Виконання мовного законодавства загальноосвітніми закладами району : досягнення І проблемиСкачати 231.28 Kb.
Дата конвертації23.01.2018
Розмір231.28 Kb.
ТипЗакон

ВИКОНАННЯ МОВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ ЗАКЛАДАМИ РАЙОНУ :

досягнення і проблеми

( 2011 – 2012 н.р.)

Мова є визначальним чинником самоорганізації української нації, її цементуючим ферментом, що забезпечує цілісність державних структур, акумулює в собі зміни в політичному й економічному житті суспільства, охоплює усі сфери суспільної діяльності, єднає цілі покоління людей у часі і просторі. Підтвердженням важливості української мови як критерію духовності народу, його культури й освіченості є десята стаття Конституції України. Закономірно й науково виправдано, що державною стала мова корінного народу України і саме вона репрезентує назву Української держави.

Посилення уваги до мовної освіти на сучасному етапі розвитку національної школи викликане необхідністю формування особистості, яка відзначається свідомим ставленням до рідної мови , мовленнєвою активністю на всіх етапах оволодіння мовою, високою культурою спілкування. Шкільна мовна освіта покликана формувати особистість високої мовленнєвої компетентності, здатної до активного спілкування в усіх сферах сучасного життя .

На виконання ст. 10. Конституції України, законів України «Про середню загальну освіту» (ст. 5,7), «Про мови», «Про освіту» ( ст.1,6,7.5б) відділом освіти передбачено проведення заходів та ухвалення відповідних управлінських рішень щодо їх виконання, а саме:  1. Контроль за виконанням вимог державної мовної політики здійснюється районним методичним кабінетом під час проведення атестаційної експертизи

освітньої діяльності навчальних закладів , комплексних перевірок.

2.Методичні служба та заклади освіти мають усі необхідні нормативні матеріали, які регулюють процес функціонування української мови

( Конституція України, закони України «Про середню загальну освіту» (ст. 5,7), «Про мови», «Про освіту» ( ст.1,6,7.5б), « Інструкція з ведення ділової документації»( особливо хочу виокремити п.1.7 : « Уся ділова документація ведеться державною мовою», листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09. 06.2011р. № 1/9-454 «Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури у 2011 – 2012 н.р.» ). Виконання всіма учасниками навчально – виховного процесу основних положень цих документів сприяє створенню оптимального мовного простору у закладах освіти, а також необхідних умов для формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень та загальнолюдських орієнтирів.3..У 2010 – 2011н.р. на засіданні колегії відділу освіти розглянуто питання про стан виконання мовного законодавства в загальноосвітніх закладах району, ухвалено відповідні рішення ( протокол №5 від 25.11.2010 р).
4. У 2011 – 2012 н.р. під час комплексних перевірок було вивчено стан викладання української мови і літератури у Любимівській ЗОШ І – ІІ ст.., Вишневій ЗОШ І – ІІІ ст.., Миколаївській ЗОШ І – ІІІ ст.., Менжинської ЗОШ І – ІІ ст.. Матеріали узагальнено у довідках, надано практичні рекомендації.
5.Проведено атестаційну експертизу освітньої діяльності Андріївської ЗОШ І – ІІІ ст.., Володимирівської ЗОШ І – ІІІ ст.., Ордо – Василівської ЗОШ І – ІІІ ст.., Першотравенської ЗОШ І – ІІІ ст.., Новоюлівської ЗОШ І – ІІІ ст.., Кам’янської ЗОШ І – ІІІ ст.., Водянської ЗОШ І – ІІІ ст.., ДЮСШ. Складено акти атестаційної експертизи та видано накази про наслідки атестаційної експертизи.
6. Забезпечується виконання вимог чинного законодавства щодо здійснення навчально – виховного процесу та оформлення навчальних кабінетів державною мовою у загальноосвітніх закладах району.
7...Наочність у коридорах, спортивних залах, їдальнях, бібліотеках, кабінетах трудового навчання, музики, інформатики оформлено державною мовою; інтер’єри шкіл оформлені з використанням символіки України, українських мотивів., хоча інколи можна побачити російськомовні інструкції та стенди.
8. Відповідно до Державного стандарту освіти, до Типових навчальних планів у загальноосвітніх навчальних закладах повністю виконується інваріантна складова з української мови та літератури ;крім того, реалізується варіативна складова вивчення мови і літератури із залученням програм , перелік яких подано у листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011р.№1/9-454

«Методичні рекомендації щодо викладання української мови і літератури».


Організовано класи з поглибленим вивченням української мови у Софіївській ЗОШ І – ІІІ ст. № 1 (9 клас), у Мар’ївській ЗОШ І – ІІІ ст.. №2 учні 10 класу обрали філологічний напрям, профіль української філології.
Індивідуальні години ( 6 шкіл)

Мар’є – Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ст. ( 8, 9, 5 класи), Мар’ївська ЗОШ І – ІІІ ст.. №2

( 11 клас), Софіївська ЗОШ І – ІІІ ст..№1 ( 5, 6, 7, 8 ), Миколаївська ЗОШ І – ІІІ ст.. ( 10 клас). , Мар’ївська ЗОШ І – ІІІ ст.. №2 ( 11 клас); Сергіївська ЗОШ (8, 9 класи виділено додаткові години для вивчення української мови).
Години для підсилення викладання української мови у початкових класах

( 7 шкіл)

додано у Вишневій ЗОШ І – ІІІ ст., Володимирівській ЗОШ І – ІІІ ст.., Нововасилівській ЗОШ І – ІІІ ст.., Новоюлівській ЗОШ І – ІІІ ст., Ордо – Василівській ЗОШ І – ІІІ ст.., Софіївській ЗОШ І – ІІІ ст..№1, Девладівській ЗОШ І – ІІ ст..Факультативи (8 шкіл)

Софіївська ЗОШ І – ІІІ ст.. №1 «Готуймося до ЗНО» ( 11 клас), Софіївська ЗОШ І – ІІІ ст.. №2 «Ділове мовлення»( 11 клас), «Основи культури мовлення» ( 10 клас);

Андріївська ЗОШ І – ІІІ ст.. «Ділове мовлення» ( 10 клас); Вишнева ЗОШ І – ІІІ ст. «Українська мова»( 6, 11 класи); Жовтнева ЗОШ І – ІІІ ст.. «Український правопис» ( 8 клас), «Ділове мовлення» (10 клас); «Практикум із правопису української мови» ( 11 клас); Миколаївська ЗОШ І – ІІІ ст. «Ділове мовлення» ( 11, 7, 8, 9 класи); Ордо – Василівська ЗОШ І – ІІІ ст. «Культура ділового мовлення» ( 9 клас); Софіївська вечірня «Українська мова» ( 10, 11 класи).
Допрофільна підготовка ( 2 школи)

Софіївська ЗОШ І – ІІІ ст..№1(8, 9 класи «Практикум із правопису української мови»), Жовтнева ЗОШ І – ІІІ ст.. «Українська мова» (8 клас, спецкурс).


Курси за вибором ( 7 шкіл)
Софіївська ЗОШ І – ІІІ ст.. №1 «Ділове мовлення» (10 клас); Софіївська ЗОШ І – ІІІ ст.. №2 «Риторика» ( 4 клас); Вишнева ЗОШ І – ІІІ ст..»Ділова українська мова» ( 10 клас); Жовтнева ЗОШ І – ІІІ ст.. «Український правопис» ( 9 клас), Мар’є – Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ст..»Українська мова» ( 10 клас); Мар’ївська ЗОШ І – ІІІ ст.. №2 «Риторика» ( 1 клас); Миколаївська ЗОШ І – ІІІ ст..» Українське ділове мовлення ( 10 клас).
Години для поділу класів на групи
Софіївська ЗОШ І – ІІІ ст. № 1
Гуртки ( 6 шкіл)
«Весела граматика» - Мар’ївська ЗОШ І – ІІІ ст.. №1;

«Цікава морфологія» - Водянська ЗОШ І – ІІІ ст..;

«Виразне читання» - Миколаївська ЗОШ – ІІІ ст.;

«Живе слово» - Миколаївська ЗОШ І – ІІІ ст..;

«Літературна студія»» - Ордо – Василівська ЗОШ І – ІІІ ст..;

«Цікава граматика» - Володимирівська ЗОШ І – ІІІ ст..


Найсуттєвіша проблема в тому , що більше десяти профілів і напрямів за рівнем стандарту мають 1 годину для вивчення української мови на практичному підході. Зовнішнє незалежне оцінювання з мови складатиме переважна більшість випускників. А отже, учні знаходитимуться у різних умовах. До того ж досконале володіння мовою, закладає основи для опанування предметами. Тому ДОІППО рекомендує додати 1 годину з варіативної частини і , виходячи із потреб класу, вирішити: це буде спецкурс практичного спрямування, додатковий час на поглиблене вивчення мови за стандартом чи перехід на програму академічного рівня, розраховану на 2 години. Врахувавши ці рекомендації, у шести школах виділено годину ( Сергіївська ЗОШ І – ІІІ ст.., Кам’янська ЗОШ І – ІІІ ст., Жовтнева ЗОШ І – ІІІ ст – ІІІ ст.., Софіївська ЗОШ І – ІІІ ст.. №2, Новоюлівська ЗОШ І – ІІІ ст.., Миколаївська ЗОШ І – ІІІ ст.). Курси за вибором ( 4 ) Софіївська ЗОШ І – ІІІ ст.. №1 «Ділове мовлення» (10 клас); Вишнева ЗОШ І – ІІІ ст..»Ділова українська мова» ( 10 клас); Мар’є – Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ст..»Українська мова» ( 10 клас); Миколаївська ЗОШ І – ІІІ ст..» Українське ділове мовлення ( 10 клас).
Для порівняння , наприклад, у Канаді українська громада домоглася упровадження двох навчальних програм з української мови для загальноосвітніх шкіл. Відповідно до першої з них українська мова вивчається у 1- 12 класах як окремий предмет щодня по 30 – 40 хв. Друга програма, крім цього, передбачає викладання інших предметів українською.

9. Одним із основних напрямів діяльності відділу освіти та адміністрацій загальноосвітніх шкіл є кадрове питання. Упровадження державної мови в суспільне життя неможливе без посилення кадрового потенціалу. У районі 42% учителів української мови і літератури мають вищу кваліфікаційну категорію; 40% - першу кваліфікаційну категорію, маємо хороший потенціал молодих фахівців. Щороку учителі району відповідно до графіка проходження курсової підготовки підвищують свій фаховий рівень на базі ДОІППО.

Добре продумана й злагоджена структура роботи МО дозволяє вчителям постійно підвищувати свою кваліфікацію шляхом самоосвітньої й методичної діяльності у рамках району. На засіданнях методичних об’єднань розглядали актуальні питання викладання української мови і літератури, а саме: яким має бути сучасний урок; формування комунікативної компетентності учнів ( підготовка до написання власного висловлювання під час проведення ЗНО), упровадження інформаційних технологій та інше.

На новий щабель піднімається шкільна освіта. Формуються нові концепції навчання української мови ( автори О.Біляєв, М. Вашуленко, Л.Мацько, Л.Скуратівський ). Учителі української мови і літератури не стоять осторонь , а підхоплюють і упроваджують у практику нові ідеї, а саме : керівник РМО Білаш Т.Г. у квітні 2012 року стала учасником Всеукраїнської науково – практичної конференції на тему: «Роль компетентнісно зорієнтованої гуманітарної освіти у розвитку інноваційної особистості» , учитель Новоюлівської ЗОШ І – ІІІ ст.. Місік Т.М. у 2011 році як творчо працюючий учитель української мови і літератури стала учасником Всеукраїнського семінару - практикуму Роль особистісно зорієнтованого навчання у розвитку інноваційної особистості» за участю кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника Інституту педагогіки АПН України Анатолія Фасолі; учителі української мови і літератури Софіївської ЗОШ І – ІІІ ст.. №1 Суконченко Н.П. та Коляда Ю.М. долучилися до Всеукраїнського проекту «Відкритий світ» ; учитель української мови і літератури Коляда Ю. М. отримала сертифікат , пройшовши навчання з курсу «Ефективне використання Інтерактивних Дошок Panasonic у навчальному процесі; учитель цієї ж школи Феник А.І. взяла участь в обласному конкурсі «Учитель року ».

Із метою підвищення фахової майстерності , обміну та виявлення досвіду у лютому проведено семінар – практикум учителів української мови і літератури та історії « Інтегрований урок як засіб виховання принципів загальнолюдських цінностей та національної свідомості учнів» у Кам’янській ЗОШ І – ІІІ ст.., на якому практично показано цілісний вплив форм і видів інтеграції на становлення особистості, розкритих у працях докторів педагогічних наук Біляєва Олександра Михайловича та Вашуленка Миколи Самійловича .10. Мова – своєрідна візитна карта кожної людини, за якою судять про її освіченість, ерудицію, начитаність. Нині проводиться багато конкурсів на знання української мови. Одним із наймасовіших і найулюбленіших є конкурс з української мови імені Петра Яцика ( учасники 3- 11 класи), який стартує у різних місцях у День української мови і писемності і проходить уже дванадцятий рік.

Приємно зазначити , що у І ( шкільному етапі) Конкурсу взяли участь 445 учнів із 19 шкіл, що становить 19% від загальної кількості учнів у районі , а у минулому навчальному році даний показник становив тільки 13 %). На районний етап було направлено 70 робіт, із яких визначено 7 переможців, роботи направлено на обласний (заочний) етап Конкурсу ; п’ять із семи пройшли відбірковий обласний епат, а саме: 3 роботи учнів Софіївської ЗОШ І – ІІІ ст.. №1 ( Федорова М., Дєхтярьова Т., Савостяненко М.), робота учениці Мар’є – Дмитрівської ЗОШ І – ІІІ ст.. Лещенко Д. та учениці Ордо – Василівської ЗОШ І – ІІІ ст.Сокуренко А. В обласному (очному) етапі брали участь троє учнів: двоє із Софіївської ЗОШ І – ІІІ ст.. №1 і учениця Мар’є – Дмитрівської ЗОШ І – ІІІ ст..( за результатами видано підсумковий наказ № 332 від 01.12.2011р.)

Однак у роботах учні допускають помилки у назві одиниць мови, у групуванні спільнокореневих рядів, виправленні російськомовних кальок. Учителям слід уважно і ретельно перевіряти роботи, чітко дотримуватися зразка для підпису титульної сторінки .

ІІ Міжнародний мовно – літературний конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка ( учасники 5 – 11 класи)

Передував проведенню районного етапу шкільний, у якому взяли участь 305 учнів із 15 загальноосвітніх закладів району. Постійними учасниками є учні із таких шкіл: Вишнева ЗОШ І – ІІІ ст..,Водянська ЗОШ І – ІІІ ст., Мар’є – Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ст.., Мар’ївська ЗОШ І – ІІІ ст.. №1, Миколаївська ЗОШ І – ІІІ ст.., Ордо – Василівська ЗОШ І – ІІІ ст.., Софіївська ЗОШ І – ІІІ ст.. №1, Софіївська ЗОШ І – ІІІ ст..№1. Варто відзначити, що у порівнянні з минулим навчальним роком до Конкурсу долучилися ще 7 шкіл, а саме: Андріївська ЗОШ І – ІІІ ст., Новоюлівська ЗОШ І – ІІІ ст., Кам’янська ЗОШ І – ІІІ ст., Сергіївська ЗОШ І – ІІІ ст., Першотравенська ЗОШ І – ІІІ ст., Володимирівська ЗОШ І – ІІІ ст., Мар’ївська ЗОШ І – ІІІ ст. №2. Відповідно збільшилась кількість учасників Конкурсу на 252 особи.

На районный етап Конкурсу направлено 38 учнівських робіт ( у 2010 – 2011н.р. – їх було 22 роботи), переможцями стали троє учнів Миколаївської ЗОШ І – ІІІ ст.., двоє учнів Софіївської ЗОШ І – ІІІ ст.. №2, по одному переможцю із Ордо – Василівської ЗОШ І – ІІІ ст.. та Вишневої ЗОШ І – І – ІІІ ст.. У обласному етапі взяла участь Динник Тетяна, учениця Ордо – Василівської ЗОШ І – ІІІ ст.. ( посіла 8 місце ).( за результатами видано підсумковий наказ № 349 від 19. 12.2011р.)

Однак, учителям української мови і літератури потрібно звернути увагу на рівень оформлення робіт, на повторення таких орфограм і пунктограм: розділові знаки при однорідних членах речення, написання власних назв, уживання апострофа, побудова складнопідрядних речень, розділові знаки у складнопідрядних реченнях. У деяких роботах зустрічаються необґрунтовані повтори та неправильне вживання тих чи інших слів.Конкурс_«Найкращий_відгук_на_сучасну_дитячу_прозу»'>Конкурс «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» ( учасники 4- 5 класи)

У першому ( шкільному) етапі конкурсу взяли участь 128 учнів, що становить 31 % від загальної кількості учнів у 5 та 4 класах району. Заслуговує на увагу те, що у порівнянні з минулим роком значно збільшився склад учасників районного етапу Конкурсу ( із 28 чоловік до ста двадцяти восьми), а також кількість шкіл ( із 4 шкіл до 11). До Миколаївської ЗОШ І – ІІІ ст.., Мар’є – Дмитрівської ЗОШ І – ІІІ ст.., Вишневої ЗОШ І – ІІІ ст.. та Девладівської ЗОШ І – ІІ ст..долучилися Софіївська ЗОШ І – ІІІ ст..№1, Сергіївська ЗОШ І – ІІІ ст.., Мар’ївської ЗОШ І – ІІІ ст.. №1, Софіївської ЗОШ І – ІІІ ст.. №2, Володимирівська ЗОШ І – ІІІ ст.., Запорізька ЗОШ І – ІІІ ст.., Новоюлівська ЗОШ І – ІІІ ст.., Найбільш активними у проведенні конкурсу були учнівські колективи Софіївської ЗОШ І – ІІІ ст.. №1 та Миколаївської ЗОШ І – ІІІ ст.. ( видано підсумковий наказ № 318 від 17.11. 2011 р.). Головним управлінням Дніпропетровської обласної державної адміністрації ( наказ №101 / 0 / 212 -11 від 16.12.2011 року « Про підсумки проведення обласного етапу ІІІ регіонального конкурсу « Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу «) відзначено належний організаційний рівень проведення Конкурсу , ме тодистові Коляді Ю.М. винесено подяку директора видавництва «Грані – Т».

Проте у проведенні конкурсу мають місце певні недоліки. Зокрема, незабезпеченість шкільних бібліотек сучасною художньою літературою, названою в переліку, досить обмежене коло юних учасників у багатьох школах, неякісно перевірені роботи окремих учнів, одноманітність поданих робіт, відсутність звітів за поданою формою.

Конкурс «Дніпропетровщина – лідер – регіон» ( учасники 14 – 16 років), започаткований у 2012 році до вісімдесятиліття Дніпропетровщини
У номінації «Література» було представлено шість робіт із 4 шкіл, а саме: Софіївська ЗОШ І – ІІІ ст. №1, Новоюлівська ЗОШ І – ІІІ ст. по дві роботи та по одній роботі Ордо – Василівська ЗОШ І – ІІІ ст., Миколаївська ЗОШ І – ІІІ ст. Необхідно зазначити, що усі роботи надіслані вчасно, оформлені відповідно до вимог. У кожній роботі відчувається образне слово, кожен твір переповнений почуттям гордості за рідний край, за маленьку батьківщину. Переможницею районного етапу Конкурсу стала учениця 9 класу Софіївської ЗОШ І – ІІІ ст.. №1 Дворська Анжела ( учитель Галета Н.В.), яка у своїй роботі розповіла про неозорі пшеничні поля Софіївщини та легендарних, талановитих, геніальних земляків ( наказ № 44 від 13.02.2012 р.) Дворська Анжела також увійшла у трійку переможців обласного етапу Конкурсу.

11. На районну олімпіаді з української мови і літератури прибуло 72 учасники із 19 шкіл. Не взяли участі у районній олімпіаді учні Андріївської ЗОШ І – ІІІ ст.., ст.., Нововасилівської ЗОШ І – ІІІ ст.., Менжинської ЗОШ І – ІІ ст.... Рішенням журі визначено 15 призових місць. Учні Софіївської ЗОШ І – ІІІ ст.. №1 та Жовтневої ЗОШ І – ІІІ ст. вибороли по три призових місця: Софіївська ЗОШ І – ІІІ ст.№1- два перших і одне друге ( учителі Береза В.Є., Глущенко В.В., Качан Т.В.), Жовтнева ЗОШ І – ІІІ ст. – одне друге і два третіх ( учитель Назарець Т.В.). По два призових місця у Ордо – Василівській ЗОШ І – ІІІ ст.. ( перше і третє, учитель Черничко А.В.), Миколаївській ЗОШ І – ІІІ ст..( перше і третє, учителі Пойда Л.В., Слиньок Л.Г С.В.) та Кам’янській ЗОШ І – ІІІ ст.( два третіх, учителі Зоріло І.П., Хорошун А.О.). Вихованці Софіївської ЗОШ І – ІІІ ст.. №2 вибороли друге місце ( учитель Коляда О.І.), Першотравенської ЗОШ І – ІІІ ст.. – третє ( учитель Бандура І.М.), Вишневої ЗОШ І – ІІІ ст.- друге ( учитель Білаш Т.Г.). Ці учні показали достатній рівень грамотності , продемонстрували свої мовно – літературні уміння і навички, творчі здібності. Діти ґрунтовно пояснили зміст народних прислів’їв і приказок, підтвердили , склавши власні висловлювання , думки видатних людей про морально – етичні та духовні проблеми суспільства.

Олімпіада з української мови і літератури, крім певних досягнень, показала і значні прогалини у знаннях . Учителям слід цілеспрямовано працювати над формуванням та удосконаленням мовленнєвих умінь, систематизацією помилок та їх усуненням. , особливу увагу звернути на вивчення таких тем : « Написання прислівників ", " Букви е – и в коренях слів", « Види зв’язку у словосполученнях», «Розділові знаки у складносурядному реченні». «Розділові знаки у простому реченні з однорідними членами, «Складнопідрядне речення», «Уживання апострофа», «Написання слів іншомовного походження» , «Правила переносу», «Фразеологія».

Восьмикласникам важко було зробити синтаксичний розбір складного речення, не досить точно діти пояснили , чому підмет і присудок та однорідні члени речення не є словосполученнями. Учні назвали мало прізвищ поетів, твори яких вивчали раніше.

Дев’ятикласники припустилися помилок при побудові складносурядного та простого речення з однорідними членами, неточно вказали ідею «Слова про похід Ігоря», недосконало знають зміст «Повісті минулих літ».

Учні десятого класу допустили багато помилок, визначаючи рід таких іменників: путь, тюль., собака, сусіда, Сибір . У завданні потрібно було підібрати синоніми до фразеологізмів, а діти вдалися до тлумачення змісту. Учням важко було довести на прикладах думку про те, що в українській літературі 70 – 90 років ХІХ століття спостерігається поглиблення принципу психологізму; непосильним виявилося питання про джерела написання І. Нечуєм – Левицьким роману «Князь Ієремія Вишневецький».

Одинадцятикласникам потрібно повторити матеріал про складнопідрядні речення та творення форм іменників у кличному відмінку, про літературні течії і напрямки. ( наказ №361 – А від 26.12.2011р.)

У обласній олімпіаді з української мови і літератури брало участь троє учнів: Руденко Ю., учениця 10 класу Миколаївської ЗОШ І – ІІІ ст.., Дєхтярьова Т. ( 9 клас) та Савостяненко М. ( 11 клас) – учні Софіївської ЗОш І – ІІІ ст..№1.

Дєхтярьова Т. зайняла 4 місце ( учитель Качан Т.В., Софіївська ЗОШ І – ІІІ ст.. №1); Руденко Ю.- 15 місце ( учитель Слиньок Л.Г., Миколаївська ЗОШ І – ІІІ ст..); Савостяненко М. – 10 місце ( учитель Береза В.Є., Софіївська ЗОШ І – ІІІ ст.. №1).12. У державній національній програмі «Освіта» ( «Україна ХХІ століття») виділено положення проте, що основна середня освіта забезпечує досконале оволодіння українською мовою як рідною, так і державною ( 2; 6). Це зобов’язує словесників активізувати зусилля , спрямовані на засвоєння учнями норм української орфографії. Тому проблема формування орфографічних навичок має соціальний характер і потребує постійної й неослабної уваги. Загальноприйнята орфографія охороняється правописним законом, є доконечною умовою розвитку духовної й матеріальної культури нашого народу.

Завдання школи – готувати нові покоління громадян, які добре володіють нормами писемного мовлення. Важливим елементом навчання рідної мови є ведення учнями зошитів. У боротьбі за високу грамотність і загальну культуру учнів зошит займає важливе місце.

Найсуттєвішим недоліком виявились помилки, допущені учнями в підписі зошитів. По­ряд із пропусками букв, та іншими механічними помилками найчастіше спостерігається не­правильне написання назви школи (загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів) та прізвище дитини в Р.в., у деяких зошитах із контрольних робіт виконано роботу над помилками , яку потрібно виконувати у робочому зошиті, а також ведення контрольних зошитів одним учнем кілька років підряд ( наприклад, в учня 7 класу зошит контрольний за 5 клас), зберігання контрольних зошитів після закінчення навчального року . Це серйозні недоліки, і вчителям потрібно їх не­гайно усунути, а адміністрації школи проконтролювати . Занепокоєння викликає стан кал іграфії, охайність. Учні не дотримуються інтервалів між роботами , продовжують активно використовувати коректори. Причому, роблять це, як правило, ті, хто добре вчиться, а правилами такі дії, зокрема, в зо­шитах для контрольних робіт, категорично заборонені. Турбує відсутність домашніх робіт, особливо в старших классах, недописані класні роботи. У перевірених учнівських роботах трапляються винесені учителем помилки, яких уже давно немає у класифікації мовних помилок. Зокрема це мовленнєва помилка або неправильно розписана оцінка за письмовий твір чи переказ ( як у збірнику переказів).

Привчаючи учнів до правильного і охайного виконання письмових завдань, учитель виховує в них повагу до праці взагалі, сумлінне ставлення до виконання поставлених завдань, звичку до чистоти й порядку Зошит відображає не лише знання та навички учнів, а й працю вчителя.

Головні вимоги до ведення документації учителем – словесником фіксується у відповідних директивних матеріалах: «Інструкція з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах І – ІІІ ст.», затверджена наказом Міністерства освіти і науки України №240 від 23.06.2000 року, лист МОН України№1/9 -301 від 28.04.2006 року «Вимоги до виконання письмових робіт учнів і перевірки зошитів з української мови й літератури та зарубіжної літератури у 5 – 11 класах»

Раджу перейняти досвід роботи адміністрації Софіївської ЗОШ ІІ – ІІІ ст.. №1 школи , яка контролює стан ведення учнівських зошитів , за результатами перевірки щорічно видає підсумкові накази.3.. Виховання мовної культури школярів може успішно здійснюватися тільки завдяки цілеспрямованим і кваліфікованим діям усього педагогічного колективу.

Найбільшою проблемою у мовленні педагогів є русизми та російськомовні кальки.

Культура мовлення русизми, російськомовні кальки – це слова або вислови, утворені шляхом буквального перекладу чужомовного слова чи виразу . Наприклад: співпадати, рос. совпадать, хоча літературна норма збігатися, цю норму ртактує російсько – український академічний словник за редакцією Д.Ганич , І.Олійник трактує переклад – збігатися. Найчастіше уживані російськомовні кальки :

Приймати участь брати участь

Приймати рішення вирішити, ухвалити рішення

Згідно наказу згідно з наказом , відповідно до наказу

Травень місяць травень

Нагороджується нагороджує ( ся вказує на зворотну дію)

Вибачаюся вибачте

Восьмидесятиліття вісімдесятиліття але восьмисот

На протязі дня протягом

Слідуючий наступний

На сьогоднішній день на сьогодні

Самий кращий найкращий

Директор завжди має бути вищим за колег з методичної , фахової і мовленнєвої підготовки. Ми спілкуємося з дітьми
, а кожна дитина – це творча особистість, яка розвиває себе засобами мови. Тож у душі педагога має бути «закладено: стежити за чистотою власної мови, культурою висловлювань, «вимітати» частки бруду, що інколи, мимовільно, залітають у наш город, адже мова – це національна святиня, її треба берегти, щоб не було ніяких касетних скандалів, а через них втрати авторитету нації.

14.Виховання національно свідомої особистості

Незважаючи на те, що людина жила і живе у матеріальному світі, і, мабуть, має найбільше потреб матеріальних, духовні потреби, ідеали завжди визнавалися вищими цінностями особистості.

Сучасна освіта є культуро центричною, адже її завдання спрямоване на виховання покоління національно свідомих особистостей з високою гуманітарною культурою, стійкою громадянською позицією, системою ціннісних

морально – етичних пріоритетів.

У стрімкому вирі сучасного життя , в час інформаційних бумів і постійних стресів лише слово здатне спонукати людину спинитися й замислитися : хто ми , чиїх батьків діти, що принесли у цей світ, що залишимо нащадкам? Та чи є у нас такі уроки, на яких ми могли б розкрити і зазирнути в дитячі душі. Ні. Навіть на уроках літератури у нас немає вільного часу, щоб поговорити з кожною дитиною про те , що їй болить. Ми виховуємо розумну людину, у якої немає душі. Кому потрібен геній зла? ( питання риторичне). І саме такі прогалини у вихованні породжують найболючішу проблему українського народу – це розпад родини, роду . «Одного роду, та не одного з тобою класу», - сказав комісар Герт, утішаючи приголомшеного трагедією згуби трьох братів комуніста Івана. ( Ю. Яновський «Вершники»).

Вершники у шкільній програмі понад півстоліття, на цьому творі виховували не одне покоління, проте акценти були різними: трагедія українського народу в роки громадянської війни ( зображення героїзму радянського народу в боротьбі проти зовнішньої і внутрішньої контрреволюції ).

Протиставляються людські ідеали класовим. Брати пам’ятають батьків заповіт: «Тому роду нема переводу, в якому браття милують згоду, але нехтують його заради ідеї. В степу під Компаніївкою почалася вже інша історія, де немає родової пам’яті, немає милосердя , немає пощади класовому ворогові, хоча він твій рідний брат. Сталося щось страшне – сильніше за родові звичаї і закони, щось нове рухає героями. І знаком цього є загибель роду як основи розвитку суспільства. «Рід розпадається, а клас стоїть», - ці анти людські слова промовляє Іван.

Я вважаю, надолужити ці прогалини покликані саме уроки українознавства. Вони не повинні зводитись до глечиків, рушників і горнят.; українознавство це ширше поняття, ніж народознавство. П. Кононенко, доктор філологічних наук, професор утвердив українознавство як інтегративну науку та філософію виховання й освіти. «Станемо українцями – знову будемо європейцями, не станемо – ніякій Європі не будемо ми потрібні!”- говорив Петро Петрович. Розроблена ним концепція школа – родина передбачає: через колективне виховання забезпечити гармонійний розвиток дитини. Ордо – Василівська школа – родина є опорною із національного виховання у районі. Директор Черничко А.В. та педагогічний колектив школи презентували свій досвід роботи з даного напрямку ( районний семінар директорів). У сучасних умовах незвичайно зростає професійна і громадська відповідальність учителя за донесення до підлітків і юні істини про сучасний стан суспільства , його пріоритети, зокрема про те, що кожен із має бути гідним свого народу , його неповторної шляхетної культури, пишатися, що він українець або українка, не допускати малодушної зради своїх предків, берегти і плекати українську мову, народні звичаї , що містять неоціненні духовні скарби, щоб передати їх нашим потомкам. Педагогічний колектив Ордо – Василівської ЗОШ І – ІІІ ст. , реалізуючи ці завдання і напрямки,створив у школі таку атмосферу, яка дає психічне задоволення учням, сприяє розвитку їх духовних сил, переконливо довів: патріотами не народжуються, їх треба виховувати.

20 березня 2012 року я відвідала семінар – практикум у М. Мрганці, школа №3; це єдина в області школа – родина, де викладається українознавство із 1 по 8 класи , на мою думку, досвід роботи Ордо – Василівської ЗОШ можна гідно представляти на обласному рівні.

Години українознавства введено 4 школах : Андріївська ЗОШ І – ІІІ ст.. ( 4.6 класи), Кам’янська ЗОШ І – ІІІ ст.. (5, 6, 7), Ордо – Василівська ЗОШ І – ІІІ ст..( 8 ), Любимівська ЗОШ І – ІІІ ст.. (5,8,9).
У загальноосвітніх школах та дошкільних навчальних закладах проводять цілеспрямовану роботу щодо відродження та збереження народних звичаїв, обрядів, традицій. У дошкільному закладі «Ромашка, «Чайка», районному Будинку школяра створили новорічний вертеп, учасники якого щедро засівали організації райцентру на свято Василя . У Миколаївській ЗОШ І – ІІІ ст. діє народознавчий музей, у Новоюлівській ЗОШ І – ІІІ ст..облаштовано світлицю « Берегеня», Мар’є – Дмитрівській ЗОШ І – ІІІ ст.. – музейну кімнату народознавчого напрямку, Жовтневій ЗОШ І – ІІІ ст.. та Сергіївській ЗОШ І – ІІІ ст.. – куточки народознавства. У вестибюлі Ордо – Василівській ЗОШ І – ІІІ ст.. розміщено куточок з народознавства – українське обійстя.

Гуртки народознавчого спрямування

«Калинонька» - Кам’янська ЗОШ І – ІІІ ст..;

«Віночок», «Українознавство» - Сергіївська ЗОШ І – ІІІ ст..;

«Українознавство» - Новоюлівська ЗОШ І – ІІІ ст..;

«Фольклор та етнографія» - Миколаївська ЗОШ І – ІІІ ст.;

» - Вишнева ЗОШ І – ІІІ ст..

«Калинонька», «Мальви»», «Фольклорно етнографічний»- Софіївська ЗОШ І – ІІІ ст.. №2.

Перевірити знання учнів і вчителів

Вас запрошує Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»., яку проводить Творче об’єднання «Соняшник» для вчителів і учнів – щорічно .Висновок

Слово завжди потребує спілкування. Око – форм і кольорів, розум – пізнавати правду, серце – любити. Усе, чим творець наділив людей, запрограмоване на постійний поступ, оскільки кожен із нас має компас, стрілка якого завжди й неодмінно вказує на правду та справедливість. Тому попри відсутність концепцій державного мовного будівництва, спеціалізованих інституцій для виконання програм мовного розвитку, які б забезпечували всебічне функціонування української мови як державної, кожен із нас відповідальний за долю мови на її предковічній території». Діяти відповідно до холуйсько – приреченого « так уже історично склалося» не маємо права. Запам’ятайте: обираючи російську , людина визнає, що, попри всі суверенітети й державні кордони, ми лишаємося підкореним народом. Треба знати свою історію, пам’ятати , за що боролися наші предки, розуміти, хто ми є. І не бути байдужими до себе, бо завтра будуть байдужими до нас. Державне буття України, за Конституцією, ведеться державною українською мовою. І тут жодного кроку назад не може бути. Навчімося берегти цей простір Батьківщини.Заслухавши і обговоривши дане питання, колегія

ухвалила рішення:

І.Вважати, що відділом освіти, загальноосвітніми закладами проводиться достатня робота щодо дотримання мовного законодавства.
ІІ. Інформацію про виконання мовного законодавства узяти до відома.
ІІІ. Методичній службі
1. Сприяти удосконаленню професійної майстерності вчителів.

2.Розширювати систему заходів, які сприятимуть ефективному викладанню

предмета, запобіганню помилок в усному та писемному мовленні учнів.

ІІ. Адміністрації загальноосвітніх шкіл:

1. Проаналізувати стан викладання української мови, якість навчальних досягнень учнів та виробити стратегію і тактику подальших управлінських дій в закладі освіти.

2. Забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства , нормативно – правових актів щодо функціонування української мови у закладах освіти.
3.Домогтися дотримання учнями, вчителями мовного режиму не тільки під час навчально – виховного процесу, а й на перервах.

4.Враховувати при атестації педагогічних працівників рівень володіння державною мовою.

4.Вжити заходів, спрямованих на збільшення годин варіативної частини навчальних планів для поглибленого вивчення української мови, літератури,факультативів з українознавчих дисциплін, вводити поступово, починаючи із 1 класу, години українознавства.

5. Контролювати стан ведення учнівських зошитів.6.Забезпечувати якісну участь дітей у міжнародних та загальнодержавних конкурсах, турнірах, олімпіадах з української мови, літератури, українознавства.
7..Активізувати через засоби масової інформації пропаганду державної мови, висвітлення роботи навчальних закладів із питань функціонування української мови та завдання щодо піднесення її престижності.

.
Каталог: uploads -> editor -> 1492 -> 91476 -> sitepage 63 -> files
91476 -> Звіт про роботу пришкільного оздоровчого табору з денним перебуванням «Сонечко» з 30 травня по 16 червня 2016 року
91476 -> Конспект заняття з образотворчого мистецтва для дітей середнього дошкільного віку
91476 -> Звіт про проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек План заходів щодо проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек «Книга І читання важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів»
91476 -> Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах На виконання листа мон україни №1/9-376 від 25. 07. 17 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному

Скачати 231.28 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка