«Вибираю друга серед героїв художніх творів»Скачати 104.16 Kb.
Дата конвертації14.01.2018
Розмір104.16 Kb.
ТипДиплом

Вінницький обласний інститут післядипломної освіти

педагогічних працівників

Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури

ІІІ етап 01 лютого 2015 року8 клас
І. Напишіть твір-роздум на тему: «Вибираю друга серед героїв художніх творів».

12 балів
ІІ. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки, надпишіть над кожним словом частину мови. Зробіть повний синтаксичний розбір речення, підкресліть члени речення. Виконайте морфологічний розбір підкресленого слова.

Над луками залитими квітневою повінню холонув оранжевий вечір зануривши в мілкі прибережки далеке полумя хмар (Г.Тютюнник).7 балів
ІІІ. Створіть відгук на вашу улюблену філософську поезію Тараса Шевченка обсягом до однієї сторінки.

12 балів
УКРАЇНСЬКА МОВА

ІV. Виконайте тестові завдання. (19 балів)


Завдання 1-8 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь, позначте її.


1. Позначте рядок, у якому лексичне значення слова визначене неправильно:

 1. барвистий – забарвлений у різні кольори, різнокольоровий

 2. пишнобарвний – який вражає багатством барв, кольорів, відтінків

 3. пістрявий – який привертає увагу яскравістю барв, гарний

 4. картатий  із чотирикутними візерунками, малюнками

 5. живописний – який виразно, яскраво щось зображує, змальовує

2. Позначте рядок, у якому подано не антонімічну пару:

 1. важливий – дріб’язковий

 2. бадьорість – утома
 1. істинно – помилково

 2. багатолюдність – самотність

 3. наступність – попередність

3. Позначте речення, у якому вжито фразеологізм, що походить із Біблії:

 1. Я живу і не боюся смерті, і мене на порошок не стерти (Д.Кремінь).

 2. Птах у небі, весняний вітерець навстріч, простір полів – оце суттєве, а решта все марнота марнот! (О.Гончар).

 3. Воскресла думка й встає над уламками, живою водою правди покроплена! (Л.Костенко).

 4. Дуже вже оті верховоди залили усім за шкуру сала (Панас Мирний).

 5. Забування вичищує авгієві стайні пам’яті (В.Гжегорчик).

4. Позначте рядок, у якому подані тільки синтаксичні словосполучення:

 1. нова книгарня; оповідання й повісті; зацікавити змістом

 2. порадіти за товариша; товариська підтримка; познайомитися й заприятелювати

 3. національний етикет; правила поведінки; відповідно до вимог

 4. вчасно відгукнутися; узяти до душі; щире співчуття

 5. цікаві завдання; боротися чесно; сподіватися на перемогу

5. Позначте речення з однорідними членами, поєднаними розділовими сполучниками (розділові знаки пропущено):

 1. З вогнем і водою вітром дружба погана.

 2. Удома й у полі роботи завжди доволі.

 3. Хвали день не вранці а ввечері.

 4. Лихий кухар або пересолить або недосолить.

 5. Вимети сміття зі своєї хати а потім заглядай у чужу.

6. Позначте рядок, у якому в усіх словах треба поставити апостроф:

 1. подвір..я, торф..яний, Лук..янченко

 2. з..їжджати, сер..йозний, черв..як

 3. пів..ягоди, рутв..яний, бур..ян

 1. без..язикий, ін..єкція, поцв..яхований

 2. кав..ярня, св..ященний, роз..ятрити
7. Позначте рядок, у якому всі слова пишуть із префіксом з-:

 1. (з,с)вірити, (з,с)чепити, (з,с)творити

 2. (з,с)жувати, (з,с)хибити, (з,с)мити

 3. (з,с)вітритися, (з,с)сунути, (з,с)киснути

 4. (з,с)воложити, (з,с)житися, (з,с)лити

 5. (з,с)хвилювати, (з,с)ломити, (з,с)вужувати

8. Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова пишуть із літерою И:

 1. с..рена, ем..грант, гор..зонт

 2. д..ригент, галюц..ноген, конф..тюр

 3. фест..валь, еп..грама, експер..мент

 1. ескадр..лья, опт..чний, концерт..но

 2. коп…райт, кред..тор, палант..н.
8 балів


Завдання 9-11 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких правильних відповідей ДВІ АБО БІЛЬШЕ. Виберіть усі правильні відповіді й позначте їх


9. Позначте речення, що містять вставні слова (розділові знаки пропущено):

 1. Уночі була гроза а ранок видався ясним на диво (С.Васильченко).

 2. А день за сонцем утопився в морі і став на жаль уже вчорашнім днем (П.Воронько).

 3. Не любити цю землю їй-Богу не можна! (М.Луків).

 4. Художник починається там де віриш йому безумовно (М.Рильський).

 5. Сині дзвіночки навіть сіяли холод на трави (М.Коцюбинський).

10. Позначте речення зі складеним дієслівним присудком:

 1. Не зміліє в отецьких криницях вода (Б.Олійник).

 2. Ми тільки почали розгадувати світ (Д.Павличко).

 3. У нещастi друг стає братом (З Біблії).

 4. Я вам готовий у щасті і в нещасті помагати (Леся Українка).

 5. Буде дощ плюскотіти. Буде вітер шуміти (Я.Шпорта).

11. Позначте словосполучення, в яких допущено помилки:

 1. навчатися мові

 2. подякувати наставнику

 3. оволодіти мовою

 1. звернутися на адресу

 2. опанувати вмінням
12-13. Позначте речення, в якому допущено помилку:

 1. Від хвилювання я знітився.

 2. Від обурення вона мало не втратила свідомість.

 1. Мене охопило здивування.

 2. Учіться правильно поводитись у стресових ситуаціях.


Запишіть це речення у відредагованому вигляді:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.5 балів

Завдання 14-16 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть його в таблицю.

14. Установіть відповідність між словами, поєднанням яких утворюються фразеологізми.

1) слава

2) узи

3) клятва

4) часи


 1. Гіменея

 2. Герострата

 3. Гіпократа

 4. Геракла

 5. Гомера1
2
3
4
15. Установіть відповідність між видами односкладних речень і реченнями:

1) означено-особове

2) неозначено-особове

3) узагальнено-особове

4) безособове

 1. А Такого ще не творилось в нас на Україні (Т.Шевченко).

 2. Б Сотні літ нас розпинали, та не побороли (Д.Павличко).

 3. В Вірю завжди в широчінь океанну серця вразливого, серця людського (Л.Забашта).

 4. Г Умій постояти за Вкраїну-мати (Нар.творч.)

 5. Д Звуки хвилин. Кроки сторіч (В.Герман).
1
2
3
4


16. Установіть відповідність між видом односкладного речення та його прикладом.

1) називне

2) означено-особове

3) неозначено-особове

4) безособове


 1. Допоки горіти буде долоні твоєї дотик.

 2. Поверни золоті її очі, сині хвилі і вітер весни.

 3. Криштальний промінь сміливого сонця.

 4. Шкода даремно згаяного часу.

 5. Гостей зустрічали щиро, з хлібом-сіллю.1
2
3
4
6 балів

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

V. Виконайте тестові завдання. (12 балів)
1. На Савур-могилі відбувається подія:

 1. тризна Ольги за князем Ігорем («Повість минулих літ»)

 2. ушанування Хмельницького («Ой чи не той то хміль?»)

 3. бій козаків із поляками («Засвіт встали козаченьки»)

 4. бій новгород-сіверського князя Ігоря з половцями («Слово про Ігорів похід»)

 5. страта Морозенка («Ой Морозе, Морозенку»).

2. Пісня «Засвіт встали козаченьки» відбиває історичні події:

 1. боротьби русичів із половцями

 2. боротьби українців із татарами

 3. боротьби українців із поляками

 4. змагань між претендентами на гетьманську булаву

 5. воєнних змагань січових стрільців.

3) Нехай ще раз

Усміхнеться серце на чужині,

Поки ляже в чужу землю

В чужій домовині…

Ці рядки є прикладом уживання:

 1. гіперболи

 2. оксиморона

 3. антитези

 4. порівняння

 5. метафори.

4. Визначте віршовий розмір поезії Тараса Шевченка «Мені однаково, чи буду…»:

a) хорей b) ямб c) дактиль d) анапест e) амфібрахій.

5. Історичні думи і пісні різняться:

 1. тематикою

 2. системою художніх засобів

 3. обсягом

 4. часом виникнення

 5. епічністю.

6. Кульмінацією «Слова про похід Ігорів» є:

 1. поразка Ігоря в бою з половцями

 2. плач Ярославни

 3. «золоте слово»

 4. повернення Ігоря додому

 5. утеча Ігоря з полону.

7. Слова «Хочу-бо, сказав (він), списа переломити кінець поля половецького» говорить:

 1. Ігор

 2. Всеволод

 3. Святослав

 4. Володимир

 5. Ярослав Осмомисл.

8. У народі Івана Франка шанобливо називають

 1. Кобзар

 2. Каменяр

 3. Учитель

 4. Сонцепоклонник

 5. Сурмач.

8 балів

9. Установіть відповідність між творами одного автора.

 1. «Минають дні, минають ночі»

 2. «Давня весна»

 3. «Іван Вишенський»

 4. «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці»

  1. «Фарбований лис»

  2. «Засвіт встали козаченьки»

  3. «Любіть Україну»

  4. «Мені однаково»

  5. «Давня казка»

a
b
c
d
10. Установіть послідовність життя і творчості митців.

 


 1. Володимир Сосюра

  1

  2

  3

  4

 2. Леся Українка

 3. Маруся Чурай

 4. Тарас Шевченко

4 бали

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка