«Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі»Скачати 130.07 Kb.
Дата конвертації12.06.2019
Розмір130.07 Kb.

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ НА ТЕМУ:

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі».Форма проведення: круглий стіл з елементами дискусії

Порядок денний:

  1. Доповідь «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі». (Марчук Н. В.).

  2. Використання ІКТ для поліпшення якості навчання у початкових класах. (Кудин Л. М.).

  3. Використання ІКТ на уроках фізики, інформатики та в позаурочний час. (Любежаніна Я. П.).

  4. Ефективність впровадження ІКТ на уроках гуманітарного циклу. (Боярчук М. В).

  5. Переваги ІКТ при проведенні уроків природничого циклу. (Дзей Т. О.).

  6. ІКТ на уроках естетичного циклу. (Ряска Л. В.)

  7. Порівняльна характеристика традиційного навчання та навчання з використанням ІКТ. (Марчук Н. В.)

  8. Основні вимоги до змісту та оформлення презентації. (Марчук Н. В.)

Найбільше значення має не те,

що учень використовує новітні технології,

а те, як це використання сприяє

підвищенню рівня його освіченості.

С.Ерманн
Учитель для школи — це те ж саме, що сонце для Всесвіту.

Він джерело тієї сили, яка надає руху всій машині.

Остання заіржавіє у мертвому заціпенінні,

якщо він не зуміє вдихнути в неї життя і рух... (А. Дістєрвег)
Педагогічна професія - одна з найдавніших. Виникла вона на початку розвитку людства. З покоління в покоління потрібно було передавати знання і навички володіння знаряддями праці, зброєю тощо.

В сучасному світі вчитель займає далеко не останнє місце в житті та здоров'ї учня, адже основну частину свого дня вони проводять в школі.

Ще В.О.Сухомлинський запитував:

"Що означає хороший учитель? Це, насамперед, людина, яка любить дітей, знаходить радість у спілкуванні з ними …

Хороший вчитель – це, по-друге, людина, що добре знає науку, на основі якої побудований предмет… Хороший учитель знає набагато більше, ніж передбачає програма… Для вчителя важлива не тільки всебічна освіта, а й особливий інтерес до якоїсь певної науки, галузі знань.

Хороший учитель – це, по-третє, людина, яка знає психологію і педагогіку, розуміє і відчуває, що без знання науки про виховання працювати з дітьми неможливо.

Хороший учитель – це, по-четверте, людина, яка досконало володіє вміннями в тій чи іншій трудовій діяльності, майстер своєї справи".

Обов`язковим компонентом підготовки сучасного педагога є оволодіння ним сучасними технологіями отримання і передачі учням нової інформації. Двадцять – тридцять років тому і учень, і вчитель жили в досить повільному світі зі стабільними програмами, підручниками, державною системою забезпечення навчальними посібниками від розробок на весь курс планів уроків до таблиць, навчальних діафільмів, кінофільмів, навчального телебачення тощо. З однієї сторони це забезпечувало необхідний і, в середньому, досить високий рівень організації навчального процесу, а з іншого – не стимулювало творчості вчителя і самостійності в навчанні учня, пригнічувало їх ініціативу.

За ці роки ми зрозуміли, що, крім звіданих шляхів, у освіті є ще багато стежок, які теж приводять до успіху і при цьому стимулюють ініціативу та творчість вчителя і що головне - учня. Змінилися вимоги до освіти. Сучасні і майбутні покоління потребують динамічної системи освіти, яка була б тісніше пов`язана з їхнім життям, з тими проблемами, які це життя у всезростаючому темпі ставить перед людиною.

Звичайно, використання інформаційних технологій не вирішить всіх питань як у освіті, так і в повсякденному житті. Але вони можуть допомогти вчителю найбільш ефективно використати навчальний час занять та час підготовки до уроку.

Комп`ютери стали невід`ємною частиною реальності. Їх використовують як на роботі, так і вдома в години дозвілля. Майбутня професійна діяльність більшості учнів буде пов`язана з використанням комп`ютерної техніки. Розв'язуючи певні завдання у трудовій діяльності та в особистому житті, всі вони неминуче зіткнуться з дедалі зростаючою різноманітністю складних пристроїв, що функціонують на основі ЕОМ. Учневі слід звикнути до того, що комп’ютер-це звичайний пристрій, використання якого допомагає йому отримувати нові знання. А з точки зору освіти і вчителя, який не навчає інформатиці, – універсальний технічний засіб навчання і універсальний засіб для підготовки методичного забезпечення уроку.

За висловом А.С.Макаренка, ми не можемо говорити про ефективність застосування будь-якого, найбільш науково обґрунтованого методу навчання або виховання без врахування тих умов, у яких він застосовується. Тому використання обчислювальної техніки в навчальному процесі повинно бути логічно і методично обґрунтовано. А оскільки головною дієвою особою на уроці залишається (і мабуть ще довго буде залишатися) вчитель то йому і вирішувати, яку роль повинна відігравати ЕОМ у справі допомоги учням у оволодінні знаннями на конкретному уроці.

Впровадження в практику роботи з учнями ІКТ, дає змогу зацікавити учнів самостійним пошуком різних джерел інформації, розвивати їх творчі здібності, критичне мислення, вміння аргументовано, розлого й образно висловлювати свої думки, судження, оцінки. Адже у сучасному інформаційному просторі дана технологія є актуальною. Ця ідея допомагає підняти на новий рівень освоєння навчального матеріалу.

Вчитель має готувати людину, органічно адаптовану до життя у світі багатоманітних зв'язків - від контактів із найближчим оточенням до глобальних зв'язків. Середовище електронного навчання – це освітній простір, у якому відбувається формування якостей і вмінь, необхідних сучасній людині ХХІ століття, таких, як медіаграмотність, критичне мислення, здатність до рішення творчих завдань, уміння мислити глобально, готовність працювати в команді й громадянська свідомість. Знання й уміння ХХІ століття сприяють формуванню в учнів самостійності й розвитку в них громадянських, професійних і лідерських якостей.

Формування критичного мислення (уміння критично аналізувати й продуктивно користуватися відомостями, здобутими засобами ІКТ), виховання відповідальності за прийняті рішення сприяють адаптації школярів до життя у світі глобальних проблем.
"Інформаційні технології" – це технології, що тією чи іншою мірою реалізують інформаційні процеси: збирання, накопичення, зберігання, передавання, опрацювання та представлення (відображення) інформації. За словником, «інформаційна технологія – сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують швидкий пошук інформації, доступ до джерел інформації».

За допомогою інформаційних технологій вчитель може подати інформації про об’єкти або закономірності явищ більш наочною, візуально легшою до сприйняття. Значно вирішується проблема методичного забезпечення педагога, адже крім відкритого доступу до передового досвіду колег в Інтернеті, можна легко накопичувати та систематизувати власні досягнення, постійно їх корегуючи та доповнюючи.

Діти, які залишені дорослими один на один з комп’ютером, часто обирають лише одну сторону спілкування з ним – розважальну – ігри, фільми, музику. Всім відомо, яким «виховним» змістом заповнена переважна більшість такої продукції. Заборона тут не дасть позитивного результату, тому завдання вихователя полягає в спрямуванні діяльності учня на отримання корисної інформації з метою формування всебічно розвиненої особистості. Тут доцільним буде підбір матеріалів до класних годин, диспутів, написання повідомлень на визначені теми, створення комп’ютерних презентацій, фотогалерей тощо. Адже причиною надмірного захоплення дітьми комп’ютерними іграми не завжди є їх розбещеність, а часто дитина просто не знає альтернативи такому захопленню.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вихованні молоді є не менш важливим (а то й більше), ніж в інших сферах діяльності людини. Проте, впровадження таких можливостей в школах, особливо сільських, проходить не завжди легко. Причин тут кілька: і недостатня забезпеченість потреби в комп’ютерному обладнанні та програмних засобах, і обмежений доступ учнів та вчителів до мережі Інтернет, а про використання сучасних мультимедійних комплексів, до складу яких входять інтерактивна дошка, мультимедійний проектор та комп'ютер, багатьом педагогічним колективам доводиться тільки мріяти.

Якщо проаналізувати наявність ПК вдома в учнів чи доступ до мережі Інтернет, то картина наступна:


Клас

Кількість учнів

ПК чи ноут-бук

Інтернет

1

8

3

1

2

11

4

4

3

12

7

2

4

13

7

6

5

11

3

1

6

24

9

2

7

12

5

2

8

11

7

5

9

9

7

4

10

7

4

4

11

5

4

3

Всього

123

60

34

Важливу роль у зазначених процесах відіграє професійна майстерність вчителя, його особиста фахова підготовка, вміння користуватися комп’ютером.

Вчителі-предметники надають перевагу впровадженню таких технологій: мультимедіа (проекти, презентації); ППЗ (електронні підручники); окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіо-, анімації).

При використанні аудіовізуальних засобів навчання слід дотримуватися певних правил: підготувати аудиторію до сприйняття нового матеріалу; слід передбачити форму перегляду і обговорення відео-матеріалів (індивідуальну, групову чи колективну); визначити характер допомоги відстаючим; використовувати під час заняття інші засоби навчання; вчитель має уміти поєднувати аудіовізуальні засоби з підручником, картою та іншими засобами навчання.

Проектні технології мають ряд переваг: учні діють не шаблонно, а знаходять власний шлях розв’язання поставленої задачі, вчаться користуватись різними джерелами інформації, переробляти її та відбирати найголовніше.

Електронні презентації дають можливість вчителю при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку. Уроки, складені за допомогою PowerPointЖ, видовищні і ефективні в роботі над інформацією.

Power Point – програма, яка дозволяє створювати та демонструвати яскраві презентації на будь-яку тему, що цікавить вас, тут і зараз. Презентація являє собою послідовність слайдів, які змінюють один одного - тобто електронних сторінок. Показ слайдів вчителем може бути здійснений на екрані монітору комп’ютера чи на великому екрані за допомогою спеціального пристрою – мультимедійного проектора.

За способом подання слайдів можна розрізняти презентації: для супроводу лекції; слайд-шоу – без супроводу викладача, або із записаним голосом останнього; комбінована – з усним супроводом, із записаним голосом, частиною якої може бути слайд-шоу.

Застосування презентації на уроці: готуючись до уроку, потренуйтесь у керуванні презентацією; демонстрацію презентації можна повторити на наступному уроці на етапі мовної розминки або активізації опорних знань, а також на підсумковому уроці – тоді вже можна доручити учням коментувати слайди презентації; не соромтесь звертатись за допомогою до учнів – адже вчитися ніколи нікому не пізно. А тим більше – вчителю у власних учнів.

Використання мультимедійних технологій підвищує ефективність засвоєння матеріалу, інтенсифікує процес навчання, стимулює інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання, дає можливість відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал; викликати в учнів нові образи; поглибилює здобуті знання.

Презентація допомагає організувати пояснення нового матеріалу, доповнюючи розповідь, евристичну бесіду, діалог, вирішення проблемної ситуації.

Електронні підручники мають ряд переваг перед традиційними: дають можливість продемонструвати процеси, явища, події; на будь якому етапі уроку можна легко повернутися до попереднього моменту (уроку), повторити певний епізод; більшість ППЗ містять іменні покажчики та словники; яскраві образи без надмірних зусиль надовго запам’ятовуються; використання ППЗ дає можливість синтезувати вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги, емоційності та образності форми викладу навчального матеріалу.

Можливості використання мережі Інтернет на уроках полягають в наступному: вільний пошук Інтернет-ресурсів по заданій темі; вивчення конкретного Інтернет-ресурсу за методичними вказівками вчителя; використання Інтернет-ресурсу в якості дидактичного засобу на уроці; пошук інформації в Інтернеті може супроводжувати такі види навчальної роботи, як: написання рефератів, збір матеріалу по темі, ілюстрування своїх текстів матеріалами з Інтернету.

Творчий підхід дозволяє педагогу максимально ефективно використовувати у своїй роботі багатий інструментарій, що представляється сучасними комп'ютерними технологіями. Уроки з використанням ІКТ підвищують навчальну мотивацію, а, отже, і інтерес до предмету.

Що, на Вашу думку, заважає активному застосуванню педагогами школи ІКТ у навчально-виховному процесі?

- застаріла техніка,

- відсутність стаціонарного обладнання в кабінетах,

- недостатнє володіння педагогами новими програмами, небажання застосовувати ІКТ-технології,

- нестача фінансів на придбання техніки,

- недостатня забезпеченість школи ІК технічними засобами,

- недостатня забезпеченість електронними посібниками,

- відсутність у більшості учнів вдома комп’ютерів.

Усі перелічені перешкоди на шляху застосування ІКТ, звичайно, мають місце, але вже доведено часом, якщо людина сама не прагне долати перешкоди, то вони самі собою зненацька не зникають. Тому не варто сподіватися, що життя буде створювати усі умови для так званої «безпроблемної» роботи, коли усі проблемні питання кимось будуть вирішуватися. І не треба забувати, що одним із головних критеріїв оцінювання навчального закладу батьками, перевіряючими є компетентний педагог, що не тільки володіє питаннями педагогіки та психології, а втілює в свою практичну діяльність прогресивні технології, в тому числі й ІКТ-технології

Результати спостерігання адміністрації школи за організацією навчально-виховного процесу, на превеликий жаль, показують, що ІКТ-технології половиною педагогів нашої школи застосовуються епізодично або майже не застосовуються, чи застосовуються лише під час відкритих виховних заходів або під час заходів та уроків, на яких присутня адміністрація школи.

Володіння учителем комп’ютерною грамотністю – веління часу. Адже відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами і доповненнями присвоєння всіх кваліфікаційних категорій «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії» передбачає використання учителями інформаційно - комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально – виховному процесі. Переорієнтація мислення сучасного педагога на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність вчителя використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс набуває особливого значення. Ми переконалися в тому, коли наш район долучився до пілотного проекту «Е-атестація». Відповідно і вчителі нашої школи стали першопрохідцями і успішно атестувалися. Зокрема, це Шишела Л. О., Павлічук Т. В., Дзей Т. О., Трофімук А. І., Дудік М. В., Скипальська Т. К.. Усі педагоги пройшли навчання за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього» і отримали сертифікати.

Якщо проаналізувати результати анкетування, проведеного серед вчителів, то рівень використання ІКТ наступний:

Опитано 20 педагогів

1. Мають вдома ПК 20 вчителів.

2. Переважно працюють із такими программами: Word, Pоwerpoint, Exell.

3. Хотіли б навчитися працювати з такими програмами: Publisher, Movie, Maker.

4. Застосовували ІКТ у навчально – виховному процесі школи у 2017-2018 навчальному році найчастіше Любежаніна Я. П., Скипальська Т. К., Ряска Л. В., Шум Л. В., Вовк Н. І. та інші педагоги.

5. Застосовували під час проведення уроків, позакласних заходів, відкритих виховних годин.

6. Електронними посібниками з навчальних предметів школа забезпечена частково, зокрема, за старими програмами.

7. Під час проведення уроків вчителі використовують, зокрема, власні та учнівські презентації, конструктори до уроків, електронні додатки.

8. Для покращення умінь використовувати комп’ютер у навчально –виховному процесі школи педагоги хочуть мати можливість працювати з проектором.

9. Педагоги, які пройшли Е-атестацію мають власні блоги, надсилають роботи в електронний журнал.

10. На сайті школи систематично презентують результати своєї роботи Любежаніна Я. П., Марчук Н. В., Дзей Т. О., Гусар Н. Я. Також розміщені матеріали Скипальської Т. К., Лук’янчук Н. О., Шум Л. В., Шишели Л. О., Романюка А. І., Кудин Л. М., Дудіка М. В..

Отже, нині комп’ютерні технології набули широкого використання у педагогічній діяльності. Застосування новітніх інформаційних технологій в навчальному процесі зумовлено з одного боку, необхідністю підготувати учня до його майбутнього робочого місця, а з іншого – необхідністю більш ефективної передачі знань, що має на меті підвищення рівня якості інформаційної компетентності та компетенції майбутнього працівника.

Актуальність використання ІКТ у навчально-виховному процесі обумовлено тим, що в комп'ютерних технологіях закладені невичерпні можливості для навчання учнів на якісно новому рівні. Вони надають широкі можливості для розвитку особи учнів і реалізації їх здібностей. Використання анімації і звукового супроводу в повчальних програмах впливають на декілька каналів сприйняття навчаного (аудіальний, кинестетічеській, візуальний), що дозволяє при навчанні враховувати особливості кожного учня.

Комп'ютерні технології істотно підсилюють мотивацію до навчання, підвищують рівень індивідуалізації навчання, інтенсифікують процес навчання і т.д.Сьогодні затребувані ті вчителі-предметники, які володіють педагогічною технологією та крокують в ногу з сучасністю. Як говорив А.Дістєрвег : «…Учитель повинен свідомо йти в ногу з сучасністю, пройматися і надихатися силами, що пробудилися в ній».

Отже, сучасний учитель - це творча особистість. Він повинен бути активним, комунікабельним, динамічним, працездатним, вольовим, впевненим у собі, толерантним, висококомпетентним.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка