Використання сучасних педагогічних технологійСкачати 116.89 Kb.
Дата конвертації04.04.2019
Розмір116.89 Kb.
ТипУрок

Використання сучасних педагогічних технологій

правового змісту

в позакласній та позашкільній роботі

Як на уроках, так і в позакласній роботі моделювання діяльнісного правового середовища здійснюється за допомогою слідкуючої системи роботи: відчули, уявили, усвідомили, застосували. Обов’язковий сюжетний супровід розгляду правових ситуацій. Ця інновація спрямована на навчання діяльністю. Сюжетним супроводом можуть бути інсценізації, віршовані імпровізації, рольові сюжетні ігри з використанням нестандартних методів та прийомів.

В позакласній та позашкільній роботі учителями, класними керівниками часто використовуються мультимедійні технології, комп’ютерні презентації, флешмоби, інсценізації, в т.ч. і на правову тематику.

Використання мультимедійних технологій на відкритих виховних годинах

з правознавства

На сьогоднішній день під мультимедійними технологіями розуміється сукупність методів, прийомів і програмно-педагогічних засобів для реалізації навчально-виховної мети предмета, розв’язання окремих дидактичних та виховних завдань. Це така модель навчання, в якій запланований результат передбачає реалізацію визначеної мети навчально-методичного комплексу з використанням аудіовізуальних засобів та програмного забезпечення.

Досить часто у шкільній практиці виклад нового програмового матеріалу здійснюється через лекцію вчителя та пасивне слухання школярів. Але ця застаріла форма навчання вже неефективна, адже, за підрахунками вчених, дає лише 5% засвоєння від повного обсягу отриманої інформації. Обсяг запам’ятовування школярами нового навчального матеріалу учителя збільшиться до 30% за умов застосування аудіовізуальних засобів.

 Відеофрагменти, комп’ютерні презентації, якими супроводжую свої лекції, унаочнюють та роблять розповідь більш емоційно забарвленою; історична подія або постать стає ближчою, зрозумілішою для сучасних учнів. Використання аудіовізуальних засобів при вивченні нового матеріалу на уроках історії та правознавства значно активізує пізнавальну діяльність школярів, сприяє формуванню стійкого інтересу до предмету, допомагає розвинути в школярів просторову уяву про події минулого, здійснювати цікаві подорожі в часі, аналізувати правові ситуації.

Приміром на уроках-презентаціях, присвячених органам державної влади України, завдяки засобам мультимедіа стало можливим продемонструвати широкий спектр наочності у вигляді слайдів (програма Power Point): фотографії депутатів, лідерів політичних партій України, кандидатів на посаду президента України, фрагментів інформаційно-аналітичних програм (ТСН, «Шустер-лайф», «Вікна»).

Постійно залучаю учнів до самостійного пошуку інформації та створення власних комп’ютерних продуктів. Для того, щоб за темою підготувати невеличку презентацію учневі необхідно звернутися не до одного джерела, відібрати потрібну інформацію, лаконічно розмістити її на слайді та естетично оформити. Звісно, школярам цікаво супроводжувати свою розповідь власною презентацією, почути відгук про неї своїх однокласників.

Застосування методу «Кейс-стаді»

Після перегляду відеосюжету про реальні події в суспільному житті країни учням пропонується проаналізувати конкретну проблемну ситуацію, обговорити і спільно знайти шляхи її вирішення. Використання методу «кейс-стаді» дозволяє розвивати в учнях уміння аналізувати, приймати рішення, діяти в команді в ситуаціях невизначеності, сприяє розвитку загального інтелектуального та комунікативного потенціалу школярів.Метод «Форум театру»

Учні інсценізують конкретну проблемну ситуацію (порушення прав людини, дитини і т. д). Основна ідея - участь школярів в побудові кращого майбутнього. Мета – пояснити школярам, що в більшості випадків покращення їхнього життя та соціальної ситуації в країні залежить від них самих. Технологія надає глядачам можливість знаходити разом з акторами альтернативне вирішення проблеми, таким чином набуваючи досвіду виявлення особистої ініціативи. Інсценізація будується таким чином, що на піці конфлікту глядачі мають можливість замінити одну з ролей, змінюючи ситуацію пригнічення.Метод «Обери позицію»

Пропонується проблемне питання, дві протилежні думки щодо його розв’язання і три позиції: “так», «ні», «не знаю, не визначив власної позиції». Учні обирають певну позицію, формують три групи, обговорюють правильність своєї думки. Хтось із учнів від кожної групи аргументують свої позиції, після чого відбувається колективне обговорення та розв’язання проблеми.Прийом «Коментатор»

Учням пропонується відтворити та прокоментувати зміст переглянутого відеосюжету. Вчитель може зупинити коментар одного учня та запропонувати іншому продовжити.

До сучасних технологій на правову тематику є форма «Правового Флешмоба»

Учні 7-х класів в листопаді 2015 року стали ініціаторами проведення у навчальному закладі флешмобу «Я маю право…»

В школі учні, використовуючи «інформаційні правові гасла», вказали на головні права дитини. Однолітки наголошували, що кожна дитина має право на чисте освіту, на сім’ю, на здоровий спосіб життя,на житло, на здорову їжу, на життя без насильства, на медичну допомогу тощо. Не стали осторонь основні права дитини на свободу, дозвілля, захист дитини від шкідливих звичок та актуальне право кожної дитини як кожної дорослої людини на МИР.

Ми маємо право жити на Землі. Ми маємо право на мирне життя. Ми маємо право житии на будь-якій території, на Україні-єдиній, соборній і рідній державі!

Моделюючи правове середовище для підлітків за допомогою запропонованих інновацій, забезпечуються умови щодо формування в учнів громадянських чеснот, правових орієнтирів і правомірної поведінки, що є основною метою навчального курсу правознавства і складовою предметних правових компетентностей.

Цікавою формою позакласної роботи на правову тематику може стати юридичний турнір або КВК. Готуючись до нього, командам можна запропонувати розіграти на сцені певні ситуації, юридичну оцінку яким повинні будуть згодом дати їхні суперники, підготувати цікаві юридичні запитання для команди-суперниці. Серед конкурсів, що можуть бути запропоновані, - конкурс капітанів, який можна

провести у формі аукціону юридичних термінів або назв законів України (капітани по черзі називають термін або формулюють закон; той, хто перший не зможе продовжити своєрідну «перекличку», програє), конкурс, в якому командам пропонується прокоментувати певні відомі фрази з літературних творів, що мають юридичний зміст. Для глядачів можна запропонувати конкурс, в якому треба назвати відомі їм фільми (літературні твори), присвячені діяльності міліції, інших правоохоронних органів. Кожний вчитель, виходячи із власного досвіду, може запропонувати для такого турніру й інші завдання.

Значного поширення в нашій школі набуло проведення правових лекторіїв, до яких залучаються науковці, юристи-практики. Важливою умовою успіху таких лекторіїв є системність їх роботи, врахування специфіки аудиторії, вікових особливостей учнів.

Зустрічі з юристами можуть відбуватися не лише в школі, а й під час екскурсії до органів правосуддя, міліції тощо.

Вже традицією стало відвідування учнями школи, які стоять на шкільному обліку або які схильні до правопорушень Кременчуцької колонії для неповнолітніх з метою профілактики правопорушень. Учні дізнаються, як не треба себе поводить, щоб не опинитися в неволі, за гратами.

Але найбільш ефективними є заходи, в яких беруть активну участь самі діти. Це юридичні турніри, вікторини, брейн-ринги, дебати тощо. При використанні відомих із телевізійних передач форм не слід бездумно наслідувати їх зовнішню форму, структуру. Запозичивши ідею, важливо адаптувати її до наявних умов та можливостей. Найпростішою формою правової позакласної роботи є вікторини. У них можуть брати участь учні різних класів (від молодших - до випускних) відповідно до віку та рівня умінь складати запитання. Важливо забезпечити кваліфіковане та об'єктивне суддівство, рівні можливості для учасників вікторини. Форми їх проведення можуть бути різні. Це й усна вікторина з активною участю всіх бажаючих школярів, і проведення вікторини шляхом вивішування газети із завданнями та результатами відповідей упродовж певного проміжку часу.

Правову освіту та виховання не слід обмежувати роботою лише з учнями старших класів. Ця активність має розпочинатися вже у молодшій школі. І до проведення цієї роботи бажано залучати старших школярів. Так, учні 9-11 класів можуть проводити в молодших класах ігрові заняття з вивчення прав людини та дитини. При цьому можна використати елементи лялькового театру, звертання до відомих дітям казок (запропонувати, наприклад, з'ясувати, які права казкових героїв порушені і як їх можна поновити та захистити). В нашій школі старші учні

(як правило, представники шкільного самоврядування) стають організаторами конкурсів малюнків та інших творчих робіт («Мої права», «Я і закон», «Це треба знати» тощо).Однією з поширених форм позашкільного навчання з правознавства на базі правоохоронних органів є навчальне практичне змагання «Юних інспекторів руху». Під час змагання фахівці навчають дітей не лише правилам дорожнього руху, а й зразковій поведінці на вулиці. Тематика занять розширюється до вивчення найважливіших розділів галузей права. Результатом навчання на базі правоохоронних органів, ДАЇ часто стають змагання на зазначених вище рівнях. Державна податкова служба проводить конкурс малюнків на правову тематику, в якому учні школи приймають участь.

Усвідомлюючи важливість радикальних змін в усіх сферах життя незалежної України педагогічний колектив впроваджує в практику правовиховної роботи не

тільки традиційні форми і методи роботи, а також інноваційні, що спрямовані на створення системи виховання на основі гуманізації життя школи.

Класні керівники та класоводи практикують проведення ділових ігор, занять-практикумів, формують в дітей здатність до самоконтролю, поваги до правопорядку. Моральне виховання готує учнів до сприйняття та засвоєння норм права, впливає на формування нетерпимості до правопорушень. Існує залежність між трудовим вихованням учнів і їх ставленням до власності, дотримання вимог законодавства про працю. Робота у школі з естетичного виховання зменшує вірогідність скоєння учнями хуліганських вчинків.

У правовому навчанні під час проведення уроків класоводи молодших класів та середньої ланки використовує різні ігри, які стають елементом уроку (мова йде про ігрові ситуаціях) або його форми (урок-гра).

Ось деякі правила проведення уроків у формі гри по праву:

1. Учням слід чітко, дохідливо пояснити правила гри.

2. Не можна захоплюватися формальною стороною гри, необхідно зосередитися на її змісті.

3. Гра повинна бути чітко продумана і організована (мета, завдання, методи, результат).

4. Не можна проводити з уроку в урок по праву-ігри, не узагальнюючи правового матеріалу. Домінування ігор в області правового навчання так само шкідливо, як і їх відсутність.

5. У гру слід залучати всіх учнів.

6. Кожна гра по завершенні повинна бути обговорена, проаналізована.

7. У процесі гри діти повинні засвоїти не тільки важливий юридичний матеріал, а й відпрацювати необхідні вміння застосовувати теоретичні правові знання в конкретних ситуаціях.

8. Недоцільно проводити ігри в формі суду за творами літератури. Це може призвести до невірних трактувань діяльності героїв та ін.

9. Гра повинна носити добровільний характер, творчий, і не перетворюватися на спектакль, де герої діють за заздалегідь підготовленим сценарієм.

У грі школярі приймають самостійні рішення, при цьому розвиваються їх творчі здібності.

Правові навчальні ігри які використовуються у школі можна розділити на:

1. Дидактичні ігри та ігрові елементи.

2. Ілюстративні гри.

В основу класифікації покладено розуміння того, на що спрямована діяльність дитини, що є предметом і рушійною силою гри, наскільки жорстко визначені її правила і очікуваний результат, нарешті, скільки часу буде витрачено на кожну гру.

Розглянемо особливості деяких ігор, які можна використовувати в процесі навчання праву.

«Чудо-фраза». Гра спрямована на будь-яке відновлення декількох заданих цілих з одного. Приклад застосування. На розрізаному плакаті записується визначення юридичної відповідальності, свідомо невірне, що складається з ознак кримінальної, цивільної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності. Воно поміщене в центрі дошки (на окремій дошці). Команди забирають «свої» частини, відповідні заданим їм видів відповідальності, розміщують їх на своєму ігровому полі (стіна, дошка) і добудовують крейдою відсутні деталі. (Також різні види договорів у Цивільному кодексі.) Такі завдання можна використовувати при проведенні правової олімпіади, інтелектуального марафону.

«Літає-не літає» (варіант відомої дитячої гри). Учитель називає слова, знання яких йому необхідно перевірити, а також інші слова, що не мають відношення до теми, і при кожному слові піднімає руки. Якщо назване слово відноситься до потрібної групи («літає»), діти теж піднімають руки, якщо немає - просто сидять. Підняття рук можна замінити ударами, тупанням, кашлем, киванням долонькою.

Шаради. Одна група школярів після короткої наради показує «німу сценку» (пантомімічні групове зображення), інша відгадує, який сюжет їм загадали. Можна загадувати будь-яку юридичну професію, форми власності (державна, приватна, муніципальна), види договорів (купівлі-продажу, оренди), правовідносини (взаємні обов'язки подружжя, батьків і дітей) - тобто будь-які правові ситуації. Не варто показувати сцени з галузі кримінального та адміністративного права, щоб не фіксувати в пам'яті дітей моделі неправильної поведінки.

«Контакт». Учасники гри діляться на дві команди. Перша потай загадує будь-яке поняття (наприклад «дієздатність»), потім вибирає одну людину з другої команди і називає йому задумане слово. Останній без слів, лише жестами, мімікою, деякими умовними знаками, які будуть вироблені під час ігрового спілкування, повинен "пояснити" своїй команді задум суперників.

«Розповідь навпаки». Педагог придумує казус і говорить останні 1-2 фрази, наприклад: «І тоді їй присудили 50 мільйонів доларів ...». Гравці доповнюють розповідь по одній фразі у зворотному порядку. Грати можна до завершення сюжету.

Ілюстративні ігри

Ілюстративні ігри застосовуються у навчанні з метою детального роз'яснення правових явищ, понять. Кожна така гра створюється для ілюстрації певного конкретного юридичного поняття, явища, думки: тому вона не може служити моделлю, на її основі не може бути сконструйовано кілька ідентичних ігор з іншими подробицями.«Яблуко». Гра зовні схожа на сюжетно-рольову, але має жорстко-заданий підсумок: в кінці гри учні повинні прийти до думки про створення закону як загального обов'язкового регулятора відносин. Задається сюжет: «У первісному племені на народні збори приходять шість осіб (три пари) і звертаються до старійшини. Кожна пара складається з людини, що вкрала яблуко, і господаря яблуневого саду (дерева). Слухаються три історії (відбувається рольової розповідь пар про те, як все було), у кожній з них однаковий злочин, але різне покарання:

- Першого злодія перший господар відпустив;

- Другого злодія другий господар сильно побив;

- У третьої злодія третій господар забрав майно і продав сім'ю в рабство.

Господарі можуть обґрунтовувати прийняті ними заходи (своєю добротою, обставинами життя тощо).

Кожен злодюжка простягає старійшині яблуко (зримий елемент гри) і дивується: «Як же так? Чому за однаковий справу нас покарали по-різному? Де справедливість? Суди, як судили предки! »Старійшина безсилий:« Раніше у нас не було яблуневих садів! Відбувається загальнонародне обговорення (бажано, щоб ті шість учасників, які мають конкретні ролі, тут максимально проявили себе). У результаті виробляється принцип правил єдиних для всіх випадків і обов'язкових для всіх людей.«Різні значення слова« закон »». За допомогою цієї гри можна наочно розглянути і обговорити відміну законів юридичних від моральних і природних.

Ведучий пропонує пограти в яку-небудь відому дитячу гру (наприклад, коли кількість граючих на одного більше кількості стільців, і треба встигнути сісти за командою; залишився без місця водить). «Час від часу, - говорить ведучий, - я буду додавати нові правила, двох учнів попрошу бути експертами і в кінці гри сказати, чи хороші були нові правила і чи варто їх залишити в описі гри». Гра починається, і 2-3 раунду хлопці грають за заданими правилами. Потім ведучий вводить нове: «Всі повинні не добігає до своїх місць, а дострибує на одній ніжці». Хлопці грають раунд з цим правилом.Вводиться нове: «Усі гравці повинні бути добрі одне до одного, посміхатися і дарувати один одному подарунки». Спочатку це правило не викликає особливого утруднення. Ведучий суворо стежить за тим, щоб ніхто не штовхався, не обзивався («Усі гравці повинні бути добрі одне до одного»), щоб все дійсно посміхалися та дарували один одному подарунки. Для тих, хто не дотримується правил, можна ввести «лавку штрафників». Незабаром діти починають відчувати, що щось тут не те. Не можна примусити бути добрим. Ми ввели в гру «моральний закон» і вимагаємо його дотримання.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка