Вимоги Держстандарту пзоСкачати 61.13 Kb.
Дата конвертації11.01.2018
Розмір61.13 Kb.

Вимоги Держстандарту ПЗО

2005 рік

2011 рік

Нові вимоги, зміни

(у порівнянні 2005 – 2011рр.)

«Мистецтво»

Образотворча лінія

Метою освітньої галузі є розвиток особистісно - ціннісного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння і творення художніх образів, потреби в художньо – творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні, формування в учнів комплексу ключових художньо – естетичних компетентностей.

Завдання:

формування цілісного художнього світосприйняття і світовідчуття, системи естетичних ідеалів і смаків,

почуттів реальної відповідальності за збереження культурних надбань суспільства; залучення школярів до творчої діяльності в усіх видах мистецтва;забезпечення сенсорного, емоційного та інтелектуального розвитку учнів.

Змістові лінії освітньої галузі включають музичне, візуальне(образотворче), хореографічне, театральне та екранні види мистецтва, які реалізуються шляхом застосування міжпредметних зв’язків, об’єднання спорідних тем у цикли, створення інтегрованих курсів.


Зміст освіти


Державні вимоги

Естетичне сприймання дійсності. Сприймання творів візуального мистецтва (українського та світового, народного та професійного) і дитячої художньої творчості. Особливості візуального мистецтва у порівнянні з іншими видами мистецтва та формами людської діяльності. Значення візуального мистецтва в житті людей

Виявляти емоційне ставлення до естетичного в оточуючому світі, творах мистецтва; мати уявлення про:

особливості візуального мистецтва як форми творчої діяльності та сприйняття світу,

роль та місце мистецтва у житті людей, значення роботи художника; знати найвидатніших митців образотворчого мистецтва та деякі їх твори


Аналіз - інтерпретація та оцінювання творів образотворчого мистецтва з точки зору естетичного значення, художнього смислу, емоцій та вираження настрою

Уміти на елементарному рівні аналізувати твори мистецтва, визначати виражені в них емоції, настрій, зміст, аргументовано висловлювати своє емоційно-ціннісне ставлення до них

Практична робота з пам'яті, за уявою, за зразком, робота на площині, в об'ємі, декоративно-прикладна діяльність

Уміти самостійно виконувати на­вчально-репродуктивні та творчі ро­боти в об'ємі, на площині.

Основні навчальні елементи (лінія, форма, об'єм, простір, композиція, колір), основні техніки образотворчого мистецтва

Знати та уміти застосовувати засоби виразності у творчій роботі, використовувати у практичній діяльності основні техніки образотворчого мистецтва.

Основні види візуального мистецтва: живопис, графіка, скульптура, архітектура, декоративно-прикладне мистецтво. Основні жанри образотворчого мистецтва (портрет, пейзаж, натюрморт тощо).

Твір мистецтва як засіб комунікації, творчого самовираженняЗнати основні жанри візуального мистецтва, вміти розрізняти їх за характерними ознаками;

Уміти виражати свої почуття, емоції, естетичні переживання та думки мовою візуального мистецтва.


Метою освітньої галузі є формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.

Завдання:

виховання в учнів емоційно – ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних ідеалів, здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва, оцінювати естетичні явища;

формування в учнів на доступному рівні системи художніх знань і вмінь, яка відображає цілісність та видову специфіку мистецтва;

розвиток емоційно – почуттєвої сфери учнів, їх художніх здібностей і мислення, здатності до самовираження та спілкування.

Зміст освітньої галузі визначається за такими змістовими лініями: музична, образотворча та мистецько – синтетична(відповідно хореографічного, театрального та екранних видів мистецтва), які реалізуються шляхом вивчення окремих предметів або інтегрованих курсів.Зміст освіти


Державні вимоги

Твори

образотворчого мистецтва.

Мова

образотворчого мистецтва, його види, жанри. Інструменти, матеріали тахудожні техніки

Практична

Художня діяльність.

Взаємозв'язок

образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва.


Мати уявлення про мову образотворчого мистецтва, його види і жанри; взаємозв'язок з іншими видами мистецтва; художні традиції рідного краю.

Розуміти особливості виражальних засобів образотворчого мистецтва, його значення у житті людей, культурному середовищі.

Уміти інтерпретувати зміст творів образотворчого мистецтва; висловлювати естетичне ставлення до них; втілювати власні почуття та думки у практичній художній діяльності.

Застосовувати найпростіші поняття і терміни у процесі аналізу – інтерпретації та оцінювання художніх творів; основні виражальні засоби образотворчого мистецтва, специфічні інструменти, матеріали, художні техніки у практичній діяльності.Мета: формування і розвиток міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.

Завдання:

виховання в учнів емоційно – ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, розвиток художніх інтересів і потреб, здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва, оцінювати естетичні явища.

Зміст освіти

Державні вимоги

Твори

образотворчого мистецтва.

Мати уявлення про взаємозв'язок з іншими видами мистецтва; художні традиції рідного краю.

Мова

образотворчого мистецтва, його види, жанри. Інструменти, матеріали та

художні техніки


Розуміти особливості виражальних засобів образотворчого мистецтва, його значення у житті людей, культурному середовищі.

Практична

Художня діяльність.Уміти інтерпретувати зміст творів образотворчого мистецтва; висловлювати естетичне ставлення до них; втілювати власні почуття та думки у практичній художній діяльності.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка