Велич І таїна Шевченкового слова т ематичний список літературиСкачати 45.98 Kb.
Дата конвертації15.05.2019
Розмір45.98 Kb.

Велич і таїна Шевченкового слова

Т ематичний список літератури
 1. Антонович М. Вірш Шевченка "Мій Боже милий..." / М. Антонович // Хроніка–2000. – 2011. – № 86 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН). Частина 2. Шевчен-

ко. Річники I–X (1952–1964). – С. 340–345.

 1. Барабаш Ю. Вірш Тараса Шевченка "Чигирине, Чигирине...": контекст, семантика, поетика / Ю. Барабаш // Дивослово. – 2010. – № 5. – С. 38–43.

 2. Бовсунівська Т. Жанрові групи поезії "Кобзаря" Тараса Шевченка / Т. Бовсунівська // Збірник праць Міжнародної (38-ї) наукової шевченківської конференції, 20–21 квіт. 2011 р.: до 197-ї річниці з дня народж. Т. Г. Шевченка та 150-ї річниці його перепоховання в Україні. – Черкаси, 2011. – С. 37–49. – Бібліогр. наприкінці ст.

 3. Боронь О. Повість "Несчастный": сюжет, жанр, система образів / О. Боронь // Дивослово. – 2012. – № 3. – С. 11–15.

 4. Боронь О. Поетика повісті Тараса Шевченка "Музыкант" / О. Боронь // Слово і час. – 2010. – № 3. – С. 30–39. – Бібліогр. наприкінці ст.

 5. Боронь О. Поетика повісті Тараса Шевченка "Прогулка с удовольствием и не без морали" (текст, контекст, інтертекст) / О. Боронь // Слово і час. – 2012. – № 3. – С. 59–69. – Бібліогр. наприкінці ст.

 6. Буряк О. Художнє осягнення вікової психології у творі "Мені тринадцятий минало..." / О. Буряк // Дивослово. – 2010. – № 3. – С. 20–23.

 7. Гараздюк О. Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка. Поема "Наймичка" / О. Гараздюк // Дивослово. – 2012. – № 3. – С. 20–22.

 8. Гарасим Я. Випробування Шевченком : ["Вольні думи" і псалми Шевченка] / Я. Гарасим // Дзвін. – 2012. – № 5/6. – С. 138–144.

 9. Гончар Ю. У пошуках "Катерини" / Ю. Гончар // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. наук. пр. Вип. 9. – Черкаси, 2010. – C. 181–182.

 10. Горак Р. "Посланіє" Тараса Шевченка / Р. Горак // Дзвін. – 2010. – № 12. – С. 94–98.

 11. Гуляк А. Віддзеркалення релігійного світогляду Тараса Шевченка у художній системі "Кобзаря" / А. Гуляк // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 3. – С. 9–14.

 12. Дорошенко В. Матеріали про життя і творчість Шевченка / В. Дорошенко // Хроніка–2000. – 2011. – № 86 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН). Частина 2. Шевченко. Річники I–X (1952–1964). – С. 360–365.

 13. Жулинський М. "Жива душа поетова святая..." Шевченко: духовне здійснення / М. Жулинський // Збірник праць Міжнародної (38-ї) наукової шевченківської конференції, 20–21 квіт. 2011 р.: до 197-ї річниці з дня народж. Т. Г. Шевченка та 150-ї річниці його перепоховання в Україні. – Черкаси, 2011. – С. 18–25. – Бібліогр. наприкінці ст.

 14. Зарва В. Російські повісті "Близнюки", "Художник" Т. Шевченка крізь призму просвітницьких тенденцій / В. Зарва // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 1. – С. 46–49.

 15. Коваленко В. "В наблюдениях своих по делу семейного счастья я вот что заметил..." (до проблеми "митець і шлюб" у повісті Тараса Шевченка "Художник") / В. Коваленко // Шевченків світ : наук. щорічник: до 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка. Вип. 4. – Черкаси, 2011. – С. 96–101.

 16. Клочек Г. Драматургічно–театральне і "кінематографічне" в поемі "Катерина". "Кінематографізм Тараса Шевченка в контексті інтерактивних стосунків літератури і кіно / Г. Клочек // Дивослово. – 2012. – № 11. – С. 19–23.

 17. Клочек Г. "На Великдень, на соломі..." До проблеми критеріїв художності літературного твору / Г. Клочек // Дивослово. – 2013. – № 5. – С. 44–46.

 18. Клочек Г. "Садок вишневий коло хати..." як кінотекст. Монографічний аналіз твору. "Кінематографізм" Тараса Шевченка в контексті інтерактивних стосунків літератури і кіно / Г. Клочек // Дивослово. – 2012. – № 6. – С. 22–27.

 19. Левченко Г. "Вичаровування" любові як спосіб осягнення психічної гармонії у вірші Тараса Шевченка "N. N. – Мені тринадцятий минало" / Г. Левченко // Дивослово. – 2013. – № 5. – С. 39–43.

 20. Мовчанюк В. Притчово-філософський сюжет поезії Т. Шевченка "У бога за дверми лежала сокира" / В. Мовчанюк // Слово і час. – 2011. – № 9. – С. 23–31.

 21. Мостова Л. Жанроутворюючі чинники балади в системі поетичної лексики Т. Шевченка / Л. Мостова, А. Порожнюк // Збірник праць Міжнародної (38-ї) наукової шевченківської конференції, 20–21 квіт. 2011 р.: до 197-ї річниці з дня народж. Т. Г. Шевченка та 150-ї річниці його перепоховання в Україні. – Черкаси, 2011. – С. 68–73.

 22. Нахлік Є. Тарас Шевченко: архетипні постави поета : [Образи пророка й апостола] / Є. Нахлік // Дивослово. – 2011. – № 5. – С. 42–44.

 23. Ніколенко О. Риси байронічної поеми в творчості Т. Шевченка ("Катерина") / О. Ніколенко // Збірник праць Міжнародної (38-ї) наукової шевченківської конференції, 20–21 квіт. 2011 р.: до 197-ї річниці з дня народж. Т. Г. Шевченка та 150-ї річниці його перепоховання в Україні. – Черкаси, 2011. – С. 57–68. – Бібліогр. наприкінці ст.

 24. Річ В. "Пісня з темряви": новий погляд : [Збірка віршів Шевченка видана у Великобританії] / В. Річ // Дзвін. – 2010. – № 3/4. – С. 113–123.

 25. Скоць А. Віршоване пророцтво Тараса Шевченка "Ісаія. Глава 35 (Подражаніє)". Спроба порівняльно-типологічного аналізу / А. Скоць // Дивослово. – 2012. – № 3. – С. 8–10.

 26. Смілянська В. Шевченкова "Титарівна" – синтез поеми й балади / В. Смілянська // Збірник праць Міжнародної (38-ї) наукової шевченківської конференції, 20–21 квіт. 2011 р.: до 197-ї річниці з дня народж. Т. Г. Шевченка та 150-ї річниці його перепоховання в Україні. – Черкаси, 2011. – С. 50–56.

 27. Ушкалов Л. Образ сліз у творчості Тараса Шевченка / Л. Ушкалов // Дивослово. – 2012. – № 3. – С. 2–7. – Бібліогр. наприкінці ст.

 28. Харлан О. Історіософські моделі катастрофізму у творчості Тараса Шевченка та прозі міжвоєнного двадцятиліття / О. Харлан // Збірник праць Міжнародної (38-ї) наукової шевченківської конференції, 20–21 квіт. 2011 р.: до 197-ї річниці з дня народж. Т. Г. Шевченка та 150-ї річниці його перепоховання в Україні. – Черкаси, 2011. – С. 249–254.

 29. Чамата Н. Жанрово–композиційна організація вірша Т. Шевченка "Три літа" / Н. Чамата // Слово і час. – 2011. – № 9. – С. 18–22.

 30. Чамата Н. Шевченків диптих "Г. З.": [Інтимна лірика Шевченка] / Н. Чамата // Дивослово. – 2010. – № 7. – С. 38–41.

 31. Чижевський Д. "Княгиня" – оповідання Шевченка (1853) / Д. Чижевський // Хроніка–2000. – 2011. – № 86 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН). Частина 2. Шевченко. Річники I–X (1952–1964). – С. 39–45.

 32. Штонь Г. Духовна структурованість вірша Шевченка / Г. Штонь // Слово і час. – 2010. – № 3. – С. 46–50.

 33. Яковина О. Благовіщення та образ Богородиці в церковній традиції і в поемі Тараса Шевченка "Марія" / О. Яковина // Слово і час. – 2010. – № 3. – С. 39–46.

 34. Яременко В. І. Історіософський зміст шевченкових "Гайдамаків" (до 170-річчя виходу поеми) / В. І. Яременко // Український історичний журнал. – 2011. – № 2. – С. 159–179.

 35. Яременко В. Шевченкова поема "Сон (Комедія)" в аспекті христологічного та історіософського прочитання / В. Яременко // Дивослово. – 2013. – № 3. – С. 17–21. – Бібліогр. наприкінці ст.

 36. Ярошевич І. Жанр елегії в поезії Т. Шевченка / І. Ярошевич // Збірник праць Міжнародної (38-ї) наукової шевченківської конференції, 20–21 квіт. 2011 р.: до 197-ї річниці з дня народж. Т. Г. Шевченка та 150-ї річниці його перепоховання в Україні. – Черкаси, 2011. – С. 63–78. – Бібліогр. наприкінці ст.

Інформаційно-бібліографічний відділ

укладач Л. Б. Сапсай

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка