Відповідальність за порушення законодавства про вибориСкачати 247.63 Kb.
Дата конвертації08.07.2018
Розмір247.63 Kb.
ТипЗакон
Відповідальність за порушення законодавства про вибори

 


 І. Загальні положення

Важливою гарантією реального здійснення вільного волевиявлення є встановлена законом юридична відповідальність за порушення виборчого законодавства.

У кожному з базових виборчих законів містяться загальні статті, якими запроваджується інститут відповідальності за порушення виборчого законодавства.

Такі норми містить і Закон України «Про вибори Президента України».

Згідно зі статтею 105 зазначеного Закону, особи, винні в порушенні законодавства про вибори Президента України, притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом.

Свою юридичну регламентацію інститут відповідальності за порушення виборчого законодавства отримує відповідно в чинному адміністративному, кримінальному законодавстві. 

        ІІ. Адміністративна відповідальність

У Кодексі України про адміністративні правопорушенняадміністративні правопорушення, які посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення,визначаєглава 15-А (витяг додається).

Перелік статей уКодексі України про адміністративні правопорушення, які визначаютьадміністративні правопорушення, які посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення, та відповідальність за їх вчинення наведено у додатку 1.

Зокрема,  передбачено такі адміністративні правопорушення:

 

 


Стаття 212-7. Порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборців, списків громадян України, які мають право брати участь у референдумі, та використання таких списків

порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборців та використання таких списків(частина 1 статті 212-7)

 


штраф від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(340-510 грн)порушення встановлених законом порядку та строків надання списку виборців відповідним виборчим комісіям, надання недостовірного списку виборців посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок(частина 2 статті 212-7)

 


штраф від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(425-850 грн)порушення вимог закону про виготовлення нового примірника списку виборців для повторного голосування з урахуванням уточнень, внесених до списку виборців у день голосування(частина 3 статті 212-7)

 


штраф на членів виборчої комісії від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(170 -340 грн)Стаття 212-8. Порушення права громадянина на ознайомлення з відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі

порушення права громадянина на ознайомлення в установленому законом порядку з відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців, а так само відмова у видачі громадянину копії мотивованого рішення про відхилення його скарги (звернення) про внесення змін до відомостей Державного реєстру виборців або запиту щодо відомостей Державного реєстру виборців, про внесення змін до списку виборців, або порушення строків видачі копії такого рішення (стаття 212-8)

штраф від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(170 – 510 грн)Стаття 212-9. Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації та порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів

порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням друкованих, електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації або надання переваги в інформаційних телерадіопередачах чи друкованих засобах масової інформації, в продукції інформаційного агентства будь-якому кандидату, політичній партії (блоку), їх передвиборним програмам власниками, посадовими чи службовими особами, творчими працівниками засобів масової інформації, інформаційних агентств (частина 1 статті 212-9)

штраф від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(170-850 грн)

 


порушення заборони протягом визначеного законом часу у будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми відповідного кандидата, політичної партії (блоку), давати будь-яку інформацію щодо цього кандидата, цієї політичної партії (блоку) власниками, посадовими чи службовими особами, творчими працівниками засобів масової інформації, інформаційних агентств (частина 2 статті 212-9)

 


штраф від сорока до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(680- 1190 грн)супроводження офіційних повідомлень у період виборчого процесу коментарями, що мають агітаційний характер, а також відео-, аудіо записами, кінозйомками, фотоілюстраціями про дії посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування як кандидатів у депутати та на посади сільських, селищних, міських голівв(частина 3 статті 212-9)

 


штраф від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(850-1700 грн)Стаття 212-10. Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму

здійснення передвиборної агітації у формах і засобами, що суперечать Конституції або законам України, або інше порушення встановлених законом обмежень щодо ведення передвиборної агітації, крім випадків, передбачених статтями 212-9, 212-13 та 212-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення (стаття 212-10)

 


штраф на громадян від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(510-850 грн)

 

 і на посадових осіб - від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(850-1360 грн)

Стаття 212-11. Ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб'єкта виборчого процесу

ненадання відповідному суб'єкту виборчого процесу, щодо якого оприлюднено інформацію, яку він вважає недостовірною, на його вимогу (звернення) можливості у визначеному законом порядку оприлюднити відповідь щодо такої інформації

штраф на посадових осіб від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Стаття 212-12. Порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії

порушення встановленого законом права кандидатів, політичних партій (блоків) на використання на рівних умовах будинків (приміщень) для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації

 


штраф від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(1360-1700 грн)Стаття 212-13. Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск

виготовлення або замовлення виготовлення під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно(частина 1 статті 212-13)

 


штраф на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(170 -510 грн)

 і на посадових осіб - від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(850 – 1190 грн)розповсюдження (рознесення, вивішування, роздавання) під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, а так само організація такого розповсюдження (частина 2 статті 212-13)

штраф на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(51-85 грн)

і на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(340-510 грн)Стаття 212-14. Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях

порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях громадянином(частина 1 статті 212-14)

 


штраф від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(85-170 грн)порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи матеріалів політичної реклами підприємствами - розповсюджувачами реклами(частина 2 статті 212-14)

штраф на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(1700 – 3400 грн)Стаття 212-15. Порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії

порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії, якщо у зазначених діях відсутній склад злочину

штраф на громадян від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(850-1190 грн)

 

 і на посадових осіб - від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(1190-1700 грн)

Стаття 212-16. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену кількість

замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену рішенням відповідної виборчої комісії кількість

штраф від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(340 -850 грн)Стаття 212-17 Ненадання у випадках та порядку, встановлених законом, головою відповідної виборчої комісії або особою, яка відповідно до закону виконує його обов'язки, копії виборчого протоколу

ненадання у випадках та порядку, встановлених законом, головою відповідної виборчої комісії або особою, яка відповідно до закону виконує його обов'язки, копії виборчого протоколу

штраф від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(340-1700 грн)Стаття 212-18. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму

невиконання рішення виборчої комісії, прийнятого в межах їх повноважень

штрафу на громадян від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(255-425 грн)

і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(510-850 грн)Стаття 212-19. Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків або його безпідставне звільнення з роботи

відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків за основним місцем роботи на час виконання ним повноважень члена виборчої комісії(частина 1 статті 212-19)

штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(340-850 грн)звільнення члена виборчої комісії з роботи або переведення його на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням його обов'язків у виборчій комісії(частина 2 статті 212-19)

 


штрафу на посадових осіб від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(1020-1700 грн)Стаття 212-20. Порушення порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму

порушення встановленого законом порядку опублікування документів та іншої інформації, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів виборчою комісією чи засобом масової інформації

штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(170-340 грн)Справи про адміністративні правопорушення відповідно до статті 221 КУпАП розглядають судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.

Право складати протоколи про адміністративні правопорушення надано:  1. уповноваженим посадовим особам органів внутрішніх справ (статті 212-7, 212-8, 212-10, 212-12, 212-13, 212-14, 212-20);

  2. уповноваженим посадовим особам Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її представникам в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (стаття 212-9);

  3. голові, заступнику голови, секретарю, іншим членам виборчої комісії, (статті 212-11, 212-15 – 212-20);

  4.  кандидатам, уповноваженим особам, офіційним спостерігачам (статті 212-16 – 212-18, 212-20);

Відповідно до статті 38 КУпАП України стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення.

      ІІІ. Кримінальна відповідальність

Кримінальні правопорушення у сфері виборчого законодавства, належать до злочинів, які посягають на суспільні відносини, пов'язані з формами, завданнями, змістом діяльності держави і посягають на політичні права громадян: права брати участь в управлінні державними справами, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про вибори передбачена п'ятим розділом Кримінального кодексу України (витяг додається)(злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина).

Перелік статей у Кримінальному кодексі України, які визначають злочини проти виборчих прав та  відповідальність за них наведено у додатку 2.

 

Зокрема, визначено такі злочини:Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача

1.Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права або права брати участь у референдумі, перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму, члена виборчої комісії, члена ініціативної групи референдуму, члена комісії з референдуму або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з підкупом, обманом або примушуванням, а також ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин -

 

 караються штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних (5100-8500 грн) мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

 

2.Ті самі діяння, поєднані із застосуванням насильства, знищенням чи пошкодженням майна, погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження майнакараються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років

3.Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням свого службового становища

караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

4.Втручання службової особи з використанням службового становища у здійснення виборчою комісією чи комісією з референдуму їх повноважень, установлених законом, вчинене шляхом незаконної вимоги чи вказівки з метою вплинути на рішення виборчої комісії чи комісії з референдуму, -

 

 карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років

Стаття 158. Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців

1.Незаконне виготовлення або зберігання чи використання завідомо незаконно виготовлених виборчих бюлетенів, бланків відкріпних посвідчень, бюлетенів для голосування на референдумі -

 

 караються штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-6800 грн) або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

2. Підробка виборчих документів, документів референдуму, а так само використання завідомо підроблених виборчих документів, документів референдуму, вчинені членом виборчої комісії, комісії з референдуму, кандидатом, його уповноваженим представником, уповноваженою особою політичної партії (блоку), членом ініціативної групи референдуму, -

 

 караються штрафом від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100-10 200 грн) або обмеженням волі на строк від одного до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Підробка виборчих документів, документів референдуму, а так само використання завідомо підроблених виборчих документів, документів референдуму, вчинені членом виборчої комісії, комісії з референдуму, кандидатом, його уповноваженим представником, уповноваженою особою політичної партії (блоку), членом ініціативної групи референдуму, що вплинуло на результати голосування виборців на виборчій дільниці або у межах виборчого округу, або призвело до неможливості визначити волевиявлення виборців на виборчій дільниці чи у відповідних виборах (референдумі)-

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

4. Незаконна передача іншій особі виборчого бюлетеня виборцем -

 

 карається обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

5. Викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, виборчого протоколу чи протоколу комісії з референдуму або скриньки з бюлетенями або незаконне знищення чи псування скриньки з бюлетенями -

 

.караються штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-6800 грн) або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років

6. Викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, виборчого протоколу чи протоколу комісії з референдуму або скриньки з бюлетенями або незаконне знищення чи псування скриньки з бюлетенями, що вплинуло на результати голосування виборців на виборчій дільниці або у межах виборчого округу, або призвело до неможливості визначити волевиявлення виборців на виборчій дільниці чи у відповідних виборах (референдумі), -

 

 караються штрафом від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800-11 900 грн) або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

7. Підписання виборчого протоколу чи протоколу комісії з референдуму до остаточного підрахунку голосів чи встановлення результатів голосування або включення неврахованих виборчих бюлетенів чи бюлетенів для голосування на референдумі до числа бюлетенів, використаних при голосуванні, або підміна дійсних виборчих бюлетенів з позначками виборців чи громадян, які мають право брати участь у референдумі, або незаконне внесення до протоколу змін після його заповнення, або викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, виборчого протоколу чи протоколу комісії з референдуму або скриньки з бюлетенями, або незаконне знищення чи псування скриньки з бюлетенями, що призвело до неможливості визначити волевиявлення виборців чи встановити результати референдуму, вчинені членом виборчої комісії, комісії з референдуму -

караються штрафом від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (11900 – 17000 грн) або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років

8. Умисне надання членом виборчої комісії чи комісії з референдуму громадянину можливості проголосувати за іншу особу чи проголосувати більше ніж один раз у ході голосування або надання виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумі особі, яка не включена до списку виборців (громадян, які мають право брати участь у референдумі) на відповідній виборчій дільниці (дільниці з референдуму), або надання виборцю заповненого виборчого бюлетеня (бюлетеня для голосування на референдумі) -

 


караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

9. Умисне надання неправдивих відомостей до органу Державного реєстру виборців -

 

 карається штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-3400 грн)

10. Дія, передбачена частиною дев'ятою цієї статті, вчинена службовою особою з використанням службового становища, а також розпорядження щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до бази даних Державного реєстру виборців, видане службовою особою органу Державного реєстру виборців,-

 

 караються штрафом від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800-11900 грн) або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

11. Умисне внесення неправдивих відомостей до бази даних Державного реєстру виборців, несанкціоновані дії з інформацією, що міститься у базі даних Державного реєстру виборців, чи інше несанкціоноване втручання у роботу Державного реєстру виборців, вчинене службовою особою, яка має право доступу до цієї інформації, або іншою особою шляхом несанкціонованого доступу до бази даних Державного реєстру виборців, -

 

 караються штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (10200-17000 грн) або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинене несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.

 


12. Дії, передбачені частинами дев'ятою - одинадцятою цієї статті, що вплинули на результати голосування виборців на виборчій дільниці або у межах виборчого округу, або призвели до неможливості визначити волевиявлення виборців на виборчій дільниці чи у відповідних виборах, а також вчинені за попередньою змовою групою осіб, -

 

 караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинене несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи

Стаття 158-1. Голосування виборцем на виборах чи референдумі більше ніж один раз

1. Голосування виборцем на виборах або референдумі, у яких він бере участь, більше ніж один раз, -

 

 карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 – 5100 грн) або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, вчинене за змовою з членом виборчої комісії або комісії з референдуму, -

 

 карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 – 8500 грн) або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Стаття 158-2. Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму

1. Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму поза встановленим законом строком зберігання у державних архівних установах та в Центральній виборчій комісії України після проведення виборів або референдуму, а так само пошкодження виборчої документації або документів референдуму -

 

 карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років.

2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням влади або службового становища, -

 

 караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Стаття 159. Порушення таємниці голосування

1. Умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів або референдуму, що виявилося у розголошенні змісту волевиявлення громадянина, який взяв участь у виборах або референдумі, -

 

 карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 -2100 грн) або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, вчинене членом виборчої комісії або комісії з референдуму чи іншою службовою особою з використанням свого службового становища, -

 

 карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100-8500 грн) або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Стаття 159- 1. Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку)

1. Надання фінансової (матеріальної) підтримки у великому розмірі для здійснення виборчої кампанії кандидату, політичній партії (блоку), з порушенням встановленого законом порядку, шляхом передачі грошових коштів або матеріальних цінностей на безоплатній основі чи за необґрунтовано заниженими розцінками, виготовлення або поширення агітаційних матеріалів, не оплачених з виборчого фонду чи оплачених з виборчого фонду за необґрунтовано заниженими розцінками, або оплати виготовлення чи поширення таких матеріалів -

 


карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 - 5100 грн) або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Умисне використання у великому розмірі фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) кандидатом, його уповноваженим представником, довіреною особою кандидата чи уповноваженою особою з порушенням встановленого законом порядку -

 

 карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 - 5100 грн) або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, -

 

 караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

 

Примітка. Великим розміром у цій статті визнається розмір суми грошей, вартість майна чи вигод майнового характеру, що перевищує чотириста мінімальних розмірів заробітної плати      (станом на 26.03.2014 року – 487 200)Вид та розмір покарання залежить від тяжкості вчиненого злочину, винної особи, наявності обтяжуючих чи пом’якшуючих обставин.

Обставинами, які пом'якшують покарання відповідно до статті 66 КК України визнаються:

1) з'явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину;

2) добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди;

3) вчинення злочину неповнолітнім;

4) вчинення злочину жінкою в стані вагітності;

5) вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин;

6) вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність;

7) вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними діями потерпілого;

8) вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності;

9) виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, поєднане з вчиненням злочину у випадках, передбачених цим Кодексом.

 При призначенні покарання суд може визнати такими, що його пом'якшують, і інші обставини, не зазначені в частині першій цієї статті.

При призначенні покарання обставинами, які його обтяжують, відповідно до статті 67 КК України визнаються:

1) вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів;

2) вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою ;

3) вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату;

4) вчинення злочину у зв'язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов'язку;

5) тяжкі наслідки, завдані злочином;

6) вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службовій чи іншій залежності від винного;

7) вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів. 

                            Додаток 1Перелік статей уКодексі України про адміністративні правопорушення, які визначаютьадміністративні правопорушення, які посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення, та відповідальність за їх вчинення 

Стаття 212-7. Порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборців, списків громадян України, які мають право брати участь у референдумі, та використання таких списків

Стаття 212-8. Порушення права громадянина на ознайомлення з відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі

Стаття 212-9. Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації та порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів

Стаття 212-10. Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму

Стаття 212-11. Ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб'єкта виборчого процесу

Стаття 212-12. Порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії

Стаття 212-13. Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск

Стаття 212-14. Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях

Стаття 212-15. Порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії

Стаття 212-16. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену кількість

Стаття 212-17 Ненадання у випадках та порядку, встановлених законом, головою відповідної виборчої комісії або особою, яка відповідно до закону виконує його обов'язки, копії виборчого протоколу

Стаття 212-18. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму

Стаття 212-19. Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків або його безпідставне звільнення з роботи

Стаття 212-20. Порушення порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму

                                                                                             

 Додаток 2 Перелік статей у Кримінальному кодексі України, які визначають злочини проти виборчих прав та  відповідальність за них 

Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача

Стаття 158. Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців

Стаття 158-1. Голосування виборцем на виборах чи референдумі більше ніж один раз

Стаття 158-2. Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму

Стаття 159. Порушення таємниці голосування

Стаття 159- 1. Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку)

 


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка