Вплив зовнішніх факторів на організацію та розвиток бібліотек в умовах отг н. М. СиницяСкачати 105.57 Kb.
Дата конвертації14.05.2019
Розмір105.57 Kb.

Вплив зовнішніх факторів на організацію

та розвиток бібліотек в умовах ОТГ

Н. М. Синиця

У статті розглядається питання організації діяльності бібліотек в умовах об’єднаних територіальних громад, вплив зовнішніх факторів на реформування бібліотек. Окремі матеріали подаються на прикладі організації бібліотек ОТГ у Хмельницькій області.
Ключові слова: бібліотека, об’єднана територіальна громада, зовнішнє середовище, моделі розвитку, користувачі, інформація.
Говорячи про бібліотеку ми найперше акцентуємо увагу на приміщення, фонди, технічну оснащеність, персонал, тобто внутрішні фактори організації діяльності бібліотеки.

Проте бібліотека як відкритий інститут залежить не тільки від внутрішніх засобів діяльності, а й від зовнішнього середовища, яке її оточує.

Факторів впливу зовнішнього середовища на організації та установи дуже багато. Відомий вчений, професор міжнародного маркетингу, автор книги «Основи маркетингу», яка перевидавалася багато разів і є своєрідною «біблією» маркетингу Філіп Котлер, систематизував усі знання про маркетинг, які до цього належали до абсолютно різних наук, і вважає, що зовнішнє середовище будь якої організації, установи, підприємства складається з шести основних факторів: демографічних, економічних, природних, науково-технічних, політичних і факторів культурного середовища [1, с. 114].

Зовнішні фактори впливу – це умови і фактори, які організація чи установа не може змінити, але повинна постійно враховувати у своїй діяльності і не просто пристосуватися до зовнішнього середовища, а й активно формувати зовнішні умови.

В умовах децентралізації влади, створення об’єднаних територіальних громад (ОТГ), реформування бібліотечної справи вплив зовнішнього середовища значно зростає.

В умовах адміністративно-територіальної реформи Україна працює вже третій рік. За цей час створено 367 об’єднаних територіальних громад, які отримали нові повноваження, ресурси, а з ними і можливості зростання якості рівня життя та надання послуг. Ключовим завданням є заохочення громад до самомобілізації, орієнтації на місцевий розвиток, пошук та використання наявного потенціалу. Адже одним із основних завдань реформи є сталий розвиток орієнтований, перш за все, на людину та покращення якості її життя, забезпечення комфортного проживання. A високий інтелектуальний рівень жителів у майбутньому має забезпечити конкурентоздатність громади.

Бібліотека є складовою частиною громади як центр задоволення потреб громадян у публічній інформації, як інформаційний посередник між владою та громадою, як центр формування інформаційних мотивів для громади, центр популяризації книги та читання, як соціокультурний центр і т. д.

Рішення про організацію мережі бібліотек в населених пунктах спроможної територіальної приймає сама громада, адже вони фінансуються з місцевого бюджету. Разом з тим зростає громадська відповідальність за їх організацію та діяльність. Інформаційні ресурси бібліотек є важливим стратегічним ресурсом і основою розвитку різних сфер життя людини, тому турбота керівництва ОТГ про бібліотеки є одночасно турботою про духовний і матеріальний потенціал жителів.

Децентралізація створює нові виклики і ризики для публічних бібліотек, впливає як на їх внутрішню організацію, так і організацію надання бібліотечних послуг в умовах об’єднаних територіальних громад, але разом з тим дає можливість створити бібліотеки, які б повністю відповідали потребам громади, адже рівень розвитку бібліотек є одним із провідних факторів, що впливають на загальнокультурний та освітній рівень населення. Великий вплив на організацію, розвиток та становлення бібліотек має законодавчо-правовий фактор, тобто правове поле, в якому сьогодні проходить реорганізація і діяльність бібліотек. Сформована в Україні система законодавчих та нормативно-правових актів визначає цілі, завдання та основні параметри організації діяльності бібліотек. Місцевим громадам надано нові повноваження. Тому у процесі організації бібліотек в об‘єднаних територіальних громад слід дотримуватись узгоджень законодавства України у сфері адміністративної реформи та законодавства України у сфері культури та бібліотечної справи. Сформована раніше система законодавчих та нормативних правових документів змінюється відповідно до потреб. Рішення про організацію мережі, її статус (ЦБС, Центральна бібліотека, окремі бібліотеки) приймаються органами місцевого самоврядування з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і виробничих потреб громад та відповідно до законодавства і державних соціальних нормативів.

Хоча об’єднаним територіальним громадам надано право самостійно приймати рішення щодо створення на своїй території мережі установ та організації, але має бути і базис, тобто мінімальні нормативи, стандарти, індикатори контролю, основні напрямки та перелік обов’язкових послуг, що надаються бібліотеками. Поки-що діють Мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні [2], Міністерством культури України розроблено проект «Мінімальний культурний кошик», дія якого спрямована на базовий рівень встановлення і формування мінімальних культурних стандартів з метою забезпечення соціальних гарантій населення громад на забезпечення рівного доступу до якісного культурного продукту всіх громадян України, незалежно від місця проживання [3].

Об’єднаним територіальним громадам дається право створення варіативних моделей функціонування бібліотек за різними моделями організації. Організації роботи у наданні бібліотечних послуг в умовах ОТГ сприяють «Рекомендації щодо організації надання бібліотечних послуг в умовах об‘єднаних територіальних громад», розроблені Національною бібліотекою України [4]. Велику методичну допомогу у практичному вирішенні конкретних питань, ознайомитись з кращими історіями успіху, кращим досвідом можна отримати на блозі Національної бібліотеки ім. Ярослава Мудрого «Публічна бібліотека об’єднаної територіальної громади [5]. Питання організації публічних бібліотек в умовах адміністративної реформи неодноразово піднімалось на засіданні «круглих столів» у Національній бібліотеці ім. Ярослава Мудрого, на Всеукраїнських науково-практичних конференціях «Бібліотека і книга в контексті часу» [6], на Львівському бібліотечному форумі. Так на конференції «Модерна бібліотека в мінливому світі», яка проходила в рамках Львівського бібліотечного форуму презентовано програму адвокаційної діяльності УБА «Дієва бібліотека – успішна громада», яка спрямована на забезпечення права жителів на якісне отримання сучасних бібліотечних послуг, підвищення обізнаності кожного жителя територіальної громади про потенціал і можливості сучасної бібліотеки, підвищення статусу бібліотекарів у конкретному населеному пункті [7]. У студії «Ефективні практики» висвітлювалось питання «Організація діяльності бібліотек в об'єднаних територіальних громадах: перші кроки до оптимізації та модернізації (досвід бібліотек Хмельниччини) [8].

На VIІ Міжнародній науково-практичній конференції у Славському «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири» учасники працювали над розробкою моделей організації бібліотечних мереж в об’єднаних територіальних громадах з урахуванням європейських стандартів та українських реалій [9].

У Хмельницькій ОУНБ для забезпечення методичної допомоги публічним бібліотекам області у питаннях організації діяльності бібліотек в умовах децентралізації створено консультативну робочу групу, куди крім бібліотечних фахівців увійшли працівники Хмельницького офісу реформ. Спільно з зацікавленими організаціями проведено ряд заходів: громадські обговорення «Адміністративна реформа і бібліотеки: нові виклики, нові умови, нові рішення», реалізовано проект «Поінформована громада – демократична країна», 7 бібліотек області спільно з відділенням УБА реалізовують проект «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні». Багато уваги приділяється підвищенню фахового рівня бібліотечних працівників області з цієї теми. Проведено літню школу бібліотечного менеджера «Трансформація публічних бібліотек в умовах адміністративної реформи» на базі Новоушицької ЦБС. Учасники обговорили важливі питання організації бібліотек, поділилися історіями успіху щодо якісного обслуговування місцевих громад, перетворення їх у центри формування інформаційних мотивів для громади. На щорічних обласних форумах бібліотек Хмельниччини проводяться «Ярмарки бібліотечних ініціатив», конкурси на кращу практику надання інноваційних послуг громаді, бібліоквести тощо.

Не менш важливим чинником зовнішнього середовища бібліотек ОТГ є населення (користувачі та потенційні користувачі). Від його кількості, складу, соціально-демографічних характеристик залежить розвиток зовнішнього середовища громади, що впливає на організацію діяльності бібліотеки. Саме населення є замовником і споживачем послуг і бібліотека через задоволення їх інформаційних потреб бере участь покращенні соціуму (громади). Чим більше ресурсів громада надає бібліотеці - інформаційних, фінансових, матеріально-технічних, кадрових, тим більше вона задовольняє інформаційні потреби населення. Це дає змогу формувати мережу бібліотек громади враховуючи потреби і можливості. Головним має бути не просто збереження кількості бібліотек, а забезпечення надання якісних послуг, враховуючи при цьому економічний стан, тобто економічну спроможність утримувати необхідну кількість закладів культури.

Станом на 1.08.2017 року у Хмельницькій області 213 сільських рад з 12 районів об’єднані у 26 ОТГ з різними економічними і соціальними ситуаціями: 12 сільських, 11 селищних, 3 міські, до яких увійшло 570 населених пунктів (43% території області). Вони різні за площею, кількістю населених пунктів, кількістю населення, за моделлю організації, мають різний рейтинг фінансової самостійності, різні власні доходи на одну особу, різну кількість бібліотек.

На етапі створення ОТГ бібліотеки було передано у громади і вони діяли як окремі публічні бібліотеки. Сьогодні здійснюються активні пошуки оптимальних моделей розвитку бібліотек, найбільш прийнятних конкретній ОТГ враховуючи її економічні можливості, демографічну ситуацію населення, відстань між селами культурне середовище.

313 бібліотек, що становить 37.5 % від загальної кількості бібліотек Хмельницької області сьогодні знаходяться і працюють в ОТГ. Кількість бібліотек у ОТГ різна – від 26-ти (Чемеровецька селищна ОТГ) до 3-х (Розсошанська сільська, Понінківська селищна ОТГ).

Моделі організації публічних бібліотек також різні. У двох ОТГ утворено Централізовані бібліотечні системи (ЦБС) з філіями. Вони об’єднують у ЦБС 24 (Новоушицька) і 22 (Старосинявська) бібліотеки. У 6-ти ОТГ (Волочиська міська, Гуменецька сільська, Дунаєвецька міська, Меджибізька селищна, Полонська міська, Чемеровецька селищна утворено публічні бібліотеки (юридичні особи) з філіями.

Наприклад, спочатку в утворену Гуменецьку сільську об’єднану територіальну громаду увійшло 13 окремих бібліотек. Пізніше, рішенням двадцятої (позачергової) сесії VІІ скликання Гуменецької сільської ради від 3 травня 2017 року на базі Гуменецької сільської бібліотеки – та бібліотек-філій створено комунальний заклад «Гуменецька публічна бібліотека» з правом юридичної особи. Затверджено структуру закладу, куди входить директор, відділ комплектування та обробки літератури, відділ обслуговування з 4-ма територіально відокремленими структурними підрозділами (пунктами видачі) та 9 відокремлених структурних підрозділів (бібліотек-філій). Затверджено Статут комунального закладу з визначеннях методичних функцій та Положення про бібліотеки-філії. Окрім того поки існує Кам’янець-Подільська районна бібліотека бібліотекарі Гуменецької публічної бібліотеки проходять підвищення кваліфікації на її базі (за погодженням).

У Старосинявському районі створена одна громада, яка увібрала всі 45 населених пунктів району. До об’єднання у районі діяла ЦБС. Рішенням сесії селищної ради ЦБС прийнято із спільної комунальної власності власності територіальних громад району у власність Старосинявської селищної ради, затверджено Статут. Мережа, штат, організація бібліотечної справи не змінилась. Нову редакцію Статуту Старосинявської ЦБС затверджено рішенням 4-ї сесії Старосинявської селищної ради № 42 від 02 лютого 2016 року. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи «Старосинявська ЦБС» проведена в грудні 2016 року.

У Хмельницькому районі бібліотеки об’єднаних територіальних громад залишаються у складі Хмельницької центральної районної бібліотеки, яка утримується з районного бюджету і виконує методичні функції, обробку літератури для бібліотек 4-х об’єднаних територіальних громад: (Чорноострівська (11 бібліотек), Гвардійська (8 бібліотек), Лісовогринівецька (8 бібліотек), Розсошанська ( 3 бібліотеки).

Бібліотека є частиною системи інформаційно-комунікативного середовища. Для його розвитку бібліотекарям слід будувати свою діяльність відповідно до змін і потреб, вивчати соціально-культурні потреби населення, налагодити співпрацю з різними місцевими організаціями: владою, громадськими організаціями, з іншими закладами культури, приваблювати до себе користувачів інноваційними послугами

За останні два роки у бібліотеках Хмельниччини є чимало змін. На Ярмарку бібліотечних ініціатив «Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві громади», який пройде напередодні Всеукраїнського Дня бібліотек у рамках IX обласного Форуму бібліотек Хмельниччини «Бібліотек@: знай, мрій, твори» будуть представлені кращі історії успіху щодо перетворення бібліотек у справжні центри громад.
Використані джерела та література
1. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Пер.с англ. – М: Прогресс, 1995 – 733с.

2. Людям дадуть «мінімальний культурний кошик»: КМУ планує розробити і затвердити «Мінімальний культурний кошик» (мінімальні стандарти забезпечення культурними послугами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: vgolos.com.ua/news/lyudyam_dadut_minimalnyy_kulturnyy_koshyk_262037.html (дата звернення 21.08.2017). – Назва з тит. екрана.

3. Мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні [Електронний ресурс]./ Міністерство культури України. – Режим доступу :mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245115671&cat_id.(дата звернення: 21.08. 2017). – Назва з тит. екрана.

4. Рекомендації щодо організації надання бібліотечних послуг населенню в новостворених об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) [Електронний ресурс] / Національна бібліотека України ім.. Ярослава Мудрого. – Електрон. дані. – Режим доступу profy.nplu.org/download.php?lng=uk&pg=1332 (дата звернення 21.08.2017). – Назва з тит. екрана. 1.

5. Про блог «Публічна бібліотека об`єднаної територіальної громади» [Електронний ресурс]: блог / Національна бібліотека України ім.. Ярослава Мудрого. – Електрон. дані. – Режим доступу: ohh.nplu.org. (дата звернення: 21.08.2017). – Назва з тит. екрана.

6. Зніщенко М. Обєднані територіальні громади та їх вплив на формування інноваційних процесів в Україні (за матеріалами Х наук.практ.конф. «Бібліотека і книга в контексті часу»)/ М. Зніщенко, Н .Острікова //Бібліотечний форум: історія,теорія і практика.-2017.-№3.- с.43.

7 «ДІЄВА БІБЛІОТЕКА – УСПІШНА ГРОМАДА»: Програма адвокаційної діяльності Української бібліотечної асоціації на 2017‒2021 рр. [Електронний ресурс]/ Українська бібліотечна асоціація. – Електронні дані.– Режим доступу: ula.org.ua/252-dokumenti/dokumenti-uba ( дата звернення 21.08.2017). – Назва з тит. екрана.

8. Синиця, Н. Організація діяльності бібліотек в об'єднаних територіальних громадах: перші кроки до оптимізації та модернізації (досвід бібліотек Хмельниччини) [Електронний ресурс] – Режим доступу:ula.org.ua/.../3540-orhanizatsiia-diialnosti-publichnykh-bibliotek-v-ob-iednan. Назва з екрана. (Дата звернення 15.08.2017). – Назва з тит. екрана.

9. VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири», смт Славське, 1–4 березня 2017 р. Підсумки. (10.03.2017) [Електронний ресурс] – Режим доступу:ula.org.ua/./3658-vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-suchas. Назва з екрана. (Дата звернення 15.08.2017)

10. Поінформована громада – демократична країна: історії успіху бібліотек Хмельниччини за програмою «Бібліоміст» / Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц. облдержадмін., ХОУНБ ім. М. Островського, ХОВ Української бібл. асоц. – Хмельницький : ПП Заколодний М. І., 2015. – 68 с.Відомості про автора:

Синиця Надія Миколаївна,

учений секретар Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки, заслужений працівник культури України, голова Хмельницького обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Українська бібліотечна асоціація», член Національної спілки краєзнавців України.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка