Виховання національно свідомої мовної особистості з ціннісних позицій Мовна особистість носій мови, якийДата конвертації14.02.2019
Розмір445 b.


Виховання національно свідомої мовної особистості з ціннісних позицій


Мовна особистість - носій мови, який

Мовна особистість - носій мови, який
 • добре володіє системою лінгвістичних знань,

 • здійснює мовленнєву діяльність,

 • має навички активної роботи зі словом,

 • дбає про мову і сприяє її розвитку.Ціннісна картина світу

на формування мовної картини світу свого учня, частиною якої є ціннісна картина світу.
 • Ціннісна (аксіологічна) картина світу — комплекс

найважливіших для нації та особистості оцінних суджень, що співвідносяться з правовими, релігійними, моральними кодексами, загальноприйнятими судженнями і уявленнями певної спільноти. Ціннісна картина світу є частиною не лише мовної, а й концептуальної картин світу, складником концептосфери нації.

Сучасна система освіти спрямована на отримання знань та їх відтворення.  Основний акцент робиться

Сучасна система освіти спрямована на отримання знань та їх відтворення.  Основний акцент робиться

на знаннях.

Цінності – термін, започаткований Арістотелем.

 • Цінності – термін, започаткований Арістотелем.

Значущість певних реалій дійсності з точки зору задоволення матеріальних і духовних потреб, інтересів людини: те, що може цінувати особистість, що є для неї значущим і важливим.

Саме цінності наповнюють сенсом існування

людини і суспільства, значною мірою вони духовно

відтворюють людину.

Але цінності – це ще й еталон належного в досягненні потреб. З Енциклопедії освіти, с. 992.

Українська революція цінностей

 • В Україні поняття «цінності» стало дискурсивним (тобто

таким, що перемістилося в центр публічних дискусій) десь

у 2006-2008 р. Це був час, коли стало зрозумілим, що Помаранчева революція зазнала краху, і що в Україні не дійде до очікуваних змін. Ціннісний дискурс появився як реакція на цей крах, з потреби як зрозуміти причини поразки, так і сформувати нову, позитивну програму реформ. Кульмінацією цього дискурсу став Євромайдан, котрий не випадково називали Революцією Гідності або революцією цінностей. Ярослав Грицак.Ми пропонуємо вживати поняття «освіта»,

 • Ми пропонуємо вживати поняття «освіта»,

«освітній процес» у їх сучасному розумінні, що включає навчання, виховання і розвиток. Виховний процес буде невід’ємною складовою всього освітнього процесу і орієнтуватиметься на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність).

З Концепції Нової української школи

Виховання не буде винесено в окремі

 • Виховання не буде винесено в окремі

«заняття з моралі». Формування характеру можливе лише через наскрізний досвід.

Усе життя Нової школи буде організовано

за моделлю поваги прав людини, демократії, підтримки добрих ідей.

… Ключовим виховним елементом стане приклад учителя, який покликаний захопити дитину.

Навчання + виховання = едукація

Процесуальний компонент освіти в його триєдності —

навчання, розвитку і виховання позначають терміном

ЕДУКАЦІЯ (від лат. еducare - навчання, виховання;

educandum - навчений, вихований).

Об'єднуючи цим терміном два поняття - "навчання" і

"виховання", суттєво спрощуємо розуміння

нерозривності цих процесів.Соціально-політичні цінності

 • Виховний ідеал: учора і сьогодні

Виходячи з історичних обставин, на зміну

образу козака-запорожця мають прийти образи

борців за самостійну Українську державу:

січового стрільця, бійця Української

повстанської армії, після них - образ

українського дисидента, який боровся за вільний розвиток

української мови та культури, реалізацію прав

українського народу на власну державність.

Ідеалом може бути журналіст, учений, військовий,

громадський активіст.

Сьогодні - український військовий і волонтерка.Соціально-політичні цінності

 • Шануймо моральні авторитети

Значення терміна моральний авторитет (від лат. auctoritas –

судження, вплив, вага, приклад): особа, підставою

загальновизнаного впливу якої на різні сфери суспільного життя

є її знання, моральні достоїнства, досвід - у тому разі,

якщо суспільство визнало їх критерієм або ідеалом поведінки,

за яким оцінюються установки і соціальні дії інших членів

суспільства.
 • Як пояснює архієпископ Любомир Гузар,

«Цей почесний титул надають особам, які мають певний вік,

високу освіту, широке знання, багатий досвід,

практичну мудрість, приклад життя. …Особлива

прикмета таких людей – їхнє слово приймають,

бо вважають правдивим і справедливим».

Концепт «м'яка сила»

«М’яка сила» – це моральний авторитет наукових, технічних і спортивних досягнень та творів високого мистецтва, привабливість гуманістичної ідеології, ефективної економічної політики та раціональної адміністративної системи, спокуса масової культури, симпатія до національної культури, звичаїв та моделей поведінки. Три компоненти, з яких складається цей феномен:
 • культура держави (у тому, чим вона приваблює інших),

 • її цінності (чи дотримується вона їх у внутрішній та зовнішній політиці),

 • зовнішні відносини. • У кожній навчальній ситуації вчитель розвиває учнів

не тільки у сфері знань, як передбачено навчальною програмою, а й у сфері навичок та цінностей. У кожній навчальній ситуації  щось засвоюється на ціннісному рівні.

На жаль, нині недостатньо застосовують дискусійні методи.

Проте саме дискусія сприяє ціннісному розвитку і розвитку взаєморозуміння й толерантності.

Ефективні сучасні дискусійні методи:
 • «філософія для дітей»;

«проблемно-орієнтоване навчання».

Інші методи для розвитку ставлень/цінностей:

групові проекти, відео з подальшою дискусією,

рольові ігри.

Всеукраїнський конкурс «Цінності ХХІ» було проведено 2013 року за підтримки Благодійного фонду Богдана Гаврилишина та громадської організації «Ліга інтернів». Мета конкурсу - ілюстрація цінностей в українському суспільстві або актуальних соціальних проблем, які треба подолати для досягнення цінностей ХХІ століття, популяризація позитивних цінностей українського суспільства у ХХІ столітті, об'єднання зусиль, спрямованих на формування світогляду людей нового покоління на основі конструктивних цінностей, створення умов для виховання людей нового покоління, відповідальних за долю держави та благо суспільства.

 • Всеукраїнський конкурс «Цінності ХХІ» було проведено 2013 року за підтримки Благодійного фонду Богдана Гаврилишина та громадської організації «Ліга інтернів». Мета конкурсу - ілюстрація цінностей в українському суспільстві або актуальних соціальних проблем, які треба подолати для досягнення цінностей ХХІ століття, популяризація позитивних цінностей українського суспільства у ХХІ столітті, об'єднання зусиль, спрямованих на формування світогляду людей нового покоління на основі конструктивних цінностей, створення умов для виховання людей нового покоління, відповідальних за долю держави та благо суспільства.

 • Участь у конкурсі взяли понад 50 конкурсантів.

 • З усіма роботами можна ознайомитись у соціальній мережі ВКонтакті у групі Всеукраїнський конкурс «Цінності ХХІ» за посиланням http://vk.com/konkurs_values21).
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка