Виховні заходи, розроблені класними керівникамиСторінка1/7
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Відділ освіти Костянтинівської райдержадміністрації

Методичний кабінет


Виховні заходи,

розроблені класними керівниками

загальноосвітніх навчальних закладів

Костянтинівського району
2016 рік

Рекомендовано до друку

районною науково-методичною радою

методичного кабінету відділу освіти

Костянтинівської райдержадміністрації

(протокол № 5 від 04.05.2016 р.)


АВТОР ІДЕЇ ТА ЗАГАЛЬНА РЕДАКЦІЯ:
Макаренко О.В., методист методичного кабінету відділу освіти Костянтинівської районної державної адміністрації

РЕЦЕНЗЕНТИ:
Сидорчук Н.В., завідувач методичного кабінету відділу освіти Костянтинівської районної державної адміністрації

Демченко О.В., керівник районної науково-методичної комісії керівників шкільних методичних об'єднань класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів, учитель Іллічівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів

УКЛАДАЧІ:
Мала В.О., Іщенко Ю.М., Шевченко В.С., Кульбашнік Ю.В., Маковлева А.В., Мірошина О.В., Солдатова В.М., Мартиненко Н.М., Демченко О.В., Наливайко Л.П., Семененко М.О., Шавшина А.М., Качанюк І.В. – класні керівники загальноосвітніх навчальних закладів Костянтинівського району

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК:
Макаренко О.В., методист методичного кабінету відділу освіти Костянтинівської районної державної адміністрації

Виховання ціннісного ставлення до суспільства і держави в учнів 5-11 класів. – Костянтинівський район, методичний кабінет відділу освіти, 2015. – с. 105
Збірка містить розробки виховних заходів з виховання ціннісного ставлення до суспільства і держави в учнів 5-11 класів. Класні керівники підготували заходи, керуючись програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», використовуючи інноваційні форми і методи роботи. Ці матеріали допоможуть педагогам у їх проведенні.

ЗМІСТ

НОРМАТИВНА БАЗА

Зміст виховання ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави…………………………………………………………………………….4

Тематичний зміст виховної діяльності (орієнтовні теми для виховної діяльності учнів 5-11класів)……………………………………………………...5

РОЗРОБКИ ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ


 1. Виховна година у 10 класі «Патріотизм – головна потреба України й кожного українця» (Білокузьминівська ЗОШ, Мала В.О.)……………...9

 2. Виховний захід у 9 класі «Моя Україна – вільна країна» (Іванопільська СШ, Іщенко Ю.М.)………………………………………18

 3. Усний журнал у 5 класі «Державні символи України» (Катеринівська ЗОШ, Шевченко В.С.)…………………………………..23

 4. Виховна година у 7 класі «Добро починається з тебе» (Марківська ЗОШ, Кульбашнік Ю.В.)…………………………………..29

 5. Виховна година у 9 класі «Ми – нація єдина, твої ми діти, Україно!» (Новоартемівський НВК, Маковлева А.В.)……………………………..35

 6. Виховний захід у початкових класах «Україна – мій рідний край» (Олександро-Шультинський НВК, Мірошина О.В.)…………………...42

 7. Виховний захід у 10 класі «Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Україну!» (Тарасівський НВК, Солдатова В.М.)……52

 8. Година спілкування у 7 класі «Доля моєї сім'ї в долі рідного краю» (Торський НВК, Мартиненко Н.М.)……………………………………..58

 9. Виховна година у 10 класі «День Соборності України» (Іллінівська СШ, Демченко О.В.)………………………………………..64

 10. Виховна година у 9 класі «»Гуманістична мораль у громадянському суспільстві» (Куртівський НВК, Наливайко Л.П.)……………………..73

 11. Виховна година у 9 класі «державні символи України. Україна – єдина країна» (Новодмитрівський НВК, Семененко М.О.)…………………...84

 12. Виховний захід у 6 класі «Червона калина – символ України» (Степанівська ЗОШ, Шавшина А.М.)…………………………………...89

 13. Свято-зустріч у 8-9 класах «В єдності наша сила!» (Зорянська СШ, Качанюк І.В.)…………………………………………...99

Зміст виховання ціннісного ставлення особистості

до суспільства і держави

Сучасний зміст виховання дітей та учнівської молоді в Україні — це науково обґрунтована система загальнокультурних і громадянських цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загальновизнаними цінностями і якостями та самореалізації його сутнісних сил. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власне ставлення.Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.

Патріотизм виявляється в любові до Батьківщини, свого народу, турботі про його благо, сприянні становленню й утвердженню України як суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, готовності відстояти її незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю з її долею, повазі до українських звичаїв і обрядів, усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини, досконалому володінні української мовою. Розвинена правосвідомість виявляється в усвідомленні особистістю своїх прав, свобод, обов'язків, свідомому ставленні до законів та державної влади. Політична культура — це політична компетентність (наявність знань про типи держав, політичні організації та інституції, принципи, процедури й регламенти суспільної взаємодії, виборчу систему), а також лояльне й водночас вимогливе ставлення громадян до держави, її установ, органів влади, здатність брати активну участь в ухваленні політичних рішень. Культура міжетнічних відносин передбачає поважне ставлення дітей та учнівської молоді до прав людини; сформованість інтересу до представників інших народів; толерантне ставлення до їхніх цінностей, традицій, мови, вірувань; вміння гармонізувати свої інтереси з етнічними та релігійними групами заради громадянської злагоди.

У молодшому шкільному віці у дитини формується здатність пізнавати себе як члена сім’ї, родини, дитячого об’єднання; як учня, жителя міста чи села; виховується любов до рідного дому, школи, вулиці, своєї країни, її природи; до рідного слова та державної мови, побуту, традицій, культурних особливостей як рідного, так й інших етносів українського народу.

У підлітковому віці виховується духовно-осмислений, рефлексивний патріотизм, який поєднує любов до свого народу, нації, Батьківщини з почуттям поваги до інших народів, своїх і чужих прав та свобод.

Тому у старшому шкільному віці пріоритетними рисами ціннісного ставлення до Батьківщини є відповідальність і дієвість. Старшокласники не лише ідентифікують себе з українським народом, але й прагнуть жити в Україні, пов’язати з нею свою долю, служити Вітчизні на шляху її національного демократичного відродження; працювати на її благо, захищати її; поважати Конституцію України і дотримуватися Законів; володіти рідною та державною мовою; визнавати пріоритети прав людини, поважати свободу, демократію, справедливість.ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Основна школа

5-7 класи

Виховні досягнення

Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини: • виховання почуття патріотизму;

 • почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, традицій та звичаїв;

 • моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури;

 • шанобливого ставлення до державної символіки;

 • правил та норм поведінки, соціально важливих для суспільства;

 • активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі;

 • толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах;

 • шанування героїв України;

 • знання і повага законів України.


8-9 класи
Сформованість потреби у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства українського народу:

 • відповідальності, як важливої риси особистості, за долю Батьківщини;

 • розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов'язків;

 • громадянської життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та громади;

 • власної віри у духовні сили народу, його майбутнє;

 • усвідомлення себе патріотом і громадянином України;

 • участь у самоврядуванні закладу;

 • потреби у полікультурному спілкуванні на основі взаєморозуміння та поваги.

Тематичний зміст виховної діяльності

5 клас

"Хто і коли жив в Україні", "Ми – творці власного життя", "Україна пам'ятає", "В ім'я твого і мого життя" (сторінками історії), "Ніхто не забутий, ніщо не забуте", "Державний гімн України", "Що я знаю про Україну?", "Закони життя нашого класу", "Немає прав без обов'язків", "Конвенція ООН та Конституція України про права дітей", "Про символіку України", "Герої завжди поміж нас", "Тарасове слово", "Твоя активна життєва позиція".6 клас

"Я - моя родина - Україна", "Україна - полікультурна держава", "Демократичні принципи та цінності", "Згадаймо всіх поіменно", "Моя земля - земля моїх предків", "Державна символіка", "І синє небо, і жовте колосся", "Люби і знай свій рідний край", "Традиції мого народу", "Мова рідна - слово рідне!", "Хто живе поруч зі мною?", "Традиції моєї родини", "Школа - наш дім, ми господарі в нім", "Тарасовими шляхами", "Козацький КВК".7 клас

"Любове моя - Україно!", "Українці в світі", "Наші земляки", "Україна від козацьких часів до сьогодення", "Найвідоміші винаходи українців", "Мій рідний край", "Історія рідного краю", "Народознавчий конкурс ерудитів", "Життя та побут українців", "Українська вдача", "Моє село чи місто", "Запорізькі козаки", "Діти мають знати свої права", "Виховуємо лідерські якості", "Школа зустрічає гостей", "Випускники нашої школи", "Українська державність", "Українська топоніміка".8 клас

"Країна, в якій я живу", "Моя Україна, демократична і вільна, я з нею пов'язую долю свою", "Трагедії українського народу" , "Я - громадянин і патріот держави", "Збережемо наш скарб - рідну мову", "Джерела духовності мого краю", "Видатні люди мого краю", "Допоможемо ветеранам", "Козацькі сурми", "Українці за кордоном. Що таке діаспора?", "Україна - суверенна і незалежна держава", "День Соборності України", "6 грудня - День збройних сил України", "Є пам'ять, якій не буде кінця", "Воїни - інтернаціоналісти", "Видатні вчені України, рідного краю", "Українське козацтво міфи та реалії", "Ми - єдиний народ".9 клас

"Громадянське суспільство - гарантія дотримання прав людини", "Гуманістична мораль у громадянському суспільстві", "Державні символи України", "Дебати: право на приватне життя", "Україна - європейська держава", "Видатні вчені України", "Ваш світлий Подвиг незабутній", "Культура політичної дискусії", "Твоя правова культура", "Що ми можемо зробити для того, щоб шкільне життя було яскравим і незабутнім".Старша школа

Виховні досягнення

Національна самосвідомість: • сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу;

 • знання Конституції України, виконання норм закону;

 • ідентифікація з українською нацією, усвідомлення себе громадянином, патріотом і гуманістом, який може і має добросовісно впливати на розбудову громадянського суспільства, правової демократичної держави в Україні, захищати свої права;

 • почуття патріотизму, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин;

 • почуття свободи, людської і національної гідності;

 • розуміння важливості української мови як основи духовної культури нації;

 • знання історії, культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;

 • готовність до захисту національних інтересів України;

 • толерантне ставлення до представників інших народностей, шанобливе ставлення до їх культури, релігій, традицій. 1. клас

"Я — українець!", "Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Україну!", "Зустріч з народними умільцями краю", "Літопис мого родоводу", "Патріотизм - нагальна потреба України й кожного українця", "Псевдопатріотизм і його прояви", "У нашій рідній Україні - ми всі український народ", "Ми різні, але ми єдині", "Демократія як загальнолюдська цінність", "Толерантність – моральний імператив сьогодення", "Права і свободи громадян – пріоритетні цінності демократії", "Свобода та особиста недоторканість громадян", "Основи правосвідомості особистості", "Славетні постаті України", "Конституційні основи держави", "Від формування правомірної поведінки до правової культури громадянина України", "Політична культура. Якою вона повинна бути?", "Мій рідний край ні з чим не порівняти!", "Історія та сучасність рідного краю", "Ми співпрацюємо з територіальною громадою міста (села)", «Презентуємо учнівське самоврядування", "Взаємодія та співпраця з громадськими дитячими об'єднаннями та молодіжними організаціями", "Насильство та як його уникнути", "Сучасне рабство. Торгівля людьми", "Захист Вітчизни — обов'язок громадянина", "Сучасні ґендерні стереотипи".

 1. клас

"Особисті потреби та вимоги суспільства", "Про самоактуалізацію та самовизначеність особистості", "Я і соціум", "Видатні особистості рідного краю", "Презентуємо нашу школу", "Учнівське самоврядування в школі", "Герої для нас як приклад...", "Сучасний політик — який він?", "Якби я був політиком...", "Видатні постаті України", "Україна і Європа", "Ми — громадяни України", "Без правової культури немає правової держави", "Соборність і злагода – умови процвітання України", "Торгівля людьми — грубе порушення прав громадянина", "Особиста відповідальність — пріоритетна риса громадянина", "Я і соціум: проблеми самореалізації", "Україно! Ти — моя молитва!", "Гуманістична мораль і моральність — основа етики громадянськості", "Правосвідомість громадянина", "Горде ім'я - українець!", "Що означає бути патріотом?", "Лідер XXI сторіччя: соціально психологічний портрет", "Ґендерна рівність: правове забезпечення і реальність", "Моральні принципи досягнення успіху", "Видатні випускники нашої школи", "Презентуємо себе", "Ми — різні, ми — рівні", "Культура міжетнічних відносин у полікультурному просторі", "Глобалізація: загроза або нова реальність?", "Інтеграція України в сучасному світі", "Порушення прав людини: експлуатація та торгівля".

Білокузьминівська загальнооосвітня школа І-ІІІ ступенів

Виховна година на тему:

«Патріотизм – головна потреба України й кожного українця»c:\users\ssss\desktop\image (2).jpg

Підготувала класний керівник 10 класу Мала Вікторія Олександрівнаc:\users\ssss\desktop\даша.jpg

Мета: формування ціннісних орієнтацій до держави та суспільства, формування рис сучасного патріота української держави

Очікувані результати: сформуваність більш високого рівня громадянського самовизначення й відповідальності; розвиток почуття гордості за приналежність до української нації; підвищення інтересу до вивчення історії своєї держави; розвиток правосвідомості учнів

Методи та прийоми: пояснювально-репродуктивний, проблемно-ситуативний, формування суспільної свідомості та поведінки (педагогічна вимога, доручення), стимулювання, самовиховання

Обладнання: мультимедійний проектор, карта України

Хід заходу

І. Організаційний момент

Привітання з учнями. Оголошення теми та мети класної години.

ІІ. Мотивація

В дитинстві відкриваєш материк,

котрий назветься потім - Батьківщина.

Л. Костенко

Патріотизм - це одна із якостей людського характеру. Він, подібно до любові, керує людською свідомістю, заставляючи робити великі і малі вчинки в ім'я своєї Батьківщини. Патріотизм - величний вияв нескінченної любові до рідного краю. Патріотизм, як і честь, виховує великих, сильних людей, які не рахуються з ціною свого життя й здатні пожертвувати ним заради рідної землі. Патріотизм породжує впевненість у собі, волю в перемогу, віру в свою націю, свій народ, він перетворює звичайну людину в безстрашну машину, яка не відчуває страху і болю, йдучи впевнено та безстрашно до своєї мети. Тоді мета патріота стає метою усього народу. Патріот живе в єдності зі своїм народом, він живе своїм народом, адже життя народу стає його життям. Та, на жаль, у нашому сучасному українському суспільстві кількість патріотів з часом зменшується.

Так, метою нашого заходу є визначити, хто такий патріот і якими якостями він повинен володіти, щоб стати гідним громадянином своєї держави.

ІІІ. Основна частина

До вашої уваги представлені 7 сходинок, які складають характер українця- патріота.

c:\users\ssss\desktop\malenki-ukrainci-kraj.jpg

c:\users\ssss\desktop\ступен_ка.jpg

1 сходинка«П»овага до державних символів нашої країни.

- Дорогі діти, а що ви знаєте про державні символи нашої країни? Які вони та що означають?

Пісні М. Вербицького на слова П. Чубинського "Ще не вмерла Україна" судилося стати гімном. Саме ця пісня змогла об'єднати навколо себе патріотів, щоб збудувати соборну незалежну Україну. Вперше незалежність була проголошена за часів Б. Хмельницького.

Друге проголошення пов'язане з Центральною радою, коли 9 листопада 1917 р. М.Грушевський урочисто проголосив ІІІ Універсалом про цю визначну подію .

Втретє за історію України проголосили незалежність у 1991 році.

- То ж скільки років незалежності ми святкували в серпні?

Про утвердження нашої державності і самостійності свідчить і те, що ми маємо герб України - тризуб. У статті 20 Конституції Украї-ни записано: "…" (с.14) Державні символи - це святиня і ставлення до них теж повинно бути святе .

Крім офіційних державних символів Україна має ще й народні символи.

1.Національний символ України. Його дарують, ним обмінюються у Великдень (Писанка)

2. Дерево - національний символ України, оспіване у народних піснях, у віршах. Воно освячується перед Пасхою і зберігається як засіб від злих сил (Верба)

3. Кущ, оспіваний у народних українських піснях, символ дівочої краси (Калина)

4. Поширене в Україні дерево, з яким в українських народних піснях і переказах порівнюють струнких дівчат (Тополя)

5. Чим прикрашають голову українські дівчата? (Вінок)

6. Національний символ України. Матері дарують його своїм дітям на щастя, на долю , виряджаючи в далеку дорогу. (Рушник)

- А які ще народні символи ви знаєте?

Розмову про Україну та про її символ, про народ можна вести без кінця- краю, бо така багата і щедра наша земля, така славна її історія. Хочу, щоб кожен з вас запам'ятав те, про що ми сьогодні говорили. Любімо свою землю, випрошуймо у Всевишнього ласки і допомоги, вивчаймо, знаймо і поважаймо її символи, не даймо нікому її скривдити .

Молись, дитино, за Україну,

Що нам безсмертне життя дає.

А по молитві ставай до чину,

Ставай до праці, дитя моєc:\users\ssss\desktop\image (3).jpg

2 сходинка"А" льтруїзм у своїх вчинках

Наступна якість, якою повинен володіти патріот української держави - це альтруїзм. Що це таке?

Альтруїзм — напрям поведінки і діяльності людини, який ставить інтереси іншої людини або загальне благо вище особистих інтересів. Як правило, використовується для визначення властивості приносити свою вигоду в жертву, заради загального блага.

Термін «альтруїзм» запровадив француз Огюст Конт (1798–1857).

Б. Ф. Скіннер провів аналіз такого явища, як альтруїзм і дійшов такого висновку:

«Ми поважаємо людей за їх хороші вчинки лише тоді, коли ми не можемо пояснити цих вчинків. Ми пояснюємо собі вчинки цих людей їхніми внутрішніми диспозиціями, лише тоді коли нам не вистачає зовнішніх пояснень. Коли ж зовнішні причини очевидні, ми виходимо з них, а не з особливостей особистості».

Віра в те, що люди повинні надавати допомогу тим, хто її потребує, безвідносно до можливої вигоди в майбутньому, є нормою соціальної відповідальності. Саме ця норма спонукає сторонніх людей, наприклад, підняти книгу, яку не втримав, зронив інвалід на милицях (костилях). Експерименти показують, що навіть тоді, коли люди що надать допомогу, власне, надаючі допомогу, залишаються невідомими і не очікують ніякої подяки, вони часто допомагають нужденним особам.

Завдання: Скласти якомога більше слів зі слова АЛЬТРУЇЗМ

Підведення підсумків.

3 сходинка"Т" олерантність

Слово "ТОЛЕРАНТНІСТЬ" розрізане, букви роздаються групам, хто швидше збере. Пояснити це поняття.

Толерантність (від лат. tolerantia – терпіння) – у загальному значенні ослаблення чи відсутність можливості реакції на який-небудь несприятливий фактор в результаті зниження чутливості до його впливу.

Приклади толерантності: батьки миряться з певною поведінкою своїх дітей; людина терпить слабкості іншої людини; людина терпить толерантність; монарх терпить інакомислення; держава визнає релігійні меншини; суспільство терпимо ставиться до певних форм девіантної поведінки

4 сходинка

"Р" ішучість у вчинках

Зачитуються уривки з наукової літератури. Розгляньте ситуацію. Які права людини порушуються.

1. "Згідно з наказом Рейхкомісара України користування залізницею особам не німецького походження заборонено" - оголошення німецької окупаційної влади 1942 р.

2. "Випуск книг малоруською мовою, як духовного змісту, так і навчальних, і взагалі призначених для початкового читання народу, припинити" - Валуєвський циркуляр 1863 р.

3. "Як вірний син України я вирішив взяти на себе тимчасово всю повноту влади. Цією грамотою я оголошую себе гетьманом всієї країни" - "Грамота до всього українського народу" від 29 квітня 1918 р.

4."На місце старшого, який більше не буде (вибиратися) з-посеред козаків, ми будемо ставити старшого комісара, від сейму до сейму, людину, яка була б народжена в шляхетському стані, в лицарський справі досвідчена, підтримувала б у війську лад, запобігала б усяким бунтам і з розпорядження гетьмана приходила б у той час і на призначене місце, де потребуватиме Річ Посполита…" - "Ординація Війська Запорізького Реєстрового" від 1638 р.c:\users\ssss\desktop\image (4).jpg

5 сходинка
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка