Вірні «помічник и» для п`ятикласничківСкачати 282.83 Kb.
Дата конвертації14.01.2019
Розмір282.83 Kb.Запам`яталочки!

c:\users\user\downloads\метод реком..jpg

Вірні

c:\users\user\downloads\собач..jpg c:\users\user\downloads\собач..jpg

«п о м і ч н и к и»

для

п`ятикласничків

Не забуваймо звертатися

до пам`яток !

запам\'яталочка (пам\'ятки з української мови та літератури) для учнів 5-11 класів

Секрети успіху на уроці

Успіх на уроці забезпечує не тільки якісна самостійна підготовка до нього, але й ефективна робота під час уроку. Аналіз відповідей твоїх однокласників допоможе не тільки краще засвоїти матеріал, але й удосконалити твої власні відповіді за формою та змістом.

Запам’ятай, важливе:

c:\users\user\downloads\images.jpg

Підготувати все необхідне для уроку до дзвінка.

Не відволікатися, зосередитися на завданні.

Не вигукувати з місця, піднімати руку.

Не жувати на уроці.

Не базікати з сусідом по парті.

Не списувати. Готувати свою відповідь.

Дотримуватися правил етикету.

Сидіти рівно. Вимикати мобільні телефони.

Готуючись до відповіді на уроці:

1. Згадай зміст матеріалу. Подумай або запиши план відповіді.

2. Виділи найголовніше в темі, при відповіді сконцентруй на цьому увагу.

3. Кожне положення обов'язково доводь, приводь приклади, але коротко і ясно,роби узагальнення і висновки зі сказаного.

4.При необхідності користуйся таблицями, схемами, посібниками, моделями.

ПАМ`ЯТКИ

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТОЙ, ХТО ПЕРЕСТАЄ ЧИТАТИ,

ТОЙ ПЕРЕСТАЄ МИСЛИТИ.

c:\users\user\downloads\см..jpg

ПАМ'ЯТКА №1

Основні правила читання твору
c:\users\user\downloads\images.jpg

1. При читанні необхідно вміти зосередитися, думати тільки про те, що читаєш, повністю мобілізувавши свою увагу, мислення і уяву.

2. Читати слід не поспішаючи, роблячи записи в зошиті. Шкідливо «ковтати» книги, краще читати менше, але грунтовно, ніж багато, але поверхово.

3. При читанні треба навчитися виділяти у прочитаному основне.

4. Необхідно вияснити все незрозуміле, добиватися (домагатися) чіткої уяви про прочитане.

5. Нетерплячість шкідлива: якщо почав читати книгу, прочитай її до кінця.

6. Негативною звичкою є пропуск так званих «нецікавих місць» (опис природи, роздуми автора, тощо).

7. «Читати — це ще нічого не значить,- говорив великий педагог Ушинський, - що читати і як розуміти прочитане — ось у чому суть».


ПАМ'ЯТКА №2

Як підготуватися до виразного читання тексту
1. Уважно перечитайте текст. Уявіть собі те, про що в ньому розповідається.

2. Визначте тему, основну думку, тон висловлювання.

3. Подумайте, з якою метою ви читатимете цей текст, у чому будете переконувати своїх слухачів.

4. Підкресліть найважливіші за змістом слова (тобто логічно наголошені).

5. Визначте, де потрібно робити паузи.

6. Продумайте, як ви можете використати інші засоби виразності усного мовлення: темп мови, гучність голосу тощо.ПАМ'ЯТКА №3

Як скласти план тексту (простий)
1. Прочитайте текст, з'ясуйте значення незрозумілих слів.

 2. Визначте тему й основну думку.

 3. Поділіть текст на смислові частини, дайте їм заголовки.

4. Напишіть чернетку плану. Порівняйте його з текстом. Простежте, чи все головне знайшло відображення у плані, чи зв'язані пункти плану за змістом, чи відображають вони тему й основну думку тексту.

5. Перевірте, чи можна за цим планом переказати текст.

6. Акуратно перепишіть удосконалений варіант плану.ПАМ'ЯТКА № 4

Складання складного плану тексту
1.     Прочитай твір, визнач тему, основну думку тексту.

2.     Поділи текст на смислові частини (одна частина відрізняється від іншої змістом).

3.     Прочитай першу частину, визначаючи у ній головне.

4.     Дай заголовок частині та запиши її назву.

5.     Перечитай першу частину, послідовно  виділяючи та називаючи її мікротеми ( якщо вони є ), запиши їх у вигляді підпунктів даної частини.

6.     Таку ж роботу  (пункти 3,4.5) пророби з іншими частинами.

7.     Проведи самоперевірку. (Співстав план з текстом та визнач чи відображає він головне, чи допомагає згадати  зміст тексту. За необхідності проглянь текст ще раз).

ПАМ'ЯТКА № 5

Що таке ідея, тема твору
У тексті речення зв'язані не тільки загальною темою, а й певною ідеєю, провідною думкою.

 Ідея – основна думка твору, те, заради чого він написаний, що він стверджує. Основна думка може бути виражена в заголовку або в одному з речень тексту. Але найчастіше її потрібно «знайти» і сформулювати.Тема – це те, про що йдеться у творі.
ПАМ'ЯТКА № 6
Як аналізувати літературний твір
1. Назва твору.

2. Прізвище, ім'я та по батькові автора.

3. Хронологічна таблиця до біографії письменника.

4. Які твори цього автора вважаються найвизначнішими?

5. Я з них  прочитав ...

6. Стислий зміст (або докладний план) твору, який аналізується.

7. Діючі особи та їх характеристика (визначити позитивних та негативних героїв).

8. Головний герой, його характеристика.

9. Хто з діючих осіб найбільше сподобався і чим саме?

10. Жанр твору.

11. Тема твору.

 12. Ідея твору.

13. Хто з письменників уже порушував цю тему?

14. Художні засоби, використані автором.

15. Пояснення лексичного значення слів, яких я не зрозумів у тексті твору.

 16. Чи сподобався цей твір і чим саме?


 

ПАМ'ЯТКА № 7

План характеристики персонажа
1.     Ім’я персонажа, його вік.

2.     Рід занять, де та коли проживає.

3.     Словесний портрет.

4.     Риси характеру, інтереси ( спираючись на текст).

5.     Особливості світу, який оточує персонажа.

6.     Мова персонажа.

7.     Вчинки та їх наслідки.

8.     Взаємовідносини з іншими персонажами.

9.     Відношення автора до героя.

10. Власне відношення до героя.ПАМ'ЯТКА № 8

Що таке композиція художнього твору
Композиція – це побудова твору. В основі твору лежить подія (випадок, епізод). Тому в композиції твору розрізняють частини, пов'язані з розвитком цієї події: зав'язку, кульмінацію, розв'язку.

Зав'язка – це момент, з якого починається подія і від якого залежить її розвиток.

Кульмінація – момент найвищого напруження у розвитку події.

 Розв'язка – результат розвитку події, її заключний момент.

У творі може бути вступ (експозиція або пролог), у якому автор пояснює, де, коли і з ким сталося те, про що він вирішив розповісти, і заключна частина (епілог), в якій розповідається про те, як склалися долі героїв твору після розв'язки.
ПАМ'ЯТКА № 9
Відгук за прочитаною книгою

 1.     Уважно прочитаю книгу.

2.     Подумаю над запитаннями:


  • Як читалася книга (із задоволенням чи через силу).

  • Якими почуттями, враженнями, думками хотів поділитися автор з читачами?

  • Хто є персонажами даної книги? Які їх характери, прагнення, справи? Яке ставлення вони викликають?

  • Яка художня своєрідність твору? Чи є якісь особливості у його побудові, мовному оформленні.

3.     Склади письмовий відгук за планом:

1)     Назва книги, прочитаного твору.

2)     Враження від першої «зустрічі» з книгою.

3)     Цікаві відомості про автора.

4)     Відношення до книги: сподобалась чи ні, чим саме.

5)     Жанр, тема, ідея прочитаного твору.

6)     Форма авторської присутності у творі: від якої особи ведеться оповідь.

7)     Місце та час подій, описаних у книзі,

8)     Система персонажів. Хто зацікавив найбільше, чим?

9)     Події, епізоди, які найбільше сподобалися.

10) Загальна оцінка.

11) Рекомендації: чи варто читати дану книгу? Чому?

4.   Перечитай текст відгуку, звернувши увагу на те, щоб  відгук не був замінений на  звичайний переказ змісту книги.

ПАМ'ЯТКА № 10

Як аналізувати байку
1. Виразно прочитай байку.

2. Яка мораль цієї байки?

3. У чому суть алегорії?

4. З якою метою автор використовує її?

5. Чого навчає ця байка?

ПАМ'ЯТКА № 11

Як зробити рецензію    на відповідь товариша
1. Чи була відповідь повною?

2. Чи не було відхилень від теми повідомлення?

3. Чи не порушувалась послідовність викладу матеріалу?

4. Чи достатня кількість прикладів? Яка їх якість?

 5. Чи був вдалим виступ?

6. Чи було підведено підсумок сказаного?

7. Якою була мова учня ? Чи було допущено мовні помилки?

8. Чи цікаво було його слухати?ПАМ'ЯТКА № 12

Як підготувати порівняльну характеристику літературних героїв

1. Визначте місце кожного героя в художньому творі (головний він чи другорядний, позитивний чи негативний).

2. Пригадайте, які художні засоби використовуються для характеристики літературних героїв.

3. Доберіть у вивченому творі (або творах) потрібні для відповіді факти.

 4. Порівнюючи літературних героїв, визначте у них спільне і відмінне  (у поведінці, вчинках, ставленні до інших людей, портретних характеристиках, соціальному стані, умовах життя тощо).

5. Зверніть увагу на авторську характеристику кожного літературного героя (або вираженння іншими засобами ставлення письменника до нього).

6. Сформулюйте особисте ставлення до кожного з героїв.

7. Складіть план порівняльної характеристики.

8. За складеним планом, з опорою на текст підготуйте усну розповідь або письмовий твір.
ПАМ'ЯТКА № 13

Складання усної розповіді (казки)

1.     Подумай,  про який випадок будеш розповідати, наскільки він є цікавим та повчальним.

2.     Сформулюй тему та основну думку розповіді (казки), придумай заголовок.

3.     Знайди необхідний матеріал у своїх спогадах, фантазіях.

4.     Склади план своєї розповіді ( казки).

5.     Постарайся включити у розповідь (казку) діалог чи окремі репліки, елементи опису. При цьому прагни того, щоб вони допомагали розкрити характери персонажів, зміст розповіді (казки).

6.     Перевір свій текст, проговорюючи його повністю.

7.     Потренуйся у вільному переказі тексту та чіткій вимові.

8.     Попроси когось із друзів чи старших послухати твоє повідомлення, врахуй їх зауваження.

9.     Розповідаючи, звертайся до слухачів, слідкуй за правильністю та виразністю мовлення.ПАМ'ЯТКА № 14

Як писати відгук на самостійно прочитаний художній твір
-   З’ясуй, з якою метою пишеться відгук.

-    Поясни, чому твір сподобався.

-    Пиши відгук одразу після прочитання.

-    Коротко схарактеризуй головного героя твору.

-    Спробуй оцінити ставлення автора до своїх персонажів.

-   Не переказуй всього тексту твору.

-    Порадь прочитати цей твір другу, однокласнику або сусіду.

c:\users\user\downloads\розмовляй.jpg

ПАМ'ЯТКИ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИc:\users\user\downloads\підручник.jpg

Спробуй!c:\users\user\downloads\роз. знаки.jpg Це цікаво!
Як скласти сенкан

Сенкан — це неримований вірш, що складається з п’яти рядків, походить від французького слова ”п’ять” і позначає вірш у п’ять рядків.

1. Перший рядок має містити слово, яке позначає тему ( це іменник)

2. Другий рядок – це опис теми, який складається з двох слів (два прикметника)

3. Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів (звичайно це дієслова).

4. Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного.

5. Останній рядок складається з одного слова — синоніма до першого слова, в ньому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумок.. 


ПАМ'ЯТКА

Як працювати  за методом «Прес»

 Чотири етапи методу:

1. Викладіть свою думку: «Я вважаю,що...»

2. Поясніть причину появи цієї думки: «Тому,що...»

3.Наведіть аргументи на підтримку вашої позиції: «Наприклад...»

4. Зробіть висновок: «Таким чином...»

Учні відповідають письмово, відповіді зачитують, коли всю роботу завершено.

ПОРАДА

Як знайти потрібну інформацію на сайті
1.Зайди в Інтернет.

2.Уведи в пошукове вікно назву сайта або його адресу.

3.На сайті ти потрапиш спочатку на Головну  сторінку.

4.У верхньому правому кутку сайта знайди білий прямокутник, біля якого написано «Пошук».

5.Запиши туди прізвище письменника або назву твору.

6. Натисни слово «Знайти».

7.Сайт відкриє тобі сторінку з потрібною інформацією.

8.На деяких сайтах твори згруповано за рубриками. На лівій бічній панелі відшукай потрібну тобі рубрику і натисни на кнопку.Пам"ятка щодо виконання домашнього завдання

1. Активно працюй на уроці: уважно слухай, відповідай на запитання.

 2. Став запитання, якщо чогось не зрозумів або з чимось не згодний.

 3. Навчися користуватися словниками й довідниками. З'ясуй значення незнайомих слів, знаходь потрібні факти й пояснення, правила, формули в довідниках.

 4. Якщо в тебе є комп'ютер, навчися з його допомогою знаходити потрібну інформацію, робити розрахунки за допомогою електронних таблиць тощо.

 5. Продумай послідовність виконання завдань з окремих предметів і спробуй визначити, скільки часу тобі знадобиться для виконання кожного завдання.

 6. Між уроками роби перерви.

 7. Спочатку спробуй зрозуміти матеріал, а потім його запам'ятати.

 8. Якщо матеріал, який треба вивчити, великий за обсягом або складний, розбий його на окремі частини й опрацюй кожну частину окремо. Використовуй метод ключових слів. (Ключові слова - найважливіші в кожному абзаці).

 9. Не залишай підготовку до доповідей, творів, творчих робіт на останній день, адже це потребує багато часу. Готуйся до них заздалегідь, рівномірно розподіляючи навантаження.

 10. Готуючись до усних уроків, використовуй карти, схеми. Вони допоможуть тобі краще зрозуміти й запам'ятати матеріал.

 11. Складай план усної відповіді. Перевіряй себе.
ПАМ'ЯТКА № 1

Підготовка переказу близько до тексту (докладно)
1.     Уважно прочитай текст чи уривок з нього.

2.     Визнач тему та головну думку прочитаного.

3.     Склади план.

4.     З кожної смислової частини ( по кожному пункту плану) вибери все найважливіше та найцікавіше.

5.     Перевір за текстом чи не пропущено щось важливе.

6.     Постарайся запам’ятати вибрані фрагменти тексту, по можливості зберігаючи особливості мови.

7.     Повправляйся у переказуванні, користуючись планом.

8.     За необхідності внеси поправки.ПАМ'ЯТКА №2

Підготовка стислого переказу
1.     Склади план.

2.     У кожній частині тексту виділи головні речення.

3.     Користуючись планом, коротко перекажи текст.

4.     Перевір чи достатньо коротким та послідовним є твій переказ.ПАМ'ЯТКА №3

Складання вибіркового переказу
1.     Уважно прочитай твір. У процесі читання за необхідності роби виписки,  закладки, що відносяться до даної події, персонажа.

2.     Визнач про що говориться у кожному фрагменті, обраному тобою.

3.     Розташуй уривки по порядку,подумай як їх можна об’єднати (Послідовність фрагментів у тексті та вибірковому переказі може не співпадати).

4.     Склади план розповіді.

5.     Перевір за текстом чи не  пропущене щось важливе.

6.     Визнач власне відношення до того, що будеш переказувати.

7.     Розповідай, користуючись планом.


ПАМ'ЯТКА №4

Як писати твір
1.Обери тему.

2.Визнач її основну думку.

3.Добери та систематизуй матеріал.

4.Склади план.

5.Спочатку напиши твір на чернетці.

6.Перечитай, відредагуй текст.

7.Перепиши у зошит.

ПАМ'ЯТКА №5

Складання розповіді за картиною
1.  Прочитай  відомості про художника.

2.  Вдумайся у назву картини. Вона допоможе тобі зрозуміти задум художника – те, що він вважає головним у своїй роботі.

3.   Визнач який настрій та емоційний стан передає картина.

4.  Уважно розглянь картину, обдумуючи її зміст.

5.  Постарайся уявити події, людей, що зображені на картині, як би вони виглядали реально.

6. Визнач своє відношення до картини, подумай у чому ти хочеш переконати своєю розповіддю та як краща це зробити.

7.    Сформулюй тему та головну думку своєї розповіді.

8.  Дай заголовок своїй розповіді (заголовок розповіді та картини можуть не співпадати.)

9.  Склади композицію,  план розповіді. Врахуй, що основна частина твоєї розповіді повинна відповідати моменту, зображеному на картині.

10.  Включи до своєї розповіді опис зовнішнього вигляду персонажів,  пейзажу. (Головне місце в описі повинно зайняти те, що зображене в центрі картини.)

11.  Зверни увагу на палітру фарб, які використовує художник, як це пов’язано із задумом художника.

12.  Запиши розповідь.ПАМ'ЯТКА №6

Написання есе

1.     Визнач які враження та думки викликає у тебе задана тема.

2.     Зосередься на темі, обдумай її.

3.     Подумай, що ти хочеш виразити у своєму есе: у чому переконати, якими думками та почуттями поділитися.

4.     Придумай заголовок.

5.     Визнач чи буде твоє есе містити пряме звернення до читача – співрозмовника.

6.     Продумай загальну послідовність викладу .(Для есе не існує суворих правил послідовності побудови тексту.)

7.     Придумай вступ, який би заволодів увагою читача, та виражав загальний настрій усього тексту.

8.     Подумай як викласти свої думки найбільш жваво, емоційно, несподівано…

9.     Включи до свого есе деталі, подробиці, які допоможуть зробити есе більш яскравим, переконливим.

10.  Придумай незвичайну кінцівку, яка допоможе переконати у твоїй точці зору.

11.   Запиши есе. 


ПАМ'ЯТКА №7

Як підготуватись до твору-роздуму про героя

1. Продумайте, що вас хвилює, цікавить, із чим ви не погоджуєтеся.

2. Простежте за текстом, як письменник розкриває характер героя, його вчинки. Зверніть увагу на художні деталі, які допомагають вам зробити висновок щодо ставлення автора до героя. Подумайте, чи погоджуєтесь ви з думкою автора.

3.Зробіть необхідні добірки з тексту, які допоможуть вам написати твір.

4.Відповідно до структури твору (вступу, основної частини,висновку ) добери додатковий матеріал (епіграф, цитати, факти), які стануть у нагоді під час написання твору.

5.Спочатку напиши твір на чернетці.

6. Працюючи над вступною частиною твору, пам’ятайте, що мета його – підвести до розуміння вашої головної думки.

7. В основній частині твору викладайте свої думки та обов'язково аргументуй їх.Намагайся уникати переказу твору. Використовуй тільки ті слова, значення яких знаєш. 

8. У завершальній частині твору зробіть емоційний обґрунтований висновок щодо вашого ставлення до героя, про якого пишете.

9. Прочитайте написане, перевірте зміст, послідовність,грамотність, використання розділових знаків.

10. Перепишіть роботу начисто.

11. Перевірте написане, пильнуючи описки і пропуски літер.ПАМ'ЯТКА №8

Як написати твір-мініатюру
1. Поміркуйте над темою. Про що ви хотіли б розповісти?

2. Пам’ятайте, що ваш текст має бути невеликий за обсягом,

але логічно завершений.

3. Вибудуйте ланцюжок думок або подій, що відбиватимуться

у вашому творі (складіть план); перегляньте написане на предмет послідовності й логічності у викладі;виправте помилки.

4. Постійно пам’ятайте про риси характеру героїв, щоб «не скалічити» персонажа, приписавши невластиві йому вчинки, поведінку, спосіб  мислення; намагайтесь відтворити образ таким, яким йогозмалював автор.

5. Напишіть твір на чернетці.

6. Перевірте та відкоригуйте записане.

7. Перепишіть твір начисто.

8.  Ще раз перевірте написане.


ПАМ'ЯТКА №9

Як написати написати твір – роздум
1.Прочитайте запропоновані теми і визначте ту, яка вас найбільше зацікавила

 2. Поміркуйте, які питання або проблеми ви б хотіли висвітлити, виділіть найголовніші, сформулюйте власні судження та оцінки.

 3. Доберіть матеріал, який допоможе розкрити тему ( епіграф, цитати, приклади з твору, цікаві факти, авторські оцінки, висловлювання письменників).

4. Ретельно продумайте структуру твору і складіть його план.

5. Напишіь твір спочатку на чернетці. Не забувайте цитати брати в лапки.

 6. Використовуйте для висловлення і доведення власних думок такі вирази: я гадаю я вважаю на мою думку на мій ; ; ; погляд мені здається ; тощо.

7. Наприкінці роботи, підводячи підсумки, використовуйте такі вирази: отже враховуючи сказане із наведеного ; ; випливає тощо.

8. Прочитайте і перевірте написане . Подбайте про виразність мови твору (синоніми, епітети, точність висловів). Уникайте повторів.

9. Перепишіть твір начисто.


ПАМ'ЯТКА №10

Як підготуватися до переказу твору

 або його уривка

Насамперед чітко визначте своє ставлення до героя, про якого ви писатимете у творі. Уважно прочитайте твір.

1. Поділіть його на завершені за змістом частини.

2. Підготуйтеся до переказу окремих частин:

-  зверніть увагу на незрозумілі слова, словосполучення;

з’ясуйте їхній зміст, намагайтеся використовувати під час переказу;

-  запам’ятайте, про що йдеться на початку, всередині та наприкінці кожної частини.

3. Переказуючи зміст певної частини, користуйтеся запитаннями-порадами:

-  про що пише автор (докладний зміст частини);

-  як він це робить (художні засоби, які використовує письменник).

4.Якщо вам запропонували вибірковий переказ, з усіх визначених частин слід дібрати лише ті, які відповідають поставленій меті, і докладно їх перекажіть.

5. Працюючи над стислим переказом, визначте головну думку прочитаного і, уникаючи зайвоїдеталізації, перекажіть основні події твору.

ЗВУКОВИЙ АНАЛІЗ СЛОВА


  1. Порахуй, скільки звуків у слові ( Наприклад, слово літо складається з 4 звуків).

  2. Намалюй стільки ж порожніх віконечок ( для слова літо – 4 віконечка)

  3. Визнач. Скільки складів у слові ( проведи дослід з рукою та підборіддям).

( у слові літо- 2 склади: лі-то.)

  1. Поділи вертикально рискою слова на склади, рахуючи кількість звуків у кожному складі.

  2. Визнач наголошений звук і познач його на схемі ( над клітинкою з наголошеним звуком постав значок”).Схема розбору простого речення.

1.Тип за метою висловлювання: розповідне, питальне, спонукальне.

2.Тип за наявністю емоційного забарвлення: окличне чи неокличне.

3.Тип за структурою: двоскладне чи односкладне, різновид односкладного речення.

4.Повне чи неповне.

5.Головні члени речення, їхній тип, способи вираження.

6.Поширене чи непоширене.

7.Другорядні члени речення, їхні види, способи вираження.

8.Ускладнене чи неускладнене. Характер ускладнення.

Небо бринить, немов напнуте (О.Гончар).

Розповідне, неокличне, двоскладне, повне, поширене, ускладнене порівняльним зворотом.

                 Як писати оголошення

Оголошення, в якому інформується про певну подію, має такі реквізити:

— назва виду документа (оголошення),

— текст, що містить дату, місце проведення заходу (події), організатора, зміст події та умови;

— підпис (назва установи чи колегіального органу, прізвище або посада особи, яка дає оголошення) - у разі потреби.

Оголошення про потребу в послугах або можливість їх надання містить такі реквізити:

— назва виду документа (оголошення),

— заголовок,

— текст,


— адреса автора оголошення.

Назва оголошення пишеться посередині рядка великими літерами (14 кегль) і виділяється напівжирним шрифтом. Тексти оголошень можуть бути різними за обсягом.РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ В КОНТРОЛЬНІЙ РОБОТІ (диктанті)

Пам'ятай, що роботу над кожною помилкою необхідно починати з нового рядка.

ТИПИ ПОМИЛОК
1. Пропуск букв, заміна одних букв іншими.

Перепиши слово без помилки, в дужках біля нього вкажи, скільки в цьому слові букв, скільки звуків. Поділи слово на склади, випиши голосні.Верба ( 5б., 5 зв., вер-ба)

2. Перенос слова.

Випиши слово. Поділи його на склади. Поділи на склади для переносу. Вкажи всі можливі способи переносу цього слова.Поліція ( по- лі –ція, полі-ція, по-ліція)

3. Буквосполучення дж, дз.

Випиши слово правильно. Придумай 4 слова на те сполучення, в якому помилка. Вкажи всі можливі способи переносу цих слів.Хо-джу, са- джанеці, за-дзер-каль-ний.

4. Буквосполучення йо, ьо.

Після голосного пиши йо, після приголосного — ьо. Випиши слово. Придумай 4 слова на те буквосполучення, в якому є помилка.По-льо-вий, зна- йо-мий, ко-льо-ру.

5. Подовження приголосних звуків.

Випиши слово без помилки. Придумай і запиши 4 слова з тим подовженим приголосним звуком, на який у тебе допущена помилка.Навчання, завдання, речення, мовлення.

6. Я, ю, є, і, ь — букви, що позначають м'якість приголосних звуків. Випиши слово. Придумай 5 слів з м'якими приголосними. Підкресли букви, що позначають м'якість приголосних.

Більший, Панько, синька, кільце, осінь.

7. Ненаголошені голосні е, и.

Випиши слово. Зміни його так, щоб ненаголошений склад став наголошеним. Підкресли ненаголошений голосний.Небесний-небо, вишневий- вишня.

8. Ненаголошені е, и, що не перевіряються наголосом.

Подивись у словник, запиши слово правильно. Випиши 4 слова з ненаголошеними е, и, що не перевіряються наголосом.Кишеня, корисний, інженер, серветка.

9.Сумнівні глухі приголосні звуки. Випиши слово. Зміни його так, щоб після приголосного звука був голосний.

Наприклад: стежка — стежечка. Підкресли сумнівний приголосний.10. Апостроф після б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї.

Випиши слово правильно. Придумай 4 слова у яких апостроф пишеться після приголосного в корені слова. Соловїний, дерев’яний, бурян, полум’я.11. Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї.

Випиши слово правильно. Придумай 4 слова з апострофом після префіксів, які закінчуються на приголосний.Об’єм, без’язикий, роз’єднаний, під’їзд.

12. Префікси –роз, -без (пишуться з буквою з).

Запиши 4 слова з тим префіксом, де в тебе помилка.Розпитати, розказати, безтурботний, безмежно.

13. Префікси -з, -с (перед буквами к, п, т, х, ф пишеться префікс с). Випиши слово правильно. Придумай 4 слова на допущену помилку, виділи префікс.

Сказати, спалити, зшити, зсипати.

14. Написання префіксів і прийменників.

а) Випиши слова. Виділи префікс. Утвори від цього слова споріднені слова з різними префіксами.Прилітати, відлітати, злітатися, розлітатися.

б) Між словами і прийменником встав інше слово. Придумай речення з тим же прийменником.Пролетіли знову гуси над озимкою.

15. Велика буква у словах власної назви.

Випиши слово правильно. Згадай правило. Запиши ще 4 слова на дане правило.Шевченко, Тичина, Франко, Білоус.

16. Суфікси -ськ, -цьк в українській мові пишуться з -ь.Запиши слово правильно. Придумай 4 слова з суфіксами -ськ, -цьк. Запиши їх. Правопис запам'ятай. Український. ткацький, морський, міський.

17. Префікси пре-, при- (префікс пре- пишеться тоді, коли його можна замінити словом "дуже").

Випиши слово правильно. Придумай 4 слова на аналогічний правопис.Прегарний- дуже гарний, превисокий- дуже високий. Прикрити.

18. Правопис Не з дієсловами.

Не з дієсловами пишеться окремо, крім слів:нездужати, неволити, ненавидіти, нехтувати, недочувати, недосипати, недобачати. Не захотів; не побачив.

19. Кома перед сполучниками а, але, що, щоб, ніж.

Придумай речення з тим сполучником, перед яким в тебе пропущена кома.А от я знаю, але не скажу. Подумай добре, щоб не шкодувати потім.

20. Будова слова.

Випиши слово. Виділи змінну частину — закінчення. Добери споріднені слова. Визнач корінь. Визнач префікс — він стоїть перед коренем. Визнач суфікс — він стоїть після кореня. Запиши 4 слова. Розбери їх за будовою.Лікар, лікарня, лікарський.

21. Відмінкові закінчення іменників.

Випиши слово, постав питання. Виділи закінчення. Визнач відмінок. Запиши 4 іменники у даній відмінковій формі. Школа(що?), школа, Н.в.; ліс, сад, пісня, тато.22. Відмінкові закінчення прикметників.

Випиши слово, постав питання. Виділи закінчення. Визнач відмінок. Запиши 4 прикметники у даній відмінковій формі.Красивого (якого?),красивого, Р.в.; літнього, зимового, ближнього.

23. Особові закінчення дієслів.

Випиши слово. Виділи закінчення. Визнач дієвідміну — перевір правопис. (Букву е пишемо у закінченнях дієслів І дієвідміни; букву й пишемо у закінченнях дієслів II дієвідміни). Запиши 4 дієслова у різних особових формах.Кажете, робимо, летиш, знаємо.

24. Правопис особових займенників.

Випиши займенники. Визнач особу, відмінок і число.Мене порадувала книга.

Мене- 1ос., Р.в,од.

25. Помилки на невивчені правила.

Випиши слово правильно. Правопис запам'ятай.Фартух, кілометр, слабкий, зарання, незрівнянний.

26. Звуко-буквений розбір.

Запиши слово. Склади схему. Вкажи кількість складів, букв, звуків. Окремо запиши букви, що позначають голосні звуки.Літо, лі-то, 2 скл., 4 б., 4зв., і,о

27. Синтаксичний розбір.

Випиши речення, розбери його за членами речення.Від сильного морозу тріснув лід.

28. Граматичний (морфологічний) розбір.

Випиши слово. Визнач, до якої частини мови воно належить. Розбери його за схемою.Сонце глянуло на Гарбузяни і всміхнулося.

Сонце- іменник, початкова форма – сонце, загальна назва. неістота,однина,середній рід,називний відмінок, пов’язане зі словами глянуло і всміхнулося, підмет.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка