Відділ освіти новосанжарської райдержадміністраціСкачати 93.62 Kb.
Дата конвертації06.01.2018
Розмір93.62 Kb.
ТипПротокол засідання

ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОСАНЖАРСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ

НОВОСАНЖАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання ради районного Наказ відділу освіти

методичного кабінету Новосанжарської

Новосанжарської районної ради райдержадміністрації

31.08.2015 №1  01.09.2015 №179

Навчальна програма з позашкільної освіти

художньо-естетичного напряму

«Образотворче мистецтво»

(початковий рівень, 1 рік навчання)

Нові Санжари – 2015Автор:

Чорнобай С.В. – керівник гуртка Новосанжарського районного Будинку дитячої та юнацької творчості.Рецензенти :

Лапіна Т. М. – завідувач районного методичного кабінету Новосанжарської районної ради.

Свистунова Л.А. – методист, керівник гуртків Новосанжарського районного Будинку дитячої та юнацької творчості.

Пояснювальна записка
Значне місце у формуванні особистості дитини займає мистецтво, здатне розвивати почуття прекрасного, формувати високі естетичні смаки, вміння розуміти і оцінювати твори мистецтва, пам’ятки історії і архітектури, красу, багатство природи.

Образотворче мистецтво - важливий засіб морального, естетичного виховання дітей, формування художньої культури, загальнолюдських, національних цінностей, гармонійного розвитку особистості.


Дана програма складена на основі програми «Образотворче мистецтво»

(автор Вержбицької І.В,схвалена Комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 18.12.2013, лист ІІТЗО від 29.01.2014 № 14.1/12-Г-72)Мета навчальної програми полягає в особистісному розвитку дітей та учнівської молоді, збагаченні їх емоційно-естетичного досвіду під час сприймання навколишнього світу і художньо-практичній діяльності, інтерпретації та оцінювання творів образотворчого мистецтва, а також у формуванні ціннісних орієнтирів, потреби в творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні, професійному самовизначенні.

Основні завдання:

- формування культури людських почуттів, як найсильніших – любові, доброти, милосердя через сприймання творів мистецтва, так і найспецифічніших: почуття кольору, лінії, ритму, композиції, колориту та ін., безпосередньо у мистецькій діяльності;

- розвиток асоціативно-образного та просторового мислення, уяви, фантазії, пам’яті, художнього смаку і творчих здібностей;

- опанування вміннями та навичками в образотворчій діяльності; формування художньо-практичної компетентності; готовності використовувати отриманий досвід у самостійній творчій роботі;

- формування здатності сприймати, інтерпретувати та характеризувати твори образотворчого мистецтва, висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи власні думки, судження, оцінки;

- формування уявлень про сутність, види та жанри образотворчого мистецтва, особливості художньо-образної мови, засвоєння основних художніх прийомів і закономірностей та відповідної термінології;

- виховання духовних та моральних ціннісних орієнтирів у сфері образотворчого мистецтва, інтересів, смаків, потреб в творчості; національно-патріотичної свідомості та активної життєвої позиції;


Умовою успішної реалізації завдань програми є:

- залучення учнів до розуміння змісту та сутності мистецтва шляхом особистісно-емоційного сприйняття художньої інформації;

- керування художньо-творчим розвитком дітей з урахуванням вікових, індивідуальних, національних, культурних, регіональних особливостей і традицій;

- навчання дітей мови мистецтва і формування навичок практичної роботи винятково в художньо-образному ключі;

- забезпечення задоволення від художньої праці шляхом емоційного зацікавлення нею.
Виходячи з рівня знань, необхідних для досконалого освоєння навичок

роботи з відповідними інструментами й художніми матеріалами, в гуртку займаються діти віком 5 років.

Кількісний склад навчальної групи 20 вихованців.

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНТема


Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1

Вступ

1

1

2

2.

Малювання з натури та за уявою

4

10

14

3.

Основи композиції

4

10

14

4

Декоративно-ужиткова діяльність

6

8

14

5

Основи скульптури

4

10

14

6

Основи образотворчої грамоти

2

6

8

7

Екскурсії, свята, конкурси, виставки

-

4

4

8

Підсумок

-

2

2
Разом

21

51

72


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ (2 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи на навчальний рік. Ознайомлення з історією гуртка, позашкільної установи. Правила поведінки в

колективі. Зовнішній вигляд вихованців. Дотримання правил техніки безпеки. Організаційні питанняПрактична частина. Композиція на тему «Правила дорожньої безпеки», «Я зразковий пішохід».
2. Малювання з натури та за уявою (14 год.)

Теоретична частина. Аналіз форми предметів. Спільне та відмінне в них. Спостереження з натури. Порівняння натури з її зображенням. Метод побудови форми (загальний розмір, поділ на частини, уточнення форми).

Практична частина. Малювання квітів, овочів; листя різних форм,

різного забарвлення; тварин (собака, кіт, кінь); дерев різних порід; птахів (синиця. півень, сова).


3. Основи композиції (14 год.)

Теоретична частина. Основи композиції. Логічна будова просторового зображення. Елементарні закони і засоби перспективного зображення. Кольорознавство. Сполучення кольорів. Розробка змісту кожної теми, оцінка образів.

Практична частина. Малювання по пам´яті на основі спостережень на

тему: «Осінь золота», «Весна», «Різдво», «У парку», «Мій двір», «Новорічні свята» тощо; за уявою: «Історичні події», «Космічні фантазії», «Космічні мандри», «Світ моїх захоплень», «Історичні нариси»; ілюстрування українських казок та дитячих оповідань.


4. Декоративно-ужиткова діяльність (14 год.)

Теоретична частина. Поняття декоративно-ужиткового мистецтва. Зразки художньої народної творчості. Значення кольору. Композиція і візерунок. Стилізація. Засоби зображення.

Практична частина. Малювання закладки (орнамент у стрічці); квітів

та листя (орнамент у колі); декоративного букету; розпис сорочки за народними мотивами; листівок до свят.


5. Основи скульптури (14 год.)

Теоретична частина. Елементарне вивчення форм. Пропорційні порівняння предметів, взаємовідношення, їх характер, колір, розмір.

Практична частина. Матеріали та інструменти скульптора. Ліплення

овочів, фруктів, фігур тварин. Ліплення складових елементів до композицій на теми: «Зоопарк», «Сільське подвір’я» та ін. Складання композиції з виготовлених елементів.


6. Основи образотворчої грамоти (8год.)

Теоретична частина. Українське образотворче мистецтво, як частина світової та національної культури. Види образотворчого мистецтва (живопис, графіка, скульптура, архітектура, декоративно-ужиткове мистецтво та дизайн). Жанри образотворчого мистецтва (портрет, пейзаж, натюрморт, історичний, батальний, побутовий тощо).

Декоративний образ як сприйняття краси в побуті. Відображення міфологічного світобачення в орнаментах, образах символах. Трипільська культура. Мистецтво слов’ян-язичників.Практична частина. Вивчення кращих зразків образотворчого мистецтва.

Ознайомлення зі зразками трипільської культури та слов’ян-язичників. Робота з історичними джерелами.


7. Екскурсії, свята, конкурси, виставки (4 год.)

Відвідування краєзнавчих та історичних музеїв, тематичних та художніх виставок. Участь в творчих конкурсах. Творчі зустрічі з художниками та народними майстрами. Підготовка та проведення виставок робіт вихованців.


8. Підсумок (2 год.)

Підведення підсумків. Виставка найкращих дитячих робіт за навчальний рік.ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці (учні, слухачі) мають знати:

- правила застосування художніх матеріалів та приладів;

- прийоми втілення образів у художній формі;

- послідовність виконання малюнку;

- значення на малюнку лінії горизонту;

- загальні пропорції фігури та положення тіла під час руху;

- поняття «композиція». «візерунок», «стилізація»;

- елементарне про скульптуру та її види;

- види та жанри образотворчого мистецтва;

- основи декоративно-ужиткового мистецтва.

- елементарні закони і засоби перспективного зображення;

- методи побудови форми;

- загальні пропорції фігури та положення тіла людини під час

нескладного руху;

- кольори та кольорові сполучення;

- основи композиції та різноманітні засоби зображення.


Вихованці (учні, слухачі) мають вміти:

- спостерігати натуру;

- аналізувати форму предметів, помічати спільне і відмінне в них;

- визначати композиційне рішення;

- робити ескіз для наступної тематичної композиції;

- робити пропорційні порівняння предметів у скульптурі;

- аналізувати твори образотворчого мистецтва.
Вихованці (учні, слухачі) мають набути досвід:

- аналізу форм предметів;

- логічної побудови просторового зображення;

- передачі перспективи;

- втілення образів у художній формі;

- складання скульптурної композиції з виготовлених елементів;

- аналізу творів образотворчого мистецтва.

- пропорційного порівняння предметів, взаємовідношення, їх характер, колір, розмір.
ЛІТЕРАТУРА

1. Авторські уроки з образотворчого (візуального) мистецтва в 5-7 класах: Посібник для вчителя: У 2 ч. Ч. 1 / Упоряд. Ж.С. Марчук, О.В. Ночвінова. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2005. – 368 с. – (На допомогу вчителю).

2. Авторські уроки з образотворчого (візуального) мистецтва в 5-7 класах: Посібник для вчителя: У 2 ч. Ч. 2 / Упоряд. Ж.С. Марчук, О.В. Ночвінова. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2005. – 368 с. – (На допомогу вчителю).

3. «Великие художники». Журнал. - Изд. ООО «Иглмосс Юкрейн», 2003.

4. «Галерея искусств». Популярный журнал о творчестве мастеров изобразительного искусства - ТОВ «Новий друк», 2006.

5. «Живопись из собрания Государственной Третьяковской галереи». Научно-популярное издание. Альбом – «ОСТЕЗЕ-друк», Росток, 1987.

6. Збірник навчальних програм гуртків, студій і творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів Київської області / за заг. ред. Т.В. Нестерук. – Біла Церква: КОІПОПК, 2004.-Ч. І. – 188 с.

7. Збірник програм гуртків, студій і творчих об’єднань Кіровоградського обласного Центру дитячої та юнацької творчості. Частина І /Заг. ред. В.О. Бойчук. – Кіровоград: «Імекс-ЛТД», 2003. – 282 с.

8. Комаровська О.А., Руденко І.В. Орієнтовне календарне планування уроків за програмою «Мистецтво». 6-8 класи./ Книга для вчителя дисциплін художньо-естетичного циклу. - Харків: ПП «Торсінг плюс», 2006. – с.730-768.-0,7

9. Комаровська О.А., Руденко І.В. Орієнтовне календарне планування уроків за програмою «Мистецтво». 7 клас./ Книга для вчителя дисциплін художньо-естетичного циклу. - Харків: ПП „Торсінг плюс”, 2006. – с.747-761.-0,7

10. Комаровська О.А., Руденко І.В. Орієнтовне календарне планування уроків за програмою «Мистецтво». 8 клас./ Книга для вчителя дисциплін художньо-естетичного циклу. - Харків: ПП „Торсінг плюс”, 2006. – с.762-768.-0,7

11. Масол Л.М., Гайдамака О.В., Калініченко О.В. Мистецтво: Підручник 5 клас/За заг. ред. Л.М.Масол .- К.: Промінь, 2006.-160с., іл...-13,0.

12. Масол Л.М., Гайдамака О.В., Калініченко О.В. Мистецтво: Підручник 6 клас/За заг. ред. Л.М.Масол .- К.: Промінь, 2006.-208с., іл...-16,0.

13. Масол Л.М., Е.В. Бєлкіна, Оніщенко О., Очеретяна Н., Рагозіна В. Мистецтво: Програма 1-4 класи // Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. – К.: Поч.. школа, 2006. – с. 304-343. -2,0І.14. Масол Л.М., О.В. Гайдамака, Е.В. Бєлкіна, О.В. Калініченко, І.В. Руденко. Методика навчання мистецтва у початкової школі: Посібник для вчителів. – Х.: Веста: Вид-во „Ранок”, 2006. – 256 с. – 16,0.
Каталог: doc

Скачати 93.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка