Візитаційна карта школиСкачати 277.6 Kb.
Дата конвертації23.06.2019
Розмір277.6 Kb.

Візитаційна карта школи

Чорнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є юридичною особою, здійснює свою діяльність згідно довідки АВ № 345006 про включення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України та Статуту школи.

Повна назва ЗНЗ

Повна поштова адреса, телефон

Електронна адреса,

1

Чорнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Чемеровецької селищної Ради31642.Хмельницька область , Чемеровецький район, с.Чорна, Римара ,1

99-68-48


educhorna@ukr.net

Керування школою здійснює Виноград Сергій Іванович – директор школи. Стаж роботи - 24 роки.

Вчитель вищої кваліфікаційної категорії.


Педагогічний аналіз підсумків 2016/2017 н.р. Завдання на новий навчальний рік

І. Інформаційна довідка

№ п/п

Показники

Стан

2014/2015

2015/2016

2016/2017

1

Кількість класів

9

9

10

2

Кількість груп дошкільного блоку

1

1

1

3

Загальне число учнів школи на кінець навчального року

82

82

77

4

З них учнів:

- з високим рівнем знань

- переможців районних олімпіад, конкурсів, МАН


83

13

782

12

977

11

65

Забезпечення вихованців гарячим харчуванням (%)

100

100

100

6

Кількість працівників усього:

31

29

27

З них педагогічних:

23

20

20

- навчаються у ВНЗ

-

-

-

 • середн. сп. освіта

2

2

3

 • вища

21

18

17

- спеціалісти

6

3

3

- з ІІ категорією

3

5

5

- з І категорією

9

7

8

- з вищою категорією

5

4

4

- вчитель – методист

1

-

-

- старший вчитель

3

1

2

Педагогічний стаж:

 • до 3 – х років

1


1


-

 • 3 -10 років

4

4

4

 • 10 – 20 років

6

7

6

 • Більше 20 років

9

11

10

Обслуговуючих:

8

9
7

Забезпеченість навчальними кабінетами (%)

100

100

100

8

Кількість робочих місць у компютерному класі

5

5

5

9

Кількість робочих місць у майстернях

15+15

15+15

15+15

10

Забезпеченість підручниками (%)

100

100

100

11

Кількість їдалень

1

1

1

12

Кількість посадових місць у їдальні

100

100

100

13

Площа земельної ділянки

1.77

1.77

1.77

ІІ. Аналіз методичної роботи;

Педагогічний колектив протягом року працював над методичною проблемою «Використання інноваційних методів організації навчально-пізнавальної діяльності з метою підвищення ефективності уроку та розвитку інтелектуально – пізнавальних і творчих здібностей учня». Робота над вищезазначеною проблемою активізувала діяльність кожного вчителя, сприяла підвищенню їхньої професійної підготовки, яка безпосередньо впливала на рівень навчальних досягнень учнів.

Протягом 2016 - 2017 н.р. було організовано роботу шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, затверджено плани їхньої роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Упродовж року в школі працювала лабораторія викликів сьогодення робота якої була спрямована на забезпечення реалізації завдань направлених на вирішення проблем учнів через ініціативні групи вчителів.

Методична рада (кер. Бережанська І.М.) коригувала методичну роботу, розглядала важливі організаційні та тематичні питання навчально – виховної діяльності школи.

Основною формою методичної роботи методичних об’єднань залишився, як і в минулі роки методичний тиждень, на протязі якого проводились відкриті уроки, виховні години, розглядались важливі теоретичні питання навчально – виховного процесу. Вся робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність ШМО було сплановано на основі річного плану роботи школи. Кожне методичне об’єднання провело по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ, серпневої районної конференції, рекомендації РМК щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2016-2017н.р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Упродовж навчального року всіма ШМО проводилися предметні тижні. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність об’єднання, перспективно визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік.

В цілому роботу шкільних методичних об’єднань 2016-2017 навчального року можна оцінити задовільно.

Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали ШМО, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів,

Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

- забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики (з цією метою забезпечено доступ до світової мережі Інтернет , );

- стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;

- накопичення та зберігання власних доробок вчителів школи, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;

- створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у межах школи, створення умов для якісного проведення засідань ШМО та методичної ради школи;

- забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів, інструкціями, рекомендаціями тощо.

Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами про роботу вчителів школи.

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2016-2017 н.р. згідно з перспективним планом.

Згідно з перспективним планом у даному навчальному році відбулася чергова атестація таких вчителів: Довганя В´ячеслава Володимировича, Драпатого Сергія Васильовича, Пухкої Людмили Миколаївни та Муляр Ганни Іванівни.

Протягом навчального року здійснювалося вивчення стану викладання таких навчальних предметів як математика, історія, правознавство, людина і світ. Здійснено оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних і творчих робіт, якість проведення лабораторних і практичних робіт (результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказу по школі).

Як наслідок роботи з обдарованими учнями, є те що учні школи активні учасники предметних конкурсів, «Кенгуру» , «Колосок», «Левеня», «Лелека» та ін. Шість призових місць учні нашої школи вибороли у ІІ етапі предметних олімпіад .

Показники моніторингу  навчальної діяльності закладу показали що 12% учнів з високим рівнем навченості.

Поряд з цим, план заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2016-2017 навчального року був виконаний на 93 %. Зокрема, не всі заплановані предметні тижні відкриті уроки та виховні заходи були проведені .

Протягом навчального року здійснювалося вивчення стану викладання таких навчальних предметів як математика, історія, правознавство та людина і світ.

ІІІ. Аналіз організації навчально - виховного процесу:

3.1. Аналіз навчальної роботи;

Впродовж 2016/2017н.р організація навчально-виховного процесу була зорієнтована на впровадження особистісно орієнтованих форм і методів навчання, що сприяло становленню фізично, інтелектуально, психологічно і соціально адаптованої особистості школярів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідає потенційним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і схильностей. В основу роботи покладені дані психологічної діагностики. Насамперед були проведені дослідження рівня адаптації учнів 1, 5, 10 класів до відповідного ступеня навчання. Психологічний супровід цих учнів дозволив визначити основні труднощі окремих школярів, що пов'язані з процесом адаптації учнів на різних ступенях навчання, а також знайти шляхи їх подолання. На основі даних спостережень було проведено консиліум «Рівень адаптації учнів 5 класу до навчально-виховного процесу». У всіх класах була проведена психодіагностика рівня розумового розвитку учнів, вивчені професійні нахили та інтереси учнів 9 класу, вивчена мотивація до навчання, досліджено рівень тривожності у дітей. На основі результатів дослідження для учнів і вчителів були розроблені відповідні практичні рекомендації, проводилась корекційна робота з учнями.

Навчально-виховний процес організовувався відповідно до навчальних планів і планів роботи школи. Плануванню річної роботи передувала система заходів, що поєднувала різноманітні форми і проводилась на різних рівнях: анкетування, діагностування, спостереження, аналіз документації, моніторинг навчальних досягнень з предметів базових дисциплін. Для задоволення освітніх потреб учнів проводилось анкетування щодо вибору факультативів, курсів за вибором та гуртків у 5 – 10 класах. Реалізація інваріантної і варіативної складової навчального плану здійснювалася за державними, регіональними програмами та діючими підручниками, якими учні школи забезпечені на 96 %. Шкільний компонент цілком забезпечений програмами.

Велика увага в школі приділяється наступності навчально-виховного процесу дитячого садка і початкової школи та початкової і базової шкіл

Вихователь дитячого садка - активний учасник всіх заходів школи. Питання наступності стоїть на контролі в адміністрації закладу. Неодноразово вчителі початкової школи відвідували заняття у дитячому садку , а вчителі-предметники основної школи у кінці навчального року відвідали уроки у 4 класі.

З метою розвитку творчих здібностей учнів та виявлення обдарованих дітей учителі школи проводили індивідуальні заняття, консультації, залучали учнів до різних конкурсів які дають можливість дітям розвиватися та реалізовувати свої здібностіМіжнародний конкурс з

математики «Кенгуру»

36

Міжнародний конкурс з фізики «Левеня»

11

Міжнародний конкурс знавців історії

«Лелека»

12

Природничий конкурс

«Колосок»

68

Знавців української мови ім.П.Яцика

4

Грінвіч

8

Орлятко

6


Результатом цілеспрямованої діяльності всього педагогічного колективу є неодноразові перемоги, зайняті учнями школи призові місця у різних етапах учнівських предметних олімпіад та різноманітних конкурсах, турнірах і спортивних змаганнях .

Переможці (районного ) етапу учнівських предметних олімпіад:

Перун Вікторія - ІІ місце в районому етапі учнівських предметних олімпіад з географії

Прядко Лариса - ІІ місце в районному етапі учнівських предметних олімпіад з трудового навчання

Янківська Альона - ІІІ місце в районному етапі учнівських предметних олімпіад з математики

 • ІІ місце в районному етапі учнівських предметних олімпіад з хімії

Сіньков Ігор - І місце в районному етапі учнівських предметних олімпіад з трудового навчання

П’ятак Крістіна - І місце у МАН. Тема «Вирощування кристалів в домашніх умовах».

Результати навчального року.

2014- 2015

2015-2016

2016 - 2017

Похвальні листи

13

9

7

Свідоцтва з відзнакою

-

2

1

Медаль (золота, срібна)

-

-

-

Підсумки державної підсумкової атестації учнів 4 класу

Навчальний

предмет

Кількість

учнів

Кількість учнів ,

які складали атестацію

Початко

вий

Серед.

Достат.

Висок.

Українська мова

4

4

1

2

1

-

Читання

4

4

-

-

3

1

Математика

4

4

2

1

-

1

Підсумки державної підсумкової атестації учнів 9 класу

Навчальний

предмет

Кількість

учнів

Кількість учнів ,

які складали атестацію

Початко

вий

Серед.

Достат.

Висок.

Українська мова

6

6

-

2

3

1

Математика

6

6

-

1

4

1

Біологія

6

6

-

2

3

1

Підсумки державної підсумкової атестації учнів 11 клас

Більшість випускників школи продовжують навчання в різних навчальних закладах.

Класи

Закінчили

Продовжують навчання

Не

10 кл

Технікум

ПТУ

внз

навчаються


9 клас

9

5

1

311 клас

7
2
4

1
Спеціальності

9 клас

11 клас

ПедагогічніТехнічніБудівельніЮридичніВійськовіЕкономічніМедичніТорговельні


Питання якості освіти у школі є актуальним. Моніторинг навчальних досягнень з предметів базових дисциплін, аналіз перевірок класних журналів, результатів ДПА та ЗНО показали що існує розбіжність в оцінюванні знань учнів.


3.2. Аналіз виховної роботи
Виховна робота в школі протягом 2016-2017 н.р була спрямована на реалізацію законів України « Про освіту», « Про загальну освіту», « Про позашкільну освіту», « Про охорону дитинства», «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015-2019 роки, Концепцію сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина»

План виховної роботи школи на 2016-2017 н.р. складався з наступних розділів: • Охорона життя і здоров’я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму

 • Національно-патріотичне виховання

 • Робота по соціальному захисту учнів

 • Профілактика правопорушень, злочинності серед неповнолітніх попередження бездоглядності, жебракування та бродяжництва.

 • Робота з дітьми девіантної поведінки.

 • Ціннісне ставлення до сім’ї, родини і людей.

 • Ціннісне ставлення до себе.

 • Ціннісне ставлення до праці.

 • Ціннісне ставлення до природи.

 • Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

 • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

 • Традиційні шкільні заходи.

 • Організація роботи методоб’єднання класних керівників.

Найбільш актуальним, стрижневим і основоположним є національно-патріотичне виховання, що має закласти основи для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку.

Метою виховної роботи є забезпечення реалізації концепції національно-патріотичного виховання особистості в умовах розвитку української державності, сприяння вихованню здорової нації, формування особистісних рис громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

З цією метою зусилля педагогів були спрямовані на реалізацію проектів: «Літературний шкільний парк» - вчитель Яжук Наталя Вікторівна, «Минуле, теперішнє та майбутнє у вчинках та діяннях українців» - вчитель Бережанська Інна Миколаївна, подали матеріали до районних проектів творчих груп і вчителі Виноград Наталя Олександрівна та Прядко Ірина Леонідівна. Також працювали над патріотичними проектами класні колективи, але не всі проекти є завершеними. Деякі із них потребують доопрацювання.

Зусилля класних керівників мають бути спрямовані на реалізацію проектів щодо виховання учнів в дусі патріотичного обов’язку, готовності до військової служби та захисту України.

Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати плідну діяльність в наступних напрямках: громадянське виховання, робота з здібними учнями, розвиток творчої особистості, соціальний захист дітей, формування навичок здорового способу життя, робота з батьками, робота з профілактики дитячого травматизму, робота попередження правопорушень.

З метою надання методичної допомоги класним керівникам протягом навчального року проводилися наради та консультації з питань організації та здійснення виховної роботи в класних колективах. Шкільний психолог, педагог організатор, класні керівники брали участь у шкільних та районних заходах з питань виховання. З метою досягнення більшої ефективності виховної роботи класні керівники працювали сумісно зі шкільним психологом, проводячи тестування, діагностику, вивчаючи індивідуальні особливості учнів.

Протягом навчального року згідно з планом роботи школи проводилися засідання методичного об’єднання класних керівників, наради при директорові та заступниках директора, де визначалися напрямки ефективності виховного процесу.

На засіданнях методо’бєднання обговорювалися завдання та шляхи реалізації «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015-2019 роки», «Концепції сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина».

Виховні заходи, що проводилися протягом навчального року, різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів.

Учні школи також брали участь у різних конкурсах, спортивних змаганнях, проектах, фестивалях районного рівня.

Участь у огляді художньої самодіяльност і конкурсі читців (Боднар Маріна, Скрипник Зоряна, Войткова Єлизавета - Літературно – музична композиція Творів Т.Г. Шевченка «Свою Україну любіть». керівники Яжук Н.В, та Собкова М.С.

Долучилися і до таких акцій, як: «»Допоможи солдату-герою», «Ми за мир» та інших.

Протягом навчального року проводилися традиційні шкільні свята та конкурси: День знань, свято квітів, конкурс патріотичної пісні, День вчителя, посвята у старшокласники, літературна вікторина «Знавець українських народних казок», посвята учнів 2 класу у читачі, листопадеві сходинки, День святого Миколая, Міжнародний жіночий день, День святого Валентина, новорічні свята, День перемоги, Свято останнього дзвоника.

У школі проводиться спортивно масова робота. Учні школи беруть участь у спортивних змаганнях, естафетах конкурсах.

З легкої атлетики –Підкулько Юлія, Дориба Діана, Сіньков Ігор, Гріх Вадим, Горішний Сергій, Форманчук Максим. Змагання з волейболу (команда хлопців), мініфутболу, настільного тенісу).

Здійснюється робота з батьками. Проводяться батьківські збори, де виступають: директор школи, його заступники, медсестра. Практикувалися батьківські дні у школі, але роботу над проведенням батьківських днів треба покращити.

Цього року класними колективами було проведено родинні свята. Які склали гарні враження.

На базі школи працювали гуртки де учні займаються у позаурочний час. «Сувенір», хореографічний «Дивограй», «Волейбол», «Футбол», «Геркулес», «Початкове технічне моделювання», «Театральний», «Бойовий гопак».

Всі учні задіяні у гуртках.

Юні рукодільниці відвідують гурток «Сувенір» під керівництвом Монастирської Т.І., де виготовляють яскраві, оригінальні вироби. Вихованці гуртка разом із керівником виготовили патріотичні шари для оздоблення актової зали школи, також ними були виготовленні різноманітні прикраси для оздоблення на різні шкільні свята. Керівник гуртка з вихованця виготовили прикраси для районної новорічної ялинки.

Із нетерпінням чекають занять хореографічного гуртка його вихованці, недаючи проходу Руслані Василівні. Поділивши своїх вихованців на групи керівник займається з ними враховуючи вікові та індивідуальні особливості учнів, навчаючи виконувати різні рухи, тримати осанку, зацікавлює та заохочує дітей до роботи на занятті. Підсумки роботи гуртка ми бачимо на наших святах: новорічних, святі 8 березня, іменинах школи та інших.

Для збереження і зміцнення здоров’я учнів, привчання школярів до правил і норм здорового способу життя, створення оптимальних умов для рухової активності дітей у школі функціонують спортивні гуртки: «Волейбол» «Футбол», та «Геркулес», які теж користуються популярністю учнів. Сюди біжать хлопчики та дівчатка.

Зацікавили і заняття Бойового гопака під керівництвом Борисюка Олега Олеговича. Хоча цей гурток в нас працює недовго у наших вихованців є вже досягнення. Вони є переможцями відкритих чемпіонатів обласного та Всеукраїнського рівня. Зокрема Боднар Маріна, Перун Вікторія, Романюк Едуард, Сохарук Артем.

Але є учні, які не можуть визначитися з вибором гуртка. Вони не можуть підібрати собі вид діяльності, який би припав їм до душі. Тому завданням керівників гуртків є зацікавити учнів до занять саме у його гуртку. Показати важливість застосовувати здобутті знання та практичні навички у повсякденному житті.

Є і здобутки обласного рівня у вихованців гуртка «Початкове технічне моделювання» - керівник Рибак Володимир Васильович. Учні: Виноград Степан та Сакевич Віталій.

У школі працюють волонтерські загони «Спадкоємці перемоги» та «Волонтери екологи».

Учнівське самоврядування працює в школі під керівництвом педагога організатора Яжук Н.В. Очолює учнівський комітет Боднар Марина учениця 11 класу. З ініціативи учнівського комітету проводяться цікаві заходи та акції, конкурси та вечори.

З метою оздоровлення дітей у 2016-2017 н.р. працював оздоровчий пришкільний табір «Дивограй», де учні оздоровлювалися та відпочивали.

Активісти школи Скрипник Зоряна і Слободян Юлія у Івано-Франківськ та Прядко Лариса і Боднар Маріна у місто Чернівці .

Але в організації виховної роботи школи є певні недоліки: потребує подальшого розвитку робота учнівського парламенту; робота над літописами класу, робота з батьками, вчителі та класні керівники недостатньо забезпечені сучасною літературою з питань виховання; є деякі недоліки у роботі класних керівників, потрібно вести роботу зі створенням бази методичних матеріалів, розроблених класними керівниками.

Отже виходячи з вищезазначеного можна вважати стан виховної роботи в школі у 2016-2017 навчальному році задовільним. Відзначити сумлінне ставлення своїх обов’язків ефективність виховної роботи класоводів: Шаравари М.В., Топольницької Т.В., Свистун Н.І., Войтишиної Л.І., класних керівників: Монастирської Т.І, Довганя В.В, Прядко І.Л., Виноград Н.О., Нагородної Р.В., Яжук Н.В., Драпатої Ю.В., Вчителів предметників, керівників гуртків, Які брали активну участь у виховному процесі.

Основними завданнями на наступний 2017-2018 н.р. є 1. Продовження роботи по організації та участі як класних колективів так і окремих учнів у позакласних та позашкільних виховних заходах;

 2. Класним керівникам готуючись до виховних годин, слід активно залучати учнів, батьків, урізноманітнювати форми проведення виховних годин, використовуючи інноваційні технології.

 3. Залучати до участі у виховних заходах представників громадськості;

 4. Підвищити рівень проведення заходів національно-патріотичного спрямування, організації змістового дозвілля учнів;

 5. Вдосконалювати роботу шкільного парламенту;

 6. Забезпечити організацію екскурсійної, туристсько-краєзнавчої та пошукової роботи.

 7. Покращити роботу над проведенням батьківських днів у школі.

 8. Класним керівникам, класоводам та керівникам гуртків активізувати позакласну та позаурочну роботу шляхом залучення учнів до гуртків та секцій.

 9. Посилити роботу з питань профілактики травматизму та правопорушень.

 10. Сприяти підвищенню рівня спортивно-оздоровчої роботи, активно пропагувати і формувати у вихованців навички здорового способу життя.


4. Аналіз матеріально - технічної бази та фінансово -

господарської діяльності школи;

У школі постійно створюються необхідні умови для навчально - виховного процесу та збереження здоров'я школярів. Організоване безкоштовне гаряче харчування для всіх учнів початкових класів та дітей із малозабезпечених сімей . Решта учнів 5 -11 класів теж охоплені гарячим харчуванням за рахунок батьківської плати.

В школі успішно функціонує кабінет основ здоров’я, фізики, історії, біології, інформатики, зарубіжної літератури, української мови, іноземної мови, математики, захисту Вітчизни, чотири кабінети для початкової школи, кімната ГПД, бібліотека, історико - краєзнавчий музей села, кабінет медичної сестри, внутрішній санвузол. Функціонує спортивний та тренажерний зали, які оформлені необхідним спортивним обладнанням. Крім спортзалу є стадіон та ігровий майданчик, актова зала. Був проведений поточний ремонт навчального закладу. Оновлено вестибюль школи на першому поверсі. На території школи є криниця, завдяки якій школа забезпечена проточною водою; функціонує необхідна побутова техніка: холодильник, магнітофон, телевізор. За кошти батьків проведено поточні ремонти в класах.

Приміщення школи розраховане на 300 посадкових місць. В приміщенні школи знаходиться шкільна їдальня, приміщення якої відповідає санітарно – гігієнічним вимогам. Варочний цех обладнаний 4-х камфорними електроплитами, відповідними меблями, новим посудом. Є два складських приміщення. У першому - холодильник, в якому зберігаються продукти, які швидко псуються. Крім холодильника стоять столи. У другому складському приміщення зберігаються сипучі продукти. При школі є підвал, у якому зберігаються овочі. Кімната для миття посуду теж забезпечена необхідним обладнанням: електронагрівачем води, ванни для миття посуду, шафи для збереження ложок, виделок, ножів. У їдальні є проточна холодна і гаряча вода, працює каналізаційна система. Естетично оформлений обідній зал, який укомплектований столами і стільцями . Кухарі школи дотримуються санітарно - гігієнічних норм та правил приготування їжі.

Стан збереження приміщення школи задовільний. Необхідний капітальний ремонт приміщення школи зовні, потребують заміни віконні рами.

Під час навчального процесу забезпечується дотриманням правил техніки безпеки, експлуатації електрообладнання. Замір опору електропроводки здійснюється відповідно до плану відділу освіти. Проведені протипожежні заходи. Через кожних два роки горище приміщень школи просочується відповідною сумішшю.

У школі оформлений куток з безпеки життєдіяльності. Учителі - предметними систематично проводять бесіди з учнями по виконанню правил з техніки безпеки.

Комп'ютерний кабінет оформлений згідно вимог. У класі працюють 5 комп'ютерів, 1 сканер, 1 принтер. Книжковий фонд шкільної бібліотеки становить 10714 примірників, 1613 підручників. Забезпечення підручниками учнів становить 96%.

Обладнання кабінетів фізики та хімії не повністю відповідає типовим вимогам та вимогам навчальних програм. Не вистачає обладнання та реактивів для виконання практичних та лабораторних робіт. Медичним працівником проводиться робота по забезпеченню учнів меблями відповідно до ростової групи. Однак школа потребує кращого забезпечення сучасними меблями. Більшість стільців деформовані. Для здійснення навчально - виховного процесу використовується технічні засоби навчання. Учителями школи виготовлено і систематизовано необхідний роздатковий та дидактичний матеріали.

5. Завдання в новому навчальному році

Педколектив Чорнянської ЗОШ І-ІІІ ст. на протязі 2017/2018 н.р. буде продовжувати роботу над методичною проблемою «Використання сучасних методів організації навчально-пізнавальної діяльності з метою підвищення ефективності уроку та розвитку інтелектуально – пізнавальних і творчих здібностей учня»

З цією метою у 2017/2018 н.р. педагогічний колектив Чорнянської ЗОШ І -IIIст.. буде працювати над реалізацією завдань:


 1. Продовжувати впроваджувати в навчально-виховний процес сучасні інформаційні технології;

 2. вдосконалити роботу на шкільному сайті по створенню блогів вчителів;

 3. продовжувати роботу щодо поповнення матеріалами методичного кабінету та їх систематизації;

 4. удосконалити систему роботи зі здібними та обдарованими дітьми,систему підготовки до предметних олімпіад та МАН, залучати дітей до участі у творчих конкурсах;

 5. забезпечити участь школи у різних педагогічних конкурсах;

 6. здійснити перевірку стану викладання таких предметів : Українська мова та література,зарубіжна література, хімія, художня культура, музичне мистецтво, образотворче мистецтво.

 7. атестувати згідно перспективного плану роботи школи Шаравару М.В., Свистун Н.І., Виноград Н.О.,Прядко І.Л., Муляр В.Ф.

 8. сприяти проходженню курсової перепідготовки таких вчителів: Винограда С.І.,Собкової М.С., Яжук Н.В., Бережанської І.М., Драпатої Ю.В.

- продовжувати активну підготовку дітей, батьків, вчителів до проведення ДПА ,зовнішнього незалежного оцінювання;

- вчителям-предметникам працювати над формуванням активності та загальної культури учнів.

- покращити рівень підготовки до планування та проведення предметних тижнів і чітко дотримуватися графіку їх проведення

- виховну роботу продовжувати будувати з урахуванням розвитку особистісного


потенціалу кожної дитини;

- забезпечити всіх учнів школи гарячим харчуванням.
Каталог: 000000

Скачати 277.6 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка