В.Г., Кушнирчук В.И. Метод возможных направлений для решения задач выпуклой многокритериальной оптимизации [Текст]/ В.Г.Жадан, В.И.Кушнирчук // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. – 1987.– Т.27.– №6.– С.829–838.

5. Жадан В.Г., Кушнирчук В.И. Метод линеаризации для решения задачи многокритериальной оптимизации [Текст]/ В.Г.Жадан, В.И.Кушнирчук // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач. Збірник наукових праць.-К.: Ін-т матем. НАН України, 1996.-Вип.13.-С.51-67 (17/12).

6. Кушнірчук В.Й., Стецько Ю.П. Про лінеаризацію векторного критерію в моделі еколого-економічного розвитку [Текст]/ В.Й.Кушнірчук, Ю.П.Стецько // Диференціальні рівняння та їх застосування. Міжнародна конференція, 11-14 жовтня 2006 року/ Тези доповідей/ – Чернівці: Рута, 2006. – C.79.
УДК 621.865Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   60


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка